สติปัญญาของใครที่คุณแสวงหาเป็นสิ่งแรก?

สติปัญญาของใครที่คุณแสวงหาเป็นสิ่งแรก?

จงวางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า แล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น  (สุภาษิต 3:5-6 THSV11)

ถ้าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตคุณ คุณก็จะให้พระองค์มาก่อนในทุกๆการพิจารณาและตัดสินใจของคุณ

Continue Reading “สติปัญญาของใครที่คุณแสวงหาเป็นสิ่งแรก?”

สารจากศิษยาภิบาล

วันที่ 19 พฤษภาคม 2019

สวัสดีพี่น้องคริสตจักรแห่งความสุขที่รัก

ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องยังมาคริสตจักรกันได้ หากเรายังมีลมหายใจและมาคริสตจักรได้ นี่ก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่เราจะขอบคุณพระเจ้าแล้ว วันนี้ คุณมีเรื่องอะไรที่อยากจะขอบคุณพระเจ้าบ้าง?           

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

เราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นอย่างไร (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม:”เราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นได้อย่างไร?”

คำตอบ:  ประการแรก เราต้องมีใจอยากจะดีขึ้นกว่าที่เป็นมาหรือที่กำลังเป็นอยู่ก่อน เพราะหากเราไม่มีใจปรารถนาที่จะดีขึ้น เราย่อมดีขึ้นไม่ได้ เนื่องด้วยธรรมชาติบาปภายในตัวเราจะดึงเราให้ต่ำลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น หากเราอยากจะแย่ลง ก็ไม่ต้องทำอะไร แค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ เดี๋ยวมันก็จะแย่ลงเอง เช่น อยากจะอ้วนก็ปล่อยปากปล่อยท้องกินทุกอย่างที่ขวางหน้า เดี๋ยวก็จะอ้วนเอง

Continue Reading “เราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นอย่างไร (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”

พระพรที่ซ่อนมาในความผิดหวัง

พระพรที่ซ่อนมาในความผิดหวัง

“ไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์” (โคโลสี 3:23 THSV11)

มันยากที่จะปลดความเจ็บปวดของวันนี้ออกจากความหวังของพรุ่งนี้  แต่ถ้าพระเจ้าต้องการใช้ความผิดหวังของเรานำเราไปสู่ความสมหวังใหม่ๆล่ะ?

Continue Reading “พระพรที่ซ่อนมาในความผิดหวัง”

มั่นใจในกัปตัน

มั่นใจในกัปตัน

“ฉะนั้น ท่านทั้งหลาย จงทำใจดีๆ ไว้ เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่า เหตุการณ์จะต้องเป็นไปตามที่พระองค์ทรงกล่าวไว้กับข้าพเจ้า” (กิจการ 27-25 THSV11)

จงทำใจดีๆ ไว้ เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้า  นี่ไม่ใช่เป็นคำพูดของคนที่ไม่รับผิดชอบ หรือคนที่ไม่ได้ยืนอยู่บนความเป็นจริง แต่มากจากอัครทูตเปาโล  . . . บนเรือ . . .ในพายุที่รุนแรงที่สุด . . .ที่ไม่มีความหวังใดเหลือ

Continue Reading “มั่นใจในกัปตัน”

อย่าตัดสิน – ให้อภัย

อย่าตัดสิน – แต่ให้อภัย

“อย่าพิพากษาเขา แล้วพวกท่านจะไม่ถูกพิพากษา อย่าตัดสินลงโทษเขา แล้วพวกท่านจะไม่ถูกตัดสินลงโทษ จงยกโทษให้เขา แล้วพวกท่านจะได้รับการยกโทษ” (ลูกา 6:37 THSV11)

อ เปาโลเขียนถึงคริสตจักรในเอเฟซัส เตือนพวกเขาว่าในอดีต ก่อนที่จะรู้จักพระคริสต์นั้น พวกเขา “ตายโดยการละเมิดและการบาป” (เอเฟซัส 2:1 THSV11) บางครั้งคริสเตียนมองคนอื่นที่ทำผิดบาปทางเพศหรือเป็นฆาตกร แล้วเอาตนเองไปเปรียบเทียบกับคนเหล่านั้น พวกเขาถึงกับพูดว่า “คนพวกนี้ตายโดยการละเมิดและการบาปแล้ว”

Continue Reading “อย่าตัดสิน – ให้อภัย”

คุณค่าของเวลาที่รอคอย

คุณค่าของเวลาที่รอคอย

แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาห์เวห์จะได้รับกำลังใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ย เขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อย (อิสยาห์ 40:31 THSV11)

สมัยก่อนเวลาที่อยากดูหนัง เราต้องไปที่ร้านขายหรือให้เช่าม้วนเทปวิดีโอ และมาพร้อมกับคำเตือนว่า “ดูแล้วกรุณากรอกลับให้ด้วย” แล้วเทคโนโลยีดีวีดี ก็เข้ามา ก็ไม่ต้องกรอเทปกลับ ต่อมาก็เน็ทฟลิกซ์ จะเช่าดีวีดีก็ไม่ต้องไปเอง มีบริการมาส่งถึงบ้าน แต่เดี๋ยวนี้อยากดูเรื่องใดก็แค่สตรีมเอามาได้เลย

Continue Reading “คุณค่าของเวลาที่รอคอย”