สารจากศิษยาภิบาล

14 เมษายน 2019

สวัสดีครับพี่น้อง CJ ทุกท่าน

วันนี้ เป็นวันหยุดยาวสงกรานต์ คาดว่าจะมีพี่น้องมาคริสตจักรน้อยกว่าปกติ ดังนั้นวันนี้ ผมต้องขอแสดงความชื่นชมต่อพี่น้องทุกท่านที่เลือกมานมัสการพระเจ้าในวันนี้ด้วยกันแทนที่จะไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดยาวเช่นนี้

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

คอลัมน์คำตอบชีวิต

 คำตอบชีวิต : คำถาม & คำตอบ    

คำถาม:     

มีคนบอกว่า เมื่อเราเชื่อพระเจ้า เราก็รอดแล้ว ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปโบสถ์ในทุกวันอาทิตย์อีก เพราะว่า พระเจ้าเรียกให้เรามาเป็นคริสตจักร ไม่ได้เรียกให้เราไปโบสถ์ จึงขอถามว่า เป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่?”

Continue Reading “คอลัมน์คำตอบชีวิต”

รำลึกถึงประเพณีของเรา

รำลึกถึงประเพณีของเรา 

“เมื่อลูกหลานของพวกท่านถามว่า ‘พิธีนี้หมายความว่าอะไร?’ พวกท่านจงตอบว่า ‘เป็นการถวายสัตวบูชาปัสกาแด่พระยาห์เวห์ผู้ทรงผ่านเว้นบ้านของชนชาติอิสราเอลในอียิปต์” (อพยพ 12:26-27ก THSV11)

ฉันเป็นคนขี้ลืม ลืมขนาดว่าลืมเรื่องอะไร ลืมว่าวางของไว้ที่ไหน (แว่นตา กุญแจรถ ฯลฯ) ลืมโทรกลับ แม้กระทั่งลืมนัด

Continue Reading “รำลึกถึงประเพณีของเรา”

ถ้าการทดลองมาพร้อมกับป้ายเตือน

ถ้าการทดลองมาพร้อมกับป้ายเตือน  

“แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเอง” (ยากอบ 1:22 THSV11)

คุณเคยตัดสินใจบางอย่างทั้งที่ลึกๆในใจคุณรู้ว่าไม่ถูกต้อง แต่มันดูสมเหตุผลที่สุดในสถานการณ์นั้นหรือไม่?

Continue Reading “ถ้าการทดลองมาพร้อมกับป้ายเตือน”

อดีตของเราตายแล้วและถูกฝังไว้

อดีตของเราตายแล้วและถูกฝังไว้

พระคริสต์วายพระชนม์เพราะบาปของเรา ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมา ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์  (1โครินธ์ 15:3ข-4 THSV11)

หนึ่งในพระพรยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ทั้งเล่มที่ผู้เชื่อมักมองพลาดไป นั่นคือการฝังพระศพพระเยซูคริสต์

Continue Reading “อดีตของเราตายแล้วและถูกฝังไว้”

หลุดจากการเชื่อมต่อ

หลุดจากการเชื่อมต่อ

เพราะพระยาห์เวห์ประเสริฐ ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ และความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์   (สดุดี 100:5 THSV11)

ผมจำได้ ตอนโทรศัพท์มือถือออกมาใหม่ๆ ทุกคนรู้ว่าเกมกำลังจะพลิก แต่คิดว่าคงไม่ทันรู้ว่ามากแค่ไหน เมื่อเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นครั้งแรก โทรศัพท์มือถือถูกพัฒนาให้เล็กลงและเล็กลง แต่เมื่อสตีฟ จ็อบมาพร้อมกับกระบวนทัศน์ใหม่ แนวคิดใหม่ นั่นคือไอโฟนในปัจจุบัน หลักๆคือคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา มันเป็นมากกว่าโทรศัพท์ และเขายังนำการใช้แอพเข้ามา

Continue Reading “หลุดจากการเชื่อมต่อ”

ความเป็นจริงของชีวิตหลังความตาย

ความเป็นจริงของชีวิตหลังความตาย

พระองค์นี้แหละที่เราประกาศอยู่โดยการเตือนสติและสั่งสอนทุกคนด้วยสรรพปัญญา เพื่อว่าเราจะถวายทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์ (โคลี 1:28 THSV11)

มีหลากหลายมุมมองที่มีต่อชีวิตหลังความตายที่ทั้งแปลกประหลาดและไม่ถูกต้อง และบางครั้งคริสเตียนเองก็รับเอามุมมองเหล่านั้นเข้ามาและเชื่อตาม สิ่งที่เราต้องมีคือ “มุมมองของพระคัมภีร์”

Continue Reading “ความเป็นจริงของชีวิตหลังความตาย”