สารจากศิษยาภิบาล

18 สิงหาคม 2019

สวัสดีพี่น้อง CJ  เป็นพิเศษในวันขอบพระคุณพระเจ้า “ฉลอง 5 ปี CJ”

ทีมจัดงานขอให้ผมพูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับคริสตจักรแห่งความสุข  (Church of Joy,CJ) ให้หน่อย ผมจึงขอฉวยพื้นที่ตรงนี้ พรรณนาถึงความรู้สึกที่ผมมีออกมาเป็นตัวอักษร ในใจผมเต็มตื้นด้วยความขอบคุณพระเจ้า และพี่น้องในคริสตจักร

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

การขอบคุณพระเจ้าคืออะไร?

การขอบคุณพระเจ้าคืออะไร?

คำถาม  ”การขอบคุณพระเจ้าคืออะไร?  ทำไมต้องขอบคุณพระเจ้า? และเราควรขอบคุณพระเจ้าในเรื่องอะไร?”

คำตอบ       การขอบคุณพระเจ้า (give thanks ) คือ  “การแสดงความกตัญญู หรือการแสดงความชื่นชมต่อพระเจ้าและพระคุณของพระองค์” (- express gratitude or show appreciation to. thank. acknowledge, recognise,)

Continue Reading “การขอบคุณพระเจ้าคืออะไร?”

ดีกว่าเศรษฐีพันล้าน

ดีกว่าเศรษฐีพันล้าน

ยูดาส ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องชายของยากอบ

เรียน คนทั้งหลายที่ได้รับการทรงเรียก ผู้เป็นที่รักของพระเจ้าพระบิดา และได้รับการคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์ (ยูดา 1:1 THSV11)

เคยได้ยินเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งไปที่ธนาคารที่เธอมีบัญชีอยู่แล้วพูดว่า “ฉันอยากเปิดบัญชีร่วมกับอีกคน”

“อีกคนคือใครคะ?” เจ้าหน้าที่ธนาคารถาม

Continue Reading “ดีกว่าเศรษฐีพันล้าน”

ชุบตัวในเลนตม

ชุบตัวในเลนตม

พระองค์ได้ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมมรณะ ออกมาจากเลนตม แล้ววางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิลา ทำให้ย่างเท้าของข้าพเจ้ามั่นคง (สดุดี 40:2 THSV11)

แม้สัตว์โลกที่น่ามหัศจรรย์นี้จะตัวโตและดูโหด แต่ฉันก็รู้สึกเศร้าใจที่พวกมันอาจสูญพันธ์ได้ในเวลาไม่นาน เมื่อมนุษย์อ้างว่ามันมีสรรพคุณดีเลิศทางยา หายากและราคาแพง นอแรดจึงตกเป็นเป้าหมายของบรรดานักล่าสัตว์

Continue Reading “ชุบตัวในเลนตม”

บทเรียนพระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 30

เปาโลถูกฟ้อง แก้คดีและถูกขัง!

พระธรรม        กิจการ 24:1-27

อ้างอิง            กจ.2:9;19:9;23;21:17-28;23:1-6;24-35,25:7-8;26:25;28:17;ลก.1:3;1ธส.2:16;รม.15:25-28; 1คร.16:1-4,15;2คร.8:1-4;มธ.25:34

บทนำ             การเป็นพยานเพื่อพระเจ้าอาจได้รับผลตอบแทนที่เจ็บปวด เราอาจต้องเผชิญกับการปองร้ายจองเวรแบบไม่ลดละหรืออาจถึงขึ้นมุ่งหมายทำลายชีวิต แต่ให้เราอดกลั้นอดทน และยืนหยัดโดยพึ่งพิงพระเจ้าจนกว่าวาระแห่งความทุกข์ยากลำบากนั้นจะผ่อนคลายหรือจะผ่านพ้นไป

Continue Reading “บทเรียนพระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 30”

คุณเป็นอย่างไรได้

คุณเป็นคนอย่างไรได้

พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า “เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า คนที่สละบ้าน หรือภรรยา หรือพี่น้อง หรือบิดามารดา หรือบุตรเพราะเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้า จะได้รับผลตอบแทนหลายเท่าในยุคนี้ และในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์” (ลูกา 18:29-30 THSV11)

พระเจ้าได้มอบความสามารถเจาะจงบางอย่างให้คุณ พระองค์ต้องการให้คุณนำความสามารถเหล่านี้ไปลงทุนในพระองค์

Continue Reading “คุณเป็นอย่างไรได้”

โปรดอย่าลืมฉัน (Forget me nots)

โปรดอย่าลืมฉัน (Forget me nots)

จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ (สดุดี 103:2 THSV11)

ดอกไม้สีฟ้าหวานนี้เฮนรี่ ทูโรให้คำนิยามไว้ว่า “ไม่เสแสร้ง” และ “ถ่อมสุภาพ”

Continue Reading “โปรดอย่าลืมฉัน (Forget me nots)”