เริ่มคำอธิษฐานของคุณด้วยสิ่งนี้

เริ่มคำอธิษฐานของคุณด้วยสิ่งนี้

ข้าพเจ้าได้แสวงหาพระยาห์เวห์ และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้น  (สดุดี 34:3 THSV11)

เมื่อเนหะมีย์ถูกจับไปเป็นเชลยที่ในบาบิโลนได้ยินข่าวกำแพงกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายลง ท่านอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และน่ายำเกรง ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ขอพระองค์เงี่ยพระกรรณฟัง และลืมพระเนตรดู เพื่อจะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ … (เนหะมีย์ 1:5-6 THSV11)

Continue Reading “เริ่มคำอธิษฐานของคุณด้วยสิ่งนี้”

สารจากศิษยาภิบาล

5 พฤษภาคม 2019

ขอทักทายพี่น้องชาว CJ และผู้มาเยือนทุกท่านครับ

ผมขอบคุณพระเจ้าที่ในวันอังคารที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา คริสตจักรและมูลนิธิคริสตจักรแห่งความสุขของเราไปช่วยจัดคอนเสิร์ตร่วมกับ รฟม.หาทุนช่วยน้องนุ่นนักกีฬายิงปืนที่ประสบอุบัติเหตุ โดยการประสานงานของคุณอาร์ต พี่น้อง CJ ของเรา ทุกคนประทับใจมาก

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

ความสามารถ พรสวรรค์ และของประทานต่างกันตรงไหน?

คอลัมน์คำตอบชีวิต:                        

คำถาม:   ความสามารถ พรสวรรค์ และของประทานต่างกันตรงไหน?

คำตอบ:

  • “ความสามารถ” คือ การมีคุณสมบัติที่จะทำบางสิ่งได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีความรู้และความชำนาญในเรื่องนั้น ๆ
  • “ตะลันต์” คือความสามารถตามธรรมชาติ (ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด) ในการทำบางสิ่งได้ดี
  • “พรสวรรค์” คือ ความสามารถเหนือธรรมชาติอันโดดเด่นที่พระเจ้าประทานให้มา (บางทีก็ใช้ในความหมายเดียวกับตะลันต์หรือของประทาน)
  • “ของประทาน” คือ ความสามารถพิเศษที่พระเจ้าประทานมาให้ (เมื่อเรายังเกิดใหม่) เพื่อรับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ (คริสตจักร)

Continue Reading “ความสามารถ พรสวรรค์ และของประทานต่างกันตรงไหน?”

คุณเคยค้นหาว่าพระเจ้าต้องการสิ่งใดจากคุณหรือไม่?

คุณเคยค้นหาว่าพระเจ้าต้องการสิ่งใดจากคุณหรือไม่?

จงฟัง พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า พระเจ้าทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อ และเป็นผู้รับมรดกในอาณาจักรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับผู้ที่รักพระองค์ไม่ใช่หรือ? (ยากอบ 2:5 THSV11)

วันนี้คุณกำลังต่อสู้อยู่ในเรื่องใด?

บางทีอาจมีบางเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร

Continue Reading “คุณเคยค้นหาว่าพระเจ้าต้องการสิ่งใดจากคุณหรือไม่?”

อะไรทำให้พระทัยพระเจ้าแตกสลาย

อะไรทำให้พระเจ้าพระทัยแตกสลาย

เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้และทอดพระเนตรเห็นกรุงแล้ว ก็ทรงกันแสงสงสารกรุงนั้น ตรัสว่า “โอ เราอยากให้ตัวเจ้ารู้ในเวลานี้ว่าสิ่งใดสร้างสันติ แต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นถูกซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้ว” (ลูกา 19:41-42 THSV11)

เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต ฝูงชนต่างเฉลิมฉลองและแห่แหน พวกเขาส่งเสียงเชียร์ ยิ้มแย้มหัวเราะให้กัน เป็นเวลาแห่งความสุข และพระเยซูทรงทำสิ่งใด? ทรงทอดพระเนตรไปที่เมืองและทรงกันแสงเผื่อเมืองนั้น ฝูงชนกำลังเริ่งร่า แต่พระเยซูทรงกันแสง ฝูงชนกำลังมีความสุข แต่พระคริสต์ทรงทุกข์ใจ

Continue Reading “อะไรทำให้พระทัยพระเจ้าแตกสลาย”

พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 24

อย่ากลัวเลย แต่จงกล่าวต่อไป!

พระธรรม         กิจการ18:1-28
อ้างอิง:             กจ.8:35;9:10,20;11:14,19,28;13:7-8,14;16:6,14;17:2,15;18:2,9,21,,27; 19:1;20:34;21:24;23:29;25:11,19
บทนำ           ชีวิตการรับใช้ไม่ได้เรียบง่ายเสมอไป แต่ไม่ว่าจะเจอะเจออะไร เราต้องมุ่งหน้าต่อไป โดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรค ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า พร้อมกับสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้สานต่อพันธกิจที่เราทำอยู่!

Continue Reading “พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 24”

ชัยชนะอยู่ใกล้แค่คำอธิษฐาน

ชัยชนะอยู่ใกล้แค่คำอธิษฐาน

ขอทรงค้ำจุนข้าพระองค์ไว้ตามพระสัญญาของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ และอย่าให้ข้าพระองค์อับอายในความหวังของข้าพระองค์ (สดุดี 119:116 THSV11)

วันนี้คุณรู้สึกเหมือนถูกคุมขังอยู่หรือไม่? ประตูถูกปิดใส่หน้าคุณหรือเปล่า? บางทีคุณอาจติดอยู่ในคุกแห่งความท้อแท้สิ้นหวังและสงสัย บางทีคุณอาจได้ยินผลตรวจจากแพทย์ที่ไม่ดีนัก หรือไม่อยากพบหน้าคนที่จะมาเยี่ยมสุดสัปดาห์นี้ บางทีคุณมีปัญหาเรื่องหนี้สิน หรือถูกกักขังอยู่ในคุกแห่งการข่มเหง คุณรู้สึกถูกตรึงอยู่กับที่ไม่อาจหนีไปไหนได้  

Continue Reading “ชัยชนะอยู่ใกล้แค่คำอธิษฐาน”