อีสเตอร์เพื่อคุณ

Christ_1

“เรามีชีวิตอยู่และตาย แต่พระคริสต์ตายและมีชีวิตอยู่!”

    (We live and die; Christ died and lived!) -John Stott-

 คนเรามีชีวิตอยู่เพียงสั้น ๆ ชั่วคราวในโลกนี้

ไม่ช้าชีวิตทางกายภาพของเราแต่ละคนก็ต้องตาย!

วิญญาณของเราต้องจากร่างกาย และจากทุกอย่างที่เราเคยครอบครองไปอย่างแสนเสียดายและสุดอาลัย เพราะเราเอาอะไรไปด้วยไม่ได้แม้แต่สักอย่างเดียว!

เสื้อผ้าที่เราชอบ …ก็เอาไปไม่ได้

รถยนต์ที่เรารัก …ก็เอาไปไม่ได้

บ้านที่เราหวง …ก็เอาไปไม่ได้

ทรัพย์สินเงินทองที่เราบรรจงเก็บสะสม …ก็เอาไปไม่ได้

ธุรกิจหรือความสำเร็จที่เราทุ่มเทสร้าง …ก็เอาไปไม่ได้

แม้แต่คนที่เรารัก …เราก็เอาไปไม่ได้ (หากว่าเขาไม่ได้เลือกปลายทางเดียวกับเรา)

สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่า…เราแน่ใจแล้วหรือไม่ว่า วิญญาณของเราจะไปไหน  หลังจากเราต้องสละ ละ หรือออกจากกายดินที่ต้องเน่าเปื่อยนี้ไป?

หากเรารู้จักกับพระคริสต์ ผ่านทางการได้ยินข่าวประเสริฐ และเรากลับใจใหม่ รับพระคุณจากพระคริสต์ ผู้ทรงตายไถ่บาปเราบนกางเขน (ในวันศุกร์ประเสริฐ) และทรงเป็นขึ้นจากตายออกจากอุโมงค์ฝังศพ(ในวันอาทิตย์อีสเตอร์)

เพราะว่า เราก็คงไม่ต้องวิตกกังวล! พระเยซูคริสต์ก็จะจัดเตรียมที่อยู่ในสวรรค์ไว้ให้กับเรา!

พระองค์ตรัสว่า…

“อย่า​ให้​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​เป็น​ทุกข์​เลย พวก​ท่าน​วาง‌ใจ​ใน​พระ‌เจ้า จง​วาง‌ใจ​ใน​เรา​ด้วย ใน​พระ‌นิ‍เวศ​ของ​พระ‌บิดา​เรา​มี​ที่‌อยู่​มาก​มาย ถ้า​ไม่‌มี​เรา​คง​บอก​ท่าน​แล้ว เพราะ​เรา​ไป​จัด‌เตรียม​ที่​ไว้​สำ‍หรับ​พวก​ท่าน เมื่อ​เรา​ไป​จัด‌เตรียม​ที่​ไว้​สำ‍หรับ​ท่าน​แล้ว เรา​จะ​กลับ​มา​อีก​และ​รับ​ท่าน​ไป​อยู่​กับ​เรา เพื่อ​ว่า​เรา​อยู่​ที่‌ไหน​พวก​ท่าน​จะ​ได้​อยู่​ที่​นั่น​ด้วย”       (ยน.14:1-3)

เราทุกคนควรขอบคุณพระเยซูคริสต์ ที่ทรงกระทำทุกอย่างเพื่อเรา พระองค์จากสวรรค์พระองค์ลงมาสู่โลก พระองค์ จากบัลลังก์ที่สง่างามทรงครอบครองทุกสิ่ง แต่กลับลงมารับสภาพที่แสนยากจน ปราศจากที่จะวางศีรษะนอน!

ท้ายสุด  พระองค์สละพระชนม์ชีพชั่วคราวในสภาพมนุษย์และพระองค์ทรงเป็นขึ้นใหม่ในสภาพอมตถาวรในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราตลอดกาล การเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์นี้ จึงเป็น สาระสำคัญของ “วันอีสเตอร์”!

 เพราะวันอีสเตอร์คือ วันที่เราฉลองการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริต์ที่ตายไถ่บาปเรา และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์!

ดังนั้น คุณจึงควรตรวจดูให้แน่ใจว่า คุณได้สำนึกผิดกลับใจเชื่อและถ่อมใจรับพระคุณของพระคริสต์แห่งวันอีสเตอร์เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วหรือยัง?   เพื่อว่าในวินาทีนั้นที่ลมหายใจสุดท้ายของคุณหมดลง และวิญญาณของคุณต้องออกจากร่าง คุณจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์สถานตลอดนิรันดร์!

…จะดีไหมครับ?

ปล  หากว่าคุณยังไม่แน่ใจว่า คุณจะได้ไปสวรรค์อยู่กับพระเจ้าหรือไม่ จงทูลขอพระเมตตาจากพระเจ้า ณ บัดนี้ โดยยอมรับการตายไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ที่ทรงกระทำเพื่อคุณ ณ บัดนี้เลย แล้วคุณจะได้ไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์แน่นอน!

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/

lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

 

 

อีสเตอร์นำมาซึ่งความหวัง

Easter egg    Easter egg 2
พระเยซูตรัสกับเธอว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก (ยอห์น 11:25)

อีสเตอร์ไม่ใช่เรื่องของการแต่งไข่สีสวยสด ใส่เสื้อสีตุ่น หรือทานอาหารเฉลิมฉลอง ถึงแม้จะมีสิ่งเหล่านี้ แต่อีสเตอร์นั้นเกี่ยวข้องกับการสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์

สำหรับบางคน อีสเตอร์จะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ ได้ใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนๆ สำหรับคนอื่นๆ มันเป็นวันที่น่าเศร้า เพราะอีสเตอร์เป็นเครื่องเตือนใจถึงคนรักที่ตายจากไปและยังอาลัยหา

ความตายดูเหมือนโหดร้าย รุนแรง และเป็นการจบสิ้น นี่คือสิ่งที่พวกสาวกรู้สึกเมื่อได้เห็นองค์พระเยซูคริสต์ ที่พวกเขายอมทิ้งทุกสิ่งติดตามพระองค์ไป ถูกแขวนที่บนกางเขน พวกเขาหมดสิ้นแล้ว ความตายทำลายพวกเขาลง แต่ถ้าพวกเขาย้อนกลับไปในความทรงจำ ก็คงจำได้ถึงเหตุการณ์สำคัญและคำตรัสของพระเยซู

พวกเขาคงจะจำว่าพระเยซูประทับอยู่ที่หน้าอุโมงค์ฝังศพของเพื่อนรักของพระองค์ ลาซารัส พวกเขาคงจำได้ว่าพระองค์ทรงทำบางสิ่งที่เกินกว่าพวกเขาจะคิดได้ พระองค์ทรงกันแสง (ดูยอห์น  11:35) พระเยซูทรงกันแสง เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่าความตายไม่ใช่แผนการเริ่มแรกของพระเจ้า มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อแก่ชรา ทนทุกข์กับโรคร้าย หรือตายจากไป แต่เป็นเพราะบาปของอาดัมและเอวา ความบาปจึงเข้ามาสู่มนุษยชาติ และตามมาด้วยความตาย ความตายก็แพร่กระจายมาถึงเราทุกคน พระเยซูทรงกันแสงเพราะมันทำให้พระทัยพระองค์แหลกสลาย

แต่เมื่อประทับอยู่ที่หน้าอุโมงค์ฝังศพของลาซารัส พระเยซูตรัสถ้อยคำที่เต็มด้วยความหวังว่า – “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก (ยอห์น 11:25) ความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด และการคืนพระชนม์ของพระองค์ก็เป็นการยืนยันถึงเรื่องนี้

 

ถ้าคุณเข้ามาวางใจในพระเยซูคริสต์ อีสเตอร์สำหรับคุณก็หมายถึงคุณจะได้รับชีวิตชั่วนิรันดร์จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า อีสเตอร์นำมาซึ่งความหวังสำหรับคนที่ถูกความตายทำลายยับเยิน

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

ทำอย่างไรเมื่อชีวิตล้มคะมำ

First step 

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ (ฟีลิปปี 1:6)

หลายปีมาแล้ว ผมและเพื่อน ไปเทศนาฟื้นฟูที่คริสตจักรเล็กๆนอกเมืองฟอร์ทเวิร์ท เท็กซัส ขณะกำลังเทศนาอยู่คืนหนึ่ง พอถึงตอนเรียกรับเชื่อ ตอนนั้นผมยังอายุน้อยและอยากจะโชว์เก่งสักหน่อย จึงคิดคำพูดที่เร้าใจเพื่อดึงดูดให้คนกล้าเดินออกมารับเชื่อ

“แค่ยืนขึ้นและก้าวๆแรกออกมา… เป็นก้าวที่ยากที่สุด” ผมพูด “ถ้าคุณทำได้ ก้าวต่อๆไปก็จะง่ายมาก” ครับ ผมคิดว่ามันฟังดูดีมาก และมันคงไปโดนใจสตรีอายุน้อยท่านหนึ่งที่นั่งอยู่แถวตรงกลาง เธอลุกขึ้นและก้าวๆแรกออกมา แต่พอก้าวที่สองเธอสะดุดคะมำล้มลง… ทำให้ข้อเท้าแพลง!

ครับผมพลาดไปในวันนั้น  ก้าวแรกไม่ได้ยากเสมอไป อย่างน้อยก็ไม่ใช่สำหรับสตรีท่านนั้น และไม่ใช่ในชีวิตคริสเตียน เพราะสำหรับหลายคน การไว้วางใจเป็นไปโดยธรรมชาติ แต่จะวางใจและดำเนินไปในความเชื่อหลังจากก้าวแรกผ่านไปแล้วนั้นยากยิ่งกว่า

แต่อย่าท้อใจ ผู้ที่นำคุณก้าวแรกออกมา จะนำคุณไปในเส้นทางแห่งความบริบูรณ์ถ้าคุณวางใจในพระเจ้า เชื่อฟังพระองค์ในทุกๆก้าวของชีวิต ถึงแม้คุณจะล้มคะมำ พระองค์จะทรงพาคุณไปจนถึงเส้นชัย

รักษาความวางใจให้หนักแน่นไว้ในพระเจ้าตลอดชีวิตของคุณ  – ถึงแม้ชีวิตจะล้มคว่ำลง พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งคุณ

อนุญาตโดย : Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 

 

อย่าลืมสวมใส่

 Smiling

ใจที่ยินดีกระทำให้ใบหน้าร่าเริง แต่โดยความเสียใจดวงจิตก็สลายลง” (สุภาษิต 15:13)

อะไรคือการยิ้ม?  มีคนเขียนไว้ว่า:

“การยิ้มไม่ได้เสียค่าใด แต่กลับให้ในสิ่งที่ดีทั้งนั้น” มันเพิ่มบางสิ่งให้กับผู้รับ โดยผู้ให้ไม่เสียอะไรเลย เกิดขึ้นชั่วพริบตา แต่ความทรงจำอาจอยู่ตลอดไป ไม่มีใครที่รวยเกินกว่าที่จะดำเนินไปโดยขาดรอยยิ้ม ไม่มีใครยากจนเกินกว่าจะรู้สึกมั่งคั่งเมื่อได้รับ เป็นที่พักให้แก่ผู้อ่อนล้า เป็นความสว่างให้แก่คนท้อถอย เป็นแสงอาทิตย์ให้ผู้ที่โศกเศร้า และเป็นยาจากธรรมชาติใช้ช่วยเยียวยาปัญหา

เป็นสิ่งที่ไม่อาจหาซื้อ วิงวอนขอ หยิบยืม หรือลักขโมยมาได้

เช้านี้เมื่อคุณแต่งตัว อย่าลืมสวมรอยยิ้มมาด้วย สวมไว้ทั้งวันจากใจที่ร่าเริงภายในที่มีเพียงพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่สามารถใส่ไว้ในใจคุณได้ ถ้าคุณยังรู้สึกขาดอยู่ ทูลขอสิครับ

โดย: Pastor Adrian Rogers (Daily devotional)

อนุญาตโดย: Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

 

ที่ซ่อนท่ามกลางพายุปัญหา

storm-boat

พระองค์ทรงเป็นที่ซ่อนของข้าพระองค์  พระองค์ทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จากความยากลำบาก  พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยกู้ (สดุดี 32:7)

สมาชิกท่านหนึ่งเป็นผู้นำฆราวาสที่ซื่อสัตย์ของคริสตจักรมาพบผมตอนเช้าหลังนมัสการ เขาบอกว่ากำลังเผชิญกับหนทางที่ขรุขระ เขาตกงานและครอบครัวกำลังเผชิญปัญหาด้านการเงิน แต่ผมรู้สึกทึ่งในสิ่งที่เขาพูดต่อ

“ท่านศิษยาภิบาลครับ” เขาพูด “ผมอยากจะบอกท่านว่านี่เป็นเวลาที่ดีและยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตครอบครัวของผม ถึงผมไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้น แต่พระเจ้าทรงทำสิ่งอัศจรรย์มากมายในชีวิตพวกเราผ่านประสบการณ์นี้”  นี่เป็นแบบอย่างแห่งความสัตย์ซื่อสำหรับช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิต

ศิษยาภิบาลและครูหลายท่านจะบอกคุณว่าถ้าคุณอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้า คุณจะไม่มีวันเผชิญกับความยากลำบาก แต่ความจริงคือ บ่อยครั้งพระเจ้าทรงนำความยากลำบากมาเพื่อเสริมสร้างความเชื่อเราขึ้น ด้วยรู้ว่าพระองค์จะพาเราผ่านไปได้ นี่เป็นการปกป้องที่พระเจ้ามีไว้ให้เรา – ไม่ใช่กันเราออกจากความลำบาก แต่เป็นที่หลบภัยให้ในท่ามกลางความทุกข์ยาก

อย่าปล่อยให้ความลำบากทำให้ความเชื่อคุณอ่อนแอลง แต่ขอเสริมให้แข็งแกร่งขึ้น ด้วยรู้ว่าพระเจ้าทรงทำการอยู่เพื่อให้คุณได้รับสิ่งดีและเพื่อพระสิริจะเป็นของพระองค์ !
ยึดพระเจ้าไว้ให้มั่นเมื่อเผชิญความลำบาก พระองค์จะทรงเป็นที่คุ้มภัยให้คุณพ้นจากพายุปัญหาในชีวิต

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 

สารจาก ศ.บ. ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

สวัสดีครับพี่น้อง CJ ที่รัก

ผมดีใจที่มีพี่น้องรับบัพติศมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว (17 มี.ค.) จำนวน 12 คน และผู้ใดที่ต้องการรับบัพติศมาในรุ่นต่อไป ในเดือนมิถุนายน นี้ กรุณาแจ้งชื่อที่คุณโบ เลยนะครับ!

ผมดีใจที่พี่น้องใฝ่ใจในการพัฒนาจิตวิญญาณตนเอง โดยการมานมัสการพระเจ้าทุกอาทิตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกวันพฤหัส (เย็น) เรามีการศึกษาพระคัมภีร์ และในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ (28 มี.ค.) เรามีรายการพิเศษ “อีสเตอร์” ที่ CJ ของเรา ตั้งแต่ เวลา 18.30 – 21.00 น. มาร่วมให้ได้นะครับ!

ผมขอให้ทุกท่านอธิษฐานเผื่อด้วยนะครับ!

และผมดีใจที่กลุ่มพันธกิจต่าง  ๆ กำลังดำเนินไปได้ดี เรามี 2 กลุ่ม ได้ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้ว  หวังว่าวันนี้

กลุ่มของคุณแดงจะทำหน้าที่รับใช้ได้ดียอดเยี่ยมเช่นกัน (สำหรับอาทิตย์ต่อไปเป็นโอกาสของกลุ่มคุณเล็ก

อนึ่ง ขอประกาศว่า คริสตจักรประสงค์ที่จะให้สมาชิกทุกคนเข้าร่วมกลุ่มพันธกิจที่ตั้งขึ้น แต่ท่านอาจเลือกมีการอุทิศตัวอยู่ในระดับในระดับหนึ่งดังนี้

  1. ขอร่วมเป็นแกนหลักของกลุ่ม
  2. ขอร่วมเป็นผู้สนับสนุนแกนหลักของกลุ่ม

ขอร่วมหรือเป็นสมาชิกกลุ่ม สนับสนุนที่พยายามจะเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด และเท่าที่จะทำได้

อพระเจ้าอวยพรคริสตจักรของเราให้เป็นคริสตจักรแห่งความสุขจริง ๆ ที่ทุกคนจะถ่อมใจรักพระเจ้าและรักกันด้วยน้ำใสใจจริง ขอให้คริสตจักรแห่งนี้เป็นเขตปลอดจาก “ปากปราศรัยใจเชือดคอ” และ “หน้าไหว้หลังหลอก” และขอให้คนในคริสตจักรแห่งนี้

ปลอดจาก การพูดซุบซิบนินทาผู้อื่น

ปลอดจาก การมีเล่ห์เพทุบายซ่อนเร้นในใจ

ปลอดจาก การตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น

ปลอดจาก การมุ่งหาผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างกัน (รวมทั้งผลประโยชน์จากพระเจ้า)

ปลอดจาก การมือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำ 

ปลอดจาก การวางตัวนิ่งเฉย ไม่ทำคุณประโยชน์ใด ๆ ต่อใครเลย (นอกจากแก่ตัวเอง)

ปลอดจาก การโกรธเคืองและการทะเลาะขัดแย้งกัน

ปลอดจาก การ “เห็นแก่ตัว” และ “การเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง”

ปลอดจาก  การ “ทำบาป โดยไม่สำนึกว่าผิด”

แต่ขอให้คริสตจักรแห่งนี้เป็นคริสตจักรที่ยกพระเจ้าให้เป็นที่หนึ่ง และรักพระองค์อย่างสุดหัวใจ อีกทั้งรักกันและกันอย่างที่พระคริสต์รักเรา และเป็นคริสตจักรที่กระตือรือร้นที่จะออกไปแสดงความรักต่อเพื่อนบ้านของเราเหมือนดังที่เรารักตัวเราเอง

ดังนั้น ขอให้เรามีและแบ่งปันความสุขที่เรามีให้แก่กันอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันในวันนี้นะครับ!

 

ด้วยรักจากใจ

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (ศิษยาภิบาล)

ยามที่ฉันกลัว

frightened cat

“แม้แต่ในยามที่ฉันกลัว ฉันยังคงไว้วางใจในพระเจ้า”

  (When I am afraid I put my trust in you, God!) -สดุดี 56:3-

     คงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า ในชีวิตของเราแต่ละวันนั้นอาจประสบกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทำให้เราวิตกและหวาดกลัว!

ผมเองก็ประสบกับวิกฤตกาลอยู่บ่อยครั้งในชีวิต และวิกฤติที่เกิดขึ้นมักส่งผลในทางใดทางหนึ่งต่อผมนั้นคือ  ถ้าไม่

  1. ในทางลบ   ก็จะเป็น…                      2.   ในทางบวก

ในทางลบคือ เหตุการณ์นั้นทำให้ผมขวัญหนีดีฝ่อ อยากยอมแพ้ หรือหนี  หรือ

ในทางบวกก็คือ ทำให้ผมต้องถ่อมใจเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าแล้วทำให้ผมเข้มแข็งและเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ้น

วันนี้มีอะไรที่ทำให้คุณเกิดความรู้สึกกลัวจนคุณไม่กล้าเดินหน้าต่อไปบ้างหรือไม่?

ประโยคที่พระเจ้าและฑูตสวรรค์มักตรัสกับคนของพระเจ้าในยามที่กำลังตกใจหรือกลัวก็คือ

                                              “อย่ากลัวเลย” ! …

     ดังเช่นที่ พระเจ้าตรัสกับคนในพระคัมภีร์เดิม อาทิ   กับ

อับราฮัม (ปฐก.15:1)                             –โมเสส (กดว.21:34)

โยชูวา (ยชว.8:1)                                    –กิเดโอน (วนฉ.6:23)               ฯลฯ

และตรัสกับคนในพระคัมภีร์ใหม่ อาทิ

เศคาริยาห์ (ลก.1:13)                             –โยเซฟ (มธ.1:20)

มารีย์ (ลก.1:30)                                     –ซีโมนเปโตร (ลก.5:10)           ฯลฯ

เช่นเดียวกัน หากว่าวันนี้คุณกำลังมีความกลัวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่รบกวนใจของคุณอยู่ก็ขอให้คุณจงสงบใจ อธิษฐาน จากนั้นเปิดพระคัมภีร์ออก แล้วตั้งใจฟัง…

คุณจะได้ยินพระเจ้าตรัสกับคุณด้วยพระสุรเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาว่า  “อย่ากลัวเลย!”

ดังนั้น ขอให้คุณเชื่อมั่นในคำตรัสกำชับของพระเจ้า และพูดให้ได้เต็มปากว่า

“แม้ว่าฉันจะเคยกลัว แต่เดี๋ยวนี้ ฉันขอวางใจในพระองค์แล้ว!” 

 

                ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, e-mail thongchaibsc@gmail.com