สูจิบัตรประจำสัปดาห์

คริสตจักรแห่งความสุข อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

(ฉบับที่ 03/19 ฉบับ “เชื่อฟังพระเจ้า”)

ลูกเอ๋ย จงรักษาถ้อยคำของข้า จงสะสมบัญญัติของข้าไว้กับเจ้า จงรักษาบัญญัติของข้า และมีชีวิตอยู่ จงรักษาคำสอนของข้าอย่างกับแก้วตาของเจ้า  (สุภาษิต 3:1-2  THSV11)

My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. (Proverb 3:1-2 NIV)

รายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

08.30 – 09.00 น.   อธิษฐานเพื่อคริสตจักร สมาชิก  ฯลฯ

09.00 – 10.00 น.   ชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่ / ผู้สนใจ / สมาชิกใหม่ / I am a witness

10.15 – 12.00 น.   นมัสการคริสตจักรเด็ก และเข้าชั้นเรียน (ชั้น 3)                       

10.20 – 10.50 น.   นมัสการด้วยเสียงเพลง (ห้องประชุมใหญ่)

10.50 – 11.50 น.   เทศนาโดย ดร.ขจร ธนังกูรวิโรจน์ (เชื่อฟังพระเจ้า)

12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.     อัลฟ่าอนุชน (อ.คัมภีร์)

ปฏิทินคริสตจักร มกราคม 2019

24  มกราคม      ชั้นเรียนพระธรรมกิจการ โดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (#401 BSC)

27 มกราคม        เทศนาโดย ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (สำแดงพระเจ้า)

หัวข้ออธิษฐานประจำสัปดาห์:

  • พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
  • ดร. ขจร – งานรับใช้ที่ คจ. / งานที่ BSC / งานในพันธกิจต่างๆ / สุขภาพ และครอบครัว
  • ศจ.ธงชัย / ทีมอภิบาล / ทีมนมัสการ / ทีมศิษยาภิบาล
  • คริสตจักรเด็ก / ทีมอนุชน / ชั้นเรียนพระคัมภีร์ และผู้สอน
  • ทีมสรรหาที่ดินสำหรับสร้างคริสตจักร / เงินถวายที่เพียงพอ  / มูลนิธิคริสตจักร
  • การเสริมสร้างสมาชิกผ่านกลุ่มย่อยของคริสตจักร และ กลุ่มอัลฟ่า
  • การประกาศผ่านงาน Amazing love และการติดตามผลหลังจากนั้น
  • มลพิษ ฝุ่นละอองในอากาศ / สุขภาพของสมาชิกและครอบครัว

โครงเทศนา:  ดร.ขจร ธนังกูรวิโรจน์

พระเจ้าผู้ริเริ่มสัมพันธ์ชีวิตคริสเตียน (พระธรรมกิจการ 9:1-31)

บทความประจำสัปดาห์:

คุณเชื่อศรัทธาในพระเจ้าจริงๆไหม?

สารจากศิษยาภิบาล: 

สารจากศิษยาภิบาล