สูจิบัตรประจำสัปดาห์

 

คริสตจักรแห่งความสุข อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

(ฉบับที่ 21/18 ฉบับผู้รับใช้ที่มีใจห่วงใย ติดตามผู้ห่างหาย)

 

บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน (ยอห์น 15:12-13 THSV11)

My command is this: Love each other as I have loved you.  Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends  (John 15:12-13 NIV)

รายการนมัสการ

 • 08.30 – 09.00 น.  กลุ่มอธิษฐานเพื่อคริสตจักรและสมาชิก
 • 09.00 – 10.00 น. ชั้นเรียนผู้เชือใหม่ / ผู้สนใจ /
 • 09.00 – 10.00 น. ชั้นเรียน I am a minister / ชั้นเรียน Freedom in Christ
 • 10.15 – 10.45 น.  นมัสการด้วยเสียงเพลง
 • 10.45 – 12.00 น.  เทศนาโดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (ผู้รับใช้ที่มีใจห่วงใย ติดตามผู้ห่างหาย)
 •                                พิธีบัพติศมา
 • 12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง 
 • 13.00 – 14.00 น.  กลุ่มแคร์ Love & Joy ที่ห้องกระจกชั้นสาม

ปฏิทินคริสตจักร พฤษภาคม / มิถุนายน 2018

 • 29  พฤษภาคม        “งด”  กลุ่มเซล Loveis  1 อังคารค่ะ
 • 31  พฤษภาคม        ชั้นเรียนพระธรรมกิจการของอัครทูต โดย ศจ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
 • 03  มิถุนายน          เทศนาโดย ศจ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (ผู้รับใช้ที่ผู้รับใช้ที่พร้อมประกาศเป็นพยานกับเด็กๆ)

หัวข้ออธิษฐานประจำสัปดาห์

 • พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์
 • ศจ.ธงชัย งานรับใช้ที่ คจ. งานรับใช้ในพันธกิจต่างๆ สุขภาพ ครอบครัว
 • ผู้เข้าพิธีบัพติศมาทุกท่าน / ผู้เชื่อใหม่ / ผู้สนใจ / สมาชิกที่รับบัพติศมาแล้วห่างหาย
 • คริสตจักรเด็ก / ทีมอนุชน / ผู้นำกลุ่มย่อย และครูสอนพระคัมภีร์ทุกท่าน
 • การเตรียมงานค่าย  Momentum ประธานค่าย และทีมงานทุกท่าน
 • การหาสถานที่สำหรับศูนย์รวมสมาชิก และสำนักงาน คริสตจักร
 • การรณรงหาทุน และหาซื้อที่ดินสำหรับสร้างคริสตจักรในอนาคต
 • อาการเจ็บป่วยของสมาชิก และญาติพี่น้องที่เรารู้จัก 
 • ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ / พายุฝน / ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต

โครงเทศนา:  (ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์)

ข่าวสาร / ปฏิทินเยี่ยมเยียนสมาชิก

ปฎิทินเยี่ยมเยียน

**สนใจเข้าร่วมทีมเยี่ยมเยียน : ติดต่อได้ที่คุณปู (ประสานงานเยี่ยมเยียน) หรือ ทีม ศบ. (พี่แดง โบ พี่เอ๋)  

บทความประจำสัปดาห์:

สารจากศิษยาภิบาล: 

 Posted by at 12:01 am