สูจิบัตรประจำสัปดาห์

คริสตจักรแห่งความสุข อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

(ฉบับที่ 38/19 ฉบับ “เตรียมตัวตั้งคริสตจักร”)

“ข้าพเจ้าหวนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความหวัง ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ ไม่เคยหยุดยั้ง และพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด (เพลงคร่ำครวญ 3:21-22 THSV11)

Yet this I call to mind and therefore I have hope: Because of the Lord’s great love we are not consumed, for His compassions never fail. (Lamentations 3:21-22 NIV

กิจกรรมในวันอาทิตย์

08.00-09.00     อธิษฐานเผื่อคริสตจักรและสมาชิก 

09.00-10.00     ชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่ / ผู้สนใจ / ชั้นพระธรรมยากอบ / หลักสูตรฮักกัย

10.15-12.00     นมัสการคริสตจักรเด็ก และเข้าชั้นเรียน (ห้องกระจกชั้น 3)

10.20-10.50     นมัสการด้วยเสียงเพลง (ห้องประชุมใหญ่)  

10.50-11.50     เทศนาโดย ศจ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (เตรียมตัวตั้งคริสตจักร)

                        พิธีบัพติศมา

12.00-13.00     รับประทานอาหารกลางวัน

ตัวแทนทีมศิษยาภิบาลประจำสัปดาห์:  คุณณพิชญ์ (แดง)

ปฏิทินคริสตจักร กันยายน 2019

26   กันยายน    ชั้นเรียนพระธรรมกิจการ โดย ศจ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

29   กันยายน    เทศนาโดย อ นายแพทย์ภากร จันทนะมัฏฐะ (เป็นพยานผ่านการเป็นผู้ฟังที่ดี)  

หัวข้ออธิษฐานประจำสัปดาห์:

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 • ศจ ธงชัย – งานรับใช้ที่ คจ. รับใช้ในพันธกิจต่างๆ สุขภาพ และครอบครัว
 • ผู้เข้าพิธีรับบัพติศมา / ผู้สนใจ ผู้เชื่อใหม่ และผู้เข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์ทุกท่าน
 • ทีมสรรหาที่ดิน สมาชิกมีภาระใจถวายซื้อที่ดิน ทีมรณรงค์หาทุน และเจ้าของที่ดิน
 • การก่อสร้างอาคารเรียนที่ รร ทรินีตี้ ที่จอดรถ โรงเรียนดรุณาลัย และเพื่อนบ้านโดยรอบ
 • มูลนิธิคริสตจักรแห่งความสุข (CJF) โครงการช่วยเหลือสังคม การรณรงค์หาทุน  ทีมงาน
 • ผู้ประสบภัยพายุฝน น้ำท่วมทั่วประเทศ การฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลด
 • ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของสมาชิกและครอบครัว

โครงเทศนา: โดย ศจ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

จงมีกุญแจให้พร้อมอยู่ในมือ! (เตรียมตัวกันตั้งคริสตจักรของพระคริสต์)

พระกิตติคุณมัทธิว 16:13-20

 1. เราต้องรู้ก่อนว่าพระเยซูคริสต์คือผู้ใด
 2. เราต้องมีความเชื่อศรัทธาพระคริสต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจริงๆ เป็นรากฐานศิลา
 3. เราต้องเตรียมพร้อมให้พระเยซูคริสต์ทรงตั้งคริสตจักรของพระองค์ผ่านเรา

สรุป

#ให้เรามาหาพระคริสต์ตามสภาพที่เราเป็นอยู่

แต่อย่าให้เราเป็นอยู่ในสภาพนั้นต่อไปเหมือนเดิม

หลังจากที่เรามาหาพระคริสต์แล้ว!

บทความประจำสัปดาห์:

ความหวังคืออะไร? คอลัมน์คำตอบชีวิต

สารจากศิษยาภิบาล: 

สารจากศิษยาภิบาล