สูจิบัตรประจำสัปดาห์

 

คริสตจักรแห่งความสุข อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019

(ฉบับที่ 20/19 ฉบับ “รับใช้ตามที่คริสตจักรต้องการ”)

“เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่าน ให้ท่านมีใจปรารถนา ทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์”  (ฟีลิปปี 2:13 TH1971)

For it is God who works in you to will  and to act in order to fulfill his good purpose.(Philippians 2:13 NIV)
 

รายการวันอาทิตย์ของคริสตจักร

08.30 – 09.00 น.   อธิษฐานเพื่อคริสตจักร สมาชิก  ฯลฯ

09.00 – 10.00 น.   ชั้นผู้สนใจ ผู้เชื่อใหม่ ชั้นเป็นพยานชีวิตคริสเตียน (ห้องอาหาร ชั้น 3)

10.15 – 12.00 น.   นมัสการคริสตจักรเด็ก และเข้าชั้นเรียน (ชั้น 3)                       

10.20 – 10.50 น.   นมัสการด้วยเสียงเพลง (ห้องประชุมใหญ่)

10.50 – 11.50 น.   เทศนาโดย ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (รับใช้ตามที่คริสตจักรต้องการ)

12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

ปฏิทินคริสตจักร พฤษภาคม 2019

23  พฤษภาคม    ชั้นเรียนพระธรรมกิจการ โดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

26  พฤษภาคม     เทศนาโดย ศจ.สุนทร สุนทรธาราวงศ์ (รับใช้ตามที่สังคมต้องการ)

หัวข้ออธิษฐานประจำสัปดาห์:

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 • ศจ.ธงชัย – ศิษยาภิบาล งานที่  BSC งานในพันธกิจต่างๆ สุขภาพ & ครอบครัว
 • ชั้นเรียนพระคัมภีร์วันพฤหัสฯ วันอาทิตย์ และวันอื่นๆในกลุ่มต่างๆ
 • ทีมอนุชน คริสตจักรเด็ก ผู้สอนทุกท่าน และผู้ปกครองของเด็กๆ
 • ทีมปฏิคม ทีมจัดและเก็บเครื่องเสียง ทีมถ่ายทำ และทีมนับเงินถวาย
 • การหาที่ดินเพื่อสร้างอาคารคริสตจักร เงินทุน และความร่วมมือของสมาชิก
 • มูลนิธิคริสตจักร – การดำเนินงาน ทีมงาน โครงการ และกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
 • ประเทศไทย – ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต อาชีพการงาน การศึกษา ศักยภาพ และสุขภาพของคนไทย

โครงเทศนา: ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

จงรับใช้ตามที่คริสตจักรต้องการด้วยของประทานที่ได้รับมา

(พระธรรม 1เปโตร 4:7-11)

 1. เราต้องมีสติสัมปชัญญะ
 2. เราต้องรู้จักสงบใจ เพื่อการอธิษฐาน
 3. เราต้องรักกันและกันให้มาก
 4. เราต้องต้อนรับเลี้ยงดูกันโดยไม่บ่น
 5. เราต้องใช้ของประทานที่ได้รับมา รับใช้ซึ่งกันและกัน
 6. เราต้องรับใช้ในสิ่งที่คริสตจักรต้องการ -ซึ่งมีมากหลาย
 7. เราต้องกระทำทุกสิ่งเพื่อให้พระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติทางพระเยซูคริสต์

สรุป    สิ่งที่สำคัญยิ่งในการรับใช้ คือ ความรักในคนและในงานที่เรารับใช้ และเราควรรับใช้ด้วยความเต็มใจ ด้วยใจยินดี

บทความประจำสัปดาห์:

เราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นอย่างไร (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

สารจากศิษยาภิบาล: 

สารจากศิษยาภิบาล