สูจิบัตรประจำสัปดาห์

 

คริสตจักรแห่งความสุข อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018

(ฉบับที่ 11/18 “ผู้รับใช้ที่เป็นพยานด้วยการกระทำ)

ไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจ เหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์  (โคโลสี ๓: ๒๓ THSV11)

Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters.  (Colossians 3:23 NIV)

รายการนมัสการ 11.3.18

 • 08.00 – 09.00 น.  กลุ่มอธิษฐาน (ห้องกระจกข้างลิฟท์ชั้น 3)
 • 09.00- 10.00 น.  ชั้นเรียนรวมโดย ศจ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (ห้องอาหารชั้น 3)
 • 10.15– 10.45 น. นมัสการด้วยเสียงเพลง
 • 10.45 – 12.00 น. เทศนาโดย ศจ ธงชัยประดับชนานุรัตน์ (ผู้รับใช้ที่เป็นพยานด้วยการกระทำ)
 • พิธีมหาสนิท
 • 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

ปฏิทินคริสตจักร มีนาคม 2018

 • 22 มีนาคม ชั้นเรียนพระกิตติคุณยอห์น โดย ดร.จอห์น ลาพอส
 • 25 มีนาคม เทศนาโดย ศจ ดร อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร (ผู้รับใช้ที่เป็นพยานผ่านสื่อต่างๆ)

หัวข้ออธิษฐานประจำสัปดาห์

 • พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์
 • ศจ ธงชัย งานรับใช้ที่ คจ. งานรับใช้ในพันธกิจต่างๆ สุขภาพ และครอบครัว
 • การหาสถานที่และเตรียมงานค่าย ประธานค่าย และทีมงานทุกท่าน
 • กลุ่มอนุชน คริสตจักรเด็ก และครูผู้สอนทุกท่าน
 • ผู้นำกลุ่มเซล ครูผู้สอนพระคัมภีร์ และทีมรับใช้ทุกทีม
 • ผู้ที่พร้อมจะเข้าพิธีบัพติศมา ผู้เชื่อใหม่ และผู้สนใจ
 • สมาชิกมีภาระใจรับการเสริมสร้าง ศึกษาพระวจนะ และกระตือรือร้นในงานรับใช้
 • ทีมหาสถานที่สำหรับศูนย์รวมสมาชิก และสำนักงาน คริสตจักร
 • การรณรงหาทุน และหาซื้อที่ดินสำหรับสร้างคริสตจักรในอนาคต
 • สมาชิกและญาติพี่น้องที่เจ็บป่วย หรือแบกภาระหนัก

โครงเทศนา:

ทำทุกสิ่งให้พระคริสต์ได้รับเกียรติ (1 โครินธ์ 10:23-33)

“คุณมีเสรีภาพทำได้ทุกสิ่ง แต่คุณไม่มีสิทธิ์ทำบาปได้แม้แต่อย่างเดียว! 

 1. เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่จำเป็นต้องทำทุกสิ่งที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไร
 2. เราต้องเห็นแก่ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
 3. เราต้องทำสิ่งที่สอดคล้องกับมโนธรรมของเราและของคนอื่น
 4. เราต้องกระทำทุกสิ่งเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
 5. เราต้องไม่ทำอะไรเป็นเหตุให้คนอื่นหลงผิดไป
 6. เราต้องทำทุกสิ่งที่เพื่อให้ทุกคนพอใจ เพื่อช่วยพวกเขาให้ได้รับความรอด

ข้อคิดจากคำเทศนา

1.คุณใช้เสรีภาพทำอะไรบ้าง ที่สอดคล้องกับมโนธรรมและทำให้คุณหรือผู้อื่นเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นในมิติด้านต่างๆในชีวิต? หรือคุณทำตรงกันข้าม?แล้วผลเป็นอย่างไร?(แบ่งปัน)
2.คุณทำอะไรที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนส่วนตน จนคนบางคนพอใจ เปิดใจต้อนรับพระคริสต์และรับความรอดจากพระองค์แล้วบ้าง อย่างไร?

ข่าวสาร / ปฏิทินเยี่ยมเยียนสมาชิก

ทีมพี่พรรณประเดิมเยี่ยมเดือนมีนาคม !! เยี่ยมกิจการหัอยโหน เมื่อช่วงบ่าย11 มีนาคม 2018  ที่ผ่านมา…

จากใจพี่พรรณ หนึ่งในหัวหน้าทีมเยี่ยมครั้งนี้

“ขอขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณ CJ ค่ะ ที่จัดให้มีพันธกิจเยี่ยมเยียน ส่วนตัว รู้สึกทำให้มีวินัย ทำให้ได้จัดเวลา ตั้งใจที่จะมีเวลาพูดคุย ถามไถ่เรื่องธุรกิจของพี่น้อง

ครั้งนี้เยี่ยม โจ้-โดนัท ได้อัพเดทสถานการณ์กิจการกว่า 2 ปี ได้แสดงความห่วงใยและหนุนใจกัน ได้รับรู้ข้อจำกัดต่างๆ แต่น้องสองคนก็สู้มาก และไม่ลืมที่จะส่องสว่างต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ จากนั้นก็ได้อธิษฐานเผื่อ …

อยากแจ้งพี่น้องสมาชิกว่า การเยี่ยมเยียนเป็นพันธกิจของโบสถ์เรา ให้พี่น้องตื่นตัวเรื่องการเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่องค่ะ เพราะเป็นการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้คนที่ยังไม่ได้รับเชื่อ รู้จักคริสเตียนมากขึ้น ที่ได้เห็นความรัก ของพี่น้อง และได้เห็นพระเยซูคริสต์ในเรา

     

คำขอบคุณจากโจ้และโดนัท

 ” … โจ้เชื่อว่าเป็นการจัดเตรียมจากพระเจ้า เพราะโจ้อธิษฐานเผื่อกิจการอยู่และวันนี้พระเจ้าก็จัดเตรียม นำพี่น้องจาก CJ มาอธิษฐานอีกแรง มันต่างกันกับการไปนมัสการวันอาทิตย์และกลุ่มแคร์ยังไง? ต่างกันนะ เพราะมาเยี่ยมถึงที่กิจการเรา ในขณะที่เราทำงานท่ามกลางคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ช่วยให้เรามีกำลัง มีความเชื่อที่มั่นคงขึ้น เพราะเห็นว่ามีพี่น้องคอยส่งใจ ส่งคำอธิษฐาน back up เราอยู่ รู้สึกไม่โดดเดี่ยว

ในฐานะคนที่เปิดบ้าน/กิจการต้อนรับทีมเยี่ยมเยียน โจ้ว่า เราต้องยอมรับน้ำพระทัยและการทรงนำของพระเจ้าก่อน แม้วันนั้นใจเราอยากไปทำอะไรที่สนุกสนานของเรา พักผ่อนส่วนตัวอะไรประมาณนั้น แต่พอยอมให้พี่น้องเข้ามาวันนั้น กลับได้รับสันติสุขเติมเต็ม ไม่เหนื่อย ทำให้เราวางใจในการทำธุรกิจที่จะถวายเกียรติพระเจ้า ยิ่งขึ้นกว่าเดิม…”

   

ปฎิทินเยี่ยมเยียนครั้งต่อไป

อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม เวลา 17.00 น – ทีมอนุชน บี/แจน เยี่ยมน้องเรียวและคุณแม่ปลา ที่บ้านย่านบางกะปิ แฮปปี้แลนด์

**สนใจร่วมเยี่ยมเยียน : ติดต่อ… คุณปู (ประสานงานเยี่ยมเยียน) หรือ ทีมศบ.(พี่แดง โบ พี่เอ๋)  

 

บทความประจำสัปดาห์:       

เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไร?

สารจากศิษยาภิบาล: 

สารจากศิษยาภิบาล

 Posted by at 7:35 pm