สูจิบัตรประจำสัปดาห์

 

คริสตจักรแห่งความสุข อาทิตย์ที่ 22  กรกฎาคม 2018

(ฉบับที่ 2ุ9/18 ฉบับผู้รับใช้ที่ช่วยคนหนุ่มสาวให้มีพลังศรัทธา รักพระเจ้า)

การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ (กิจการ 20:35 THSV11)

‘It is more blessed to give than to receive. (Act 20:35 NIV)

รายการนมัสการ

08.30 – 09.00         อธิษฐานเพื่อคริสตจักรและสมาชิก

09.00-10.00           ชั้นเรียนของคริสตจักร

                              – ชั้นผู้เชื่อใหม่ และชั้นผู้สนใจ

                              – ชั้นเรียน “การประกาศอย่างเป็นพร”

                              – ชั้นเรียน I am a minister

10.20 – 10.50         นมัสการด้วยเสียงเพลง

10.50 – 12.00         เทศนาโดย คุณหทัยรัตน์ บุญเพียรผล และ คุณอุสรา ยงปิยะกุล

12.00                     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00         กลุ่มสามัคคีธรรม Love & Joy

ปฏิทินคริสตจักร กรกฎาคม 2018

26  กรกฎาคม         ชั้นเรียนพระธรรมกิจการของอัครทูต โดย ศจ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์           

29  กรกฎาคม          เทศนาโดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (ผู้รับใช้ช่วยผู้ใหญ่ / ผู้อาวุโสให้มีพลังศรัทธารักพระเจ้า)

หัวข้ออธิษฐานประจำสัปดาห์

 • พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์
 • คุณหทัยรัตน์ และคุณอุสรา รวมถึงทีมผู้สอนพระคัมภีร์ทุกท่าน
 • ศจ.ธงชัย งานรับใช้ในฐานะศิษยาภิบาล ครูผู้สอน และผู้เลี้ยงดูสมาชิกฝ่ายวิญญาณ
 • ทีมอภิบาล ทีมศิษยาภิบาล ทีมนมัสการ ทีมอธิษฐาน และผู้รับใช้เบื้องหลังทุกท่าน
 • สมาชิกมีใจช่วยรับภาระของคริสตจักร และมีใจร่วมรับใช้ตามของประทาน
 • การหาสถานที่สำหรับศูนย์รวมสมาชิก และสำนักงาน คริสตจักร
 • การรณรงหาทุน และหาซื้อที่ดินสำหรับสร้างคริสตจักรในอนาคต
 • เผื่อสมาชิกที่กำลังเผชิญปัญหาส่วนตัว เจ็บป่วย หรือแบกรับภาระหนัก

โครงเทศนา:  

คุณหทัยรัตน์ บุญเพียรผล

ปลุกพลังชีวิตคนรุ่นใหม่วัยทำงาน ให้รักศรัทธาพระเจ้า

 • อิสยาห์   40 :1-2 ,28-31
 • ฮิบรู   10:19-25

———————————————————-

คุณอุสรา ยงปิยะกุล

ปลุกพลังชีวิตคนทำงานให้รักศรัทธาพระเจ้า

 • มัทธิว 9:35-38
 • มัทธิว 25:31-46
 • 1ซามูเอล 13:3-4 
 • 1ซามูเอล 13:7-13
 • 1เปโตร 4:7-11

บทความประจำสัปดาห์:

จะทำอย่างไรให้พระเจ้ายิ้ม?

สารจากศิษยาภิบาล: 

สารจากศิษยาภิบาล

 Posted by at 12:01 am