สูจิบัตรประจำสัปดาห์

คริสตจักรแห่งความสุข อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

(ฉบับที่ 29/19 ฉบับ “ชนะความขมขื่นใจ”)

พระยาห์เวห์ทรงดีต่อผู้ที่คอยพระองค์ และต่อผู้ที่แสวงหาพระองค์ เป็นการดีที่จะรออย่างเงียบๆ คือรอความรอดจากพระยาห์เวห์ (เพลงคร่ำครวญ 3:25-26 THSV11)

The Lord is good to those whose hope is in him, to the one who seeks him;  it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. (Lamentations 3:25-26 NIV)

รายการวันอาทิตย์ของคริสตจักร

08.00-09.00     อธิษฐานเผื่อคริสตจักรและสมาชิก (นำโดยคุณกฤติน)

09.00-10.00     ชั้นเรียนรวม โดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

                       (หัวข้อ – ตอบคำถามคาใจเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์)

10.15-12.00     นมัสการคริสตจักรเด็ก และเข้าชั้นเรียน (ห้องกระจกชั้น 3)

10.20-10.50     นมัสการด้วยเสียงเพลง (ห้องประชุมใหญ่)  พิธีมหาสนิท

10.50-11.50     เทศนาโดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (เอาชนะความขมขื่นใจ)

12.00-13.00     รับประทานอาหารกลางวัน

ตัวแทนทีมศิษยาภิบาลประจำสัปดาห์ คุณสุรัตนาวี (โบ)

ปฏิทินคริสตจักร มิถุนายน 2019

25  กรกฎาคม    ชั้นเรียนพระธรรมกิจการ โดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ณ BSC

28  กรกฎาคม     เทศนาโดย อ.หทัยรัตน์ บุญเพียรผล (ชนะอุปสรรค)

หัวข้ออธิษฐานประจำสัปดาห์:

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 • ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ งานรับใช้ในพันธกิจต่างๆ สุขภาพ และครอบครัว
 • ทีมอภิบาล ทีมนมัสการ  ทีมปฏิคม  ทีมจัดเตรียมเครื่องเสียง และทีมงานเบื้องหลังทุกท่าน
 • สมาชิกคริสตจักรที่เจ็บป่วย มีปัญหาชีวิต มีภาระหนี้สิน และการงานหนัก 
 • การสร้างอาคารใหม่ที่ รร ทรินีตี้ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านรอบด้าน
 • การหาที่ดิน การสร้างอาคารคริสตจักร เงินทุน และความร่วมมือของสมาชิก
 • มูลนิธิคริสตจักรแห่งความสุข – ประธาน ทีมงาน กิจกรรมช่วยเหลือสังคม
 • ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของสมาชิก CJ / CL และครอบครัว

โครงเทศนา: ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

วิธีชนะความขมขื่นใจ (พระธรรม: บทเพลงคร่ำครวญ 3:1-24

 1. เราขมขื่นใจ เมื่อเราพบความทุกข์ยาก เหมือนคนที่เดินอยู่ในความมืด
 2. เราขมขื่นใจ เมื่อเรารู้สึกว่าพระเจ้ากำลังต่อสู้กับเรา และเพิ่มความทุกข์ยากให้เรา
 3. เราขมขื่นใจ เมื่อเรารู้สึกเหมือนตีตรวนถูกล่ามไว้ และไม่มีทางออก
 4. เราขมขื่นใจ เมื่อเรารู้สึกว่า พระเจ้าไม่ฟังคำอธิษฐานของเรา
 5. เราขมขื่นใจ เมื่อเรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่เพียงไม่ช่วยเรา แต่ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลง
 6. เราขมขื่นใจ เมื่อเรารู้สึกว่า พระเจ้าทำให้สถานการณ์ของเราดูสิ้นหวัง
 7. เราขมขื่นใจ เมื่อเรารู้สึกว่าพระเจ้า เอาเราเป็นเป้าเล่นสนุก และทำให้เราอับอาย
 8. เราขมขื่นใจ เมื่อเรารู้สึกว่าพระองค์เพิ่มความขมขื่นให้เราจนเต็มขนาด
 9. เราขมขื่นใจ เมื่อเรารู้สึกหดหู่สิ้นทุกสิ่ง และขาดสันติสุขจนลืมว่าความสุขเป็นอย่างไร
 10. เราหายขมขื่นใจ เมื่อเราไม่พึ่งความรู้สึกอีกต่อไป  แต่เราหวนคิดขึ้นได้ว่าความรักความกรุณาของพระเจ้ามั่นคงใหม่สดทุกเวลาเช้า

สรุป  จงให้พระเจ้าครอบครองความคิด จิตใจของคุณ ด้วยความรักและพระกรุณาของพระองค์ แล้วคุณจะชนะความขมขื่นใจ และไม่เหลือพื้นที่ให้ความขมขื่นครอบครองอีกต่อไป!

บทความประจำสัปดาห์:

ความขมขื่นคืออะไร (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

สารจากศิษยาภิบาล: 

สารจากศิษยาภิบาล