ก.ค. 072015
 
อะไรอยู่ที่หัวใจ

ดูเถิด พระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายใน เพราะฉะนั้น ขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ภายในจิตใจลึกลับ ของข้าพระองค์ (สดุดี 51:6) คุณเคยไปที่โรงเลื่อยแล้วดูวิธีการเลื่อยท่อนซุงมั้ยครับ? เริ่มจากลากท่อนซุงออกมาจากป่า บรรทุกมาที่โรงเลื่อย ตอนมาจะเห็นว่าเปลือกนอกของท่อนซุงนั้นขรุขระมีแต่ตะปุ่มตะป่ำ จากนั้นก็นำท่อนซุงไปวางไว้บนเปลสายพานเพื่อให้เลื่อนผ่านไปใ [อ่านต่อ]

ก.ค. 062015
 
ถึงแม้ว่า

เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ เราจะอยู่กับเจ้า เมื่อข้ามแม่น้ำ น้ำจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าลุยไฟ เจ้าจะไม่ไหม้ และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า (อิสยาห์ 43:2) หนึ่งในภาพความงามแห่งการไว้วางใจในพระเจ้าผู้ครอบครองอยู่คือเรื่องของหนุ่มน้อยชาวยิวสามคน : ชัดรัก เมชาค และอาเบดเนโก หนุ่มทั้งสามนี้ปฏิเสธไม่ยอมก้มลงนมัสการรูปเคารพของพระราชาเนบูคัดเนสซาร์ บทลงโทษของผู้ที่ขั [อ่านต่อ]

ก.ค. 032015
 
พระเจ้าทรงจ่ายราคาความผิดบาปของเรา

ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า (ยอห์น 1:1) คำว่า “พระวาทะทรงเป็นพระเจ้า”จากพระวจนะด้านบน แปลว่าอะไร? แปลว่า “หน้าต่อหน้ากับพระเจ้า” เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ ที่สนิทแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างใกล้ชิดที่สุด” พระเยซูคริสต์ทรงละจากความผูกพันใกล้ชิดแบบ “หน้าต่อหน้า” กับพระเจ้า … ทรงละจากพระเก [อ่านต่อ]

ก.ค. 022015
 
อาหารมื้อค่ำ

และทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งข้าพเจ้าว่า “จงเขียนไว้เถิดว่า ความเจริญสุขมีแก่คนทั้งหลาย ที่ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรสของพระเมษโปดก” และท่านบอกข้าพเจ้าว่า “ถ้อยคำเหล่านั้นเป็นพระวจนะแท้ของพระเจ้า” (วิวรณ์ 19:9) ผมชอบคำว่า “อาหารมื้อค่ำ” ที่แถวบ้านเราเรียกว่าอาหารเย็น เราพูดว่า “ไปทานข้าวเย็น” แต่บางที่พูดว่า “ไปทานอาหารค่ำ” คุณยายข [อ่านต่อ]

มิ.ย. 302015
 
งับทีละคำ

คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ (ยากอบ 1:12) มีการกล่าวกันว่าการเปลี่ยนแปลงจะทำให้หัวใจของเรากลายเป็นสนามรบ เป็นความจริงครับ เมื่อคุณมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ สงครามจะเกิดขึ้นในใจคุณ เป็นสงครามระหว่างพระเจ้าและซาตาน เมื่อคุณก้าวออกไปยอมรับว [อ่านต่อ]

มิ.ย. 292015
 
พึ่งพิงพระเจ้าไม่ใช่พึ่งไม้ค้ำยันของคุณ

จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น (สุภาษิต 3:5-6) เพื่อจะให้เราสามารถเป็นบุรุษและสตรีของพระเจ้าได้ พระองค์ต้องนำเราไปจนถึงแหล่งแห่งการพึ่งพิงพระองค์จนหมดใจ ต้องนำเราไปยังที่ๆเราไม่อาจพึ่งพิงแหล่งกำลังของเราเอง… แต่ยอมมอบทั้งสิ้นไว้กับพระ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 262015
 
พระเจ้าแห่งสามัญชน

ครั้นพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขาเดินเข้ามาดู จึงตรัสออกมาจากพุ่มไม้นั้นว่า “โมเสส โมเสสเอ๋ย” โมเสสทูลตอบว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่” (อพยพ 3:4) เท่าที่เรารู้ โมเสสไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าถึง 40 ปี แล้วพระเจ้าตรัสกับท่านและเรียกท่านออกมา พระองค์ทรงทำอย่างไร? ผ่านพุ่มไม้ติดไฟครับ การที่พุ่มไม้ไฟลุกโชนไม่ใช่เรื่องธรรมดา อาจถูกฟ้าผ่า [อ่านต่อ]