มิ.ย. 272016
 
ทำอย่างไรไม่ให้อดีตมาดึงคุณกลับไป

ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย  ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า  ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย  เพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับ (ฟีลิปปี 3:13-14) เมื่อนักสำรวจผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง เฮอร์นัน คอร์เทส นำก [อ่านต่อ]

มิ.ย. 242016
 
ข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้า

ดูก่อน  ท่านทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจงทำใจดีๆไว้  เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่า การณ์จะเป็นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้น (กิจการ 27:25) เมื่อพายุโถมใส่  เรือก็เหมือนถูกโยนไปมาบนผืนน้ำที่บ้าคลั่ง  ราวกับว่าจะไม่มีใครรอดได้ อ เปาโล ให้กำลังใจทุกคนบนเรือว่า “ดูก่อน  ท่านทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจงทำใจดีๆไว้  เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่า การณ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 232016
 
คุณเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ หรือเครื่องควบคุมอุณหภูมิ?

ต่อไปนี้คือพงศ์พันธุ์ของโนอาห์ โนอาห์เป็นคนชอบธรรมดีพร้อมในสมัยของเขา โนอาห์ดำเนินกับพระเจ้า (ปฐมกาล 6:9) เปโตร ในจดหมายฝากฉบับที่สอง อธิบายถึงผลกระทบของโลกที่มีต่อผู้เชื่อสองคน ทั้งคู่อยู่ในยุคที่สังคมชั่วร้าย คนหนึ่งก้าวหน้า แต่อีกคนกลับถอยหลัง คนแรกคือโนอาห์ ดำเนินอยู่ในชีวิตที่ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ไหลไปตามกระแส “แต่โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 212016
 
ภาระของเราก็เบา

บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข… ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา” (มัทธิว  11:28, 30) บ่อยครั้งผมได้ยินคนบ่นว่าเป็นคริสเตียนนี่ยากจัง! ไปเอาความคิดนี้มาจากไหนครับ? แสดงว่าคุณยังไม่ค่อยเข้าใจพระวจนะพระเจ้า เป็นคริสเตียนไม่ยากเลยครับ ฟังนะครับ พระคัมภีร์กล่าวว่า  “&# [อ่านต่อ]

มิ.ย. 202016
 
จะแบ่งปันข่าวประเสริฐในยุคหลังคริสเตียนใหม่ได้อย่างไร

จงทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน  เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกติเตียน  และไม่มีความผิด  เป็น  บุตรที่ปราศจากตำหนิของพระเจ้า  ในท่ามกลาง พงศ์พันธุ์ที่คดโกงและวิปลาส  ท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆ  ในโลก จงยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิต  เพื่อข้าพเจ้าจะมีที่อวดในวันของพระคริสต์ว่า  ข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งเปล่าๆ  และไม่ได้ทำงานโดยเปล่าประโย [อ่านต่อ]

มิ.ย. 172016
 
จงใส่ใจลงไป

จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ (1เธสะโลนิกา 5:17) คำอธิษฐานที่มีชัยคือคำอธิษฐานด้วยใจร้อนรน – คำอธิษฐานที่สม่ำเสมอ และด้วยความปรารถนาแรงกล้า หนังสือกิจการบทที่ 12 เปิดตัวด้วยเหตุโศกนาฏกรรมในชีวิตของคริสตจักรยุคแรก :  กษัตริย์เฮโรดสั่งประหารยากอบ และจับเปโตรเข้าคุก เมื่อเราอ่านถึงถ้อยคำว่า “เพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำไว้ในคุก  แต่ว่าคริสตจักรได้อธิษฐานพระเจ้าเ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 162016
 
ไม่หวั่น ไม่ถอย ไม่เสียใจ

เราต้องกระทำพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่  เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทำงานได้ (ยอห์น 9:4) วิลเลียม ไวท์ทิ่ง บอร์เดน ทายาทผลิตภัณฑ์บริษัทนมโคที่ใหญ่โต ได้รับของขวัญจากพ่อแม่เป็นค่าเดินทางไปรอบโลก บอร์เดน เป็นคริสเตียน จึงเดินทางไปทั่วเอเซีย ตะวันออกกลาง และยุโรป และท่านเกิดภาระใจอย่างแรงกล้าให้กับคนที่หลงหาย ในที่สุดก็เขียนจดหมายกล [อ่านต่อ]