ก.ค. 242014
 
พิธีบัพติศมาพาคุณเข้าสวรรค์ได้หรือ?

เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน  (โรม 6:4) ในประวัติศาสตร์ของคริสเตียน หนึ่งในประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันมากที่สุดคือเรื่องพิธีบัพติศมาในชีวิตคริสเตียน บางคนอ้างข้อพระวจนะในพระคัมภีร์เพื่อสนับสนุนแนวคิดว่าพิธีบัพติศมาจำเป็นสำหรับความรอด บางคนบอกว่าเป็นคำสั่ง แต่ไม่เกี่ยวกับการไปสวรรค์ แล้วอะไรคือคำตอบครับ? ครับ พระคัมภีร์สอนไว้ชัดเจนว่าความรอดมาโดยพระคุณเพราะความเชื่อ ไม่ใช่จากการกระทำ (เอเฟซัส 2:8-9) ดังนั้นประการแรก ถ้าต้องเข้าพิธีบัพติศมาถึงจะไปสวรรค์ได้ [...]

ก.ค. 222014
 
ข่าวดีๆ

เท้าของผู้นำข่าวดีมา ก็งามสักเท่าใดที่บนภูเขา ผู้โฆษณาสันติภาพ ผู้นำข่าวดีของ เรื่องดี ผู้โฆษณาความรอด ผู้กล่าวแก่ศิโยนว่า “พระเจ้าของเจ้าทรงครอบครอง”  (อิสยาห์ 52:7) ผมเคยได้ยินเรื่องของศิษยาภิบาลท่านหนึ่ง ได้รับแจ้งจากกระทรวงกลาโหมว่าทหารหนุ่มคนหนึ่งสูญหายไปในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจว่าเสียชีวิตแล้ว หลังจากนั้นก็พบว่าเขายังมีชีวิต แม่ของทหารคนนี้ได้รับการแจ้งแล้วว่าลูกชายเสียชีวิตในหน้าที่ แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่รัฐของร้องให้ท่านศิษยาภิบาลเป็นผู้ไปแจ้งแก่แม่ของทหารคนนี้ว่าลูกชายของเธอยังมีชีวิต คุณคิดว่าศิษยาภิบาลท่านนี้จะพูดว่าอะไร? – “ไม่ได้หรอก ผมขอไปพักผ่อนหน่อย [...]

ก.ค. 212014
 
จงมีใจกล้าเถิด

ในเวลากลางคืนวันนั้นเอง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่กับเปาโลตรัสว่า “เจ้าจงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเจ้าได้เป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มฉันใด เจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรมฉันนั้น” (กิจการ 23:11) แม้แต่ผู้เชื่อที่มีศรัทธาแรงกล้ายังมีเวลาที่โดนความกลัว ความวิตกกังวลโถมเข้าใส่ ถูกความว้าวุ่นใจครอบงำ บางทีอาจกังวลถึงอนาคตของเรา ท้อหรือหวั่นไหว ถ้าเป็นเช่นนี้ คุณอาจประหลาดใจเมื่อรู้ว่าแม้แต่อัครทูตผู้ยิ่งใหญ่อย่าง อ. เปาโลยังเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้ว อ.เปาโลได้ไปที่เยรูซาเล็ม และก่อนที่จะรู้ตัว ท่านถูกจับใส่คุกมืด หนาวเย็นและอับชื้น [...]

ก.ค. 182014
 
พระเจ้าปรารถนาสิ่งใดมากกว่า

ถ้าเวลาใดก็ตามเราประกาศ เกี่ยวกับประชาชาติหนึ่งหรือราชอาณาจักรหนึ่งว่า เราจะถอนและพังและทำลายมันเสีย และถ้าประชาชาตินั้น ซึ่งเราได้ลั่นวาจาไว้เกี่ยวข้องด้วย หันเสียจากความชั่วของตน เราก็จักกลับใจจากโทษ ซึ่งเราได้ตั้งใจจะกระทำแก่ชาตินั้นเสีย  (เยเรมีย์ 18:7-8) พระวจนะตอนนี้ พระเจ้าไม่ได้พูดถึงเฉพาะชนชาติอิสราเอล พระองค์หมายถึงชนชาติทั่วไป พระเจ้าตรัสว่า “เราพร้อมที่จะพิพากษาชนชาติหนึ่งแล้ว แต่ถ้าชนชาตินี้จะสำนึกผิดกลับใจ เราจะกลับใจจากการลงโทษที่ตั้งใจจะส่งไปที่ชนชาตินี้” ผมขอพูดถึงพระทัยอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า : พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรม [...]

ก.ค. 172014
 
ส่งจากสวรรค์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามมิให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าในแคว้นเอเชียท่านเหล่านั้นจึงไปทั่วแว่นแคว้นฟรีเจียกับกาลาเทีย  (กิจการ 16:6) ผมรู้สึกมีกำลังใจที่รู้ว่าบางครั้งแม้แต่ในชีวิตของ อ.เปาโลเอง ท่านอาจเดินไปไม่ถูกทางจนพระเจ้าต้องเปลี่ยนเส้นทางให้ใหม่ หลังจากเดินทางไปทำพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า อ.เปาโลรู้สึกเป็นห่วงคริสตจักรที่ท่านทิ้งไว้ในพื้นที่ๆเรียกว่าเอเชียไมเนอร์ ท่านอยากกลับไปเยี่ยมพวกเขา และดูความก้าวหน้า แต่มีปัญหาเล็กๆ พระเจ้าทรงมีแผนการอื่น แม้ท่านพยายามทุกวิถีทางที่จะได้กลับไป แต่ถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามไว้ คุณเคยตั้งใจจะทำบางสิ่งหรือไม่? อาจเป็นรับทำโครงการใหญ่ๆ แต่งงานกับใครบางคน หรือติดตามความสำเร็จในอาชีพการงาน แต่พระเจ้ากลับเปลี่ยนเส้นทาง จะดีมั้ย [...]

ก.ค. 152014
 
รอคอยอย่างตื่นเต้น

เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจงดูชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินเพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู   (ยากอบ 5:7) ฝนช่วงแรกของอิสราเอลจะมาราวปลายเดือนตุลาคม หรือต้นเดือนพฤศจิกายน ชาวนารอคอยฝนด้วยความกระวนกระวาย เพราะฝนจะทำให้ดินที่แตกระแหงก่อนหน้าอ่อนนุ่มจนไถพรวนได้ ช่วงต่อไปฝนจะมาปลายเมษายน หรือพฤษภาคม เพื่อให้ความชุ่มชื้นแกผลิตผลที่กำลังโต ถ้าชาวนาเร่งออกไปปลูกพืชก่อนถึงเวลา พืชนั้นก็จะตายหมด พวกเขาจึงต้องรอคอย พระวจนะในวันนี้แสดงให้เห็นว่ายากอบรู้ดีว่าความอดทนเป็นปัจจัยสำคัญในการรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมา ต้นข้าวไม่ได้โตชั่วข้ามคืน เช่นเดียวกับชาวนา เราจำเป็นต้องอดทนและตระหนักว่าการเติบโตในชีวิตของเราก็ต้องใช้เวลา คำว่า “อดทน” ไม่ได้หมายถึงท้อหรือนั่งงอมืองอเท้า [...]

ก.ค. 142014
 
พระเจ้าทรงครอบครอง ปกครอง ล้มล้าง และล้มเลิกได้

พระทัยพระราชาเป็นเหมือนธารน้ำในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระเจ้าจะหันไปไหนๆ ตามแต่พระองค์ทรงโปรด (สุภาษิต 21:1) พระเจ้าทรงเปลี่ยนผู้ปกครองได้ พระเจ้าทรงย้ายผู้ปกครองออกไปได้ และพระเจ้าทรงล้มล้างผู้ปกครองได้ คำถามคือ “แล้วเราควรอธิษฐานเผื่อผู้นำของเราหรือไม่ ถ้าเขาเป็นคนชั่วร้าย” ครับ คุณยิ่งต้องอธิษฐานเผื่อเขาให้มากกว่าเดิม ทำไม? เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆ [...]