เม.ย. 242015
 
ยอมจำนนกับพระเจ้าแล้วคุณจะมีชัย

อยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวัน ข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมา ข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่ง และน่าเกรงกลัว ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและดำรง ความรักมั่นคงกับบรรดาผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ขอพระองค์ทรงเงี่ยพระกรรณฟัง และขอทรงลืมพระเนตรของพระองค์ดูอยู่ เพื่อจะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระองค์ ณบัดนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อประชาชนอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ สารภาพบาปของประชาชนอิสราเอล ซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์ ด้วยว่าข้าพระองค์กับตระกูลของข้าพระองค์ทำบาปแล้ว […]

เม.ย. 232015
 
อย่าขี้ขลาด แต่จงอธิษฐานด้วยใจกล้าหาญ

พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวก และตรัสว่า “ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง”(มัทธิว 19:26) ในฐานะคริสเตียน ท่อน้ำเลี้ยงชีวิตคุณคือการอธิษฐาน เป็นวิธีที่คุณใกล้ชนิดสนิทกับพระเจ้า และลงลึกในความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์มากขึ้น แต่การอธิษฐานยังเป็นการเผชิญหน้าสู้กับศัตรูฝ่ายวิญญาณของคุณอย่างกล้าหาญและด้วยความหวังเต็มเปี่ยม พระเจ้าบอกเราว่าไม่ต้องเกรงกลัวมารซาตานและขุมกำลังของมัน เพราะในฐานะคริสเตียน คุณมีสิทธิอำนาจในองค์พระเยซูคริสต์ผู้มีชัยเหนือขุมกำลังวิญญาณแห่งความมืด เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และฟื้นคืนพระชนม์ ทรงได้รับชัยชนะ และพระองค์ปรารถนาให้คุณและผมดำเนินชีวิตในชัยชนะนั้น ด้วยวิธีไหน? …เริ่มด้วยการอธิษฐาน … […]

เม.ย. 212015
 
เมื่อไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราก็ตกอยู่ในอันตราย

เพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโล่ พระองค์ทรงปูนความชอบและเกียรติ พระเจ้ามิได้ทรงหวงของดีอันใดไว้เลย จากบุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม (สดุดี 84:11) จำได้สมัยเป็นเด็ก ผมไม่ชอบใจเลยที่พ่อแม่ตั้งกฎเกณฑ์ให้ทำตาม แล้วยังคอยดูว่าผมทำตามหรือไม่ ผมคิดว่ากฎเกณฑ์เหล่านั้นไม่ยุติธรรม เพราะมีไว้กันไม่ให้ผมทำเรื่องสนุกๆ แต่เมื่อโตขึ้น ก็ตระหนักได้ว่าพ่อและแม่วางกฎเกณฑ์เหล่านั้นไว้ก็เพื่อประโยชน์ของผมทั้งนั้น นี่คือสิ่งเดียวกับที่พระบิดาในสวรรค์ทรงทำ พระองค์ทรงกำหนดขอบเขตไว้เพื่อกันไม่ให้เราเจ็บตัวโดยไม่จำเป็น แต่ที่เหนือกว่านั้น ทรงกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อให้เรามีอิสระ และปลอดภัยขณะวิ่งอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้ คุณจะปล่อยให้ลูกวิ่งข้ามถนนไปตามลำพังมั้ย? แน่นอนไม่มีวัน […]

เม.ย. 202015
 
โอเอซิสแห่งความหวัง

ข้าพเจ้ายินดี เมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ให้เราไปยังพระนิเวศพระเจ้าเถิด” (สดุดี 122:1) ผมคิดว่าบางครั้งเรามาโบสถ์ด้วยจุดยืนเดียวกับผู้บริโภคมากกว่ามาร่วมรับใช้ เราอาจเห็นการมาโบสถ์เหมือนกับไปดูหนัง : “เอ๊ะ หนังฉายกี่โมง? หนึ่งทุ่มเหรอ? แต่ยี่สิบนาทีแรกมีแต่หนังตัวอย่างและโฆษณา งั้นไปสักทุ่มกว่าๆแล้วกัน จอดรถแล้วไปหาอะไรกินก่อน” แล้วพอหนังเลิก เราไม่อยู่รอจนรายชื่อผู้มีส่วนในการผลิตฉายจนจบ เรารีบออกไปก่อน เราอาจคิดในแง่เดียวกันกับการไปโบสถ์ : “ไม่เป็นไรตอนนี้ร้องเพลงกันอยู่ไม่ต้องรีบ […]

เม.ย. 172015
 
เราเป็นเหยื่อของโชคชะตาหรือว่าพระเจ้าทรงมีแผนการ

มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ มีวาระเกิด และวาระตาย มีวาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง (ปัญญาจารย์ 3:12) มีคำกล่าวว่ามนุษย์ชอบพูดเรื่องฆ่าเวลา แต่ความจริงแล้วเวลาต่างหากที่เป็นเพชรฆาตเงียบสังหารมนุษย์ พระคัมภีร์บอกว่าเรามีชีวิตอยู่เพียงแค่ชั่วเวลาหนึ่ง – ไม่ยาว และไม่สั้นไปกว่านั้น กษัตริย์ซาโลมอนเขียนว่า “มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ มีวาระเกิด และวาระตาย มีวาระปลูก […]

เม.ย. 162015
 
ความมั่นคงที่ครบถ้วนชั่วนิรันดร์

จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า และเราก็ได้เป็นเช่นนั้น เหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลาย ก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น และทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ (1ยอห์น 3:1-3) ในฐานะผู้เชื่อคุณคือลูกของพระเจ้า และในยุคที่ผู้คนเรียกร้องแสวงหาความมั่นคงในโลกนี้ นี่เป็นข่าวดีแห่งความหวังและปลอบประโลมใจสำหรับเราในวันนี้ ในฐานะบุตรชายหญิงของพระเจ้า […]

เม.ย. 142015
 
ไม่ใช่ปลายทางที่ใครๆก็ไปได้

แต่คนขลาด คนไม่เชื่อ คนที่น่าเกลียดน่าชัง คนที่ฆ่ามนุษย์ คนล่วงประเวณี คนใช้เวทมนตร์ คนไหว้รูปเคารพ และคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้น มรดกของเขาอยู่ที่ในบึงไฟและกำมะถันที่กำลังไหม้อยู่นั้น นั่นคือความตายครั้งที่สอง” (วิวรณ์ 21:8) ผมเชื่อว่าในโบสถ์ทุกวันนี้ไม่ใช่ทุกคนที่มาโบสถ์จะได้เข้าประตูสวรรค์ การมาโบสถ์ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้เข้าสวรรค์โดยอัตโนมัติ เราในฐานะปัจเจกชน จำเป็นต้องเข้ามาเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ เพราะวันหนึ่งข้างหน้าเราแต่ละคนจำเป็นต้องยืนต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า สวรรค์ไม่ใช่ปลายทางสำหรับทุกคน เป็นสถานที่แห่งพระสัญญาที่ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ หนังสือวิวรณ์ […]