ก.ค. 252017
 
ยังต้องไปอีกไกล

ยังต้องไปอีกไกล “เรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นเนื้อหนังถูกขายเป็นทาสให้อยู่ใต้บาป”  (โรม 7:14) ผมบนศีรษะของผมเริ่มร่วงตอนช่วงอายุ 30 ผมคิดหาวิธีเท่าที่นึกออก พยายามชลอมันเอาไว้ วันหนึ่งเพื่อนของผมที่ผมร่วงหมดมาเยี่ยม มาเปิดหมวกให้ดูแล้วพูดว่า “ลองดูสิ” แล้วเขาก็ให้ดูผมปลอมที่บนศีรษะ “คนที่ทำผมปล [อ่านต่อ]

ก.ค. 242017
 
ความสำคัญของความเป็นเลิศ

ความสำคัญของความเป็นเลิศ ไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์ ท่านทั้งหลายก็รู้ว่า ท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จ เพราะท่านกำลังรับใช้พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ (โคโลสี 3:23-24) แบร์ ไบรอัน  โคชอเมริกันฟุตบอลในตำนานของ Texas Aggies and Alabama Crimson Tide มีเ [อ่านต่อ]

ก.ค. 212017
 
การนมัสการของเราคือคำพยาน

การนมัสการของเราคือคำพยาน เหตุฉะนั้น  ให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไป  โดยทางพระองค์นั้น  คือคำกล่าวยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์ (ฮีบรู 13:15) ที่ผมมาเชื่อก็เพราะได้เห็นกลุ่มคริสเตียนร้องเพลงนมัสการ ไม่มีใครชวนผมเข้าไป ไม่มีใครมาเล่าเรื่องพระกิตติคุณให้ฟัง ไม่มีคำเชิญชวนให้มา “….เชื่อในพระเยซูคริสต์”  แต [อ่านต่อ]

ก.ค. 202017
 
หมายสำคัญก่อนวันสุดท้าย

หมายสำคัญก่อนวันสุดท้าย เพราะว่าสมัยของโนอาห์เคยเป็นอย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้น (มัทธิว 24:37) ตัวหนังสือหรือตัวไม้บล็อกที่เราเห็นพาดหัวอยู่บนปกหน้าของหนังสือพิมพ์ ถ้าเป็นเรื่องสำคัญจะตัวใหญ่ไปตามความสำคัญ เช่นเมื่อเยอรมันและญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สอง หรือการสังหารประธานาธิบดีเคเนดี้ และเหตุการณ์สำคัญอื่นๆอีกมากมาย ในอ [อ่านต่อ]

ก.ค. 192017
 
เอาชนะวิญญาณแห่งความเกียจคร้าน

เอาชนะวิญญาณแห่งความเกียจคร้าน ตามที่แต่ละคนได้รับของประทาน ก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนนิบัติกันและกัน ดังเช่นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้า ถ้าใครจะพูด ก็ให้พูดดังเช่นพูดพระวจนะของพระเจ้า ถ้าใครจะปรนนิบัติ ก็จงปรนนิบัติดังเช่นทำด้วยกำลังซึ่งพระเจ้าประทาน เพื่อพระเจ้าจะได้รับพระเกียรติในทุกสิ่ง ทางพระเยซูคริสต์ ขอพระสิริและอานุ [อ่านต่อ]

ก.ค. 182017
 
สิ่งลึกๆในใจที่ผู้หญิงปรารถนาที่สุด

สิ่งลึกๆในใจที่ผู้หญิงปรารถนาที่สุด “โดยความเชื่อ ราหับหญิงโสเภณีจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับพวกที่ไม่เชื่อฟัง เพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดี”  (ฮีบรู 11:31) หลายคนอาจจะไม่เคยตระหนักสิ่งนี้ แต่พระคัมภีร์สนับสนุนสตรีไว้อย่างน่าทึ่ง ในยุคที่แทบทั้งโลกมองสตรีเพศว่าเป็นเพียงสิ่งของ พระเยซูทรงเลือกสตรีสองท่านให้เป็นผู้พบพระองค์ก่อนใค [อ่านต่อ]

ก.ค. 172017
 
กุญแจสู่ชีวิตที่จะไม่ต้องเสียใจ

กุญแจสู่ชีวิตที่จะไม่ต้องเสียใจ แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเอง ขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จ คือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้า (กิจการ 20:24) ผมชอบศึกษาเกี่ยวกับบรรดาวีรบุรุษของคริสตจักร และทัศนคติที่พวกเขามีเวลาเผชิญกับควา [อ่านต่อ]