ธ.ค. 092016
 
อะไรคือความเป็นจริง?

อะไรคือความเป็นจริง? เราไม่‍ได้เอา‍ใจ‍ใส่ในสิ่งที่มอง‍เห็น แต่เอา‍ใจ‍ใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะ‍ว่าสิ่งที่มอง‍เห็นนั้นไม่ยั่ง‍ยืน แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิ‌รันดร์ (2โครินธ์ 4:18) อย่างที่บางคนพูด “มันยากที่ผมจะมีความเชื่อ – ผมอยู่กับความเป็นจริง” แล้วอะไรคือความเป็นจริง? บ้านของคุณ รถยนต์ของคุณ เงินในบัญชีธนาคาร ไม่ใช่ครับ ความเป็นจริงไม่ใช่ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 082016
 
เรื่องรกๆ

เรื่องรกๆ พระ‍องค์เสด็จเข้าไปในบริ‌เวณพระ‍วิหาร แล้วทรงเริ่มขับ‍ไล่คนทั้ง‍หลายที่ค้า‍ขายอยู่นั้น และตรัสกับพวก‍เขาว่า “มีพระ‍วจนะเขียนไว้ว่า ‘นิ‌เวศของเราควรจะเป็นนิ‌เวศอธิษ‌ฐาน  แต่พวก‍ท่านทำให้เป็นถ้ำของพวกโจร” (ลูกา 19:45-46) ภรรยาและผมมีนิสัยบางอย่างที่ต่างกันสุดขั้วโดยเฉพาะเรื่องความสะอาด สำหรับผมมีคติประจำใจว่า “อะไรที่ทำพรุ่งนี้ได้ ก็ให้รอไป [อ่านต่อ]

ธ.ค. 062016
 
รับการอภัยก่อให้เกิดความกล้า

รับการอภัยก่อให้เกิดความกล้า เพราะ‍ฉะนั้นถ้าพระ‍บุตรทรงทำให้พวก‍ท่านเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ (ยอห์น 8:36) บางครั้งผู้คนทำใจยากที่จะยอมรับว่าพระเจ้าให้อภัยแล้ว พวกเขายังดำเนินชีวิตอยู่ในความรู้สึกผิด รู้สึกว่าตนเองต้องรับโทษกรรมบางอย่าง อาจทรมานตนเองเพื่อใช้โทษนั้น สิ่งที่พวกเขาควรทำคือรับการอภัยที่พระเยซูคริสต์มอบให้ และดำเนินชีวิตอย่างคนได้รับการอ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 052016
 
ถ้าฉันได้มี ...

ถ้าฉันได้มี … “และพวก‍ท่านจะรู้‍จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท” (ยอห์น 8:32) เรามีความคิดอันตรายบางอย่างวิ่งวนอยู่ในสมอง อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อย่างไม่เต็มที่ เป็นความคิดที่เราหลอกตัวเอง เช่น:  “ฉันคงมีความสุขกว่านี้ถ้ามี … … รูปร่างที่ผอมกว่า … แฟนที่ดี … สามีที่โรแมนติกและอ่อนโยนกว่า … มีเงินมากกว่า … มี [อ่านต่อ]

ธ.ค. 022016
 
อย่าให้การเปลี่ยนแปลงขโมยความชื่นชมยินดีไป

อย่าให้การเปลี่ยนแปลงขโมยความชื่นชมยินดีไป เพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่ มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จ มันจะไม่มุสา ถ้าดูช้าไป ก็จงคอยสักหน่อย มันจะมาถึงแน่‍นอน คงไม่ล่า‍ช้านัก ดู‍เถิด คนหยิ่ง‍จอง‌หอง จิต‍ใจภาย‍ในเขาไม่ซื่อ‍ตรง แต่ว่าคนชอบ‍ธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อ‍สัตย์ (ฮาบากุก 2:3-4) ฮาบากุกบอกเราว่าในเวลาของท่านซึ่งเหมือนกับวันเวลาของ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 012016
 
เรียนรู้ที่จะนิ่ง

เรียนรู้ที่จะนิ่ง “จงนิ่งเสีย และรู้เถิดว่า เราคือพระ‍เจ้า…” (สดุดี 46:10ก) ความจริงคือ:  คำว่า “นิ่งเสีย” – เหมือนคำสั่งว่า “อย่าขยับ” คำๆนี้ไม่มีอยู่ในสมองฉัน ไม่ว่าจะ “ยืนนิ่งๆ – นั่งนิ่งๆ – นอนนิ่งๆ” ไม่มีทาง ไม่ขยับขาก็ต้องขยุกขยิกอยู่ในเก้าอี้ ผุดลุกผุดนั่งบนเตียงทุกๆสองนาที ขยับตัวไปมาเพื่อให้นั่งสบายขึ้น ดังนั้นเมื่อพระเจ้ [อ่านต่อ]

พ.ย. 292016
 
พระเจ้ากำลังดึงความสนใจจากคุณหรือ?

พระเจ้ากำลังดึงความสนใจจากคุณหรือ? คนชอบธรรมนั้นถูกข่มใจหลายอย่าง  แต่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมด (สดุดี 34:19) บางครั้งพระเจ้าจะปล่อยให้เราทนทุกข์หรือเจ็บป่วยเพื่อเรียกให้เราหันกลับมาหาพระองค์ ตัวอย่างเช่น เราอาจต่อต้าน หรือดื้อดึงกับพระองค์ และพระองค์ต้องการหยุดเรา เหมือนผู้เผยพระวจนะโยนาห์  ในหนังสือสดุดี 119:67 กล่าวว่า “ก่อนที่ข้าพระองค [อ่านต่อ]