ธ.ค. 192014
 
จอเทคโนโลยีทั้งหลาย “จงนิ่งเสีย”

“จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก” (สดุดี 46:10) “จงนิ่งเสีย” แปลว่าอะไร? นิ่งสียแปลว่าหยุดเคลื่อนไหว หยุดพูด หยุดส่งเสียง นิ่ง และเงียบสงบ ปลอดจากเสียงจ้อกแจ้กและความวุ่นวาย ฟังดูดีมั้ยคะ? … แต่อาจจะแปลกประหลาดหรือล้าสมัยในยุคนี้ ยุคที่โลกเต็มไปด้วยเรื่องราวเข้ามามากมาย แต่เมื่อเข้ามาพักสงบนิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้า […]

ธ.ค. 182014
 
ปัญญาจากพระวจนะ

ปัญญาจากพระวจนะ สุภาษิต 6:16-19 มีหกสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเกลียด มีเจ็ดซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ : ตา ยโส [เห็นว่าตนเองดีกว่าคนอื่นๆ] ลิ้น มุสา [บอกความจริงก็ต่อเมื่อรู้สึกสะดวกใจ] มือที่ทำโลหิตไร้ผิดให้ตก [ทำร้ายคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิด] จิตใจที่คิดแผนงานโหดร้าย [คิดแต่หาทางที่จะทำชั่ว] เท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่ว [กระหายอยากมีส่วนร่วมในการทำชั่ว] พยานเท็จซึ่งหายใจออกเป็นคำมุสา [พูดเท็จเพื่อช่วยพรรคพวก […]

ธ.ค. 162014
 
ฝังในพระวจนะ

ข้าพระองค์จะภาวนาข้อบังคับของพระองค์ และจับตาของข้าพระองค์อยู่ที่วิถีทั้งหลายของพระองค์ ข้าพระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์ (สดุดี 119:15-16) ทราบหรือไม่มันง่ายมาก ที่จะประกาศความมีชัยเหนือการทดลองและความบาปในชีวิตของเรา ทั้งคุณและผมต้องฝังตัวเข้าไปในพระวจนะของพระเจ้า และต้องมีชีวิตที่อยู่ในพระวจนะตลอดเวลา ไม่มีข้ออ้างใดที่ทำให้คุณไม่อ่านพระคัมภีร์ ยุคสมัยนี้พระวจนะของพระเจ้ามีอยู่ทั่วไป ในหนังสือ และในโลกออนไลน์ จะดาวน์โหลดเข้าโทรศัพท์มือถือ ไอแพด ไอโฟน หรือจะไล้ลงแผ่นซีดีเอาไว้ฟังในรถขณะเดินทางก็ได้ มีโอกาสมากมายกว่ายุคไหนๆที่จะเข้าถึงพระวจนะของพระเจ้าได้ แต่ยังมีมากกว่าแค่อ่านหรือฟังพระวจนะ […]

ธ.ค. 152014
 
พระวจนะคำนำชีวิต

อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม (โรม 12:2) ชีวิตเต็มด้วยตัวเลือกที่ไม่ง่าย แต่ขอบคุณพระเจ้า เรามีพระวจนะของพระองค์ที่ช่วยเราให้ตัดสินใจในเรื่องที่ยากได้ วันนี้ถ้าคุณมีตัวเลือกที่ยากและต้องตัดสินใจ ถามตัวเองห้าคำถามต่อไปนี้: คำถามที่ #1: มันช่วยได้จริงหรือ? สิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจสนับสนุนให้คุณไปในทางรับใช้พระเยซูคริสต์หรือ? ถ้าไม่ใช่เส้นทางสู่เป้าหมายและตามน้ำพระทัยที่มีไว้ให้คุณ บางทีคุณไม่ควรตัดสินใจเลือก คำถามที่ […]

ธ.ค. 122014
 
สันติสุขท่ามกลางฝูงสิงห์

แล้วดาเนียลกราบทูลพระราชาว่า “ข้าแต่พระราชา ขอทรงพระเจริญเป็นนิตย์ พระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิดปากสิงห์ไว้ มันมิได้ทำอันตรายแก่ข้าพระบาท เพราะพระองค์ทรงเห็นว่า ข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักตร์พระองค์ ข้าแต่พระราชา ข้าพระบาทมิได้กระทำผิดประการใดต่อพระพักตร์ฝ่าพระบาทด้วย” (ดาเนียล 6:21-22) ดาเนียลตกอยู่ในถ้ำสิงห์ แต่พวกสิงห์โตกลับไม่สนใจท่าน ไม่ใช่เพราะพวกมันมีคุณธรรมอะไร มันเป็นแค่สิงห์โตธรรมดา อาจเป็นสิงห์ที่หิวโหยด้วย แต่ไม่มีตัวใดอยากเข้ามายุ่งกับทูตสวรรค์ของพระเจ้า คิดว่าคืนนั้นดาเนียลคงอยู่ในถ้ำสิงห์ไม่ต่ำกว่าเจ็ดชั่วโมง สันติสุขที่แท้จริงคือเราสามารถวางศีรษะลงบนหมอนทุกค่ำคืนด้วยใจสงบนิ่งกับพระเจ้า จำนนชีวิตและทุกเรื่องราวไว้กับพระองค์ […]

ธ.ค. 112014
 
รักพระเยซูมั้ย?

รักพระเยซูมั้ย?   “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา ยอห์น 14:15 “รัก” เป็นแรงกระตุ้น “ประพฤติตามบัญญัติของเรา” เป็นการกระทำ ทั้งสองสิ่งนั้นจำเป็น ไม่อาจแยกจากกันได้ พูดว่า “ฉันรักพระเจ้า” แต่ไม่เชื่อฟังพระองค์ก็ไม่เพียงพอ แค่เพียงลมปาก (พูดแต่ไม่ทำ) เป็นความพยายามที่ไร้ความหมาย พระเยซูตรัสว่า “ประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปาก […]

ธ.ค. 092014
 
ตัดสินใจตามพระเยซูเป็นส่วนตัว

ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมา ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์   (กิจการ 2:38) บิลลี่ เกรแฮม ตามความคิดของผม คือหนึ่งในนักเทศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ความเชื่อของคริสเตียน ครั้งหนึ่งผมเคยได้ยินท่านพูดถึงลูกชาย แฟรงกลิน ที่โตมาในครอบครัวที่พ่อและแม่อยู่ในทางของพระเจ้า แต่เมื่ออายุได้ 25 ปี เขาตระหนักได้ว่าเขายังไม่รู้จักองค์พระเยซูคริสต์ เขาเติบโตขึ้นมาในบ้านของบิลลี่ เกรแฮม […]