เม.ย. 202018
 
คุณได้ในสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นทำได้หรือยัง? คุณทูลขอหรือเปล่า?

คุณได้ในสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นทำได้หรือยัง? คุณทูลขอหรือเปล่า? จงวางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง 6จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า แล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น (สุภาษิต 3:5-6) เอ ซี ดิ๊กสัน นักอรรถาธิบายพระคัมภีร์ที่มากฝีมือกล่าวว่า “เมื่อเราพึ่งพาองค์กร เราก็จะได้ตามที่องค์กรให้ได้ เมื่อเราพึ [อ่านต่อ]

เม.ย. 192018
 
เป็นคนใหม่

เป็นคนใหม่ ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2โครินธ์ 5:17) คุณเคยมองที่ชีวิตตนเองแล้วคิดว่าคุณมักตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์หรือไม่? บางทีพ่อแม่ไม่สนใจ หรือทิ้งคุณไป บางทีเบื้องหลังของครอบครัวมีแต่เรื่องแอลกอฮอลล์ ยาเสพติด หรือทำร้ายร่างกายกัน คุณอาจรู้สึกว่าวิถีชีว [อ่านต่อ]

เม.ย. 182018
 
อะไรคือ "มากยิ่งกว่า"?

อะไรคือ “มากยิ่งกว่า”? ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์ อาเมน (เอเฟซัส 3:20-21) อะไรคือสิ่งที่หัวใจคุณปรารถนาลึกที่สุด – สิ่งที่ “มากยิ่งกว่า” ที่คุณต้องการในชีวิต และคุณไม่กล้าส่งเสีย [อ่านต่อ]

เม.ย. 172018
 
อาจมีตัวช่วยที่คุณมองข้าม

อาจมีตัวช่วยที่คุณมองข้าม… ท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ …. ท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอ (ยากอบ 4:2) เด็กชายคนหนึ่งพยายามเคลื่อนหินก้อนใหญ่ไปข้างหน้า เขาใช้แรงทั้งหมดที่มี กล้ามเนื้อเล็กๆตึงแทบปริ เหงื่อขึ้นเต็มหน้าผาก พ่อของเขายืนดูอยู่พูดขึ้นมาว่า “ใช้แรงหมดแล้วหรือยังลูก?” เด็กชายนั้นจึงตอบว่า “ครับพ่อ ผมใช้แรงเท่าที่ทำได้แล้ว” ผู้เป็นพ่อจึ [อ่านต่อ]

เม.ย. 162018
 
หยุดก็ล้ม

หยุดก็ล้ม เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปน เพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอด (1เปโตร 2:2) ไม่นานมานี้ผมมีโอกาสได้หัดเล่นกีฬาทางน้ำแบบใหม่ที่ผู้เล่นยืนพายบนแผ่นกระดานโต้คลื่นไปบนผิวน้ำ (Stand up paddle board – SUP)  จำได้ว่าผมพายผ่านคลื่นเบาๆไปได้เจ็ดแปดลูก ซึ่งนับว่าไม่โหด แต่ที่ค้นพบเกี่ยวกับ [อ่านต่อ]

เม.ย. 132018
 
คุณกำลังอดอยากฝ่ายวิญญาณอยู่หรือเปล่า?

คุณกำลังอดอยากฝ่ายวิญญาณอยู่หรือเปล่า? เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปน เพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอด (1เปโตร 2:2) ลองมาฟังบทสนทนานี้ครับ “ผมรู้สึกอ่อนล้ามาก แทบไม่อยากลุกจากเตียง ไม่อยากไปทำงาน  มันเหนื่อยหน่ายอย่างบอกไม่ถูก” “อ้าว  เป็นอะไรไปครับ?  ไปหาหมอแล้วยัง?” “ยังเลย” “ป่วยเป็น [อ่านต่อ]

เม.ย. 122018
 
ความหลอกลวงของความมั่งคั่ง

ความหลอกลวงของความมั่งคั่ง “ส่วนพืชที่หว่านลงกลางหนามนั้นได้แก่คนที่ได้ยินพระวจนะ แล้วความกังวลของโลก และความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ และความโลภในสิ่งต่างๆ ประดังเข้ามา และรัดพระวจนะนั้น จึงไม่เกิดผล” (มาระโก 4:18-19) มีความเข้าใจผิด และมีภาพลวงตาเกี่ยวกับเงินทอง เงินอาจซื้อบางอย่างได้ แต่ก็มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้ เงินดึงดูดให้คนมาแต่งงานด้วยได้ แ [อ่านต่อ]