ก.ค. 252018
 
พระประสงค์ในความยากลำบาก

พระประสงค์ในความยากลำบาก พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน และจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อม โดยไม่ขาดสิ่งใดเลย (ยากอบ 1:2-4 THSV11) ผมมีที่ใส่อาหารนกอยู่ในสนามหลังบ้านที่มอง [อ่านต่อ]

ก.ค. 132018
 
พลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียว

พลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียว เราบอกพวกท่านอีกว่า ถ้าพวกท่านสองคนจะร่วมใจกันทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลก พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นให้ (มัทธิว 18:19 THSV11) ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง กลุ่มนักบินรบในนาม Flying Tigers (ฝูงบินประจันบาน)  ซึ่งได้กลายเป็นตำนาน ภายใต้การบัญชาการของ แคลร์ ลี เชนนอลท์ พวกเขาสามารถยิงเครื่องบินรบของทหารญี่ป [อ่านต่อ]

ก.ค. 122018
 
การเลือกเป็นตัวกำหนดอนาคตของเรา

การเลือกเป็นตัวกำหนดอนาคตของเรา นายจึงตอบว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมาก เจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด’ (มัทธิว 25:21 THSV11) พระเยซูทรงเล่าอุปมาให้คนกลุ่มหนึ่งฟัง  เป็นอุปมาที่เราต่างรู้จักดี “เรื่องเงินตะลันต์” แต่ที่จริงเป็นอุปมาที่เกี่ยวกับตัวเลือกสามแบบ พระเยซูทรงอธิบ [อ่านต่อ]

ก.ค. 102018
 
อย่าเป็นพวกสร้างภาพ

อย่าเป็นพวกสร้างภาพ “อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2 THSV11) เมื่อพระคัมภีร์พูดถึง “โลก”  ไม่ได้หมายถึงโลกที่เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง แต่พูดถึงวัฒนธรรม – วัฒนธรรมของสังคมโลก&nb [อ่านต่อ]

ก.ค. 092018
 
การเผชิญหน้าแบบใหม่

การเผชิญหน้าแบบใหม่ ยิ่งกว่านั้นบรรดาลูกน้อยของพวกเจ้าที่เจ้าว่าจะถูกปล้นเอาไปนั้น และเด็กๆ ของเจ้าที่ในวันนี้ยังไม่รู้จักผิดและชอบ จะได้เข้าไปที่นั่น เราจะให้แผ่นดินนั้นแก่พวกเขา และพวกเขาจะยึดครองที่นั่น (เฉลยธรรมบัญญัติ 1:39 THSV11) ชาวอิสราเอลได้รับการช่วยกู้ให้พ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ พวกเขาจึงออกเดินทางไป ไม่นานนักก็ถึงเส้นทางเข้าสู่ดิ [อ่านต่อ]

ก.ค. 062018
 
ประเทศจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

ประเทศจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร “ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา” (อพยพ 20:14 THSV11) ในหนัง ในดนตรี และในละครทีวีทุกวันนี้ การมีเพศสัมพันธ์แบบชั่วข้ามคืน แบบไม่ต้องผูกมัด กลายเป็นเรื่องธรรมดา สนุกสนานกัน ไม่เป็นอันตราย และต่างพอใจด้วยกัน ลองคิดดู สิ่งนี้สร้างผลกระทบอย่างไรต่อวัฒนธรรมของเรา ลองคิดว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรถ้าเราเชื่อฟังพระบัญญัติข้ [อ่านต่อ]

ก.ค. 052018
 
ในพระหัตถ์ของช่างปั้น

ในพระหัตถ์ของช่างปั้น ข้าแต่พระยาห์เวห์ บัดนี้พระองค์ยังเป็นพระบิดาของพวกข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นดินเหนียว และพระองค์ทรงเป็นช่างปั้น ข้าพระองค์ทุกคนเป็นผลงานของพระหัตถ์พระองค์  (อิสยาห์ 6:48 THSV11) ชาวกรีกเชื่อถือในเทพเจ้าหลายองค์ คิดว่าพวกเขาจะได้รับปัญญาและทิศทางในการดำเนินชีวิต เมื่อพวกโรมันสามารถเอาชนะชาวกรีกได้ พวกเขาจึงซึมซับเอ [อ่านต่อ]