พ.ค. 262017
 
จะมีจิตสำนึกที่ดีได้อย่างไร

จะมีจิตสำนึกที่ดีได้อย่างไร คน​หนึ่ง​ถือ‍ว่า​วัน‍หนึ่ง​ดี‍กว่า​อีก​วัน‍หนึ่ง แต่​อีก‍คน‍หนึ่ง​ถือ‍ว่า​ทุก‍วัน​เหมือน‍กัน ขอ​ให้​ทุก‍คน​มี​ความ​แน่‍ใจ​ใน​ความ​คิด‍เห็น​ของ​ตน​เถิด  (โรม 14:5) คุณอาจเคยได้ยินคำโบราณที่ว่า “ให้จิตสำนึกนำทาง” ครับ ก็มีส่วนถูกต้อง แต่เราต้องระมัดระวังเมื่อทำตามจิตสำนึก เพราะมันอาจผิดพลาดและไม่ได้มาจากพระปัญญาในพระค [อ่านต่อ]

พ.ค. 252017
 
จงเตรียมพร้อมไว้

จงเตรียมพร้อมไว้ พระ‍องค์​ตรัส​ตอบ​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ว่า  “ไม่​ใช่​ธุระ​ของ​พวก‍ท่าน​ที่​จะ​รู้​เวลา​และ​วาระ​ที่​พระ‍บิดา​ทรง​กำ‌หนด​ไว้​โดย​สิทธิ‍อำนาจ​ของ​พระ‍องค์”  (กิจการ 1:7) ผมเป็นนักศึกษาคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ และเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาได้ทุกเวลา ผมเชื่อว่าเราได้เห็นหมายสำคัญเรื่องเวลา และคำพยากรณ์ที่เป็นจริงกับตามาแล้ว ยัง [อ่านต่อ]

พ.ค. 242017
 
ทำอย่างไรเมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้มีอำนาจ

ทำอย่างไรเมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้มีอำนาจ ใน​ทำ‌นอง‍เดียว‍กัน พวก‍ท่าน​ที่​อ่อน‍อาวุโส ก็​จง​ยอม​เชื่อ‍ฟัง​พวก​ผู้‍อาวุโสแปล​ได้​อีก​ว่า พวก​ผู้‍ปก‍ครอง ท่าน​ทุก‍คน​จง​สวม​ความ​ถ่อม‍ตัว​ใน​การ​ปฏิ‌บัติ​ต่อ​กัน​และ​กัน เพราะพระ‍เจ้า​ทรง​ต่อ‍สู้​คน​ที่​หยิ่ง‍จอง‌หอง แต่​ประ‌ทาน​พระ‍คุณ​แก่​คน​ที่​ถ่อม‍ใจ (1เปโตร 5:5) หลายปีมาแล้ว มีการศึกษาและสำรวจทั่วส [อ่านต่อ]

พ.ค. 232017
 
โบกมือลาอดีต

โบกมือลาอดีต นี่‍แน่ะ เรา​กำลัง​ทำ​สิ่ง‍ใหม่ๆ บัด‍นี้ มัน​งอก‍ขึ้น​มา เจ้า​ไม่​เห็น​หรือ? และ​เรา​จะ​ทำ​ทาง​ใน​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร และ​แม่‍น้ำ​ใน​ที่​แห้ง‍แล้ง (อิสยาห์ 43:19) อดีตเป็นเรื่องน่าฉงน  แม้จะผ่านเลยมาแล้วเป็นปีๆ เรายังดำเนินเหมือนติดกับอยู่ในนั้น ยังกักเก็บอารมณ์เดิมๆ อุปนิสัยเดิมๆ หรือแม้การตอบสนองในแบบเดิมๆที่เราเคยทำมาตั้งแต่เด็ก เ [อ่านต่อ]

พ.ค. 222017
 
ลู่วิ่งเพื่อกลับสู่บ้าน

ลู่วิ่งเพื่อกลับสู่บ้าน “ข้าพ‌เจ้า​ได้​ต่อ‍สู้​อย่าง​เต็ม​กำลัง ข้าพ‌เจ้า​ได้​วิ่ง‍แข่ง​จน​ครบ‍ถ้วน ข้าพ‌เจ้า​ได้​รักษา​ความ​เชื่อ​ไว้​แล้ว”  (2ทิโมธี 4:7) เมื่อพระเยซูเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพระชนม์ชีพ พระองค์ตรัสว่า “…​ข้า‍พระ‍องค์​ทำ​กิจ​ที่​พระ‍องค์​ทรง​ให้​ข้า‍พระ‍องค์​ทำ​นั้น​สำเร็จ​แล้ว” (ยอห์น 17:4) พระองค์ทรงอยู่ใ [อ่านต่อ]

พ.ค. 192017
 
ปิดเพื่อซ่อมแซม

ปิดเพื่อซ่อมแซม วัน‍ที่​เจ็ด พระ‍เจ้า​ก็​เสร็จ​งาน​ของ​พระ‍องค์​ที่​ทรง​ทำ​มา​นั้น ใน​วัน‍ที่​เจ็ด​นั้น​ก็​ทรง​หยุด‍พัก​จาก​การ‍งาน​ทั้ง‍สิ้น​ของ​พระ‍องค์​ที่​ได้​ทรง​กระ‌ทำ พระ‍เจ้า​จึง​ทรง​อวย‍พร​วัน‍ที่​เจ็ด ทรง​ตั้ง​ไว้​เป็น​วัน‍บริ‌สุทธิ์  เพราะ​ใน​วัน‍นั้น​พระ‍องค์​ทรง​หยุด‍พัก​จาก​การ‍งาน​ทั้ง‍ปวง​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​เนร‌มิต‍สร้าง​และ​ทรง​ [อ่านต่อ]

พ.ค. 182017
 
คิดถึงบ้านบนสวรรค์

คิดถึงบ้านบนสวรรค์ ถ้า​ข้าพ‌เจ้า​ยัง​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​ร่าง‍กาย ข้าพ‌เจ้า​ก็​จะ​ทำ‍งาน​ให้​เกิด‍ผล แต่​ข้าพ‌เจ้า​ไม่​รู้​ว่า​จะ​เลือก​ฝ่าย​ไหน ข้าพ‌เจ้า​ลำ‌บาก​ใจ​ระหว่าง​สอง​ฝ่าย​นี้ คือ​ว่า ข้าพ‌เจ้า​มี​ความ​ปรารถ‌นา​จะ​จาก​ไป​เพื่อ​อยู่​กับ​พระ‍คริสต์ ซึ่ง​ประ‌เสริฐ​กว่า​มาก​นัก (ฟีลิปปี 1:22-23) คุณเคยไปในสถานที่ๆสวยงามมากจนเมื่อกลับมาแล้วสถา [อ่านต่อ]