ก.ย. 272016
 
หลงประเด็น!

หลงประเด็น และพระ‍ยาห์‌เวห์ตรัสว่า “เจ้าหวงต้น‍ไม้ซึ่งเจ้าไม่‍ได้ลง‍แรงปลูกและไม่‍ได้ทำให้มัน เจริญ มันงอกเจริญ‍ขึ้นในคืนเดียว แล้วก็ตายไปในคืนเดียว ไม่สม‍ควรหรือที่เราจะห่วง‍ใยนี‌นะ‌เวห์นครใหญ่นั้น ซึ่งมีพล‍เมืองมากกว่า 120,000 คน ผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้าย และมีสัตว์‍เลี้ยงจำ‌นวนมากด้วย” (โยนาห์ 4:10-11) คุณเคยโกรธพระเจ้าหรือไม่? จร [อ่านต่อ]

ก.ย. 262016
 
พุ่งหอกออกไปสิ!

พุ่งหอกออกไปสิ! พระ‍ยาห์‌เวห์ทรงช่วยเขา‍ทั้ง‍หลายและทรงช่วยเขาให้พ้น‍ภัย พระ‍องค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนอธรรมและทรงช่วยเขาให้รอด เพราะเขาเข้าลี้‍ภัยในพระ‍องค์ (สดุดี 37:40) ในยุคพระคัมภีร์เดิม เผื่อชนเผ่าใดจะประกาศสงคราม พวกเขาจะพุ่งหอกเข้าไปในดินแดนของศัตรู ไม่สำคัญว่าจะมีใครอยู่ที่นั่นหรือเปล่า เพราะไม่ได้ทำเพื่อให้ศัตรูเห็น แต่เป็นทัศนคติของ “ความ [อ่านต่อ]

ก.ย. 232016
 
จะเข้าใจพระคัมภีร์ได้อย่างไร

จะเข้าใจพระคัมภีร์ได้อย่างไร ข้า‍พระ‍องค์เข้า‍ใจมาก‍กว่าผู้‍อาวุโส เพราะข้า‍พระ‍องค์รักษาข้อบัง‍คับของพระ‍องค์ (สดุดี 119:100) บางคน บางครั้ง ไม่เข้าใจว่าตัวเองทำไมถึง ไม่เข้าใจพระคัมภีร์ ขอบอกให้ทราบว่า วิธีที่จะเข้าใจพระคัมภีร์คือเชื่อฟังพระคัมภีร์  วิธีที่จะเข้าใจข้อพระวจนะต่างๆในพระคัมภีร์ที่คุณไม่เข้าใจคือเชื่อฟังทำตามพระวจนะทุกข้อที่คุณเข้าใจ [อ่านต่อ]

ก.ย. 222016
 
แสวงหาสิ่งของ หรือแสวงหาพระเจ้า?

แสวงหาสิ่งของ หรือแสวงหาพระเจ้า? แต่พวก‍ท่านจงแสวง‍หาแผ่น‍ดินของพระ‍เจ้า และความชอบ‍ธรรมของพระ‍องค์ก่อน แล้วพระ‍องค์จะทรงเพิ่ม‍เติมสิ่ง‍ทั้ง‍ปวงนี้ให้ (มัทธิว 6:33) เคยสังเกตุหรือไม่ พระดำรัสสั่งที่ตามมาในมัทธิว 6:34 คือไม่ให้เรากระวนกระวาย และมีพระสัญญาควบคู่มาด้วย พระเจ้าจะทรงคอยดูแลเรา หนึ่งในพระสัญญาที่พระเจ้าตรัสบ่อยครั้งในพระวจนะคือเราจะได้รั [อ่านต่อ]

ก.ย. 202016
 
พระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียว

พระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียว ดัง‍นั้น ​จง​ทราบ​เสีย​ใน​วัน‍นี้ และ​ตรึก‌ตรอง​อยู่​ใน​ใจ​ว่า​พระ‍ยาห์‌เวห์​เป็น​พระ‍เจ้า​ใน​ฟ้า‍สวรรค์​ เบื้อง‍บน​และ​บน​แผ่น‍ดิน​เบื้อง‍ล่าง ไม่‍มี​พระ‍เจ้า​อื่น‍ใด​อีก​เลย (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:39) เราอาจไม่ค่อยเห็นการกราบไว้รูปเคารพในบางวัฒนธรรม หรือในประเทศที่ทันสมัย – อย่างน้อยก็ไม่เป็นที่เปิดเผย แต่ผมคิดว่ามันยังมี [อ่านต่อ]

ก.ย. 192016
 
วันนี้ จงนิ่งเสียและฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า

วันนี้ จงนิ่งเสียและฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า และ​พระ‍องค์​ผู้​ทรง​ชัน‌สูตร​ใจ​มนุษย์ ก็​ทรง​ทราบ​ความ‍หมาย​ของ​พระ‍วิญ‌ญาณ เพราะ‍ว่า​พระ‍วิญ‌ญาณ​ทรง​อธิษ‌ฐาน​ขอ​เพื่อ​ธรร‌มิก‌ชน​ตาม​พระ‍ประ‌สงค์​ของ​พระ‍เจ้า (โรม 8:27) พระเจ้าทรงกำลังมองหาคนอย่างคุณและผม ที่จะเชื่อมต่อกับพระองค์ในคำอธิษฐาน เพื่อพระองค์จะสามารถปลดปล่อยฤทธิอำนาจผ่านทางเรา แต่ควรเริ่ม [อ่านต่อ]

ก.ย. 162016
 
เรียนรู้ความพึงพอใจที่แท้จริง

เรียนรู้ความพึงพอใจที่แท้จริง ข้าพ‌เจ้า​ไม่‍ได้​พูด​เนื่อง‍จาก​ความ​ขัด‍สน เพราะ​ข้าพ‌เจ้า​เรียน‍รู้​ที่​จะ​พอ‍ใจ​ใน​สภาพ​ที่​เป็น​อยู่ (ฟีลิปปี 4:11) อ เปาโลมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตของท่าน – ไม่ใช่ทางกายภาพ แต่ทางจิตวิญญาณ — ที่ท่านรู้สึกถึงความพึงพอใจในพระเจ้า คนส่วนใหญ่คิดว่าเขาเข้าใจคำว่า “พึงพอใจ” เป็นอย่างดี แต่ผมขอบอกว่าในพระวจนะของพระเจ้า [อ่านต่อ]