ต.ค. 242014
 
จะเป็นต่อเหนือความบาปได้อย่างไร

  ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐาน เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลอง จิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริง แต่กายยังอ่อนกำลัง” (มัทธิว 26:41) จำได้ตอนผมอายุ 9 ขวบ ครอบครัวย้ายจากอาร์คันซัสมาที่ฟอร์ทเวิร์ท เท็กซัส สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตุเห็นทันทีที่โรงเรียนใหม่คือพวกเด็กผู้ชายชอบชกต่อยกัน ผมพยายามเลี่ยง แต่เป็นเด็กหน้าใหม่ก็คือเป้าชั้นดีให้กับเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว ผมจึงคิดหาวิธีตรงข้ามกับที่พ่อแม่บอกมาอย่างสิ้นเชิง ก่อนต่อสู้ คุณต้องยืนตั้งหลักดีๆ ดูว่าใครจะลงมือก่อน ขอบอกว่าถ้าอยากจะชนะ [...]

ต.ค. 232014
 
ปฏิบัติต่อผู้อื่น

ปฏิบัติต่อผู้อื่น สมาชิกคู่สามีภรรยาสูงวัยคู่หนึ่งในคริสตจักร เป็นเจ้าของร้านขายของชำเล็กๆ ชื่อร้านคุณตาคุณยาย อยู่ห่างจากคริสตจักรไปไม่ไกล พี่น้องในโบสถ์ท่านหนึ่งมาคุยด้วย บอกว่า “ผมคิดว่าจะชวนกันไปอุดหนุนที่ร้านสักหน่อย” เขาตอบว่า “โอ้ ไม่เป็นไรหรอก” พี่น้องท่านนั้นพูดว่า “การเพิ่มจำนวนลูกค้าเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่หรือ?” เขากลับตอบว่า “เดี๋ยวนี้รู้แล้ว เวลาสมาชิกที่โบสถ์ไปซื้อของที่ร้าน พวกเขาหวังว่าจะได้ราคาลดพิเศษ และมีของแถม เพราะเป็น พี่น้องในพระคริสต์ [...]

ต.ค. 212014
 
ช่วยแบกภาระฝ่ายวิญญาณของพี่น้อง

จงช่วยรับภาระของกันและกัน ท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์   (กาลาเทีย 6:2) จำได้หลายปีมาแล้วผมมีปัญหากับนิ้วเท้าข้างซ้าย เป็นรอยบาดเล็กๆ แต่กว่าจะรู้ตัวมันเริ่มทำให้ผมเดินไม่ถนัด แล้วเริ่มเจ็บลามมาที่ขา ทำให้เดินกะเผลก รู้ตัวอีกที ผมก็เจ็บไปทั้งตัวเพราะรอยบาดเล็กๆบนนิ้วเท้านั่น เรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับร่างกายของเรา เป็นจริงต่อพระกายของพระคริสต์ ประชากรของพระเจ้าด้วย ในท่ามกลางส่วนต่างๆของพระกาย ทุกสิ่งเชื่อมต่อกัน ความเจ็บจึงลามไปสู่ส่วนอื่นๆทั้งร่าง เราเรียกสิ่งนี้ว่า “ความเห็นใจ” หรือร่วมแบ่งเบาความทุกข์ของผู้อื่นในช่วงแห่งความทุกข์ลำบาก [...]

ต.ค. 202014
 
สัญชาตญาณอยากกลับบ้าน

แต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสตเจ้า(ฟีลิปปี 3:20) ท่อนร้องรับของเพลงๆหนึ่งร้องว่า “โลกนี้ยังไม่ใช่บ้าน ฉันแค่เดินทางผ่านไป…” นี่เป็นความจริง พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อคุณวางความเชื่อไว้ในองค์พระเยซูคริสต์ คุณก็เป็นพลงเมืองแห่งฟ้าสวรรค์ เพราะที่นั่นคือบ้านแท้จริงของคุณ และนี่คือเหตุผลที่ทำไมเรามีความต้องการบางสิ่งลึกๆที่โลกนี้ไม่อาจให้ได้ และนี่คือเหตุที่ทำไมเราไม่ค่อยกลืนไปกับกระแสที่โลกนี้เฉลิมฉลองกัน คุณเคยสังเกตุหรือไม่? บางครั้งโลกนี้ก็ดาหน้ามาหาคุณพร้อมด้วยข้อเสนอเป็นของเล่นต่างๆที่เราเรียกว่าความเพลิดเพลิน และคุณก็พบตัวเองพูดว่า ลึกลงไปในจิตวิญญาณ “แล้วทุกอย่างก็เย็นชืดหมด นี่ไม่ใช่สิ่งที่ใจปรารถนา นี่ไม่ใช่สิ่งที่อยากได้อีกต่อไป” ในฐานะผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ เราได้ลิ้มรสสิ่งที่ดีกว่านี้มาก [...]

ต.ค. 172014
 
ฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็น แต่ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันเคยเป็น

…มิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำ พระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้าต่างหากที่ทำ  (1โครินธ์ 15:10) ในพระคัมภีร์ใหม่ มีเรื่องการรักษาโรคมากมายที่มีพลังมาก แต่มีบางคำพยานที่พูดถึงการรักษาจิตวิญญาณที่เจ็บป่วย เช่นกรณีของ อ.เปาโล ท่านเป็นคนที่มีอดีต และไม่อายที่จะพูดถึงด้วย บ่อยครั้งเมื่อเทศนาหรือประกาศให้คนจำนวนมากฟัง ท่านจะเริ่มด้วยเรื่องส่วนตัวในอดีตของท่าน เมื่อเทศนาในกรุงเยรูซาเล็ม อ.เปาโล เริ่มต้นโดยเปิดเผยเรื่องราวในอดีต ท่านกล่าวว่า: “ข้าพเจ้าเป็นยิว เกิดในเมืองทาร์ซัสแคว้นซีลีเซีย แต่ได้เติบโตขึ้นในเมืองนี้ [...]

ต.ค. 162014
 
บทเรียนจากพุ่มกุหลาบ

บทเรียนจากพุ่มกุหลาบ ในสวนมีกุหลาบพุ่มพันธ์ผสมสวยงามเลื้อยอยู่ เวลาดอกบานทุกคนต้องหยุดดูอย่างชื่นชม ไม่ต้องการจะทำลายความงดงามของมัน เจ้าของสวนจึงปล่อยกุหลาบต้นนั้นไว้ ไม่มีการเล็มกิ่ง หรือตัดดอกที่เหี่ยวทิ้ง ไม่แม้แต่จะบำรุงต้นด้วยปุ๋ย ไม่นานจากนั้น พุ่มกุหลาบนี้ก็เริ่มเลื้อยไปเปะปะผิดรูป ดอกที่ออกก็ไม่สวยแล้ว มีแต่จะทำให้เจ้าของสวนขายขี้หน้า ****** ในบ้านมีลูกน่ารัก เต็มด้วยพลังและความสามารถ – ความฝันของคนเป็นพ่อแม่ แต่พ่อแม่ก็ปล่อยตามใจลูก ไม่ต้องการควบคุมความคิดและอุปนิสัย ไม่มีการแก้ไขและลงวินัย [...]

ต.ค. 142014
 
ดำเนินตามชีวิตใหม่

เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน (โรม 6:4) เมื่อพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ พระองค์ไม่เพียงสิ้นพระชนม์ “เพื่อเรา” เท่านั้น แต่เราตายด้วยกัน “กับพระองค์” คุณอาจกล่าวว่า “มันแตกต่างที่ตรงไหน ไม่ว่าพระองค์ยอมตายเพื่อฉัน หรือฉันยอมตายไปกับพระองค์?” ก็แค่เป็นการเล่นคำเท่านั้น ไม่ใช่นะครับ พี่น้องที่รัก [...]