มิ.ย. 222018
 
มองหาความรัก

มองหาความรักหรือ? และบัดนี้ ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่ คือความเชื่อ ความหวัง และความรัก แต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้ (1โครินธ์ 13:13) บริษัททำโพลชื่อดังแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจผู้คนด้วยคำถาม “คุณมองหาอะไรมากที่สุดในชีวิต?” คำถามนี้ถูกส่งไปยังผู้คนหลากหลายวัยและหลากหลายอาชีพ และเมื่อรวบรวมผลสำรวจ นักวิเคราะห์กลับประหลาดใจ ส่วนใหญ่พวกเขาคิดว่าคำ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 212018
 
ราคาที่คุณต้องจ่าย

ราคาที่คุณต้องจ่าย ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น (ยอห์น 15:7) มีบางคนไปขอพบครูผู้สอนพระคัมภีร์ที่โด่งดังท่านหนึ่งพูดว่า “ท่านครับ ผมอยากให้ท่านทั้งโลกได้เพื่อจะมีความรู้พระคัมภีร์เท่ากับที่ท่านมี” ครูท่านนั้นมองไปที่ชายหนุ่มตอบว่า “นั่นแหละคือราคาที่คุณต้องจ่าย” พระธรรมโ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 202018
 
ปัญหาของคำว่าความรัก

ปัญหาของคำว่าความรัก ฉะนั้นเราจึงรู้ และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้น (1ยอห์น 4:16) เรามีคำๆหนึ่งในภาษาอังกฤษสำหรับ “ความรัก” และเรานำไปใช้กับทุกสิ่งจาก “ฉันรักงานของฉัน” หรือ “ฉันรักรถของฉัน” ไปจนถีง “รักหมา รักแมว” หรือ “รักเมนูทาโกส์” ในภาษากรีก มีคำหลา [อ่านต่อ]

มิ.ย. 192018
 
พระเจ้าทรงนำความทุกข์ร้อนมาใช้อย่างไร

พระเจ้าทรงนำความทุกข์ร้อนมาใช้อย่างไร ก่อนที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก ข้าพระองค์หลงเจิ่น แต่บัดนี้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์ (สดุดี 119:67 THSV11) ความมั่งคั่งมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้คนหยิ่งผยอง คิดว่าทำได้เอง เราไม่คิดว่าเราต้องการพระเจ้า เพราะเรามีเงินเดือน มีการลงทุน มีอาชีพ มีบ้าน มีสุขภาพ และมีครอบครัว แต่พอเศรษฐกิจดิ่ง ตลาดหลักทรัพย์ล่ม ห [อ่านต่อ]

มิ.ย. 182018
 
กลับใจแท้จริง

กลับใจแท้จริง เพราะว่าถ้าหลังจากพวกเขาหลีกหนีจากมลทินทั้งหลายของโลกแล้ว โดยการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของเรา แต่พวกเขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่มลทินชั่วเหล่านั้นอีก บั้นปลายของพวกเขาก็กลับเลวร้ายยิ่งกว่าตอนต้น (2เปโตร 2:20) บางครั้งเราได้ยินว่าคนมีชื่อเสียงมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ มักจะเกิดขึ้นในช่วงเลือกตั้ง เวลาพูดว่า [อ่านต่อ]

มิ.ย. 152018
 
สิ่งที่จริงเที่ยงแท้

สิ่งที่เป็นจริงเที่ยงแท้คือ… เราไม่ได้เอาใจใส่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์ (2โครินธ์ 4:18) ชายคนหนึ่งอาจพูดว่า “มันยากที่ผมจะมีความเชื่อ – ผมตั้งอยู่บนความเป็นจริง” แล้วอะไรคือความเป็นจริง? บ้านของคุณ? รถของคุณ? เงินของคุณ? ไม่ใช่ครับ ความเป็น [อ่านต่อ]

มิ.ย. 142018
 
คุณตอบสนองอย่างไรต่อวิกฤติ?

คุณตอบสนองอย่างไรต่อวิกฤติ? ท่านฆ่ายากอบพี่ชายของยอห์นด้วยดาบ เมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิว ท่านก็จับเปโตรด้วย (กิจากร 12:2-3) เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ (โรม 8:28)   คุณทำอย่างไรเมื่อเผชิญวิกฤติ? สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำ ก่อนจะตื่นตระหนกหรือทำบา [อ่านต่อ]