ก.ย. 152014
 
เรายังอยู่แค่ประตูสู่การรู้จักพระองค์

เมื่อเดิมพระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลก และฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์   (สดุดี 102:25) ผมเทศนาเรื่องพระเยซูคริสต์มากว่าห้าสิบปี แต่ยังรู้สึกว่าตนเองอยู่แค่ประตูแห่งการค้นพบพระองค์ ผมอยากเข้าไปให้ใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้น และยิ่งขึ้น เพื่อเรียนรู้จักพระองค์ให้มากขึ้น และมากขึ้น ทราบหรือไม่ว่า อ.เปาโลพูดอย่างไรในช่วงปลายพันธกิจของท่าน? : “ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์…” (ดูฟีลิปปี 3:10) อ.เปาโลรู้จักพระเจ้าหรือเปล่า? แน่นอนครับ แต่ยังรู้จักน้อยมาก ผมขอถามคำถามคุณ [...]

ก.ย. 122014
 
พระคุณใดที่คุณต้องการในวันนี้?

ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกัน เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี ที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า (1เปโตร 4:10) พระคัมภีร์พูดถึงพระคุณ “นานาประการ” ของพระเจ้า สิ่งนี้แปลว่าอะไร? แปลว่าเราสามารถมีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้าได้หลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น มีพระคุณแห่งการร้องเพลง เมื่อ อ.เปาโลและสิลาสติดอยู่ในคุก พระเจ้าประทานพระคุณแห่งการร้องเพลงสรรเสริญให้กับพวกท่าน (ดูกิจการ 16:25) ยังมีพระคุณแห่งการพูด โคโลสี [...]

ก.ย. 112014
 
บทเรียนที่ต้องเรียนรู้

ไซมอนบอกว่า … เกมเด็กๆที่ร้องว่า “ไซมอนบอกว่า” เป็นกิจกรรมกลุ่มที่มีผู้นำกลุ่ม เมื่อผู้นำกลุ่มร้องว่า “ไซมอนบอกว่า-กระโดด” ทุกคนก็ต้องกระโดด แต่ถ้าเขาพูดว่า “กระโดด” เฉยๆ โดยไม่มีคำนำหน้าว่า “ไซมอนบอกว่า” คนที่กระโดดก็ต้องถูกปรับออกจากเกม และถ้าคุณทำอย่างอื่นนอกเหนือจากกระโดด คุณก็ต้องถูกปรับให้ออกเหมือนกัน เป็นเกมที่น่าสนใจเพราะเป็นการฝึกให้คนตั้งใจฟังและทำตามคำสั่ง พระคัมภีร์บอกว่า … เช่นเดียวกัน [...]

ก.ย. 092014
 
วันดีๆ และวันร้ายๆ

มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ … มีวาระร้องไห้ และวาระหัวเราะ มีวาระไว้ทุกข์ และวาระเต้นรำ    (ปัญญาจารย์ 3: 1, 4) ความทุกข์โศกจะเข้าไปเยี่ยมเยียนทุกๆชีวิต และไม่มีพวกเราคนใดชอบใจเลย แต่มันคือความจริง คุณจะมีประสบการณ์อกหัก ถ้าคุณเลือกจะรักใครบางคน ถ้าคุณหยิบยื่นมิตรภาพออกไปให้ใครบางคน คุณก็จะผิดหวัง อาจถูกปฏิเสธ แล้วก็เจ็บปวดใจ [...]

ก.ย. 082014
 
มรดกที่ไม่มีวันร่วงโรย

และเพื่อให้ได้รับมรดก ซึ่งไม่รู้เปื่อยเน่า ปราศจากมลทิน และไม่ร่วงโรยซึ่งได้เตรียมไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทั้งหลาย   (1เปโตร 1:4) ชายคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ที่หัวมุมถนน เพื่อนของเขาเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงถามว่า “แกร้องไห้ทำไม?” “แกไม่ได้อ่านในหนังสือพิมพ์เหรอ รู้มั้ยร็อคกี้เฟลเลอร์ตายแล้ว” เพื่อนตอบว่า “แล้วทำไมต้องร้องไห้ด้วย? แกไม่ใช่ญาติเขาสักหน่อย” “นี่แหละฉันถึงร้องไห้” ตอนนี้คุณมีมรดกนะครับในฐานะลูกของพระเจ้า มรดกที่ไม่เปื่อยเน่า ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น ไม่เน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลา มรดกที่ถูกต้องและชอบธรรม [...]

ก.ย. 052014
 
แค่ทางผ่านกลับไปบ้านของเรา

ดูก่อนท่านที่รัก ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลาย ผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง ซึ่งเป็นข้าศึกต่อวิญญาณจิตของท่าน (1เปโตร 2:11) พระเจ้าทรงช่วยกู้คุณออกจากโลกนี้ และทรงส่งคุณกลับเข้าไปในโลกเพื่อบอกคนทั้งหลายว่าพระเยซูคริสต์ช่วยให้รอดบาปได้ พระองค์ทรงหว่านคุณออกไปเหมือนหว่านเมล็ดพันธ์ที่มีค่า คุณเป็นทูต เป็นตัวแทนของกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทำหน้าที่อยู่ในแผ่นดินของคนต่างด้าว คุณไม่เพียงแต่ถูกหว่านออกไปเหมือนเมล็ดพันธ์ที่มีค่า คุณยังถูกหว่านออกไปในฐานะธรรมิกชนที่พร้อมจะทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ คุณเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินที่คุณต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่างๆ แต่คุณไม่ต้องลงหลักปักฐานบนโลกใบนี้ เพราะที่นี่ไม่ใช่บ้าน คุณเพียงแค่เดินทางผ่านไป คุณควรอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า [...]

ก.ย. 042014
 
มันเกิดขึ้นได้อย่างไร?

หนังสือมาลาคี 2:17 กล่าวว่า “เจ้าได้กระทำให้พระเจ้าอ่อนระอาพระทัยด้วยคำพูดของเจ้าเจ้ายังจะกล่าวว่า“เราทั้งหลายกระทำให้พระองค์อ่อนพระทัยสถานใด” ก็ด้วยกล่าวว่า “ทุกคนที่กระทำความชั่วก็เป็นคนดีในสายพระเนตรพระเจ้าและพระองค์ทรงพอพระทัยคนเหล่านั้น” หรือโดยถามว่า“พระเจ้าแห่งความยุติธรรมอยู่ที่ไหน“ ครับ มันไม่ได้เกิดขึ้นจากก้าวใหญ่ๆก้าวเดียว แต่มันสำเร็จลงโดยก้าวเล็กๆห้าก้าว ก้าวที่ 1: ปรารถนาอยากจะทำผิด ก้าวที่ 2: เริ่มคิดว่ามันไม่น่าจะผิด ก้าวที่ 3: เริ่มสงสัยว่ามันผิดที่ตรงไหน ก้าวที่ [...]