ส.ค. 262016
 
ยุคพระเยซูเคลื่อนไหว จะกลับมาอีกครั้งหรือไม่?

ยุคพระเยซูเคลื่อนไหว จะกลับมาอีกครั้งหรือไม่? นอก‍จาก‍นั้น ​ท่าน​ควร​จะ​รู้​ว่า​นี่​เป็น​เวลา​ที่​ควร​ตื่น​จาก​หลับ​แล้ว เพราะ​ว่า​ความ​รอด​ได้​เข้า‍มา​ใกล้​กว่า​สมัย​ที่​เรา​เริ่ม​เชื่อ​นั้น (โรม 13:11) ครั้งหนึ่งผมเคยคุยกับท่านศิษยาภิบาลชัค สมิธ ถามว่าท่านคิดหรือไม่ว่ายุคพระเยซูเคลื่อนไหว (Jesus Movement) จะกลับมาอีกครั้ง?  ท่านตอบว่า “ตอนนั้นผู้ [อ่านต่อ]

ส.ค. 252016
 
สนธยาของชีวิตคุณถูกกำหนดไว้ในยามรุ่งอรุณ

สนธยาของชีวิตคุณถูกกำหนดไว้ในยามรุ่งอรุณ ข้าพ‌เจ้า​ขอ​อัญเชิญ​สวรรค์​และ​โลก​ให้​เป็น​พยาน​ต่อ​ท่าน​ใน​วัน‍นี้​ว่า ข้าพ‌เจ้า​ตั้ง​ชีวิต​และ​ความ​ตาย พระ‍พร​และ​คำ​สาป‍แช่ง​ไว้​ต่อ‍หน้า​ท่าน เพราะ‍ฉะนั้น​ท่าน​จง​เลือก​เอา​ข้าง​ชีวิต​เพื่อ​ท่าน​และ​ลูก‍หลาน​ของ​ ท่าน​จะ​ได้​มี‍ชีวิต‍อยู่ (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19) ผมมอบชีวิตให้พระเยซูคริสต์ตอนอายุ 17 – [อ่านต่อ]

ส.ค. 232016
 
คนไม่กี่คนสามารถสร้างผลกระทบยิ่งใหญ่ได้อย่างไร

คนไม่กี่คนสามารถสร้างผลกระทบยิ่งใหญ่ได้อย่างไร พระ‍องค์​จึง​ทรง​แต่ง‍ตั้ง​สิบ‍สอง​คน​ไว้​ให้​อยู่​กับ​พระ‍องค์ [เป็น​กลุ่ม​คน​ที่​พระ‍องค์​ทรง​เรียก​ว่า​อัคร‌ทูต] เพื่อ​จะ​ทรง​ใช้​พวก‍เขา​ออก​ไป​ประ‌กาศ (มาระโก 3:14) ในปี ค.ศ. 1917 ผู้นำคอมมูนิสท์ วลาดีมีร์ เลนิน ก่อการปฏิวัติบอลเชวิคขึ้นในรัสเซีย เป็นการปฏิวัติทางการเมืองที่ทำให้ประเทศรัสเซียเปลี่ [อ่านต่อ]

ส.ค. 222016
 
การถวายบูชาอิสอัค

การถวายบูชาอิสอัค และให้คนที่วาง‍ใจในเราดื่ม ตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า ‘แม่‍น้ำที่มีน้ำ‍ดำรง‍ชีวิตจะไหลออกมาจากภาย‍ในคน‍นั้น’ (ยอห์น 7:38) ท่านศิษยาภิบาลไมค์ เกลนน์ เขียนว่า “เหมือนพวกคุณส่วนใหญ่ ผมเองก็มีปัญหากับการที่พระเจ้าสั่งให้อับราฮัมนำอิสอัคไปถวายบูชา คิดไม่ออกว่าทำไมพระเจ้าถึงพยายามทำแบบนั้นกับอับราฮัม” เราจินตนาการความรู้สึกของอับราฮัมออก [อ่านต่อ]

ส.ค. 192016
 
จะฟื้นฟูจิตวิญญาณผู้ล้มลงได้อย่างไร

จะฟื้นฟูจิตวิญญาณผู้ล้มลงได้อย่างไร บาด‍แผลที่มิตรทำก็ด้วยเจตนาดี แต่การจูบของศัตรูนั้นมากเกินความจริง (สุภาษิต 27:6) แล้วเราควรทำอย่างไร เมื่อบางคนล้มลงไปในบาป? พี่‍น้อง ทั้ง‍หลาย แม้จับใครที่ละ‌เมิดประ‌การใดได้ พวก‍ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระ‍วิญ‌ญาณ จงช่วยคนนั้นด้วยใจสุภาพ‍อ่อน‍โยนให้เขากลับตั้ง‍ตัวใหม่ โดยคิด‍ถึงตัวเอง เกรง‍ว่าท่านจะถูกทด‍ลองด้วย (กาลา [อ่านต่อ]

ส.ค. 182016
 
จิตวิญญาณที่อ่อนโยน

จิตวิญญาณที่อ่อนโยน “คน​ที่​สัตย์‍ซื่อ​ใน​ของ​เล็ก‍น้อย​จะ​สัตย‍์ซื่อ​ใน​ของ​มาก​ด้วย และ​คน​ที่​อสัตย์​ใน​ของ​เล็ก​น้อย จะ​อสัตย์​ใน​ของ​มาก​เช่น​กัน” (ลูกา 16:10) ก่อนจะได้เป็นมิชชันนารี่ ชายคนนี้ต้องไปพบผู้นำของพันธกิจที่เขาต้องการไปรับใช้  และต้องไปถึงสถานที่ๆนัดพบในเวลาตีห้าตรง เช้าวันนั้นหิมะตกหนัก เขาไปตามนัด และรออยู่จนถึงแปดโมงเช้า ในที่สุ [อ่านต่อ]

ส.ค. 172016
 
การฟื้นฟูในนีนะเวห์

การฟื้นฟูในนีนะเวห์ พระ‍วจนะของพระ‍ยาห์‌เวห์มาถึงโย‌นาห์ บุตรอา‌มิท‌ทัยว่า “จง ลุก‍ขึ้นไปยังนี‌นะ‌เวห์นครใหญ่ และร้อง‍กล่าว‍โทษชาว‍เมืองนั้น เพราะความชั่วของเขา‍ทั้ง‍หลายได้ขึ้นมาอยู่ต่อ‍หน้าเราแล้ว” (โยนาห์ 1:1-2) คุณอาจพูดว่าโยนาห์เป็นพวกเข็ดขยาดทะเลของแท้ เมื่อพระเจ้าสั่งให้ไปนีนะเวห์ ไปประกาศให้คนที่นั่นกลับใจ ท่าทีที่โยนาห์ตอบสนองคือ “ไม่มีทาง [อ่านต่อ]