ต.ค. 282016
 
ไม่มีสิ่งใดใหม่

ไม่มีสิ่งใดใหม่ สิ่ง‍ใดที่มีอยู่แล้ว ก็จะมีขึ้นอีก สิ่งที่ทำกันแล้ว คือสิ่งที่จะต้องทำกันอีก ไม่‍มีสิ่ง‍ใดใหม่ภาย‍ใต้ดวง‍อา‌ทิตย์ (ปัญญาจารย์ 1:9) จอย เดวิดแมน ภรรยาของ ซี เอส ลูวิส มีถ้อยคำที่ให้ความกระจ่าง ทำให้มองเห็นถึงการตามหาความสุขสบายของมนุษย์  “มีชีวิตเพื่อความสุขสบายให้กับตนเอง เป็นความสุขสบายระดับต่ำสุดที่มนุษย์มีได้ ถ้าเพื่อนบ้านไม่ฆ่าเ [อ่านต่อ]

ต.ค. 272016
 
อ่านข้อความที่ส่งถึงคุณด้วย

อ่านข้อความที่ส่งถึงคุณด้วย จงยอมเชื่อ‍ฟังกันและกันเนื่อง‍ด้วยความยำ‌เกรงพระ‍คริสต์ (เอเฟซัส 5:21) บางครั้งคนที่เป็นภรรยาแทบสะอึกเมื่อได้ยินพระวจนะข้อที่บอกว่า “ส่วนภรรยาจงยอมเชื่อ‍ฟังสามีของตน เหมือนยอมเชื่อ‍ฟังองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า” (ข้อ 22) พวกเขาอาจพูดว่า “ฉันไม่ต้องการก้มหัวให้สามี หรือใครก็ตาม” แต่ก่อนที่พระเจ้าจะบอกว่าภรรยาต้องย [อ่านต่อ]

ต.ค. 262016
 
ไม่อยากจะลืม

ไม่อยากจะลืม ข้าพ‌เจ้าขอบ‍พระ‍คุณพระ‍เจ้าทุก‍ครั้งที่ระลึก‍ถึงท่าน‍ทั้ง‍หลาย (ฟีลิปปี 1:3) พอเดินเข้าประตูไป ท่านชี้นิ้วมาที่ฉัน ทำหน้างงๆ พูดว่า “แล้วคุณคือ…?” “หนูคือลูกสะใภ้คนโปรดของคุณพ่อไง ลืมหนูแล้วหรือ?” ฉันตอบขำๆ สำหรับเรามันเป็นเรื่องขำเดิมๆ แต่สำหรับท่าน มันเป็นเรื่องใหม่ทุกครั้ง คุณพ่อสามีของฉัน ครั้งหนึ่งเคยเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็ [อ่านต่อ]

ต.ค. 252016
 
กล้าแบ่งปันข่าวประเสริฐ

กล้าแบ่งปันข่าวประเสริฐ แต่ในใจของพวก‍ท่าน จงเคารพนับ‍ถือพระ‍คริสต์ว่าเป็นองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า จงเตรียม‍พร้อมเสมอที่จะอธิบายกับทุก‍คนที่ขอทราบเหตุ‍ผลเกี่ยว‍กับความหวังของพวก‍ท่าน  (1เปโตร 3:15) ผมไม่เคยลืม ตอนเรียนอยู่เกรดแปด มีคนท้าว่าผมคงไม่กล้าเป็นพยานกับใครเรื่องพระเยซูที่โรงเรียน ผมจึงตกลงรับคำท้า ว่าจะไปเป็นพยานกับเด็กอีกคนที่ชื่อเกร็ก วันน [อ่านต่อ]

ต.ค. 242016
 
ที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์

ที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์ แล้วโยบก็ลุก‍ขึ้น ฉีกเสื้อ‍คลุมของตน โกนศีรษะ กราบ‍ลงถึงดินนมัส‌การ ท่านว่า “ข้ามาจากครรภ์มารดาตัว‍เปล่า และข้าจะกลับไปตัว‍เปล่า พระ‍ยาห์‌เวห์ประ‌ทาน และพระ‍ยาห์‌เวห์ทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระ‍นามพระ‍ยาห์‌เวห์” (โยบ 1:20-21) โยบไม่ธรรมดา ท่านเป็นสามี พ่อ และผู้นำ รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ ความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเป็นค [อ่านต่อ]

ต.ค. 212016
 
ข่าวประเสริฐที่เจือจาง

ข่าวประเสริฐที่เจือจาง จงมีส่วนร่วมในความทุกข์‍ยากเหมือนทหารที่ดีของพระ‍เยซู‍คริสต์ (2ทิโมธี 2:3) ไม่ต้องสงสัย การมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือมีชีวิตคริสเตียน เพราะพระเจ้าได้ทรงนำชีวิตที่ว่างเปล่า ไร้จุดหมาย  และแย่ที่สุดคือชีวิตที่มุ่งไปสู่การพิพากษา ให้หันกลับมาและรับการเปลี่ยนแปลง ทรงให้อภัยความบาปทั้งสิ้น นำความอัปยศออกไป และเข้ามาสถิตภายในเราโด [อ่านต่อ]

ต.ค. 202016
 
สวัสดิภาพที่สมบูรณ์

สวัสดิภาพที่สมบูรณ์ พระ‍องค์จะทรงพิ‌ทักษ์ผู้มีใจแน่ว‍แน่ไว้ในสวัสดิ‌ภาพที่สม‌บูรณ์ เพราะเขาวาง‍ใจในพระ‍องค์ (อิสยาห์ 26:3) จำได้ว่าผมเคยถามบิลลี่ เกรแฮมเมื่อหลายปีที่แล้ว ท่านมีประสบการณ์อะไรเมื่อเชิญคนออกมารับเชื่อพระเยซูในงานประกาศ ท่านตอบว่า “เมื่อผมเทศนา และประกาศเชิญคนมารับเชื่อ ผมรู้สึกว่าพลังถูกรีดออกไปจนหมด” ผมเข้าใจดีเพราะสนามรบฝ่ายวิญญาณก [อ่านต่อ]