ก.ค. 302015
 
ฆาตกรในหัวใจ

จงให้ใจขมขื่น และใจขัดเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกันและการพูดให้ร้าย กับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิด (เอเฟซัส 4:31) พวกเราคงไม่มีใครเป็นฆาตกร แต่เราแอบหวังว่าใครบางคนน่าจะตายไปเสียที คุณเคยเกลียดใครมากๆมั้ย? ขอเรียบเรียงคำถามใหม่ : คุณเคยขับรถบนทางด่วนที่มีแต่พวกรถซิ่งแข่งกันแซงปาดหน้ารถคุณแบบฉิวเฉียดมั้ย? ในคำเทศนาบนภูเขา พระเ [อ่านต่อ]

ก.ค. 282015
 
ขอพระเจ้าสร้างเราให้มีอิทธิพลที่ดีต่อคนรอบข้าง

“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำ ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้” (มัทธิว 5:13-14) เมื่อคุณได้อ่านความจริงจากพระวจนะที่มีอำนาจด้านบนที่คริสเตียนหลายคนมองพลาดไป ความจริงง่ายๆคือ – ในฐาน [อ่านต่อ]

ก.ค. 272015
 
พระเจ้าเปลี่ยนใจที่เฉยเมยให้รู้จักรักผู้อื่น

อีกนัยหนึ่งก็กล่าวได้ว่าข้าพเจ้าเขียนบัญญัติใหม่ถึงท่านทั้งหลาย ที่ว่าใหม่ทั้งฝ่ายพระองค์และฝ่ายท่านทั้งหลาย ก็เพราะว่าความมืดนั้นกำลังจะล่วงไป และความสว่างแท้ก็ส่องอยู่แล้ว ผู้ใดที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่าง และยังเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นก็ยังอยู่ในความมืด (1ยอห์น 2:8-9) วันนี้ผมอยากคุยกับคุณเกี่ยวกับการที่พระเจ้าประทานกำลังให้คุณและผมสามารถรั [อ่านต่อ]

ก.ค. 242015
 
การแสวงหาที่พบแต่ความว่างเปล่า

แต่จงเข้าใจข้อนี้ คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้น จะเกิดเหตุการณ์กลียุค เพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัว เห็นแก่เงิน… รักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้า (2ทิโมธี 3:1-2, 4) เราไม่เคยพบวัฒนธรรมที่แสวงหาแต่ความสุขใส่ตัวอย่างบ้าคลั่งมากเท่ากับยุคนี้อีกแล้ว ดูเหมือนเราไม่เคยพอกับความสุขที่มี เรามีโฆษณาทุกรูปแบบที่ยัดเยียดภาพความหวังและคำสัญญาว่าจะมอบให้แต่ความสุข สนุก และส [อ่านต่อ]

ก.ค. 232015
 
ผู้เชื่อมีหน้าที่เป็นผู้อารักขาที่ดีแห่งข่าวประเสริฐ

ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกัน เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี ที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า (1เปโตร 4:10) ผมรู้คำว่า “ผู้อารักขา” ฟังดูเหมือนเป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้ในโบสถ์ แต่ที่จริงผู้อารักขาคือคนที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลสิ่งที่มีค่า และผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าได้มอบบางสิ่งท [อ่านต่อ]

ก.ค. 212015
 
การจัดเตรียมของพระเจ้าในท่ามกลางความทุกข์

นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา (วิวรณ์ 3:20) ครั้งแล้วครั้งเล่าผู้คนจะมาถามผมด้วยคำถามนี้ : “ถ้าพระเจ้ามีจริง ทำไมถึงปล่อยให้มีความทุกข์ขนาดนี้?” ไม่มีคำตอบที่ง่ายสำหรับคำถามนี้โดยเฉพาะเมื่อบางคนกำลังเศร้าโศก หรือเป็นทุกข์แสนสาหั [อ่านต่อ]

ก.ค. 202015
 
พระเยซูไม่ปล่อยให้คุณทนทุกข์เกินกว่าจะทนไหว

คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ (ยากอบ 1:12) จะชอบหรือไม่ การทนทุกข์นั้นอยู่ในหลักสูตรของพระเจ้า พระองค์มีพระบุตรองค์เดียวผู้ปราศจากบาป แต่ก็ต้องทนทุกข์ แล้วทำไมเราถึงดำเนินชีวิตโดยคิดว่าเราไม่ควรต้องเจอความทุกข์? คงเป็นไปไม่ได้ที่เราในฐ [อ่านต่อ]