ธ.ค. 022015
 
ธรรมชาติ ... ห้องเรียนของพระเจ้า

ข้าพเจ้าคอยพระเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่ และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะของพระองค์ จิตใจของข้าพเจ้าคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า ยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า ยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า (สดุดี 130:5-6) พระเจ้าสอนมนุษย์ด้วยหลากหลายวิธี ธรรมชาติล้อมรอบเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าให้เป็นห้องเรียนของเรา ถ้าเรารู้จักสังเกตและศึกษา เราก็จะได้บทเรียนสอนใจเรามากมายจาก [อ่านต่อ]

ธ.ค. 012015
 
วิธีดีที่สุดในการซึมซับพระวจนะ

ข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระพักตร์พระเจ้า และพระเยซูคริสต์ผู้จะทรงพิพากษาคนเป็นและคนตาย โดยอ้างถึงการที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏและแผ่นดินของพระเจ้าว่า ให้ประกาศพระวจนะ ให้ขะมักเขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส ให้ชักชวนด้วยเหตุผล เตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอน (2ทิโมธี 4:1-2) หลายปีมาแล้วผมคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าพระเจ [อ่านต่อ]

พ.ย. 302015
 
คุณอยากให้จารึกสิ่งใดบนหลุมฝังศพ?

คนฉลาดจะได้เกียรติเป็นมรดก แต่คนโง่จะได้ความอัปยศ (สุภาษิต 3:35) ท่านที่เป็นพ่อแม่ครับ วันนี้คุณทิ้งมรดกชีวิตแบบไหน ทั้งการกระทำและคำพูดให้ลูกๆ? เพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อลูกๆ หลานๆ เหลนๆ และใกลไปกว่านั้นของคุณ ซี เอช สเปอร์เจียนกล่าวว่า “คุณลักษณะที่ดีเป็นคำจารึกที่ดีที่สุดบนหลุมฝังศพ คนที่รักคุณและคนที่คุณเคยช่วยเหลือจะจดจำ ดังนั้นจงจารึกสิ [อ่านต่อ]

พ.ย. 272015
 
มีชีวิตก็เพื่อพระคริสต์...ตายก็ได้กำไร

ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม” (ลูกา 23:43) มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับชายคนหนึ่งโดยสารเครื่องบินขณะกำลังเผชิญพายุรุนแรง เจ้าหน้าที่บนเครื่องก็รู้สึกหวั่นไหว แต่มีสตรีร่างเล็กท่านหนึ่งกำลังฮัมเพลง “มั่นใจในความรอด” เธอดูผ่อนคลายไม่กังวล ชายคนนั้นจึงพูดกับเธอว่า “คุณผู้หญิงครับ ไม่กลั [อ่านต่อ]

พ.ย. 262015
 
ข้อคิดสำหรับวันขอบคุณพระเจ้า

จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนา และเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์ (สดุดี 100:4) ผมชอบวันขอบคุณพระเจ้า เพราะไม่มีแรงกดดันเรื่องต้องออกไปซื้อของ แน่นอนต้องมีการจัดเตรียมอาหาร นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับการไปชอปปิ้ง แต่เป็นการใช้เวลาร่วมกันกับคนในครอบครัวและเพื่อนๆ และทำในสิ่ง [อ่านต่อ]

พ.ย. 242015
 
รอดแล้วด้วยความเชื่อ...แล้วยังไงต่อ?

เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ (เอเฟซัส 2:10) หลายปีที่แล้วอธิการบดีท่านหนึ่งแห่งมหาวิทยาลัยเลื่องชื่อในสหรัฐอเมริกา เป็นพยานถึงความเชื่อของท่านในพิธีแจกปริญญา ท่านพูดว่า “ทุกๆวันตั้งแต่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์ ชีวิตที่เหลือของผมก็กลายเป็นเพียงปัจ [อ่านต่อ]

พ.ย. 232015
 
ร้องตะโกนถึงความมีชัย

บุตรทั้งหลายร่วมสายโลหิตกันฉันใด พระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นด้วย เพื่อโดยทางความตายนั้นเอง พระองค์จะได้ทรงทำลายผู้ที่มีอำนาจแห่งความตาย คือมารเสียได้ (ฮีบรู 2:14) บางคนคิดว่าเล่นผีถ้วยแก้ว หรืออ่านคำทำนายดวงชะตาราศีเป็นเรื่องขำๆ บางคนคิดว่าดูลึกลับ ดึงดูด น่าค้นหา แต่นี่ไม่ใช่เรื่องตลก เรื่องดูดวง ทำนายโชคชะตา หรือไสยศาสตร์คือประตูสู่ความมืดมิด คนที่ไ [อ่านต่อ]