พ.ค. 252016
 
คุณจะมีมโนธรรมที่ดีได้อย่างไร

คนหนึ่งถือว่าวันหนึ่งดีกว่าอีกวันหนึ่ง  แต่อีกคนหนึ่งถือว่าทุกวันเหมือนกัน  ขอให้ทุกคนมีความแน่ใจในความคิดเห็นของตนเถิด (โรม 14:5) คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวโบราณที่ว่า  “ให้มโนธรรมเป็นตัวชี้นำ”  ครับ มีความจริงค่อนข้างมากอยู่ แต่เราต้องระวังให้ดีเมื่อจะทำตามมโนธรรม เพราะมโนธรรมของเราอาจหลอกลวงได้ ถ้าไม่ได้มาจากแหล่งสติปัญญาแห่งพระวจนะ ผมขอยกตัวอย่างที่ [อ่านต่อ]

พ.ค. 242016
 
คุณให้ความตั้งใจ พระเจ้าประทานพลัง

เหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทำ คนนั้นจึงมีบาป (ยากอบ 4:17) คุณเป็นคนประเภทที่เชื่อว่า “รอถึงวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่สาย” หรือเปล่า? หนึ่งนิ้วที่ชี้ไปถามคุณ แต่อีกสามนิ้วที่เหลือชี้กลับมาที่ตัวผมครับ ผมกำลังพูดเรื่องอะไร? กำลังพูดเรื่อง “ผัดวันประกันพรุ่ง” ทราบหรือไม่ผัดวันประกันพรุ่งเป็นความบาป? ที่พูดเช่นนี้เพราะบาปไม่ใช่แค่ทำความผิด [อ่านต่อ]

พ.ค. 202016
 
คำตอบสำหรับทุกๆปัญหา

คนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่ แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า (1โครินธ์ 1:18) ผมเคยพบนักกฎหมายคนหนึ่งบนเครื่องบิน เราคุยกันว่าเราชอบอ่านเรื่องแบบไหน  ผมบอกเขาว่า  “ผมอ่านหนังสือพิมพ์ หนังสือเป็นเล่ม บทความ บทเฝ้าเดี่ยว แต่จะเริ่มต้นด้วยการอ่านพระคัมภีร์” เขาพูดว่า “ถ้าคุณไม่อ่านให้มากกว่านี้ คุณจะม [อ่านต่อ]

พ.ค. 192016
 
คริสตจักรจริงๆแล้วแปลว่าอะไร

เขาก็พาเด็กนั้นมาหาพระองค์ และเมื่อเห็นพระองค์แล้ว ในทันใดนั้นผีนั้นจึงทำให้เขาชัก ล้มลงกลิ้งเกลือกที่ดิน มีน้ำลายฟูมปาก พระองค์จึงตรัสถามบิดานั้นว่า “เป็นอย่างนี้มานานสักเท่าไร” บิดาทูลตอบว่า “ตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆมา และผีก็ทำให้เด็กตกในไฟ และในน้ำบ่อยๆ หมายจะฆ่าเสียให้ตาย แต่ถ้าท่านสามารถช่วยได้ ขอท่านโปรดกรุณาเถิด” พระเยซู [อ่านต่อ]

พ.ค. 182016
 
สุภาษิตก็คือสุภาษิต ไม่ใช่พระสัญญา

จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป  และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น (สุภาษิต 22:6) พ่อแม่บางคนเหมือนเดินลงหลุมก่อนวัยอันควรเพราะมีลูกนอกคอก ออกนอกทางของพระเจ้า บางคนนำสุภาษิตข้อนี้มาใช้ตำหนิพ่อแม่ที่เป็นทุกข์ใจในเรื่องลูกอยู่แล้ว พี่น้องครับ – สุภาษิตก็คือสุภาษิต ถ้าคุณอ่านหนังสือสุภาษิตและพยายามทำให้กลายเป็นพระสัญญา คุณก็อาจสูญเสียคว [อ่านต่อ]

พ.ค. 172016
 
อย่าเลิกกลางคัน

ท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้วยกันทุกคน  แต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียว เหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้ (1โครินธ์ 9:24) หนึ่งในกีฬาโอลิมปิกที่ผมชอบมากคือกีฬาลู่และลาน ชอบดูวิ่งผลัด วิ่งระยะไกล และวิ่งระยะสั้น อาจเป็นเพราะผมเองเคยเล่นกีฬาประเภทนี้สมัยเรียนหนังสือ ยังจำได้ ในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งหนึ่ง ผมนั่งเชียร์แข่งวิ่งระ [อ่านต่อ]

พ.ค. 162016
 
ค้นหาเส้นทาง

พระเยซูตรัสกับเขาว่า  “เราเป็นทางนั้น  เป็นความจริงและเป็นชีวิต  ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา (ยอห์น 14:6) ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เครื่องบินรบอเมริกันลำหนึ่งถูกยิงตกลงในป่าประเทศพม่า นักบินดีดตัวออกมาจากเครื่องได้อย่างปลอดภัย แต่พบว่าตนเองหลงอยู่ในป่าที่ลึก และรกชัฎ มีชายชาวพม่าท่าทางใจดีมาพบเข้า เขาส่งสัญญาณมือให้ทหารคนนั้นเดิ [อ่านต่อ]