ก.ค. 252016
 
ความจริงเรื่องการทดลอง

ดูก่อนท่านที่รัก อย่าประหลาดใจ ที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจ เหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่าน แต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์  เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้น ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วย (1เปโตร 4:12-13) มีคนกล่าวว่าคริสเตียนเป็นเ [อ่านต่อ]

ก.ค. 222016
 
“มาคุยกันหน่อย” ช่วยชีวิตลูกได้อย่างไร

ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดา  อย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะ  แต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอน  และการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า (เอเฟซัส 6:4) ในฐานะศิษยาภิบาล คนเป็นพ่อแม่ชอบมาถามว่าพวกเขาควรเป็นกังวลในสิ่งที่ลูกเรียนรู้จากโรงเรียนหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการ ศีลธรรมและจริยะธรรม ผมได้ยินมาตลอด แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่รบกวนจิตใจที่สุดคือเมื่อโรงเรี [อ่านต่อ]

ก.ค. 212016
 
ความทุกข์เปิดเผยสิ่งใด

และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่า  “เจ้าได้ไตร่ตรองดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ว่าในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรม เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้าย” (โยบ 1:8) พวกเราส่วนใหญ่ยอมรับแนวคิดเรื่องความทุกข์ว่าเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะทุกข์ที่เกิดจากความประพฤติแย่ๆของตัวเอง เราไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ แต่เรามีปัญหาเมื่อมีสิ่ [อ่านต่อ]

ก.ค. 192016
 
ทุกคนทำบาป

เพราะว่าทุกคนทำบาป  และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า (โรม 3:23) คุณอาจเป็น: “ผู้ชอบธรรม” ที่เป็นคนบาป “คนดีมีศีลธรรม” ที่เป็นคนบาป “สมาชิกคริสตจักร” ที่เป็นคนบาป “ผู้ยืนหยัดบนหลักการที่ดี” ที่เป็นคนบาป “ผู้มีการศึกษาสูง” ที่เป็นคนบาป ครับทุกคนเป็นคนบาป และพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูคริสต์เท่านั้นคือคำตอบของพระเจ้าต่อความบาปของมนุษย์  ถ้าไม่มีพระเยซูคริส [อ่านต่อ]

ก.ค. 182016
 
คุณค่าของกีต้าร์เฟนเดอร์ สตราโตคาสเตอร์ ขึ้นอยู่กับ... ?

แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเอง (2โครินธ์ 4:7) ผมอ่านพบว่ามีบางคนยอมจ่ายหนึ่งล้านดอลล่าร์สำหรับกีต้าร์ เฟนเดอร์ สตราโตคาสเตอร์ ทำไมแพงขนาดนั้น?  เพราะเป็นกีต้าร์ที่บ็อบ ดีแลน ใช้เล่นในเทศกาลดนตรีที่นิวพอร์ทในปี 1965 เป็นเทศกาลดนตรีที่มีความหมายสำหรับความเป็นดีแลน ที่เปลี่ยนจ [อ่านต่อ]

ก.ค. 152016
 
เลือกชีวิตแม้ว่ามันไม่ง่าย

นี่แน่ะ  บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระเจ้า  ผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัล (สดุดี 127:3) หลายปีมาแล้ว ผมอ่านเจอบทความเกี่ยวกับสามีภรรยาคู่หนึ่ง เป็นที่รู้จักกันดีในเมืองที่พวกเขาอยู่ ภรรยากำลังตั้งครรภ์ แต่ปัญหาคือตอนรู้ว่าตั้งครรภ์ เธอก็พบว่าตนเองมีก้อนเนื้อมะเร็งที่ตับ วิธีเดียวที่จะรักษามะเร็งได้คือต้องให้คีโม ซึ่งจะทำให้เด็กในครรภ์ไม่รอด ทั้งคู่มีเรื่อง [อ่านต่อ]

ก.ค. 142016
 
จะปลอบโยนผู้ทุกข์ใจได้อย่างไร

(พระเยซู) จึงตรัสกับเขาว่า  “ใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตาย  จงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิด” (มัทธิว 26:38) ผมอยากให้คุณเห็นผมตอนอายุ 21 เพราะตอนนั้นผมรู้ทุกเรื่อง มีคำตอบให้กับทุกคำถามที่ถาม แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผมแทบไม่รู้อะไรเหมือนที่เคยรู้ ความจริงคือตอนนั้นผมไม่ได้รู้อะไรมากอย่างตัวเองคิด  และหลังจากทำงานรับใช้พระเจ้ามากว่าสี่สิบปี ผมพบว่าหนึ [อ่านต่อ]