พ.ย. 232017
 
กำลังใจในการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์

กำลังใจในการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์   แต่ถ้าทนทุกข์เพราะได้ชื่อว่าเป็นคริสตชน ก็อย่าให้คนนั้นละอายเลย แต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้น (1เปโตร 4:16) ดูเหมือนคริสเตียนในยุคนี้ชอบโอดครวญ “ฉันถูกข่มเหงแล้ว” ทันทีที่โดนต่อต้านเรื่องความเชื่อ แต่ความจริงคือตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักร ผู้เชื่อต่างรู้สึกภูมิใจเมื่อถูกข่มเหงในสิ่งที่พวกเขาเชื่ [อ่านต่อ]

พ.ย. 212017
 
จะมีสันติสุขในโลกที่มีแต่ความขัดแย้งได้อย่างไร?

จะมีสันติสุขในโลกที่มีแต่ความขัดแย้งได้อย่างไร? “เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16:33) ปี ค.ศ. 1919 เมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจบลง หลายคนเรียกสงครามครั้งนั้นว่า “สงครามเพื่อยุติสงครามทั้งมวล” หลังจากนั้นมีการตั้งองค์การขึ้นมาชื่อองค์การสันนิบาต [อ่านต่อ]

พ.ย. 202017
 
ร้องเพลงสรรเสริญในท่ามกลางความมืดมิด

ร้องเพลงสรรเสริญในท่ามกลางความมืดมิด แต่ในเวลาประมาณเที่ยงคืน ขณะเปาโลกับสิลาสกำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและนักโทษทั้งหลายในคุกกำลังฟังอยู่  (กิจการ 16:25) โลกเฝ้ามองด้วยความสนใจเมื่อคริสเตียนเผชิญความทุกข์ เราทุกคนต่างเผชิญความทุกข์ สูญเสียผู้ที่เรารัก เผชิญความเจ็บป่วยและความยากลำบากของชีวิต แต่เมื่อเกิดกับคริสเตียน คนไม่เชื่อในพร [อ่านต่อ]

พ.ย. 172017
 
ที่ซ่อนตัว

ที่ซ่อนตัว ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด จะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ (สดุดี 91:1) ตอนเป็นเด็ก คุณเคยมีที่ซ่อนตัวไหมครับ? ที่ๆเราวิ่งไปหลบซ่อนเวลากลัว หรือไม่อยากให้ใครมายุ่ง พระเจ้าปรารถนาจะเป็นที่ซ่อนตัว เป็นที่กำบังของคุณ ข่าวดีคือคุณจะเข้าไปในที่กำบังนี้ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม สดุดี 91:1 บอกเราว่า “ผู้ที่อาศัยอยู่ในท [อ่านต่อ]

พ.ย. 162017
 
ก้าวแรกสู่ชัยชนะฝ่ายวิญญาณ

ก้าวแรกสู่ชัยชนะฝ่ายวิญญาณ ท่านที่รักทั้งหลาย อย่าเชื่อทุกๆ วิญญาณ แต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆ ว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ เพราะว่ามีผู้เผยพระวจนะเท็จจำนวนมากได้ออกมาในโลก พวกท่านก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าโดยข้อนี้ คือวิญญาณทุกดวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้า  (1ยอห์น 4:1-2) ผมคิดว่าผู้คนในทุกวันนี้ค่อนข้างมอ [อ่านต่อ]

พ.ย. 152017
 
พ้นจากสภาพสิ้นหวัง

พ้นจากสภาพสิ้นหวัง เราเผชิญความยากลำบากรอบด้าน แต่ก็ไม่ถูกบดขยี้ เราสับสนแต่ก็ไม่หมดหวัง (2โครินธ์ 4:8) บางครั้งบางคนชอบคิดว่าเมื่อเราอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้า ทุกอย่างจะราบรื่น นั่นไม่ใช่ความจริงเสมอ ดูอย่าง อ เปาโล ท่านเผชิญความยากลำบากรอบด้านเกินกว่าจะนึกได้ มีศัตรูมากมายที่อิจฉาในความสำเร็จของท่าน คอยตามไปรังควานและบ่อนทำลาย มีเรื่องที่ทำให้หมดหวั [อ่านต่อ]

พ.ย. 142017
 
สร้างรูปเคารพเป็นของตนเอง

สร้างรูปเคารพเป็นของตัวเอง “ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา” (อพยพ 20:3) อะไรคือรูปเคารพ? มนุษย์มีแนวคิดเป็นของตนเอง นำความคิดนั้นมาผลิตขึ้นด้วยฝีมือของตนเอง แล้วก็เริ่มกราบไหว้บูชาสิ่งที่ตนเองสร้างขึ้น แต่สิ่งที่เขากราบไหว้บูชาแท้จริงแล้วคือตัวตนของเขาเอง คุณอาจกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้น ผมก็ไม่มีความผิดเรื่องกราบไหว้รูปเคารพ” มาพิจารณากัน … ม [อ่านต่อ]