มิ.ย. 162017
 
คำถามที่ทุกคนควรถาม

คำถามที่ทุกคนควรถาม ถ้า​มนุษย์​ตาย​แล้ว เขา​จะ​มี​ชีวิต​อีก​ได้​หรือ?  ข้า‍พระ‍องค์​จะ​คอย‍อยู่​ตลอด‍วัน​ประ‌จำ​การ​ของ​ข้า‍พระ‍องค์จน‍กว่า​การ​ปลด‍ปล่อย​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​มา​ถึง (โยบ 14:14) หนึ่งในหนังสือเก่าแก่ที่สุดในพระคัมภีร์คือ “โยบ” คำถามที่ถามในหนังสือคือ  “ถ้า​มนุษย์​ตาย​แล้ว เขา​จะ​มี​ชีวิต​อีก​ได้​หรือ?  ข้า‍พระ‍องค์​จะ​คอย‍ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 152017
 
คำอธิษฐานในถิ่นทุรกันดาร

คำอธิษฐานในถิ่นทุรกันดาร    แต่​พระ‍องค์​มัก​จะ​เสด็จ​ออก​ไป​ยัง​ที่‍เปลี่ยว​และ​ทรง​อธิษ‌ฐาน  (ลูกา 5:16) คุณเคยรู้สึกเหมือนเดินวนเป็นวงกลมหรือไม่?  ทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆ  –  ซักผ้า  จ่ายตลาด  ส่งเมล์  แล้วก็ไปในที่เดิมๆ เช่นโรงเรียนลูก ห้องยิม ที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งไปโบสถ์ ในบางจุดของชีวิตเราอาจรู้ส [อ่านต่อ]

มิ.ย. 132017
 
หน้าซื่อใจคดรอบตัวเรา

หน้าซื่อใจคดรอบตัวเรา “เรา​บอก​ท่าน​ว่า​ท่าน​คือ​เป‌โตร และ​บน​ศิลา​นี้ เรา​จะ​สร้าง​คริสต‌จักร​ของ​เรา​ไว้ ​และ​พลัง​แห่ง​ความ​ตาย ​จะ​มี​ชัย​ต่อ​คริสต‌จักร​ไม่‍ได้”  (มัทธิว 16:18) ผมรู้ดี ทุกวันนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในโบสถ์ และมีหลายสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก แต่อย่าลืมว่า – เมื่อพระเยซูดำเนินอยู่บนโลกนี้  พระองค์ทรงจัดตั้งเพียงหนึ่งองค์ก [อ่านต่อ]

มิ.ย. 122017
 
รู้อย่างไรว่าใครคือมิตรแท้

รู้อย่างไรว่าใครคือมิตรแท้ เพราะ‍ฉะนั้น​ใน​ฐานะ​เป็น​พวก​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​เลือก พวก​ที่​บริ‌สุทธิ์ และ​พวก​ที่​ทรง​รัก จง​สวม​ใจ​เมตตา ใจ​กรุณา ใจ​ถ่อม ใจ​สุภาพ‍อ่อน‍โยน ใจ​อดทน จง​อดทน​ต่อ​กัน​และ​กัน  และ​ถ้า​ใคร​มี​เรื่อง‍ราว​ต่อ​กัน ก็​จง​ให้​อภัย​กัน องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ทรง​ให้​อภัย​พวก‍ท่าน​อย่าง‍ไร ท่าน​ก็​จง​ทำ​อย่าง​นั้น​ด้วย (โคโล [อ่านต่อ]

มิ.ย. 092017
 
ฝังกลบไว้

ฝังกลบไว้ จง​เล่า​ถึง​พระ‍สิริ​ของ​พระ‍องค์​ท่าม‍กลาง​บรร‌ดา​ประ‌ชา‍ชาติ และ​การ​อัศ‌จรรย์​ต่างๆ ของ​พระ‍องค์​ท่าม‍กลาง​ชน​ทุก​ชาติ (สดุดี 96:3) รายการทีวีที่เกี่ยวข้องกับว่าความกันในศาลดึงดูดฉันได้ทุกครั้ง ยอมรับว่าชอบดูคนโต้เถียง คัดค้าน หาหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหา และกฎหมายช่วยให้ความจริงค่อยๆเผยออกมา เทคนิคอย่างหนึ่งที่พวกนักกฎหมายชอบใช้ (ในที [อ่านต่อ]

มิ.ย. 082017
 
ทำไมเราควรนมัสการพระเจ้า

ทำไมเราควรนมัสการพระเจ้า จง​ขอบ‍พระ‍คุณ​พระ‍ยาห์‌เวห์ เพราะ​พระ‍องค์​ประ‌เสริฐ เพราะ​ความ​รัก‍มั่น‍คง​ของ​พระ‍องค์​ดำรง​เป็น​นิตย์ (สดุดี 118:1) การนมัสการสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่ย่ำแย่ให้เป็นเวลาที่ล้ำเลิศได้ ในหนังสือกิจการ เราอ่านพบว่าเปาโลและสิลาสถูกเฆี่ยนและจับโยนเข้าไปในคุกที่เหม็น อับชื้น หนาวเย็นและมืดมิด เพราะทั้งสองประกาศข่าวประเสริฐเรื่ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 072017
 
สิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผู้เชื่อทุกคนทำ

สิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผู้เชื่อทุกคนทำ แต่​พวก​ที่​ยัง​ไม่​เชื่อ​ใน​พระ‍องค์ จะ​ทูล​ขอ​ต่อ​พระ‍องค์​ได้​อย่าง‍ไร? และ​พวก​ที่​ยัง​ไม่‍ได้‍ยิน​ถึง​พระ‍องค์ จะ​เชื่อ​ใน​พระ‍องค์​ได้​อย่าง‍ไร? และ​เมื่อ​ไม่‍มี​ผู้​ประ‌กาศ เขา​จะ​ได้‍ยิน​ถึง​พระ‍องค์​อย่าง‍ไร? (โรม 10:14) ไม่นานมานี้ผมมีโอกาสได้คุยกับคนที่มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับหนังสือของผม  “เด็กชายที [อ่านต่อ]