มิ.ย. 122018
 
จากยุคสู่ยุค

จากยุคสู่ยุค เราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้ระหว่างเรากับเจ้า และเชื้อสายต่อมาของเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์ คือเป็นพระเจ้าแก่เจ้า และแก่เชื้อสายต่อมาของเจ้า (ปฐมกาล 17:7THSV11) หลายปีที่ผ่านมาผมเห็นเรื่องราวที่เหมือนละครเล่นในชีวิตจริงตลอดเวลา ได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายและหญิงที่แต่งงานกัน ยังอยู่ในชีวิตแต่งงาน พยายามประค [อ่านต่อ]

มิ.ย. 112018
 
เช้านี้คุณอธิษฐานอะไร?

เช้านี้คุณอธิษฐานอะไร? เปโตรถูกจับขังคุกและท่านอธิษฐาน “ในเวลานั้นกษัตริย์เฮโรดเหยียดพระหัตถ์ออกทำร้ายบางคนในคริสตจักร ท่านฆ่ายากอบพี่ชายของยอห์นด้วยดาบ…ท่านก็จับเปโตรด้วย…เมื่อจับเปโตรแล้ว จึงให้จำคุก… แต่คริสตจักรอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรอย่างกระตือรือร้น” ..นี่แน่ะ มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏ…ทูตสวร [อ่านต่อ]

มิ.ย. 082018
 
ถ้าพระเจ้ารักฉันจริง

ถ้าพระเจ้ารักฉันจริง ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา (เอเฟซัส 3:20THSV11) เมื่อโศกนาฏกรรม ความยากลำบาก หรือแม้กระทั่งความตายเข้ามาในชีวิต เราอาจถามว่า “ถ้าพระเจ้ารักฉันจริง ทำไมถึงปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับฉัน?” มันยากที่จะมองผ่านดวงตาที่เต็มด้วยน้ำตา แม้เราไม่อาจรู [อ่านต่อ]

มิ.ย. 072018
 
จะรู้อย่างไรใครคือเพื่อนแท้

จะรู้อย่างไรใครคือเพื่อนแท้ เพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือก พวกที่บริสุทธิ์ และพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจกรุณา ใจถ่อม ใจสุภาพอ่อนโยน ใจอดทน จงอดทนต่อกันและกัน และถ้าใครมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงให้อภัยกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไร ท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วย (โคโลสี 3:12-13 THSV11) สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมมักประหลาดใจเสมอ มึคนมากมา [อ่านต่อ]

มิ.ย. 052018
 
ถึงเวลาถอดปลั๊ก

ถึงเวลาถอดปลั๊ก แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “มาเถิด จงปลีกตัวออกมาหาที่สงบเพื่อหยุดพักสักหน่อยหนึ่ง” เพราะว่ามีคนไปมามากมายจนไม่มีเวลาแม้แต่จะรับประทานอาหาร (มาระโก 6:31 THSV11) ในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า หัวใจเราจะเต้น 103,000 ครั้ง เลือดของคุณจะไหลเวียน 168,000,000 ไมล์ และคุณจะหายใจ 23,000 ครั้ง สูดอากาศหายใจ 480 คิวบิกฟุต ทานอาหาร 3.5 ปอนด์ พูด 4 [อ่านต่อ]

มิ.ย. 042018
 
ใช้พระนามในทางที่ผิด

ใช้พระนามในทางที่ผิด เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้น ทุกชีวิตในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก และใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกเข่าลงกราบพระองค์ และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดา (ฟีลิปปี 2:10-11 THSV11) คุณเป็นห่วงชื่อเสียงของคุณหรือไม่? คุณชอบใจหรือไม่เมื่อมีคนเอาชื่อคุณไปล้อเล่นหยาบค [อ่านต่อ]

มิ.ย. 012018
 
กุญแจสร้างชีวิตแต่งงานให้ประสบความสำเร็จ

กุญแจสร้างชีวิตแต่งงานให้ประสบความสำเร็จ เพราะเหตุนั้นผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน (ปฐมกาล 2:24) มีคนชอบถามผมว่า “ท่านศิษยาภิบาลครับ ชีวิตแต่งงานของผมโอเคมั้ยครับ?” ผมตอบพวกเขาว่า “คุณเป็นเพื่อนกับคู่สมรสคุณหรือเปล่า?” ผมเชื่อว่าในความสมพันธ์ของชีวิตสมรส หนึ่งในตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือคุณสา [อ่านต่อ]