ก.ย. 122017
 
จะจัดการกับองค์ประกอบปลีกย่อยอย่างไร?

จะจัดการกับองค์ประกอบปลีกย่อยอย่างไร? พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่ง และทุกสิ่งถูกยึดเข้าด้วยกันโดยพระองค์ พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักร พระองค์ทรงเป็นปฐม ทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากตาย เพื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นเอกในทุกสิ่ง (โคโลสี 1:17-18) สิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนทราบ ผลงานชิ้นล้ำเลิศของลีโอนาโด ดาวินชี “อาหารค่ำมื้อสุดท้าย” ต้องผ่านการแก้ไขอ [อ่านต่อ]

ก.ย. 112017
 
สิทธิพิเศษที่พระเจ้าประทานให้ในพระเยซูคริสต์

สิทธิพิเศษที่พระเจ้าประทานให้ในพระเยซูคริสต์ “ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่าน”  (โรม 12:1) ดูเหมือนทุกวันนี้ผู้คนนับถือศาสนาในแบบ “สล็อตแมชีน” [อ่านต่อ]

ก.ย. 082017
 
ประเมินค่าความร่ำรวยแท้

ประเมินค่าความร่ำรวยแท้ และโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังผ่านพ้นไป แต่คนที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิตย์ (1ยอห์น 2:17) อยากทราบหรือไม่ว่าจริงๆแล้วคุณร่ำรวยขนาดไหน? นำมูลค่าของทุกสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ที่คุณมีมาบวกกัน  สิ่งที่ความตายหรือภัยพิบัติแย่งชิงไปไม่ได้ แล้วจะรู้ว่าคุณร่ำรวยขนาดไหน คุณมีสิ่งใดที่นำมาคิดคำนวนได้บ้าง?  ผ [อ่านต่อ]

ก.ย. 072017
 
วิ่งไปด้วยความอดทน

วิ่งไปด้วยความอดทน “เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงดินและตายไป ก็จะคงอยู่เมล็ดเดียว แต่ถ้าตายไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก” (ยอห์น 12:24) คุณสามารถบอกความอึดของคริสเตียนได้โดยดูว่าต้องใช้อะไรถึงจะหยุดเขาได้  หนังสือฮีบรู 12:1 กล่าวว่า  “…ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา” [อ่านต่อ]

ก.ย. 062017
 
จะเผชิญนิรันดร์กาลอย่างมั่นใจได้อย่างไร

จะเผชิญนิรันดร์กาลอย่างมั่นใจได้อย่างไร เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา  (โรม 6:23) บาทหลวงท่านหนึ่งทำหน้าที่อยู่ในสงครามโลกครั้งที่สอง เล่าประสบการณ์ที่มีโอกาสได้พบกับทหารหนุ่มที่บาดเจ็บจากสนามรบในวันที่การรบดุเดือด ทหารหนุ่มคนนี้อาการสาหัสและชีวิตใกล้จบลง ด้วยน้ำตา [อ่านต่อ]

ก.ย. 052017
 
โลกเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่ตรงไหน

โลกเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตรงไหน แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว และมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ (2โครินธ์ 3:18) ไม่กี่ปีมานี้ผมสังเกตเห็นผู้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับรากเหง้าหรือบรรพบุรุษของตน [อ่านต่อ]

ก.ย. 042017
 
อำนาจแห่งการรวมพลัง

อำนาจแห่งการรวมพลัง “เราบอกพวกท่านอีกว่า ถ้าพวกท่านสองคนจะร่วมใจกันทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลก พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นให้” (มัทธิว 18:19) ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กลุ่มนักบินอเมริกันภายใต้ชื่อ “Flying Tigers” (ฝูงบินพยัคฆ์) สามารถยิงเครื่องบินศัตรูตกได้เกือบสามร้อยลำระหว่างธันวาคม 1941 และกรกฎาคม 1942 ผู้บังคับบัญชาของพวกเขา แคลร [อ่านต่อ]