ความสมบูรณ์แบบเป็นยิ่งกว่าโจร

ความสมบูรณ์แบบเป็นยิ่งกว่าโจร

พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ (2โครินธ์ 5:21 THSV11)

รู้หรือไม่ สิ่งที่คุณปฏิบัติไม่ได้ทำให้คุณเป็นที่ยอมรับมากกว่าหรือน้อยกว่าในสายพระเนตรพระเจ้า?  

Continue Reading “ความสมบูรณ์แบบเป็นยิ่งกว่าโจร”

เรียกอย่างที่เป็น

เรียกอย่างที่เป็น

แต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่าง เราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น  (1ยอห์น 1:7 THSV11)

สังคมของเรามักมีคำพูดใหม่ๆมาใช้แทนคำว่าบาปเพื่อให้เราไม่รู้สึกแย่จนเกินไป แทนที่บางคนจะพูดว่าพวกเขาได้ทำบาปล่วงประเวณี พวกเขาพูดว่า “ผิดพลาดทางศีลธรรม” หรือแทนที่จะพูดว่าพูดโกหก พวกเขาก็อ้างว่า “พูดไปโดยไม่ตั้งใจ” หรือ “เสนอความจริงอีกด้าน” และแทนที่จะพูดตรงๆว่าทำบาป พวกเขาพูดว่า “ผมไม่ใช่คนที่ดีพร้อม คนเราก็ทำผิดพลาดกันได้” หรือ “บกพร่องโดยสุจริต”

Continue Reading “เรียกอย่างที่เป็น”

เราจะรู้จักพระเจ้าผู้ไม่จำกัดได้อย่างไร

 

เราจะรู้จักพระเจ้าผู้ไม่จำกัดได้อย่างไร?

“พระบิดาของเราทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เรา และไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตร และคนที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้” (มัทธิว 11:27 THSV11)

เมื่อพระเจ้าทรงถ่อมพระองค์ลงมาเพื่อให้เราได้รู้จักพระองค์ พระคัมภีร์เรียกสิ่งนี้ว่า “การสำแดง” พระเจ้าผู้ไม่จำกัด ทรงสำแดงหรือเปิดเผยพระองค์เองให้กับมนุษย์ผู้จำกัดในทุกทาง

Continue Reading “เราจะรู้จักพระเจ้าผู้ไม่จำกัดได้อย่างไร”

รอยยิ้มของคุณช่วยได้

รอยยิ้มของคุณช่วยได้

“พวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” (มัทธิว 5:16 THSV11)

ในงานของฉัน “ช่วยบำบัดผู้คนจากปัญหาของใจ” ฉันได้ยินเรื่องโศกนาฏกรรมมากมาย บางเรื่องโหดร้ายที่อึ้งจนพูดไม่ออก แบ่งปันโดยคนที่ตัวเองก็เคยถูกทำร้ายมา

คุณและฉัน เราต่างก็เดินอยู่ในท่ามกลางผู้คนที่บาดเจ็บ บางคนก็ซ่อนรอยแผลไว้ได้เป็นอย่างดี แต่บางคนก็ไม่

Continue Reading “รอยยิ้มของคุณช่วยได้”

แค่กล่าวขอบคุณ

แค่กล่าวขอบคุณ

แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ท่านก็ไม่ใช่บุตร แต่เป็นลูกนอกกฎหมาย (ฮีบรู 12:8 THSV11)

คุณเคยทานข้าวแล้วมีผักติดฟันแต่ไม่มีใครบอกหรือไม่? ต้องมีเพื่อนดีๆสักคนที่กระซิบว่า “มีผักติดฟันนะ” สิ่งที่เพื่อนบอกคุณนั้นเป็นสิ่งที่ช่วย ไม่ใช่เพื่อทำลาย เราจะได้รับสติปัญญาเมื่อยอมรับการแก้ไข  ไม่ว่าเรื่องใหญ่หรือเล็ก  เพื่อมีโอกาสทำให้ดีขึ้น ไม่ใช่เพื่อท้าทายหรือปฏิเสธ ….. เมื่อคุณได้รับคำเตือนให้แก้ไข คุณมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไร?

Continue Reading “แค่กล่าวขอบคุณ”

เส้นทางที่ปลอดภัย

เส้นทางที่ปลอดภัย

“นี่แน่ะท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าเห็นว่าการเดินทางครั้งนี้จะต้องมีอันตรายและก่อความเสียหายมาก ไม่ใช่เพียงแต่ของที่บรรทุกมากับเรือเท่านั้น แต่ชีวิตของเราด้วย” (กิจการ 27:10 THSV11)

อัครทูตเปาโลรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ท่านได้เตือนเจ้าหน้าที่บนเรือแล้ว แต่พวกเขาไม่ฟัง แต่พอตกอยู่ในพายุ ทันทีพวกเขาเริ่มสนใจในสิ่งที่ท่านพูด:

Continue Reading “เส้นทางที่ปลอดภัย”

เป็นไทเพื่อรับใช้

เป็นไทเพื่อรับใช้

เพียงแต่ว่าจงยำเกรงพระยาห์เวห์ ปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจซื่อสัตย์ และด้วยสิ้นสุดใจของพวกท่าน จงพิจารณาถึงมหกิจซึ่งพระองค์ได้ทรงทำแก่พวกท่าน (1ซามูเอล 12:24 THSV11)

ไมเคิลแองเจโล ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานเคยอธิบายขั้นตอนในการสร้างสรรผลงานของท่านว่า “ผมเห็นเทวดาถูกขังอยู่ในหินอ่อน ผมจึงต้องสลักเสลาปลดเขาออกมาเป็นอิสระ“ ไมเคิลแองเจโลอาจมองไปที่หินชนวนสักก้อน แล้วเห็นว่าจะสร้างสรรสิ่งใดออกจากหินก้อนนั้นได้  

Continue Reading “เป็นไทเพื่อรับใช้”