ก.พ. 142018
 
ความยุติธรรม ความเมตตา และพระคุณ

ความยุติธรรม ความเมตตา และพระคุณ เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้ (เอเฟซัส 2:8-9) อย่าอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอประทานความยุติธรรมให้แก่ลูก” คุณคงไม่อยากได้ในสิ่งที่คุณสมควรได้จากพระเจ้าหรอกครับ – นั่นคือการพิพากษา [อ่านต่อ]

ก.พ. 132018
 
อัศจรรย์ในสายตา

อัศจรรย์ในสายตา ศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสีย ได้เป็นศิลามุมเอกแล้ว การนี้เป็นมาจากพระยาห์เวห์ เป็นสิ่งอัศจรรย์ในสายตาเรา วันนี้เป็นวันที่พระยาห์เวห์ได้ทรงสร้าง ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในวันนั้น (สดุดี 118:22-24) ตอนเรียนชั้นประถม ฉันใส่แว่นตาหนาเตอะเชยมาก แต่มันทำให้ฉันมองเห็นกระดานดำ หลายสิบปีจากนั้นฉันก็ยังต้องใช้แว่นตาแต่เปลี่ยนมาเป็นคอนแทคเลนส [อ่านต่อ]

ก.พ. 122018
 
ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นที่คุณต้องการ

ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นที่คุณต้องการ คนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงิน และคนรักสมบัติก็ไม่อิ่มกับผลตอบแทน นี่ก็อนิจจังด้วย (ปัญญาจารย์ 5:10) เราอยู่ในยุคที่ผู้คนสับสนระหว่างความฟุ่มเฟือยและความจำเป็น วัตถุสิ่งของไม่อาจเติมใจให้เต็มได้ เพราะมันไม่สามารถทำให้ความต้องการลึกที่สุดในหัวใจของคุณอิ่มใจ ไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไม่พอ หรือเมื่อได้ครอบครองตามที่กระหายแล้ [อ่านต่อ]

ก.พ. 092018
 
จะหยุดเวลาที่เสียเปล่าได้อย่างไร

จะหยุดเวลาที่เสียเปล่าได้อย่างไร เป็นการเหนื่อยเปล่า ที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืด ทำงานจนดึก กินอาหารที่ได้จากงานตรากตรำ เพราะพระองค์ประทานการนอนหลับแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรัก (สดุดี 127:2) เพื่อนสนิทผมคนหนึ่งระหว่างที่เรานั่งรอรถติดไฟแดง เขาพูดขึ้นมาว่า แต่ละวันพวกเราต้องใช้เวลาติดอยู่ตามสี่แยกไฟแดงไปอย่างสูญเปล่า ถ้านำเวลาเหล่านั้นมารวมกันทั้งชีวิต เราน่ [อ่านต่อ]

ก.พ. 082018
 
เชื้อโรคแห่งความไม่พอใจ

เชื้อโรคแห่งความไม่พอใจ อันที่จริง การอยู่ในทางพระเจ้าพร้อมกับมีความพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวง (1ทิโมธี 6:6) หลายครั้งเราคิดว่าเราจำเป็นต้องมีบางสิ่งทั้งๆที่เราไม่มีความจำเป็น บางครั้งเราอยากได้บางสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องมี เราจึงสับสนระหว่างความจำเป็นและความฟุ่มเฟือย ความไม่พอใจจึงเป็นเชื้อโรคร้ายที่พรากเอาความอิ่มใจและสันติสุขไป และอะไรคือควา [อ่านต่อ]

ก.พ. 072018
 
ความเจ็บปวดสร้างสะพานได้หรือ?

ความเจ็บปวดสร้างสะพานได้หรือ? พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ ซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า (2โครินธ์ 1:4) มีคำกล่าวว่าความสำเร็จสร้างกำแพง ความล้มเหลวสร้างสะพาน บางครั้งเราเล่าให้บางคนฟังว่าทุกอย่างไปได้สวย มันไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขา เราพูดว่า “เฮ้ พรรค [อ่านต่อ]

ก.พ. 062018
 
เสียงของความเงียบ

เสียงของความเงียบ “จงนิ่งเสีย และรู้เถิดว่า เราคือพระเจ้า…” (สดุดี 46:10) จากการศึกษาเรื่อง “การถูกขัดจังหวะ” พบว่าเราถูกขัดจังหวะทุกๆสามนาที ฟังดูคุ้นไหมครับ? (หรือสามนาทียาวไปสำหรับกรณีของคุณ) ความจริงที่ว่าเรามีพื้นที่ว่างที่เกิดจากการถูกขัดจังหวะเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าเสียงที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาครองพื้นที่ในโลกนี้มากขึ้นทุกที ลองฟังเรื่อ [อ่านต่อ]