ธ.ค. 052017
 
จงให้เกียรติบิดามารดาของเราเสมอ

จงให้เกียรติบิดามารดาของเราเสมอ “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดิน ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้า” (อพยพ 20:12) ไม่ว่าคุณจะเด็กหรือแก่ คุณก็ให้เกียรติบิดามารดาได้ … อย่างไรครับ? – ด้วยการแสดงความเคารพ หนังสือเลวีนิติ 19:3 กล่าวว่า “พวกเจ้าทุกคนต้องเคารพมารดาและบิดาของตน และต้องรักษาบร [อ่านต่อ]

ธ.ค. 042017
 
ชีวิตที่ครบบริบูรณ์

ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่ เข้าในความหวังที่ยั่งยืน โดยการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (1เปโตร 1:3) ชีวิตที่ครบบริบูรณ์คือแผนการที่พระเจ้ามีให้คุณ ที่จริง คือแผนการที่พระเจ้ามีให้กับทุกคนในฐานะคริสเตียน องค์พระเยซูคริสต์สัญญาว่า “ขโมยนั้น [อ่านต่อ]

ธ.ค. 012017
 
ทารกฝ่ายวิญญาณ

ทารกฝ่ายวิญญาณ เพราะฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์ ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ โดยไม่วางรากฐานซ้ำอีก คือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย และเรื่องความเชื่อในพระเจ้า (ฮีบรู 6:1) ในฐานะที่เป็นทั้งพ่อและปู่ ผมรู้จากประสบการณ์ตัวเองว่าการเลี้ยงเด็กไม่ใช่เรื่องง่าย ตัวอย่างเช่น สอนให้เด็กกินข้าวเองเป็น ก็ต้องใช้หลายสิ่งมาช่ [อ่านต่อ]

พ.ย. 302017
 
จะชุบชีวิตแต่งงานได้อย่างไร

จะชุบชีวิตแต่งงานได้อย่างไร จงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวง และให้เตียงสมรสปราศจากมลทิน เพราะคนที่ประพฤติผิดทางเพศ และคนที่ล่วงประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษา (ฮีบรู 13:4) หลายปีที่แล้ว พระเจ้าทรงเตือนให้รู้ตัวว่าผมทุ่มเทให้กับงานรับใช้มากจนเกินควร เช่นเดียวกับงานอื่นๆ งานรับใช้อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่กลายเป็นรูปเคารพ และหนึ่งในเครื่องบ [อ่านต่อ]

พ.ย. 292017
 
ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม

ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม แต่สำหรับคนเหล่านั้นที่ยำเกรงนามของเรา ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งมีปีกรักษาโรคภัยได้ จะปรากฏขึ้น แล้วเจ้าจะกระโดดโลดเต้นออกไปเหมือนลูกวัวออกไปจากคอก  (มาลาคี 4:2) พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และพระองค์ทรงเป็น “ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม” ผมอยากบอกคุณถึงยามที่ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ไม่เคยขึ้นก่อนเวลา และไ [อ่านต่อ]

พ.ย. 282017
 
ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้มีฤทธานุภาพไม่จำกัด

ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้มีฤทธานุภาพไม่จำกัด แม้ที่นั่น พระหัตถ์ของพระองค์จะจูงข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะฉวยข้าพระองค์ไว้ (สดุดี 139:10) ผมเคยได้ยินคนพูดว่า “อธิษฐานเผื่อฉันด้วย ให้ฉันซื่อสัตย์และมีความเชื่อจนถึงวันสุดท้าย” ได้ยินแบบนี้ผมมักจะยิ้มและพอเข้าใจความหมาย   ทำให้นึกถึงภาพเรือโนอาห์ เห็นภาพโนอาห์ ภรรยา และครอบครัว แต่เห็นจาก [อ่านต่อ]

พ.ย. 272017
 
ไปฝั่งโน้น

ไปฝั่งโน้น เย็นวันนั้น พระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่า “ให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิด” (มาระโก 4:35) วันหนึ่งพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่า  “ให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิด” พวกเขาก็ลงเรื่อและพายข้ามทะเลสาบกาลิลีซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ และมักเกิดพายุพัดลมแรงไม่ทันได้ตั้งตัวเสมอ และวันนั้นพายุก็มา เป็นพายุที่ไม่ธรรมดา เพราะแม้แต่ชาวประมงที่ช่ำชองยังกลัวแทบ [อ่านต่อ]