พ.ค. 042017
 
ต้องใช้การอัศจรรย์หรือ?

ต้องใช้การอัศจรรย์หรือ? ดัง‍นั้น​เมื่อ​พวก​ยิว​หลาย​คน​ที่​มา‍หา​มา‌รีย์​เห็น​การ​กระ‌ทำ​ของ​พระ‍เยซู​ก็​วาง‍ใจ​ใน​พระ‍องค์ แต่​บาง‍คน​ไป​หา​พวก​ฟาริสี​เล่า​เหตุ‍การณ์​ที่​พระ‍เยซู​ทรง​ทำ​ให้​เขา​ฟัง (ยอห์น 11:45-46) เคยคิดหรือไม่ ถ้าคุณทำการอัศจรรย์ให้เพื่อนที่ยังไม่เชื่อดู พวกเขาจะมาเชื่อในพระเยซู?  หรือคุณอาจคิดว่า “ถ้าสามารถพาเพื่อนพวกนี้ไ [อ่านต่อ]

พ.ค. 032017
 
คริสตจักรจริงๆแล้วหมายถึงอะไร

คริสตจักรจริงๆแล้วหมายถึงอะไร พวก‍เขา​จึง​พา​เด็ก​คน​นั้น​มา‍หา​พระ‍องค์ เมื่อ​ผี​นั้น​เห็น​พระ‍องค์ มัน​ก็​ทำ​ให้​เด็ก​ล้ม​ชัก​ทัน‍ที และ​ลง‍ไป​กลิ้ง‍เกลือก​ที่​ดิน มี​น้ำ‍ลาย​ฟูม​ปาก พระ‍องค์​จึง​ตรัส​ถาม​ผู้​เป็น​บิดา​ว่า “เขา​เป็น​อย่าง‍นี้​มา​นาน​เท่า‍ไหร่?” บิดา​ทูล​ตอบ​ว่า “ตั้ง‍แต่​เขา​ยัง​เล็กๆ และ​ผี​มัก​จะ​ทำ​ให้​เขา​ตก​ใน​กอง​ไฟ​หรือ​ใน [อ่านต่อ]

พ.ค. 022017
 
หนทางสู่เสรีภาพที่ยั่งยืน

หนทางสู่เสรีภาพที่ยั่งยืน เพื่อ​เสรี‍ภาพ​นั้น​เอง​พระ‍คริสต์​จึง​ได้​ทรง​ให้​เรา​เป็น​ไท เพราะ‍ฉะนั้น จง​ตั้ง‍มั่น และ​อย่า​เข้า​เทียม‍แอก​ของ​การ​เป็น​ทาส​อีก​เลย (กาลาเทีย 5:1) เมื่อสงครามกลางเมืองใกล้จบลง ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น ได้ลงนามในประกาศเลิกทาส เป็นเอกสารที่ปลดปล่อยให้ทาสทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาเป็นอิสระ แต่ในสมัยนั้น ยังไม่มีอีเมล์ ไ [อ่านต่อ]

พ.ค. 012017
 
จะข้ามผ่านความเจ็บปวดในอดีตได้อย่างไร

จะข้ามผ่านความเจ็บปวดในอดีตได้อย่างไร ข้าพ‌เจ้า​เห็น​ว่า​ความ​ทุกข์​ลำ‌บาก​แห่ง​สมัย​ปัจ‌จุ‌บัน ไม่​ควร​จะ​เอา​ไป​เปรียบ​กับ​ศักดิ์‍ศรี​ซึ่ง​จะ​เผย​ให้​แก่​เรา​ใน​อนา‌คต  (โรม 8:18) นักเดินทางคนหนึ่งขับรถไปบนเส้นทางรูท 66  ซึ่งเป็นทางหลวงขนาดใหญ่ในอดีตของสหรัฐอเมริกา เริ่มจากเมืองชิคาโกไปสุดที่ชายฝั่งตะวันตกของประเทศ ระหว่างทางเขาแวะเมือง [อ่านต่อ]

เม.ย. 282017
 
จักรยานเตือนสติ (Ghost bike)

จักรยานเตือนสติ (Ghost Bike) พระเยซูตรัสกับเขาว่า  “เราเป็นทางนั้น  เป็นความจริงและเป็นชีวิต  ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) ครั้งหนึ่งระหว่างเดินทาง ผมเรียกแท็กซี่ไปสนามบินเพื่อบินกลับบ้าน คนขับแท็กซี่ชื่อทอม ระหว่างที่รถกำลังวิ่งไป ผมเห็น “จักรยานเตือนสติ” พิงอยู่ข้างทาง จักรยานเตือนสติ หรือภาษาอังกฤษ [อ่านต่อ]

เม.ย. 272017
 
ความทุกข์ยากและพระคุณ

ความทุกข์ยากและพระคุณ “เพราะ‍ฉะนั้น อย่า​กระ‌วน‍กระ‌วาย​ถึง​วัน‍พรุ่ง‍นี้ เพราะ‍ว่า​พรุ่ง‍นี้​ก็​มี​เรื่อง​กระ‌วน‍กระ‌วาย​ของ​มัน​เอง แต่​ละ​วัน​ก็​มี​ทุกข์​พอ​อยู่​แล้ว (มัทธิว 6:34) ในเบ้าหลอมแห่งพระปัญญา และภายใต้การปกคลุมแห่งพระคุณ แต่ละวันพระเจ้าจะส่งปัญหาและความทุกข์ยากมาให้คุณ  และพระองค์จะทำเช่นนั้นไปจนตลอดชีวิต เราต่างก็ได้รับพระพรแห่ [อ่านต่อ]

เม.ย. 262017
 
ชีวิตใหม่ การทรงสร้างใหม่ในพระคริสต์

ชีวิตใหม่ การทรงสร้างใหม่ในพระคริสต์ เพราะ​น้ำ‍พุ​แห่ง​ชีวิต​อยู่​กับ​พระ‍องค์ เรา​เห็น​ความ​สว่าง​โดย​ความ​สว่าง​ของ​พระ‍องค์ (สดุดี 36:9) พระเยซูทรงคืนพระชนม์ อุโมงค์ฝังพระศพไม่อาจกักเก็บพระองค์ไว้ ทรงแบกบาปทั้งสิ้นของเราเข้าไปในอุโมงค์ และทิ้งไว้ที่นั่น พระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์และเสด็จออกจากอุโมงค์ฝังพระศพด้วยชัยชนะ เมื่อพระองค์กลับเป็นขึ้นมา [อ่านต่อ]