มี.ค. 072010
 
มุมมองคริสเตียน 1

คุณคงเคยได้ยินหรือได้ดูภาพยนต์เรื่อง “สตาร์ วอร์ส” หนังเรื่องนี้แฝงเป็นนัยว่ามีผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดท่านหนึ่ง แต่พวกเขาเรียกท่านนั้นว่า “อำนาจแห่งพลัง” ซึ่งแลดูห่างไกล ไม่มีตัวตน แต่ในพระคัมภีร์ พระเจ้าไม่ได้เป็นอำนาจแห่งพลัง พระองค์ทรงเป็นพระบุคคล ทรงดำรงอยู่ ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาอันล้ำเลิศ ทรงมีอารมณ์ และทรงมีพระประสงค์ ในโลกนี้มีมุมมองต่างๆมากมายซึ่งล้ [อ่านต่อ]

 Posted by at 10:11 pm
มี.ค. 042010
 
จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่าพระองค์คือพระเจ้า

“จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก” (สดุดี 46:10) ผมได้อ่านในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเครื่องบินรบที่ติดอาวุธและยิงออกไป แต่ประสิทธิภาพและความเร็วของเครื่องบินบินเร็วเสียจนโดนกระสุนที่ตัวเองยิงออกไปจนเครื่องตก ในอีกความหมาย ผมคิดว่ามีหลายคนที่เป็นเช่นนั้น คือยิงตัวเองจนตกลง [อ่านต่อ]

 Posted by at 10:50 pm
มี.ค. 022010
 
ใบหน้าที่ถูกเยาะเย้ยถากถาง

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ (ฟีลิปปี 1:6) เย็นวันหนึ่งผมได้ยินคุณพ่อและเพื่อนของครอบครัวคุยกัน เพื่อนคุณพ่อถามว่า “พอเอเดรียนเรียนจบชั้นเตรียมอุดมแล้ว เขาจะไปเรียนต่อที่ไหน?”  คุณพ่อตอบว่า “เขาอยากจะเข้าเรียนที่วิทยาลัยพระคริสตธรรม เพื่อจบออกมาเป็นนักเทศน์” เพื่อนคนนั้นหัวเร [อ่านต่อ]

 Posted by at 10:59 pm
ก.พ. 232010
 
บุรุษและสตรีแห่งความกล้า

บางคนในพวกคุณสามารถเป็นพยานได้ แต่คุณไม่ยอมเป็นพยาน เพราะกลัว บางคนสามารถสอนได้ แต่ไม่ยอมสอน เพราะกลัว  บางคนร้องเพลงได้ แต่ความกลัวความเยียบเย็นที่มันเกาะคอคุณไว้ คุณเลยร้องไม่ออก บางคนควรถวายสิบลด แต่กลัวว่าถ้าถวายแล้ว จะมีเงินไม่พอใช้ จึงเกิดความกลัว ไม่ถวาย เก็บไว้ใช้ก่อนดีกว่า บางคนในพวกคุณกล้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ หรือกล้าเดินตามแผนการที่พระเจ้า [อ่านต่อ]

 Posted by at 9:11 pm
ก.พ. 162010
 
ซาตาน และคำโกหกที่ชาญฉลาด

ซาตานเป็นมืออาชีพในเรื่องของการโกหก คำโกหกที่ฉลาดที่สุดจะดูเหมือนเป็นความจริงที่สุด ใครๆก็พูดโกหกเป็น แต่อาจโกหกไม่ค่อยเก่ง นาฬิกาที่เจ๊งแล้ว อย่างน้อยก็บอกเวลาที่ถูกต้องวันละสองหน แต่คำโกหกที่หลักแหลมดูจะเหมือนเรื่องจริงที่สุด ดังนั้นนาฬิกาที่บอกเวลาคลาดเคลื่อนไปห้านาที จึงเป็นอันตรายกว่านาฬิกาที่ไม่เดินเลย นาฬิกาที่บอกเวลาคลาดเคลื่อนไปห้านาที อาจ [อ่านต่อ]

 Posted by at 11:15 pm
ก.พ. 022010
 
แน่ทีเดียว

แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคง จะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์” (สดุดี 23:6) ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามคุณไปตลอดวันคืนชีวิตของคุณ นั่นคือความหมายตรงตามตัวอักษรของคำว่า “ติดตาม” ในสดุดี 23:6 – ติดตามไป พระเยซูคริสต์ตามคุณมาเพื่อให้รับความรอด และพระองค์จะติดตามคุณต่อไป ความดีแ [อ่านต่อ]

 Posted by at 11:32 pm
ม.ค. 192010
 
อย่ากลัวเลย

เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาด กลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา (2ทิโมธี 1:7) ความกลัวเหมาะกับความล้มเหลว  ความเชื่อเหมาะกับชัยชนะ  ความกลัวและความเชื่อไม่สามารถบรรจุอยู่ในหัวใจเดียวกัน  เพราะความกลัวอาจสยบความเชื่อ หรือความเชื่อจะมีชัยชนะเหนือความกลัว หลายครั้งต่อหลายครั้ง ในพระคัมภีร์ พระเจ [อ่านต่อ]

 Posted by at 11:22 pm