เครื่องมือสำคัญที่สุดของมาร

ตาของข้าพเจ้าจ้องตรงพระเจ้าเสมอ เพราะพระองค์จะทรงถอนเท้าของข้าพเจ้าออกจากข่าย” (สดุดี 25:15)

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมารที่นำเอาเครื่องมือต่างๆมาประมูลขาย สินค้าที่ราคาแพงก็มี – ความเย่อหยิ่ง ความขี้เกียจ  ความทรนง ความเกลียดชัง อิจฉาริษยา หึงหวง

แต่มีอยู่เครื่องมือหนึ่งทีมีป้ายติดไว้ข้างใต้ว่า “ไม่ขาย” หลายคนพูดกันว่า “เครื่องมืออะไรน่ะ? แล้วทำไมถึงไม่ขาย?”

มารตอบว่า “เอาหละ อันนี้ผมตัดใจขายให้ไม่ได้หรอก เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดนั่นคือ – ความท้อถอย – ด้วยเครื่องมือนี้  ผมสามารถเจาะเข้าไปในใจคนได้ และเมื่อเข้าไปได้แล้ว ผมสามารถสั่งให้ทำอะไรก็ได้ที่ผมต้องการ… แทบทุกอย่าง”

ต้องให้ผมบอกมั้ยครับว่าทำไมคุณถึงท้อถอย? ขอสรุปให้ฟังสั้นๆ – ก็คุณกำลังถอนสายตาไปจากองค์พระผู้เป็นเจ้าน่ะสิครับ

คุณรู้สึกท้อถอย หมดกำลังใจหรือเปล่าครับ? ถ้าเปล่า ก็ให้สรรเสริญพระเจ้า และไปมองหาใครบางคนที่คุณสามารถไปให้กำลังใจที่พวกเขาต้องการได้ในองค์พระเยซูคริสต์ บางทีอาจเป็นเพื่อนข้างบ้าน เพื่อนร่วมงาน หรือคู่ชีวิตของคุณเอง

โดย : Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ความท้อถอยเกิดได้กับทุกคน ผู้ใหญ่ตัวโตๆกล้ามใหญ่ เด็กๆในวัยเรียน สาวมั่นที่ใครเห็นก็นับถือ ไม่เว้นแม้แต่ลูกๆของพระเจ้า แต่สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้คือ ความท้อถอยเป็นอุปกรณ์อันสำคัญของพวกมาร ท้อได้บ้างเป็นเรื่องปกติแต่อย่าถอย เปิดทางให้มารเป็นอันขาด
 • อธิษฐานเผื่อคนที่กำลังต่อสู้กับความยากลำบากในการดำเนินชีวิต ขัดสนเงินทอง เจ็บป่วย เหน็ดเหนื่อย ความสัมพันธ์ หรือกำลังท้อถอยฝ่ายวิญญาณ ไม่มีอะไรดีไปกว่าคำอธิษฐานมอบฝากไว้กับพระเจ้าค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพร

ที่ๆคุณจะไปจบลง

เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รู้จักทางชอบธรรมนั้นเสียเลย ก็ยังจะดีกว่าที่เขาได้รู้แล้ว แต่กลับหันหลังให้พระบัญญัติอันบริสุทธิ์ที่ได้ทรงโปรดมอบให้แก่เขานั้น (2เปโตร 2:21)

พวกเราหลายคนคงคุ้นเคยกับเรื่องบุตรน้อยหลงหายดี แต่ถ้าเป็นเรื่องหมูหลงหายล่ะครับ? มีอยู่ในพระคัมภีร์ครับ:

เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รู้จักทางชอบธรรมนั้นเสียเลย ก็ยังจะดีกว่าที่เขาได้รู้แล้ว แต่กลับหันหลังให้พระบัญญัติอันบริสุทธิ์ที่ได้ทรงโปรดมอบให้แก่เขานั้น พฤติกรรมได้เกิดกับเขาตามสุภาษิตซึ่งเป็นความจริงที่ว่า สุนัขเลียกินสิ่งที่มันสำรอกออกมา และสุกรที่คนล้างมันให้สะอาด แล้วกลับลุยลงไปนอนในปลักอีก (2เปโตร 2:21-22)

มีเหตุผลหลายประการที่ผมรู้ว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง และสองสิ่งนั้นมาจากข้อพระคำด้านบน ผมเคยเห็นสุนัขกลับไปเลียกินสิ่งที่มันสำรอกออกมา ถ้าคุณเลี้ยงสุนัข คุณก็คงเคยเห็น สำหรับหมูนั้น ถ้าคุณจับมันมา แต่งตัวเสียใหม่ ฉีดน้ำหอมให้ด้วย แต่ทันทีที่ได้โอกาส มันจะตรงดิ่งไปที่โคลน ทำไมครับ? เพราะหมูก็คือหมู

ดังนั้นถ้ามีใครอ้างตัวว่าเป็นคริสเตียน นี่คือวิธีดูว่าเขาคนนั้นตามพระเยซูไปจริงหรือเปล่า ผู้เชื่อ ถึงแม้หลงหายไปบ้าง แต่จะกลับมาหาพระเจ้าเสมอ อย่างไรก็ตาม ผู้ไม่เชื่อจะไม่ทำ เมื่อเขียนเรื่องนี้ ท่านยอห์นกล่าวว่า เขาเหล่านั้นได้ออกไปจากพวกเรา แต่เขาเหล่านั้นก็ไม่ใช่พวกเรา เพราะว่าถ้าเขาเป็นพวกของเรา เขาก็จะอยู่กับเราต่อไป แต่เขาได้ออกไปแล้ว ซึ่งก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่าเขาเหล่านั้นหาใช่พวกของเราไม่” (1ยอห์น 2:19)

ดังนั้นเมื่อเรามองไปยังคนที่ดูเหมือนหลงหายไปจากองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราสงสัยว่าเขาสูญเสียความรอดไปหรือยัง ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่พวกเขาไม่เคยรับความรอดมาตั้งแต่แรก เพราะบทพิสูจน์ที่แท้จริงคือคุณจะไปจบลงที่ตรงไหน

Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันนี้ฟังคำเทศนาจากคุณหมอภากรเรื่องบุตรน้อยหลงหาย เลยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมา “หมูหลงหาย” ก็ได้เหมือนกันนะคะ
 • ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องคริสเตียนทุกท่านที่กำลังทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยเฉพาะงานประกาศ ขอให้เกิดผลมากมายเผื่อแผ่นดินของพระองค์ค่ะ – สรรเสริญพระเจ้า

อดทนนาน – ผลของพระวิญญาณ

พระคัมภีร์กล่าวว่าผลของพระวิญญาณคือการอดทนนาน ผมขอพูดเรื่องผลไม้ให้คุณฟัง – คุณจะไม่มีวันได้เห็นโรงงานผลิตผลไม้ ถูกมั้ยครับ? คุณเคยเห็นโรงงานผลิตเสื้อผ้า แต่คุณจะเห็นสวนผลไม้… เห็นหรือไม่ครับ ผลไม้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีชีวิต คุณไม่สามารถสร้างโรงงานผลิตความอดทน แต่ผลของพระวิญญาณคือความอดทน

และพระคัมภีร์ยังกล่าวไว้ในหนังสือกาลาเทีย 5:22 ว่า “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือ … ความอดกลั้นใจ” และในอีกสามข้อต่อมากล่าวว่า “ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย” (กาลาเทีย 5:25)

ผลไม้จะเติบโตและสุกจนรับประทานได้ก็ต้องอยู่ในภูมิอากาศที่เหมาะสม คุณไม่สามารถปลูกกล้วยได้ที่ในอลาสก้า และพี่น้องครับ คุณจะไม่มีวันเติบโตและมีผลของพระวิญญาณได้จนกว่าคุณจะดำเนินในพระวิญญาณและในอุณหภูมิที่เหมาะสม คุณจะไม่มีวันเป็นคนที่ล้มเหลวนอกเสียจากคุณละทิ้งไปก่อน และคุณจะไม่มีวันมีความอดกลั้นใจได้นอกเสียจากต้องเข้าอยู่ในพระวิญญาณ และคุณจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตผลนั้น แต่คุณจะออกผล พระเยซูตรัสว่า “…ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว…” (ยอห์น 15:4−7) ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลมาก

กาลาเทีย 5:22-23 – ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี  ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน

โดย : Pastor Adrian Rogers

Daily treasure from the Words

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ใครยังไม่มีบัตรคอนเสิร์ตนมัสการกับ Don Moen ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคมนี้ ซื้อบัตรด่วนได้ที่ Thai ticket Major ค่ะ ช่วยไปอุดหนุนหน่อยนะคะ จะได้มีคอนเสิร์ตนมัสการดีๆดูในครั้งต่อๆไป
 • อาทิตย์นี้เทศนาโดย ดร.ภากร จันทนะมัฏฐะ อธิษฐานเผื่อคุณหมอด้วยนะคะ
 • วันเสาร์นี้งดชั้นเรียน  Sing & Join ค่ะ และจากเดือนสิงหาคมเราจะปรับเปลี่ยนตารางเรียนใหม่ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

ความงามแท้จริง

แต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจ แต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย  คือด้วยจิตใจที่สงบและสุภาพ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งในสายพระเนตรพระเจ้า (1เปโตร 3:4)

คุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามทำให้ตนเองดูดี ดูสวยงามหรือเปล่า? เราต่างรู้กันดีว่าผู้หญิงต้องการให้ตนเองดูสวยงาม โดยเฉพาะในสายตาของสามี หรือคู่รัก แต่บ่อยครั้งที่ผู้หญิงนึกไปเองว่าความงามหาซื้อได้ที่เค้าน์เตอร์เครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้า เสื้อผ้าทันสมัยจากห้องเสื้อชื่อดัง หรือแม้แต่จากกล่องเครื่องเพชรที่สะสมเอาไว้ สิ่งเหล่านี้จะเสื่อมสูญไป และที่คุณเห็นในนิตยสารโวควันนี้ จะกลายเป็นล้าสมัยในปีหน้าเมื่อมีนางแบบใหม่ๆ แฟชั่นใหม่ๆเกิดขึ้น

สิ่งเดียวที่จะทำให้คุณงามขึ้นทุกวันๆ  คือวิธีที่คุณดูแลตนเองจากภายใน – ความสงบและสุภาพ

เครื่องประดับแห่งความถ่อมใจ และจิตใจที่อ่อนสุภาพ มีค่ามากกว่าเครื่องเพชรราคาแพงที่คุณสวมใส่อยู่

ลองไปยืนที่หน้ากระจกสิครับ นึกภาพพระเยซูประทับยืนอยู่ข้างๆ ทูลขอให้พระองค์สร้างจิตใจที่อ่อนสุภาพ และสงบนิ่งจากความรักที่มีอยู่ภายในสิครับ

โดย Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily devotional

Love worth Finding ministries   www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่าย “Be holy” 16-18 ก.ค.ที่ผ่านมา
 • ใครมีประสบการณ์ดีๆ หรืออยากขอบคุณพระเจ้าส่งเข้ามาได้ค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

เมื่อสุดปลายเชือก

ใครบ้างในพวกเจ้าเกรงกลัวพระเจ้า และเชื่อฟังเสียงของผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ดำเนินในความมืด และไม่มีความสว่าง แต่ยังวางใจในพระนามพระเจ้า และพึ่งอาศัยพระเจ้าของเขา” (อิสยาห์ 50:10)

ผมรู้สึกประหลาดใจทุกครั้งที่คนทั่วไปชอบให้คำแนะนำคนที่เสียใจ หรือเจ็บปวดใจว่า “เมื่อคุณไปถึงสุดปลายเชือก ให้ผูกปมที่ปลายเชือกนั้นแล้วโหนตัวยึดไว้” คุณเคยเห็นคนที่โหนตัวอยู่บนหน้าผาแล้วพยายามผูกปมมั้ยครับ? มันต้องใช้สองมือครับถึงจะผูกปมได้!

สิ่งแรกที่เราต้องจำให้ดีคือ “อย่าพยายามเข้าใจให้ได้” มีบางสิ่งในชีวิตคุณกับผมที่เราไม่เคยเข้าใจ เมื่อพระเจ้าอนุญาตให้ความมืดเข้ามาบดบังชีวิตคุณ อย่าพยายามจุดไฟด้วยตัวเอง เพราะจะเข้าตำราหัวใจสลาย วางใจว่าความสว่างของพระองค์จะมา จงอดทนรอคอย เพราะพระองค์มาแน่ ขอให้วางใจ

มีใครบางคนที่คุณรู้จักอาจทุกข์ใจอยู่ในเวลานี้ พวกเขาไม่ต้องการแค่ตบบ่าและคำพูดปลอบใจ มอบความสว่างแห่งพระเยซูคริสต์ให้พวกเขาสิครับ

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ใครยังไม่มีบัตรคอนเสิร์ตนมัสการกับ “ดอน โมเอน” 3 สิงหาคม รีบจองด่วนค่ะ ได้ที่ Thai ticket major ทุกสาขา ไปช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะคะ และได้นมัสการพระเจ้าร่วมกัน
 • อาทิตย์ที่ 18 นี้ ไม่มีโบสถ์ที่กรุงเทพฯนะคะ เราจะยกโบสถ์ของเราไปที่ค่ายชายทะเลพัทยาค่ะ ขอพระเจ้าเมตตาให้เป็นค่ายที่เกิดผลแก่จิตวิญญาณของทุกคนที่ไปค่ะ …. สรรเสริญพระเจ้า

รับงานนี้และจงรักมัน !

ยอห์น 3:27 “ไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลย นอกจากที่พระเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขา”

หลังจากที่ลูกชายของฉันจบมหาวิทยาลัย เขาวางแผนจะเปิดบริษัทเล็กๆเป็นของตัวเองโดยเริ่มจากศูนย์ เจเร็ดเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการก่อสร้าง ตอนเป็นเด็กเขาสร้างบ้านหลังแรกขนาด 10 x 10 ฟุตไว้เป็นที่สมาคมของพวกเด็กๆในโรงรถของเรา เป็นที่อิจฉาของเด็กอื่นๆในละแวกบ้าน  เมื่อฉันถามว่าเขารู้วิธีทำได้อย่างไร เขาตอบว่า “ผมเห็นภาพอยู่ในหัวครับแม่” นับแต่วันนั้น ฉันรู้ว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นนายช่าง เดี๋ยวนี้เขาเป็นนายช่างใหญ่เก่งทางงานไม้ เขาชอบพูดว่า “ผมมีความสุข ตื่นมาทุกเช้า ได้ไปทำงานที่ผมรัก”

คุณรักงานของคุณ รักที่จะไปทำงานหรือเปล่า? หลายคนไม่เคยมีประสบการณ์พึงพอใจหรือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเลย เพราะเขาทำงานที่ไม่เหมาะกับตัวเอง พระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความชำนาญทุกอย่าง พรสวรรค์ ฝีมือ และความสามารถเฉพาะทาง และพระองค์ปรารถนาจะให้เราใช้ของประทานของเราอย่างเต็มที่ สุภาษิต 22:6 หนุนใจผู้เป็นพ่อแม่ว่า จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น” คำว่า “ในทางที่เขาควรจะเดินไป” แปลว่าในทางของพระเจ้า เป็นเส้นทางที่พ่อแม่ต้องฝึกเด็กไม่ให้เฉออกนอกทางไป แต่ฝึกให้เดินแต่ในทางนั้น พูดอีกอย่างคือ เราถูกออกแบบมาให้มีความปรารถนาในใจที่อยากเข้าหาพระเจ้า และดำเนินชีวิตอยู่ในแผนการที่พระองค์วางไว้นั้น

แดน สามีของฉัน เคยรับใช้เป็นศิษยาภิบาลอนุชนอยู่หลายปีและในหลายคริสตจักร ฉันจึงมีโอกาสร่วมรับใช้ไปด้วย ตลอดเวลาเหล่านั้น ฉันได้รับความรู้ที่มีค่ามากมาย ได้เห็นวัยรุ่นลองทำหลายสิ่งที่พวกเขาอยากทำ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้า ฉันไม่มีวันลืมบทเรียนที่ได้รับจากลอร่า สาวน้อยที่ทั้งสวยและมีความสามารถ เธอมีปัญหา ไม่สามารถหางานที่เหมาะหรือทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้สักอย่าง  ฉันงง ที่ทำไมสาวน้อยที่เก่งกาจคนนี้ จึงค้นหาตัวเองไม่เจอสักที – จนกระทั่งได้พบกับพ่อแม่ของเธอ

เป็นเรื่องน่าเศร้า ความรู้สึกเชิงลบที่ลอร่ามีต่อตัวเองฝังรากลึกมาจากความเห็นเชิงลบที่พ่อแม่มีต่อตัวเธอ ห้องนอนของเธอสกปรกเลอะเทอะ เพราะสิ่งเดียวที่แม่ต้องการคือห้องต้องสะอาดเอี่ยม ผลการเรียนของเธอตกต่ำ เพราะคะแนนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับพ่อของเธอ เหนืออื่นใด เธอเลือกนัดเที่ยวกับผู้ชายที่ปฏิบัติร้ายๆต่อเธอ เพราะเธอเชื่อว่าตัวเองเลวร้ายและไม่มีคุณค่าใด ลอร่าเปิดเผยให้ฉันฟังว่า เมื่อจบชั้นมัธยม เธออยากไปเรียนเสริมสวย เป็นช่างทำผม เพื่อวันหนึ่งอาจมีร้านทำผมเป็นของตัวเอง ฉันรู้ว่าเธอทำได้แน่ เพราะพวกเพื่อนผู้หญิงชอบให้เธอทำผมแต่งหน้าให้เวลาออกไปเที่ยวหรือไปงาน เมื่อฉันถามเธอว่าทำไมไม่ทำตามความฝันล่ะ เธอร้องไห้เล่าให้ฟังว่า “พ่อแม่คิดว่าเป็นช่างทำผมเป็นเรื่องไร้สาระ ถ้าไม่ยอมเรียนต่อมหาวิทยาลัย จะไปเรียนทำผมก็ย้ายออกจากบ้านไปแล้วไปดูแลตัวเอง” ฉันเสนอตัวไปพูดคุยกับพ่อแม่ เธอสั่นหัวกล่าวว่า “ไม่มีประโยชน์หรอก” เธอพูดถูก ฉันได้ไปพูด แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ที่เปลี่ยนแปลงคือลอร่า

ลอร่าออกจากบ้านไปอยู่กับผู้ชายที่ทำให้เธอติดเหล้าและเสพย์ยา หลายปีจากนั้น ฉันได้ยินว่าเธอใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนน ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาซื้อยา ฉันอดคิดไม่ได้ว่าถ้าพ่อแม่อนุญาตและสนับสนุนให้เธอทำในสิ่งที่เธอรัก ของประทานเรื่องความสวยความงามจากพระเจ้า ชีวิตเธอจะเป็นอย่างไร? แต่พ่อแม่เธอกลับทำให้เธอต้องชดใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจปรารถนาของพวกเขา

ในยอห์น 3:27 เราพบความจริงที่ชัดเจนยิ่งว่า “…ไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลย นอกจากที่พระเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขา” ยอห์นอธิบายไว้ว่า พระเจ้ามอบงานบางอย่างให้ท่านทำ ท่านจะทำต่อไปจนกว่าพระองค์จะมอบหมายงานอื่นให้ อาโมสเลี้ยงแกะ จนกระทั่งพระเจ้าเรียกให้ท่านไปเป็นผู้เผยพระวจนะเพื่อไปประกาศตามที่พระเจ้าสั่ง ถ้าคุณกำลังเดินตามพิมพ์เขียวที่พระเจ้าวางไว้ งานของคุณก็อยู่ในแผนการของพระองค์ และจะประสบความสำเร็จ พระเจ้าสามารถและจะทรงทำการผ่านชีวิตคุณ ให้คุณทำสิ่งที่แตกต่าง สิ่งที่พิเศษ ไม่ว่างานของคุณจะ “ธรรมดา” ขนาดไหนในสายตาของมนุษย์

เป็นเวลาหลายปีที่เรามักคุยกับลูกๆเรื่องแผนการชีวิต เราสนับสนุนให้เขาค้นหาว่าชอบทำสิ่งใด แล้วลองให้เขาทำและมีรายได้เข้ามา ชีวิตเราสั้นนัก อย่าปล่อยให้สูญเปล่าไป มัวไปทำสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ออกแบบคุณไว้สำหรับสิ่งนั้น เลือกงานที่คุณจะทำอย่างรอบคอบ

ฉันรู้ดีว่าเราทุกคนจะมีเวลาที่พระประสงค์ของพระเจ้าดูเป็นไปไม่ได้ หรือผิดพลาด เราไม่เข้าใจ เรากำลังย่ำไปบนน้ำ หวังว่าจะได้เห็นพระเยซูเดินฝ่าคลื่นมาหา มาช่วย มาจูงมือเรา และช่วงเวลาที่เงามืดทาบมาบนชีวิตของเรา เป็นช่วงเวลาที่เราต้องเลือกวางใจในองค์พระผู้สร้างและในแผนการของพระองค์ เพราะวิถีของพระองค์สูงกว่าวิถีของเรา และความคิดของพระองค์สูงกว่าความคิดของเรา วันหนึ่ง ทุกๆเครื่องหมายคำถามของเราจะถูกเปลี่ยนเป็นความเข้าใจ เมื่อเราได้เห็นแผนการทั้งหมดตามที่พระองค์ทรงเตรียมเอาไว้อย่างทะลุปรุโปร่ง – คือ สมบูรณ์แบบ

วันนี้ พี่น้องที่รัก วางสิ่งใดก็ตามที่ยังไม่ดีพอเอาไว้ก่อน มอบวางชีวิตอันจำกัดของคุณ มองไปที่การจัดเตรียมของพระเจ้า และชีวิตที่ยอมจำนนกับพระองค์ – อำนาจและชัยชนะอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ แผนการนี้ยิ่งใหญ่หรือไม่คะ?

โดย: Mary Southerland

Girlfriends in God : www.crosswalk.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • หลายคนกว่าจะค้นพบตัวตนของตัวเอง และได้ทำตามสิ่งตัวเองรัก ก็ใช้เวลาไปนานโข เดินหลงไปผิดทางอย่างน่าเสียดาย
 • ขอพระเจ้าอวยพรทั้งพ่อแม่ หรือลูกๆ ที่จะเข้าใจกัน เปิดโอกาสให้ลูกๆลองทำ พัฒนาของประทาน ที่อนาคตพวกเขาจะนำความสามารถเหล่านั้นมารับใช้ในแผ่นดินของพระเจ้า – ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ

ฝึกลิ้นให้เชื่อง

การพูดมากก็จะสะสมการทรยศ แต่เขาผู้ยับยั้งริมฝีปากของตนเป็นผู้หยั่งรู้ (สุภาษิต 10:19)

ลิ้นของคุณอาจนำปัญหามากมายมาสู่คุณได้ ไม่มีสิ่งใดที่จะทำลายล้างมิตรภาพได้มากไปกว่าคำพูดของคุณเอง  สุภาษิต 17:27 กล่าวว่า บุคคลที่ยับยั้งถ้อยคำของเขาเป็นคนมีความรู้ และบุคคลผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนมีความเข้าใจ ดังนั้น ถ้าคุณฉลาด คุณไม่ควรจะพูดมาก เมื่อคุณพูด ขอให้คำพูดของคุณสร้างความอบอุ่น และอ่อนโยนให้แก่ผู้ฟัง ไม่เช่นนั้นคุณอาจต้องนำคำพูดของคุณกลืนกลับลงไป

มีคำพูดของท่านแรบไบ (พระชาวยิว) ที่เคยกล่าวเตือนไว้ว่า : “หูอยู่ด้านนอก และเปิดรับตลอดเวลา ไม่มีสิ่งใดป้องกันไว้ แต่ลิ้นอยู่ด้านใน อยู่หลังลูกกรงงาช้าง” ดังนั้น เมื่อคุณพูด คุณก็ไม่ได้เรียนรู้ เมื่อคุณไม่ได้เรียนรู้ คุณก็ไม่ได้สื่อสารครบทาง เมื่อคุณไม่ได้สื่อสาร คุณก็ไม่สามารถสร้างความสนิทสนมใน

สัมพันธภาพนั้นได้

ทางใดที่ปากคุณสร้างปัญหาให้คุณได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา? สารภาพต่อพระพักตร์พระเจ้า ทูลขอกำลัง และสติปัญญาเพื่อให้คุณเป็นผู้สื่อสารที่ดีขึ้น

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ฟังมากๆ พูดน้อยๆ จะได้ประโยชน์กว่าทำในสิ่งที่ตรงข้ามเยอะเลย
 • เพราะเราง่ายมากที่จะพลาดทางวาจาซึ่งเรียกกลับคืนมาไม่ได้ แต่ฟังยังมีโอกาสได้ขบคิด สืบเสาะหาความจริง โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกสิ่งที่ได้ยินมา แถมไม่มีใครรู้ด้วยว่าใจเราคิดอะไร ยกเว้นพระเจ้า … ขอพระเจ้ารักษาเราให้เป็นคนดีรอบคอบทั้งท่าที วาจา และจิตใจ – พระเจ้าอวยพระพรค่ะ