จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่าพระองค์คือพระเจ้า

“จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก”

(สดุดี 46:10)

ผมได้อ่านในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเครื่องบินรบที่ติดอาวุธและยิงออกไป แต่ประสิทธิภาพและความเร็วของเครื่องบินบินเร็วเสียจนโดนกระสุนที่ตัวเองยิงออกไปจนเครื่องตก ในอีกความหมาย ผมคิดว่ามีหลายคนที่เป็นเช่นนั้น คือยิงตัวเองจนตกลงมาตาย

พวกเขาไม่ใช้เวลาให้ช้าลง นิ่งๆบ้างเพื่อจะได้รู้ว่า พระเจ้าคือพระเจ้า พวกเขาหยุดนิ่งๆใช้เวลาสงบๆภายในกับพระเจ้าไม่เป็น พระองค์ตรัสไว้ในอิสยาห์ 30:15 ว่า  “….กำลังของเจ้าจะอยู่ในความสงบ และความไว้วางใจ”

เราใช้เวลาสงบกับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน? ถ้าคุณไม่เคยมีเวลาเช่นนี้เลย คุณก็ยุ่งเกินไปแล้ว คุณกำลังเสียโอกาสชีวิต แล้ววันหนึ่งคุณจะเสียดายคิดถึงมัน

ผมมีคำถามครับ – คุณใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวันหรือเปล่า? ถ้าไม่ ขอให้คำถามนี้เป็นนาฬิกาปลุกคุณให้ตื่นขึ้นได้แล้ว

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เวลาว้าวุ่นใจแล้วเจอข้อพระคำที่ว่า “จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า” ได้ผลค่ะ หายว้าวุ่นไปได้
 • พระเจ้ารู้จักอารมณ์ของเราดี พระองค์จึงมีพระคำที่คอยตักเตือนอยู่เสมอเมื่ออารมณ์ของเราแปรปรวน
 • ขออธิษฐานเผื่อคนไทย โดยเฉพาะคริสเตียนไทยที่จะมีอารมณ์หนักแน่นมั่นคง ไม่หวั่นไหวไปตามกระแส และสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ตามมาตรฐานของพระเจ้า
 • และขอให้คริสเตียนทุกท่านใช้เวลานิ่งๆสงบอยู่กับพระเจ้า ใคร่ครวญพระวจนะคำ อธิษฐานมอบฝากเรื่องราวต่างๆไว้กับพระองค์ อย่าให้เราเป็นคริสเตียนแต่ในนามเท่านั้น เพราะเมื่อลมพายุพัดมาเราจะล้มลงและหลุดไปจากทางของพระเจ้า
 • อธิษฐานเผื่อประเทศไทยด้วย เราทูลขอวันต่อวันจริงๆให้พระเจ้าปกป้องคนไทยให้พ้นจากวันอันชั่วร้าย พ้นจากภัยพิบัติ และภัยอันตรายต่างๆ – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

ใบหน้าที่ถูกเยาะเย้ยถากถาง

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์

(ฟีลิปปี 1:6)

เย็นวันหนึ่งผมได้ยินคุณพ่อและเพื่อนของครอบครัวคุยกัน เพื่อนคุณพ่อถามว่า “พอเอเดรียนเรียนจบชั้นเตรียมอุดมแล้ว เขาจะไปเรียนต่อที่ไหน?”  คุณพ่อตอบว่า “เขาอยากจะเข้าเรียนที่วิทยาลัยพระคริสตธรรม เพื่อจบออกมาเป็นนักเทศน์” เพื่อนคนนั้นหัวเราะเสียงดังลั่นพูดว่า “ทำไม่ได้หรอก เขาไม่วันได้ดีทางนี้หรอก เดี๋ยวอีกไม่นานก็ลาออก”

เพื่อนคุณพ่อคนนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือมากท่านหนึ่ง ผมรู้สึกอยากร้องไห้ นี่คือสิ่งเดียวกับที่โลกพูดถึงคริสเตียน –  “พวกเขาไม่มีทางทำได้ ไม่มีทางทำสำเร็จแน่” คุณเห็นไหมครับ ซาตานไม่ได้เปลี่ยนกลยุทธใดๆเลย มันยังเยาะเย้ย ถากถาง และคอยสาดน้ำเย็นไปบนเส้นทางที่เรากำลังดำเนินไปกับพระเจ้า

เตรียมพร้อมไว้ครับ ถ้าคุณยังไม่เคยโดนพิษของการถูกถากถาง รออีกหน่อยครับ

คุณเคยไปพูดดูถูกใครบางคนหรือไม่ ว่าพวกเขาเป็นคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ? หรือมีใครเคยพูดกับคุณในแบบเดียวกัน? ส่งคำโกหกมดเท็จนี้กลับลงไปสู่นรกเบื้องล่าง และเข้าพักพิงในพระสัญญาของพระเจ้า พระองค์ตรัสว่าทรงรักเราอย่างเหลือล้น และไถ่เราคืนมาด้วยโลหิตของพระผู้ช่วยเองนะครับ

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • อย่าให้เราเป็นคนที่ดูหมิ่นผู้อื่น แต่ขอให้เราเป็นคนคอยให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ และอธิษฐานเผื่อ  ไม่เช่นนั้นจะเราจะกลายเป็นเครื่องมือมารโดยไม่รู้ตัว
 • บางคนมีอนาคตสดใสรออยู่ข้างหน้า แต่ไปไม่ถึงเพราะมัวแต่อุ้มลูก “ท้อ” เอาไว้แนบอก มือเลยไม่เหลือทำสิ่งอื่นใด
 • อธิษฐานเผื่อสถานการณ์ในประเทศไทย เผื่อสถานการณ์โลก ดูเหมือนมีภัยพิบัติอยู่ทุกหนแห่งรอบๆตัวเรา เหนือสิ่งอื่นใดอธิษฐานเผื่อคริสตจักรของเรา ขอความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เรากำลังต่อสู้กับมารที่มองไม่เห็นตัวนะคะ – ขอพระเจ้าคุ้มครองทุกคนด้วย
 • หมายเหตุ:  เนื่องจากเรื่องที่สมาชิกเขียนเข้ามามีน้อยลง จะขอเอาบทเฝ้าเดี่ยวแปลของ Pastor Adrian Rogers มาลงสลับเป็นระยะๆค่ะ

บุรุษและสตรีแห่งความกล้า

บางคนในพวกคุณสามารถเป็นพยานได้ แต่คุณไม่ยอมเป็นพยาน เพราะกลัว บางคนสามารถสอนได้ แต่ไม่ยอมสอน เพราะกลัว  บางคนร้องเพลงได้ แต่ความกลัวความเยียบเย็นที่มันเกาะคอคุณไว้ คุณเลยร้องไม่ออก บางคนควรถวายสิบลด แต่กลัวว่าถ้าถวายแล้ว จะมีเงินไม่พอใช้ จึงเกิดความกลัว ไม่ถวาย เก็บไว้ใช้ก่อนดีกว่า

บางคนในพวกคุณกล้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ หรือกล้าเดินตามแผนการที่พระเจ้าเตรียมไว้ เพราะว่าถ้าพระเจ้าเรียก  พระองค์ก็จะเตรียมคุณให้พร้อม

แต่คุณกลับเป็นเหมือนชายในมัทธิวบทที่ 25 ที่นำตะลันไปฝังดินไว้ และเมื่อผู้เป็นนายเรียกดูบัญชี เขากล่าวว่า “ผมกลัวครับ” ความกลัว และความบาปแยกกันไม่ออก และคำพูดแรกที่อาดัมพูดในสวนเอเดนหลังจากที่ทำบาปแล้วคือ “ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวน ก็เกรงกลัว

“ผมกลัวครับ” เป็นคนที่พระเจ้ากำลังมองหาในทุกวันนี้หรือครับ? พระองค์ทรงมองหาบุรุษและสตรีที่มีวิสัยทัศน์ บุรุษและสตรีที่มีความกล้า!  อย่าให้มารมันหลอกคุณได้ พี่น้องครับ ที่พระเจ้าตรัสไว้มีเหตุผลนะครับ : ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ใครจะขัดขวางเรา??

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily treasure from the Words

Love worth finding ministries: www.lwf.org

.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆก็กลัวเหมือนกัน ไม่กล้าทำโน่นทำนี่หลายอย่าง (ไม่รู้ทำไม) เลยเสียโอกาสดีๆไป
 • เดี๋ยวนี้ความกลัวลดลง ยังมีอยู่ก็ในเรื่องวิตกกังวล แต่พระเจ้าก็สอนเราให้กล้าวางใจในพระองค์
 • อธิษฐานเผื่อสมาชิกของเราที่จะกล้าในสิ่งที่ควรกล้า กลัวในสิ่งที่ควรกลัว นำตะะลันมาใช้เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้า กล้าทำตามน้ำพระทัย เพราะเมื่อพระองค์เรียกดูบัญชี จะได้มีใจกล้าเปิดสมุดให้พระองค์ดูด้วยความภาคภูมิใจ
 • อ.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ ขอคำอธิษฐานเผื่อความเรียบร้อยในการก่อสร้างอาคารคริสตจักรมหาชล (ค.จ  เครือข่าย – ซอยนวมินทร์ 24) จะเริ่มการนมัสการครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคมนี้ เวลา 17.00 – 19.00 น.ค่ะ
 • อย่าลืมอธิษฐานปกป้องซึ่งกันและกัน เผื่อทีมผู้รับใช้ทุกทีมของคริสตจักร – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

ซาตาน และคำโกหกที่ชาญฉลาด

ซาตานเป็นมืออาชีพในเรื่องของการโกหก คำโกหกที่ฉลาดที่สุดจะดูเหมือนเป็นความจริงที่สุด ใครๆก็พูดโกหกเป็น แต่อาจโกหกไม่ค่อยเก่ง นาฬิกาที่เจ๊งแล้ว อย่างน้อยก็บอกเวลาที่ถูกต้องวันละสองหน แต่คำโกหกที่หลักแหลมดูจะเหมือนเรื่องจริงที่สุด

ดังนั้นนาฬิกาที่บอกเวลาคลาดเคลื่อนไปห้านาที จึงเป็นอันตรายกว่านาฬิกาที่ไม่เดินเลย นาฬิกาที่บอกเวลาคลาดเคลื่อนไปห้านาที อาจทำให้คุณไปขึ้นเครื่องบินไม่ทัน หรือพลาดนัดสำคัญ แต่ถ้านาฬิกานั้นบอกเวลาคลาดเคลื่อนไปห้าชั่วโมง คุณก็จะพูดว่า “นาฬิกานั่นมันบอกเวลาผิดนี่ ใครช่วยบอกเวลาที่ถูกต้องให้ที” ดังนั้นนาฬิกาที่คลาดเคลื่อนไปห้านาทีจึงเป็นอันตรายที่สุด

ซาตาน เจ้าพ่อแห่งการมุสาพูดโกหกได้อย่างหลักแหลมที่สุด ดูเนียนเหมือนจริง แต่ยังไงๆก็ยังเป็นคำโกหกที่ร้ายกาจรุนแรง ซาตานนอกจากจะเป็นเจ้าพ่อแห่งการมุสาที่ฉลาดที่สุดแล้ว มันยังพูดโกหกในเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วย – เรื่องพระเจ้า – พวกมันต้องการให้คุณมีความเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับพระเจ้า เพราะว่าถ้าคุณมองพระเจ้าผิดไป มันก็นำคุณไปในทางที่มันต้องการ…..สำเร็จแล้ว

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily treasure from the Words

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันก่อนฟังรายการวิทยุ ได้ยินผู้จัดรายการพูดว่า “ที่ใดที่มีการโกหก ที่นั่นต้องมีเรื่องชั่วๆเกิดขึ้นแน่”…จริงครับท่าน
 • คำโกหกโตๆยังไม่น่ากลัวเท่ากับ โกหกนิดๆ เนียนๆ นานๆ หรือพูดจริงครึ่งเดียว ที่เหลืออุบไว้แล้วแต่จะคิด
 • ดังนั้นได้ยินใครเม้าท์อะไรมาอย่าเชื่อในทันที เสาะหาข้อมูลก่อน และอย่าลืมพระคัมภีร์เป็นมาตรฐานให้เรากลับไปเช็คได้เสมอ
 • อธิษฐานให้พวกเราเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคง ไม่หวั่นไหวเชื่ออะไรง่ายๆ รวมทั้งตัวเราเองจะเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมา และถูกต้องตามกาละเทศะ
 • ให้สมาชิกของเราเติบโตในพระวจนะ เหมือนต้นไม้ที่หยั่งรากฝังลึก ลมพายุพัดมาไม่โอนเอนล้มลงไปดื้อๆ (ภาษาท็อปฮิตของโบสถ์เค้าเรียก “สะดุด” เป็นอาการที่แก้ยากอาการหนึ่ง)
 • อธิษฐานเผื่อประเทศไทยด้วยนะคะ สถานการณ์น่าเป็นห่วง ขอพระเจ้าปกป้องค่ะ

แน่ทีเดียว

shepherd_good

แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคง จะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์ (สดุดี 23:6)

ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามคุณไปตลอดวันคืนชีวิตของคุณ นั่นคือความหมายตรงตามตัวอักษรของคำว่า “ติดตาม” ในสดุดี 23:6 – ติดตามไป

พระเยซูคริสต์ตามคุณมาเพื่อให้รับความรอด และพระองค์จะติดตามคุณต่อไป ความดีและความรักมั่นคงของพระองค์เปรียบเหมือนสุนัขเลี้ยงแกะสองตัวที่เฝ้าติดตามฝูงแกะ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเดินหน้าไปได้อย่างปลอดภัยยังจุดหมายปลายทางที่คนเลี้ยงเตรียมไว้

กี่ครั้งกันที่คุณถามถึงการจัดเตรียมของพระองค์ในชีวิตคุณ และสงสัยว่าพระองค์เป็นห่วงคุณจริงๆหรือ? ผมขอบอกว่าเลิกถามได้ เพราะคำๆนั้นคือ “แน่ทีเดียว” ไม่ใช่คำว่า “หวังว่าแน่” และใช่ครับ ผมและคุณจะมีวันสะดุดล้มลง แต่พระองค์จะพยุงเราขึ้นมาใหม่

ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรในวันนี้ถ้าคุณรู้ว่าพระคุณ พระเมตตา และความรักมั่นคงจะติดตามคุณไปในทุกๆก้าว? คุณจะปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรครับ?

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เป็นความอบอุ่นใจที่รู้ว่าพระเจ้าติดตามเราทุกฝีก้าว แต่บางครั้งเราก็ลืม มัวเอาใจใส่ต่อสิ่งอื่นรอบตัวมากเกินไป ขอบคุณสำหรับคำเตือนใจของ Pastor Adrian ค่ะ
 • วันพฤหัสฯอย่าลืมมาเรียนพระคัมภีร์ 2 ซามูเอล บทที่ 3 กับ อ.ธงชัย นะคะ อาหารอร่อย บทเรียนก็สนุกค่ะ
 • และอย่าลืมอธิษฐานเผื่อคริสตจักร และสมาชิกให้มากๆนะคะ ยิ่งโตเร็ว แรงต้านก็ยิ่งรุนแรงขึ้นตามลำดับ  แต่ไม่เป็นไร ฝากไว้ที่พระเจ้าค่ะ เพราะคริสตจักรเป็นของพระองค์

อย่ากลัวเลย

afraid

เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาด กลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา (2ทิโมธี 1:7)

ความกลัวเหมาะกับความล้มเหลว  ความเชื่อเหมาะกับชัยชนะ  ความกลัวและความเชื่อไม่สามารถบรรจุอยู่ในหัวใจเดียวกัน  เพราะความกลัวอาจสยบความเชื่อ หรือความเชื่อจะมีชัยชนะเหนือความกลัว

หลายครั้งต่อหลายครั้ง ในพระคัมภีร์ พระเจ้าบอกเราว่า…..อย่าเกรงกลัว ผู้ที่ขัดขวางท่านแต่ประการใดเลย (ดูฟีลิปปี 1:28)

เราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย เพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า (โยชูวา 1:9)

และองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับเปาโลทางนิมิต ในคืนหนึ่งว่า “อย่ากลัวเลย แต่จงกล่าวต่อไป อย่านิ่งเสีย เพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจต่อสู้ทำร้ายเจ้า ด้วยว่าคนของเราในนครนี้มีมาก” (กิจการ 18:9-10)

เมื่อข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ในพระเจ้า ผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญ พระวจนะของพระองค์ ในพระเจ้า ข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัว เนื้อหนังจะกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ (สดุดี 56:3-4)

adrian_rogersพระเจ้าบอกเราว่า “อย่ากลัวเลย” ถึง 366 ครั้งในพระวจนะคำของพระองค์

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily treasures from the Words

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • พระเจ้าบอกเราว่า “อย่ากลัวเลย” วันละครั้ง วันไหนกลัวมากหน่อยก็เป็น 2 ครั้ง รวมๆแล้ว 366 ครั้งในหนึ่งปี…อัศจรรย์มาก แต่ในความเป็นมนุษย์เราก็ยังกลัวๆ กล้าๆ….แต่พระเจ้าเข้าใจ
 • อธิษฐานเผื่อหลายคนในปีใหม่นี้ที่จะกล้าเดินไปกับพระเจ้า จะก้าวช้า ก้าวเร็ว หรือเดินเตาะแตะ ขออย่างเดียวอย่าปล่อยมือเป็นอันขาด
 • อธิษฐานเผื่อผู้เชื่อใหม่เราหลายๆคน พวกเขาต้องการคำแนะนำ ความเข้าใจ และกำลังใจให้สามารถเดินไปกับพระเยซูได้ทีละก้าวๆ
 • มีคำถาม ข้อสงสัย หรือต้องการคำอธิษฐานเผื่อ ส่งเมล์มาที่คริสตจักรได้เลยค่ะ churchofjoy@hotmail.com หรือโทรหาป้านุ้ยก็ได้ค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

ล่องเรือไปในปีใหม่นี้

sailboatsm

“…ความหวังที่เรายึดนั้น เป็นเสมือนสมอที่แน่และมั่นคงของจิตใจ….ที่พระเยซูผู้ทรงนำหน้าได้เสด็จเข้าไปก่อนเพื่อเราแล้ว….” (ฮีบรู 6:19-20)

ปีใหม่เป็นเหมือนกับมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ มีคลื่นลมที่เดาทางยาก บางทีก็เจอเรือแปลกหน้าลำอื่นๆ โอกาสที่จะท่องไปในท้องทะเลนั้นกว้างใหญ่ไพศาลรอบทิศ ถ้าเราต้องการจะมีชีวิตที่ดีในปีนี้ เราต้องระมัดระวังไม่ท่องทะเลไปแบบเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมาย

เรื่องแย่ที่สุดที่อาจเกิดขึ้นกับเราในปีนี้คือ ปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเป็นไปแบบไร้ทิศทาง แทนที่เราจะเข้าไปคุมพวงมาลัย บังคับให้เป็นไปในเส้นทางและเข้าเทียบท่าขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นไปได้ที่เราอาจเผลอ ปล่อยเรือให้ลอยไปเรื่อยๆ เดี๋ยวค่อยเข้าจอดก็ได้ เลียบไปตามชายฝั่งนั่งมองวิวดีกว่า รู้ตัวอีกที …. ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้ว คุณต้องไม่ลืมที่จะทอดสมอเมื่อถึงปลายทางนะครับ

ใช้เวลาชั่วครู่ คิดคำนึงถึงปีที่ผ่านมา มีอะไรบ้างที่เราทำผิดพลาดไป? มีอะไรบ้างที่ถูกทางแล้ว? และเราตั้งใจจะทำอะไรที่แตกต่างไปในปีใหม่นี้?

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • คนที่ชอบท่องทะเลจะเห็นภาพชัดเจน บางทีทะเลก็สงบสวยงามเห็นขอบฟ้าอยู่ไกลๆ บางทีก็รู้สึกเคว้งคว้างมองไม่เห็นฝั่ง ยิ่งกลางคืนหรือเจอคลื่นลมแรงด้วยแล้ว ยิ่งน่ากลัว แต่เรามีพระเยซูคริสต์ลงเรือไปด้วยกับเรา เป็นสมอที่แน่และมั่นคงเป็นความหวังใจในขณะที่ล่องเรือไป …. สู่จุดหมายปลายทางที่ “ท่าสวรรค์”
 • อะไรที่ตั้งใจทำเพื่อพระเจ้าในปีที่แล้ว เอามาเดินหน้าสานต่อได้ในปีนี้นะคะ พระเจ้าเฝ้ารอดูอยู่
 • พรุ่งนี้มีเรียนพระคัมภีร์กับ อ.ธงชัย 1 ซามูเอลใกล้จบแล้ว มาแบ่งปันสารทุกข์สุขดิบกันในปีที่ผ่านมา
 • อธิษฐานให้เรามีจุดมุ่งหมายที่แน่ชัด และล่องไปให้ถึง ไม่ต้องกลัวพายุลมแรง เรามีสมอชั้นเลิศในองค์พระเยซูคริสต์ ปลดเชือกออกจากท่ามาละยังคะ? รอคุณอยู่ที่กลางทะเลนะ เราจะไปด้วยกัน