แน่ทีเดียว

shepherd_good

แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคง จะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์ (สดุดี 23:6)

ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามคุณไปตลอดวันคืนชีวิตของคุณ นั่นคือความหมายตรงตามตัวอักษรของคำว่า “ติดตาม” ในสดุดี 23:6 – ติดตามไป

พระเยซูคริสต์ตามคุณมาเพื่อให้รับความรอด และพระองค์จะติดตามคุณต่อไป ความดีและความรักมั่นคงของพระองค์เปรียบเหมือนสุนัขเลี้ยงแกะสองตัวที่เฝ้าติดตามฝูงแกะ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเดินหน้าไปได้อย่างปลอดภัยยังจุดหมายปลายทางที่คนเลี้ยงเตรียมไว้

กี่ครั้งกันที่คุณถามถึงการจัดเตรียมของพระองค์ในชีวิตคุณ และสงสัยว่าพระองค์เป็นห่วงคุณจริงๆหรือ? ผมขอบอกว่าเลิกถามได้ เพราะคำๆนั้นคือ “แน่ทีเดียว” ไม่ใช่คำว่า “หวังว่าแน่” และใช่ครับ ผมและคุณจะมีวันสะดุดล้มลง แต่พระองค์จะพยุงเราขึ้นมาใหม่

ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรในวันนี้ถ้าคุณรู้ว่าพระคุณ พระเมตตา และความรักมั่นคงจะติดตามคุณไปในทุกๆก้าว? คุณจะปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรครับ?

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เป็นความอบอุ่นใจที่รู้ว่าพระเจ้าติดตามเราทุกฝีก้าว แต่บางครั้งเราก็ลืม มัวเอาใจใส่ต่อสิ่งอื่นรอบตัวมากเกินไป ขอบคุณสำหรับคำเตือนใจของ Pastor Adrian ค่ะ
 • วันพฤหัสฯอย่าลืมมาเรียนพระคัมภีร์ 2 ซามูเอล บทที่ 3 กับ อ.ธงชัย นะคะ อาหารอร่อย บทเรียนก็สนุกค่ะ
 • และอย่าลืมอธิษฐานเผื่อคริสตจักร และสมาชิกให้มากๆนะคะ ยิ่งโตเร็ว แรงต้านก็ยิ่งรุนแรงขึ้นตามลำดับ  แต่ไม่เป็นไร ฝากไว้ที่พระเจ้าค่ะ เพราะคริสตจักรเป็นของพระองค์

อย่ากลัวเลย

afraid

เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาด กลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา (2ทิโมธี 1:7)

ความกลัวเหมาะกับความล้มเหลว  ความเชื่อเหมาะกับชัยชนะ  ความกลัวและความเชื่อไม่สามารถบรรจุอยู่ในหัวใจเดียวกัน  เพราะความกลัวอาจสยบความเชื่อ หรือความเชื่อจะมีชัยชนะเหนือความกลัว

หลายครั้งต่อหลายครั้ง ในพระคัมภีร์ พระเจ้าบอกเราว่า…..อย่าเกรงกลัว ผู้ที่ขัดขวางท่านแต่ประการใดเลย (ดูฟีลิปปี 1:28)

เราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย เพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า (โยชูวา 1:9)

และองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับเปาโลทางนิมิต ในคืนหนึ่งว่า “อย่ากลัวเลย แต่จงกล่าวต่อไป อย่านิ่งเสีย เพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจต่อสู้ทำร้ายเจ้า ด้วยว่าคนของเราในนครนี้มีมาก” (กิจการ 18:9-10)

เมื่อข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ในพระเจ้า ผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญ พระวจนะของพระองค์ ในพระเจ้า ข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัว เนื้อหนังจะกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ (สดุดี 56:3-4)

adrian_rogersพระเจ้าบอกเราว่า “อย่ากลัวเลย” ถึง 366 ครั้งในพระวจนะคำของพระองค์

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily treasures from the Words

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • พระเจ้าบอกเราว่า “อย่ากลัวเลย” วันละครั้ง วันไหนกลัวมากหน่อยก็เป็น 2 ครั้ง รวมๆแล้ว 366 ครั้งในหนึ่งปี…อัศจรรย์มาก แต่ในความเป็นมนุษย์เราก็ยังกลัวๆ กล้าๆ….แต่พระเจ้าเข้าใจ
 • อธิษฐานเผื่อหลายคนในปีใหม่นี้ที่จะกล้าเดินไปกับพระเจ้า จะก้าวช้า ก้าวเร็ว หรือเดินเตาะแตะ ขออย่างเดียวอย่าปล่อยมือเป็นอันขาด
 • อธิษฐานเผื่อผู้เชื่อใหม่เราหลายๆคน พวกเขาต้องการคำแนะนำ ความเข้าใจ และกำลังใจให้สามารถเดินไปกับพระเยซูได้ทีละก้าวๆ
 • มีคำถาม ข้อสงสัย หรือต้องการคำอธิษฐานเผื่อ ส่งเมล์มาที่คริสตจักรได้เลยค่ะ churchofjoy@hotmail.com หรือโทรหาป้านุ้ยก็ได้ค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

ล่องเรือไปในปีใหม่นี้

sailboatsm

“…ความหวังที่เรายึดนั้น เป็นเสมือนสมอที่แน่และมั่นคงของจิตใจ….ที่พระเยซูผู้ทรงนำหน้าได้เสด็จเข้าไปก่อนเพื่อเราแล้ว….” (ฮีบรู 6:19-20)

ปีใหม่เป็นเหมือนกับมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ มีคลื่นลมที่เดาทางยาก บางทีก็เจอเรือแปลกหน้าลำอื่นๆ โอกาสที่จะท่องไปในท้องทะเลนั้นกว้างใหญ่ไพศาลรอบทิศ ถ้าเราต้องการจะมีชีวิตที่ดีในปีนี้ เราต้องระมัดระวังไม่ท่องทะเลไปแบบเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมาย

เรื่องแย่ที่สุดที่อาจเกิดขึ้นกับเราในปีนี้คือ ปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเป็นไปแบบไร้ทิศทาง แทนที่เราจะเข้าไปคุมพวงมาลัย บังคับให้เป็นไปในเส้นทางและเข้าเทียบท่าขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นไปได้ที่เราอาจเผลอ ปล่อยเรือให้ลอยไปเรื่อยๆ เดี๋ยวค่อยเข้าจอดก็ได้ เลียบไปตามชายฝั่งนั่งมองวิวดีกว่า รู้ตัวอีกที …. ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้ว คุณต้องไม่ลืมที่จะทอดสมอเมื่อถึงปลายทางนะครับ

ใช้เวลาชั่วครู่ คิดคำนึงถึงปีที่ผ่านมา มีอะไรบ้างที่เราทำผิดพลาดไป? มีอะไรบ้างที่ถูกทางแล้ว? และเราตั้งใจจะทำอะไรที่แตกต่างไปในปีใหม่นี้?

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • คนที่ชอบท่องทะเลจะเห็นภาพชัดเจน บางทีทะเลก็สงบสวยงามเห็นขอบฟ้าอยู่ไกลๆ บางทีก็รู้สึกเคว้งคว้างมองไม่เห็นฝั่ง ยิ่งกลางคืนหรือเจอคลื่นลมแรงด้วยแล้ว ยิ่งน่ากลัว แต่เรามีพระเยซูคริสต์ลงเรือไปด้วยกับเรา เป็นสมอที่แน่และมั่นคงเป็นความหวังใจในขณะที่ล่องเรือไป …. สู่จุดหมายปลายทางที่ “ท่าสวรรค์”
 • อะไรที่ตั้งใจทำเพื่อพระเจ้าในปีที่แล้ว เอามาเดินหน้าสานต่อได้ในปีนี้นะคะ พระเจ้าเฝ้ารอดูอยู่
 • พรุ่งนี้มีเรียนพระคัมภีร์กับ อ.ธงชัย 1 ซามูเอลใกล้จบแล้ว มาแบ่งปันสารทุกข์สุขดิบกันในปีที่ผ่านมา
 • อธิษฐานให้เรามีจุดมุ่งหมายที่แน่ชัด และล่องไปให้ถึง ไม่ต้องกลัวพายุลมแรง เรามีสมอชั้นเลิศในองค์พระเยซูคริสต์ ปลดเชือกออกจากท่ามาละยังคะ? รอคุณอยู่ที่กลางทะเลนะ เราจะไปด้วยกัน

ซื่อสัตย์ทุกเวลา

honesty_childrenฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคน (1โครินธ์ 4:2)

คุณเป็นคนซื่อสัตย์หรือเปล่า? ในยามยากลำบาก ยังไว้ใจคุณได้อยู่หรือไม่? ในสังคมคริสเตียนทุกวันนี้ ขาดแคลนความซื่อสัตย์ และความน่าเชื่อถืออย่างรุนแรง ดูแล้วไม่น่าเชื่อ เหมือนเป็นเรื่องตลก แต่ในความเป็นจริง คำพูดมีความหมายลดลง ไม่ว่าจะเป็นสัญญาในชีวิตสมรส หรือสัญญาในการทำธุรกิจ  แม้กระทั่งสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ก็ดูไร้ซึ่งความหมาย

ความซื่อสัตย์ของเราเป็นรากฐานที่แสดงถึงตัวตนของเรา เราจะไม่รู้จักกับพระพรของพระเจ้าถ้าปราศจากซึ่งความซื่อสัตย์

เมื่อคุณจากโลกนี้ไป คุณคิดว่าคนจะพูดถึงคุณ ว่าเป็นคนซื่อสัตย์หรือไม่?

 • ซื่อสัตย์ต่อครอบครัว?
 • ซื่อสัตย์ต่อเพื่อน?
 • และสำคัญที่สุด ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า?

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเปลี่ยนบทเฝ้าเดี่ยวแปลของ Pastor Adrian Rogers มาเป็นวันพุธนะคะ เพื่อวันเสาร์จะได้ลงบทความของ อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ หวังว่าทุกคนคงได้รับพระพรจากคำสอนดีๆของอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะ
 • อธิษฐานเผื่อประเทศไทย คนไทย และคริสเตียนไทย ที่จะได้รับการฟื้นฟู พลิกผืนแผ่นดินนี้ให้เป็นแผ่นดินดี สมกับเป็นที่ๆพระเจ้าไว้ใจ มอบให้คนไทยดูแล และเป็นประเทศที่มีพลเมืองซื่อสัตย์
 • และขอให้เราเป็นคนที่ไว้ใจได้ทั้งในสายพระเนตรพระเจ้า และในสายตามนุษย์
 • พรุ่งนี้ 10 ธันวาคม มีประชุมอธิษฐานที่คริสตจักร มีซ้อมเพลงเด็กๆก่อน เริ่ม 5 โมงเย็น – พระเจ้าอวยพรค่ะ

โซ่สิบห่วง

breaking-the-chains(28 พฤศจิกายน 2009)

“เพราะว่าผู้ใดรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมด แต่ผิดอยู่ข้อเดียว ผู้นั้นก็เป็นผู้ผิดธรรมบัญญัติทั้งหมด” (ยากอบ 2:10)

หลายคนมีความคิดว่าพระเจ้าจะให้คะแนนเราโดยตัดเกรดตามเกณฑ์ เราก็เลยใจเย็นพูดกับตัวเองว่า “ใช่ ถึงเราจะไม่ดีนัก แต่เราก็ไม่เลวเท่า…คนๆนั้น…..”

แต่พระเจ้าไม่ได้ตัดเกรดเราตามเกณฑ์ พระเจ้าให้คะแนนเราบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ มีใครบ้างกล้าอ้างว่าเขาทำตามพระบัญญัติสิบประการได้ครบถ้วน?

แน่นอนไม่มี สมมุติคุณทำพลาด ละเมิดไปหนึ่งข้อ คุณคิดว่าอะไรจะเกิด ขึ้น? ผมขอเปรียบเทียบเป็นภาพให้ดู ถ้าผู้ชายคนหนึ่งกำลังห้อยตัวลงมาโดยยึดปลายโซ่ที่มีสิบห่วงไว้ ด้านล่างเป็นกองเพลิงที่ลุกโพลง ห่วงข้อหนึ่งทำด้วยเหล็กปลอม และอีกข้อทำด้วยกระดาษย่น คุณว่าจะเกิดอะไรขึ้น?

ให้ใช้ภาพนี้ไปประกาศกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนความประมาท แต่ยังไม่สายเกินไป มีตัวช่วย เพราะพระเจ้าของเราทรงมีพระเมตตาคุณ ทรงประทานพระบุตรลงมาช่วยมนุษยชาติให้รอดจากกองเพลิงเบื้องล่างได้

โดย Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily devotional

Love worth Finding ministries   www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โซ่ของคุณแข็งแรงดี ครบสิบห่วงหรือไม่?  เงยหน้า….เช็คด่วน
 • พรุ่งนี้ห้ามพลาด มาฟังเทศนาจาก ดร.ธนาภรณ์ ธนะโรจน์ประดิษฐ์ (อ.ปิ๊ก) ของเรา
 • ตอนเย็นไปเป็นกำลังใจให้ทีมนมัสการที่คอนเสิร์ต ค.จ.สาทร  เริ่มเวลา 18.00 น. (นั่งรถไฟฟ้าไปดีที่สุด เพราะไม่มีที่จอดรถ ลงที่สถานีตากสินก่อนข้ามแม่น้ำค่ะ)

สายๆหน่อยก็ได้… แบบที่คุณคิด

adrian_rogers
Dr. Adrian Rogers, Pastor

เป็นเรื่องน่าสลดใจที่ไม่มีเพียงแต่ความอลหม่านไม่เคารพกฏหมายในโลกนี้เท่านั้น ยังมีคนที่ละทิ้งความเชื่อไปจากคริสตจักร และยังมีคนที่เฉื่อยชา นั่งเรื่อยเปื่อยอยู่ในโบสถ์ คือคนที่นั่งบิดตัวไปมา หาวอยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า แล้วก็…..หลับต่อ…..

มีเสียงเตือนแล้วครับ!!  ผมเชื่อว่าพระเยซูคริสต์กำลังมาถึงที่ธรณีประตูแล้ว แตรกำลังจะถูกเป่าออกไป

คุณอาจคิดว่ายังพอมีเวลา แต่ไม่รู้ว่าอีกกี่นาที กี่ชั่วโมง หรือกี่วัน ที่จะมีโอกาสได้รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า ในยากอบ 4:14 กล่าวว่า: แต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้ ชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่า ท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไป

เราอาจคิดว่า เดี๋ยวรอให้สายกว่านี้หน่อย เรามีโอกาสอยู่เดี๋ยวนี้ครับ โอกาสในการประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ เมื่อครั้งที่พระองค์อยู่บนโลกนี้ พระองค์ตรัสว่า เราต้องกระทำพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่ เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทำงานได้ (ยอห์น 9:4)

มีหลายสิ่งที่คุณทำได้ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะไม่มีโอกาสได้ทำเมื่อไปสวรรค์ นั่นคือคุณหมดโอกาสที่จะนำดวงวิญญาณมาถึงความรอด จะนำดวงวิญญาณที่กำลังพินาศมาถึงความรอด ทำได้ขณะที่คุณมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เท่านั้น  แต่ระวังจะสายเกินกว่าที่คุณคิดนะครับ!

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily treasure from the Words

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • อ่านแล้ว นั่งไม่ติด คนรอบข้างใกล้ตัวอีกหลายคนยังไม่ได้รับความรอด ให้เราช่วยกันไปประกาศออกตามแต่วาระ และโอกาสที่พระเจ้าประทานให้
 • พรุ่งนี้มาโบสถ์กันนะคะ ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ มาเทศนาค่ะ มีพิธีมหาสนิทด้วย
 • วันนี้วันเกิดครูแป้ง และพี่หมูหญิง – พรุ่งนี้พี่ปุ๊เลี้ยงวันเกิด มีอาหารและไอติมอร่อยๆกิน – พลาดไม่ได้
 • หลังเลิกโบสถ์พรุ่งนี้ ครูแอน และครูแป้งเชิญน้องๆบางคนมาร่วมประชุม ดูรายชื่อได้ที่ประตูด้านหน้า-หลังค่ะ
 • อธิษฐานเผื่อทุกคนที่เกิดในวันนี้ ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ – See you tomorrow นะจ๊ะ

พึงพอใจในองค์พระเยซู

Charlemagneชาร์เลมายน์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรแฟรงกส์ (ค.ศ.742-814) เป็นกษัตริย์ที่เพลิดเพลินไปกับความมั่งคั่ง และความหรูหราแห่งราชอาณาจักรของพระองค์  แต่ต้องทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลัง….เมื่อจากโลกนี้ไป

หลายปีหลังจากนั้น มีคนไปค้นเจอที่ฝังพระศพของชาร์เลมายน์ และสิ่งที่พวกเขาพบคือพระราชาถูกฝังไว้ในท่านั่งบนบัลลังก์ท่ามกลางทรัพย์สมบัติกองอยู่ท่วมตัว บนตักของพระองค์มีหนังสือพระคัมภีร์ใหม่วางอยู่ โดยมีนิ้วชี้ที่เหลือแต่กระดูกชี้ไปที่ข้อพระคำว่า “เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร เพราะว่าผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมา (มาระโก 8:36-37)

ชาร์เลมายน์คงมีทรัพย์สมบัติมากกว่าที่คุณๆและผมจะมีทางเทียบได้ แต่พระองค์ก็ต้องทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลัง ในทำนองเดียวกัน เราไม่สามารถเก็บทรัพย์สมบัติของโลกนี้ไว้ได้ ผมจึงอยากให้คุณค่อยๆอ่านประโยคต่อไปนี้ดีๆ

ถ้าคุณสามารถได้ทั้งสิ้นในโลกนี้  และเก็บรักษาเอาไว้ได้ ผมขอรับรองว่าคุณก็ยังไม่พอใจ….. ทีนี้คุณเห็นไหมครับว่าพระเจ้าสร้างคุณมาเพื่อพระองค์เอง พระคัมภีร์กล่าวว่า

ด้วยว่า ‘เรามีชีวิต และไหวตัว และเป็นอยู่ในพระองค์…” (กิจการ  17:28ก)

พระเจ้าทรงเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณต้องอยู่ในพระองค์ คุณจะไม่มีวันพบความพึงพอใจเลย นอกจากในพระองค์เท่านั้น

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily treasure from the Words

Love worth finding ministries: www.lfw.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สะสมทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์ มีโอกาสได้ใช้ ได้ชื่นชมแน่ๆ….รีบด่วน ยังพอทัน
 • อธิษฐานเผื่อประเทศไทย และคนไทยที่จะหูตาสว่าง มองหาสิ่งที่เป็นนิรันดร์มากกว่าทรัพย์สมบัติอันเป็นอนิจจัง…กินลม กินแล้ง  / เผื่อพี่น้องเราหลายคนที่เจ็บป่วยค่ะ
 • พรุ่งนี้มาโบสถ์กันนะคะ เทศนาโดย ศจ.ธงชัย เชิญเพื่อนๆพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาด้วย
 • สำนักพิมพ์กนกบรรณสารจะมาแนะนำตัว แนะนำหนังสือในเครือวันอาทิตย์นี้ ช่วยอุดหนุนกันด้วย
 • กลุ่มสามัคคีธรรม Sing & Join ขอเปลี่ยนเวลาเป็นเย็นวันเสาร์ 16.00-18.00 น. ค่ะ เริ่มต้น 14 พ.ย. รวมทั้งปีหน้าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบด้วยค่ะ