มันสมอง

มันสมอง

อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า – จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม (โรม 12:2 THSV11)

รูปแกะสลักมันสมองนี้ตั้งอยู่ที่เมืองนอร์ฟอล์ก ประเทศอังกฤษ แกะสลักขึ้นเพื่อยกย่องนักประพันธที่ได้ชื่อว่ามีสติปัญญามากในศตวรรษที่ 17 เซอร์โธมัส บราวนี่  เป็นงานแกะสลักจากหินอ่อนที่ตอกย้ำแนวคิดของฉันว่าความคิดคนบางครั้งก็ยากที่จะเปลี่ยน

Continue Reading “มันสมอง”

การงานเดียวที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์

การงานเดียวที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์

แต่เดี๋ยวนี้ความชอบธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือธรรมบัญญัติ ความชอบธรรมดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันจากหมวดธรรมบัญญัติและพวกผู้เผยพระวจนะ คือความชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่งปรากฏโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ (โรม 3:21-22)

ผมเป็นคนอเมริกัน เติบโตขึ้นมาด้วยคำสอนว่าผมสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าต้องการในชีวิต ตราบใดที่มุ่งมั่นตั้งใจ นี่คือสิ่งที่พลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศถูกสั่งสอนมา … อย่ายอมแพ้ความฝัน ผูกสายรองเท้าให้แน่น ลุกขึ้นยืน และทำในสิ่งที่ตนเองตั้งใจ ไม่ว่าจะมาจากภูมิหลังใดก็ตาม

Continue Reading “การงานเดียวที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์”

ขอบพระคุณในทุกกรณี

ขอบพระคุณในทุกกรณี

จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ (1 เธสะโลนิกา 5:18 THSV11)

บาทหลวงที่ทำหน้าที่ดูแลฝ่ายวิญญาณให้แก่ผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลบันทึกสถิติไว้ ผู้ป่วย  2,000 คนที่ท่านรู้จักและอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต จะมีท่าทีสำนึกผิดกลับใจ ท่านบอกด้วยว่า คนที่กลับมาหายได้ มีสองคนเท่านั้นที่สำแดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิญญาณหลังจากหายป่วย

Continue Reading “ขอบพระคุณในทุกกรณี”

โรคดื้อต่อต้าน (O.D.D.)

โรคดื้อต่อต้าน (O.D.D.)

อย่าให้จิตใจของเจ้าโกรธเร็ว เพราะความโกรธฝังอยู่ในทรวงอกของคนเขลา (ปัญญาจารย์ 7:9 THSV11)

อะไรที่ทำให้เยาวชนที่เคยอ่อนหวานอ่อนโยน ว่านอนสอนง่าย กลายเป็นคนที่ชอบต่อต้าน?

Continue Reading “โรคดื้อต่อต้าน (O.D.D.)”

แรงต้านความเจ็บปวดของคุณใกล้หมดหรือยัง?

แรงต้านความเจ็บปวดของคุณใกล้หมดหรือยัง?

แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่า “การมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหน ฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่น” เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่ง เพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้า (2โครินธ์ 12:9 THSV11)

คุณกำลังเจ็บปวดอยู่หรือเปล่า?  อัครทูตเปาโลเองก็เคยเดินบนเส้นทางเดียวกับคุณ

Continue Reading “แรงต้านความเจ็บปวดของคุณใกล้หมดหรือยัง?”

สิทธิอำนาจของพระวจนะ

สิทธิอำนาจของพระวจนะ

“คำของเราที่ออกจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆ แต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จ และให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้น”  (อิสยาห์ 55:11 THSV11)

เมื่อคิดถึงคำเทศนาของบิลลี่ เกรแฮมในหลายปีที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่เข้ามาในความคิดของผมคือ: ท่านอ้างพระวจนะตลอดเวลา กี่ครั้งกันที่เราได้ยินบิลลี่ เกรแฮมพูดว่า “และในพระคัมภีร์กล่าวว่า . . .”? 

Continue Reading “สิทธิอำนาจของพระวจนะ”

พวกเกล็ดหิมะ

พวกเกล็ดหิมะ

ความฉลาดของมนุษย์ทำให้เขาโกรธช้า และการให้อภัยความผิดก็เป็นศักดิ์ศรีแก่เขา (สุภาษิต 19:11 THSV11)

ทราบหรือไม่คนในยุคมิเลนเนียล (ยุคระหว่าง Gen Y และ Gen Z) ถูกเรียกว่าเป็นพวก “เกล็ดหิมะ”? เหตุผลที่ถูกเรียกว่าเป็นเช่นนี้เพราะพวกเขามีชื่อทางด้านหลอมละลายไวต่อความเห็นที่ต่างหรือไม่ถูกใจ บางคนเชื่อว่าตนเองเป็นคนพิเศษและโดดเด่น (เหมือนเกล็ดหิมะ)

Continue Reading “พวกเกล็ดหิมะ”