ก.ย. 012017
 
คนบางคนที่มีคุณค่า

คนบางคนที่มีคุณค่า “แต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง” (2โครินธ์ 4:7) เมื่อคิดถึงบรรดาอัครทูต เรามักนึกถึงบุคคลที่ศรัทธาในพระเจ้า แม้พวกเขาจะมีของประทานและทุ่มเทอุทิศตน พวกเขาก็ยังเป็นเพียงปุถุชน พระเยซูไม่ได้เรียกพวกเขามาเพราะพวกเขายิ่งใหญ่ แต่พวกเขายิ่งใหญ่เพราะได [อ่านต่อ]

ส.ค. 312017
 
ในที่ๆคุณอยู่

ในที่ๆคุณอยู่ พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมาก แต่คนงานยังน้อยอยู่ เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์” (ลูกา 10:2) แย่หน่อย ดูเหมือนเราสามารถนำคริสตจักรไปเปรียบได้กับสนามฟุตบอลขนาดยักษ์ จุคนได้ราว  60,000 คนที่ต่างก็จ้องดูคน 22 คนทำหน้าที่อยู่บนสนาม เราต่างก็ยืนกั [อ่านต่อ]

ส.ค. 292017
 
ลานคุณขาดหรือยัง?

ลานคุณขาดหรือยัง? “เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา  จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ 20และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:19-20) เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นตุ๊กตาสัตว์ไขลานตัวโปรดอยู่ เธอยัง [อ่านต่อ]

ส.ค. 252017
 
เน่าจากข้างใน

เน่าจากข้างใน ไม่มีใครฟ้องร้องอย่างยุติธรรม ไม่มีใครสู้ความอย่างซื่อสัตย์ เขาวางใจสิ่งไร้สาระ เขาพูดเท็จ เขาตั้งท้องความชั่วและคลอดความบาป (อิสยาห์ 59:4) เรากำลังอยู่ในยุคที่มีความขัดแย้งกันอย่างน่าทึ่ง เมื่อมองไปที่ความวุ่นวายในประเทศของเรา เราก็ได้เห็นอเมริกากำลังเก็บเกี่ยวผลแห่งการไม่เชื่อฟังพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ เราทำงานหนักมากเพื่อนำพระเ [อ่านต่อ]

ส.ค. 242017
 
เมื่อความรักของพระเจ้ามาเยี่ยมเยียน

เมื่อความรักของพระเจ้ามาเยี่ยมเยียน จงขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ (สดุดี 136:26) ฉันได้ยินเสียงกริ่งประตู แต่ไม่อยากเปิด ไม่อยากยุ่งกับใคร อยากอยู่คนเดียว เพราะมันมืดมนและเจ็บปวด ไม่ต้องการให้ใครมาวุ่นวาย โรคซึมเศร้ากำลังดูดชีวิตฉันไป ฉันปรึกษาแพทย์ รวมถึงจิตแพทย์ด้วย พวกเขาพบว่าเคมีในสมองของฉันหลั่งไม่สม [อ่านต่อ]

ส.ค. 232017
 
คุณอยากเป็นบารนาบัสไหม?

คุณอยากเป็นบารนาบัสไหม? แต่บารนาบัสพาท่านไปหาพวกอัครทูต และเล่าให้พวกเขาฟังว่าเซาโลเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ตรัสกับท่านระหว่างทางอย่างไร และท่านประกาศออกพระนามพระเยซูด้วยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัสอย่างไร (กิจการ 9:27) ผมมอบชีวิตให้พระเยซูตอนออกไปรับเชื่อในงานประกาศสมัยเรียนมัธยม แต่แล้วก็กลับไปเข้าแก๊งกับเพื่อนๆกลุ่มเดิม จนกระทั่งวันหนึ่ง คนชื่อมา [อ่านต่อ]

ส.ค. 222017
 
ภูเขาต้องเคลื่อนที่แล้ว

ภูเขาต้องเคลื่อนที่แล้ว พระเยซูตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ถ้าเพียงพวกท่านมีความเชื่อและไม่ได้สงสัย ท่านไม่เพียงจะสามารถทำแบบเดียวกับที่เราทำกับต้นมะเดื่อ แต่ถ้าท่านทั้งหลายจะสั่งภูเขาลูกนี้ว่า ‘จงลอยขึ้นและเคลื่อนไปลงทะเล’ ก็จะเป็นไปตามนั้น (มัทธิว 21:21) เมื่อชาติสูญเสียการแยกแยะผิดถูกด้านศีลธรรม เราก็กำลังยืนอยู่บนพื้นที่ลาดลื่น [อ่านต่อ]