มีสิ่งใดที่ทำให้คุณขาดจากพระเจ้าได้

มีสิ่งใดที่ทำให้คุณขาดจากพระเจ้าได้?

หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ (โรม 8:39 THSV11)

นักประวัติศาสตร์บอกเราว่า หลังเหตุการณ์ไต่สวนศรัทธาของสเปนที่ลือลั่น (Spanish Inquisition) ทหารของนโปเลียนได้เปิดเผยเรื่องราวของคุกใต้ดินที่พบโครงกระดูกมากมาย บางรายยังถูกผูกตรึงอยู่ในโซ่ตรวน

Continue Reading “มีสิ่งใดที่ทำให้คุณขาดจากพระเจ้าได้”

เลือดรุ่นใหม่ของคริสตจักร

เลือดรุ่นใหม่ของคริสตจักร

เพราะฉะนั้นจงหนุนใจกัน และต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้น ตามอย่างที่พวกท่านกำลังทำอยู่นั้น  (1เธสะโลนิกา 5:11 THSV11)

มันน่าตื่นเต้นที่เห็นบางสิ่งที่ผู้ใหญ่ลืมไปแล้วและมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา เช่นลิ้มรสไอศครีมครั้งแรก หรือเห็นหิมะเป็นครั้งแรก หรือแตะเท้าลงไปบนผืนทรายเปียกครั้งแรก ในความตื่นเต้นของเด็กทำให้เราย้อนคิดถึงสมัยของเรา

Continue Reading “เลือดรุ่นใหม่ของคริสตจักร”

ระหว่างเป็นไปไม่ได้สู่เป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่า

ระหว่างเป็นไปไม่ได้สู่เป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่า

เมื่อฟาโรห์ทรงเข้ามาใกล้ ชนชาติอิสราเอลก็เงยหน้าขึ้นดู และนี่แน่ะ ชาวอียิปต์ยกติดตามมา พวกเขาก็หวาดกลัวยิ่งนัก จึงร้องทูลพระยาห์เวห์  (อพยพ 14:10 THSV11)

คุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางออกเหลือเลยเว้นแต่พระเจ้าหรือไม่?

Continue Reading “ระหว่างเป็นไปไม่ได้สู่เป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่า”

อธิษฐานด้วยมุมมองที่ถูกต้อง

อธิษฐานด้วยมุมมองที่ถูกต้อง

เมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้โศกเศร้าอยู่หลายวัน และได้อดอาหารและอธิษฐานเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์  (เนหะมีย์ 1:4 THSV11)

คุณเคยร้องไห้ให้กับบางสิ่งหรือไม่? เคยร้องไห้ให้กับสถานการณ์บ้านเมือง หรือคนที่คุณรักทิ้งพระเจ้าไป? หรือเคยร้องไห้ให้กับสภาพฝ่ายวิญญาณของตนเอง?

Continue Reading “อธิษฐานด้วยมุมมองที่ถูกต้อง”

ใจกว้างขวางเป็นสิทธิพิเศษ

ใจกว้างขวางเป็นสิทธิพิเศษ

คนใจกว้างจะได้รับพระพร เพราะเขาแบ่งปันอาหารของเขาแก่คนจน (สุภาษิต 22:9 THSV11)

ความใจกว้างของเขาทำให้ฉันหันมาสนใจ

หลังจบจากเป็นวิทยากรณ์ในห้องประชุม หนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งเข้ามาขออนุญาตคุยด้วยที่โต๊ะประชาสัมพันธ์หนังสือของฉัน  “ผมรู้ว่ามันฟังดูแปลก แต่ผมอยากซื้อหนังสือของคุณให้คนสิบคนที่ยืนต่อคิวอยู่ด้านหลังผม”

Continue Reading “ใจกว้างขวางเป็นสิทธิพิเศษ”

ความพึงพอใจและความกตัญญู

ความพอพึงใจและความกตัญญู

ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสน เพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณี ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยาก ความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้ว  (ฟีลิปปี 4:11-12 THSV11)

นักวิจัยค้นพบการเชื่อมโยงระหว่างความกตัญญูและอายุที่ยืนยาว คุณภาพในความสัมพันธ์ และแม้แต่คุณภาพในการนอนหลับของคุณ เรียนรู้ที่จะมีใจขอบพระคุณในสิ่งที่มีก็สามารถทำให้คุณมีความสุขได้

Continue Reading “ความพึงพอใจและความกตัญญู”

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับศุกร์ประเสริฐ

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับศุกร์ประเสริฐ

แต่พระยาห์เวห์ยังทรงประสงค์ให้ท่านบอบช้ำด้วยการบาดเจ็บ เมื่อชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป ท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน ท่านจะยืดวันเวลาของท่าน พระประสงค์ของพระยาห์เวห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน (อิสยาห์ 53:10 THSV11)

มีสิ่งดีใดในวันศุกร์ที่พระเยซูคริสต์ทรงสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราหรือ?  “ทุกสิ่ง”

วันนี้สำหรับทั่วโลก รู้จักกันในนามศุกร์ประเสริฐ ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ศุกร์แห่งการทนทุกข์ ศุกร์แห่งความนิ่งสงบ ศุกร์แห่งความโศกเศร้า และสำคัญที่สุดเป็นศุกร์ที่ดีที่สุดเพื่อเรา เป็นวันศุกร์ของพระเจ้า แน่นอน ถูกต้อง และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป  

Continue Reading “ขอบคุณพระเจ้าสำหรับศุกร์ประเสริฐ”