ก.พ. 052018
 
ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายเพ่งมองที่พระองค์

ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายเพ่งมองที่พระองค์ “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์จะไม่ทรงพิพากษาพวกเขาหรือ? เพราะว่าพวกข้าพระองค์ไม่มีฤทธิ์เดชที่จะต่อสู้คนมากมายนี้ ที่กำลังมาต่อสู้กับข้าพระองค์ทั้งหลาย พวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร แต่ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายเพ่งมองที่พระองค์” (2พงศาวดาร 20:12) คุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและหาท [อ่านต่อ]

ก.พ. 022018
 
คุณไม่อาจมีสิ่งหนึ่งและขาดอีกสิ่งได้

คุณไม่อาจมีสิ่งหนึ่งและขาดอีกสิ่งได้ ในปีที่หนึ่งแห่งรัชกาลของท่าน ข้าพเจ้าดาเนียล ได้ดูในหนังสือพบจำนวนปี ซึ่งตามพระวจนะของพระยาห์เวห์ที่ทรงมีถึงเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะ จะต้องผ่านพ้นไปก่อนสิ้นวันกรุงเยรูซาเล็มร้างเปล่า คือจำนวน 70 ปี แล้วข้าพเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้าองค์เจ้านาย แสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน ทั้งด้วยการอดอาหาร และนุ่งห่มผ้ากระสอบแล [อ่านต่อ]

ก.พ. 012018
 
เปลี่ยนความทุกข์ในวัยเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ในพระประสงค์

เปลี่ยนความทุกข์ในวัยเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ในพระประสงค์ พระวิญญาณของพระยาห์เวห์ องค์เจ้านายทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระยาห์เวห์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังคนที่ทุกข์ใจ … คือให้มงกุฎแทนขี้เถ้าแก่พวกเขา และให้น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ เสื้อคลุมแห่งการสรรเสริญแทนจิตวิญญาณที่ท้อแท้ … (อิสยาห์ 61:1, 3ก THSV11) ฉันเคยเขียนเรื [อ่านต่อ]

ม.ค. 302018
 
รอให้หนูตายก่อน

รอให้หนูตายก่อน “คนที่มีใจเมตตา ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาตอบ” (มัทธิว 5:7) มีคำกล่าวว่า “ไม่ให้อภัยเป็นเหมือนดื่มยาเบื่อหนู แล้วรอให้หนูตาย” ถ้าจะมีสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต้องการและควรให้ไปมากที่สุดคือให้อภัยและมีเมตตา พระเยซูตรัสว่า “คนที่มีใจเมตตา ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาตอบ (มัทธิว 5:7) ในส [อ่านต่อ]

ม.ค. 292018
 
กุญแจตู้ที่แอบซ่อนไว้

กุญแจตู้ที่แอบซ่อนไว้ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์ และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร์ (สดุดี 139:23-24)   เอฟ บี เมเยอร์ อดีตนักประพันธ์คริสเตียนเมื่อหลายศตวรรษที่แล้ว และแม้ไม่สมบูรณ์แบบแต่ท่านก็เป็นศิ [อ่านต่อ]

ม.ค. 262018
 
ผู้พิพากษาที่เป็นธรรม

ผู้พิพากษาที่เป็นธรรม ความยำเกรงพระยาห์เวห์นั้นสะอาดหมดจด ถาวรเป็นนิตย์ กฎหมายของพระยาห์เวห์ก็สัตย์จริง และชอบธรรมทั้งสิ้น  (สดุดี 19:9) เมื่อพูดถึงการพิพากษาของพระเจ้า บางครั้งผู้คนพูดว่าพวกเขาเชื่อในพระเจ้าที่ไม่ตัดสินผู้ใด ฟังดูดีนะครับ แต่ที่จริงแล้วพวกเขากำลังพูดว่า “ผมเชื่อในพระเจ้าผู้ไม่สนพระทัยว่าอะไรผิดถูก” พูดให้ชัดๆ พวกเขากำลังบอกว่ [อ่านต่อ]

ม.ค. 252018
 
สร้างรากฐานให้ตัวคุณ

สร้างรากฐานให้ตัวคุณ เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์ (ฟีลิปปี 2:13) บางคนรักการออกกำลังกายอย่างจริงจัง พวกเขาชอบเมื่อได้ออกไปวิ่ง ยกน้ำหนัก ได้ออกแรงจนเหงื่อไหลไคลย้อย แต่ผมไม่ชอบเลย เชื่อว่าคงมีอีกหลายคนเป็นเหมือนผม แต่ความจริงคือเราทุกคนจำเป็นต้องออกกำลัง เราไม่อาจจ้างใครไ [อ่านต่อ]