พ.ย. 092016
 
จะเป็นพยานชีวิตให้โลกเห็นได้อย่างไร?

จะเป็นพยานชีวิตให้โลกเห็นได้อย่างไร? และขอทรงยกบาป‍ผิดของพวก‍ข้า‍พระ‍องค์ เหมือนพวก‍ข้า‍พระ‍องค์ยกโทษบรร‌ดาคนที่ทำผิดต่อข้า‍พระ‍องค์ (มัทธิว 6:12) วันหนึ่งขณะขับรถ ผมไปจอดติดไฟแดงอยู่หลังรถคันหนึ่ง มีสติ๊กเกอร์ติดท้ายรถว่า “บีบแตรถ้าคุณรักพระเยซู” ดังนั้นพอไฟเขียว ผมแซงออกไปที่เลนข้างๆ เพื่อจะผ่านขึ้นไป บีบแตรสองสามครั้งและโบกมือให้เขา ผมคงทำให้ผู้ [อ่านต่อ]

พ.ย. 082016
 
จนกว่างานของพระองค์จะสำเร็จ

จนกว่างานของพระองค์จะสำเร็จ ข้าพ‌เจ้าแน่ใจอย่าง‍นี้ว่าพระ‍องค์ผู้ทรงเริ่ม‍ต้นการดีไว้ในพวก‍ท่าน จะทรงทำให้สำเร็จจน‍ถึงวันแห่งพระ‍เยซู‍คริสต์ (ฟีลิปปี 1:6) บางครั้งผมกระตือรือร้นเริ่มโครงการบางอย่าง แล้วไม่นานก็เลิกสนใจ ไปทำอย่างอื่นแทน ผมต้องขอบคุณที่พระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นกับเรา พระองค์ทรงทำทุกสิ่งที่เริ่มไว้ให้เสร็จสิ้นลง ในฮีบรู 12:2 บอกให้เรา [อ่านต่อ]

พ.ย. 072016
 
แหล่งกำเนิดที่ไม่มีวันเหือดแห้ง

แหล่งกำเนิดที่ไม่มีวันเหือดแห้ง ความรัก‍มั่น‍คงของพระ‍ยาห์‌เวห์ไม่เคยหยุด‍ยั้งและพระ‍กรุณาของพระ‍องค์ไม่‍มีสิ้น‍สุด เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยง‍ตรงของพระ‍องค์ใหญ่‍ยิ่งนัก (เพลงคร่ำครวญ 3:22-23) คุณรู้ความหมายของพระวจนะ “เพลงคร่ำครวญ 3:22-23” หรือไม่? ความหมายคือ พระทัยเมตตาสงสารของพระเจ้าไม่มีวันหมดสิ้น คุณเคยไปที่น้ำตกไนแอการาแล้วเฝ้าดูสายน้ำ [อ่านต่อ]

พ.ย. 042016
 
ผจญภัยในความเชื่อ

ผจญภัยในความเชื่อ ฉะนั้นเราจึงไม่ย่อ‍ท้อ ถึง‍แม้‍ว่าสภาพภาย‍นอกของเรากำลังทรุด‍โทรมไป แต่สภาพภาย‍ในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆ วัน เพราะว่าความยาก‍ลำ‌บากชั่ว‍คราวและเล็ก‍น้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์‍ศรีนิ‌รันดร์มาก‍มายอย่างไม่‍มีที่เปรียบ เราไม่‍ได้เอา‍ใจ‍ใส่ในสิ่งที่มอง‍เห็น แต่เอา‍ใจ‍ใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะ‍ว่าสิ่งที่มอง‍เห็นนั้นไม่ยั่ง‍ [อ่านต่อ]

พ.ย. 032016
 
สนามทดสอบ

สนามทดสอบ ข้า‍แต่พระ‍ยาห์‌เวห์ ขอทรงพิสูจน์ข้า‍พระ‍องค์ ขอทรงลองข้า‍พระ‍องค์ ขอทรงทด‍สอบจิตและใจของข้า‍พระ‍องค์เถิด เพราะความรัก‍มั่น‍คงของพระ‍องค์อยู่ต่อตาข้า‍พระ‍องค์ และข้า‍พระ‍องค์ดำ‌เนินในความซื่อ‍สัตย์ของพระ‍องค์ (สดุดี 26:2-3) โรงงานผลิตรถยนต์จะแน่ใจได้อย่างไรว่ารถที่ผลิตนั้นปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่? พวกเขาจะนำรถไปที่สนามทดสอบ ขับไปหลายร้อยไมล [อ่านต่อ]

พ.ย. 022016
 
งานเดียวที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์

งานเดียวที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ แต่เดี๋ยว‍นี้ความชอบ‍ธรรมของพระ‍เจ้านั้นปรา‌กฏนอก‍เหนือธรรม‍บัญญัติ ความชอบ‍ธรรมดัง‍กล่าวก็ได้รับการยืน‍ยันจากหมวดธรรม‍บัญญัติและพวกผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ  คือความชอบ‍ธรรมของพระ‍เจ้า ซึ่งปรา‌กฏโดยความเชื่อในพระ‍เยซู‍คริสต์ (โรม 3:21-22) ผมเป็นคนอเมริกัน เกิด เติบโต และจบการศึกษาในอเมริกา ผมถูกสอนว่าผมสามารถทำอะไรก็ได้ที่ต้ [อ่านต่อ]

พ.ย. 012016
 
คุณจะทิ้งอะไรไว้ให้โลกใบนี้?

คุณจะทิ้งอะไรไว้ให้โลกใบนี้? เพราะเขาจะได้ประ‌โยชน์อะไร ถ้าได้สิ่ง‍ของหมดทั้ง‍โลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน? หรือคนนั้นจะนำอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับ‍คืนมา? (มัทธิว 16:26) หลายปีมาแล้ว ผมรู้จักสาวอายุน้อยคนหนึ่งชื่อคิม ตอนคิมอายุ 14 ตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง เธอต่อสู้อย่างกล้าหาญถึงห้าปี และจากไปเมื่ออายุ 19 เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัว ผมไม่มีวันลืมพิธ [อ่านต่อ]