พ.ค. 182018
 
คุณมีฤทธิ์เดชนั้น

คุณมีฤทธิ์เดชนั้น ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง (2เปโตร 1:3) ขออนุญาตเตือนคุณถึงความจริงสำคัญข้อหนึ่ง… ถ้าคุณได้ให้พระเยซูคริสต์เป็นจอมเจ้านายเหนือชีวิตคุณ คุณก็มีฤทธิ์เดชนั้น คุณมีอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในคุณ แ [อ่านต่อ]

พ.ค. 172018
 
จะได้รับบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่อย่างไร

จะได้รับบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่อย่างไร เพราะว่าเราทุกคนจำเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์ เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว (2โครินธ์ 5:10) ผมเป็นคนไม่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ ทำได้แค่เรื่องธรรมดาเช่นพิมพ์เอกสาร ค้นหาข้อมูล หรือทำตารางงานต่างๆ แต่ถ้าเป็นเรื่องซ่อมระบบ คอมพิวเตอร์ก็จะถูกนำส่งไปสู่มือผู้เชี่ยวชาญใ [อ่านต่อ]

พ.ค. 162018
 
เพียงเชื่อเท่านั้น!

เพียงเชื่อเท่านั้น! ขณะที่พระองค์กำลังตรัสอยู่นั้น มีคนจากบ้านนายธรรมศาลามาบอกนายว่า “ลูกสาวของท่านตายแล้ว ไม่ต้องรบกวนอาจารย์อีก” เมื่อพระเยซูได้ยินจึงตรัสกับเขาว่า “อย่ากลัว จงเชื่อเท่านั้น แล้วลูกจะหายดี” (ลูกา 8:49-50 THSV11) คุณเคยมีประสบการณ์ในเวลาที่ทุกสิ่งกำลังราบรื่นเป็นไปด้วยดี แต่แล้วก้นบึ้งก็หลุดลงไป ทุกสิ่งร่วงหายลงไปหมดสิ้น? อาจเป็นโศ [อ่านต่อ]

พ.ค. 152018
 
ตามวาระของพระองค์

ตามวาระของพระองค์ พระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามวาระของมัน  (ปัญญาจารย์ 3:11) ธรรมชาติของผม ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอดทน พร้อมจะพุ่งออกไปเสมอ เวลามีพิซซ่ามาส่งที่บ้าน ผมไม่อยากรอให้มันหายร้อน เตาอบไมโครเวฟยังช้าไปเลยสำหรับผม แม้เราจะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีมันมาเป็นปีๆแล้ว ในทำนองเดียวกัน พวกเราหลายคนก็ไม่อยากอดทนกับพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระ [อ่านต่อ]

พ.ค. 142018
 
ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ แต่...

ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ แต่…. “ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย” (1โครินธ์ 6:12) ถ้าคุณต้องการเป็นผู้ชนะในการแข่งขันที่พระเจ้ามีให้คุณ คุณต้องเรียนรู้หลักการของการปลดน้ำหนักที่ถ่วงอยู่ลง หลายครั้งน้ำหนักนี้เป็นสิ่งดีในชีวิต แต่สิ่งดีเป็นสิ่งที่เลวได้เมื่อมันทำให้เ [อ่านต่อ]

พ.ค. 112018
 
ข้ามเส้นชัย

ข้ามเส้นชัย “ท่านกำลังก้าวหน้าไปด้วยดีอยู่แล้ว ใครเล่ายับยั้งท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริง?” (กาลาเทีย 5:7) พระคัมภีร์เต็มด้วยเรื่องราวของหลายคนที่มีศักยภาพมหาศาล แต่กับหลงไปและมอดไหม้ในการแข่งขัยฝ่ายวิญญาณอย่างน่าเสียดาย กษัตริย์ซาอูล ที่มีชื่อเดียวกับชื่อเก่าของอาจารย์เปาโลที่ต่อมาได้เป็นอัครทูตเปาโล กษัตริย์ซาอูลรูปงาม สูงสง่า กล้าหาญ แ [อ่านต่อ]

พ.ค. 102018
 
น่าปรารถนากว่าพระเจ้าหรือ?

น่าปรารถนากว่าพระเจ้าหรือ? ธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ดีพร้อมและฟื้นฟูชีวิต พระโอวาทของพระยาห์เวห์นั้นแน่นอน ทำให้คนรู้น้อยมีปัญญา ข้อบังคับของพระยาห์เวห์นั้นถูกต้อง ทำให้ใจยินดี พระบัญญัติของพระยาห์เวห์นั้นบริสุทธิ์ ทำให้ดวงตากระจ่างแจ้ง ความยำเกรงพระยาห์เวห์นั้นสะอาดหมดจด ถาวรเป็นนิตย์ กฎหมายของพระยาห์เวห์ก็สัตย์จริง และชอบธรรมทั้งสิ้น น่าปรารถนามา [อ่านต่อ]