ม.ค. 242018
 
พิษภัยของชีวิตที่ดื้อดึง

พิษภัยของชีวิตที่ดื้อดึง พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า “จงไปซื้อเหยือกดินของช่างหม้อมาลูกหนึ่ง แล้วพาผู้ใหญ่บางคนของประชาชนและปุโรหิตอาวุโสบางคน … แล้วเจ้าจงทำเหยือกให้แตกต่อหน้าต่อตาคนที่ไปกับเจ้านั้น และจงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า ‘พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า เราจะให้ชนชาตินี้และชาวเมืองนี้แตก เช่นเดียวกับที่คนทำให้ภาชนะของช่างหม้อแตกจนซ่อมแซมไม [อ่านต่อ]

ม.ค. 232018
 
ความจริงเบื้องหลังของคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า

ความจริงเบื้องหลังของคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า คนโง่รำพึงในใจตนว่า “ไม่มีพระเจ้า” เขาทั้งหลายก็เลวทราม ทำกิจการน่าเกลียดน่าชัง ไม่มีผู้ใดทำดี (สดุดี 14:1) บางทีคุณอาจเคยสังเกตเห็น ในพระคัมภีร์แต่ละหน้าไม่เคยมีคำโต้แย้งเลยว่า “ไม่มีพระเจ้า” ที่จริงพระวจนะวันนี้พูดเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน  พูดถึงกรอบความคิดเบื้องหลังโลกทัศน์ของคนที่ไม่เชื่อว่ามีพ [อ่านต่อ]

ม.ค. 222018
 
กำหนดเป้าหมายและไปให้ถึง

กำหนดเป้าหมายและไปให้ถึง “ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่วิ่งแข่งนั้นก็วิ่งด้วยกันทุกคน แต่คนที่ได้รางวัลนั้นมีเพียงคนเดียว? จงวิ่งเหมือนผู้ที่จะชิงรางวัลให้ได้” (1โครินธ์ 9:24) หลายปีมาแล้วที่มหาวิทยาลัยเยล นักศึกษาได้ทำการค้นคว้าและพบว่า 3% ของนักศึกษาที่เคยกำหนดเป้าหมายไว้อย่างเจาะจง ยี่สิบสองปีผ่านไปเมื่อมีการติดตามผลอดีตนักศ [อ่านต่อ]

ม.ค. 192018
 
คำอธิษฐานเพื่อศัตรู

คำอธิษฐานเพื่อศัตรู “แต่เราบอกพวกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่าน” (มัทธิว 5:44) ประโยคแรกที่พระเยซูตรัสจากบนกางเขนคือ “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร” (ลูกา 23:34) บางทีเราอาจจะเข้าใจมากกว่าถ้าพระองค์จะตรัสว่า “พระบิดาเจ้า ขอทรงพิพากษาพวกเขา” แต่สิ่งแรกที่พระเยซูตรัสจากบนกา [อ่านต่อ]

ม.ค. 182018
 
พระเจ้าทรงมีฝันยิ่งใหญ่ให้คุณ

พระเจ้าทรงมีฝันที่ยิ่งใหญ่ให้คุณ “สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์” (1โครินธ์ 2:9) ฉันชอบเรื่องเอสเธอร์ในพระคัมภีร์  เธอก็คือหนึ่งในพวกเราผู้รับใช้สตรีของพระเจ้า วันหนึ่งข้างหน้าถ้าได้พบกับเธอบนสวรรค์จะขอกอดเธอแน่นๆสักที วันนี้เรามาทบทวนเรื่องราวของเธอกัน ลอง [อ่านต่อ]

ม.ค. 172018
 
เหตุผลที่ให้อภัย

เหตุผลที่ให้อภัย จงเอาความขมขื่น ความฉุนเฉียว ความโกรธ การทุ่มเถียง การพูดจาดูหมิ่น รวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่าน แต่จงมีใจกรุณา ใจสงสาร และใจให้อภัยแก่กันและกัน เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์ (เอเฟซัส 4:31-32) แม้ไม่รู้จักคุณ แต่ผมรู้ว่านี่เกี่ยวข้องกับคุณ :  คุณเคยเจ็บปวด เคยมีคนพูดถึงในแง่ร้ายและทำเรื่องเห็นแก่ตัว [อ่านต่อ]

ม.ค. 162018
 
จะอยู่บนเส้นทางสู่พระคริสต์ได้อย่างไร

จะอยู่บนเส้นทางสู่พระคริสต์ได้อย่างไร เพราะฉะนั้น จงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดี จงรู้จักควบคุมตัวเอง จงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณ ซึ่งจะประทานแก่พวกท่าน ในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏ เช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟัง อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหา อันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีต แต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไร พวกท่านเอง [อ่านต่อ]