ต.ค. 232017
 
สิ่งที่พระเยซูต้องการมากกว่างานรับใช้

สิ่งที่พระเยซูคริสต์ต้องการมากกว่างานรับใช้ พระเจ้าทรงเป็นผู้ซื่อสัตย์ พระองค์ทรงเรียกพวกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (1โครินธ์ 1:9) การเป็นสาวกที่ดี และการสร้างสาวกคือการมีสามัคคีธรรมกับพระเยซูคริสต์  รู้จักพระองค์ รัก และอยู่ในพระองค์ ผมกังวลว่าหลายคนเข้ามาเคลื่อนไหว และทำงานมากมายอยู่ในชุม [อ่านต่อ]

ต.ค. 202017
 
เมื่อมันเกินกว่าจะรับไหว

เมื่อมันเกินกว่าจะรับไหว ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากที่สุดปลายแผ่นดินโลก เมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนระอาไป ขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์ (สดุดี 61:2) คุณกำลังเจอวิกฤติชีวิตอยู่หรือเปล่า?  คุณอาจตกงาน  บ้านโดนยึด หรือลงทุนแล้วขาดทุน บางทีชีวิตคู่ของคุณกำลังสั่นไหว หรือลูกๆออกนอกลู่นอกทาง บางทีคุณอาจป่วยหนักรักษาไม่หาย หรือ [อ่านต่อ]

ต.ค. 192017
 
คุณจะเติบโตฝ่ายวิญญาณได้อย่างไร

ตุณจะเติบโตฝ่ายวิญญาณได้อย่างไร ถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้ว แต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้า ท่านต้องการน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็ง เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรม เพราะเขายังเป็นทารกอยู่ อาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แ [อ่านต่อ]

ต.ค. 182017
 
พระเยซูตรัสถึงความกระวนกระวายว่าอย่างไร

พระเยซูตรัสถึงความกระวนกระวายว่าอย่างไร “เพราะฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว” (มัทธิว 6:34) นักศาสนศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แต่น่ารักอย่างชาร์ลี บราวน์ กล่าวถึงความกังวลว่า “ฉันได้พัฒนาปรัชญาใหม่ขึ้นมา … กังวลแค่วันละครั้งก็พอ”   ทีนี้ผมขอนำคำกล่าวของนักศาสนศาสตร์ตั [อ่านต่อ]

ต.ค. 172017
 
บ่นต่อว่าหรือสำนึกในพระคุณ

บ่นต่อว่า หรือสำนึกในพระคุณ? จงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีที่ติและไร้ความผิด เป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากตำหนิท่ามกลางชนชาติที่คดโกงและวิปลาส ท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆ ในโลก  (ฟีลิปปี 2:14-15) หนึ่งในปัญหาการเชื่อฟังของพวกเราหลายคนคืออะไร ทราบหรือไม่? เราเป็นพวกบ่นไป ทำไป … และพระเจ้าท [อ่านต่อ]

ต.ค. 162017
 
คุณจะไปยืนในช่องว่างไหม?

คุณจะไปยืนในช่องว่างไหม? “และพระยาห์เวห์ยังตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เราได้เห็นชนชาตินี้แล้ว และดูสิ เขาเป็นชนชาติที่หัวแข็ง บัดนี้ ขออย่ายับยั้งเรา เพื่อความโกรธของเราจะเดือดพลุ่งขึ้นต่อพวกเขา และเพื่อเราจะทำลายเขาทั้งหลายเสีย ส่วนเจ้า เราจะให้เป็นชนชาติใหญ่” (อพยพ 32:9-10) บนภูเขาซีนาย พระเจ้าตรัสกับโมเสสทำนองว่า “เราเห็นพอแล้ว เราจะทำลายคนเหล่านี้เสีย [อ่านต่อ]

ต.ค. 132017
 
เป้าหมายของคำพยาน

เป้าหมายของคำพยาน “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5:8) เวลาที่คุณเล่าให้ผู้อื่นฟังว่าพระเจ้าทำสิ่งใดให้คุณ คุณก็กำลังเล่าคำพยาน คำพยานคือเมื่อคุณแบ่งปันเรื่องความเชื่อของคุณ… คริสเตียนทุกคนมีคำพยาน คริสเตียนบางคนมีคำพยานที่โลดโผน เช่นอาจเคยติดยา ก่ออาชญ [อ่านต่อ]