ต.ค. 122017
 
การจัดการและจัดเตรียมของพระเจ้า

การจัดการและจัดเตรียมของพระเจ้า ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ทราบแล้วว่าทางของมนุษย์ไม่ขึ้นอยู่กับตัวเขา คือไม่ได้อยู่ที่มนุษย์ที่จะดำเนินไป และนำย่างเท้าของตนเอง (เยเรมีย์ 10:23) บางครั้งเราก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิต แต่บางครั้งก็คลุมเครือไม่แน่ใจ เราวางแผนแต่พระเจ้าทรงมีแผนของพระองค์ในอีกแบบ ไม่มีอะไรผิดที่จะวางแผนสำหรับพรุ่งนี้ เดือนหน้า หรือ [อ่านต่อ]

ต.ค. 112017
 
ให้รู้ก่อน ตอนจบจะเป็นอย่างไร

ให้รู้ก่อน ตอนจบจะเป็นอย่างไร! พระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ ผู้ที่จะเสด็จมา  และผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ตรัสว่า “เราเป็นอัลฟา และโอเมกา” (วิวรณ์ 1:8) เด็กชายคนหนึ่งขณะนั่งอ่านนวนิยายฆาตกรรมลีกลับซ่อนเงื่อน เขาตื่นเต้นและเป็นกังวลว่านางเอกจะตายหรือไม่ เมื่อตื่นเต้นจนถึงขีดสุด เด็กคนนี้ทนไม่ไหวต่อไป พลิกไปอ่านหน้าสุดท้าย และพบว่าที่สุดแ [อ่านต่อ]

ต.ค. 102017
 
จะส่องสว่างอย่างเจิดจ้าได้อย่างไร?

จะส่องสว่างอย่างเจิดจ้าได้อย่างไร? “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้  เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง” (มัทธิว 5:14-15) สมัยที่เรายังอยู่กันที่ฝั่งตะวันออก (ของสหรัฐอเมริกา) หนึ่งในสิ่งที่เราชอบทำคือขับรถไปดูประภาคารตามที่ต่างๆ ผมชอบประภาคารเพราะเป็นภาพที่มีค [อ่านต่อ]

ต.ค. 092017
 
ผู้รับใช้ตัวจริง

ผู้รับใช้ตัวจริง ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่าน ผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้า และท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง? (1โครินธ์ 6:19) หลายครั้งผมเห็นสติ๊กเกอร์ติดตามท้ายรถเขียนว่า “พระเจ้าทรงเป็นนักบินร่วม” ฟังดูดีนะครับ แต่ความจริงคือพระเจ้าไม่ทรงพระประสงค์จะเป็นนักบินร่วม ไม่ว่าจะเป็นนักบินข [อ่านต่อ]

ต.ค. 062017
 
ใครสักคนที่จะชี้ทางให้

ใครสักคนที่จะชี้ทางให้ “แต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพระองค์ จะทูลขอต่อพระองค์ได้อย่างไร? และพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์ จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไร? และเมื่อไม่มีผู้ประกาศ เขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไร?”  (โรม 10:14) หนังสือกิจการบทที่  8 เป็นเรื่องของบุรุษที่มีชื่อเสียงชาวเอธิโอปีย เป็นข้าราชการ เป็นนายคลังทรัพย์ของพระราชินี จึงมีอำ [อ่านต่อ]

ต.ค. 052017
 
จะพึ่งพิงใครในวันพิพากษา

จะพึ่งพิงใครในวันพิพากษา คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่ง ด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และทุกคนที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็ [อ่านต่อ]

ต.ค. 032017
 
ในความเงียบ

ในความเงียบ จิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้น เพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ (สดุดี 62:5) เอลียาห์เป็นต้นแบบของคนที่ต้องหยุดพัก วันหนึ่งท่านได้รับชัยชนะ เป็นวีรบุรุษ แต่แล้วภาพที่เห็นต่อไป ท่านกลับไปนั่งอยู่ใต้ต้นซาก ในอาการตกหล่มแห่งการสงสารตนเอง คร่ำครวญขอให้พระเจ้าเอาชีวิตไป เอลียาห์ผู้น่าสงสารกำลังเหน็ดเหนื่อย เป็นความเหนื่อยที่มาเพรา [อ่านต่อ]