ม.ค. 152018
 
ในพระหัตถ์พระเจ้า

ในพระหัตถ์พระเจ้า “อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณ แต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้” (มัทธิว 10:28) ผมมักจะขำเมื่อได้ยินคนพูดว่า “เมื่อฉันไปถึงสวรรค์ ฉันมีสองสามคำถามจะถามพระเจ้า” พูดตามตรงนะครับ มีคำถามในชีวิตเช่น “ทำไมพระเจ้าปลอยให้เกิดโศกนาฏกรรม? ทำไมพระเจ้าอนุญาตให้ …. เกิดขึ้น?” แต่ผมเชื่อว [อ่านต่อ]

ม.ค. 122018
 
จะรักษาปณิธานวันปีใหม่ได้อย่างไร

จะรักษาปณิธานวันปีใหม่ได้อย่างไร เพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ (โรม 8:1) สามสี่สัปดาห์จากนี้ ห้องยิมจะแน่นไปด้วยคนรักสุขภาพที่มุ่งมั่นทำตามปณิธานที่ตั้งไว้ในวันขึ้นปีใหม่ ความมุ่งมั่นกระตือรือร้นนี้จะเป็นไปสัก 4-6 สัปดาห์ แล้วทุกสิ่งจะค่อยๆกลับคืนสู่กิจวัตรเดิมๆ หลายคนล้มเลิกความตั้งใจที่มุ่งมั่นไว้สามสี่สัปดาห์ก่อนหน้าแล้ว ชีวิต [อ่านต่อ]

ม.ค. 112018
 
การอภัยก่อให้เกิดความกล้า

การอภัยก่อให้เกิดความกล้า “เพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ” (ยอห์น 8:36) บางทีผู้คนทำใจลำบากที่จะเชื่อว่าพวกเขาได้รับการอภัยจากพระเจ้าแล้ว พวกเขาหอบความรู้สึกผิดไปทุกที่ ทำราวกับต้องชดใช้บาปโดยยอมให้ตนเองทนทุกข์เพราะความบาปนั้น แต่พวกเขาจำเป็นต้องน้อมรับการอภัยที่พระเยซูคริสต์มอบให้ และทำตัวให้สมกับเป็นผู้ที่ได้รับการอภ [อ่านต่อ]

ม.ค. 102018
 
เมื่อพระเจ้าตรัส ก็จะเป็นไปตามนั้น

เมื่อพระเจ้าตรัส ก็จะเป็นไปตามนั้น พระยาห์เวห์ตรัสกับโยชูวาว่า “อย่ากลัวหรือตกใจเลย…” (โยชูวา 8:1) เราเห็นตัวอย่างความกล้าหาญและการเชื่อฟังในพระธรรมโยชูวา โยชูวารับใช้ด้วยความถ่อมและซื่อสัตย์ในเงาของโมเสสจนพระเจ้านำโมเสสออกไป และเลือกท่านขึ้นเป็นผู้นำประชากรของพระองค์เพื่อทำหน้าที่ต่อไป ฉันคงยืนตัวสั่นถ้าต้องเข้าไปยืนแทนที่และสวมรองเท้าของโมเสส! คิ [อ่านต่อ]

ม.ค. 092018
 
อาการโรค "อวนว่างเปล่า"

อาการโรค “อวนว่างเปล่า” ซีโมนเปโตรบอกพวกเขาว่า “ข้าจะไปจับปลา” พวกเขาจึงพูดกับซีโมนว่า “เราจะไปด้วย” แล้วพวกเขาก็ออกไปลงเรือ แต่คืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลย (ยอห์น 21:3) นี่เป็นเวลา “ย้อนนึกขึ้นมาได้” ของพวกสาวก พวกเขาทอดอวนลงในทะเลสาบกาลิลีทั้งคืน แต่จับปลาไม่ได้สักตัว องค์พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์แล้ว และได้ปรากฎแก่สาวกบางคน ไม่มีคำสั่งให้ทำอะไ [อ่านต่อ]

ม.ค. 082018
 
ทุกสิ่ง "ในเวลาของพระเจ้า"

ทุกสิ่ง “ในเวลาของพระเจ้า” สำหรับคนที่พากเพียรทำความดี แสวงหาศักดิ์ศรี เกียรติ และความเป็นอมตะนั้น พระองค์จะประทานชีวิตนิรันดร์ให้ (โรม 2:7) เราชอบคิดไปว่าทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตสั้นๆที่เราอยู่ในโลกนี้  แต่ตามพระคัมภีร์ เราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป และยังมีสิ่งต่างๆที่เราจะทำในอนาคต ผมคิดถึงคริสโตเฟอร์ลูกชายของผมที่จากไปอยู่กับพระ [อ่านต่อ]

ม.ค. 052018
 
แทนที่ “พยายามมากขึ้น” ด้วย “รักมากขึ้น”

แทนที่ “พยายามมากขึ้น” ด้วย “รักมากขึ้น” ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น  (1ยอห์น 1:9) อาวุธร้ายแรงสองชนิดที่ซาตานใช้ต่อต้านสตรีคริสเตียนในวันนี้คือ ความอับอายและคำกล่าวโทษ มันรู้ดีว่าพระราชกิจแห่งการทรงไถ่ที่พระเยซูคริสต์ได้ทำบนไม้กางเขนเพื่อคุณ พิสูจน์ว่าพ [อ่านต่อ]