ก.ย. 162017
 
ผู้นำที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นอย่างไร?

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นอย่างไร? “ไม่ว่าคุณเป็นอะไร จงเป็นให้ดี!”  (Whatever you are, be a good one.) -Abraham Lincoln-  ถ้าคุณจะเป็นผู้นำ คุณต้องเป็นผู้นำที่ดี ถ้าไม่ดีก็อย่าเป็น! ในทำนองเดียวกันหากคุณจะเป็นผู้ตาม ก็จงเป็นผู้ตามที่ดีด้วย มิฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำ เขาจะนำไม่ได้! ในพระคัมภีร์ก็พูดอย่างนี้ไว้ “จงนบนอบเชื่อฟัง [อ่านต่อ]

ก.ย. 092017
 
คุณเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วหรือยัง?

คุณเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วหรือยัง? “คุณเป็นตัวอย่าง จะเป็นตัวอย่างที่ดี หรือไม่ดี ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง!” (You are an example. Whether you are a good example Or not is up to you.) -Steve Fercante –   พระเยซูคริสต์ทรงวางแบบอย่างที่ดี ให้สาวกของพระองค์กระทำตาม “เพราะว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้ว เพื่อให้ท่านทำเหมือนอย่างที่เราทำกับท่านด้วย”&nbs [อ่านต่อ]

ก.ย. 022017
 
ฉันจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้อย่างไร

ฉันจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้อย่างไร? (How can I live a holy life?) “อุดมคติของคริสเตียนแท้  ไม่ใช่การมีความสุข แต่คือการบริสุทธิ์ (อย่างที่พระเจ้าทรงประสงค์)” (The true Christian Ideal is not to be happy. But to be Holy.) คำว่า “บริสุทธิ์” (holy) หมายความว่า “แยกออกมาจากบาปและความชั่ว เพื่อให้พระเจ้าทรงใช้” ดังนั้น หากเราต้องการดำเนินชีวิตอย่าง [อ่านต่อ]

ส.ค. 262017
 
รักกันมากพอไหม?

รักกันมากพอไหม? “สัมพันธภาพส่วนใหญ่ล้มเหลว เพราะใครบางคนได้รับความรักมากไป ในขณะที่ใครอีกคนหนึ่ง ไม่ได้รับความรักอย่างเพียงพอ!” (Most relationships fail because one person was being loved too much and the other wasn’t being loved enough.) ใครๆ ก็ต้องการความรัก หรืออย่างน้อยก็ความสนใจ แม้ไม่มาก แต่ก็ต้องมี! ไม่มีใครมีชีวิตอยู่ได้อย [อ่านต่อ]

ส.ค. 192017
 
สื่อสารอย่างไรกับคู่สมรสโดยไม่ต้องฟาดฟันกัน?

“หากปราศจากการสื่อสาร ก็ไร้ซึ่งสัมพันธภาพ  หากปราศจากการให้เกียรติ ก็ไร้ซึ่งความรัก  หากปราศจากความไว้วางใจ ก็ไร้ซึ่งเหตุผลที่จะไปต่อ” (Without communication, there is no relationship.  Without respect, there is no love.  Without trust, there is no reason to continue.) มีผู้เชี่ยวชาญแนะนำไว้ว่า คู่สมรสสามารถพูดคุยหรือสื่อสารกันไ [อ่านต่อ]

ส.ค. 122017
 
แม่แบบไหนที่ลูกต้องการ?

แม่แบบไหนที่ลูกต้องการ? “ฉันไม่ได้สูญเสียตัวฉันเอง เมื่อฉันกลายเป็นคุณแม่ แต่ฉันได้ค้นพบตัวเอง!” (I didn’t lose myself, When I became a mother. I found myself.) หากวันนี้ คุณเป็นโสด จงฉลองขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเป็นโสดของคุณ แต่หากว่าคุณแต่งงาน แล้วจงขอบคุณพระเจ้าสำหรับคู่สมรสของคุณ  ไม่ว่าเขาหรือเธอจะนำความสุขหรือความเจ็บปวดมาให้คุณ  ในบ [อ่านต่อ]

ส.ค. 052017
 
อะไรคือสิ่งที่ทำลายสัมพันธภาพของคนในคริสตจักร ?

อะไรคือสิ่งที่ทำลายสัมพันธภาพของคนในคริสตจักร ? “เพื่อจะได้ชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขนั้น เราไม่จำเป็นต้องควบคุมความคิดของเรา เราเพียงหยุดปล่อยมันควบคุมชีวิตของเราแค่นั้นพอ!” (For a simple and happy life. We don’t have to control our thoughts, We just have to stop letting them control our life.) พี่น้องที่รัก เพื่อที่จะให้วิถีชีวิตที [อ่านต่อ]