ต.ค. 102015
 
ชัยชนะที่แท้จริง

“ชัยชนะที่แท้จริงคือ ชัยชนะเหนือตัวเอง!” (True victory is victory Over oneself) องค์พระเยซูคริสต์ตรัสว่า ผู้ใดจะเป็นสาวกของพระองค์ ผู้นั้นต้องเอาชนะตัวเองก่อนที่จะตามพระองค์! “ … ถ้า​ผู้​ใด​ใคร่​ตาม​เรา​มา​ให้​ผู้​นั้น​เอา​ชนะ​ตัว​เอง และ​รับ​กาง‌เขน​ของ​ตน​แบก​และ​ตาม​เรา​มา” (มัทธิว 16:24) และเราก็รู้ว่า การเอาชนะตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย อันที่จริง [อ่านต่อ]

ต.ค. 032015
 
สาวกอย่างที่ควรเป็น

“สาวกคือ คนที่เรียนรู้จักที่จะดำเนินชีวิตอย่างที่อาจารย์ของเขาดำเนิน!” (A disciple is a person who learns to live the life his teacher lives.) -Juan Carlos Ortiz- หากพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จเข้ามาในโลก และทรงเรียกสาวกร่วมทีมรับใช้เพื่อกระทำให้น้ำพระทัยและแผนการของพระเจ้าพระบิดาสำเร็จ การเป็นสาวกอย่างที่พระคริสต์ทรงประสงค์ จึงมีความสำคัญยิ่งต่อพันธกิจท [อ่านต่อ]

ก.ย. 262015
 
คุณให้อะไร?

“คนที่ให้เงินทอง…ให้บางส่วน  คนที่ให้เวลา ….ให้มากกว่า  คนที่ให้ “ตัวเขาเอง” …ให้ทั้งหมด!” (He who gives money gives some, He who gives time gives more and He who gives of himself gives all.)    -Thomas S. Monson- คนที่เอาแต่รับ ก็คือ เด็ก คนที่ให้ คือ คนที่กำลังเติบโต คนที่ให้อย่างมีความสุข คือ คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว การให้เป็นเครื [อ่านต่อ]

ก.ย. 192015
 
ชีวิตที่คู่ควร

“มีแต่ชีวิตที่อยู่เพื่อรับใช้ผู้อื่นเท่านั้นที่คู่ควรต่อการดำรงอยู่!” (Only a life lived in the service of others is worth living.)   -Albert Einstein- (1879-1955)   ชีวิตที่อยู่เพื่อตัวเอง ก็จะวนเวียนและจบลงอยู่กับตัวเอง คือ ไปไม่ถึงไหน ชีวิตที่อยู่เพื่อตัวเอง เป็นชีวิตที่เหนื่อยเปล่า เปรียบเหมือนนักมวยที่ชกลมทั้งชีวิต แต่ยังไม่ได้ลงสนามจริงเ [อ่านต่อ]

ก.ย. 122015
 
นมัสการอะไร?

“ซาตานไม่สนเลยว่าเรานมัสการอะไร ตราบใดที่เราไม่ได้นมัสการพระเจ้า”! (Satan doesn’t care what we worship as long as we don’t worship God.)   -D.L.Moody- ในพจนานุกรมไทย คำว่า “นมัสการ” มีความหมายเพียงแค่“การแสดงความอ่อนน้อมด้วยการกราบไหว้” แต่ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ อย่างเช่นใน Encarta, World English Dictionary ได้ให้คำนิยามภาษาอังกฤษของคำว่า “นมัสการ” [อ่านต่อ]

ก.ย. 052015
 
ชุมชนแห่งการให้กำลังใจ

“คริสตจักรควรเป็นชุมชนแห่งการให้กำลังใจ!” (The church should be a community of encouragement)  -Fred Catherwood- คนเราจะมาคริสตจักรกันทำไม… หากว่ามาคริสตจักรแล้วไม่ได้มีอะไรดีขึ้นกว่าการไม่มา? ใครจะมา? หากมาคริสตจักรแล้วมีแต่เรื่องน่าหงุดหงิดกวนใจ ใครจะมา? หากมาคริสตจักรแล้วไม่มีเพื่อนหรือไม่มีคนรู้จัก ใครจะมา? หากมาคริสตจักรแล้วไม่มีความอบอุ [อ่านต่อ]

ส.ค. 292015
 
สัญลักษณ์ของธรรมิกชน

สัญลักษณ์แท้ของธรรมิกชนคือ การที่เขาทำให้คนอื่นมาเชื่อศรัทธาในพระเจ้าได้ง่ายขึ้น” (The real mark of a saint is that he makes it easier for others to believe in God.) -Anon- ผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์ ได้รับการเรียกขานว่า “ธรรมิกชน” หรือ The saint ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ได้รับการทรงไถ่และการมาชำระโดยพระเยซูคริสต์ให้บริสุทธิ์ และถูกแยกออกมาเพื่อรับใ [อ่านต่อ]