พ.ค. 202017
 
หัวใจของผู้นำเป็นอย่างไร?

หัวใจของผู้นำเป็นอย่างไร? “ผู้นำที่แท้จริงมีหัวใจอย่างผู้รับใช้!” (True leaders have a servant’s heart.)  คนจำนวนไม่น้อยอยากจะนำ แต่ก็น่าขันที่ไม่มีใครอยากจะตามเขา คนบางคนมีคนตาม แต่สุดท้ายผู้ตามก็ทยอยกันหายหน้าไปหมดในขณะที่ผู้นำบางคนมีผู้ติดตามมากขึ้น ๆ อะไรคือตัวแปร? ทำไมพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้นำที่มีคนในโลกนี้ติดตามมากที่สุด? คำตอบก็คือ พระ [อ่านต่อ]

พ.ค. 132017
 
วุฒิภาวะเริ่มต้นเมื่อไร?

วุฒิภาวะเริ่มต้นเมื่อไร? “วุฒิภาวะเริ่มต้นเมื่อเรารู้สึกพอใจว่าเราเป็นฝ่ายถูกเกี่ยวกับบางเรื่อง โดยไม่มีความรู้สึกว่า จำเป็นต้องพิสูจน์ว่า ใครบางคนเป็นฝ่ายผิด” (Maturity beings when we’re content to feel we’re right about something  without feeling  the necessity to prove someone else wrong.)         -Sy [อ่านต่อ]

พ.ค. 062017
 
โอกาสจะเปิดให้ผู้นำรุ่นใหม่ได้อย่างไร?

โอกาสจะเปิดให้ผู้นำรุ่นใหม่ได้อย่างไร?  “ภาวะผู้นำที่ดี ไม่ใช่การทำให้ตัวเองก้าวหน้า แต่เป็นการทำให้ทีมของคุณก้าวไกล” (Good Leadership isn’t about advancing yourself. It’s about advancing your team.) -John C. Maxwell- บางคริสตจักรมีปัญหาคือไม่มีผู้นำคริสตจักร หรือมีผู้นำแต่เป็นผู้นำที่อ่อนแอ ขาดวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ บางคริสตจักร มีผู้นำที [อ่านต่อ]

เม.ย. 292017
 
กิน ดื่ม ให้เต็มที่อย่างมีความสุข?

กิน ดื่ม ให้เต็มที่อย่างมีความสุข? “แล้ว​จะ​บอก​กับ​จิต‍ใจ​ของ​ข้า​ว่า “จิต‍ใจ​เอ๋ย เจ้า​มี​ทรัพย์‍สมบัติ​มาก​เก็บ​ไว้​พอ​หลาย​ปีจง​อยู่​สบาย กิน ดื่ม และ​รื่น‍เริง​เถิด” (ล.ก. 12:9)  (And I will say to my soul, “Soul, you have ample goods laid up for many years; relax, eat, drink, be merry.)   ข้อความข้างต้นมาจากอุปมาที่องค์พร [อ่านต่อ]

เม.ย. 222017
 
อะไรคือสามสิ่งที่สำคัญในชีวิต

อะไรคือสามสิ่งที่สำคัญในชีวิต? “มีอยู่ 3 สิ่งที่คุณไม่อาจนำกลับคืนมาในชีวิต หนึ่งคือ ช่วงเวลาดี ๆ หลังจากที่คุณพลาดไป สอง ถ้อยคำที่คุณพูดออกไป สาม เวลาที่คุณปล่อยให้เสียไป!” (Three things you cannot recover in life The moment after it’s missed, The word after it’s said, And the time after it’s wasted.) คนเรามักร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปหรือพลาดไ [อ่านต่อ]

เม.ย. 152017
 
อีสเตอร์คืออะไร? และตรงกับวันไหน?

อีสเตอร์คืออะไร?  และตรงกับวันไหน?  “พระ‍เยซู​ตรัส​กับ​นาง​ว่า “เรา​เป็น​ชีวิต​และ​การ​เป็น​ขึ้น​จาก​ตายคน​ที่​วาง‍ใจ​ใน​เรา​จะ​มี​ชีวิต​อีก​แม้‍ว่า​เขา​จะ​ตาย​ไป และ​ทุก‍คน​ที่​มี​ชีวิต​และ​วาง‍ใจ​ใน​เรา​จะ​ไม่​ตาย​เลย   เธอ​เชื่อ​อย่าง‍นี้​ไหม?” (ยอห์น 11:25-26) Jesus said to her, “I am the resurrection and the life [อ่านต่อ]

เม.ย. 082017
 
มนุษย์ถูกสร้างมาทำไม?

มนุษย์ถูกสร้างมาทำไม? “มนุษย์ถูกสร้างมาให้ทำงาน เพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขาเป็นพระเจ้าผู้ทรงกระทำงานอยู่เสมอ” (Man was made to work, because the God who made him  was a working God.)                           &nbs [อ่านต่อ]