ทำไมต้องไปโบสถ์? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม: ”ทำไมต้องไปโบสถ์ในวันอาทิตย์? ไปแล้วได้ประโยชน์อะไร?”

คำตอบ:   เราไปโบสถ์ เพราะมีประโยชน์(โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อจิตวิญญาณของเรา) มากกว่าไม่ไปอย่างแน่นอน แล้วประโยชน์ที่กล่าวถึงนั้นมีอะไรบ้าง?   แม้คำตอบจะมีมากมาย แต่ก็ขอสรุปว่า:  การไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ว่า มีประโยชน์ 4 ด้าน ดังนี้

Continue Reading “ทำไมต้องไปโบสถ์? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”

สิบลดคืออะไร? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

สิบลดคืออะไร? “

คำตอบ:            

คำว่า “สิบลด” หรือ “ทศางค์” (tithing) หมายถึง  การมอบ(ถวาย) 1 ใน 10 ของสิ่งที่มี(เช่น ผลิตผลทางเกษตร หรือรายได้ที่เป็นเงินทอง) (ฉธบ.14:22) ให้กับคริสตจักร (หรือองค์การทางศาสนา)

ในทุกวันนี้ สิบลดมักเป็นการถวายด้วยใจสมัครไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ เงินสด เช็ค หรือการโอนเงินเข้าบัญชี โดยตรง (ผ่านพร้อมเพย์ หรือ QR Code ฯลฯ)  ในที่นี้ สิบลด (มี 2 ความหมาย):

Continue Reading “สิบลดคืออะไร? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”

คำตอบของชีวิต (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำตอบของชีวิต

คำถาม:“พระคัมภีร์สอนเรื่องการล้มในพระวิญญาณไว้อย่างไร?”
คำตอบ:

1.พระคัมภีร์ไม่ได้มีคำสอนหลักใดๆให้เราทรุดฮวบ และล้มหงายในพระวิญญาณเมื่อพบการสำแดงของพระเจ้า จะมีก็แต่การพยายามอธิบายเหตุผล และการอ้างอิงพระคัมภีร์บางตอนมาสนับสนุนแบบไม่ตรงบริบท เช่นอ้าง

Continue Reading “คำตอบของชีวิต (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”

เราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นอย่างไร (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม:”เราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นได้อย่างไร?”

คำตอบ:  ประการแรก เราต้องมีใจอยากจะดีขึ้นกว่าที่เป็นมาหรือที่กำลังเป็นอยู่ก่อน เพราะหากเราไม่มีใจปรารถนาที่จะดีขึ้น เราย่อมดีขึ้นไม่ได้ เนื่องด้วยธรรมชาติบาปภายในตัวเราจะดึงเราให้ต่ำลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น หากเราอยากจะแย่ลง ก็ไม่ต้องทำอะไร แค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ เดี๋ยวมันก็จะแย่ลงเอง เช่น อยากจะอ้วนก็ปล่อยปากปล่อยท้องกินทุกอย่างที่ขวางหน้า เดี๋ยวก็จะอ้วนเอง

Continue Reading “เราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นอย่างไร (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”

รับใช้ตามภาระใจ (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม: ”มีคนแนะนำว่า เราควรรับใช้พระเจ้าตามภาระใจ จึงอยากจะถามว่าการรับใช้ตามภาระใจนั้นเป็นอย่างไร?”

Continue Reading “รับใช้ตามภาระใจ (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”

ความสามารถ พรสวรรค์ และของประทานต่างกันตรงไหน?

คอลัมน์คำตอบชีวิต:                        

คำถาม:   ความสามารถ พรสวรรค์ และของประทานต่างกันตรงไหน?

คำตอบ:

  • “ความสามารถ” คือ การมีคุณสมบัติที่จะทำบางสิ่งได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีความรู้และความชำนาญในเรื่องนั้น ๆ
  • “ตะลันต์” คือความสามารถตามธรรมชาติ (ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด) ในการทำบางสิ่งได้ดี
  • “พรสวรรค์” คือ ความสามารถเหนือธรรมชาติอันโดดเด่นที่พระเจ้าประทานให้มา (บางทีก็ใช้ในความหมายเดียวกับตะลันต์หรือของประทาน)
  • “ของประทาน” คือ ความสามารถพิเศษที่พระเจ้าประทานมาให้ (เมื่อเรายังเกิดใหม่) เพื่อรับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ (คริสตจักร)

Continue Reading “ความสามารถ พรสวรรค์ และของประทานต่างกันตรงไหน?”

คุณกลัวอะไร? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คุณกลัวอะไร?

“F.E.A.R.  Has 2 meanings 

  • Forget Everything And Run or                       
  • Face Everything And Rise ….  The choice is yours.”

“ความกลัว มี 2 ความหมาย

  • หนึ่งคือ ให้ลืมทุกสิ่ง แล้ววิ่งหนี หรือ                 
  • สองคือ ให้คำนึงถึงทุกสิ่งและ ยืนหยัด  …แต่จะตัดสินใจเลือกทำอะไรนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง!”

Continue Reading “คุณกลัวอะไร? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”