ต.ค. 222016
 
ประสิทธิภาพเริ่มที่ไหน?

ประสิทธิภาพเริ่มที่ไหน? “คนที่มีสัมพันธภาพที่ดีในบ้าน มักมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสนามธุรกิจ” (People who have good relationships at home are more effective in the marketplace.) คำว่า “ประสิทธิภาพ” (effective) มีความหมายสากลว่า … “ประสบความสำเร็จ หรือบรรลุถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการ” (successful or achieving the results that you want.) หากเราทุ่มเทและหวัง [อ่านต่อ]

ต.ค. 152016
 
ความสำเร็จคืออะไร?

ความสำเร็จคืออะไร? “ก่อนคุณเป็นผู้นำ ความสำเร็จคือเรื่องของการทำให้ตัวคุณเองเติบโต เมื่อคุณกลายเป็นผู้นำ ความสำเร็จเป็นเรื่องของการทำให้ผู้อื่นเติบโต!” “Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.” – Jack Welch– ตอนคุณยังเด็ก คุณคิดถึงแต่ตัวเอ [อ่านต่อ]

ต.ค. 132016
 
ขอน้อมเกล้าถวายความอาลัย!

ขอน้อมเกล้าถวายความอาลัย! พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้อภิบาลและสมาชิกคริสตจักรแห่งความสุข (Church of Joy)    

ต.ค. 082016
 
จะทำให้ลูกหลานเจริญพัฒนาได้อย่างไร?

จะทำให้ลูกหลานเจริญพัฒนาได้อย่างไร?  “สิ่งที่จะทำให้ลูกหลานของคุณเป็นมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณทำเพื่อพวกเขา แต่มาจากสิ่งที่คุณได้ฝึกสอนพวกเขาให้ทำเพื่อตัวพวกเขาเอง” (It is not what you do for your children, but what you have taught Them to do for themselves that will make them successful Human beings.) ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือในคริ [อ่านต่อ]

ต.ค. 012016
 
ทำอย่างไรจึงจะได้ความไว้วางใจมา?

ทำอย่างไรจึงจะได้ความไว้วางใจมา?  “ความนับถือ ต้องคู่ควรกับการได้รับ ความซื่อตรง ต้องได้รับการชื่นชม ความไว้วางใจ ต้องทำให้ได้มา ความจงรักภักดี ต้องสนองคืนกลับไป!” (Respect is earned. Honesty is appreciated. Trust is gained. Loyalty is returned.) …คนบางคนคาดหวังความนับถือจากผู้อื่น แต่ตัวเองกลับทำตัวไม่น่าเคารพนับถือ …คนบางคนเรียกหาความ [อ่านต่อ]

ก.ย. 242016
 
จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้อย่างไร?

“จงเป็นแบบอย่างที่ดี  จงแสดงความกรุณาต่อคนที่ไร้ความเมตตา  จงให้อภัยแก่คนที่ไม่สมควรจะได้รับ  จงรักอย่างไม่มีเงื่อนไข  การกระทำของคุณจะสะท้อนตัวตนของคุณอยู่เสมอ!” (Be an example… Show kindness to unkind people. Forgive people who don’t deserve it.  Love unconditionally. Your actions always reflect who you are.) คนบางคนเป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่ เพราะเ [อ่านต่อ]

ก.ย. 172016
 
พระเจ้าอยู่ที่ไหน ในยามที่เราเผชิญความยากลำบาก?

“ความยากลำบาก ไม่ได้มีไว้เพื่อดึงให้คุณห่างไกลจากพระเจ้า แต่ตรงกันข้าม เพื่อดึงคุณให้เข้ามาใกล้พระองค์” (Trials were never suppose to make us draw further away from God but instead closer to Him.) เรามักเผชิญกับคำถามว่า … “ทำไมพระเจ้าปล่อยให้เราเผชิญกับความยากลำบาก” หรือ หนักเข้าไปอีกก็คือ “ทำไมพระเจ้านำเราเข้าไปสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิต โดยไม่ช่วย [อ่านต่อ]