ส.ค. 112018
 
ถ้าหากเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบไม่ได้ล่ะ?

ถ้าหากเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบไม่ได้ล่ะ? “ไม่มีหนทางใดที่จะทำให้คุณเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบได้ แต่มีนับล้านหนทางที่คุณจะเป็นแม่ที่ดีได้!” (There is no way to be a perfect mother, and a million ways to be a good one.) -Jill Churchill- มีน้อยคนหรือแทบไม่มีสักคนที่เป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบ สตรีบางคนเกิดมาสูงศักดิ์ รวยทรัพย์ และเติบโตขึ้นมาด้วยองค์ประกอบที่ดีเลิศ แ [อ่านต่อ]

ส.ค. 042018
 
ความแตกต่าง?

ความแตกต่าง? “There is a difference between interest and commitment. When you’re interested in doing something, you do it only when it’s convenient. When you’re committed to something, you accept no excuses, only results.”                      & [อ่านต่อ]

ก.ค. 282018
 
คนแก่แบบไหนที่พระเจ้าต้องการ?

คนแก่แบบไหนที่พระเจ้าต้องการ? (สดุดี 92:14) “มันยังออกผลเมื่อแก่แล้ว มันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่” They still bear fruit in old age; they are ever full of sap and green  ในไม่ช้า เราทุกคนก็จะแก่ตัวลง แต่เราจะเป็นคนแก่แบบไหน?             แบบไร้ค่าหรือเปี่ยมด้วยคุณค่า?     [อ่านต่อ]

ก.ค. 212018
 
จะทำอย่างไรให้พระเจ้ายิ้ม?

จะทำอย่างไรให้พระเจ้ายิ้ม? “จงรักผู้ที่ให้ มากกว่าของที่เขาให้มา !” (Love the give more than the gift.) คนเรามักรักของที่ได้รับมามากกว่าตัวของบุคคลผู้ที่ให้สิ่งของนั้นแก่เรา! หลายครั้งลูก ๆ ไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของพ่อแม่ที่ตรากตรำเพื่อให้ของขวัญที่ล้ำค่าแก่ลูก ๆ อย่างเช่น การศึกษาและการกินอยู่เท่ากับที่พวกเขาตื่นเต้นยินดี และเพลิดเพลินกับของข [อ่านต่อ]

ก.ค. 142018
 
พระเจ้ามีพระประสงค์อะไรจากเรา?

พระเจ้ามีพระประสงค์อะไรจากเรา? “เรารัก ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน”  We love because He first loved us. (1ยอห์น4:19 THSV11) พระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร? เราเรียนรู้จากพระคริสตธรรมคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาเพื่อให้เรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ พระเจ้าประสงค์ให้เราได้นมัสการ และมีส่วนร่วมแบ่งปันในพระสิริและความสุขนิรันดร์กับพระองค์  พร [อ่านต่อ]

ก.ค. 072018
 
จะหาอนุชนอย่างดาเนียลในคริสตจักรได้อย่างไร?

จะหาอนุชนอย่างดาเนียลในคริสตจักรได้อย่างไร? “น้ำพระทัยของพระเจ้าจะไม่นำคุณให้ไปในที่ ๆ พระคุณของพระเจ้าจะไม่ปกป้องคุณ” (The will of God will not take you where the grace of God will not protect you.) เมื่อพระเจ้าทรงเรียก และเลือกเรา ไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยใด หรือในสภาพการณ์ใด พระองค์จะทรงนำเราและปกป้องคุ้มครองเราไปตลอดเส้นทางตามแผนการของพระองค์ ดาเนีย [อ่านต่อ]

มิ.ย. 302018
 
ความเชื่อจะช่วยอะไรเราได้?

ความเชื่อจะช่วยอะไรเราได้?  “ความเชื่อ (ศรัทธา) ไม่ใช่ความรู้สึก ความเชื่อคือการเลือกที่จะวางใจพระเจ้า แม้แต่ในยามที่หนทางข้างหน้าดูเลื่อนลอย!” (Faith isn’t a feeling. It’s a choice to trust God even when the road ahead seems uncertain.) คนเรามีความเชื่อจริงหรือไม่ จะดูกันได้ที่ตรงไหน? คงต้องดูว่า เมื่อคนๆ นั้น เผชิญกับเรื่องที่ท้าทายความศรัทธ [อ่านต่อ]