ก.ย. 272014
 
สมาชิกในกายเดียวกัน

“ส่วน​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เป็น​กาย​ของ​พระ‍คริสต์ และ​แต่​ละ​อวัยวะ​ก็​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​กาย​นั้น”      Now you are the body of Christ and individually members of it.  (1โครินธิ์ 12:27) ร่ายกายของคนเราจะมีเพียงอวัยวะเดียวไม่ได้ ! [...]

ก.ย. 202014
 
เพลงเก่า!

“ฉันชอบฟังเพลงเก่า ๆ ที่ฉันเคยรัก เพลงเหล่านั้นเปรียบดังความทรงจำที่เราสามารถย้อนกลับไปเยือนได้เสมอ!” (I love hearing old songs I used to love.  They’re like memories we can always go [...]

ก.ย. 062014
 
จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานสักเท่าไร?

“เพราะ‍ว่า​เรา​เป็น​อวัยวะ​ของ​พระ‍กาย​ของ​พระ‍องค์ ‘เพราะ‍เหตุ‍นี้​เอง ผู้‍ชาย​จะ​ละ​บิดา​มารดา​ไป​ผูก‍พัน​ อยู่​กับ​ภรรยา และ​เขา​ทั้ง‍สอง​จะ​เป็น​เนื้อ​เดียว‍กัน’  ความ​ล้ำ‍ลึก​ใน​เรื่อง‍นี้​สำคัญ และ​ข้าพ‌เจ้า​เข้า‍ใจ​ว่า​หมาย‍ถึง​พระ‍คริสต์​และ​คริสต‌จักร” (เอเฟซัส 5:30-32) Because we are members of his body.“Therefore a man shall leave his father [...]

ส.ค. 302014
 
จงปันส่วนออกเป็น 7 ส่วน!

จงปันส่วนออกเป็น 7 ส่วน! “จง​ปัน‍ส่วน​ของ​เจ้า​ออก​เป็น​เจ็ด​ส่วน เออ ถึง​แปด​ส่วน​ก็​ดี เพราะ​เจ้า​ไม่​ทราบ​ว่า สิ่ง​เลว‍ร้าย​อะไร​จะ​เกิด‍ขึ้น​บน​แผ่น‍ดิน​โลก” (Give a portion to seven, or even to eight, for you know [...]

ส.ค. 232014
 
คำถามแรกของคุณ?

ใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า?” (“And who is my neighbor?”)   (ลูกา 10:29)                         มีผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมบัญญัติคนหนึ่ง มาหาพระเยซูคริสต์ แล้วถามพระเยซูคริสต์ว่า …             “ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์” พระเยซูถามกลับไปว่า…             “ในธรรมบัญญัติเขียนว่าอย่างไร? ท่านอ่านแล้วเข้าใจอย่างไร?” เขาตอบว่า [...]

ส.ค. 162014
 
จงรับผิดชอบ!

“จงรับผิดชอบ และเริ่มต้นทำสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อตัวคุณเอง จงหยุดตำหนิต่อว่าสภาพแวดล้อมของคุณ สำหรับสิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้!” (Take responsibility and initiative for yourself.  Stop blaming your circumstances on what you are able [...]