เม.ย. 192014
 
ความคิดอย่าให้เป็นอย่างนี้!

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า “ความคิด” เป็นทรัพย์สินที่ล้ำค่าเกินประเมินราคา คุณค่าตัวของเราขึ้นอยู่กับคุณค่าความคิดของเรา! คิดลบ ได้ลบ คิดบวก ได้บวก คิดท้อ ได้ความพ่ายแพ้ คิดสู้ มีกำลังใจได้ชัยชนะ คิดไม่ดี จะนำปัญหามาสู่ตัวของเราและคนอื่น คิดดี จะเป็นพรแก่ตัวเองและคนรอบตัว ในพระคัมภีร์เตือนว่ามีความคิดหลายอย่างที่เราต้องพึงระวังอย่าให้เกิดขึ้นในสมองหรือใจของเรา! ดังเช่น 1.    อย่าคิดว่าตนฉลาด [...]

เม.ย. 122014
 
ทำได้หรือทำไม่ได้?

  “ไม่ว่าคุณจะคิดว่า “ทำได้” หรือ คุณคิดว่า คุณ “ทำไม่ได้” คุณคิดถูกต้องแล้ว!” (Whether you think you can, or you think you don’t –you’re right.)    [...]

เม.ย. 052014
 
นิสัยเสีย

“การป้องกันนิสัยไม่ให้เสียนั้นย่อมง่ายกว่าการแก้ไขนิสัยที่เสียไปแล้ว!” (It is easier to prevent bad habits than to break them.) สุภาษิตโบราณมีอยู่ว่า “ป้องกันดีกว่าแก้ เพราะแย่แล้วจะแก้ไม่ทัน!” หากคุณคิดว่าการแก้ไขเมื่อเกิดความเสียหายไปแล้ว จะเป็นเรื่องถูก ๆ หรือจะจบลงได้ง่าย ๆ  [...]

มี.ค. 292014
 
เรื่องเป็นไปได้

“ความศรัทธา – หาได้ทำให้สิ่งใดเป็นเรื่องง่าย แต่ความศรัทธา ทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปได้!” (Faith, –  it does not make things easy, it makes them possible.) คนเราไม่มีศรัทธาไม่ได้!  เพียงแต่อยู่ที่ว่า เราศรัทธาอะไร? [...]

มี.ค. 222014
 
จงเมตตากันสักนิด

“จงเมตตา! เพราะว่าทุกๆ คนที่คุณพบ กำลังประสบกับสมรภูมิโหดในชีวิต!” (Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle!)  คนเราทุกคนล้วนต้องการความเข้าใจ และความเมตตา! แต่ปัญหาก็คือ บ่อยครั้งที่เราไม่เข้าใจผู้อื่น ทำให้เราขาดความเมตตาต่อเขา [...]

มี.ค. 152014
 
สัญลักษณ์ของสาวก

“ความรัก คือนิยามคุณลักษณะของสาวกของพระคริสต์”!  (Love is the defining characteristic of a Disciple of Christ)   -Dieter F. Uchtdorf-  หากมีคนถามว่า คุณลักษณะหรือลักษณะเด่นของคริสเตียนคืออะไร? คำตอบที่พึงให้กลับไปก็คือ “ความรัก!” พระเยซูคริสต์ตรัสว่า… [...]

มี.ค. 082014
 
คนที่มีความสุข

คนที่มีความสุข  “คนที่มีความสุข ไม่ได้มีส่วนที่ดีที่สุดของทุก ๆ สิ่งแต่เขาดึงเอาส่วนที่ดีที่สุดออกมาได้จากทุก ๆ สิ่งที่เขามี!” (The Happiest people do not Have the Best of Everything. They Make the [...]