ก.ค. 222017
 
จะทำอย่างไรให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม?

จะทำอย่างไรให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม?  “ความเชื่อของคุณไม่ทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้น แต่พฤติกรรมของคุณต่างหากที่เป็นตัวทำให้เกิดขึ้น!” (Your beliefs don’t’ make you a better person; Your Behavior does.) คนบางคนไม่มีความเชื่อหรือศรัทธาในสิ่งใดๆเลย (แม้แต่พระเจ้า)  และพฤติกรรมของเขานั้นไม่ดี  เป็นสิ่งที่พอรับกันได้ แต่คนบางคน อ้างว่าเ [อ่านต่อ]

ก.ค. 152017
 
ก่อนที่คุณจะพูด คุณควรทำอะไรบ้าง?

ก่อนที่คุณจะพูด คุณควรทำอะไรบ้าง?  “ก่อนที่คุณจะพูด จงคิดก่อนว่า…  T –  สิ่งที่พูดนั้นเป็นจริง (True) ไหม?  H –  สิ่งที่พูดนั้นช่วย ให้ดีขึ้น (Helpful) ไหม?  I  –  สิ่งที่พูดนั้นสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring) ไหม? N –  สิ่งที่พูดนั้น จำเป็น (Necessary) ไหม? K –  สิ่งที่พูดนั้น แสดงความเมตตา กรุณา (Kin [อ่านต่อ]

ก.ค. 082017
 
จะทำตัวเองให้เจ็บปวดต่อไปอีกทำไมเล่า?

จะทำตัวเองให้เจ็บปวดต่อไปอีกทำไมเล่า? “การเอาแต่ยึดความโกรธไว้ ก็เปรียบได้กับ การดื่มยาพิษ แล้วคาดหวังให้คนอื่นตาย! (Holding on to anger is like drinking poison and expecting the other person to die.)  ช่างเป็นเรื่องน่าขำใช่ไหม ที่เราอยากให้คนอื่นตาย แต่เรากลับทำให้ตัวเองตายซะเอง! …คาอินโกรธอาเบลน้องชายของตน จนโถมเข้าใส่ และฆ่าน้องตาย เป็นเหตุ [อ่านต่อ]

ก.ค. 012017
 
ทำไมต้องระวังความคิดของเรา?

ทำไมต้องระวังความคิดของเรา? “จงระวังความคิดของคุณให้ดี เพราะว่าความคิดของเราได้ยินไปถึงสวรรค์” (Guard well your thoughts; Our thoughts are heard in heaven.)      -Owen D. Young- ในพระคัมภีร์เล่มแรกคือ พระธรรมปฐมกาล ได้เล่าให้เราทราบว่า …  พระเจ้าทรงเห็นเค้าความคิดในใจทั้งหมดของมนุษย์ “5พระยาห์เวห์ทรงเห็นว่าความชั [อ่านต่อ]

มิ.ย. 242017
 
คำตักเตือนแบบไหนที่พระคริสต์ต้องการ?

ตักเตือนแบบไหนที่พระคริสต์ต้องการ? พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย เรา​ขอ‍ร้อง​ท่าน​ให้​นับ‍ถือ​คน​ที่​ทำ‍งาน​อยู่​ท่าม‍กลาง​พวก‍ท่าน และ​ปก‍ครอง​ท่าน​และ​ตัก‍เตือน​ท่าน​ใน​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า  จง​เคารพ​และ​รัก​เขา​ให้​มาก​เพราะ​งาน​ที่​เขา​ได้​ทำ จง​อยู่​อย่าง​สงบ‍สุข​ด้วย‍กัน พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย ขอ​ให้​พวก‍ท่าน​ตัก‍เตือน​คน​ที่​เกียจ‍คร้าน หนุน​ใจ​ผู้​ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 172017
 
หากมนุษย์ไม่ได้รับโอกาสที่ 2  จะเกิดอะไรขึ้น?

หากมนุษย์ไม่ได้รับโอกาสที่ 2 จะเกิดอะไรขึ้น?  “ถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้อภัยคนบาป บนสวรรค์ก็คงจะว่างเปล่า” (If God did no forgive sinners, Heaven would be empty.)   เราทุกคนล้วนอ่อนแอ และขาดประสบการณ์ เราทุกคนจึงมีโอกาส “พลาด” และ “พลั้ง” ทำให้ต้อง “เสียใจ” และ “เสียหาย” ได้อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตด้วยตัวเอง [อ่านต่อ]

มิ.ย. 102017
 
คุณเผาสะพานไปแล้วหรือยัง?

คุณเผาสะพานไปแล้วหรือยัง?  “ไม่มีความรักที่ปราศจากการให้อภัย และไม่มีการให้อภัยที่ปราศจากความรัก” (There is no love without forgiveness. And there is no forgiveness without love.)  -Bryant H. Mc Gill- ความรักไม่ใช่เรื่องของการพยายามลืมหรือมองข้าม แต่เป็นเรื่องว่าเราควรให้อภัยอย่างไร เหมือนกับว่า… ไม่ใช่เรื่องของการฟัง แต่เป็นเรื่องของการเ [อ่านต่อ]