ก.ย. 242016
 
จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้อย่างไร?

“จงเป็นแบบอย่างที่ดี  จงแสดงความกรุณาต่อคนที่ไร้ความเมตตา  จงให้อภัยแก่คนที่ไม่สมควรจะได้รับ  จงรักอย่างไม่มีเงื่อนไข  การกระทำของคุณจะสะท้อนตัวตนของคุณอยู่เสมอ!” (Be an example… Show kindness to unkind people. Forgive people who don’t deserve it.  Love unconditionally. Your actions always reflect who you are.) คนบางคนเป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่ เพราะเ [อ่านต่อ]

ก.ย. 172016
 
พระเจ้าอยู่ที่ไหน ในยามที่เราเผชิญความยากลำบาก?

“ความยากลำบาก ไม่ได้มีไว้เพื่อดึงให้คุณห่างไกลจากพระเจ้า แต่ตรงกันข้าม เพื่อดึงคุณให้เข้ามาใกล้พระองค์” (Trials were never suppose to make us draw further away from God but instead closer to Him.) เรามักเผชิญกับคำถามว่า … “ทำไมพระเจ้าปล่อยให้เราเผชิญกับความยากลำบาก” หรือ หนักเข้าไปอีกก็คือ “ทำไมพระเจ้านำเราเข้าไปสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิต โดยไม่ช่วย [อ่านต่อ]

ก.ย. 102016
 
จะยินดีอยู่ได้อย่างไร  ในสภาพแวดล้อมที่ไม่น่ายินดี?

“จงชื่น‍ชมยินดีในองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าทุกเวลา ข้าพ‌เจ้าขอย้ำอีก‍ครั้งว่าจงชื่น‍ชมยินดีเถิด” (Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice.) (ฟิลิปปี 4:4)  คนเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไร หากไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เขาชื่นชมยินดี บนเส้นทางแห่งชีวิตนั้น? ดังนั้น ไม่ว่าชีวิตของเราจะเจอะเจอกับอะไร เราควรจะมีสิ่งที่ชูใจที่ทำให้ชีวิตของเรามีเรี่ยว [อ่านต่อ]

ก.ย. 032016
 
ทำอย่างไรชีวิตจึงจะปลอดภัย?

ทำอย่างไรชีวิตจึงจะปลอดภัย? (จงเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้า!) “ยิ่งคุณเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าน้อยลงมากเท่าไร จิตวิญญาณของคุณก็จะยิ่งห่างไกลจากพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น!” (The less you obey the Word of God, The more you distance yourself from God in the spiritual realm.) -Sunday Adelaja- ถ้าพระเจ้าทรงรักเรา เราก็ควรรักพระองค์เช่นกัน แล้วเราจะรักพระองค์อ [อ่านต่อ]

ส.ค. 272016
 
รับมืออย่างไรกับความแตกต่าง?

รับมืออย่างไรกับความแตกต่าง? “สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก็คือเรียนรู้จักเคารพให้เกียรติ และเปิดใจยอมรับความแตกต่างในท่ามกลางพวกเรา จนกว่าความแตกต่างของพวกเรา ไม่สร้างความแตกต่างอะไรนักในวิถีที่พวกเราได้รับการปฏิบัติ!” (What we need to do is learn to respect and embrace our differences until our difference don’t make a difference in how we are treated.) [อ่านต่อ]

ส.ค. 202016
 
ตัววัดความรัก

ตัววัดความรัก! “ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าถูกวัดโดยสามัคคีธรรมที่เรามีทุกวันกับผู้อื่นและความรักที่แสดงออกมาให้เห็นประจักษ์!” (Our love to God is measured byOur everyday fellowship with others and The love it displays.)  -Andrew Murray- ใคร ๆ ก็พูดได้ว่าเขารักพระเจ้า แต่จะพิสูจน์กันอย่างไร? ใคร ๆ ก็พูดได้ว่า เขารักพระเจ้ามาก แต่เราจะวัดได้ด้วยวิธีใด [อ่านต่อ]

ส.ค. 132016
 
มีความจริงอะไรบ้าง ที่แม่ไม่เคยบอกเรา?

“10 สิ่ง ที่ผู้เป็นแม่ไม่เคยบอกคุณ” “จงให้บิดามารดาของเจ้ายินดี จงให้ผู้ที่คลอดเจ้าเปรม‍ปรีดิ์” (Let your father and mother be glad; let her who bore you rejoice.) (สุภาษิต 23:25) แม่มักดูเข้มแข็ง กล้าหาญ และไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อลูก! แม่มักอิ่มอยู่เสมอ และมักยอมสละสิ่งดีเพื่อลูกตลอดเวลา แม่มักจะยิ้มแย้มดูราวกับชีวิตไม่มีปัญหาหรือไม่มีภาระใดที่ [อ่านต่อ]