ต.ค. 202018
 
จงยำเกรงและภักดีต่อพระเจ้า

จงยำเกรง และจงภักดีต่อพระเจ้า! “…สวัสดิมงคลจะมีแก่เขาทั้งหลายที่ยำเกรงพระเจ้า คือ ที่มีความยำเกรงเฉพาะพระพักตร์พระองค์” (Yet I know that it will be well with those who fear God, because they fear before him.”) –ปัญญาจารย์ 8:12 THSV11 เราต้องเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า! คนที่ยำเกรงพระเจ้าจริงๆ จะไม่กล้าทำสิ่งชั่วร้ายใดๆ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับ [อ่านต่อ]

ต.ค. 132018
 
จะประยุกต์พระคัมภีร์เข้ากับชีวิตจริงของเราได้อย่างไร?

จะประยุกต์พระคัมภีร์เข้ากับชีวิตจริงของเราได้อย่างไร? “ซาตานไม่สนว่าคุณไปโบสถ์ หรืออ่านพระคัมภีร์ของคุณหรือไม่ ตราบนานเท่าที่คุณยังไม่นำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ปฏิบัติใช้ในชีวิตคุณ!” The Devil doesn’t care if you go to church or read your Bible, as long as you don’t apply it to your life.) ถ้าเราอ่าน หรือท่องจำพระคัมภีร์ได้ทั้งเล่มแต่ไม่นำมาปฏิบัต [อ่านต่อ]

ก.ย. 292018
 
จงเป็นพยานควบคู่กับการทำดี!

จงเป็นพยานควบคู่กับการทำดี “ฉันหวังว่าคนธรรมดาที่มีสมรรถนะไม่จำกัดในการทำลายจะมีพลังอันไม่จำกัดในการทำดีเช่นกัน!” I only wish that ordinary people had an unlimited capacity for doing harm; then they might have an unlimited power for doing good.            -Socrates- คนเรามีศักยภาพมากมายเกินความเข้าใจซึ่งพระเจ [อ่านต่อ]

ก.ย. 222018
 
ไปเยี่ยมได้ ก็ไปเยี่ยมเถอะ!

ไปเยี่ยมได้ ก็ไปเยี่ยมเถอะ! “ฉันพยายามเยี่ยมเยียนคนในโรงพยาบาลเมื่อฉันไปได้ ฉันยิ้ม ฉันทำตลกโปกฮา เมื่อฉันอยู่ที่นั่น แต่เมื่อฉันจากออกมา ฉันก็เริ่มร้องไห้!” I try to visit people in hospitals when I can, smiling and joking while I’m there.  But when I leave, I just start crying.  -Loretta Lyn       &nb [อ่านต่อ]

ก.ย. 152018
 
ประโยชน์ของกลุ่มย่อยในคริสตจักร

ประโยชน์ของกลุ่มย่อยในคริสตจักรคืออะไร? แท้จริงกลุ่มย่อยของคริสตจักรก็คือ ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของคริสตจักร หรืออาจเป็นตัวคริสตจักรเลยก็เป็นได้หากว่ามีองค์ประกอบหรือความพร้อมที่จะเป็น  เช่น มีผู้ปกครองดูแลปกครองคริสตจักร มีการสั่งสอนพระวจนะ และมีการปฏิบัติพิธีกรรมต่าง ๆ และ มีการนมัสการร่วมกันของคนในกลุ่มนั้นอยู่เป็นประจำต่อเนื่อง ฮบ.10:25 &nb [อ่านต่อ]

ก.ย. 082018
 
ทำไมเราควรชวนคนมาคริสตจักร?

ทำไมเราควรชวนคนมาคริสตจักร? “คริสตจักรเป็นโรงพยาบาลสำหรับคนบาป ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์สำหรับนักบุญ” (A Church is hospital for sinners, not a museum for saints.)  Pauline Phillips- หากการชวนคนมาคริสตจักรหรือมาโบสถ์เป็นสิ่งไม่ดี เราก็ไม่ควรทำ แต่ถ้าการชวนคนมาโบสถ์ เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่า ทำไมเราถึงไม่ทำ? เมื่อพูดถึงคำถามที่ว่า “ทำไมเราควรชวนคนมาที่คริสตจ [อ่านต่อ]

ก.ย. 012018
 
ทำไมเราต้องเป็นพยาน?

 ทำไมเราต้องเป็นพยาน? “When brothers and sisters in Christ unite in the common bond of the Word of God and prayer, they are strengthened in their faith and witness.”  “เมื่อคริสเตียนชายหญิงผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกันในพระวจนะของพระเจ้าและการอธิษฐาน พวกเขากำลังรับการเสริมสร้างให้เข้มแข็งขึ้นในความเชื่อศรัทธา และการเป็นพยานของพวกเขา”  ― Bi [อ่านต่อ]