จะทำอย่างไรให้ครอบครัวมีความสุข? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม:  “จะทำอย่างไรให้ครอบครัวของเรามีความสุข?”

คำตอบ:   “ครอบครัวของเราจะมีความสุขหากว่า…

1) เราเรียนรู้จักหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อปัญหาหรือทำให้คนในครอบครัวหมดความสุข

Continue Reading “จะทำอย่างไรให้ครอบครัวมีความสุข? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”

การขอบคุณพระเจ้าคืออะไร?

การขอบคุณพระเจ้าคืออะไร?

คำถาม  ”การขอบคุณพระเจ้าคืออะไร?  ทำไมต้องขอบคุณพระเจ้า? และเราควรขอบคุณพระเจ้าในเรื่องอะไร?”

คำตอบ       การขอบคุณพระเจ้า (give thanks ) คือ  “การแสดงความกตัญญู หรือการแสดงความชื่นชมต่อพระเจ้าและพระคุณของพระองค์” (- express gratitude or show appreciation to. thank. acknowledge, recognise,)

Continue Reading “การขอบคุณพระเจ้าคืออะไร?”

ตอบ “โรคซึมเศร้า” (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำตอบชีวิต:  ตอน ”โรคซึมเศร้า”

คำถาม: 

 1.“มีคำถามคือมีเพื่อนที่สนิทกันในโบสถ์ เป็นโรคซึมเศร้า ถึงขั้นพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่อยากบอกคนที่โบสถ์ ในฐานะที่เราเป็นคนสนิท ที่ทราบเรื่องนี้  เราสามารถช่วยเค้าอย่างไรได้บ้างครับ?”

 ตอบ:      “ขอให้เรารู้จักสังเกตดูเพื่อนของเราคนนั้นว่าเขามีอาการต่อไปนี้ หรือไม่?

Continue Reading “ตอบ “โรคซึมเศร้า” (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”

ศิษยาภิบาลคือใคร? มีหน้าที่อะไร? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม     “ศิษยาภิบาลคือใคร มีหน้าที่อะไร?

                  คนจะเป็นศิษยาภิบาลต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?”

คำตอบ       

คำว่า “ศิษยาภิบาล”  เป็นคำที่มาจากคำ 2 คำ คือ  “ศิษย์”  + “อภิบาล” (อภิปาล)

แท้จริง “ศิษยาภิบาล” เป็นคำสันสกฤต แปลว่า “ผู้ดูแลศิษย์” 

Continue Reading “ศิษยาภิบาลคือใคร? มีหน้าที่อะไร? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”

ชนะอุปสรรคปัญหาในชีวิตอย่างไร (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

เอาชนะอุปสรรคในชีวิต

คำถาม              “เราจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาในชีวิตของเราได้อย่างไร?”
คำตอบ:             วิธีชนะอุปสรรคปัญหาที่ขวางกั้น!

“ประวัติศาสตร์ได้สำแดงให้เห็นว่าผู้ชนะที่โด่งดังทั้งหลายมักต้องเผชิญอุปสรรคที่ทำให้ใจแทบแตกสลายก่อนที่พวกเขาจะประสบชัยชนะ และที่พวกเขามีชัยชนะก็เพราะว่าพวกเขาปฏิเสธที่จะท้อใจในยามที่พวกเขาพ่ายแพ้”

(“History has demonstrated that the most notable winners usually encountered heart-breaking obstacles before they triumphed. They won because they refused to become discouraged by their defeats.”)                                  — B. C. Forbes

Continue Reading “ชนะอุปสรรคปัญหาในชีวิตอย่างไร (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”

ความขมขื่นคืออะไร (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม:    “ความขมขื่นคืออะไร มันเกิดจากอะไร มีตัวอย่างในพระคัมภีร์หรือไม่?

                  แล้วเราจะจัดการหรือเอาชนะมันได้อย่างไร?

คำตอบ:     “ความขมขื่น” (bitterness) คือ “ความรู้สึกหรือพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาเป็นความโกรธ ความเจ็บปวด ความขุ่นเคืองใจ เพราะประสบกับประสบการณ์ที่แย่ หรือ เมื่อได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ( angry, hurt, or resentful because of one’s bad experiences or a sense of unjust treatment.)

Continue Reading “ความขมขื่นคืออะไร (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”

เอาชนะการทดลองทางเพศ (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม:      “จะรับมือและเอาชนะการทดลองเรื่องเพศได้อย่างไร?”

คำตอบ:       “ มีวิธีหลายวิธีที่เราสามารถใช้รับมือ หรือพิชิตการทดลองเรื่องเพศในชีวิตของเรา

Continue Reading “เอาชนะการทดลองทางเพศ (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”