ธ.ค. 032016
 
พ่อแบบไหนที่ลูกต้องการ

พ่อแบบไหน ที่ลูกต้องการ? “จงดำเนินชีวิตชนิดที่เวลาลูกๆของคุณคิดถึง ‘ความเที่ยงธรรม และความซื่อตรง’ พวกเขาจะคิดถึงคุณ!” “Live so that when your children think of fairness and integrity, they think of you.” —H. Jackson Brown, Jr. น่าเสียดายแทนหลายครอบครัว ที่ลูก ๆ ไม่เห็นแบบอย่างชีวิตที่ดีในตัวของผู้เป็นพ่อ ตรงกันข [อ่านต่อ]

พ.ย. 262016
 
ข่าวประเสริฐคืออะไร?

ข่าวประเสริฐ (Good News) คืออะไร? ฉันอยากรู้ว่า ข่าวประเสริฐคืออะไร? โดยทั่วไป คำว่า “ข่าวประเสริฐ” มาจากคำว่า “Gospel” ที่หมายความว่า “คำสอนและการสำแดงของพระเยซูคริสต์” หรือ  “ชีวประวัติของพระเยซูและคำสอนของพระองค์(ในพระกิตติคุณ 4 เล่ม)” ในพระคัมภีร์ คำว่า gospel เป็นคำที่แปลมาจาก คำนามภาษากรีก “euangelion” ปรากฏ 76 ครั้งที่แปลว่า “ข่าวดี” (Good N [อ่านต่อ]

พ.ย. 192016
 
คุณมีใจกระตือรือร้นที่จะทำดีอยู่หรือไม่?

คุณมีใจกระตือรือร้นที่จะทำดีอยู่หรือไม่? “ไม่มีสิ่งใดติดต่อกันได้เร็วเท่ากับความกระตือรือร้น!”  “Nothing is so contagious as enthusiasm!”  –Samuel Taylor Coleridge คำว่า “กระตือรือร้น” มีความหมายว่า “รีบร้อน เร่งรีบ ขมีขมัน มีใจฝักใฝ่เร่งร้อน” ดังนั้นคนมีความกระตือรือร้น จะไม่เฉื่อยชา ชักช้า เงื [อ่านต่อ]

พ.ย. 122016
 
คุณพัฒนาชีวิตด้วยอะไร?

คุณพัฒนาชีวิตด้วยอะไร? “โดยการมีวินัยในตัวเอง และมีการควบคุมตัวเอง คุณสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้!” (By constant self-discipline and self – control you can develop greatness of character)   ชีวิตที่ดี ไม่เกิดขึ้นเอง ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หากต้องการได้ร่างกายแข็งแรง โดยไม่ทำอะไรเลย …ไม่มีทาง หาก [อ่านต่อ]

พ.ย. 052016
 
ทำไมคนงานจึงยังคงทำงานอยู่?

ทำไมคนงานจึงยังคงทำงานอยู่?  “คนงานเปี่ยมด้วยพรสวรรค์ ยังคงทำงานอยู่ เพราะว่าพวกเขา… ได้รับผลตอบแทนที่ดี ได้รับการแสดงความชื่นชม ได้รับการรับฟัง ได้รับการส่งเสริม ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้รับการแนะนำฝึกสอน ได้รับการท้าทาย (ให้ก้าวหน้า)  (Talented employees stay because They are: Paid well Appreciated Listened to Promoted Involved in decisions [อ่านต่อ]

ต.ค. 292016
 
ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร?

ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร? “คุณต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณกระทำและสิ่งที่คุณพูดเสมอไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร”? (You are always responsible for how you act and what you say, No matter how you Feel.) จริง ๆ แล้วคุณต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายมาให้ดูแลและใช้ ไม่ว่าจะเป็น…. …เวลา (ของชีวิต) …ความสามารถและพรสวรรค์(ของประทาน) [อ่านต่อ]

ต.ค. 222016
 
ประสิทธิภาพเริ่มที่ไหน?

ประสิทธิภาพเริ่มที่ไหน? “คนที่มีสัมพันธภาพที่ดีในบ้าน มักมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสนามธุรกิจ” (People who have good relationships at home are more effective in the marketplace.) คำว่า “ประสิทธิภาพ” (effective) มีความหมายสากลว่า … “ประสบความสำเร็จ หรือบรรลุถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการ” (successful or achieving the results that you want.) หากเราทุ่มเทและหวัง [อ่านต่อ]