พ.ย. 182017
 
ครอบครัวของเราควรจะเป็นแบบไหน?

ครอบครัวของเราควรจะเป็นแบบไหน? “ในบ้านหลังนี้…เรามอบโอกาสที่ 2 ให้แก่กัน เราให้อภัย เราผิดพลาดได้ เราจริงใจต่อกัน เราเสียใจและขอโทษกัน เราสนุกสนานเสียงดัง เรากอดกันและเรารักกัน เราก้าวไปด้วยกันอย่างครอบครัว!” (In this house: We do second chances. We do forgiveness. We do mistakes.We do real. We do I’m sorry. We do Loud really well. We do hugs [อ่านต่อ]

พ.ย. 112017
 
ต้องทำอย่างไรจึงจะทำงานร่วมกันได้?

ต้องทำอย่างไรจึงจะทำงานร่วมกันได้? “เราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกันทุกเรื่อง เพื่อจะเมตตากรุณาต่อกันและกันได้!” (We don’t have to agree on everything to be kind to one another.) คนเราไม่เหมือนกัน ดังนั้น คนเราแต่ละคนย่อมคิดไม่เหมือนกัน เมื่อเราอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะในบ้าน ในโบสถ์ ที่โรงเรียน หรือในที่ทำงาน  เราต้องเตรียมใจได้เลยว่า เราต้องเจอะเจอคนที [อ่านต่อ]

พ.ย. 042017
 
อะไรคือสัมพันธภาพที่สำคัญที่สุด?

อะไรคือสัมพันธภาพที่สำคัญที่สุด? “พวกเราส่วนใหญ่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า   แต่นั่นแตกต่างจากการได้รู้จักกับพระเจ้ามากมายนัก! (“Most of us know about God. But that is quite different from KNOWING God.”) เราอาจรู้เรื่องใครบางคนดีมากโดยไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือรู้จักกับเขาเป็นส่วนตัวจริงๆ เลย! คนจำนวนไม่น้อยแม้แต่ (ผู้นำ) คริสเตียนที่อยู่ในโ [อ่านต่อ]

ต.ค. 282017
 
สัมพันธภาพที่ดีเริ่มต้นมาจากอะไร?

สัมพันธภาพที่ดีเริ่มต้นมาจากอะไร? “สัมพันธภาพที่ดีเริ่มต้นมาจากการสื่อสารที่ดี!” (A good relationship starts with good Communication.) บางคนถึงกับกล่าวว่า … “การสื่อสารสำคัญต่อความสัมพันธ์ ดุจเดียวกับที่ออกซิเจนจำเป็นต่อชีวิต หากปราศจากมัน คุณจะตายอย่างแน่นอน!” (Communication to a relationship is like Oxygen to life without it…it dies.) การสื [อ่านต่อ]

ต.ค. 212017
 
จะวางตัวอย่างไรในการคบหากับแฟน

จะวางตัวอย่างไรในการคบหากับแฟน? “จงสัมผัสหัวใจของเธอ ไม่ใช่ร่างกายของเธอ จงดึงความสนใจของเธอ ไม่ใช่ชิงพรหมจารีของเธอไป จงทำให้เธอยิ้มสดใส ไม่ใช่ทำให้เธอต้องเศร้าโศกเสียน้ำตา!” (Touch her heart Not her body. Steal her attention Not her virginity. Make her smile Don’t waste her tears.) มีคำถามมาว่าจะต้องทำอย่างไร หนุ่มสาวจึงจะสามารถรักษาตัวให้บริสุทธ [อ่านต่อ]

ต.ค. 142017
 
ทำไมต้องมีวินัยในการครองคู่

ทำไมต้องมีวินัยในการครองคู่  “เมื่อชายคนใดเพิ่งมีภรรยา อย่าให้ผู้นั้นออกไปกับกองทัพ หรือมอบงานอย่างใดแก่เขา ให้เขาอยู่บ้านปีหนึ่ง เพื่อเขาจะให้ภรรยาซึ่งเขาได้มานั้นมีความสุข!”    (เฉลยธรรมบัญญัติ 24:5) (When a man is newly married, he shall not go out with the army or be liable for any other public duty. He shall be free at home [อ่านต่อ]

ต.ค. 072017
 
ค่านิยมของชีวิตคุณคืออะไร?

ค่านิยมของชีวิตคุณคืออะไร?  Winston Churchill  เคยกล่าวไว้ว่า… “เราเลี้ยงดูชีวิต โดยสิ่งที่เราได้มา แต่เราสร้างชีวิต โดยสิ่งที่เราให้ออกไป!”   (We make a living by what we get, but we make a life by what we give.) การใช้จ่ายเงินของเราจะเป็นตัวบ่งบอกค่านิยมชีวิตในความคิดของเรา คุณหาเงินมาเพื่ออะไร? คุณใช้เงินเหล่านั้นเพื่อใคร? และอย่า [อ่านต่อ]