มี.ค. 182017
 
เวลาใดที่มีความหมายยิ่งสำหรับชีวิตของคุณ?

เวลาใดที่มีความหมายยิ่งสำหรับชีวิตของคุณ? “เพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า เราต้องมีเวลาที่มีความหมายโดยลำพังกับพระองค์” (To strengthen our relationship with God, we need some meaningful time alone with Him.)  -Dieter F Uchtdort- เวลาที่ใช้โดยลำพังกับพระเจ้า เป็นเวลาที่มีความหมาย และสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเรา เ [อ่านต่อ]

มี.ค. 112017
 
ฉันจะมีวินัยในการศึกษาพระคัมภีร์ได้อย่างไร?

ฉันจะมีวินัยในการศึกษาพระคัมภีร์ได้อย่างไร? มีคำแนะนำว่า เราควรมีวินัยในการศึกษาพระคัมภีร์ ตามแนวทางต่อไปนี้ อ่านพระคัมภีร์ (Read It) อ่านทั้งหมดทั้งเล่มหรือทั้งตอนภายในครั้งเดียว ถ้าหลายรอบได้ยิ่งดี จดหัวข้อสำคัญของพระคัมภีร์ตอนนั้น (Note It) มองหาข้อใหญ่ คำสำคัญ ๆ หรือข้อที่น่าสนใจ ศึกษาพระคัมภีร์ตอนนั้น (Study It) หาคำตอบว่า ใครทำอะไร กับใคร ที่ [อ่านต่อ]

ก.พ. 252017
 
จะตอบโต้อย่างไรดี?

จะตอบโต้อย่างไรดี? “อย่าปฏิบัติต่อคนอื่น ในวิถีที่พวกเขาปฏิบัติต่อคุณ จงปฏิบัติต่อเขา ในวิถีที่พระเจ้าปฏิบัติต่อคุณ (Don’t treat people the way they treat you; Treat them the way God treats you.)  -Dave Willis- ไม่ว่าใครผู้ใดจะทำอะไรเลวร้ายต่อคุณมากสักเพียงใด ก็อย่ายอมให้สิ่งนั้นดึงคุณลงมาตอบโต้ด้วยวิถีทางที่ต่ำเช่นเดียวกับที่เขาทำ เราห้ามผู้อ [อ่านต่อ]

ก.พ. 182017
 
คิดจะฆาตกรรมความสัมพันธ์หรือ?

คิดจะฆาตกรรมความสัมพันธ์หรือ? “ความสัมพันธ์ทั้งหลาย ไม่เคยตายตามธรรมชาติ ความสัมพันธ์เหล่านั้น มักถูกฆาตกรรม โดยทัศนคติ พฤติกรรม อัตตาหรือการเพิกเฉย” (Relationship never die a natural death. They are always murdered by attitude, behavior ego orIgnorance.)   ความสัมพันธ์เป็นดุจต้นไม้ หากคุณไม่ปลูก คุณก็ไม่มี  หากคุณไม่ดูแลรดน้ำ ความสัมพันธ [อ่านต่อ]

ก.พ. 042017
 

เราควรมีความสัมพันธ์ จุดยืน และบทบาทอย่างไรต่อ สังคม และรัฐ? “Whatever makes men good Christians make them good citizens.”          -Daniel Webster- (อะไรที่ทำให้คนเราเป็นคริสเตียนที่ดีได้ สิ่งนั้นก็ทำให้พวกเขาเป็นพลเมืองที่ดีด้วย) (ดาเนียล เว็บสเตอร์) เราที่เป็นคริสเตียนที่ดี จึงสมควรเป็นพลเมืองที่ดีของ [อ่านต่อ]

ม.ค. 212017
 

เราควรมีสัมพันธภาพกับพี่น้องคริสเตียนนอกคริสตจักรอย่างไรบ้าง? เราควรหนุนใจผู้เชื่อในพระคริสต์ (ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในคริสตจักรของเราหรือไม่? ) ให้พวกเขาดำรงอยู่ในความเชื่อ กจ.14:21-23 “ท่าน​ทั้ง‍สอง​ประ‌กาศ​ข่าว‍ประ‌เสริฐ​ใน​เมือง​นั้น และ​นำ​คน​จำ‌นวน​มาก​มา​เป็น​สาวก แล้ว​จึง​กลับ​ไป​ยัง​เมือง​ลิส‌ตรา เมือง​อิ‌โค‌นี‌ยูม และ​เมือง​อัน‌ทิ‌โอก ท่าน​ทั [อ่านต่อ]

ม.ค. 122017
 
7 สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

7สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง 1.อย่าคุยโม้โอ้อวด 2.อย่าพูดยกย่องตัวเอง 3.อย่าทอดทิ้งเพื่อน 4.อย่าสร้างปัญหาหรือเพิ่มภาระให้พี่น้อง (โดยไม่จำเป็น หรือไม่ก่อประโยชน์) 5.อย่าซื่อบื้อดื้อรั้น ปิดหูปิดตา ไม่ใส่ใจคำเตือน ยังคงเดินดุ่ยๆเข้าไปหาปัญหาหรืออันตราย 6.อย่าทำอะไรที่ดี (ตามความคิดของเรา) แต่ไม่ถูกจังหวะหรือกาลเทศะ 7.อย่าเป็นคนหยุมหยิม ทำให้คนอื่นหงุด [อ่านต่อ]