ม.ค. 122017
 
7 สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

7สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง 1.อย่าคุยโม้โอ้อวด 2.อย่าพูดยกย่องตัวเอง 3.อย่าทอดทิ้งเพื่อน 4.อย่าสร้างปัญหาหรือเพิ่มภาระให้พี่น้อง (โดยไม่จำเป็น หรือไม่ก่อประโยชน์) 5.อย่าซื่อบื้อดื้อรั้น ปิดหูปิดตา ไม่ใส่ใจคำเตือน ยังคงเดินดุ่ยๆเข้าไปหาปัญหาหรืออันตราย 6.อย่าทำอะไรที่ดี (ตามความคิดของเรา) แต่ไม่ถูกจังหวะหรือกาลเทศะ 7.อย่าเป็นคนหยุมหยิม ทำให้คนอื่นหงุด [อ่านต่อ]

ธ.ค. 312016
 
ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคืออะไร?

ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคืออะไร? “ความสัมพันธ์กับพระเจ้า คือ ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถมีได้” (A Relationship with God is the best relationship you can have.) ในแต่ละวัน คุณใช้เวลาไปกับใคร หรือเรื่องอะไร? แล้วคุณใช้เวลากับพระเจ้ามากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน? เราย่อมทราบกันดีว่า ไม่มีทางมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันได้ หากไม่มีเวลาให้แก่กันอย่า [อ่านต่อ]

ธ.ค. 242016
 
ความรอดคืออะไร?

ความรอดคืออะไร? (What Is Salvation?) คำว่า “ความรอด” (Salvation) เป็นคำสำคัญในชีวิตของคริสเตียน และของคนทั้งโลก แต่คำว่า “ความรอด” นั้น มีความหมายว่าอะไร? คำจำกัดความที่สั้นที่สุดคือ “การปลดปล่อย” (deliverance) แต่ “ปลดปล่อย” จากอะไร? ในพระคัมภีร์เดิมกล่าวถึงการที่พระเจ้าช่วยปลดปล่อยชาวอิสราเอล (ภายใต้การนำของโมเสส) ให้รอดพ้นจากความตาย และความเป็นท [อ่านต่อ]

ธ.ค. 172016
 
ยังไม่ยอมให้อีกหรือ?

ยังไม่ยอมให้อีกหรือ? “ไม่มีสิ่งใดที่คุณ ไม่ได้ให้ออกไป จะเคยเป็นของ ๆ คุณ!” (Nothing that you have not given away will ever be really Yours.)           -C.S. Lewis- หากเรามีสิ่งใดแล้วไม่เคยใช้ ก็เหมือนกันว่า เราไม่เคยมีสิ่งนั้นเลย มีเก้าอี้ แต่ไม่เคยนั่ง ก็เหมือนไม่เคยมีเก้าอี้ มีรถ (จักรยาน) แต่ไม่เคยขับ(ขี่) ก็เหมือนไม่เคยมี มีเงิน แต่ไม่ใช้ ก็เห [อ่านต่อ]

ธ.ค. 102016
 
เราจะเป็นความสว่างได้อย่างไร?

เราจะเป็นความสว่างได้อย่างไร?  “มีอยู่ 2 วิถีทางในการส่องสว่าง หนึ่งคือ เป็นเทียนที่จุดไว้ หรือสอง เป็นกระจกสะท้อนแสงสว่างนั้น” (There are two ways of spreading light; to be the candle or the mirror that reflects it.)   ใช่ครับ คุณเลือกได้ว่า คุณจะเป็นแค่ ตัวสะท้อนแสงหรือเป็นตัวแสงที่ส่องสว่างออกไป! พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราเป็น  “แสงสว่างต่อทุก [อ่านต่อ]

ธ.ค. 032016
 
พ่อแบบไหนที่ลูกต้องการ

พ่อแบบไหน ที่ลูกต้องการ? “จงดำเนินชีวิตชนิดที่เวลาลูกๆของคุณคิดถึง ‘ความเที่ยงธรรม และความซื่อตรง’ พวกเขาจะคิดถึงคุณ!” “Live so that when your children think of fairness and integrity, they think of you.” —H. Jackson Brown, Jr. น่าเสียดายแทนหลายครอบครัว ที่ลูก ๆ ไม่เห็นแบบอย่างชีวิตที่ดีในตัวของผู้เป็นพ่อ ตรงกันข [อ่านต่อ]

พ.ย. 262016
 
ข่าวประเสริฐคืออะไร?

ข่าวประเสริฐ (Good News) คืออะไร? ฉันอยากรู้ว่า ข่าวประเสริฐคืออะไร? โดยทั่วไป คำว่า “ข่าวประเสริฐ” มาจากคำว่า “Gospel” ที่หมายความว่า “คำสอนและการสำแดงของพระเยซูคริสต์” หรือ  “ชีวประวัติของพระเยซูและคำสอนของพระองค์(ในพระกิตติคุณ 4 เล่ม)” ในพระคัมภีร์ คำว่า gospel เป็นคำที่แปลมาจาก คำนามภาษากรีก “euangelion” ปรากฏ 76 ครั้งที่แปลว่า “ข่าวดี” (Good N [อ่านต่อ]