ก.พ. 182017
 
คิดจะฆาตกรรมความสัมพันธ์หรือ?

คิดจะฆาตกรรมความสัมพันธ์หรือ? “ความสัมพันธ์ทั้งหลาย ไม่เคยตายตามธรรมชาติ ความสัมพันธ์เหล่านั้น มักถูกฆาตกรรม โดยทัศนคติ พฤติกรรม อัตตาหรือการเพิกเฉย” (Relationship never die a natural death. They are always murdered by attitude, behavior ego orIgnorance.)   ความสัมพันธ์เป็นดุจต้นไม้ หากคุณไม่ปลูก คุณก็ไม่มี  หากคุณไม่ดูแลรดน้ำ ความสัมพันธ [อ่านต่อ]

ก.พ. 042017
 

เราควรมีความสัมพันธ์ จุดยืน และบทบาทอย่างไรต่อ สังคม และรัฐ? “Whatever makes men good Christians make them good citizens.”          -Daniel Webster- (อะไรที่ทำให้คนเราเป็นคริสเตียนที่ดีได้ สิ่งนั้นก็ทำให้พวกเขาเป็นพลเมืองที่ดีด้วย) (ดาเนียล เว็บสเตอร์) เราที่เป็นคริสเตียนที่ดี จึงสมควรเป็นพลเมืองที่ดีของ [อ่านต่อ]

ม.ค. 212017
 

เราควรมีสัมพันธภาพกับพี่น้องคริสเตียนนอกคริสตจักรอย่างไรบ้าง? เราควรหนุนใจผู้เชื่อในพระคริสต์ (ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในคริสตจักรของเราหรือไม่? ) ให้พวกเขาดำรงอยู่ในความเชื่อ กจ.14:21-23 “ท่าน​ทั้ง‍สอง​ประ‌กาศ​ข่าว‍ประ‌เสริฐ​ใน​เมือง​นั้น และ​นำ​คน​จำ‌นวน​มาก​มา​เป็น​สาวก แล้ว​จึง​กลับ​ไป​ยัง​เมือง​ลิส‌ตรา เมือง​อิ‌โค‌นี‌ยูม และ​เมือง​อัน‌ทิ‌โอก ท่าน​ทั [อ่านต่อ]

ม.ค. 122017
 
7 สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

7สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง 1.อย่าคุยโม้โอ้อวด 2.อย่าพูดยกย่องตัวเอง 3.อย่าทอดทิ้งเพื่อน 4.อย่าสร้างปัญหาหรือเพิ่มภาระให้พี่น้อง (โดยไม่จำเป็น หรือไม่ก่อประโยชน์) 5.อย่าซื่อบื้อดื้อรั้น ปิดหูปิดตา ไม่ใส่ใจคำเตือน ยังคงเดินดุ่ยๆเข้าไปหาปัญหาหรืออันตราย 6.อย่าทำอะไรที่ดี (ตามความคิดของเรา) แต่ไม่ถูกจังหวะหรือกาลเทศะ 7.อย่าเป็นคนหยุมหยิม ทำให้คนอื่นหงุด [อ่านต่อ]

ธ.ค. 312016
 
ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคืออะไร?

ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคืออะไร? “ความสัมพันธ์กับพระเจ้า คือ ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถมีได้” (A Relationship with God is the best relationship you can have.) ในแต่ละวัน คุณใช้เวลาไปกับใคร หรือเรื่องอะไร? แล้วคุณใช้เวลากับพระเจ้ามากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน? เราย่อมทราบกันดีว่า ไม่มีทางมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันได้ หากไม่มีเวลาให้แก่กันอย่า [อ่านต่อ]

ธ.ค. 242016
 
ความรอดคืออะไร?

ความรอดคืออะไร? (What Is Salvation?) คำว่า “ความรอด” (Salvation) เป็นคำสำคัญในชีวิตของคริสเตียน และของคนทั้งโลก แต่คำว่า “ความรอด” นั้น มีความหมายว่าอะไร? คำจำกัดความที่สั้นที่สุดคือ “การปลดปล่อย” (deliverance) แต่ “ปลดปล่อย” จากอะไร? ในพระคัมภีร์เดิมกล่าวถึงการที่พระเจ้าช่วยปลดปล่อยชาวอิสราเอล (ภายใต้การนำของโมเสส) ให้รอดพ้นจากความตาย และความเป็นท [อ่านต่อ]

ธ.ค. 172016
 
ยังไม่ยอมให้อีกหรือ?

ยังไม่ยอมให้อีกหรือ? “ไม่มีสิ่งใดที่คุณ ไม่ได้ให้ออกไป จะเคยเป็นของ ๆ คุณ!” (Nothing that you have not given away will ever be really Yours.)           -C.S. Lewis- หากเรามีสิ่งใดแล้วไม่เคยใช้ ก็เหมือนกันว่า เราไม่เคยมีสิ่งนั้นเลย มีเก้าอี้ แต่ไม่เคยนั่ง ก็เหมือนไม่เคยมีเก้าอี้ มีรถ (จักรยาน) แต่ไม่เคยขับ(ขี่) ก็เหมือนไม่เคยมี มีเงิน แต่ไม่ใช้ ก็เห [อ่านต่อ]