มิ.ย. 232018
 
จะนำความรอดไปถึงผู้ใหญ่ของเราได้อย่างไร?

 จะนำความรอดไปถึงผู้ใหญ่ของเราได้อย่างไร? พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่า   “พวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน”   –มาระโก 16:15 THSV11 And he said to them, “Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation.”  -Mark 16:15 ESV เราต้องประกาศและนำคนอื่นๆ ให้มาหาพระเยซูคริสต์ เพื [อ่านต่อ]

มิ.ย. 162018
 
ถ้ามีใจ เรื่องยากๆ ก็กลายเป็นเรื่องง่ายๆ!

ถ้ามีใจ เรื่องยากๆ ก็กลายเป็นเรื่องง่ายๆ! วันนี้ ผมไม่ขอเขียนอะไรมากมายนอกจากเอาข่าวที่สะท้านโลกมาแบ่งปัน ภายใต้ความตรึงเครียด และความกลัวอันตรายจากสงครามนิวเคลียร์ที่เกาหลีและสหรัฐอเมริกาทำให้ตื่นเต้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งมาเป็นเวลายาวนานหลายปี  ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องที่เขย่าขวัญคนทั้งโลกนี้ อยู่ๆ ก็จะจบลงได้ โดยฝีมือของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำที่ก้ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 092018
 
ใครคือแบบอย่างของอนุชนที่ดีในพระคัมภีร์?

 ใครคือแบบอย่างของอนุชนที่ดีในพระคัมภีร์? โยเซฟอายุ 17 ปี เผชิญความกดดันจากพี่ๆ ในครอบครัวใหญ่ที่อิจฉาริษยาหมั่นไส้ไม่ชอบขี้หน้าเขา เพราะ พ่อลำเอียงรักเขาอย่างออกหน้าออกตา เขาเองฉลาดโดดเด่นช่างฝันช่างพูด จนทำให้ตัวเองดูดีกว่าคนอื่นๆ ในบ้าน พวกพี่ๆ จึงถึงกับรวมหัวกันเล่นงานเขาโยนลงบ่อกะเอาให้ถึงตาย เลยทีเดียว แต่ดีที่พี่ชายอย่างรูเบนเตือนสติว่า [อ่านต่อ]

มิ.ย. 022018
 
อะไรคือคุณธรรมทั้ง 7 ที่ควรปลูกฝังให้เด็กๆ?

อะไรคือคุณธรรมทั้ง 7  ที่ควรปลูกฝังให้เด็ก ๆ ? “ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย  เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์ ทรงเป็นที่วางใจของข้าพระองค์ตั้งแต่เป็นเด็กมา” (For you, O Lord, are my hope, my trust, O Lord, from my youth.) (สดุดี 71:5 THSV11) ถ้าเราอยากจะเก็บเกี่ยว เราต้องหว่านก่อน ถ้าเราอยากจะมีกินในช่วงฤดูที่แห้งแล้ง [อ่านต่อ]

พ.ค. 262018
 
จะสาละวนอยู่กับเพื่อนเทียม จนละเลยสูญเสียเพื่อนแท้ไปอย่างนั้นหรือ?

จะสาละวนอยู่กับเพื่อนเทียมจนละเลยสูญเสียเพื่อนแท้ไปอย่างนั้นหรือ?   “เพื่อนเทียม เป็นเหมือนเงา พวกเขาติดตามคุณไปในยามที่มีแสงตะวัน แต่ละทิ้งคุณไปในยามที่คุณอยู่ในความมืดมิด” (Fake Friends are like Shadows. They follow you in the sun but leave you in the dark) มิตรแท้ย่อมไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าจะเป็นยามใด หรือสภาพใดในชีวิต ดังพระธรรม สุภาษิตอันอมตะ [อ่านต่อ]

พ.ค. 192018
 
จะเอาใจใส่ดูแลกันได้อย่างไร?

จะเอาใจใส่ดูแลกันได้อย่างไร? “จงช่วยรับภาระของกันและกัน ท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์”   “Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ.”   -Galatians 6:2 ESV/กาลาเทีย 6:2 TH1971– ขอช่วยดูคนข้างๆ ของคุณสักนิดว่า…             เขายังอยู่หรื [อ่านต่อ]

พ.ค. 122018
 
เพื่อนกันตลอดไป

เพื่อนกันตลอดไป  “ฉันขอเดินไปกับเพื่อนในท่ามกลางความมืดมิด ดีกว่าเดินไปลำพังในความสว่าง!”  “I would rather walk with a friend in the dark, than alone in the light.”   – Helen Keller ชีวิตเราจะมีความหมายอะไรหากต้องอยู่แต่ลำพังในโลกนี้ แต่ก็น่าแปลกที่บางคนกลับอยากแยกตัวเองไปจากคนอื่น เพียงเพื่อจะอยู่ตามลำพัง คนเราไม่ได้ถูกออกแบบมา [อ่านต่อ]