ต.ค. 182014
 
เครียดไปทำไม

“ความเครียดทำให้คุณเชื่อว่าทุกสิ่งต้องเกิดขึ้น ณ บัดนี้ แต่ความศรัทธาคือ ให้ความมั่นใจแก่คุณอีกครั้งว่าทุก ๆ สิ่งจะเกิดขึ้นในเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนด!” (Stress makes you believe that Everything has to happen right now. Faith reassures [...]

ต.ค. 112014
 
พระเจ้าในทุกวาระ

“ในยามที่มีสุข จงสรรเสริญพระเจ้า   Happy moments , Praise God ในยามยากลำบาก จงแสวงหาพระเจ้า  Difficult moments, Seek God ในยามนิ่งสงบ จงนมัสการพระเจ้า   Quiet moments, Worship God ในยามเจ็บปวด [...]

ต.ค. 042014
 
จะร่วมหรือไม่ร่วม?

และจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลาย พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้ และจงมีใจขอบพระคุณ (And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in [...]

ก.ย. 272014
 
สมาชิกในกายเดียวกัน

“ส่วน​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เป็น​กาย​ของ​พระ‍คริสต์ และ​แต่​ละ​อวัยวะ​ก็​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​กาย​นั้น”      Now you are the body of Christ and individually members of it.  (1โครินธิ์ 12:27) ร่ายกายของคนเราจะมีเพียงอวัยวะเดียวไม่ได้ ! [...]

ก.ย. 202014
 
เพลงเก่า!

“ฉันชอบฟังเพลงเก่า ๆ ที่ฉันเคยรัก เพลงเหล่านั้นเปรียบดังความทรงจำที่เราสามารถย้อนกลับไปเยือนได้เสมอ!” (I love hearing old songs I used to love.  They’re like memories we can always go [...]

ก.ย. 062014
 
จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานสักเท่าไร?

“เพราะ‍ว่า​เรา​เป็น​อวัยวะ​ของ​พระ‍กาย​ของ​พระ‍องค์ ‘เพราะ‍เหตุ‍นี้​เอง ผู้‍ชาย​จะ​ละ​บิดา​มารดา​ไป​ผูก‍พัน​ อยู่​กับ​ภรรยา และ​เขา​ทั้ง‍สอง​จะ​เป็น​เนื้อ​เดียว‍กัน’  ความ​ล้ำ‍ลึก​ใน​เรื่อง‍นี้​สำคัญ และ​ข้าพ‌เจ้า​เข้า‍ใจ​ว่า​หมาย‍ถึง​พระ‍คริสต์​และ​คริสต‌จักร” (เอเฟซัส 5:30-32) Because we are members of his body.“Therefore a man shall leave his father [...]