ธ.ค. 202014
 
คุณทำอะไรบ้าง?

“คุณไม่อาจตำหนิผู้ใดที่ก้าวออกไปจากคุณ หากว่าคุณไม่ได้ทำสิ่งใดเลยที่จะทำให้เขาอยากอยู่กับคุณ!” (You can’t blame someone for walking away if you didn’t do anything to make them stay.) คนเรานี่แปลก! ตอนที่สามารถทำบางอย่างได้กลับไม่ทำ […]

ธ.ค. 132014
 
คริสตมาสเป็นเวลา

มีบทเพลงคริสตมาสน่ารักน่าฟังอยู่เพลงหนึ่งมีเนื้อความว่า… “คริสตมาสเป็นเวลา คริสตมาสเป็นเวลา คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก   (2)  บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่จะเข้าใจ ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้ สายใยใจเราผูกพัน พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า  “คริสตมาสเป็นเวลา คริสตมาสเป็นเวลา คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก”     และมีเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษว่า… “Christmas is a time  […]

พ.ย. 292014
 
ความนับถือต้องได้มา

“ความนับถือ…เป็นสิ่งที่ต้องคู่ควรกับการได้มา ความซื่อตรง… เป็นสิ่งที่ต้องแสดงความชื่นชม ความไว้วางใจ…เป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้มา ความจงรักภักดี…เป็นสิ่งที่ต้องสนองคืนกลับไป” (Respect is… earned. Honesty is… appreciated. Trust is gained. Loyalty is …returned.)      คนเรามักเรียกร้อง หรือ […]

พ.ย. 222014
 
ตัวอย่างของข่าวประเสริฐ!

“ฉันคิดว่า การประกาศข่าวประเสริฐเพียงชนิดเดียวที่เป็นที่ยอมรับได้  คือการประกาศข่าวประเสริฐด้วยตัวอย่างที่ประเสริฐ!” (I think the only kind of acceptable evangelization is the evangelization of good example.)             […]

พ.ย. 152014
 
งานของคุณ

“งานของคุณไม่ใช่การตัดสินผู้ใด งานของคุณไม่ใช่การประเมินว่า ใครควรได้อะไร งานของคุณคือการยกชูผู้ที่ล้มลง ฟื้นฟูใจคนที่แตกสลาย และเยียวยารักษาคนที่ทุกข์เจ็บปวด!” (Your job is not to judge Your job is not to figure out if […]

พ.ย. 012014
 
ศาสนาคริสต์ทื่ปราศจากสาวก

“คริสตศาสนาที่ปราศจากการเป็นสาวกมักเป็นศาสนาคริสต์ที่ปราศจากพระคริสต์!” (Christianity without discipleship is always Christianity without Christ.) -Dietrich Bonhoeffer-     ศาสนาคริสต์ย่อมไม่แตกต่างจากศาสนาอื่น ๆ หากปราศจาก “องค์พระคริสต์”! พระเยซูคริสต์ทรงทำให้คริสตศาสนามีชีวิตและมีความหมายขึ้นมา! ศาสนาคริสต์และศาสนาใด ๆ […]