ส.ค. 012015
 
พลังเชื่อมต่อ

“ความศรัทธาเปรียบเหมือนไวไฟ มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่มันมีพลังอำนาจที่จะเชื่อมต่อคุณกับพระเจ้า และกับสิ่งที่คุณต้องการ!” (Faith is like wifi , it’s invisible but it has the power to connect you to God & what you need!) พระคัมภีร์บอกเราว่า…            “ความศรัทธา(ความเชื่อ)คือ ความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ และมั่นใจในสิ่งที่เ [อ่านต่อ]

ก.ค. 252015
 
จุดยืนเรื่องชีวิตสมรส

การสมรสมีคำนิยามมากมายจนสับสน แต่ที่เป็นพื้นฐานก็คือ การสมรสเป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้ากำหนดให้ ชายและหญิงเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งกาย และวิญญาณ โดยมีพันธสัญญาที่จะผูกพันและผูกมัดกันและกันด้วยความรักจนกว่าชีวิตจะหาไม่! ในพระคัมภีร์ การสมรสเป็นเรื่องของการละจากครอบครัวเดิม เพื่อไปผูกพันกับคู่สมรสและสร้างครอบครัวใหม่ ปฐก.2:21-24 “แล้ว​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เ [อ่านต่อ]

ก.ค. 182015
 
ชนะหรือแพ้?

“ชนะไม่ต้องอวด แพ้ไม่ต้องแก้ตัว!” (Win without boasting. Lose without excuse.)  -Albert Payson Terhune (1872-1942) ชีวิตของเรามีทั้งแพ้และชนะ! เวลาชนะเราก็ยินดี    เวลาแพ้เราก็เสียใจ เวลาชนะใคร ๆ ก็มาร่วมแสดงความยินดี    เวลาแพ้ อาจมีหลายคนสาปส่งหรือรุมซ้ำเติม จึงไม่มีใครอยากแพ้   แต่บางครั้งเราอาจประสบกับความพ่ายแพ้โดยไม่คาดคิด ในทำนองเดียวกัน เรา [อ่านต่อ]

ก.ค. 112015
 
รอนานเกินไปแล้ว

“คนที่ให้ก็ต่อเมื่อได้รับการร้องขอเท่านั้น คือคนที่รอนานเกินไปแล้ว!” (He who gives only when he is asked has waited too long.) บางคนอาจจะให้โดยไม่ได้มีใจเมตตา แต่คนที่มีใจเมตตาที่แท้จริงย่อมไม่อาจที่จะไม่ให้ บางครั้งอาจเกิดคำถามว่า แล้วควรจะให้เมื่อไร? คำตอบก็คือ จงให้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้! (หากการให้นั้นไม่สร้างความเสียหายอย่างไม่จำเป็นต่อผู [อ่านต่อ]

ก.ค. 042015
 
สร้างสาวกคืออะไร?

“เพราะ‍ฉะนั้น ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​จง​ออก​ไป​และ​นำ​ชน​ทุก​ชาติ​มา​เป็น​สาวก​ของ​เรา จง​บัพ‌ติศ‌มา​พวก‍เขา​ใน​พระ‍นาม​ของ​พระ‍บิดา พระ‍บุตร และ​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ และ​สอน​พวก‍เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สาร‌พัด​ที่​เรา​สั่ง​พวก‍ท่าน​ไว้และ​นี่‍แน่ะ เรา​จะ​อยู่​กับท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เสมอ​ไป จน‍กว่า​จะ​สิ้น‍ยุค”  (มัทธิว 28:19-20) พระเยซูคริสต์ทรงบัญชาให้เราออก [อ่านต่อ]

มิ.ย. 272015
 
ชีวิตที่คู่ควร

“มีแต่ชีวิตที่อยู่เพื่อรับใช้ผู้อื่นเท่านั้นที่คู่ควรต่อการดำรงอยู่” (Only a life lived in the service to other is worth living.) -Albert Einstein- แท้จริงเราควรพูดว่า มีแต่ชีวิตที่ดำรงอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าเท่านั้นที่คู่ควรต่อการดำรงอยู่! เพราะว่า พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้เรามีชีวิตอยู่ และตายเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า! และผลจา [อ่านต่อ]

มิ.ย. 202015
 
การนมัสการฟื้นฟูจิตวิญญาณ

“การนมัสการพระเจ้าช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณของเรา ดุจเดียวกับที่การพักผ่อนนอนหลับ ฟื้นฟูสภาพร่างกายของเรา!” (Worship renews the spirit as sleep renews the body.)  -Richard C. Cabot- นับตั้งแต่เมื่อบรรพบุรุษของมนุษย์ทำบาป พวกเขาก็ห่างเหินไปจากพระเจ้า จิตวิญญาณของพวกเขาค่อย ๆ ห่างไกลจากพระเจ้า จนกระทั่ง พระเจ้าประทานบุตรชายคนใหม่ให้แก่ อาดัม กับ เอวาคือ เส [อ่านต่อ]