มิ.ย. 252016
 
การเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

“การเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ การที่คุณยอมเสียสละความสุขของคุณเอง เพื่อเห็นแก่ผู้อื่น” (The greatest sacrifice is when you sacrifice your own happiness for the sake of someone else.) พระเยซูคริสต์ทรงสรุปแก่นของศาสนาในโลกนี้ ให้เหลือเพียงแค่คำเดียวคือ  “รัก” ศาสนามักมีบัญญัติกฎเกณฑ์หรือศีลมากมายที่ต้องถือรักษา แต่หากว่าปราศจาก “ความรัก” ศาสนานั้นก [อ่านต่อ]

มิ.ย. 182016
 
จุดประสงค์ของชีวิตเรา!

“วัตถุประสงค์ของชีวิตมนุษย์คือการรับใช้  การแสดง  รักเมตตา และความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้อื่น!” (The Purpose of human life isto serve, and to show compassion and the will to help others.) -Albert Schweitzer- ดร. อัลเบิร์ต ชไวเซอร์ (Albert Schweitzer, 1875-1965)  ผู้โด่งดัง เจ้าของรางวัล Nobel Peace Prize (1952) เป็นทั้ง แพทย์  นักดนตรี  นักปรัชญา แ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 112016
 
ให้แล้วจะได้มากกว่าที่มีอยู่!

“มีแต่ “การให้” เท่านั้นที่สามารถทำให้คุณ ได้รับ “มากกว่า”  ที่คุณมีอยู่แล้ว!” (Only by Giving are you able to receive MORE than you already have.)  -Jim Rohn- พวกเรามักคิดว่า หากเก็บสะสมไว้ โดยไม่ใช้ออกไป จะทำให้เราจะมีมากขึ้น เรามักเข้าใจว่า หากเราไม่จ่าย ไม่ให้สิ่งที่เรามีแก่ใครเลย เราก็จะมีมากขึ้น แต่นั่นไม่ใช่ความจริง!  เพราะทุกอย่างที่เราสะสม [อ่านต่อ]

มิ.ย. 042016
 
ความละโมบของมนุษย์

“พิภพ โลกได้จัดเตรียมทุกสิ่งไว้เพียงพอ เพื่อสนองตอบอย่างน่าพอใจต่อทุก ๆ ความจำเป็นของมนุษย์ แต่ไม่ใช่ต่อทุก ๆ ความละโมบของมนุษย์”  -มหาตมะ คานธี- (Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.)  -Mahatma Gandhi- หากมนุษย์ไม่มีความละโมบ โลกนี้จะเป็นดุจสวรรค์ ที่มีทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการไว้สนองอย่างเหลือล้น ตาม ธรรมช [อ่านต่อ]

พ.ค. 282016
 
อย่าตอบแทนความชั่วด้วยการทำชั่วที่มากกว่า!

“อย่าทำชั่ว​ตอบ‍แทน​ชั่ว​แก่​ใคร​เลยแต่​จง​มุ่ง​ทำ​สิ่ง​ที่​ใครๆ ก็​เห็น​ว่า​ดี” (Repay no one evil for evil,but give thought to do what is honorable in the sight of all.)                    (Romans 12:17) คนอื่นอาจทำชั่วทำเลวต่อคุณ แต่คุณไม่จำเป็นต้องฉุดตัวคุณเองให้ลงต่ำด้วยการทำเช่นเดียวกับที่เขาทำกับคุณ เขาทำผิดทำบาป ไม่ว่าจะต่อผู้ใดหรือต่อคุณ เ [อ่านต่อ]

พ.ค. 212016
 
ชนะเพราะความเป็นหนึ่ง

“ที่ไหนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่นั่นมีชัยชนะอยู่เสมอ!” (Where there  is unity,  there is always victory.)   -Publilius Syrus-   ทีมฟุตบอลนอกสายตาอาจกลายมาเป็นแชมป์ได้   หากว่าพวกเขาเล่นด้วยกันได้ดีอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในขณะที่ทีมรวมดาราที่แต่ละคนต่างมีความเป็นตัวของตัวเองสูง แต่ไม่อาจหล่อหลอมจนกลายเป็นทีมได้ พวกเขาอาจไปไม่ถึงดวงด [อ่านต่อ]

พ.ค. 142016
 
หยิ่งผยอง หรือถ่อมใจ?

“ความหยิ่งผยองสนใจแต่ว่า ใครเป็นฝ่ายที่ถูก แต่ความถ่อมใจนั้น ใส่ใจกันว่าอะไรคือสิ่งที่ถูก!” (Pride is concerned with who is right. Humility is concerned with what is right.)  -Ezra Taft Benson-   เมื่อเราจดจ่อ กับเรื่องว่า “ใคร” ทำ ?  “ใคร” พูด ?    หรือ  “ใคร” เป็นต้นเหตุ? ผลที่ตามมามักจะเป็นในเชิงลบ เช่น หากว่าคนอื่นเป็นฝ่ายผิด เราก็จะลงมือจัดการ [อ่านต่อ]