ก.ค. 302016
 
NEW เอี่ยมอ่องอรทัย

NEW: เอี่ยมอ่องอรทัย คำว่า “เอี่ยม” แปลว่า “ยังไม่ได้ใช้” เช่น ใหม่เอี่ยม “เอี่ยมอ่อง” แปลว่า “ใหม่ผุดผ่อง” เช่น เสื้อผ้าเอี่ยมอ่อง  หรือหมายถึง “สะอาดสดใส ไม่หมองมัว” เช่น หน้าตาเอี่ยมอ่อง! ส่วนคำว่า “เอี่ยมอ่องอรทัย” นั้น เป็นสำนวนที่เพิ่มสร้อยคำ มีเสียงคล้องจองหรือคำว่า “อรทัย” พ่วงเข้ากับคำว่า “เอี่ยมอ่อง”! แล้วคำว่า  “อรทัย” แปลว่าอะไร?        [อ่านต่อ]

ก.ค. 232016
 
“ทำไมเราต้องสุภาพอ่อนโยน และเราจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร?”

“ทำไมเราต้องสุภาพอ่อนโยน และเราจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร?” คำตอบ เราต้องสุภาพอ่อนโยน ทั้ง ทางกิริยา และวาจาของเรา เพราะว่า เราต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา หากเราไม่ระมัดระวังสิ่งที่เราพูด แสดงออก หรือทำ  อาจกระทบจิตใจของคนอื่นทำให้เขาเจ็บปวดได้โดยไม่รู้ตัว!  “จิตใจ” ของคนเรานั้นเปราะบาง เราจึงต้องทะนุถนอมและระวังอย่าทำให้จิตใจนั้นฟกช้ำ หรือแต [อ่านต่อ]

ก.ค. 162016
 
ทำไมพระคัมภีร์ให้ความสำคัญกับการต้อนรับแขกแปลกหน้า?

  ทำไมพระคัมภีร์ให้ความสำคัญกับการต้อนรับแขกแปลกหน้า? พระคัมภีร์ ทั้งเดิมและใหม่ ให้ความสำคัญเรื่อง “การต้อนรับแขกแปลกหน้า” หรือ “การมีอัธยาศัยไมตรี” ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “hospitality” แปลว่า  “the friendly treatment of quests or strangers : an act or show of welcome.” ส่วนคำภาษากรีก คือ “philo – xenia”  แปลว่า  ‘Love  +  stranger  =   Love of strang [อ่านต่อ]

ก.ค. 092016
 
อย่าด่วนตัดสินใคร!

อย่าด่วนตัดสินใคร! “อย่าตัดสินผู้ใด โดยไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดของเรื่องราว คุณอาจคิดว่าคุณเข้าใจ แต่คุณไม่!” (Never judge someone without Knowing the whole story. You may think you understand But you don’t.) พระเจ้ามิได้ส่งคนมาให้เราตัดสิน แต่ทรงส่งคนนั้นมาเพื่อให้เรา รัก! ดังนั้น    อะไรที่ทำแล้วออกอาการว่า เราไม่รักใคร ก็จงหลีกเลี่ยงอย่าทำอย่างน [อ่านต่อ]

ก.ค. 022016
 
คำพูดที่เมตตา

“คำพูดที่เมตตา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมาก แต่ว่า คำพูดเหล่านั้นส่งผลกระทบอย่างมหาศาล” (Kind words do not cost much.  Yet they accomplish much.)   -Blaise Pascal-   คำพูดมีพลัง ทั้งพลังสร้างสรรค์ และพลังทำลายล้าง! จงระวังคำพูดของคุณ! เพราะว่า คุณสามารถฆ่าคนให้ตายได้ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำ โดยไม่ต้องใช้ระเบิดพลีชีพ  ลูกปืน หรือ อาวุธใด ๆ คำพูดข [อ่านต่อ]

มิ.ย. 252016
 
การเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

“การเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ การที่คุณยอมเสียสละความสุขของคุณเอง เพื่อเห็นแก่ผู้อื่น” (The greatest sacrifice is when you sacrifice your own happiness for the sake of someone else.) พระเยซูคริสต์ทรงสรุปแก่นของศาสนาในโลกนี้ ให้เหลือเพียงแค่คำเดียวคือ  “รัก” ศาสนามักมีบัญญัติกฎเกณฑ์หรือศีลมากมายที่ต้องถือรักษา แต่หากว่าปราศจาก “ความรัก” ศาสนานั้นก [อ่านต่อ]

มิ.ย. 182016
 
จุดประสงค์ของชีวิตเรา!

“วัตถุประสงค์ของชีวิตมนุษย์คือการรับใช้  การแสดง  รักเมตตา และความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้อื่น!” (The Purpose of human life isto serve, and to show compassion and the will to help others.) -Albert Schweitzer- ดร. อัลเบิร์ต ชไวเซอร์ (Albert Schweitzer, 1875-1965)  ผู้โด่งดัง เจ้าของรางวัล Nobel Peace Prize (1952) เป็นทั้ง แพทย์  นักดนตรี  นักปรัชญา แ [อ่านต่อ]