พ.ย. 212015
 
คำพยานที่ดี

“การเป็นพยานที่ดีเพื่อพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่เป็นแค่การสังเกตเฝ้าดูคนที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่เป็นการลงมือช่วยพวกเขา!” (A Good witness for Jesus, Doesn’t just observe others In need, they help.) หากเราเห็นใครทุกข์ใจแล้วเราไม่หวั่นไหวเลย ถือว่าเราไม่ปกติ หากเราเห็นผู้ใดทุกข์ใจแล้วเรามีใจห่วงใย ถือว่าเราปกติ หากเราเห็นบุคคลใดทุกข์ใจแล้วเรามีใจห่วงใย แ [อ่านต่อ]

พ.ย. 142015
 
สิ่งสำคัญที่สุด

“สิ่งสำคัญที่สุดในโลก ไม่ใช่การรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่คือ การรู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้า!” (The most important thing in the world is not to know the Lord’s will, but to know the Lord.)                                                                                                                                                                 [อ่านต่อ]

พ.ย. 072015
 
ขอพระเจ้าทรงประทาน

“ข้าแต่พระเจ้า ขอประทานให้ฉันสามารถยอมรับด้วยใจนิ่งสงบ ในสิ่งที่ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และขอให้ฉันกล้าหาญพอที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และขอให้ฉันมีสติปัญญาที่จะรู้ซึ้งถึงความแตกต่างนั้น” (God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, The courage to change the things that I can, And the wisdom to know the d [อ่านต่อ]

ต.ค. 312015
 
หยุดกลับใจเมื่อใด ก็หยุดเติบโตเมื่อนั้น!

“คริสเตียนที่หยุดกลับตัวกลับใจ กำลังทำให้ตัวเองหยุดเติบโต!” (The Christian who has stopped repenting has stopped growing.)  -John Blanchard- คริสเตียนเริ่มต้นจากการยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาป และกลับใจจากบาปผิดที่เคยทำ คริสเตียนเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าจากการยอมรับในการดำรงอยู่ของพระองค์ คริสเตียนคือผู้ที่ยอมรับว่า พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยผู้ไถ [อ่านต่อ]

ต.ค. 242015
 
จงเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวง

“จงระวังวิถีที่คุณดำเนินชีวิต เพราะว่า คุณอาจจะเป็นพระคัมภีร์เล่มเดียวที่คนบางคนได้อ่าน (ในชีวิตของเขา)” (Be careful how you live; you will by the only Bible some people ever read.) -William J. Toms- นี่จะเป็นเพราะความจริงนี้! อ.เปาโล จึงได้กำชับทิโมธีศิษย์รัก ให้ระมัดระวังตัวในการดำเนินชีวิต และในการรับใช้ อีกทั้งยังกำชับให้ทิโมธีเป็นแบบอย่างในสิ่ [อ่านต่อ]

ต.ค. 172015
 
จุดยืนของคริสเตียน

  ตามพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน “จุดยืน” หมายถึง “ความแน่วแน่ ความมั่นคงในหลักการ ความคิดความเชื่อของตน!” จุดยืนของคริสเตียนก็คือ … “ความคิดแน่วแน่ และความมั่นคงในหลักของพระคริสตธรรมคัมภีร์” ไม่ใช่ตามความคิดของความเชื่อของตนเอง ยกเว้นแต่ความคิดความเชื่อนั่นสอดคล้องกับหลักการของพระคริสตธรรมคัมภีร์ จุดยืนของคริสเตียนมีง่าย ๆ และชัดเจนนั่นคือ ค [อ่านต่อ]

ต.ค. 102015
 
ชัยชนะที่แท้จริง

“ชัยชนะที่แท้จริงคือ ชัยชนะเหนือตัวเอง!” (True victory is victory Over oneself) องค์พระเยซูคริสต์ตรัสว่า ผู้ใดจะเป็นสาวกของพระองค์ ผู้นั้นต้องเอาชนะตัวเองก่อนที่จะตามพระองค์! “ … ถ้า​ผู้​ใด​ใคร่​ตาม​เรา​มา​ให้​ผู้​นั้น​เอา​ชนะ​ตัว​เอง และ​รับ​กาง‌เขน​ของ​ตน​แบก​และ​ตาม​เรา​มา” (มัทธิว 16:24) และเราก็รู้ว่า การเอาชนะตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย อันที่จริง [อ่านต่อ]