ก.พ. 172018
 
ปากชูจิต มิตรภาพชูใจ!

ปากชูจิต มิตรภาพชูใจ! ในงานฉลองมอบรางวัลครบรอบ 60 ปีของคู่แต่งงานต้นแบบ ภรรยาได้ถูกพิธีกรรายการสัมภาษณ์             พิธีกร: “คุณรู้สึกว่าสามีของคุณมีจุดบกพร่องไหม?”             ภรรยา: “มากมายเท่าดาวบนท้องฟ้า! นับเท่าไรก็นับไม่หมด!”  &n [อ่านต่อ]

ก.พ. 102018
 
มีกำไรอะไรจากการปรากฎตัวของคุณ

มีกำไรอะไรจากการปรากฏตัวของคุณ? “มีกำไรอยู่ในงานที่เหนื่อยยากทุกอย่าง (การพากเพียรทำงานล้วนให้ผลกำไร ) การเพียงแต่พูดนั้นโน้มไปทางความขาดแคลน (ถ้าดีแต่พูดก็ยากจน)!” ( In all toil there is profit, but mere talk tends only to poverty.)  -สุภาษิต 14:23- ผมได้อ่านบทความหนึ่ง ที่คุณ “ขจรศักดิ์” แปลและเรียบเรียงมา เป็นเรื่องของมหาเศ [อ่านต่อ]

ก.พ. 032018
 
ทำไมจึงต้องเยี่ยมเยียน

ทำไมจึงต้องเยี่ยมเยียน? (การเยี่ยมเยียนคือพระมหาบัญชา) “เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว28:19-20)  (Go therefore and ma [อ่านต่อ]

ม.ค. 272018
 
จะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อดี?

จะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อดี? I would rather live my life as if there is a God and die to find out there isn’t, than live as if there isn’t and to die to find out that there is.  -Albert Camus– “ฉันขอเลือกมีชีวิตราวกับว่ามีพระเจ้าแล้วตายไปพบว่า ไม่มีพระเจ้า มากกว่ามีชีวิตของฉันอยู่ราวกับว่าไม่มีพระเจ้า แต่พอตายไปแล้วกลับพบว่า [อ่านต่อ]

ม.ค. 202018
 
คุณควรอธิษฐานขอสิ่งใด

คุณควรอธิษฐานขอสิ่งใด? “จงอธิษฐานขอดวงตาที่จะมองเห็นส่วนดีที่สุดในตัวคนอื่น ขอดวงใจที่ให้อภัยคนที่เลวร้ายที่สุด และขอดวงจิตที่พร้อมลืมสิ่งที่ย่ำแย่ที่สุด และ ขอจิตวิญญาณที่ไม่สิ้นความศรัทธาในพระเจ้า!” (Always pray to have eyes that see the best in people, A heart that forgives the worst, A mind that forgets the bad, and A soul that never lose faith [อ่านต่อ]

ม.ค. 132018
 
คุณจะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเองอย่างไรเพื่อจะไม่อดตาย?

คุณจะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเองอย่างไรเพื่อจะไม่อดตาย? “จงศึกษาพระคัมภีร์เพื่อที่จะฉลาด จงเชื่อพระคัมภีร์ เพื่อจะปลอดภัย จงปฏิบัติตามพระคัมภีร์ เพื่อจะบริสุทธิ์” (Study the Bible to be wises; Believe it to be safe; Practice it to be holy.) โดยปกติขั้นตอนการศึกษาพระคัมภีร์มี 3 ขั้นตอนพื้นฐาน คือ สังเกตดี (Observation) ตีความถูก (Interpretation) ประยุ [อ่านต่อ]

ม.ค. 062018
 
คุณได้ประโยชน์อะไรจากการมีนัดกับพระเจ้าในทุกวัน?

คุณได้ประโยชน์อะไรจากการมีนัดกับพระเจ้าในทุกวัน? คนบางคนไม่เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นส่วนตัวเลย คนบางคนเข้าเฝ้าพระเจ้าบ้างไม่เข้าเฝ้าบ้าง คนบางคนเข้าเฝ้าเป็นประจำ คุณเป็นคนประเภทใด? คนที่ถือว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นส่วนตัวนั้นเป็นนัดหมายระหว่างตัวเขากับพระเจ้า เขาจะกระทำเช่นนั้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัยใหม่ที่ขัดกับนิสัย(บาป)เดิม และคนที่ทำเช่นนี้ไ [อ่านต่อ]