พ.ค. 212016
 
ชนะเพราะความเป็นหนึ่ง

“ที่ไหนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่นั่นมีชัยชนะอยู่เสมอ!” (Where there  is unity,  there is always victory.)   -Publilius Syrus-   ทีมฟุตบอลนอกสายตาอาจกลายมาเป็นแชมป์ได้   หากว่าพวกเขาเล่นด้วยกันได้ดีอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในขณะที่ทีมรวมดาราที่แต่ละคนต่างมีความเป็นตัวของตัวเองสูง แต่ไม่อาจหล่อหลอมจนกลายเป็นทีมได้ พวกเขาอาจไปไม่ถึงดวงด [อ่านต่อ]

พ.ค. 142016
 
หยิ่งผยอง หรือถ่อมใจ?

“ความหยิ่งผยองสนใจแต่ว่า ใครเป็นฝ่ายที่ถูก แต่ความถ่อมใจนั้น ใส่ใจกันว่าอะไรคือสิ่งที่ถูก!” (Pride is concerned with who is right. Humility is concerned with what is right.)  -Ezra Taft Benson-   เมื่อเราจดจ่อ กับเรื่องว่า “ใคร” ทำ ?  “ใคร” พูด ?    หรือ  “ใคร” เป็นต้นเหตุ? ผลที่ตามมามักจะเป็นในเชิงลบ เช่น หากว่าคนอื่นเป็นฝ่ายผิด เราก็จะลงมือจัดการ [อ่านต่อ]

พ.ค. 072016
 
คนอดกลั้นที่ใจกว้าง!

“เราต้องพยายามให้หนักมากขึ้น เพื่อสร้างความเคารพนับถือระหว่างกันให้เกิดขึ้น นั่นคือ ให้มีทัศนะแห่งความอดทนด้วยความอดกลั้นต่อกันและกัน” (We must work harder to build mutual respect, an attitude of tolerance, with forbearance one for another.   -Gordon B. Hinckley-   มีผู้นิยามคำว่า “อดกลั้น” (Forbearance) ไว้ว่า … “คุณสมบัติของคนที่อดทนและสามาร [อ่านต่อ]

เม.ย. 302016
 
ความซื่อสัตย์ที่พระเจ้าต้องการจากคุณ

“พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องว่า เราต้องประสบความสำเร็จ พระองค์เพียงแค่ประสงค์ให้เราเป็นคนซื่อสัตย์” (God does not require that we be successful only that we be faithful.) -Teresa-   พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ ไม่ว่าเราจะสัตย์ซื่อต่อพระองค์หรือไม่ก็ตาม อ.เปาโลกล่าวว่า.. “ถ้า​เรา​ไม่‍มี​ความ​สัตย์‍จริง พระ‍องค์​ก็​ยัง​ทรง​ไว้​ซึ่ง​ความ​สัตย์‍จ [อ่านต่อ]

เม.ย. 232016
 
จงเป็นคนดีมีคุณธรรม

“จงเป็นคนดีมีคุณธรรม แต่อย่าเสียเวลามาก ในการพยายามพิสูจน์ความจริงนั้น” (Be a good person but don’t’ waste too much Time trying to prove it.) คนดีก็คือคนดี  ไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากไปกว่าการลงมือทำดีให้เห็นตามธรรมชาติของคนดี! คนดีไม่ได้ทำดีเพราะว่า เขาถูกเรียกร้องให้ทำดี เขาทำดีอยู่แล้ว แม้ว่าจะไม่มีใครเรียกร้อง คนดีไม่ได้ทำดีเพราะว่า เขาถูกกดดันหรือบ [อ่านต่อ]

เม.ย. 162016
 
สบายๆ  VS ขยันขันแข็ง!

“อะไรที่เราหวังว่า จะทำมันได้ง่าย ๆ อย่างสบาย ๆ เราต้องเรียนรู้จักที่จะทำสิ่งนั้นด้วยความขยันขันแข็งมาก่อน!” (What we hope to do with ease, We must learn first to do with diligence.) -Samuel  Johnson-   …ใคร ๆ ก็อยากได้งานง่าย ๆ สบาย ๆ   แต่จะเป็นอย่างนั้นได้ง่าย ๆ หรือ? …ใคร ๆ ก็อยากได้เกียรติได้ตำแหน่ง   แต่ไม่อยากเหนื่อย ไม่อยาก [อ่านต่อ]

เม.ย. 092016
 
ครอบครัวคือ...

“ครอบครัว คือ ที่ๆ ชีวิตเริ่มต้น และความรักไม่เคยสิ้นสุด!” (Family… where life begins and Love never ends.) คนที่เกิดมาแล้วไมมีครอบครัว นับว่า น่าสงสารยิ่งนัก! เพราะว่าตามแบบที่พระเจ้าทรงดำริไว้ ทุกคนควรจะเกิดมาในครอบครัวที่อบอวลด้วยความรักและความอบอุ่น ใช่ครับ! เราแต่ละคนควรเริ่มต้นชีวิตในครอบครัวที่เต็มใจเลี้ยงดูและดูแลเราได้ เช่นเดียวกับที่ทุกคน [อ่านต่อ]