ทำไมต้องเจอเรื่องทุกข์ยากในชีวิต (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม: “ทำไมเราที่เชื่อในพระเจ้าแล้วยังต้องเจอกับเรื่องทุกข์ยากในชีวิตอีก?”

คำตอบ    เพราะว่า ความทุกข์ยากลำบากนั้นมีประโยชน์ต่อชีวิตของเรา เช่น

1.ทำให้เราเรียนรู้ ความจริงของชีวิต & เห็นบทเรียนที่แฝงอยู่

-ชีวิตคนเราในโลกนี้ต้องประกอบด้วยทุกข์และสุข แต่ทุกข์จะสิ้นสุดลงในยุคหน้าเมื่อเราเชื่อจนถึงที่สุด

Continue Reading “ทำไมต้องเจอเรื่องทุกข์ยากในชีวิต (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”

อยู่ก่อนแต่งหรือไม่แต่งได้ไหม? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม:    ”หากว่าเรารักกัน และจะอยู่ด้วยกันก่อนแต่ง หรือโดยไม่แต่งงานได้ไหม?”

คำตอบ: อยู่ก่อนแต่ง มีข้อ (ที่คิดว่า)ดี

Continue Reading “อยู่ก่อนแต่งหรือไม่แต่งได้ไหม? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”

ข่าวประเสริฐคืออะไร? คอลัมน์คำตอบชีวิต

ข่าวประเสริฐคืออะไร?

คำถาม: “ข่าวประเสริฐคืออะไร? และจะประกาศข่าวประเสริฐอย่างไรให้สร้างสรรค์และเกิดผล?”

คำตอบ:  “ก่อนที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐอย่างสร้างสรรค์ เราต้องเข้าใจเนื้อหาของข่าวประเสริฐเสียก่อน วิธีประกาศอาจเปลี่ยนแปลงพลิกแพลงไปตามคนที่เราประกาศ และตามสถานการณ์เฉพาะหน้า แต่เนื้อหาของข่าวประเสริฐนั้นต้องไม่เปลี่ยนแปลง

แล้วเนื้อหาหลักของ “ข่าวประเสริฐ” (Gospel หรือ Good News) คืออะไรบ้าง?

Continue Reading “ข่าวประเสริฐคืออะไร? คอลัมน์คำตอบชีวิต”

ทำไมต้องไปโบสถ์? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม: ”ทำไมต้องไปโบสถ์ในวันอาทิตย์? ไปแล้วได้ประโยชน์อะไร?”

คำตอบ:   เราไปโบสถ์ เพราะมีประโยชน์(โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อจิตวิญญาณของเรา) มากกว่าไม่ไปอย่างแน่นอน แล้วประโยชน์ที่กล่าวถึงนั้นมีอะไรบ้าง?   แม้คำตอบจะมีมากมาย แต่ก็ขอสรุปว่า:  การไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ว่า มีประโยชน์ 4 ด้าน ดังนี้

Continue Reading “ทำไมต้องไปโบสถ์? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”

สิบลดคืออะไร? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

สิบลดคืออะไร? “

คำตอบ:            

คำว่า “สิบลด” หรือ “ทศางค์” (tithing) หมายถึง  การมอบ(ถวาย) 1 ใน 10 ของสิ่งที่มี(เช่น ผลิตผลทางเกษตร หรือรายได้ที่เป็นเงินทอง) (ฉธบ.14:22) ให้กับคริสตจักร (หรือองค์การทางศาสนา)

ในทุกวันนี้ สิบลดมักเป็นการถวายด้วยใจสมัครไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ เงินสด เช็ค หรือการโอนเงินเข้าบัญชี โดยตรง (ผ่านพร้อมเพย์ หรือ QR Code ฯลฯ)  ในที่นี้ สิบลด (มี 2 ความหมาย):

Continue Reading “สิบลดคืออะไร? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”

คำตอบของชีวิต (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำตอบของชีวิต

คำถาม:“พระคัมภีร์สอนเรื่องการล้มในพระวิญญาณไว้อย่างไร?”
คำตอบ:

1.พระคัมภีร์ไม่ได้มีคำสอนหลักใดๆให้เราทรุดฮวบ และล้มหงายในพระวิญญาณเมื่อพบการสำแดงของพระเจ้า จะมีก็แต่การพยายามอธิบายเหตุผล และการอ้างอิงพระคัมภีร์บางตอนมาสนับสนุนแบบไม่ตรงบริบท เช่นอ้าง

Continue Reading “คำตอบของชีวิต (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”

เราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นอย่างไร (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม:”เราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นได้อย่างไร?”

คำตอบ:  ประการแรก เราต้องมีใจอยากจะดีขึ้นกว่าที่เป็นมาหรือที่กำลังเป็นอยู่ก่อน เพราะหากเราไม่มีใจปรารถนาที่จะดีขึ้น เราย่อมดีขึ้นไม่ได้ เนื่องด้วยธรรมชาติบาปภายในตัวเราจะดึงเราให้ต่ำลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น หากเราอยากจะแย่ลง ก็ไม่ต้องทำอะไร แค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ เดี๋ยวมันก็จะแย่ลงเอง เช่น อยากจะอ้วนก็ปล่อยปากปล่อยท้องกินทุกอย่างที่ขวางหน้า เดี๋ยวก็จะอ้วนเอง

Continue Reading “เราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นอย่างไร (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”