คอลัมน์คำถาม คำตอบ

วันสะบาโตคือ?

ถาม:    “วันสะบาโตคือวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์? และวันสะบาโต สำคัญอย่างไร?

ตอบ:      ตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล วันสะบาโตปรากฏครั้งแรกในพระธรรมปฐมกาล เมื่อพระเจ้าบัญชาให้ถือรักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์ และพระเจ้าอวยพรวันสะบาโตที่ถือว่าเป็นวันที่เจ็ด(ซึ่งคนยิวถือว่า เป็นวันเสาร์) ซึ่งพระเจ้ากำหนดให้เป็นวันที่เราจะพัก ทั้งทางกาย จิต และวิญญาณ

Continue Reading “คอลัมน์คำถาม คำตอบ”

คอลัมน์คำตอบชีวิต

 คำตอบชีวิต : คำถาม & คำตอบ    

คำถาม:     

มีคนบอกว่า เมื่อเราเชื่อพระเจ้า เราก็รอดแล้ว ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปโบสถ์ในทุกวันอาทิตย์อีก เพราะว่า พระเจ้าเรียกให้เรามาเป็นคริสตจักร ไม่ได้เรียกให้เราไปโบสถ์ จึงขอถามว่า เป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่?”

Continue Reading “คอลัมน์คำตอบชีวิต”

คอลัมน์คำตอบชีวิต

คำตอบชีวิต คำถาม-คำตอบ

คำถาม(1): “ทำไมคริสเตียนต้องประกาศเรื่องพระเจ้าไม่หยุดหย่อน?”

คำตอบ:  เพราะถ้าคริสเตียนไม่ประกาศข่าวประเสริฐ ก็อาจจะเกิดสิ่งต่อไปนี้ขึ้น

Continue Reading “คอลัมน์คำตอบชีวิต”

คอลัมน์คำตอบชีวิต

คำถาม & คำตอบ

คำถาม   : “ถ้าเราอธิษฐานถึงพระเจ้าพร้อมๆ กัน พระเจ้าจะฟังทันหรือ?”
คำตอบ: “ …ก็คงต้องถามกลับว่าทำไม เราจึงคิดว่าพระเจ้าฟังไม่ทันล่ะ?

Continue Reading “คอลัมน์คำตอบชีวิต”

คอลัมน์คำตอบชีวิต

คำตอบชีวิต

คำถาม: “ทำไมเราต้องไปเรียนพระคัมภีร์ที่โบสถ์? เรียนเองอยู่ที่บ้านไม่ได้หรือ?”

คำตอบ:

“จริงๆ แล้ว ถ้าเราเรียนรู้พระคัมภีร์ด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านได้ ก็โอเคเลยครับ ก็คงคล้ายๆ เราเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องเข้าโรงเรียนเลยก็ได้ แต่นั่นจะแทนที่การเรียนด้วยกันอย่างสิ้นเชิงคงไม่ได้แน่ เพราะการเรียนรู้มีหลายมิติ

Continue Reading “คอลัมน์คำตอบชีวิต”

คำตอบชีวิต

คำตอบชีวิต   (คอลัมน์ คำตอบชีวิต)

นับจากอาทิตย์นี้เป็นต้นไปในสูจิบัตรคริสตจักรของเรา จะมีการตอบคำถามที่สมาชิกสงสัยหรือข้องคาใจในเรื่องต่างๆ หากผู้ใดต้องการถามอะไร ก็ให้ส่งคำถามไปหาผมได้เสมอที่ bscbkk@gmail.com

Continue Reading “คำตอบชีวิต”

ข่าวดีที่ที่ทำงานต้องการ

ข่าวดีที่ที่ทำงานต้องการ!

 “จงให้คนอื่นรายงานข่าวร้าย  แต่เราจะแบ่งปันข่าวดี!”
 “Let others report bad news; we’ll share the good news.” – Woodrow Kroll

ทุกวันนี้ มีแต่ข่าวร้าย!

Continue Reading “ข่าวดีที่ที่ทำงานต้องการ”