มีใครเป็นพยานกับคนในครอบครัวของคุณแล้วหรือยัง?

มีใครเป็นพยานกับคนในครอบครัวของคุณแล้วหรือยัง

“พระเยซูคริสต์ตรัสสั่งพวกสาวกว่า “พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน!” ~มาระโก 16:15 THSV11

หากพระเยซูคริสต์ทรงบัญชาให้เรากระทำอะไร?

เราก็ควรรีบกระทำสิ่งนั้น!

Continue Reading “มีใครเป็นพยานกับคนในครอบครัวของคุณแล้วหรือยัง?”

รางวัลของการรับใช้

รางวัลของการรับใช้!

เราถูกสร้างมาเพื่อให้ทำดี  เราต้องทำดีอย่างที่พระเจ้าทรงออกแบบมา

“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้า ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม” อฟ2:10 

ดังนั้นถ้าเราเป็นคนปกติเราควรมีใจกระตือรือร้นที่จะทำดี ผ่านการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์อย่างสุดหัวใจ เหมือนดังที่

Continue Reading “รางวัลของการรับใช้”

ฝุ่น vs พระเจ้า (2)

ฝุ่น กับพระเจ้า(2)

ในสารฉบับอาทิตย์ที่แล้ว ผมลงบทความเรื่องฝุ่น ที่เขียนโดย ดร.ประวิทย์ จงวิศาล สรุปใจความได้ว่า ฝุ่นขนาด2.5 ไม่ได้ทำอันตรายต่อร่างกายของคนเรา อย่างที่วิตกกันจนเกินเหตุ และบอกว่าร่างกายคนเรามีระบบป้องกันฝุ่นชั้นเลิศอยู่แล้ว และสามารถขจัดขับออกจากร่างกายของเราได้ ผลปรากฏว่ามีผู้อ่าน คือ คุณผู้ใช้นามปากกาว่า เข้ม คมคาย ได้แสดงความคิดเห็นส่งมายังผมด้วยความห่วงใยว่า บทความที่ผมคัดลอกมาอ้างอิงนั้นอาจไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงเขียนมาว่า..

“ด้วยความเคารพครับอาจารย์ ผมว่าเรื่องนี้โควตบทความที่เป็นอคติ และอาจจะส่งเสริมให้พี่น้องไม่ระวังอันตรายต่อสุขภาพครับ ทั้งเรื่องการขับ pm 2.5 จากร่างกายซึ่งการขับในระบบขับถ่าย กับขับจากระบบหายใจก็ต่างกันแล้ว และการยกเรื่องปิดโรงเรียน vs ปิดโรงงาน นั่นก็บ่งบอกชัดเจนว่า ผู้เขียน (ดร.คนนั้น) ไม่เข้าใจ มาตรการเร่งด่วน กับการแก้ไขปัญหาระยะยาว เลยครับ      ผมขออนุญาตแปะอีกบทความของบุคลากรการแพทย์อีกท่าน ซึ่งชี้แจงเรื่องอันตรายของฝุ่นตัวนี้ครับ

บทความของอาจารย์หนุนใจและให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตกับผมมาตลอด ครั้งนี้จึงขออนุญาตเรียนทักท้วงครับ    ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ”

จากนั้น คุณ เข้ม คมคาย ก็ส่งบทความประเภทถามตอบ โดย นพ.จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม อายุรแพทย์ และอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็ง มาให้อ่าน ผมจึงขอส่งต่อมายังผู้อ่านทุกท่านด้วยครับ ดังนี้

 “ 1) PM 2.5 ทำให้ปอดพัง จริงเหรอ ?

        ตอบ = นั่งยันยืนยันว่าจริง

        อ้างอิง    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29391787/

    2) ควรต้องหยุดงาน / ปิดโรงเรียนชั่วคราว จริงเหรอ ?

        ตอบ = จริงครับ มีการศึกษาว่าจะดีต่อสุขภาพ ถ้าหยุดออกไปนอกบ้าน (หยุดเรียนชั่วคราว)

        อ้างอิง https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4740125/

     3) PM2.5 ทำให้คนป่วยตายเร็วขึ้นจริง ?

         ตอบ = จริงครับ

         อ้างอิง https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6068560/PM

      4) PM2.5 ทำให้คนสมองเสื่อมลง ?

          ตอบ = จริงครับ

          อ้างอิง https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2319417018300805

สุดท้าย …

      5) ถ้าเด็กสูดดม PM2.5 ไปเรื่อยๆ จะโง่ลง ?

          ตอบ = จริงครับ

          อ้างอิง https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5893638/

       6) ช่วงนี้ควรใช้เครื่องฟอกอากาศในห้องมั้ย ?

           ตอบ = ในบ้านที่มีผู้สูงอายุ การใช้เครื่องฟอกอากาศได้ประโยชน์ ต่อสุขภาพ ครับ

           อ้างอิง https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2701629

แถม รายงานขององค์การอนามัยโรค เรื่อง PM2.5

        อ่านได้จาก https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health

 

ขอให้ทุกท่านได้มีความรู้ในการดูแลตนเองนะครับ

ด้วยความหวังดี

นพ.จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม (อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็ง)”

ดังนั้น ผมจึงใคร่ขอผู้อ่านทุกท่าน ได้กรุณาใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจว่าจะเชื่อข้อมูลของฝ่ายใดนะครับ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าความคิดเห็นและข้อมูลอ้างอิงของฝ่ายใดจะถูก หรือฝ่ายใดจะผิด สำหรับผมแล้ว นั่นไม่สำคัญเท่ากับว่า ควรหรือไม่ที่เราจะแสดงความขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสร้างเรามาให้มีสติปัญญา และมีร่างกายที่มีระบบอันมหัศจรรย์ที่ช่วยเราให้สามารถมีชีวิต ปรับตัวดำรงอยู่ต่อมาได้ในทุกสภาวะการณ์?

และผมใคร่ขอให้เราเตือนตัวเอง ให้รู้จักระวังดูแลรักษากาย จิต และวิญญาณ ของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เสมอ เพื่อเราจะสามารถทุ่มเทรับใช้โดยทำตัวให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้าได้ต่อไปอย่างยาวนาน!

…เห็นด้วยไหมครับ?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Nuisri)

ฝุ่น vs พระเจ้า

ฝุ่น vs พระเจ้า!

บทความอาทิตย์นี้ ขออุทิศให้กับเรื่องฝุ่นในกรุงเทพ ประเทศไทยเป็นพิเศษ โดยนำข้อคิดเห็นของ ดร.ประวิทย์ จงวิศาล  อดีต อาจารย์ ภาควิชาอาชีวอนามัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. มหิดล  ปริญญาเอก Industrial Hygine and Toxicology มาแบ่งปันดังนี้

Continue Reading “ฝุ่น vs พระเจ้า”

ท่าทีในการรับใช้

 ท่าทีในการรับใช้

“จงให้ความสำเร็จของคุณมาจากการรับใช้ผู้อื่น ไม่ใช่มาจากการที่ทำให้ผู้อื่นจำต้องจ่ายราคาแพง!”
 “Earn your success based on service to others, not at the expense of others.”  – H. Jackson Brown Jr

เราควรจะเป็นผู้รับใช้แบบไหน ที่พระเจ้าทรงประสงค์?

Continue Reading “ท่าทีในการรับใช้”

3 วิถีทาง ที่คนมองเห็นพระคริสต์ในตัวคุณ!

3 วิถีทาง ที่คนมองเห็นพระคริสต์ในตัวคุณ!

“I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ.”

(ผมชอบพระคริสต์ของคุณ แต่ผมไม่ชอบพวกคริสเตียนของคุณ เพราะพวกคริสเตียนของคุณไม่เหมือนพระคริสต์ของคุณ!)  -Mahatma Gandhi

ถ้าคริสเตียนคือคนที่พระคริสต์อยู่ในตัวของเขา คนอื่นจะเห็นพระคริสต์ในตัวของพวกเขาได้อย่างไร หากคุณคือคริสเตียนจริง ๆ คนจะมองเห็นพระคริสต์ในตัวของคุณในวิถีทางใดบ้าง?

Continue Reading “3 วิถีทาง ที่คนมองเห็นพระคริสต์ในตัวคุณ!”

คุณเชื่อศรัทธาในพระเจ้าจริงๆไหม?

คุณเชื่อศรัทธาในพระเจ้าจริงๆไหม?

“ศรัทธาคือ การเชื่ออย่างปราศจากคำถาม!”

“Faith is unquestioning belief!”   – Ronald Hopfer

ใครๆ ก็พูดได้ว่า เขามีความศรัทธาในพระเจ้า  แต่อะไรคือตัวพิสูจน์ว่าเขาเชื่อเช่นนั้นจริงๆ ? มีคนจำนวนไม่น้อยที่ปากพูดอย่างนั้น แต่ชีวิตของเขามิได้กระทำสิ่งใดที่สนับสนุนคำพูดของเขา

Continue Reading “คุณเชื่อศรัทธาในพระเจ้าจริงๆไหม?”