ก.ค. 262017
 

คนตาบอดฝ่ายวิญญาณ พระธรรม        ยอห์น 9:1-41 อ้างอิง             มธ.23:7;12:1-14;ลก.13:2;ยน.11:4-9;8:14;7:13;มก.7:33;8:23;อสย.66:รม.10:14;2พกษ.5:10; กจ.3:2,10;รม.2:19;ยชว.7:19;สดด.34:15-16;ยรม.23:1;อสค.34:2;ปฐก.18:23,32 บทนำ      [อ่านต่อ]

ก.ค. 052017
 

สัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท พระธรรม         ยอห์น 8:1-59 อ้างอิง             มธ.5:14,3:9;ยน.9:5;ลก.3:8 บทนำ              คนเรามักเป็นทาสความคิดของตัวเอง ขนบประเพณี กฎบัญญัติ หรือกระแสสังคม ทำให้บ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 142017
 

พระเยซูคือใคร? พระธรรม        ยอห์น 7:1-52 อ้างอิง             ยน.1:19;3:19-20;4:29;5:2-9,41;6:40-43;7:14-19,25-32,48;8:14-15;26-30,42;50-54;9:22;11:56; 12:35,42;14:24;15:18-19;19:38;20:19,22 บทนำ         &nbsp [อ่านต่อ]

พ.ค. 312017
 

สิ่งที่พระเยซูกระทำนั้นล้ำเกินจินตนาการ พระธรรม        ยอห์น 6:1-71 อ้างอิง              มธ.14:13-21,22-23;มก.6:32-44,47-51;ลก.9:10-17 บทนำ               พระเยซูทรงเปิดเผยว่า พระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิต  ผู้ใดมีพระองค์อยู่ในชีวิต ผู [อ่านต่อ]

มี.ค. 222017
 

พระเยซูกับหญิงสะมาเรีย พระธรรม        ยอห์น 4:1-54 อ้างอิง            ยน.1:41;3:22,26;5:25-28;6:34-35;7:26-31,37-38;8:24;9:35-37;16:2, 32;19:30 บทนำ            ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร จะมีค่ามากน้อยเพียงใดในสาย [อ่านต่อ]

มี.ค. 082017
 

พระเยซูกับนิโคเดมัส พระธรรม        ยอห์น 3:1-36 อ้างอิง          ยน.1:13;2:11;6:38;52;10:36-38;11:42;14:10-11;17:8,21;7:50;19:39;20:21 บทนำ         คนบางคนอยากเชื่อพระเยซู แต่ไม่กล้า คนบางคนประกาศว่า เชื่อพระเยซูแต่กลับทำตัวให้พระ [อ่านต่อ]

มี.ค. 012017
 

การอัศจรรย์ครั้งแรก! พระธรรม        ยอห์น 2:1-24 อ้างอิง     ยน.3:15,25;4:46-48;6:2,14,26-30;11:55;12:37;19:26;20:30;21:2 บทนำ เมื่อถึงเวลาที่การอัศจรรย์จะเกิดขึ้น พระเจ้าก็จะทรงให้เกิดขึ้นอย่างมีความหมาย และมีจุดประสงค์ แต่พระเจ้าทรงมีเวลาสำหรับทุกสิ่ง และทุกโอกาส ขอให้เราพร้อมสำหรับโอกาสต่าง ๆ ที่พระเจ [อ่านต่อ]