ก.ค. 302014
 

แผ่นดินพินาศ! พระธรรม        2พงษ์กษัตริย์ 25:1-30 อ้างอิง               3พศด.36:15-21;ยรม.52:3-30;34:1-5;21:10;4:2-5,16;3:15-17;อสค.12:13;17:15;24:2;33:21;   1พกษ.7:45;9:8,7:15-22;23-26 บทนำ           ทำไมเราจึงต้องทำให้ตัวเองเจ็บปวด และพินาศเพราะความบาป ทำไมไม่สำนึกกลับตัวกลับใจ หันจากบาป อันเกิดจาก “ทิฐิ” หรือ “อัตตา” ของตัวเราเอง !   อย่าให้เราต้องพินาศหรือทำให้ตัวเองพินาศอย่างไม่สมควรเลย! บทเรียน [...]

ก.ค. 232014
 

ก่อนสิ้นแผ่นดิน พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 24:1-20 อ้างอิง           2พกษ.24:8-10;25:11-14;23:31;21;12,16;20:17-18;13:23;18:7,21,25;5:2 บทนำ           คุณเคยตระหนักหรือไม่ว่า การตัดสินใจและการกระทำของคุณ อาจส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างคุณ อย่างมากมายมหาศาลเกินกว่าที่คุณคาดคิดได้  ดังนั้น จงระมัดระวังในการเลือกและการประพฤติปฏิบัติตัวของคุณให้ดี ก่อนที่ความเสียหายและความเจ็บปวดจะมาเยือน! บทเรียน 24:1 “ใน​รัช‍กาล​ของ​เย‍โฮ‍ยา‍คิม เนบู‍คัด‍เนส‍ซาร์ พระ‌ราชา​แห่ง​บา‍บิ‍โลน​ยก​ขึ้น​มา [...]

ก.ค. 162014
 

การปฏิรูปของโยสิยาห์ พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 23:1-38 อ้างอิง              2พศด.34:29-34;35:1-36:1 บทนำ          ไม่ว่าเราจะเจตนาดีอย่างไรในการกำจัดสิ่งเลว และปฏิรูปให้ดีขึ้น แต่ประวัติศาสตร์มักจะยืนยันให้เห็นสัจธรรมเสมอว่า เมื่อคนดีจากไปคนชั่วก็มักกลับเข้ามาแทนที่ และทำให้สิ่งดีที่ได้ทำไว้ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ครั้งแล้วครั้งเล่า! บทเรียน 23:1 “แล้ว​พระ‌ราชา​ทรง​ใช้​พวก​เขา​ไป​รวบ​รวม​ผู้​ใหญ่​ทั้ง‌หมด​ของ​ยู‍ดาห์​และ​ของ​เย‍รู‍ซา‍เล็ม​ให้​มา​เฝ้า​พระ‌องค์”        (Then the king sent, [...]

ก.ค. 092014
 

พบหนังสือพระบัญญัติ พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 22:1-20 อ้างอิง                 2พศด.34:1-2,8-28;อสย.5:25;42:25;47:11;57:1;21:2;25:3;ยรม.1:2;18:11;24:9;15:18;26:6;37:3,7 บทนำ            ในท่ามกลางความมืดมิดสิ้นหวัง พระเจ้ามักประทานความหวังให้เกิดขึ้นเสมอ แต่ในทำนองกลับกัน ในท่ามกลางความหวัง บางครั้งคนบางคนหรือคนที่มาต่อในภายหลังอาจทำให้ความหวังนั้นดับลงก็เป็นได้! บทเรียน 22:1 “โย‍สิ‍ยาห์มี ​พระ‌ชน‍มายุ 8 พรร‍ษา​เมื่อ​ทรง​เป็น​กษัตริย์ และ​ทรง​ครอง‌ราชย์​ใน​กรุง​เย‍รู‍ซา‍เล็ม 31 [...]

ก.ค. 022014
 

ผู้ปกครองชั่วทำแผ่นดินมัวหมอง พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 21:1-26 อ้างอิง           2พศด.33:1-20,21-25;ยรม.3:6;ฉธบ.4:25;2พกษ.3:27;12:20;14:5;16:3;18:4,12;19:4;  21:2,11,26;23:4,12,26-27;24:4;อสย.62:4 บทนำ            ผู้ใดมีอำนาจปกครองอยู่ในมือ ก็เท่ากับว่า เขาได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจนั้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำคนอื่นให้กระทำเช่นเดียวกัน แต่หากผู้ใดใช้อำนาจที่ได้รับมานั้นกบฏต่อพระเจ้า ผู้นั้นจะต้องได้รับผลกรรมแห่งความหายนะอย่างไม่สมควร! บทเรียน 21:1 “มนัส‍เสห์​มี​พระ‌ชน‍มายุ 12 พรร‍ษา​เมื่อ​ทรง​เป็น​กษัตริย์ และ​ทรง​ครอง‍ราชย์​ใน​กรุง​เย‍รู‍ซา‍เล็ม [...]

มิ.ย. 252014
 

รอดโดยพระคุณ แต่พังเพราะการโอ้อวด พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 20:1-21 อ้างอิง            2พศด.32:24-26;32-33;อสย.38:1-8;39:1-8 บทนำ                 พระเจ้าทรงมีพระคุณแก่คนที่ติดตามพระองค์อยู่เสมอมา และเสมอไป   แต่บางครั้งเราอาจนำเอาปัญหามาสู่ตัวเองอย่างไม่จำเป็น ดังนั้น จงระวังไว้เสอมว่า ในยามที่พระเจ้าทรงอวยพรหรือช่วยเหลือเรา อย่าให้เราหลงระเริงจนประมาทขาดสติยั้งคิด เพราะว่า ผลลัพธ์หรือหายนะที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นอาจหนักหนาสาหัสจนเกินกว่าที่เราจะรับได้! บทเรียน 20:1 “ใน [...]

มิ.ย. 182014
 

จะล่มจม! พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 19:1-37 อ้างอิง           อสย.37:1-13,14-20;21-38;2พศด.32:20-21 บทนำ           คนที่หมิ่นประมาทพระเจ้าด้วยคำพูดและการกระทำ จะล่มจม! เพียงแต่ขึ้นอยู่กับเวลาที่พระเจ้าจะจัดการ หากเราอยู่ฝ่ายพระเจ้า เราก็ไม่เหลืออะไรให้กังวล มีแต่ต้องวางใจ และอดทนรอคอยเวลาของพระองค์เท่านั้น บทเรียน [...]