เม.ย. 232014
 

นางพญาครองแผ่นดิน! พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 11:1-21 อ้างอิง             1พกษ.1:32;3:3;7:15;16:32;1พกษ.14:27;2พกษ.8:18;9:23;10:25;11:19;12:1;16:32;18:40;23:3,20; 1พศด.9:25 บทนำ         ไม่ว่าหญิงหรือชาย หากมีอำนาจและใช้อำนาจนั้นเพื่อทำลายล้างผู้อื่น ในที่สุดอำนาจนั้นจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง และไม่ว่าสถานการณ์จะดูเลวร้ายสักเพียงใด ในที่สุดพระเจ้าก็จะเป็นผู้ที่ควบคุมสถานการณ์ และประทานผลลัพธ์ในบั้นปลายตามพระประสงค์ของพระองค์ในที่สุด! บทเรียน 11:1 “เมื่อ​อา‍ธา‍ลิ‍ยาห์​พระ‌ราช‍มารดา​ของ​อา‍หัส‍ยาห์ ทรง​เห็น​ว่า​พระ‌ราช‍โอรส​ของ​พระ‌นาง​สิ้น​พระ‌ชนม์ พระ‌นาง​ก็​ [...]

เม.ย. 162014
 

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์  พระธรรม        2พงษ์กษัตริย์ 10:1-36 อ้างอิง           1พกษ.2:19;12:30;15:31;16:32;13:32;18:19;19:17;2พกษ.21:1,21,29;8:24-29;9:7-10;10:5, 11-14;11:18;13:25;2พศด.2:25;22:8 บทนำ           ความ ชั่วร้ายของผู้มีอำนาจปกครองและเกมแย่งชิงอำนาจได้ทำร้ายและเข่นฆ่าผู้ บริสุทธิ์มากมายมาตลอดประวัติศาสตร์  และประวัติศาสตร์ก็ยังคงซ้ำรอยอยู่เสมอ เพราะเเมื่อกำจัดทรราชย์หนึ่งลงไปก็มักปรากฎทรราชย์ใหม่ที่เลวร้ายมากกว่า เดิมปรากฎให้เห็นอยู่เสมอมา บทเรียน 10:1 “อา‍หับ​มี​โอรส 70 องค์​ใน​กรุง​สะ‍มา‍เรีย เย‍ฮู​จึง​ทรง​พระ‌อัก‍ษร​ส่ง​ไป​สะ‍มา‍เรีย [...]

เม.ย. 092014
 

ฆ่า…ฆ่า…ฆ่า พระธรรม            2พงศ์กษัตริย์ 9:1-37 อ้างอิง 2พศด.22:7-9;1พกษ.19:16;21:19-23 บทนำ                 ไม่ว่าจะเป็นผู้ใด [...]

เม.ย. 022014
 

ความซื่อสัตย์ของพระเจ้า! พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 8:1-29 อ้างอิง          2พกษ.1:17;4:8-37;6:24;8:18;9:1-4,29;10:13;15:16;19:8;2พศด.21:1-4 บทนำ           แม้มนุษย์จะทำตัวไม่ดี แต่พระเจ้าก็ยังคงซื่อตรงและซื่อสัตย์ในพันธสัญญาของพระองค์ที่มีต่อคนไม่ดีอย่างเราอยู่เสมอ ตราบเท่าที่เรายังตั้งใจที่จะเชื่อฟังทำตามพระเจ้าให้มากขึ้นอย่างจริงจังมากกว่าที่ผ่านมา! บทเรียน 8:1 “เอ‍ลี‍ชา​บอก​หญิง​คน​ที่​ท่าน​ได้​ให้​บุตร​ของ​นาง​กลับ​คืน​ชีวิตว่า “เจ้า​จง​ลุก‌ขึ้น​และ​ออก​ไป​พร้อม​กับ​ครอบ‌ครัว ไป​อยู่​ใน​ที่​ที่​เจ้า​จะ​อยู่​ได้ เพราะ​พระ‌ยาห์‍เวห์​ทรง​เรียก​ให้​เกิด​การ​กัน‍ดาร​อา‍หาร และ​แผ่น‌ดิน​นี้​จะ​กัน‍ดาร​อา‍หาร​อยู่​เจ็ด​ปี”     (Now Elisha [...]

มี.ค. 262014
 

เราทำไม่ถูกเสียแล้ว วันนี้เป็นวันข่าวดี! พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 7:1-20 อ้างอิง           ปฐก.7:11;สดด.78:23;ลนต.13:45-46;2พกษ.5:18;7:16-19;กดว.5:1-4 บทนำ           ไม่ว่าในยามปกติหรือในท่ามกลางวิกฤติ พระเจ้าทรงสถิตกับเราอยู่เสมอ เพียงแต่ในยามที่เราจนหนทาง พระเจ้าทรงมีโอกาสสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ด้วยความรักเมตตามากขึ้น แล้วเราล่ะ มีใจเมตตาผู้อื่นบ้างหรือไม่? บทเรียน 7:1 “แต่​เอ‍ลี‍ชา​ทูล​ว่า “ขอ​ฟัง​พระ‌วจนะ​ของ​พระ‌ยาห์‍เวห์ พระ‌ยาห์‍เวห์​ตรัส​ดัง‌นี้​ว่า พรุ่ง‌นี้​ประ‍มาณ​เวลา​นี้ [...]

มี.ค. 192014
 

เอลีชาและการอัศจรรย์  พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 6:1-33 อ้างอิง           1พกษ.15:18;18;4:2พกษ.1:9;2:11-12;6:9-12,31;8:7;5:2,13;18:37 บทนำ ทั้ง ๆ ที่คนของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้า กระทำการในนามของพระองค์ แต่ก็ยังถูกเล่นงานโดยบุคคลที่สมควรจะยืนอยู่เคียงข้างคนของพระเจ้า และยอมฟังพระบัญชาของพระเจ้า นั่นคือกษัตริย์ของแผ่นดิน เวลานี้ คุณกำลังกระทำอย่างเดียวกันหรือไม่? บทเรียน 6:1 “พวก​ผู้​เผย​พระ‌วจนะ​กล่าว​กับ​เอ‍ลี‍ชา​ว่า “ดู‌ซิ [...]

มี.ค. 122014
 

ผิดกลับถูก ถูกกลับผิด! พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 5:1-27 อ้างอิง               1พกษ.20:7;5:5,16,20-22,26;2พกษ.6:21-23,21;7:2;13:20;19:14;24:2 บทนำ           น่าแปลกใจที่บางครั้งคนบางคนที่เริ่มต้นประพฤติตัวไม่ถูกต้องกลับกลับใจและประพฤติตนเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในขณะที่คน(ของพระจ้า)บางคนที่เริ่มต้นปรนนิบัติพระเจ้าประหนึ่งคนที่น่าเชื่อถือ แต่กลับปล่อยให้ความโลภหรือเนื้อหนังครอบงำความคิดจิตใจทำให้เสียคนในบั้นปลายและลูกหลานต้องได้รับทุกข์ภัยโดยไม่สมควร! บทเรียน 5:1 “นา‍อา‍มาน​ผู้​บัญ‍ชา​การ​กอง‌ทัพ​ของ​พระ‌ราชา​แห่ง​ซี‍เรีย เป็น​คน​สำ‍คัญ​มาก​ของ​พระ‌ราชา เป็น​คน​มี​เกียรติ เพราะ‌ว่า​พระ‌ยาห์‍เวห์​ประ‍ทาน​ชัย‌ชนะ​แก่​ซี‍เรีย​โดย​ท่าน​นี้ ท่าน​เป็น​นัก‌รบ​กล้า‌หาญ​ด้วย แต่​ท่าน​เป็น​โรค​เรื้อน”​      [...]