พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 31

เปาโล เฟสทัส อากริปปา และ เบอร์นิส

พระธรรม    กิจการ 25:1-27

อ้างอิง       กจ.17:22;18:15;20:3;22:22;23:9,29-30;24:1-13,23-27;25:11;26:30;28:17-19;ลก.23:2

บทนำ        ชีวิตรับใช้พระเจ้าอาจมีช่วงที่เราโลดแล่นอย่างมีเสรี แต่ก็อาจมีบางช่วงที่เราต้องถูกกระทำให้หมดอิสรภาพในการทำในสิ่งที่เราปรารถนาที่จะกระทำ แต่ขอให้เรายังคงรับใช้ตามสถานภาพและจังหวะของชีวิตต่อไป โดยไม่หวั่นไหวแค่นั้นก็พอแล้ว!

Continue Reading “พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 31”

บทเรียนพระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 30

เปาโลถูกฟ้อง แก้คดีและถูกขัง!

พระธรรม        กิจการ 24:1-27

อ้างอิง            กจ.2:9;19:9;23;21:17-28;23:1-6;24-35,25:7-8;26:25;28:17;ลก.1:3;1ธส.2:16;รม.15:25-28; 1คร.16:1-4,15;2คร.8:1-4;มธ.25:34

บทนำ             การเป็นพยานเพื่อพระเจ้าอาจได้รับผลตอบแทนที่เจ็บปวด เราอาจต้องเผชิญกับการปองร้ายจองเวรแบบไม่ลดละหรืออาจถึงขึ้นมุ่งหมายทำลายชีวิต แต่ให้เราอดกลั้นอดทน และยืนหยัดโดยพึ่งพิงพระเจ้าจนกว่าวาระแห่งความทุกข์ยากลำบากนั้นจะผ่อนคลายหรือจะผ่านพ้นไป

Continue Reading “บทเรียนพระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 30”

บทเรียนพระธรรมกิจการ บทที่ 29

หวุดหวิดแทบจบสิ้น!

พระธรรม         กิจการ 23:1-35
อ้างอิง             กจ  6:9;8:40;15:23;18:15;19:21;20:3;21:32-39;22:5,23-30;23:1,12-20;

                       24:1-3,19;15-27;25:3,14-19, 25;26:5;28:23;
บทนำ              แม้เราจะติดตามรับใช้พระเจ้า และมีประสบการณ์กับการสถิตของพระคริสต์และการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์มามากมาย แต่ก็ใช่ว่าเราจะปลอดภัยและเกิดผลดีทุกครั้งไป
                        ตรงกันข้าม เราอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เกินการควบคุม และอาจต้องสูญเสีย เจ็บปวด หรือหวุดหวิดเสียชีวิตได้ แต่เราไม่ควรหวาดกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ให้เรายังคงเดินหน้าทำพระราชกิจของพระเจ้าตามน้ำพระทัยของพระองค์ต่อไป จนกว่าวันเวลาชีวิตในโลกนี้ ของเราจะสิ้นสุดลง และเราจะได้กำไรเมื่อเราจากโลกนี้กลับสู่บ้านที่พระคริสต์ได้จัดเตรียมไว้ให้ เราอยู่กับพระองค์อย่างเป็นสุขตราบนิจนิรันดร์

Continue Reading “บทเรียนพระธรรมกิจการ บทที่ 29”

บทเรียนพระธรรมกิจการ บทที่ 28

คำพยานชีวิตของเปาโล

พระธรรม      กิจการ 22:1-30

อ้างอิง          กจ.2:38;3:13;5:34;6:9;7:2,52-60;8:3;9:2-17,26;16:30;21:20,33-40;

                       22:14-30; 23:1-11,28;25:24;26:5,13; 28:17;1คร15:8;ลนต8:6;

บทนำ           ไม่ว่าเราคิดว่าเราสื่อสารชัดเจนมากสักแค่ไหน และเราได้จริงใจทุ่มเทเสียสละไปแล้วมากสักเท่าใดในการประกาศข่าวประเสริฐ แต่ผลที่ออกมาอาจไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเสมอไป  และบางครั้งอาจนำไปสู่ภัยอันตรายที่คาดไม่ถึง

คุณเคยอยู่ในประสบการณ์เช่นนั้น บ้างหรือไม่? และคุณหวั่นไหวแค่ไหน?

Continue Reading “บทเรียนพระธรรมกิจการ บทที่ 28”

บทเรียนพระธรรมกิจการ บทที่ 27

แม้ตายก็ไม่ถอยกลับ!

พระธรรม        กิจการ 21:1-40

อ้างอิง            กจ.5:34-39,6:5;8:3-5;11:28;15:29;20:4;กดว.6:13-21

บทนำ            อ.เปาโลเป็นคนที่แน่วแน่ในการทรงเรียกของพระเจ้าให้เป็นผู้รับใช้ ประกาศคนต่างชาติ ท่านจึงทุ่มเทหมดทั้งกาย ใจ รวมทั้งความรู้ ความสามารถ และทรัพย์ในการรับใช้ โดยพร้อมจะตายในหน้าที่ เราควรมีท่าทีในการรับใช้อย่างนี้เช่นกัน มิใช่หรือ?

Continue Reading “บทเรียนพระธรรมกิจการ บทที่ 27”

พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 26

คำอำลา และคำปราศรัยสุดสะเทือนใจ

พระธรรม        กิจการ   20:1-38

อ้างอิง             กจ.9:23-24;11:26;14:5;16:9-10;19:29;20:19;23:12-15;25:3

บทนำ            ชีวิตการรับใช้ไม่ใช่เรื่องสนุกเสมอไป บางช่วงอาจต้องเผชิญกับเรื่องสะเทือนใจ และทุกข์ใจ แต่ชีวิตที่อุทิศถวายแด่พระเจ้าทั้งหมดจะไม่เหลืออะไรให้ต้องหวั่นไหวอีกต่อไป!

Continue Reading “พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 26”

พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 25

เอเฟซัสที่น่าจดจำ!

พระธรรม กิจการ 19:1-41

อ้างอิง   กจ2:38;5:15;8:13;9:2,20-23;10:44;11:26;12:17;13:5;15:1;16:1,16;18:1-24;19:24,

28;20:4,16,31;21:34; ยน1:7;20:22;มก1:4;มธ12:27;รม2:22;15:24-28

บทนำ    การรับใช้พระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ หรือเรื่องเบาๆ เสมอไป บางครั้งเราอาจต้องเผชิญกับโจทย์ และโจทก์ที่ยากในการรับมือด้วย แต่ไม่ว่าจะพบเจออะไรขอให้เรามุ่งหน้าไปกับพระเจ้าด้วยความกล้าหาญพึ่งพาพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงนำและสถิตอยู่กับเราให้สามารถผ่านพ้นไปได้ในทุกสถานการณ์อย่างเกิดผลดี

Continue Reading “พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 25”