ส.ค. 242016
 

ความฝัน  VS สัตว์ 4 ชนิด พระธรรม        ดาเนียล 7:1-28 อ้างอิง             ดนล.1:17;2:21,39-44;4:13-19;5:1;7:22;8:9,24;11:36 บทนำ ไม่ว่าเราจะเชื่อพระเจ้ามาแล้วนานสักเพียงใด ก็ยังมีเรื่องที่เราไม่รู้และไม่เข้าใจในพระสติปัญญา และแผนการของพระองค์อยู่มากมาย เราจึงต้องจัดเวลาอย่างมีวินัยในการเรียนรู้จักความจริงและพระทัยของพระองค์ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์ด [อ่านต่อ]

ส.ค. 102016
 

ดาเนียลในถ้ำสิงห์ พระธรรม        ดาเนียล 6:1-28 อ้างอิง             ดนล.1:20-21;2:44-49,25;3:2-6,8-12,17,27-29;4:1-3;5:12-14,28,31;6:7,22,27;10:3;12:7 บทนำ              ในชีวิตจริง ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาว เพราะจะมีคนที่ไม่พอใจเรา เพียงเพราะเราทำดีหรือเด่นเกิน (ไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่?) เราจึงมักมีศัตรูอยู่ข้างตัวและรอบตัวของเราโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น คุณจงเต [อ่านต่อ]

ส.ค. 032016
 

เบลชัสซาร์ VS ลายพระหัตถ์บนผนังวัง พระธรรม        ดาเนียล 5:1-30 อ้างอิง             ดนล.1:2,17;12:5-10,22,27,30,37-38,48;3:9;4:5-7;4:18,22,31; 5:14,30;6:28;7:1;8:1;9:1:11:1; บทนำ             ไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่ มีอำนาจบารมีมากเพียงใด หากคุณหยิ่งยะโส และลบหลู่พระเจ้า คุณอาจจะร่วงหลุดจากทุกสิ่งที่คุณครอบครองอยู่ภายในชั่วข้ามคืน  ดังนั้น จงเรียนรู้จั [อ่านต่อ]

ก.ค. 272016
 

พระสุบินที่ 2 ของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ พระธรรม        ดาเนียล 4:1-37 อ้างอิง             ดนล.3:4;6:25-27;7:1,15,28;8:27;2:1-3,20,13,21,28,44-48;4:5,7-10,18-19,23,32;5:6-8,11-12, 8-21,28;11:21 บทนำ             ไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหน พระเจ้าก็ทรงสามารถดึงคุณให้ต่ำลงได้ และไม่ว่าคุณจะตกต่ำลงสักเพียงใด พระเจ้าก็ทรงสามารถนำคุณให้กลับคืนสู่ศักดิ์ศ [อ่านต่อ]

ก.ค. 202016
 

ปฏิมากรทองคำ & เตาไฟ พระธรรม        ดาเนียล 3:1-30 อ้างอิง             ดนล. 1:6,7,17;2:12-14;4:1;5:11,13;6:7,13,20,25 บทนำ              แม้เราจะได้รับพระพรมากมายในชีวิต เพราะความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า แต่เราอาจประสบกับอุบัติภัยอย่างไม่คาดฝัน เพราะการยืนหยัดในความเชื่อของเราเช่นกัน ดังนั้นขอให้เราตื่นตัว หนักแน่น และพร้อมเผชิญกับวิกฤติต่าง ๆ ของชี [อ่านต่อ]

ก.ค. 132016
 

พระสุบินของกษัตริย์ (2) พระธรรม        ดาเนียล 2:24-45 อ้างอิง             ดนล.1:6-7,17-20,2:6,10-14,22,28,44-45;3:30;4:5,9,25-26;5:11-13;6:13,27;7:5-7,23;8:17,25;11:36 บทนำ             ดาเนียลรู้ความลี้ลับของความฝันจากการเปิดเผยของพระเจ้า เราก็เรียนรู้จักความจริงที่ซ่อนไว้ในพระวจนะของพระองค์ จากการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าเป็นผู้ครอบครอ [อ่านต่อ]

ก.ค. 062016
 

พระสุบินของกษัตริย์ (1) พระธรรม        ดาเนียล 2:1-23 อ้างอิง              ปฐก.20:3;40:8;31:5;41:8,32;อพย.7:11;3:15;ยรม.23:24;32:19;27:9;33:3 บทนำ              พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงปัญญาและฤทธานุภาพ พระองค์สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบคำถามได้ทุกคำถาม พระองค์พร้อมประทานสติปัญญาและกำลังให้แก่เรา  หากว่าเราติดสนิท ติดตามและพร้อมรับใช้พระองค์ด้วยความเชื่ [อ่านต่อ]