ก.ค. 292015
 

คำตักเตือน และคำทักทายสุดท้าย พระธรรม        2โครินธ์ 13:1-13 อ้างอิง             ฉธบ.17:6;19:15;2คร.1:23;10:8;12:14-21;1คร.1:23-25;2:3;5:4;6:14;11:28 บทนำ              ชีวิตการรับใช้ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แต่ในความยากลำบากที่เผชิญ ทำให้เรามีประสบการณ์กับฤทธานุภาพของพระคริสต์ในชีวิตของเรา ดังนั้น ไม่ว่าจะยากหรือง่าย ขอให้เรายึดมั่นในพระคุณ ความรัก และส [อ่านต่อ]

ก.ค. 222015
 

อ่อนแอลงเมื่อใด…ก็จะเข้มแข็งขึ้นเมื่อนั้น! พระธรรม        2โครินธ์ 12:1-21 อ้างอิง             2คร.11:5,11,16.30;10:8;8:6,16;6:4;13:1,4;2:1,4;1คร.1:11;3:3;2:3,10;15:9-10;4:14-18;10:14 บทนำ              ความเข้มแข็งของคริสเตียน ไม่ได้อยู่ที่ความสามารถหรือกำลังของตัวเอง แต่ขึ้นอยู่กับพระคริสต์ที่ทรงสถิตภายในตัวของเราทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกครั [อ่านต่อ]

ก.ค. 082015
 

อวดเมื่อจำเป็นต้องอวด! พระธรรม        2โครินธ์ 11:1-33 อ้างอิง             2คร.5:13-16;6:4-5;10:4;8:7;12:11-15;4:14;กจ.18:12;16:22-23;18:3;14:19;20:3;21:31;27:1-44 บทนำ ศึกนอกใดก็ไม่หนักเท่าศึกใน อาจารย์เปาโลเผชิญกับการต่อต้านและการข่มเหงมากมายจากผู้ไม่เชื่อ แต่ท่านก็ไม่หวั่นไหว แต่การต่อต้านและการโจมตีจากภายในคริสตจักรที่ท่านรักต่างหากที่เป็นเรื่อ [อ่านต่อ]

ก.ค. 012015
 

จงปกป้องพันธกิจ พระธรรม        2โครินธ์ 10:1-18 อ้างอิง             1คร.4:21;3:23,6;2:3-5;1:12,17-19,31;14:37;2:9,12;3:1;5:12;6:7;7:12;9:13;2คร.10:10:1-2,8,12-13, 16-18;13:10 บทนำ              แม้ว่าเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ แต่ก็อาจไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายหรือราบรื่น เพราะบางทีอาจมีศัตรูที่เข้ามารบกวนหรือล่อลวงคนของเราจนหันเหไปจากเรา และจา [อ่านต่อ]

มิ.ย. 172015
 

ถวายเพื่อช่วยธรรมิกชน พระธรรม        2โครินธ์ 9:1-15 อ้างอิง             1ธส.4:9;กจ.9:13;24:17:18:12;2คร.8:10-14,19,23-24;7:4,14;9:3,5;12:17-18;2คร.1:11;4:15;2:14; 1คร.16:2;1:5 บทนำ             ตัวชี้ชัดว่า เรารักพระเจ้าจริงหรือไม่?  ให้ดูที่ว่า เราได้ให้ด้วยใจกว้างขวางแก่คนที่จำเป็นอยู่หรือไม่?  หากเราให้เช่นนั้นโดยทำให้ผู้รับขอบคุณพระเจ้า (ไม่ใช่ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 032015
 

ให้ด้วยใจกว้างขวาง พระธรรม        2โครินธ์ 8:1-24 อ้างอิง          2คร.2:12-14;9:2,7-11;7:4;12:18;8:10-12;16,23;13:14;1คร.16:2;13:1;12:8;14:6;1:5;7:25.40 บทนำ           คริสเตียนเป็นผู้ให้โดยมีพระเยซูเป็นต้นแบบ และเป็นการให้แบบจริงใจและใจกว้าง ในคริสตจักรจึงควรเป็นชุมชนของคนทำดี ที่พร้อมให้กันเสมอ ไม่ว่าจะมีมากหรือน้อยตามที่ทุกคนให้ได้! บทเรียน 8:1 [อ่านต่อ]

พ.ค. 272015
 

ความยินดีในท่ามกลางความเศร้าโศก พระธรรม        2โครินธ์ 7:1-16 อ้างอิง             1คร.10:14;5:12;2:3,13;2คร.1:3,4;2:2-4,9,13;4:8;10-13;17-18;7:4-8,13;10:6 บทนำ              ชีวิตเราอาจเผชิญกับเรื่องน่าเศร้าเสียใจ แต่เราสามารถมีความยินดีในท่ามกลางสถานการณ์เหล่านั้นได้ หากเรามีพระเจ้าและเพื่อนดี ๆ อยู่เคียงข้าง และคุณเองก็อาจได้รับการหนุนใจและหนุนใจ [อ่านต่อ]