ก.ค. 012015
 

จงปกป้องพันธกิจ พระธรรม        2โครินธ์ 10:1-18 อ้างอิง             1คร.4:21;3:23,6;2:3-5;1:12,17-19,31;14:37;2:9,12;3:1;5:12;6:7;7:12;9:13;2คร.10:10:1-2,8,12-13, 16-18;13:10 บทนำ              แม้ว่าเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ แต่ก็อาจไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายหรือราบรื่น เพราะบางทีอาจมีศัตรูที่เข้ามารบกวนหรือล่อลวงคนของเราจนหันเหไปจากเรา และจา [อ่านต่อ]

มิ.ย. 172015
 

ถวายเพื่อช่วยธรรมิกชน พระธรรม        2โครินธ์ 9:1-15 อ้างอิง             1ธส.4:9;กจ.9:13;24:17:18:12;2คร.8:10-14,19,23-24;7:4,14;9:3,5;12:17-18;2คร.1:11;4:15;2:14; 1คร.16:2;1:5 บทนำ             ตัวชี้ชัดว่า เรารักพระเจ้าจริงหรือไม่?  ให้ดูที่ว่า เราได้ให้ด้วยใจกว้างขวางแก่คนที่จำเป็นอยู่หรือไม่?  หากเราให้เช่นนั้นโดยทำให้ผู้รับขอบคุณพระเจ้า (ไม่ใช่ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 032015
 

ให้ด้วยใจกว้างขวาง พระธรรม        2โครินธ์ 8:1-24 อ้างอิง          2คร.2:12-14;9:2,7-11;7:4;12:18;8:10-12;16,23;13:14;1คร.16:2;13:1;12:8;14:6;1:5;7:25.40 บทนำ           คริสเตียนเป็นผู้ให้โดยมีพระเยซูเป็นต้นแบบ และเป็นการให้แบบจริงใจและใจกว้าง ในคริสตจักรจึงควรเป็นชุมชนของคนทำดี ที่พร้อมให้กันเสมอ ไม่ว่าจะมีมากหรือน้อยตามที่ทุกคนให้ได้! บทเรียน 8:1 [อ่านต่อ]

พ.ค. 272015
 

ความยินดีในท่ามกลางความเศร้าโศก พระธรรม        2โครินธ์ 7:1-16 อ้างอิง             1คร.10:14;5:12;2:3,13;2คร.1:3,4;2:2-4,9,13;4:8;10-13;17-18;7:4-8,13;10:6 บทนำ              ชีวิตเราอาจเผชิญกับเรื่องน่าเศร้าเสียใจ แต่เราสามารถมีความยินดีในท่ามกลางสถานการณ์เหล่านั้นได้ หากเรามีพระเจ้าและเพื่อนดี ๆ อยู่เคียงข้าง และคุณเองก็อาจได้รับการหนุนใจและหนุนใจ [อ่านต่อ]

พ.ค. 202015
 

อย่ารับพระคุณของพระเจ้าโดยไม่เกิดประโยชน์ พระธรรม        2โครินธ์ 6:1-18 อ้างอิง             1คร.3:9,16,21;4:10-13;5:10;6:6;8:9,13;9:12;10:21,32;15:2;2คร.5:20;4:2,7,10-11;1:8-10;11:23-25;10:4; 8:9;7:3 บทนำ คนที่เชื่อพระเจ้าจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเอง แต่อยู่เพื่อพระเจ้า และสนองพระคุณของพระองค์ เขาจะรักษาความบริสุทธิ์ในฐานะคนของพระเจ้า โดยไม่ปร [อ่านต่อ]

เม.ย. 292015
 

พระธรรม        2โครินธ์ 5:1-21 อ้างอิง             อสย.38:12;รม.6:6-7;4:8;16:3;1:17;8:23;1คร.1:30;15:47,53-54,13:12;1ธส.4:1;2คร.5:4,18:1:22, 4:18,2;3:11;11:1, 16-18;12:11;10:4;6:1 บทนำ           เราจะอยู่ในร่างกายชั่วคราวนี้ไม่นาน แล้วเราจะได้รับกายใหม่อันอมตะมาแทนที่ ในขณะที่เรายังอยู่ เราได้รับมอบหมายพันธกิจแห่งการคืนดีกับพระเจ้าให้เราประกาศออกไป [อ่านต่อ]

เม.ย. 222015
 

ของมีค่าในภาชนะดิน  พระธรรม        2โครินธ์ 4:1-18 อ้างอิง             1คร.7:25;4:5;1:13,18-20,23;12:9;2คร.1:11;2:12,17;5:7,11;3:14;13:9;9:11 บทนำ              ไม่ว่าเราจะเป็นใคร หรือมีสภาพเช่นใด นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ พระเยซูคริสต์และข่าวประเสริฐอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์ต่างหากที่สำคัญ ขอแต่เพียงให้เราเป็นภาชนะบริสุทธิ์ที่พร้อมให้พระองค์ทรงใช้แค่นี [อ่านต่อ]