มี.ค. 152018
 

เราจะปฏิเสธพระเยซูต่อไปอีกหรือ? พระธรรม        ยอห์น 18:1-40 อ้างอิง            ยน.3:14,32; 6:39,64;7:26;8:28;48;12:32-33;13:38;19:9;11:49-55;21:9 บทนำ             ช่างน่าเศร้าที่คนที่พระเยซูคริสต์เสด [อ่านต่อ]

ม.ค. 312018
 

คำอธิษฐานของพระเยซู! พระธรรม        ยอห์น 17:1-26 อ้างอิง            ยน.1:2,18;3:17;6:37,39;7:33;8:23;10:30,38;11:41;12:23,26;13:3,31,32;14:20,24;16:15,27;19:30;20:21 บทนำ             พระคริสต์ทูลขอพระเจ้าให้ประทานความเป [อ่านต่อ]

ธ.ค. 202017
 

บทเรียนล้ำค่าจากวันคริสตมาส บทนำ:         คำทำนาย อิสยาห์ 9:6-7 “ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดา นิรันดร์ และองค์สันติราช” 7การเพิ่มพูนขึ้นของการปกครองและสันติภาพของท่าน จะไม [อ่านต่อ]

ธ.ค. 062017
 

พระธรรม        ยอห์น 16:1-33 อ้างอิง              ยน.15:18-27;17:25;13:19;12:42;9:22;7:33;14:29;16:16,17,28 บทนำ               ชีวิตในการติดตามพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม [อ่านต่อ]

พ.ย. 222017
 

จงเข้าสนิทกับพระคริสต์! พระธรรม        ยอห์น 15:1-27 อ้างอิง            ยน.5:36;6:35,56;7:7;8:26;9:41;10:11,34;13:16-18,10,34;14:16-17,26;16:3;17:14;21:24 บทนำ            เราจะเป็นคริสเตียนโดยไม่เข้าสนิทกั [อ่านต่อ]

ต.ค. 252017
 

ตรีเอกานุภาพ พระธรรม        ยอห์น 14:1-31 อ้างอิง             ยน.7:34;15:12,17;1ยน.3:23;2ยน.5 บทนำ            พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ออกมาเป็น 3 พระภาค คือ พระบิดา  พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ห [อ่านต่อ]

ต.ค. 042017
 

ล้างเท้า และล้างใจด้วยใจรัก พระธรรม        ยอห์น 13:1-38 อ้างอิง             ยน.11:28,55;16:4-5;27-28,30;17:6;18:27;19:26;20:2;4:26;6:70;7:39;8:24,42;15:16,19-20;14:27,29;12:5-6,27,23;21:7,18-20 บทนำ         &n [อ่านต่อ]