ก.ย. 022015
 

พระเจ้าทรงอดกลั้นพระทัยด้วยเมตตา พระธรรม        โยนาห์ 3:1-10 อ้างอิง             ยนา.1:1,6;ยรม.7:3;18:7-10,16;25:5;สดด.130:1;85:3 บทนำ              แม้พระเจ้าทรงประกาศลงโทษมนุษย์ที่ทำบาป แต่หากผู้ใดกลับใจใหม่ สำนึกเสียใจในบาป พระเจ้าก็ทรงเมตตาระงับการลงโทษไว้ เพื่อพวกเขาผู้สำนึกตัวจะไม่พินาศ! บทเรียน 3:1      “แล้ว​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​มา​ถึ [อ่านต่อ]

ส.ค. 262015
 

บทเพลงและคำทูลวิงวอนจากท้องปลา พระธรรม        โยนาห์ 2:1-10 อ้างอิง             สดด.18:6;86:6,13;69:1-2;50:14,23;120:1;71:11-12;18:14;42:4,7;31:22;30:3;11:4;18:6;3:8 บทนำ             เมื่อคุณไม่เชื่อฟังพระเจ้า หรือดื้อกบฏต่อพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของคุณคือ ความทุกข์ยากลำบาก และในที่สุดคุณก็จะหนีไปให้พ้นจากพระพักตร์ของพระเจ้า ดังนั้น อย่าให้เราคิดที [อ่านต่อ]

ส.ค. 192015
 

หนีพระเจ้า? พระธรรม        โยนาห์ 1:1-17 อ้างอิง            มธ.12:39-41;16:4;ลก.11:29-32;ปฐก.10:11;สดด.139:7;107:23-26,29;96:9;18:6;120:1;สภษ.21:30;พคค.3:55 บทนำ            คุณเคยหนีพระเจ้าทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่ควรบ้างหรือไม่? คุณเคยดื้อรั้นต่อพระเจ้า และไม่ยอมทำในสิ่งที่พระเจ้าบัญชาบ้างหรือไม่? แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไร? บทเรียน 1:1      “พระ‍วจนะ​ของ​พ [อ่านต่อ]

ส.ค. 122015
 

พระธรรมโยนาห์ เป็น 1 ในหมวดหนังสือ (พระธรรม)ของพระคัมภีร์เดิม ที่เรียกว่า “………………………………….. “ พระธรรมในหมวดของผู้เผย(………………………………….) ที่มีอยู่ 12 เล่ม เรียกว่า ( …………&#823 [อ่านต่อ]

ก.ค. 292015
 

คำตักเตือน และคำทักทายสุดท้าย พระธรรม        2โครินธ์ 13:1-13 อ้างอิง             ฉธบ.17:6;19:15;2คร.1:23;10:8;12:14-21;1คร.1:23-25;2:3;5:4;6:14;11:28 บทนำ              ชีวิตการรับใช้ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แต่ในความยากลำบากที่เผชิญ ทำให้เรามีประสบการณ์กับฤทธานุภาพของพระคริสต์ในชีวิตของเรา ดังนั้น ไม่ว่าจะยากหรือง่าย ขอให้เรายึดมั่นในพระคุณ ความรัก และส [อ่านต่อ]

ก.ค. 222015
 

อ่อนแอลงเมื่อใด…ก็จะเข้มแข็งขึ้นเมื่อนั้น! พระธรรม        2โครินธ์ 12:1-21 อ้างอิง             2คร.11:5,11,16.30;10:8;8:6,16;6:4;13:1,4;2:1,4;1คร.1:11;3:3;2:3,10;15:9-10;4:14-18;10:14 บทนำ              ความเข้มแข็งของคริสเตียน ไม่ได้อยู่ที่ความสามารถหรือกำลังของตัวเอง แต่ขึ้นอยู่กับพระคริสต์ที่ทรงสถิตภายในตัวของเราทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกครั [อ่านต่อ]

ก.ค. 082015
 

อวดเมื่อจำเป็นต้องอวด! พระธรรม        2โครินธ์ 11:1-33 อ้างอิง             2คร.5:13-16;6:4-5;10:4;8:7;12:11-15;4:14;กจ.18:12;16:22-23;18:3;14:19;20:3;21:31;27:1-44 บทนำ ศึกนอกใดก็ไม่หนักเท่าศึกใน อาจารย์เปาโลเผชิญกับการต่อต้านและการข่มเหงมากมายจากผู้ไม่เชื่อ แต่ท่านก็ไม่หวั่นไหว แต่การต่อต้านและการโจมตีจากภายในคริสตจักรที่ท่านรักต่างหากที่เป็นเรื่อ [อ่านต่อ]