มิ.ย. 222016
 

ดาเนียล (Daniel) บทนำ 1) ผู้เขียน = ดาเนียล พระธรรมดาเนียล บ่งบอก  (ดนล.9:2;10:2) พระเยซูสนับสนุน  (มธ.24:15)  ซึ่งอ้างพระธรรมดาเนียล 9:27;11:31;12:11 ภูมิหลังของดาเนียล: ดาเนียลเป็นอนุชนที่มีเชื้อสายผู้มีชาติตระกูลสูง ถูกจับตัวเป็นเชลยจากยูดาห์ไปยังบาบิโลน โดยเนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลน (605 ก.ค.ศ.; ดนล.1:1)  ในช่วงสมัยกษัตริย์ เยโฮยาคิมแห่ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 082016
 

พระธรรม        1ยอห์น 5:1-21 อ้างอิง            1ยน.1:10;2:13,23;3:4,14,21-23;4:6;5:5,11,16 บทนำ            คนที่เกิดจากพระเจ้าจะไม่ทำบาปและมีชัยชนะ เพราะความเชื่อและการเชื่อฟังพระเจ้า แล้วคุณเองมีชัยชนะอย่างนั้นในชีวิตของคุณหรือไม่? บทเรียน 5:1 “คน​ที่​เชื่อ​ว่า​พระ‍เยซู​เป็น​พระ‍คริสต์ ก็​เกิด​จาก​พระ‍เจ้า และ​คน​ที่​รัก​พระ‍องค์​ผู้​ทรง​ให้​กำ‌เ [อ่านต่อ]

เม.ย. 272016
 

พระธรรม        1ยอห์น 3:1-24 อ้างอิง             ยน.1:12,29;5:24;13:34;15:12,17;ปฐก.4:8 บทนำ              ชีวิตของคริสเตียนต้องสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าออกมา หลักฐานที่พิสูจน์ว่า เราเป็นลูกของพระเจ้าคืออะไร บทเรียนในวันนี้จะบอกเรา! บทเรียน 3:1 “ลอง​คิด‍ดู พระ‍บิดา​ได้​ประ‌ทาน​ความ​รัก​แก่​เรา​เพียง‍ไร​ที่​เรา​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ลูก​ของ​พระ‍เจ้า และ​เ [อ่านต่อ]

มี.ค. 162016
 

1ยอห์น 2 พระธรรม        1ยอห์น 2:1-29 อ้างอิง             1ธส.2:11;1ยน.2:1,9,12,13,28;3:7,14;มธ.11:29;1คร.10:14;รม.8:34;13:11,12;3:25;กจ.20:30; 2คร.1:21;ยน.14:15;16:33;5:38;สภษ.27:20;คส.3:4;ทต.1:16;ลนต.19:17;ปฐก.3:6;2ปต.1:12 บทนำ            หากเรารู้จักกับพระเจ้า เราจะประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้า เราจะแสดงออกมาโดยการรักคนอื่น อย่างที่พระคริสต์ทรง [อ่านต่อ]

มี.ค. 092016
 

พระธรรม        1ยอห์น 1:1-10 อ้างอิง              ยน.1:2,14;3:19-21;11:25;14:6,15; 15:27;19:35;1ยน.2:1,11-12,28;3:1,11;4:10-12;5:17 บทนำ              เราทุกคนล้วนทำบาป เราไม่อาจมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้ แต่โดยพระคุณ พระเยซูคริสต์ทรงรักโทษบาปแทนเรา ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ ทรงประทานชีวิตนิรันดร์และทำให้เราสามารถมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า พระบิดา พระบุตร [อ่านต่อ]

มี.ค. 022016
 

พระธรรม        3ยอห์น 1:1-15 อ้างอิง             กจ.20:33,35;19:29; 1130;รม.16:23;1คร.1:14;2ยน.1; ยน.15:21;1ทธ.3:7;อฟ.6:23 บทนำ   ในคริสตจักรของคุณมีคนดี ๆ ที่คุณชื่นชม และนำเขามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตหรือการรับใช้ของคุณบ้างไหม? และมีใครที่คุณรู้สึกรับไม่ได้ในความอยากเป็นใหญ่หรือการทำอะไรเอาแต่ใจของเขาเองบ้างหรือไม่? คุณได้ทำอะไรบ้างที่จะทำให [อ่านต่อ]

ก.พ. 242016
 

2ยอห์น พระธรรม        2ยอห์น 1-13 อ้างอิง             ยน.13:34;15:12,17 บทนำ              ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน มักมีผู้สอนเทียมเท็จเดินทางประกาศเผยแพร่คำสอนที่ผิดเพี้ยนไปจากพระวจนะของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในท่ามกลางผู้เชื่อในพระคัมภีร์ ที่น่าห่วงใยก็คือ มีผู้ที่เชื่อพระเจ้าจำนวนไม่น้อยที่ถูกหลอกลวง หลงเชื่อคำสอนเหล่านั้น และออกไปนอกทางที่ควรเดิน [อ่านต่อ]