ก.พ. 102016
 

พระธรรม        ฮักกัย 2:1-23 อ้างอิง            อสร. 3:12;ฮบ.12:26;อพย.28:9;29:45-46;กดว.19:11-22;ปฐก.12:2;38:18;ลนต.25:21;สดด.128:1-6;ยอล.2:14;2คร.1:22 บทนำ            ไม่ว่า เราตกต่ำหรือย่ำแย่มาสักเท่าไรในชีวิต ขอให้วันนี้ เราพร้อมให้พระเจ้าทรงชำระและใช้เรา เราจะมีโอกาสได้เห็นพระสิริและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเรายิ่งกว่าเดิม เพียงแต่ขอให้ [อ่านต่อ]

ก.พ. 032016
 

พระธรรม        ฮักกัย 1:1-15 อ้างอิง             เอสรา 3:12;4:24-5:2;6:14 บทนำ             พระธรรมฮักกัย เป็นสารที่มาจากพระเจ้า ผ่านผู้เผยพระวจนะฮักกัย ในราวปี 520 ก.ค.ศ. หลังจากที่ชาวอิสราเอลเดินทางกลับมาจากเป็นเชลยในบาบิโลนแล้ว เป็นเวลานานพอควร แต่ก็ยังคงปล่อยให้พระวิหารอยู่ในสภาพปรักหักพังโดยไม่ได้บูรณะซ่อมแซมให้ดี พระเจ้าจึงตรัสผ่านฮักกัยเพื่อก [อ่านต่อ]

ม.ค. 132016
 

พระธรรม        ยูดา 1:1-25 อ้างอิง               มธ.13:55;มก.6:3;2ปต.3:3;อพย.12:51;ศฟย.3:2;กดว.14:29-30;16:1-35;22:1-35;ฉธบ.34:6; ปฐก.19:1-24;4:3-8;5:18,21-24;ดนล.10:13,21,12:1;วว.12:7 บทนำ ยูดา (ภาษาฮีบรู,ยูดาห์,ภาษากรีก, ยูดาส) ที่เขียนพระธรรมตอนนี้ น่าจะหมายถึง ยูดาสน้องชายขององค์พระเยซูคริสต์ ยูดาสเขียนเรื่องความรอดและเตือนให้ระวังและคัดค้านคนไ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 092015
 

พระธรรม        โอบาดีห์ 1-21 อ้างอิง             1พกษ.18:3-16;1พศด.3:21;7:3;8:38;9:16;12:9;27:19;2พศด.17:7;34:12;อสร.8:9;นหม.10:5;12:25; ยรม.49:9-10,14-16 บทนำ โอบาดีห์ แปลว่า “ผู้รับใช้พระยาห์เวห์” หรือ “ผู้นมัสการพระยาห์เวห์” ท่านอาจอยู่ร่วมสมัยกับเอลีชา (853-841 ก.ค.ศ.) หรือร่วมสมัยกับเยเรมีย์ (605-586 ก.ค.ศ) แต่นักวิชาการเชื่อว่าน่าจะอยู่ร่วมสม [อ่านต่อ]

พ.ย. 252015
 

คำเตือนสติ พระธรรม        ยากอบ 5:1-20 อ้างอิง            มธ.5:43-47;6:19;มก.6:13;1ปต.4:8;ฉธบ.24:14-15;1พกษ.17:1;18:1,42-45;สดด.103:8;สภษ.10:12; โยบ 1:21-22; 2:10 บทนำ อย่าให้เราสนุกหรือจมอยู่กับบาปไม่ว่าจะเป็นบาปชนิดใด อย่าให้เราตัดสินกล่าวโทษผู้ใด อย่าให้ถอดใจยอมแพ้ในการยืนหยัดในทางดี ขอให้ทรหดอดทนและเพียรรู้ทุกอุปสรรคปัญหา ขอให้เรามีความเชื่อและ [อ่านต่อ]

พ.ย. 182015
 

จงระวังแรงจูงใจและท่าทีของคุณ พระธรรม        ยากอบ 4:1-17 อ้างอิง             ทต.3:9;มธ.5:21-22;สดด.18:41;อสย.54:5;1คร.6:19;สภษ.3:34;อฟ.4:27;สดด.73:28;ลก.6:25;โยบ 5:11; รม.1:30;อสย.53:22;สภษ.27:1;โยบ 7:7;กจ.18:21;ลก.12:47 บทนำ อะไรคือสาเหตุหรือต้นเหตุที่ทำให้คุณมีความทุกข์เจ็บปวด และขัดแย้งกับผู้อื่น? มีอะไรบ้างที่เกิดจากแรงจูงใจ หรือทัศนคติ ผิด ๆ [อ่านต่อ]

พ.ย. 042015
 

ลิ้น จงควบคุมมัน ก่อนที่มันจะทำลายคุณ! พระธรรม        ยากอบ 3:1-18 อ้างอิง            อฟ.4:11;ยก.5:19;2:18;1:17;มธ.7:1-16;5:9;1คร.11:7;รม.2:21;3:9-20;14:19;12:9;1พกษ.8:46;  สดด.39:1;32:9; 12:3-4;73:8-9;140:3;ฟป.1:11 บทนำ ลิ้นเป็นอวัยวะที่เล็ก ๆ แต่สามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ ทั้งต่อคนพูด คนรอบข้าง และต่อโลกนี้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ลิ้นสามารถฆ่าคน [อ่านต่อ]