มิ.ย. 062010
 
บริสุทธิ์ผ่านความทุกข์ยาก

“จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้า จงหวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์อีก ผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์ และพระเจ้าของข้าพเจ้า” (สดุดี 42:5) นี่คือสมอในจิตวิญญาณของคุณในช่วงที่ต้องเผชิญกับพายุชีวิต: “ฉันจะเติบโตขึ้นโดยแผนการของพระองค์” พระเจ้าทรงมีแผนการใดสำหรับคุณ? พระองค์จะขยายขอบเขตคุณ ไม่ใช่ยอมตามใจคุณ พระเจ้าไม่ได้สนพระทัยทำในสิ่งที่จะทำให้คุณมีความสุข มีสุขภาพดี เท่ากับที่จะทำให้คุณบริสุทธิ์ พระองค์จึงทรงอนุญาตให้ปัญหาต่างๆเข้ามาหล่อหลอมคุณให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น ลองคิดถึงเวลาที่คุณเติบโตได้มากที่สุด นั่นคือเวลาที่เพื่อนของคุณ […]

 Posted by at 10:08 pm
ต.ค. 022009
 
อย่ากลัวลัทธิเทียมเท็จ

สวัสดีค่ะ  (3 ตุลาคม 2009) ต่อไปนี้ทุกวันเสาร์ จะขอนำบทเฝ้าเดี่ยว/บทความ ที่ได้รับอนุญาตให้แปล มาลงในเว็บไซด์ของเราค่ะ อย่ากลัวลัทธิเทียมเท็จ ลัทธิเทียมเท็จไม่เคยทำให้พระเจ้าประหลาดพระทัย เราเองก็ไม่ควรประหลาดใจไปกับลัทธิเทียมเท็จ เพราะในโลกนี้เต็มไปด้วยลัทธิเทียมเท็จ คนไม่เชื่อพระเจ้า และคริสเตียนที่ละทิ้งพระเจ้าไปเชื่อลัทธิเทียมเท็จแทน มีหลายคนจำเจไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ อาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่า แต่ชีวิตไม่เคยเปลี่ยนแปลง ที่หนักไปกว่านั้น พวกเขาเป็นลูกหลานของมาร ที่หลงทางอยู่ผิดที่ […]

 Posted by at 8:35 pm