ต.ค. 052018
 
อย่าหลับไหลฝ่ายวิญญาณ

อย่าหลับไหลฝ่ายวิญญาณ เหตุฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่า นี่แน่ะคนที่หลับอยู่ จงตื่นขึ้น และจงฟื้นขึ้นมาจากความตาย และพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่าน เหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี อย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา จงฉวยโอกาสเพราะว่าทุกวันนี้เป็นกาลที่ชั่ว เหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป [อ่านต่อ]

ต.ค. 022018
 
ย้อนเวลากลับสู่อดีต

ย้อนเวลากลับสู่อดีต เพราะในอดีตท่านได้ใช้เวลาไปมากพอแล้วในการทำสิ่งที่คนไม่รู้จักพระเจ้าเลือกที่จะทำกันคือ หมกมุ่นในการเสเพล ราคะตัณหา การเมามาย การมั่วสุมเสพสุรากามารมณ์ และการกราบไหว้รูปเคารพอันน่าชิงชัง (1เปโตร 4:3 TNCV) คำพังเพยของไทยสมัยก่อนกล่าวว่า “เวลาและวารีไม่เคยคอยท่า” ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เช่นเดียวกับโอกาสต่างๆในชีวิต แต่ที่น่าสนใจคือมนุษ [อ่านต่อ]

ก.ย. 282018
 
ความรักที่ดีกว่าชีวิต

ความรักที่ดีกว่าชีวิต เพราะความรักของพระองค์ดียิ่งกว่าชีวิต ริมฝีปากของข้าพระองค์จะยกย่องเทิดทูนพระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ตราบเท่าที่ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ (สดุดี 63:3 TNCV) หลายสิบปีที่แล้วมีภาพยนตร์ที่สร้างจากหนังสือที่โด่งดังมากเกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาวชื่อเรื่อง “Love story (where do I begin?)” เป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวที่ต้องฝ่ [อ่านต่อ]

ก.ย. 212018
 
เมื่อน้ำตั้งขึ้นเป็นกำแพง และกำแพงร่วงเป็นเศษผง

เมื่อน้ำตั้งขึ้นเป็นกำแพง และกำแพงร่วงเป็นเศษผง  ทันทีที่เท้าของปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ คือองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งมวลพิภพ ก้าวลงไปในแม่น้ำจอร์แดน น้ำจะหยุดไหลลงและตั้งชันขึ้น (โยชูวา 3:13 TNCV) เมื่อพระเจ้านำชาวอิสราเอลประชากรของพระองค์ออกจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์เข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา อุปสรรคใหญ่ที่พวกเขาต้องเผชิญคือทะเล [อ่านต่อ]

ก.ย. 182018
 
หมวกนักมายากล

หมวกนักมายากล จงระวังให้ดี อย่าให้ใครทำให้พวกท่านตกเป็นทาสด้วยหลักปรัชญา และคำหลอกลวงที่เหลวไหลตามตำนานของมนุษย์ ตามพวกภูตผีที่ครอบงำของจักรวาล ไม่ใช่ตามพระคริสต์ เพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์ (โคโลสี 2:8-9 THSV11) คนที่ชอบดูมายากลจะรู้ดีว่าโชว์สุดคลาสสิคที่เห็นได้ตามเวทีการแสดงต่างๆคือการเสกของในหมวกของนัก [อ่านต่อ]

ก.ย. 112018
 
ใครคือผู้อ่านตัวจริง?

ใครคือผู้อ่านตัวจริง? เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ และคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณ ทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย ไม่มีสิ่งทรงสร้างใดใดถูกปิดซ่อนไว้จากพระองค์ แต่ตรงกันข้าม ทุกสิ่งก็ปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งเราจะต้องถวายรายงานด้วย (ฮีบรู 4:12 [อ่านต่อ]

ก.ย. 072018
 
ลืมไปหรือ?

ลืมไปหรือ? “เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ท่ามกลางท่าน” (ยอห์น 14:16-17 THSV11) เราขอบคุณพระเจ้าได้สำหรับทุกสิ่ง เราขอบพระคุณได้ทั้งเรื่องที่ใกล้ [อ่านต่อ]