ม.ค. 252015
 
สารจากศิษยาภิบาล

25 มกราคม 2015 สวัสดีครับชาว CJ วันนี้ ขอให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง ขอให้คนข้าง ๆ เราได้รับคำทักทายผ่านรอยยิ้มและคำสวัสดีจากเรา ขอให้เราเปิดใจรับฟังพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ด้วยใจยินดี ขอให้เราเตรียมตัวให้กำลังใจ และอธิษฐานเผื่อผู้เทศน์ของเราในวันนี้ คือ ดร. เสรี หล่อกัณภัย และสมาชิก CJ ผู้ที่จะร่วมแบ่งปันคือ […]

ม.ค. 112015
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

11 มกราคม 2015 สวัสดีครับชาว CJ ที่รัก และผู้มาเยือน วันนี้ เรามีผู้รับบัพติศมา 10 ท่านคือ คุณชาลิสา โกสลาทิพย์(ฝน) คุณอังควิภา เจริญเลิศ(เจ๋ย) คุณกรรณิการ์ จรังรักวงษ์ (มิกกี้) คุณ สุภานี […]

ม.ค. 042015
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

4 มกราคม 2558 สวัสดีปีใหม่ชาวCJ ปีใหม่แล้ว ถึงเวลา เปลี่ยนแปลงตังเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้ว จริงไหม? พี่น้องครับ ใครจะดีหรือไม่ดีอย่างไร เราคงไปทำอะไรมากไม่ได้ แต่เราต้องพัฒนาตัวของเราให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา …เราต้องอธิษฐานขอการทรงนำและพึ่งพิงพระเจ้าในเรื่องต่างๆมากกว่าเดิม …เราต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจำทุกวันให้สม่ำเสมอมากกว่าที่ผ่านมา เราต้องกระตือรือร้นในการเป็นพยานและประกาศนำคนให้รอดมากกว่าที่ผ่านมา เราต้องกระตือรือร้นในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องมากกว่าเดิม เราต้องใส่ใจในการร่วมนมัสการพระเจ้ากับพี่น้องทุกอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆในชีวิต เราต้องกระตือรือร้นในการเป็นพยานและประกาศนำคนให้รอดมากกว่าที่ผ่านมา เราต้องมีจิตอาสาในการรับใช้แบบถวายหัวถวายให้พระเจ้าเลย เราต้องใจกว้างในการถวายโดยเฉพาะอย่างทรัพย์(อย่างต่ำสิบลด)ให้กับพระเจ้าผ่านทางคริสตจักร […]

ธ.ค. 282014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

28 ธันวาคม 2014 สวัสดีครับชาวCJ ขอสวัสดีส่งท้ายปี 2014 มายังพี่น้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขอให้เรารักกันในปีหน้าให้มากขึ้น ขอให้เราขอและอภัยกันให้เร็วขึ้น ขอให้เราลงชีวิตในกันและในคริสตจักรให้มากขึ้น ขอให้เราร่วมรับใช้ในด้านต่าง ๆ ตามของประทานและภาระใจให้มากขึ้น …ขอให้เราพูด/เขียน/โพสต์สิ่งที่หนุนใจกันให้มากขึ้น …ขอให้เราแสดงความห่วงใยความอาทรต่อกันให้ชัดเจนมากขึ้น …ขอให้เราสื่อสารความรักของเราต่อคนในครอบครัวและในคริสตจักรออกมาให้ทราบ/ให้เห็น ขอให้เรารู้จักรับฟัง คือฟังเพื่อเข้าใจผู้อื่นไม่ใช่เพื่อจะพยายามอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจเรา […]

ธ.ค. 212014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

21 ธันวาคม 2014 สวัสดี ชาวCJ  Merry Christmas ขอทุกท่านมีความสุข และยินดีในวันคริสตมาสนี้เป็นทวีคูณ! วันนี้เราฉลองคริสตมาสทั้งเช้าและเย็น ใครมาเช้าแล้ว อย่าลืมมาเย็น และมา WOW ด้วยกันนะครับ เริ่มตั้งแต่ 17.09-21.00 น. และพฤหัสนี้ (25ธ.ค) […]

ธ.ค. 142014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

14 ธันวาคม 2014 สวัสดีครับชาว CJ และผู้มาเยือน วันนี้เป็นวันแรกที่เราใช้ห้องนมัสการในวันอาทิตย์เป็นครั้งแรก ขอต้อนรับทุกท่านครับ! หลายคนตื่นเต้นดีใจในพระคุณของพระเจ้าและซาบซึ้งใจกับความใจกว้างของเจ้าของสถานที่ที่ได้ถวายห้องประชุมนมัสการนี้แด่พระเจ้า เพื่อใช้ในราชกิจของพระองค์และของโรงเรียนแห่งนี้ ที่พวกเราหลายคนตื่นเต้น เพราะเราได้เห็นกระบวนการของการเกิดห้องประชุมนี้ตั้งแต่ก้าวแรกจนเป็นรูปเป็นร่างในวันนี้ เหมือนกับการเห็นสตรีตั้งครรภ์และผ่านวันเวลาจนถึงวาระกำหนดคลอดที่เธอให้กำเนิดทารกออกมา! ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาคริสตมาสที่เราเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อไถ่บาปมวลมนุษย์ชาติ เราจึงเริ่มต้นที่จะนมัสการพระเจ้า และฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระคริสต์แห่งคริสตมาส ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในสถานที่นมัสการใหม่แห่งนี้ และวันนี้ เป็นครั้งแรกที่ทีมนมัสการจะนำเราเข้าใกล้พระเจ้าผ่านดนตรีและเสียงเพลง […]

ธ.ค. 072014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

7 ธันวาคม 2014 สวัสดีครับ ชาว CJ และมิตรผู้มาเยือน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านครับ! วันนี้ ขอให้เปิดใจ เปิดหู และเปิดปาก ร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันอย่างยำเกรงพระเจ้า แต่ผ่อนคลายนะครับ ผมภูมิใจใน CJ ของเราที่เวลานี้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการรับใช้ และในการร่วมมือกับคริสตจักร เรามีทีมผู้รับใช้ที่ดีทั้ง คุณแดง […]