ม.ค. 012017
 
สารจากศิษยาภิบาล

1 มกราคม 2017 สวัสดีครับชาว CJ วันนี้ วันปีใหม่ 2017… ผมรู้ว่า สมาชิกส่วนหนึ่งจะขาดหายไป เพราะเป็นวันหยุดยาว แต่ก็ขอส่งความสุขในวันปีใหม่นี้มายังทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะอยู่ ณ แห่งหนใดบนแผ่นดินโลกนี้ และบนแผ่นดินไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมขอคารวะทุกท่านที่เลือกอยู่กรุงเทพฯ และมานมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรพวกเราอย่างเหลือล้น แ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 252016
 
สารจากศิษยาภิบาล

25 ธันวาคม 2016 สวัสดีวันคริสตมาส ชาว CJ + CL และญาติมิตร วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ที่ CJ + CL มานมัสการพระเจ้าด้วยกันในตอนเช้าเป็นครั้งแรก ขอขอบคุณชาว CL ที่ยอมเสียสละวันนี้มานมัสการพระเจ้าด้วยกัน ขอพระเจ้าอวยพระพรการนมัสการพระเจ้าเป็นพิเศษ เพื่อทุกคนจะได้รับพลังเรี่ยวแรง สติปัญญา และความสุขจากพระเจ้า โดยถ้วนหน้า วันนี้ เราฉลองคริสตมาส เพราะเป็นว [อ่านต่อ]

ธ.ค. 112016
 
สารจากศิษยาภิบาล

11 ธันวาคม 2016 สวัสดีครับชาว CJ ขอส่งความสุขคริสตมาส ตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไป ขอให้คริสตมาสนี้เราจะระลึกถึงญาติมิตรของเราที่ควรได้มีโอกาสได้รับฟังข่าวดีเรื่องวันคริสตมาสจากคริสตจักร CJ ของเรา ดังนั้น นับจากวันนี้เป็นต้นไป ขอชาว CJ ทุกท่านจะตั้งเป้าตั้งใจชวนหรือพาคนที่เรารักมาร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกัน ใครจะรู้ว่า วันหนึ่งคนเหล่านั้นจะกลายมาเป็ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 042016
 
สารจากศิษยาภิบาล

4 ธันวาคม  2016 สวัสดีครับชาวCJ ขอให้พวกเราต้อนรับทักทายซึ่งกันและกัน และให้ความสนใจพี่น้องที่มาเยี่ยมในวันนี้ด้วยนะครับ ปีใหม่กำลังใกล้เข้ามาแล้ว  หวังว่าสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิมกำลังจะเกิดขึ้น ในปี 2017 CJ จะเน้นใน 3 หัวข้อใหญ่ที่เป็นความต้องการของพวกเรา คือ ความสัมพันธ์ (Relationships) ความมีวินัย (Discipline) ความเป็นผู้นำ (Leadership) จะเป็นปี [อ่านต่อ]

พ.ย. 272016
 
สารจากศิษยาภิบาล

27 พฤศจิกายน 2016 สวัสดีครับชาวCJ และผู้มาเยี่ยม ขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้ตอบสนองคำเชิญชวนของผมที่จะลงชีวิตด้วยกันกับผมในการรับใช้ทั้งหมด8ท่านดังนี้ คุณพรพรรณ เจริญวงศ์  คุณรัตนา วุฒินนชัย คุณสุกันยา ชมกลิ่น คุณหทัยรัตน์ บุญเพียรผล คุณศักดิ์ชัย อังกุรัตน์ คุณเกรียงชัย ตันติโสภารักษ์ คุณธีรชัย สุริยะพงษ์ คุณวุฒิพงษ์ โชคศุภจินดา คุณคริสโตเฟ [อ่านต่อ]

พ.ย. 202016
 
สารจากศิษยาภิบาล

20 พฤศจิกายน 2016 สวัสดีครับชาว CJ และผู้มาเยี่ยม ขอแสดงความยินดีกับ 3 ผู้รับบัพติศมาในวันอาทิตย์ที่แล้ว วันพฤหัสนี้ ขอให้ทุกท่านจัดเวลาไปเรียนพระคัมภีร์เล่มใหม่ด้วยนะครับ ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดแล้วครับ ใครไม่เคยมาเรียน ใครเคยเรียนแล้วหายไป  หรือแม้แต่ใครที่กำลังเรียนอยู่เป็นประจำ ขอให้มารวมพลังเสริมสร้างกันและกันในทุกวันพฤหัสนะครับ นี่คือการฉีดวั [อ่านต่อ]

พ.ย. 132016
 
สารจากศิษยาภิบาล

13 พฤศจิกายน 2016 สวัสดีชาว CJ วันนี้ ขอต้อนรับผู้มาเยี่ยมทุกท่านนะครับ ขอแสดงความยินดีกับคุณดาเนียล และกิ๊ฟ ที่เข้าสู่พิธีวิวาห์ เมื่อวานที่ผ่านมา วันนี้ เรามีรายการพิเศษ คือ เรามีผู้รับบัพติศมา 4 ท่าน ขอให้เราร่วมยินดีกับพวกเขาทั้ง 4 ด้วยนะครับ  ข่าวสำคัญ ในวันพุธ – พฤหัสหน้า (16-17 พฤศจิกายน) มีการอบรมผู้นำ GLS (Global Leadership summit) เวลา 00 [อ่านต่อ]