มี.ค. 192017
 
สารจากศิษยาภิบาล

19 มีนาคม 2017 สวัสดีครับชาว CJ ขอพระเจ้าทรงโปรดนำทุกท่านให้ก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ อย่างปลอดภัยนะครับ! และขอต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมหรือมาใหม่ในวันนี้ ด้วยความยินดีด้วยเช่นกัน ผมดีใจที่เห็นสมาชิกของเราหลายท่านเจริญเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องเพราะการมีชีวิตที่คงเส้นคงวาในการเข้าใกล้พระเจ้า และใกล้ชิดกับพี่น้องผ่าน “ทฤษฏี 3 ขา” ของ CJ นั่นค [อ่านต่อ]

มี.ค. 122017
 
สารจากศิษยาภิบาล

12 มีนาคม 2017 สวัสดีชาว CJ ผมขอนำเอาความปรารถนาดีของทีมศิษยาภิบาลและทีมผู้อภิบาลของ CJ มาส่งมอบให้กับพี่น้องทุกท่านครับ คณะผู้อภิบาลและทีมศิษยาภิบาลล้วนห่วงใยในสวัสดิภาพและชีวิต (รวมทั้งอาชีพการงาน/ครอบครัว) ของทุกท่าน พวกเราติดตามข่าวคราวชีวิตของแต่ละท่านอยู่เป็นประจำและก็ได้อธิษฐานเผื่ออยู่เสมอ ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ทุกท่านผ่านวันเวลาที่ยากลำบากในช [อ่านต่อ]

มี.ค. 052017
 
สารจากศิษยาภิบาล

5 มีนาคม 2017 ขอส่งคำทักทายมายังชาว CJ ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้ต้อนรับและทักทายกันและกันด้วยรอยยิ้มจากใจของกันและกันนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพี่น้องที่มาเยี่ยมเยียนในวันนี้เป็นครั้งแรก ขอทุกท่าน อธิษฐานเผื่อและจัดเวลาที่จะไปค่ายของ CJ ด้วยกันในวันที่ 28-30 ก.ค.2017 คุณฝา ประธานค่ายรับประกันความคุ้มค่าครับ รีบเตรียมตัวสมัครด่วนนะครับ ขอชาว CJ ทุกท่ [อ่านต่อ]

ก.พ. 262017
 
สารจากศิษยาภิบาล

26 กุมภาพันธ์ 2017 สวัสดีครับพี่น้อง CJ วันนี้ ขอต้อนรับทุกท่านที่มาได้ด้วยความยินดี  และขออธิษฐานเผื่อพี่น้องที่มาไม่ได้ในวันนี้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ขอให้ทุกท่านที่เป็นสมาชิก CJ จงเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างและเป็นพรแก่ทุกคนที่ท่านได้พบปะหรือร่วมลงชีวิตด้วย ขอให้ท่านมีความรักและเมตตาต่อคนเหล่านั้น อย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงปรารถนาจะกระทำ (โดยเฉ [อ่านต่อ]

ก.พ. 192017
 
สารจากศิษยาภิบาล

19 กุมภาพันธ์ 2017 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ที่รัก ขอทุกท่านกรุณาทักทายคนข้างซ้าย ข้างขวา และยิ้มให้กันสักนิดนะครับ อให้เรามานมัสการพระเจ้าด้วยจิตใจที่มีความกระตือรือร้น และขอพระเจ้าตรัสและเสริมกำลังให้กับแต่ละท่านเป็นส่วนตัว ค่ายของ CJ มีวันที่ 28-30 ก.ค.2017   ขออธิษฐานเผื่อ และเก็บสะสมเงินค่าค่ายตั้งแต่วันนี้ และจัดเวลาไปเข้าร่วมให้ครบทุกร [อ่านต่อ]

ก.พ. 122017
 
สารจากศิษยาภิบาล

12 กุมภาพันธ์ 2016 ขอส่งคำทักทายมายังชาว CJ ทุกท่าน ขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่ผ่านมา พระเจ้าทรงอวยพร CJ ของเราอย่างมาก มีพี่น้องนมัสการพระเจ้าอย่างอบอุ่น มีคนมาเรียนพระคัมภีร์ในวันพฤหัสกันมากขึ้น ขออธิษฐานเผื่อ CJ อย่างจริงจังในหัวข้อต่อไปนี้ครับ โครงการหาที่ดินสำหรับคริสตจักร ภายใน 10 ปี เวลานี้ คริสตจักรกำลังตั้งคณะทำงานเพื่อการวางแผนระดมทุนสำหรั [อ่านต่อ]

ก.พ. 052017
 
สารจากศิษยาภิบาล

5 กุมภาพันธ์ 2017 สวัสดีครับพี่น้อง CJ และผู้มาเยือน วันนี้ เรามานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง  ขอให้เราทักทายกันด้วยความรักและความจริงใจผ่านคำพูดและรอยยิ้มสวย ๆ ให้แก่กันสักคนละนิดนะครับ                ดีใจที่อาทิตย์ที่แล้ว มีผู้รับเชื่อ 2 ท่าน คือ 1คุณหมู และ [อ่านต่อ]