สารจากศิษยาภิบาล

21 เมษายา 2019

สวัสดีครับพี่น้อง CJ ในเช้าวันอีสเตอร์

วันนี้เป็นวันที่ระลึกการเป็นขึ้นมาจากตาย (the resurrection) ของพระเยซูคริสต์ ที่เรายืมศัพท์เขามาเรียกว่าวัน อีสเตอร์ซันเดย์ (Easter Sunday)

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

สารจากศิษยาภิบาล

14 เมษายน 2019

สวัสดีครับพี่น้อง CJ ทุกท่าน

วันนี้ เป็นวันหยุดยาวสงกรานต์ คาดว่าจะมีพี่น้องมาคริสตจักรน้อยกว่าปกติ ดังนั้นวันนี้ ผมต้องขอแสดงความชื่นชมต่อพี่น้องทุกท่านที่เลือกมานมัสการพระเจ้าในวันนี้ด้วยกันแทนที่จะไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดยาวเช่นนี้

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

สารจากศิษยาภิบาล

7 เมษายน 2019

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชน CJ ของเรา

ในวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณสมาชิก CJ ทุกท่านที่ร่วมหนุนใจคุณปุ๊ (อัญชลี) ที่รักของเราสำหรับการจากไปสู่สวรรค์ของคุณแม่อนงค์ ทั้งที่ผ่านการกล่าวแสดงความอาลัย ให้กำลังใจ กำลังกาย กำลังทรัพย์ หรือการไปร่วมงานไว้อาลัยที่ผ่านมาขอให้เรารักและหนุนใจ เคียงข้างกันเช่นนี้ตลอดไป

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

สารจากศิษยาภิบาล

31 มีนาคม 2019

สวัสดีครับพี่น้อง CJ ที่รัก

ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกท่านมานมัสการพระเจ้าด้วยกันวันนี้ได้

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณปุ๊ อัญชลีที่รักของเรา สำหรับการจากไปของคุณแม่อนงค์ ผู้เป็นมารดา ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลัง และทรงนำในเรื่องงานพิธีที่จะมีขึ้น

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

สารจากศิษยาภิบาล

24 มีนาคม 2019

สวัสดีครับ พี่น้อง CJ ที่รักยิ่ง

วันนี้เป็นวันเลือกตั้งครั้งสำคัญ บางคนไปเลือก ส.ส มาแล้ว บางคนจะไปเลือกบ่ายนี้ ขอพระเจ้าทรงนำการใช้สิทธิของทุกท่านให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติ

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

สารจากศิษยาภิบาล

17 มีนาคม 2019

ขอทักทายพร้อมคำอธิษฐานขอพรแก่พี่น้องทุกท่านที่มานมัสการพระเจ้าในวันนี้ ขอขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้ว มีผู้รับบัพติศมา 6 ท่าน ขอให้เราทุกคนร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องเหล่านี้อีกครั้งด้วยกันนะครับ

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

สารจากศิษยาภิบาล

10 มีนาคม 2019

ขอบคุณพระเจ้าที่ผมและพี่น้อง CJ มานมัสการพระเจ้าในวันนี้ได้

ผมตื่นเต้นที่วันนี้เรามีรายการพิเศษตั้งแต่เช้า ทั้งอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันเป็นชั้นใหญ่ วันนี้เราศึกษาเรื่อง หุ้น หวย และพนัน   และดีใจที่ในวันนี้ เราจะมีพิธีบัพติศมา

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”