เม.ย. 152018
 
สารจากศิษยาภิบาล

15 เมษายน 2018 ขอสวัสดีชาว CJ วันนี้เป็นช่วงวันหยุดยาว พี่น้องมานมัสการพระเจ้ากันได้ ต้องบอกว่าสุดยอด ขอให้เรารักพระเจ้าและรักกันตลอดไปเพราะจะทำให้ชีวิตของพวกเราปลอดภัย มีสุข และห่างไกลจากความทุกข์ ช่วงนี้ เป็นช่วงวันครอบครัว ขอให้เราตั้งเป้าทำให้ทุกคนในครอบครัวของเรามีความสุขกันถ้วนหน้านะครับ และหากว่าเป็นไปได้ ขอให้คิดถึงครอบครัวอื่นที่ขาดปัจจัยใ [อ่านต่อ]

เม.ย. 082018
 
สารจากศิษยาภิบาล

8 เมษายน 2018 สวัสดีครับชาว CJ ขอบคุณพระเจ้าที่วันอาทิตย์ที่แล้วมีผู้ต้อนรับพระคริสต์ 1ท่าน คือคุณอมีนา (คิท) ขอต้อนรับคุณคิทเข้าสู่ครอบครัวของเราด้วยความยินดี พร้อมทั้งยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมนมัสการในวันนี้ครับ ก่อนลืม วันพฤหัสหน้าวันที่ 12 เมษายน นี้ เรางดชั้นเรียนพระคัมภีร์วันพฤหัส 1 ครั้งครับ  และเปิดอีกวันพฤหัสที่19 เมษายน วันอาทิตย์ [อ่านต่อ]

เม.ย. 012018
 
สารจากศิษยาภิบาล

1 เมษายน 2018 สวัสดีครับชาว CJ วันนี้ ขอให้เรานมัสการเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ ที่ถือว่าเป็นวันที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย หลังจากที่ถูกตรึงในวันศุกร์ ถูกฝังไว้ในอุโมงค์ และเป็นขึ้นในเช้าวันอาทิตย์นี้ เดิมที วันสะบาโตหรือวันหยุดพักของคนยิวคือวันเสาร์ และพวกเขานมัสการพระเจ้าในธรรมศาลา แต่คริสเตียนมาเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์นมัสการพระเจ้าและพระเยซ [อ่านต่อ]

มี.ค. 252018
 
สารจากศิษยาภิบาล

25 มีนาคม 2018 ขอสวัสดีพี่น้อง CJ ที่รักทุกท่าน ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้อง CJ ของเรากระตือรือร้นในการพาญาติมิตรมาหาพระเจ้า ทำให้มีผู้มาเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ขาดระยะ ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้ต้อนรับพระคริสต์ 2 ท่านในอาทิตย์ที่ผ่านมา คือ  1. คุณไพบูลย์ 2. คุณสุภาพร   ขอแสดงความยินดีด้วยครับ เราจะมีพิธีบัพติศมา เพื่อประกาศตัวติดตามพร [อ่านต่อ]

มี.ค. 182018
 
สารจากศิษยาภิบาล

18 มีนาคม 2018 ขอส่งความสุขมายังพี่น้อง CJ และผู้มาเยือน  ผม และคณะผู้อภิบาลขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี เราดีใจที่มีผู้มาใหม่ในคริสตจักรแห่งนี้ทุกอาทิตย์ และดีใจที่อาทิตย์ที่แล้ว มีผู้ประกาศตัวติดตามพระคริสต์คือคุณธัญญานันท์ ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือให้เติบโตขึ้นในความเชื่อในพระองค์นะครับ  คริสตจักรของเราเน้นเป้าหมายให้สมาชิกทุกคน มีใจกระตื [อ่านต่อ]

มี.ค. 112018
 
สารจากศิษยาภิบาล

11 มีนาคม 2018 สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทั้งสมาชิก ผู้มาเยือนและผู้อ่านสารฉบับนี้ ผมขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้ประกาศตัวขอติดตามพระคริสต์ต่อหน้าพวกเราคือคุณลัคกี้ ขอต้อนรับสู่แผ่นดินสวรรค์ด้วยความยินดี เพราะที่ท่านรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อที่ท่านมีในพระคริสต์เจ้า และในการไถ่บาปที่พระองค์กระทำเพื่อท่าน    &n [อ่านต่อ]

มี.ค. 042018
 
สารจากศิษยาภิบาล

4 มีนาคม 2018 สวัสดีครับพี่น้องCJและญาติมิตรผู้มาเยือน คริสตจักรแห่งความสุขขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี เพราะเรามีความสุขที่รู้จักพระเจ้าและทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จัก! ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้ประกาศตัวติดตามพระคริสต์ในวันอาทิตย์ที่แล้วคือคุณกชกฤช (วุ่น)  ขอต้อนรับสู่ครอบครัวCJครับ ขอขอบคุณทีมรับใช้ทุกๆ ทีมในคริสตจักร โดยเฉพาะทีมทำข่าว CJ News ทีม [อ่านต่อ]