ก.พ. 072016
 
สารจากศิษยาภิบาล

7 กุมภาพันธ์ 2016 สวัสดีครับชาว CJ ผมดีใจที่เรามานมัสการพระเจ้าด้วยกันได้ในวันนี้ ขออธิษฐานเผื่อพี่น้องที่กำลังประสบกับปัญหาหรือวิกฤติชีวิตที่แตกต่างกัน และเผื่อพี่น้องที่มาไม่ได้ ให้สามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของเขาเอง) และสามารถมานมัสการพระเจ้า และร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องได้อย่างที่ควร ขอทุกท่านได้โปรดแสดงน้ำใจต่อกันโดยเฉพาะอ [อ่านต่อ]

ม.ค. 312016
 
สารจากศิษยาภิบาล

31 มกราคม 2016 สวัสดีครับชาว CJ และญาติมิตร ดีใจที่ท่านมานัสการพระเจ้าได้ในวันนี้ เช้านี้ผมเทศน์อยู่ที่ คจ. นิมิตใหม่ สี่แยกพญาไท ขออธิษฐานเผื่อผมด้วย และผมขอฝากคำสวัสดีและความรักผูกพันมายังพี่น้องทุกท่าน! ผมดีใจที่ในวันอาทิตย์ที่แล้ว มีพี่น้องต้อนรับพระคริสต์ 2 ท่าน คือ 1.คุณแพร และ 2.คุณบิว ขอให้เราช่วยพวกเขาให้เติบโตขึ้นในความรู้ ความเชื่อ และคว [อ่านต่อ]

ม.ค. 242016
 
สารจากศิษยาภิบาล

24 มกราคม 2016 สวัสดีครับชาว CJ และผู้มาเยือน วันนี้ผม ทีมศิษยาภิบาล และทีมผู้อภิบาล ขอต้อนรับทุกท่านสู่การนมัสการพระเจ้าด้วยใจยินดี ขอพระเจ้าอวยพรการนมัสการของพวกเราอย่างมากล้นนะครับ ! ขอให้เราทักทายและส่งยิ้ม พร้อมหยิบยื่นไมตรีจิตให้แก่กัน ขอให้เรารักกันด้วยความรักของพระเจ้า (ไม่ใช่ความรักของเรา) เพราะเราอาจไม่มีอารมณ์ที่จะไปรักใครคนใดในเช้าวันนี [อ่านต่อ]

ม.ค. 172016
 
สารจากศิษยาภิบาล

17 มกราคม 2016 ขอส่งคำสวัสดีมายังพี่น้อง CJ และญาติมิตรทุกท่าน ผมดีใจที่อาทิตย์ที่แล้วเรามีผู้ต้อนรับพระคริสต์ 5 ท่านดังนี้ คุณมด   2.คุณมีน  3.คุณวิก    4.คุณติ๊ก    5.คุณเอ ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เจริญเติบโตขึ้นโดยถ้วนหน้า และหวังว่าทุกท่านที่เชื่อจะแสวงหาพระเจ้า และกระตือรือร้นที่จะศึกษาพระวจนะ เพื่อจะเจริญเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับ CJ ของเราจ [อ่านต่อ]

ม.ค. 102016
 
สารจากศิษยาภิบาล

10 มกราคม 2016 สวัสดีครับชาว CJ ขอต้อนรับเข้าสู่อาทิตย์ที่ 2 ของปีใหม่ 2016 คริสตจักรของเราตั้งอยู่เพื่อ ช่วยสมาชิก(ผู้เชื่อ) ให้เจริญเติบโตในพระคริสต์ จนกว่าจะบรรลุถึงความไพบูลย์ของพระองค์ เป็นสาวกที่มีคุณภาพชีวิตอย่างที่องค์พระเจ้าทรงประสงค์ ช่วยให้ผู้ไม่เป็นคริสเตียนได้เรียนรู้ รู้จักพระคริสต์ และต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเป็นผู้นำทา [อ่านต่อ]

ม.ค. 032016
 
สารจากศิษยาภิบาล

3 มกราคม 2016 สวัสดีปีใหม่ครับ ชาว CJ ขอต้อนรับทุกท่านในนามของคณะผู้อภิบาล และศิษยาภิบาลนะครับ! ขอเชิญชวนสมาชิก CJ ของเราและญาติมิตร รวมทั้งผู้มาเยี่ยม เข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ของคริสตจักรดังนี้ ทุกวันอาทิตย์ ที่CJ 8.00 – 8.30 น. – อาหารเช้า /สามัคคีธรรม (ชั้น 3) 8.30 – 9.00 น.– อธิษฐาน 9.00 – 10.00 น. –ศึกษาพระคัมภีร์/บทเรียนพิเศษ แยกห้อ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 272015
 
สารจากศิษยาภิบาล

27 ธันวาคม 2015 สวัสดีครับชาว CJ เรากำลังก้าวจากคริสตมาสสู่ปีใหม่ ขอให้เราตั้งปณิธานที่จะกลับตัวกลับใจ เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าด้วยการคิดและลงมือทำ สิ่งเก่าที่ดีอยู่แล้ว – ให้ดียิ่งขึ้น สิ่งใหม่ที่ดีกว่า – ให้เกิดขึ้น ขอให้ปี 2016 จะเป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตของเราทั้งหลายและของ CJ (เท่าที่ผ่านมา) ขอให้เราจะสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ขอให้เราจะรักกันโดย [อ่านต่อ]