เม.ย. 232017
 
สารจากศิษยาภิบาล

“คน​ที่​มี​คำ‍ตอบ​เหมาะๆใน​ปาก​ย่อม​ยินดี คำ​เดียว​ที่​ถูก​กาล‍เทศะ​ก็​ดี​จริงๆ” (สุภาษิต 15:23) 23  เมษายน 2017 สวัสดีครับชาว CJ ขอพระเจ้าทรงนำทุกท่านที่มานมัสการพระเจ้าในวันนี้  ให้มีความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า ได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าที่ผ่านมายังบรรยากาศและพี่น้องในคริสตจักร ขอพระเจ้าทรงโปรดสดับคำทูลขอของทุกท่าน พระองค์ตรัสว่า ผ [อ่านต่อ]

เม.ย. 162017
 
สารจากศิษยาภิบาล

“พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่า ศัตรูหรือปัญหาที่คุณกำลังเผชิญ!” (1ยน.4:4) 16  เมษายน 2017 สวัสดีครับชาว CJ และผู้มาเยือน ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ 3 ชีวิตที่ต้อนรับพระคริสต์เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว เชื่อว่า ทุกท่านใน CJ จะให้ความรักและมิตรภาพกับทั้ง 3 ท่านนั้น และหวังว่า ทั้ง 3 ท่านก็จะกระตือรือร้นเรียนรู้ในทางของพระเจ้าเพื่อจะเติบโตขึ้นเป็นร่วมตัว วันนี้เป็ [อ่านต่อ]

เม.ย. 092017
 
สารจากศิษยาภิบาล

คริสเตียนทุกคนควรมุ่งสู่เป็นเลิศ ในการทำงานและการให้บริการ ไม่ว่าเขาจะเลือกประกอบอาชีพอะไร?   9 เมษายน 2017 สวัสดีครับพี่น้องชาว CJ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์กำลังทรงอวยพรคริสตจักรและชีวิตฝ่ายวิญญาณของพี่น้องหลายๆ ท่านให้เจริญเติบโตขึ้น ในขณะเดียวกัน ผมก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกท่านที่กำลังประสบกับความทุกข์ยากลำบากในชีวิตให้ผ่านพ้นวันเวลาเหล่านั้นไ [อ่านต่อ]

เม.ย. 022017
 
สารจากศิษยาภิบาล

“การนมัสการคือสิทธิ์พิเศษที่เหลือเชื่อ ไม่ใช่หน้าที่ทางศาสนาที่น่าเบื่อ” 2 เมษายน 2017 สวัสดีครับชาว CJ ที่รัก ก่อนอื่น ต้องแสดงความยินดีกับพี่น้อง 5 ท่านที่รับบัพติศมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ แล้วคือ คุณจิรพรรณ สินธุ์เอกเอี่ยม   คุณวรรณภัทร เจริญมาก คุณพรทิพย์ คงเพชรศักดิ์           &nbsp [อ่านต่อ]

มี.ค. 262017
 
สารจากศิษยาภิบาล

“ฉันอยากได้ พระคริสต์ทั้งพระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดของฉัน พระคัมภีร์ทั้งเล่มเป็นหนังสือของฉัน คริสตจักรทั้งหมดเป็นสามัคคีธรรมของฉัน และ โลกทั้งใบเป็นทุ่งนาสำหรับงานมิชชั่นของฉัน”           -จอห์น เวสเล่ย์-   26 มีนาคม 2017 สวัสดีครับชาว CJ ผมขอบคุณพระเจ้าที่ทุกท่านมานมัสการพระเจ้าในวันนี้ได้  พระ [อ่านต่อ]

มี.ค. 192017
 
สารจากศิษยาภิบาล

19 มีนาคม 2017 สวัสดีครับชาว CJ ขอพระเจ้าทรงโปรดนำทุกท่านให้ก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ อย่างปลอดภัยนะครับ! และขอต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมหรือมาใหม่ในวันนี้ ด้วยความยินดีด้วยเช่นกัน ผมดีใจที่เห็นสมาชิกของเราหลายท่านเจริญเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องเพราะการมีชีวิตที่คงเส้นคงวาในการเข้าใกล้พระเจ้า และใกล้ชิดกับพี่น้องผ่าน “ทฤษฏี 3 ขา” ของ CJ นั่นค [อ่านต่อ]

มี.ค. 122017
 
สารจากศิษยาภิบาล

12 มีนาคม 2017 สวัสดีชาว CJ ผมขอนำเอาความปรารถนาดีของทีมศิษยาภิบาลและทีมผู้อภิบาลของ CJ มาส่งมอบให้กับพี่น้องทุกท่านครับ คณะผู้อภิบาลและทีมศิษยาภิบาลล้วนห่วงใยในสวัสดิภาพและชีวิต (รวมทั้งอาชีพการงาน/ครอบครัว) ของทุกท่าน พวกเราติดตามข่าวคราวชีวิตของแต่ละท่านอยู่เป็นประจำและก็ได้อธิษฐานเผื่ออยู่เสมอ ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ทุกท่านผ่านวันเวลาที่ยากลำบากในช [อ่านต่อ]