เม.ย. 192015
 
สารจากศิษยาภิบาล

19 เมษายน 2015 สวัสดีครับชาว CJ ผมดีใจที่ทุกท่านยังมีลมหายใจ และมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรแห่งนี้ได้! เพาะว่า หลายคนไม่สมารถมานมัสการพระเจ้าที่นี่กับเราได้อีกต่อไปแล้ว ด้วยสาเหตุหลาย ๆ ประการ แม้ว่าเขาอยากจะมาก็ตาม ดังนั้น ผมจึงถือว่าเป็นสิทธิพิเศษสำหรับผมและทุกท่านที่เรายังสามารถมานมัสการพระเจ้าร่วมกันได้ในวันนี้ เพราะว่า วันหน้า ไม่มีใครทราบว่า อะไรจะเกิดขึ้น และเราจะได้มานมัสการพระเจ้าร่วมกันเช่นนี้ได้อีกนานแค่ไหน […]

เม.ย. 052015
 
สารจากศิษยาภิบาล

5 เมษายน 2015 สวัสดีครับ CJ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใน CJ ของเรา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องดี กลุ่มแคร์ (cell) และชั้นเรียนพระคัมภีร์ต่าง ๆ ก็ไปได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแคร์ และชั้นเรียนพระคัมภีร์ที่ผมไปร่วมโดยตรง ผมได้รับพระพรมาก เช่น กลุ่มแคร์วันอังคารที่ บ. […]

มี.ค. 292015
 
สารจากศิษยาภิบาล

29 มีนาคม 2015 สวัสดี CJ ที่รัก ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความรักของพระเจ้า พวกเราแต่ละคนคงเหน็ดเหนื่อยหรือกังวลใจกับบางเรื่อง แต่ขอให้วันนี้ ขอให้เราวางสิ่งเหล่านั้นลงตรงพระพักตร์ของ   พระเจ้า และทูลขอพระองค์ทรงช่วยเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็น “Joy” (ความยินดี) ในชีวิตแทน ! ทำไมเรามาเป็นคริสเตียน? ก็เพราะว่า เราตระหนักว่า “ตัวของเราไม่อาจเป็นที่พึ่งของตนเอง” […]

มี.ค. 222015
 
สารจากศิษยาภิบาล

22 มีนาคม 2015 สวัสดีพี่น้องทุกท่าน ขอส่งความสุขมายังพี่น้องทุกท่านที่มานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรแห่งความสุขในวันนี้ ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร เราขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี และขอยินดีกับ 4 ท่านที่รับบัพติศมาในอาทิตย์ที่แล้ว และขอขอบคุณสำหรับคำพยานแห่งความเชื่อของ 1. คุณสุริยัน สัมฤทธิ์ (ต้น)           2. คุณ ธนากร เบี้ยวน้อย […]

มี.ค. 152015
 
สารจากศิษยาภิบาล

15 มีนาคม 2015 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่มาในวันนี้! ขอยินดีกับผู้ที่ต้อนรับพระคริสต์ และได้รับความรอดจากพระเจ้า 2 ท่านในวันอาทิตย์ที่แล้วคือ 1. คุณโบวี่ 2. คุณฟ้า และขอยินดีกับ 4 ท่านที่จะรับบัพติศมาในวันนี้คือ คุณสุริยัน สัมฤทธิ์ (ต้น) […]

มี.ค. 082015
 
สารจากศิษยาภิบาล

8 มีนาคม 2015 สวัสดีครับชาว CJ ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติจากพวกเราทุกคน! ขอให้เราสร้างความสุขและส่งมอบให้แก่กัน ด้วยใจกว้างขวางนะครับ! ขอให้เราตั้งใจเติบโตขึ้นในพระคริสต์ ให้เป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ และเป็นผู้ที่ตั้งเป้าจะเป็นสมาชิก CJ สิ่งต่อไปนี้เป็นนิสัย อธิษฐานต่อพระเจ้าทั้งเป็นส่วนตัวและกับพี่น้องเผื่อกันและกันอยู่เสมอ เฝ้าเดี่ยวเป็นประจำทุกวันและและแบ่งปันสิ่งที่ได้รับต่อผู้อื่น เป็นพยานและประกาศข่าวประเสริฐในวิถีชีวิตประจำวัน ร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างกระตือรือร้น เป็นประจำ ทุกสัปดาห์ ร่วมนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์และนำญาติมิตรมาร่วมนมัสการด้วย […]

มี.ค. 012015
 
สารจากศิษยาภิบาล

1 มีนาคม 2015 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ขอบคุณที่เรามานมัสการพระเจ้าด้วยกันวันนี้ ขอให้ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก CJ ผู้ที่ต้องการรับเชื่อพระเยซูคริสต์! ผู้ที่ต้องการร่วมรับใช้   แจ้งความประสงค์ได้ที่คุณแดง ครูเอ๋ หรือคุณโบ นะครับ ขอให้เราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เจ็บป่วยหรือมีภาระหนักและพันธกิจต่าง ๆ ขอให้เรารักกันรวมทั้งรักคนที่ไม่น่ารักด้วย  ข่าวประกาศ เวลานี้ที่ […]