มี.ค. 012015
 
สารจากศิษยาภิบาล

1 มีนาคม 2015 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ขอบคุณที่เรามานมัสการพระเจ้าด้วยกันวันนี้ ขอให้ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก CJ ผู้ที่ต้องการรับเชื่อพระเยซูคริสต์! ผู้ที่ต้องการร่วมรับใช้   แจ้งความประสงค์ได้ที่คุณแดง ครูเอ๋ หรือคุณโบ นะครับ ขอให้เราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เจ็บป่วยหรือมีภาระหนักและพันธกิจต่าง ๆ ขอให้เรารักกันรวมทั้งรักคนที่ไม่น่ารักด้วย  ข่าวประกาศ เวลานี้ที่ […]

ก.พ. 152015
 
สารจากศิษยาภิบาล

15 กุมภาพันธ์ 2015 ขอต้อนรับและส่งความรักจากเบื้องบนให้กับทุกท่านนะครับ ขอบคุณ คุณหมู (มนตรี แสงหิรัญ) สำหรับการแบ่งปันที่ยอดเยี่ยมในวันอาทิตย์ที่แล้ว และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมรับใช้ ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกท่านครับ วันนี้ขอให้เรารักกันให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยให้คิด พูด และแสดงออกต่อกันด้วยความรักอย่างพระคริสต์นะครับ! อะไรที่คิดจะทำ จะพูด แต่ไม่อยู่ในอาการของความรัก อย่าทำเลยนะครับ เดี๋ยวจะเสียไปเปล่าๆ! […]

ก.พ. 082015
 
สารจากศิษยาภิบาล

8 กุมภาพันธ์ 2015 สวัสดีครับพี่น้องชาว CJ ขอต้อนรับทุกคนด้วยใจยินดี! วันนี้ เราจะเน้นเรื่องจุดยืนของการเป็นคริสเตียน พวกเราที่เชื่อในพระเจ้าต้องมีจุดยืนที่ดีครับ เราต้องรักพระเจ้าอยู่เสมอไป เราจะเข้าใจในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำหรือทรงอนุญาตหรือไม่? เราต้องรักคนอื่นเหมือนกับที่เรารักตัวเราหรือครอบครัวของเราเอง ไม่ว่าเราจะชอบเขาหรือไม่? ไม่มีใครสามารถทำให้เราทิ้งจุดยืนนี้ไปได้ ดังนั้น อย่ายอมให้ใครคนใดดึงเราให้ต่ำลงจนรักเขาไม่ได้! ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้มีจุดยืนที่เข้มแข็งเช่นนี้ตลอดไป วันนี้ ขอขอบคุณพระเจ้าที่ เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา […]

ก.พ. 012015
 
สารจากศิษยาภิบาล

1 กุมภาพันธ์ 2015 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ขอพี่น้องทักทายส่งยิ้มให้กันหน่อยครับ ขอพระเจ้าทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากเราทุกคน! ขอให้เราเป็นแสงสว่าง เป็นเกลือของแผ่นดินโลก อย่าให้เราเป็นความมืดหรือเป็นโคลนตมของแผ่นดินโลก ขอให้เรานำความรักความหวังใจ ความจริง และความเป็นมิตรมาสู่สังคมของเรา อย่าให้เราเป็นต้นเหตุหรือผู้สนับสนุนให้เกิดความแตกแยก เกลียดชัง ขมขื่น หรือโกรธแค้นต่อกันเพิ่มขึ้น ขอระลึกไว้เสมอว่า เราคือตัวแทนของพระคริสต์ในโลก ในฐานะเกลือและแสงสว่าง […]

ม.ค. 252015
 
สารจากศิษยาภิบาล

25 มกราคม 2015 สวัสดีครับชาว CJ วันนี้ ขอให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง ขอให้คนข้าง ๆ เราได้รับคำทักทายผ่านรอยยิ้มและคำสวัสดีจากเรา ขอให้เราเปิดใจรับฟังพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ด้วยใจยินดี ขอให้เราเตรียมตัวให้กำลังใจ และอธิษฐานเผื่อผู้เทศน์ของเราในวันนี้ คือ ดร. เสรี หล่อกัณภัย และสมาชิก CJ ผู้ที่จะร่วมแบ่งปันคือ […]

ม.ค. 112015
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

11 มกราคม 2015 สวัสดีครับชาว CJ ที่รัก และผู้มาเยือน วันนี้ เรามีผู้รับบัพติศมา 10 ท่านคือ คุณชาลิสา โกสลาทิพย์(ฝน) คุณอังควิภา เจริญเลิศ(เจ๋ย) คุณกรรณิการ์ จรังรักวงษ์ (มิกกี้) คุณ สุภานี […]

ม.ค. 042015
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

4 มกราคม 2558 สวัสดีปีใหม่ชาวCJ ปีใหม่แล้ว ถึงเวลา เปลี่ยนแปลงตังเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้ว จริงไหม? พี่น้องครับ ใครจะดีหรือไม่ดีอย่างไร เราคงไปทำอะไรมากไม่ได้ แต่เราต้องพัฒนาตัวของเราให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา …เราต้องอธิษฐานขอการทรงนำและพึ่งพิงพระเจ้าในเรื่องต่างๆมากกว่าเดิม …เราต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจำทุกวันให้สม่ำเสมอมากกว่าที่ผ่านมา เราต้องกระตือรือร้นในการเป็นพยานและประกาศนำคนให้รอดมากกว่าที่ผ่านมา เราต้องกระตือรือร้นในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องมากกว่าเดิม เราต้องใส่ใจในการร่วมนมัสการพระเจ้ากับพี่น้องทุกอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆในชีวิต เราต้องกระตือรือร้นในการเป็นพยานและประกาศนำคนให้รอดมากกว่าที่ผ่านมา เราต้องมีจิตอาสาในการรับใช้แบบถวายหัวถวายให้พระเจ้าเลย เราต้องใจกว้างในการถวายโดยเฉพาะอย่างทรัพย์(อย่างต่ำสิบลด)ให้กับพระเจ้าผ่านทางคริสตจักร […]