พ.ค. 012016
 
สารจากศิษยาภิบาล

1 พฤษภาคม 2016 สวัสดีครับ CJ วันนี้เป็นวันแห่งความยินดีที่พวกเราได้มาพบหน้ากัน นมัสการพระเจ้าด้วยกัน สามัคคีธรรมกัน ศึกษาพระวจนะของพระเจ้า และร่วมรับใช้ด้วยกัน วันนี้เป็นปฐมฤกษ์ของ CL คริสตจักรลูกของเราที่จะมาใช้สถานที่ห้องประชุมเล็ก ชั้น 6 นี้ เวลา 14.15 – 16.15 น. ดังนั้น วันนี้ ใครสามารถอยู่ต้อนรับทักทายพวกเขาในฐานะเจ้าบ้าน ก็จะทำให้การเริ่มต้นเ [อ่านต่อ]

เม.ย. 242016
 
สารจากศิษยาภิบาล

24 เมษายน 2016 สวัสดีครับ ชาว CJ ขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้ต้อนรับพระคริสต์คือคุณไอซ์ (ภัทรไพบูลย์) ขอให้เราช่วยเขาให้เติบโตขึ้นในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ! ผู้ใดต้องการรับบัพติศมา + สมัครเป็นสมาชิก CJ ขอติดต่อที่คุณแดง ครับ ขออธิษฐานเผื่อ CL คริสตจักรลูกของเรา ที่จะย้ายมาใช้สถานที่นมัสการร่วมกับเรา ในเวลา 14.15 น. วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษ [อ่านต่อ]

เม.ย. 172016
 
สารจากศิษยาภิบาล

17 เมษายน 2016 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ผมกลับมาแล้ว พร้อมกับความสุขใจที่ได้เห็นพี่น้องเข้มแข็ง และร่วมมือกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้มีผู้มานมัสการพระเจ้าไม่ขาดสาย และมีผู้รับเชื่อคือคุณพิมพ์ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ขอให้พี่น้อง CJ ทุกท่านช่วยกันดูแลเธอด้วยนะครับ ถ้าเป็นได้.ขอให้เราตั้งเป้าหมายที่จะช่วยนำ“ผู้ชาย” ที่เรารักให้มาหาพระเจ้าเพิ่มมากขึ้น [อ่านต่อ]

เม.ย. 102016
 
สารจากศิษยาภิบาล

10  เมษายน 2016 สวัสดีครับชาว CJ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความปลอดภัยและการคุ้มครองของพระองค์ที่มีต่อทุกท่าน ข่าวประกาศ 1.ในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน จะมีการมอบใบรับรองสมาชิกภาพให้แก่ผู้ที่สมัครและสมควรแก่เวลาแล้วที่จะได้รับ ก)ขอให้เรามาร่วมแสดงความยินดีต้อนรับพี่น้องเหล่านั้นในฐานะสมาชิก CJ อย่างสมบูรณ์ ข) ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิก CJ ที่พร้อมปฏิบัติ [อ่านต่อ]

เม.ย. 032016
 
สารจากศิษยาภิบาล

3 เมษายน 2016 สวัสดีครับชาว CJ และญาติมิตร ขอต้อนทุกท่านที่มานมัสการในวันนี้ครับ ผมขอแสดงความยินดีกับ 16 ท่านที่ได้รับบัพติศมาไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว ผมยังดีใจที่ในบ่ายวันเดียวกันนั้น มีพี่น้องที่ CL รับบัพติศมาถึง 5 ท่านด้วย และยิ่งกว่านั้นอีก ขอบคุณพระเจ้าที่มีอีก 1 ท่านได้รับองค์พระคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอด ประกาศ ขอให้เรานำญาติมิตรมาหาพระเจ้าอย่ [อ่านต่อ]

มี.ค. 272016
 
สารจากศิษยาภิบาล

27  มีนาคม 2016 สวัสดีครับชาว CJ ที่รัก วันนี้ เป็นวันสำคัญที่เราเรียกว่า “วันอีสเตอร์” (Easter Sunday) เป็นวันที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากตาย (Risen) และดีใจที่เราจะมีคน 16 คน รับบัพติศมาวันนี้ เป็นพิธีประกาศตัวติดตามพระคริสต์อย่างเป็นทางการ อย่าลืมร่วมกันแสดงความยินดีกับพวกเขาด้วยนะครับ ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติจากทุกคนที่เข้าสู่พิธีนี้ และขอให้ [อ่านต่อ]

มี.ค. 202016
 
สารจากศิษยาภิบาล

20  มีนาคม 2016 สวัสดีครับพี่น้อง CJ และผู้มาเยือน ผมดีใจที่ทุกท่านมานมัสการวันนี้กับเราได้ ผมขอบคุณที่ อ. Josh ได้มาแบ่งปันพระวจนะกับเราในวันนี้ ผมดีใจที่วันอาทิตย์ที่แล้วมีผู้ต้อนรับพระคริสต์ 1 ท่าน คือคุณ วริศรา (หมิว) ขอให้เราเป็นพี่น้องที่ช่วยกันดูแลเธอให้เติบโตขึ้นในความเชื่อที่ถูกต้องนะครับ ขอให้เราอธิษฐานเผื่อวันอีสเตอร์ที่ 27 มีนาคม นี้ เร [อ่านต่อ]