ต.ค. 212018
 
สารจากศิษยาภิบาล

21 ตุลาคม 2018 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ที่รัก ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกท่านมานมัสการพระเจ้าด้วยกันในวันนี้ได้ ผมดีใจที่อาทิตย์ที่แล้ว มี 4 ท่านประกาศตัวต้อนรับพระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ผมดีใจที่พระเจ้าทรงไว้วางใจคริสตจักรของเรา และทรงมอบพี่น้องให้มาร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ เสมอมา ผมดีใจที่สมาชิกของคริสตจักรของเราส่วนใหญ่กระตือรือร้นในการเข้าใกล้ชิดพระเจ้ [อ่านต่อ]

ต.ค. 142018
 
สารจากศิษยาภิบาล

14 ตุลาคม 2018  ขอสวัสดีพี่น้อง CJ ที่รักทุกท่าน ผมดีใจที่ในวันอังคารที่ผ่านมา มีญาติมิตรของสมาชิก มาขอรับเชื่อในวันอังคารที่ผ่านมา ที่ทำงานของผม 2 คนตอนเช้า และอีก 2 คนตอนเย็นในกลุ่มแคร์ที่ บ.เลิฟอีส พระเจ้ากำลังทรงกระทำกิจอย่างมากมายท่ามกลางพวกเราครับ ผมดีใจ CJ กำลังเต็มล้นไปด้วยความร้อนรนของผู้นำ และสมาชิกในการรับใช้ผ่านกิจกรรมการรับใช้ต่าง [อ่านต่อ]

ต.ค. 072018
 
สารจากศิษยาภิบาล

7 ตุลาคม 2018 สวัสดีพี่น้อง CJ ที่รักของพระคริสต์ ผมยังคงขอบคุณพระเจ้าบรรยากาศภายใน CJ กำลังอบอวลเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นของผู้นำ และสมาชิกในทุกระดับผ่านกิจกรรมการรับใช้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้นำคือคณะผู้อภิบาลกำลังเดินหน้าเต็มที่ในการออกไปมองหาที่ดินสำหรับลูกหลานและคนรุ่นต่อๆ จะได้ใช้เป็นสถานที่นมัสการพระเจ้า และเสริมสร้างชีวิตทุกด้านในอน [อ่านต่อ]

ก.ย. 302018
 
สารจากศิษยาภิบาล

30 กันยายน 2018 ขอทักทายพี่น้อง CJ ด้วยความรักของพระคริสต์ ผมขอบคุณพระเจ้าที่ในเวลานี้ บรรยากาศภายใน CJ เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นของผู้นำ และสมาชิกในทุกระดับ ผู้นำคือ คณะผู้อภิบาลก็เดินหน้าเต็มตัวในการมองหาที่ดินสำหรับลูกหลานใช้นมัสการพระเจ้าและเสริมสร้างชีวิตทุกด้านในอนาคต สำนักงานคริสตจักรชั่วคราวก็ย้ายไปอยู่ที่ BSC สี่แยกพญาไท และร่วมมือกับ CL [อ่านต่อ]

ก.ย. 232018
 
สารจากศิษยาภิบาล

23 กันยายน 2018 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ที่รัก          ขอต้อนรับทุกท่านสู่การนมัสการพระเจ้าด้วยกันในวันนี้          ขอให้เรานมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณของเรา          ผู้ใดไม่มีคริสตจักรไปประจำแต่ตัดสินใจว่า จะเลือก CJ แห่งนี้เป็นบ้ [อ่านต่อ]

ก.ย. 162018
 
สารจากศิษยาภิบาล

16 กันยายน 2018 สวัสดีครับพี่น้องชาว CJ และทุกท่านที่มา CJ ในวันนี้ ขอต้อนรับทุกท่านสู่การนมัสการด้วยจิตวิญญาณ และความจริงของเราทุกคน ผู้ใดมาใหม่ก็ให้ผ่อนคลาย เขาทำอะไรก็ทำตามเขาไป ไม่ต้องเกร็ง ไม่ต้องเครียด นอกจากว่าท่านไม่อยากทำจริงๆ ก็นั่งเฉยๆ ได้ครับ สำหรับผู้ที่มาบ่อยๆ (ไม่มีคริสตจักรไปประจำ) แล้วตัดสินใจได้ว่าคริสตจักรนี้น่าจะเป็นบ้านของท่านไ [อ่านต่อ]

ก.ย. 092018
 
สารจากศิษยาภิบาล

9 กันยายน 2018 ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่พี่น้องชาว CJ และทุกท่านที่มาวันนี้ ผมดีใจและขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องมานมัสการจนเป็นนิสัย เพราะจะเป็นคุณประโยชน์ต่อชีวิตอย่างมากมาย และขอให้เราหนุนใจคนอื่นๆ ให้มีนิสัยทีดีเช่นนั้นด้วย เราต้องไม่ปล่อยให้บุคคลใด หรือ สิ่งใดเป็นข้ออ้าง หรือ สาเหตุที่ทำให้เรามานมัสการพระเจ้าไม่ได้ เพราะการกระทำเช่นนั้น ไม่ส่งผลดีต่อบ [อ่านต่อ]