สารจากศิษยาภิบาล

28 เมษายน 2019

สวัสดีพี่น้อง CJ ที่รัก

ผมดีใจที่เห็นพี่น้องหน้าใหม่ๆ มาคริสตจักรของเรา และดีใจเป็นพิเศษที่สมาชิกคริสตจักรได้ชวนคนใหม่ๆ มาที่โบสถ์เพราะทำให้ครอบครัวของเราอบอุ่นและคึกคัก แต่ก็ทำให้คิดถึงพี่น้องอีกหลายๆ คนที่ไม่ค่อยได้พบหน้า ผมทูลขอพระเจ้าทรงปกป้องรักษาพี่น้องเหล่านั้นทุกคน และขอให้พวกเราได้พบกันในเร็วๆ วันนี้

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

สารจากศิษยาภิบาล

21 เมษายา 2019

สวัสดีครับพี่น้อง CJ ในเช้าวันอีสเตอร์

วันนี้เป็นวันที่ระลึกการเป็นขึ้นมาจากตาย (the resurrection) ของพระเยซูคริสต์ ที่เรายืมศัพท์เขามาเรียกว่าวัน อีสเตอร์ซันเดย์ (Easter Sunday)

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

สารจากศิษยาภิบาล

14 เมษายน 2019

สวัสดีครับพี่น้อง CJ ทุกท่าน

วันนี้ เป็นวันหยุดยาวสงกรานต์ คาดว่าจะมีพี่น้องมาคริสตจักรน้อยกว่าปกติ ดังนั้นวันนี้ ผมต้องขอแสดงความชื่นชมต่อพี่น้องทุกท่านที่เลือกมานมัสการพระเจ้าในวันนี้ด้วยกันแทนที่จะไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดยาวเช่นนี้

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

สารจากศิษยาภิบาล

7 เมษายน 2019

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชน CJ ของเรา

ในวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณสมาชิก CJ ทุกท่านที่ร่วมหนุนใจคุณปุ๊ (อัญชลี) ที่รักของเราสำหรับการจากไปสู่สวรรค์ของคุณแม่อนงค์ ทั้งที่ผ่านการกล่าวแสดงความอาลัย ให้กำลังใจ กำลังกาย กำลังทรัพย์ หรือการไปร่วมงานไว้อาลัยที่ผ่านมาขอให้เรารักและหนุนใจ เคียงข้างกันเช่นนี้ตลอดไป

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

สารจากศิษยาภิบาล

31 มีนาคม 2019

สวัสดีครับพี่น้อง CJ ที่รัก

ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกท่านมานมัสการพระเจ้าด้วยกันวันนี้ได้

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณปุ๊ อัญชลีที่รักของเรา สำหรับการจากไปของคุณแม่อนงค์ ผู้เป็นมารดา ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลัง และทรงนำในเรื่องงานพิธีที่จะมีขึ้น

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

สารจากศิษยาภิบาล

24 มีนาคม 2019

สวัสดีครับ พี่น้อง CJ ที่รักยิ่ง

วันนี้เป็นวันเลือกตั้งครั้งสำคัญ บางคนไปเลือก ส.ส มาแล้ว บางคนจะไปเลือกบ่ายนี้ ขอพระเจ้าทรงนำการใช้สิทธิของทุกท่านให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติ

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

สารจากศิษยาภิบาล

17 มีนาคม 2019

ขอทักทายพร้อมคำอธิษฐานขอพรแก่พี่น้องทุกท่านที่มานมัสการพระเจ้าในวันนี้ ขอขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้ว มีผู้รับบัพติศมา 6 ท่าน ขอให้เราทุกคนร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องเหล่านี้อีกครั้งด้วยกันนะครับ

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”