สารจากศบ. 23 พฤษภาคม 2010

23 พฤษภาคม 2010

ขอทักทายพี่น้องทุกท่านในนามขององค์พระเยซูคริสต์

ช่างน่าสะเทือนใจที่สภาพบ้านเมืองของเราในยามนี้มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นไปทั่ว

แต่ที่เสียหายยับเยินที่สุดคือในกรุงเทพมหานคร ผมรู้สึกเสียใจต่อความสูญเสียและความเสียหายทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างยิ่ง!

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราระลึกถึงพระดำรัสเตือนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่สรุปใจความได้ว่า..

“ชัยชนะบนซากปรักหักพังไม่เรียกว่าชัยชนะ!”

ใช่ครับ!    วันนี้ คนไทยเราได้รับประโยชน์อะไรจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น?

คนที่ตายไปร่วมร้อยและบาดเจ็บนับพันท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติมิตรที่สูญเสียคนที่รักไป!

…สถานที่อาคารสำคัญ ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ถูกเผาทำลายอย่างน้อย 35 แห่ง ได้อะไรกลับคืนมา?

…ความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอันมหาศาล จนยากจะประเมินมูลค่าได้ในเวลาสั้น ๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว!

แต่สิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงคือ “จิตใจ” ของคนไทยทั่วประเทศ! แม้แต่ “ใจ” ของคนในคริสตจักรของเราและอีกหลายสิบคริสตจักร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในหรืออยู่ใกล้พื้นที่แห่งการใช้ความรุนแรง!)

อะไรเป็นเหตุให้ประเทศชาติของเรากลายเป็น “ดินแดนแห่งความขัดแย้ง” ที่นำไปสู่มิคสัญญี!

สาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งก็คือ  “ทัศนคติ” ที่เปลี่ยนไปของคนไทย หลังจากถูกปลุกเร้าโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจนเข้าขั้นล้างสมอง ทำให้ทัศนคติที่คนไทยมีต่อกัน จากเคยมีไมตรีต่อกันฉันพี่น้อง มีจิตใจโอบอ้อมอารีและให้อภัย กลับกลายมามองกันอย่าง “ศัตรู” อย่างรุนแรง และไม่ยอมฟังอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรออกมา

หรือหากฟังก็จะตีเจตนาทุกอย่างของเขาออกมาในแง่ลบทั้งสิ้น  และเชื่อข้อสรุปของตนอย่างสนิทใจ 100 %  ผลที่ตามมาก็คือ ความข้ดแย้งและการปะทะกันอย่างรุนแรงดังที่ปรากฎ!

สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้พวกเราล้วนรู้สึกสะเทือนใจกันถ้วนหน้า แต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกสะเทือนใจไปยิ่งกว่านั้นอีก ก็คือ “ทัศนคติ” ที่เป็นศัตรูกันเช่นนั้นมาปรากฎขึ้นมาภายในคริสตจักรหรือในระหว่างคริสตจักร!

…คริสตจักรของพระคริสต์เป็นอย่างไร หากว่าเรามองหน้ากันและกันไม่ติด?

…คริสตจักรของพระคริสต์จะเป็นอย่างไร? หากว่าเราเกลียดกันและกันแทนที่จะรักกัน

ขอให้เราระลึกถึงพระวจนะที่ว่า…

“ผู้ใดที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่าง และยังเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นก็ยังอยู่ในความมืด ผู้ที่รักพี่น้องของตนก็อยู่ในความสว่าง และในความสว่างนั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้สะดุด แต่ผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็อยู่ในความมืด และเดินในความมืด และไม่รู้ว่าตนกำลังไปไหน เพราะว่าความมืดทำให้ตาของเขาบอดไปเสียแล้ว (1ยน.2:9-11)

ดังนั้น ขอให้เราช่วยกันจุดประกายความสว่างแห่งความหวังขึ้นใหม่ในสังคมไทยที่กำลังมืดมิดของเรา โดยเริ่มจากในครอบครัว ทั้งฝ่ายกาย และฝ่ายวิญญาณ(คริสตจักร) ของเราก่อน

ขอให้เรามี “ทัศนคติ” ต่อกันอย่างที่พระคริสต์ทรงมีต่อเรา และประสงค์ให้เรามีต่อกัน!

เป็นไปได้ไหมที่วันนี้ คุณจะแสดงความรักและหยิบยื่นน้ำใจไมตรี รวมทั้งการคืนดีให้กับใครบางคนที่คุณเคยมี “ทัศนคติ” ในเชิงลบหรือโกรธเกลียดตัวเขา?

หากคุณเริ่มกระทำดังที่ขอเมื่อไร คุณก็ได้พิสูจน์ตัวของคุณแล้วว่า  คุณกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่าง!

ในท้ายนี้ขอพี่น้องทุกท่านยังคงอธิษฐาน   อธิษฐาน และอธิษฐานเผื่อประเทศไทยต่อไปจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะสงบสุขลงอย่างแท้จริง

วันนี้ ขอขอบคุณ อ. พูนสุข  เศรษฐโสภณกุล ที่ได้มาแบ่งปันพระวจนะในวันนี้ หวังว่าวันพฤหัสที่จะถึงนี้ พวกเราคงมาศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันได้เหมือนดังเช่นเคย

ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ

ด้วยรัก

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ศิษยาภิบาล (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันนี้หลังทานข้าวเที่ยงมีอธิษฐาน  และแยกย้ายกันกับบ้านค่ะ อย่าพาตัวเองเข้าไปในโซนอันตรายต่างๆนะคะ เหตุการณ์ยังไม่ปกติเท่าไหร่ ไม่คุ้มเสี่ยง
 • ใครลืมข้าวของอะไรไ ว้ติดต่อสอบถามได้ที่ทีมประชาสัมพันธ์ค่ะ

อธิษฐานเผื่อ

คริสตจักร

 • คริสตจักรต่างๆทั่วประเทศที่จะไม่เป็นอันตรายจากภัยก่อกวน หรือก่อการร้าย
 • พี่น้องคริสเตียนที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง และให้เตรียมตัวไว้ เพราะเวลานี้เป็นเวลาแห่งการประกาศข่าวประเสริฐ

ประเทศไทย

 • จากห้างร้านที่ถูกเผาไหม้ – ขอพระเจ้าช่วยเหลือผู้ที่ตกงาน ร้านค้าที่ไหม้ไฟ เจ้าของอาคาร และธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงโรงพยาบาล โรงเรียน และอาคารของรัฐ
 • เผื่อการปกป้องและการทำงานอย่างมีคุณธรรม เต็มกำลัง และสัตย์ซื่อของเจ้าหน้าที่รัฐทุกท่าน
 • จิตใจคนไทยที่จะได้รับการพลิกฟื้นเยียวยา มีโอกาสได้ยินข่าวประเสริฐแห่งความรอด
 • ให้คริสเตียนไทยไม่หยุดยั้งที่จะอธิษฐานและทำการขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มกำลังเพื่อช่วยคนไทยให้มากมายให้ได้รับความรอด

สารจากศ.บ. 16 พฤษภาคม 2010

16 พฤษภาคม 2010

 ขอส่งความสุขของพระคริสต์มายังพี่น้องทุกท่าน!

     ผมดีใจที่ในท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่อึมครึมรุนแรงและสภาวะสังคมเศรษฐกิจที่เปราะบาง ง่อนแง่น พี่น้องของผมส่วนใหญ่ยังคงมีความเชื่อศรัทธามั่นคงในพระเจ้าเป็นอย่างดีเช่นเคย และยิ่งน่ายินดีขึ้นไปอีกที่มีหลายคนเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขึ้นมากอย่างน่าอัศจรรย์ใจ!

    แม้แต่วันพฤหัสที่แล้ว ผมคิดว่าจะไม่มีใครมาเรียนพระคัมภีร์กันแล้ว เพราะสถานการณ์ที่ดูตึงเครียด และรถติดมหาศาล  แต่ก็ยังมีพี่น้องมากันอย่างน้อยเกือบ 40 คน!

    ส่วนการอธิษฐานร่วมกันเผื่อประเทศไทย โดยคริสตจักรต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ที่โรงเรียนวัฒนาฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีคนราว 800 คน ช่างน่าชื่นใจจิรง ๆ !

    ดังนั้น แม้ว่าสถานการณ์ชาติบ้านเมืองมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงอย่างสุด ๆ หยุดไม่อยู่ก็มักจะผ่อนหรือคลายความรุนแรงลงอยู่บ่อยครั้ง และก็เชื่อมั่นว่า หากพวกเรายังคงสัตย์ซื่อ ร้อนรนและอธิษฐานอย่างจริงใจต่อไป ประเทศชาติของเราจะกลับสู่ความสงบสุข และเจริญพัฒนาขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นนอน!

    ผมตื่นเต้นที่ค่ายโบสถ์ CJ  ‘be holy’  -16-18 กค. ปีนี้ กำลังมีความก้าวหน้า ขอสมาชิกทุกท่านเริ่มเก็บเงินค่าค่ายได้แล้วนะครับ  ไม่ว่ายากดีมีจนขนาดไหน อย่าขาดการไปค่ายโบสถ์นะครับ หากว่าเก็บสะสมเงินค่าค่ายแล้วยังไม่พอ ก็บอกกับประธานค่ายได้เลยนะครับ!  

    หรือหากผู้ใดจะมีใจเมตตาเกื้อกูลชำระค่าค่ายให้กับผู้ที่มีน้อยหรือไม่มีค่าค่าย ก็บอกกับผมได้เช่นกัน!    ขอขอบคุณมาล่วงหน้า ณ ที่นี้!  (จะเป็นประเภทเจาะจงชื่อบุคคล หรือไม่เจาะจงก็ได้!)

    ขออธิษฐานเผื่อการประกาศด้วยละคร “ทางเลือก” ที่คุณหน่อง และ อ.แอน พร้อมอีกหลาย ๆ คนใน CJ ร่วมกับคริสตจักรต่าง ๆ อีกหลายแห่งจัดร่วมกันในวันที่ 26-27 มิ.ย. 2010 นี้ ที่ BSC สี่แยกพญาไท เวลานี้กำลังต้องการการสนับสนุนร่วมมือจากทุกท่าน ผู้ใดมีภาระใจแจ้งด้วยครับ!

    รวมทั้งเรื่องที่แจ้งเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว สำหรับโครงการ มอบเสื้อแจ๊กเก็ต ในโอกาส “ฉลอง 60 ปีแบ๊บติสต์”  เพื่อหนุนใจศิษยาภิบาล และผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรต่าง ๆ ของแบ๊บติสต์ทั่วประเทศ (ส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัดและชนบท) รวม 400 ตัว ในงาน “ฉลอง 60 ปีแบ๊บติสต์” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2010 นี้ ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน หากพี่น้องท่านใดมีเจตจำนงสนับสนุนค่าใช้จ่าย แจ้งผมด่วน โทร.081-8357327

     และผู้ใดพร้อมร่วมร้องเพลงพิเศษเป็นคณะนักร้อง ติดต่อ อ.แอน โดยด่วน!

       ผมขอประกาศว่า CJ จะมีการให้บัพติศมารุ่นที่ 2 ของปีนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 13 มิ.ย.  หากผู้ใดเชื่อพระเจ้าแล้ว แต่ยังไม่ได้รับบัพติศมา ขอให้ติดต่อ อ.วรรณ หรือ คณะผู้อภิบาลโดยด่วน เพื่อรับการอบรมก่อน!

       และข่าวดีในเวลานี้ก็คือมีสมาชิก CJ หลายท่าน เริ่มมีใจรับใช้พระเจ้า และเสนอโครงการจากภาระใจมาหลาย ๆ โครงการแล้ว  ที่ล่าสุดคือ ทีมเยี่ยมเยียนของคริสตจักรที่อาสาโดย คุณคริส และคุณเอ๋ (จัสติน)

       ใครมีภาระใจร่วมทีม ติดต่อได้เลยครับ!

       วันนี้ อย่าลืมส่งยิ้มและมิตรภาพแก่คนที่พบปะด้วยนะครับ!  ขอพระเจ้าอวยพระพร      

ด้วยรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

สารจาก ศบ. 9 พฤษภาคม 2010

สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน

ผมดีใจที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมามีพี่น้องต้อนรับพระเยซูคริสต์ 2 ท่าน และวันศุกร์ที่ผ่านมาที่กลุ่มแคร์บริษัทแมงป่อง มี 3 ท่าน ขออธิษฐานรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ฮาเลลูยา!

ผมขอขอบคุณทีมนมัสการ CJ ที่ไปนำนมัสการในคืนแรก (3 พค) ของการประชุมค่าย ฉลอง 60 ปี แบ๊บติสต์ไทย ที่ค่ายแบ๊บติสต์ พัทยา เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของผู้ร่วมประชุมราว 700 คน จากทั่วประเทศเป็นอย่างยิ่ง (รวมทั้งวันเสาร์ที่  1 พค. ในการถวายเพลงพิเศษในพิธีถวายสถานนมัสการสวยหรูของคริสตจักรมหาชล ที่ ถ.นวมินทร์ 24  ซึ่งเป็นที่พออกพอใจของผู้นำ  สมาชิก และแขกเต็มห้องนมัสการราว 400-500 คน

และขอขอบคุณที่ผู้แทนคณะผู้อภิบาล และสมาชิก CJ หลายคนนำโดยคุณเล็กและคุณแดง ไปเป็นตัวแทนในการประชุมแบ๊บติสต์ ประจำปี 2009 (2010) เป็นที่หนุนใจจริง ๆ !

การฉลองค่าย 60 ปีแบ๊บติสต์ (3-6 พค) ปีนี้ดีจริง ๆ เป็นพระพรอย่างยิ่ง มีการเป็นพยานแบ่งปันจากพี่น้องของเราทุกภาค ทำให้ทราบว่า เวลานี้ในแบ๊บติสต์ของเรามีคริสตจักรและกลุ่มมากกว่า 127 แห่ง และสมาชิกมากกว่า 10,000 คน และภายในปี 2011 คงมีถึง 150 แห่ง!

หวังว่า CJ ของเราจะมีลูกมีหลานเช่นเดียวกันในอนาคตอันใกล้!

ในการเฉลิมฉลอง 60 ปีแบ๊บติสต์ไทยปี้นี้ มีหัวข้อเป็นแนวทางสำหรับคริสตจักรทุกแห่งในสังกัดที่จะ “มุ่งฟื้นไทยด้วยใจมั่น” และเวลานี้กำลังจัดทำเสื้อแจ๊คเก็ตเสริมกำลังขวัญ ให้กับศิษยาภิบาล  ผู้รับใช้ และเจ้าหน้าที่เต็มเวลาที่ถวายตัวรับใช้ทั่วประเทศราว 400 ตัว

หากพี่น้องท่านใดประสงค์มีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ กรุณาแจ้งได้ที่คุณแดง หรือผม (081-8357327)

ตอนนี้เรากำลังเตรียมงานฉลองใหญ่ 60 ปี แบ๊บติสต์ในระดับประเทศ โดยจะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม นี้  เวลา 15.00 น. ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน หากผู้ใดร้องเพลงได้ (ไม่เพี้ยน) ขอรีบสมัครที่ครูแอน เพื่อจะร่วมเป็นคณะนักร้องเฉพาะกิจในงานครั้งนี้ด่วน!

สำหรับคริสตจักร CJ เองก็มีรายการสำคัญมากที่ใกล้เข้ามา คือ ค่าย CJ ประจำปี 2010 หัวข้อ “ชีวิตที่บริสุทธิ์” 16-18 กรกฎาคมนี้  มีวิทยากรที่คณะกรรมการจัดค่ายเชิญไว้หลายท่าน อาทิ อ.วาระ มีชูธน และ อ.ประยูร ลิมะหุตเศรณี ฯลฯ  ส่วนเรื่องสถานที่จัดค่ายไม่ต้องห่วง สุดยอดแน่นอน!

ขอให้อธิษฐานเผื่อ และเก็บเงินค่าค่ายได้แล้วนะครับ หวังว่าจะไม่มีสักคนเดียวที่ไม่สามารถชำระค่าค่ายได้แม้แต่บาทเดียว!

แต่หากผู้ใดเดือดร้อนขาดทุนทรัพย์จริง ๆ ไม่ต้องห่วงครับ เราไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว!

วันนี้ หลังนมัสการและรับประทานอาหารแล้ว อย่าลืมอธิษฐานเผื่อกัน อธิษฐานร่วมกัน และไปร่วมอธิษฐานกับพี่น้องจากคริสตจักรต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อบ้านเมืองของเรา ในเวลา 16.00 – 18.00 น. ณ หอประชุมอนุบาลโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  สุขุมวิท ซอย 19 นะครับ!

วันนี้ ขอขอบคุณ ศจ.วีระชัย โกแวร์ ที่ได้มาแบ่งปันพระวจนะในวันนี้   วันอาทิตย์หน้า (16 พค) ขอเชิญพบกับผมด้วยนะครับ  ผมจะมาเทศนาหนุนใจทุกท่าน ขอพระเจ้าอวยพร

ด้วยรักจากใจจริง

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันนี้ทานข้าวแล้วอยู่อธิษฐานด้วยกันก่อน และเวลา 16.00-18.00 น.เชิญรวมพลังอธิษฐานเพื่อประเทศไทยด้วยกันที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สุขุมวิทซอย 19
 • ผู้สนใจ และผู้เชื่อใหม่เข้าชั้นเรียนได้ที่จอดรถชั้นล่าง เริ่ม 09.00 น.ค่ะ โดยครูเอ๋
 • คริสตจักรเด็กต้องการครูอาสาสมัครมาช่วยสอนเด็กๆ สนใจสมัครได้ที่ครูแหม่ม
 • จอดรถที่ บ.ยอห์นสันกรุณาอย่าใส่เบรกมือ ยามจะเข็นให้รถคันอื่นออกไม่ได้ค่ะ
 • ใครมีพี่น้องที่สนใจอยากทำงานกับร้านเนื้อย่างซูมิ ซูมิ ติดต่อได้ที่พี่สาลินีค่ะ
 • สนใจเรียนดนตรีเป็นการส่วนตัว : กีต้าร์ติดต่อที่ โอ๊ต, ปอ และเสริม / เปียโน ครูแป้ง / ร้องเพลงครูแอนค่ะ

อธิษฐานเผื่อ

 • คริสตจักร – การเตรียมงานค่าย  / ชั้นเรียนรวี / คริสตจักรเด็ก และกลุ่มสามัคคีธรรมตามบ้าน
 • สมาชิกมีใจรับการเสริมสร้าง เติบโตพร้อมเป็นกำลังสำคัญของ ค.จ.ในอนาคต
 • สมาชิกที่รองาน / มีภาระหนี้สิน /  ปัญหาเศรษฐกิจ และเจ็บป่วย
 • ประเทศไทย –  ขอประทานทางออกที่ดีให้กับทุกฝ่าย รวมถึงการเยียวยา และฟื้นฟูมาสู่ประเทศไทย คนไทย รวมไปถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ขอประทานฝนที่เพียงพอ อากาศที่ดี สำหรับการชลประทาน เกษตรกรรม และทำไร่ทำนา

สารจากศบ. 2 พฤษภาคม 2010

2 พฤษภาคม 2010

สวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ครับ!

       วันนี้ ผมดีใจที่มีโอกาสอยู่ต้อนรับทุกท่านที่มานมัสการที่ CJ  

       และดีใจเป็นอย่างยิ่งที่วันอาทิตย์ที่แล้วมีผู้ประกาศตัวรับเชื่อพระเยซูคริสต์ถึง 9 ท่าน

                                                  ขอแสดงความยินดีด้วยครับ!

       (หากว่าผู้ใดยังไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของท่านแก่คริสตจักร กรุณาติดต่อ อ.วรรณ กับ คุณนุ้ย หรือ คุณแดงด่วนเลยนะครับ!)

      ผมหวังว่าวันนี้ก็จะมีบางท่านที่สัมผัสได้ว่าพระเจ้ากำลังทรงเรียกท่านด้วยความรักและท่านปรารถนาจะประกาศตัวต้อนรับพระองค์ด้วยความกล้าและด้วยความเชื่อเช่นกัน!

       อนึ่ง วันอาทิตย์ที่แล้วเรามีการรวมพลังอธิษฐานเผื่อประเทศไทยกันอย่างพร้อมเพรียงจากทุกคริสตจักร คณะนิกาย ที่คริสตจักรวัฒนา

      ผมจึงขอเชิญชวนสมาชิก CJ ของเราทุกคนไปผนึกพลังอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ประเทศชาติของเราในขณะนี้ด้วยกันอีกครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. นี้ เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ หอประชุมอนุบาล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (สุขุมวิท 19)

      ผมหวังว่าจะได้พบพี่น้องเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงพลังแห่งความรักห่วงใยชาติอย่างถูกต้องถูกทางที่นั่น!

      นอกจากนี้ ขออธิษฐานเผื่อการเฉลิมฉลอง 60 ปีแบ๊บติสต์ ในค่ายพัทยา (3-6 พค. นี้)  คริสตจักร CJ ของเราจะไปนำนมัสการในพิธีเปิด วันที่ 3 พค.นี้

      ขอพระเจ้าทรงนำ คุ้มครองและอวยพรทุกคนที่เข้าร่วมค่าย รวมทั้งทีมงาน CJ ของเราด้วย 

       และวันที่ 5 พ.ค. จะมีการประชุมประจำปี ขออธิษฐานเผื่อตัวแทนจาก CJ ที่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงด้วยเช่นกัน

       เวลานี้ ยังมีรายการใหญ่ ๆ ของคณะแบ๊บติสต์ที่รออยู่อีกหลายรายการ ขออธิษฐานเผื่อด้วยเช่น การ เฉลิมฉลองใหญ่ “60 ปีแบ๊บติสต์ไทย” วันที่ 14 สิงหาคม 2010

       (เดิมกำหนดเป็น 28 สค. 2010) ที่หอธรรมกรุงเทพคริสเตียน และขอพี่น้อง CJ ของเราเข้าร่วมอย่างเต็มกำลัง! (ครูแอน กำลังเตรียมนักร้อง)

        รวมทั้งรายการคอนเสิร์ตใหญ่ 60  ปีแบ๊บติสต์  วันเสาร์ที่ 20 พย. 2010  หาทุนเพื่อผู้รับใช้และผู้ขัดสน กำลังรอคำตอบด้านสถานที่อยู่ในเวลานี้ (คุณโบ ประสานงานอยู่)

 นอกจากนี้อย่าลืมอธิษฐานเผื่อทุกกิจกรรมของ CJ

 • ชั้นเรียนรวีวารศึกษาสำหรับเด็ก  ผู้ใหญ่ เช้าวันอาทิตย์
 • กลุ่มอธิษฐานของ CJ บ่ายวันอาทิตย์
 • กลุ่มแคร์ (cell) ตามที่ต่าง ๆ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน อาทิ บ้านคุณบอยด์ – ตุ้ย, บริษัทแมงป่อง
 • ชั้นศึกษาพระคัมภีร์วันพฤหัส
 • กลุ่ม sing & join วันเสาร์

                วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่มานมัสการครับ!

                              ด้วยรักจากใจจริง

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ศิษยาภิบาล (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันนี้ทานข้าวแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับ อยู่อธิษฐานเพื่อประเทศไทยด้วยกันก่อน
 • หลังอธิษฐานขอเชิญทีมงานค่ายประชุมวางแผนร่วมกันค่ะ
 • สคบ.จะจัดอธิษฐานร่วมกันทุกโบสถ์อีกครั้งบ่ายอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ไปมีประสบการณ์ยิ่งใหญ่ในการอธิษฐานร่วมกันนะคะ
 • จอดรถที่ บ.ยอห์นสันกรุณาอย่าใส่เบรกมือ ยามจะเข็นให้รถคันอื่นออกไม่ได้ค่ะ
 • ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ตักอาหารแต่พอดีทานอย่าเหลือเททิ้ง และอย่าเดินผ่านหน้ากล้อง

อธิษฐานเผื่อ       

 • คริสตจักร – สมาชิกจะกระตือรือร้นอธิษฐานวิงวอนเพื่อประเทศของเรา / จะดำเนินชีวิตด้วยใจเชื่อฟัง วางใจ และหวังใจในพระเจ้า  
 • เผื่อการเตรียมงานค่าย และการประชุมวางแผนบ่ายวันนี้ (ประธานค่าย อ.อู๊ด และ อ.แอน)  
 • ประเทศไทย  – ขอความสงบกลับคืนมา / ขอให้อาวุธร้ายต่างๆที่สะสมไว้จะไม่ทำงาน / ขอผู้ชุมนุมกลับใจ / ขอการปลอบประโลมไปยังครอบครัวทหารที่เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บอื่นๆ   
 • คุ้มครองผู้นำ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป  โดยเฉพาะที่ ร.พ. จุฬา  และบริเวณใกล้ที่ชุมนุม

สารจาก ศบ. 25 เมษายน 2010

25 เมษายน 2010

สวัสดีครับ CJ ทุกท่านและผู้มาเยี่ยมเยียน

ช่วงนี้คงต้องอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ของชาติบ้านเมืองของเรามากขึ้นเป็นพิเศษนะครับ ผมเชื่อว่าที่ประเทศของเรายังยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้ไฟการเมืองร้อนแรงเช่นนี้ เป็นเพราะมีผู้ชอบธรรมของพระเจ้าจำนวนหนึ่งทูลวิงวอนอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงคุ้มครองอยู่

แต่เพราะความบาปผิดของคนจำนวนไม่น้อย  ประเทศชาติจึงต้องรับผลกรรมบาปนั้นอย่างหลีก เลี่ยงไม่พ้น

แต่ด้วยพระคุณของพระเจ้า ทำให้สถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมอยู่ตลอดมา แม้จะมีการสูญเสียบ้างในบางช่วง แต่ก็รอดพ้นมาได้เสมอมา!

ดังนั้น อย่าหยุดอธิษฐานเผื่อประเทศของเรานะครับ  นี่คือความรักที่เราสามารถจะแสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรม !

และพิเศษก็คือในวันอาทิตย์นี้ (25 เมษ) ผมขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านไปร่วมอธิษฐาน

เป็นพิเศษกับพี่น้องคริสตจักรต่าง ๆ ในเวลา 16.00 – 18.00 น.  ณ คริสตจักรวัฒนาฯ

ในเวลานี้มีคนมาขอให้ผมแนะนำจุดยืนที่คริสเตียนควรมีต่อสถานการณ์ของการเมืองอยู่เป็นประจำ  ผมจึงแนบคำประกาศจุดยืนของคริสตชนมาด้วยในสูจิบัตรวันนี้!

แต่ที่ผมดีใจก็คือ… ในท่ามกลางความวุ่นวายปั่นป่วนและความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน กลับมีพี่น้องจำนวนไม่น้อยที่เลือกเดินใกล้ชิดกับพระเจ้า เรียนรู้จักพระองค์ให้มากขึ้น และกระทำตามพระทัยโดยการมาศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำทุกวันพฤหัสและวันอาทิตย์   เข้ากลุ่มแคร์ และร่วมนมัสการพระเจ้าไม่ขาด!

ที่หนุนใจผมเป็นพิเศษก็คือ… ในวันพฤหัส (22 เมษ) ที่ผ่านมา มีคนมาศึกษาพระคัมภีร์ 2 ซามูเอล กันเพิ่มมากขึ้นเกือบ 60 คน อีกครั้งแล้ว!

และขอบคุณที่มีผู้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ 1 ท่าน และมี 2 ท่านที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนมาร่วมศึกษาพระคัมภีร์ด้วย!

ผู้ใดยังไม่เคยมาเรียนหรือเคยมาแล้วห่างเหินไป อย่าลืมกลับมาศึกษาร่วมกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะครับ!

ขอให้เรามาสร้างภูมิคุ้มกันฝ่ายวิญญาณของตัวเองและมาสามัคคีธรรมกับพี่น้อง ด้วยบทเรียนดี ๆ สนุก ๆ จากพระวจนะของพระเจ้าและอาหารอร่อยถูกปากด้วยกันนะครับ!

และขออธิษฐานเผื่อผมด้วย เพราะคริสตจักรพระคุณ (ปากซอย 19 สุขุมวิท) เชิญให้ไปเทศนาฟื้นฟู 3 รอบ ในวันนี้! เช้า 1 รอบ (10.30-12.00 น.)  และ  บ่าย 2 รอบ (13.15-14.30 และ15.00 – 16.10 น.)  และหากผู้ใดไม่ติดธุระอะไร และประสงค์จะไปฟังเทศน์เพิ่มเติมก็ยินดีที่จะพบหน้าพี่น้องที่นั่น!

อย่าลืมอธิษฐานเผื่อตามหัวข้อต่าง ๆ ที่พิมพ์ประกาศเชิญชวนไว้ในสูจิบัตรนี้ด้วยนะครับ!

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ค่าย ส.ค.บ. ฉลองแบ๊บติสต์ 60 ปี”  3-6 พ.ค. ที่ค่ายแบ๊บติสต์ พัทยา (ที่ต้องมีผู้แทนของ CJ ไปร่วมประชุมด้วย!)

และ “ค่ายของ CJ” เอง 16-18 ก.ค. นี้  ที่แถว ๆ พัทยาเช่นกัน (แต่ใกล้กว่า) อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับ ค่ายนี้!

วันนี้ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในการมานมัสการและขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับ อ. สุนทร ที่มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้

ด้วยความรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปอยู่กับพระเจ้าของคุณพ่อก้อย (ทีมนมัสการ) ค่ะ
 • เย็นวันนี้ 16.00 -18.00 น. มีรวมพลังอธิษฐานเพื่อประเทศไทยที่ ค.จ.วัฒนา สุขุมวิท ซ.19
 • เสาร์ที่ 1 พฤษภาคม ขอ “งด” กลุ่มสามัคคีธรรม Sing & Join ค่ะ
 • สนใจเป็นหนึ่งในทีมอธิษฐานของ ค.จ.ส่งที่อยู่อีเมล์ของคุณมาได้ที่ churchofjoy@hotmail.com
 • มีคำพยาน เรื่องเล่าหนุนใจดีๆส่งมาทางอีเมล์ได้ค่ะ จะได้แบ่งปันให้ผู้อื่นได้รับพระพรร่วมกัน
 • VCD เพลง ฉลองครบรอบ 7 ปี ค.จ. ยังมีจำหน่ายช่วงรับประทานอาหารเที่ยงค่ะ

อธิษฐานเผื่อ

 • คริสตจักร – สมาชิกจะมอบฝากปัญหา ความกังวลใจ ภาระ ฯลฯ ไว้กับพระเจ้าได้
 • การเตรียมงานค่าย สถานที่ ทีมงาน รูปแบบ โปรแกรม ฯลฯ (ประธาน-ครูแอน/ อ.อู๊ด)
 • ประเทศไทย สถานการณ์ที่รุนแรงขึ้น / การก่อการร้ายที่ปัตตานี และจังหวัดชายแดนใต้
 • ขอการเยียวยารักษาไปถึงคนที่บาดเจ็บ โดนระเบิด ขอพระเจ้ายับยั้งมือที่ทำการชั่วด้วย
 • คุ้มครองผู้นำ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป

สารจากศบ. 18 เมษายน 2010

18 เมษายน 2010

สวัสดี CJ และญาติมิตร

      ขอต้อนรับสู่ครอบครัว CJ และการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง

      ผมดีใจที่สงกรานต์ที่ผ่านมา มีผู้นำและสมาชิกหลายท่านรวมกลุ่มกันไปเยี่ยมเยียนผู้อาวุโสหลายๆ ครอบครัว  ทำให้ผู้อาวุโสเหล่านั้นมีความสุข และความยินดีเป็นอย่างยิ่ง (รวมทั้งคุณหญิง คุณแม่ของคุณสา เจ้าของสถานที่แห่งนี้)

      ผมยังดีใจที่สมาชิกในคริสตจักรของเราส่วนใหญ่มีใจกระตือรือร้นในการประกาศและเป็นพยานเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ แม้แต่ในวันศุกร์ที่ผ่านมา กลุ่มเซลประกาศที่บริษัทแมงป่องยังคงมีพนักงานและผู้บริหารมาร่วมศึกษาพระคัมภีร์กันอย่างคับคั่งเช่มเดิม และขอบคุณพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีหลายคนในบริษัทมาร่วมนมัสการพระเจ้าที่ CJ ด้วย

      และวันพฤหัสฯนี้ อย่าลืมนะครับ เรามีนัดศึกษาพระคัมภีร์ 2 ซามูเอล ด้วยกันในช่วงเวลา    

      19.30  – 21.00 น.  (18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหาร, 19.00 – 19.30 น. อธิษฐาน ร้องเพลงนมัสการ)

      อย่าลืมอธิษฐานเผื่อ

                1. ค่าย CJ ในระหว่างวันที่   16-18 กรกฎาคม   2010 ณ ชลบุรี รายละเอียดกำลังตามมา รู้แต่ว่าสถานที่จัดค่ายสวยงามและรายการน่าสนใจ อบอุ่นและเป็นกันเองอย่างยิ่ง เตรียมเก็บสะสมเงินค่าค่ายได้แล้วนะครับ!

                2. การประกาศโดยใช้ละคร ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2010  ณ BSC (สี่แยกพญาไท) ผู้ใดสนใจเข้าร่วมงานนี้ หากเจาะจงเรื่องการแสดงละครประกาศ ติดต่อคุณหน่อง หากในเรื่องทั่ว ๆ ไป รวมทั้งการถวายทรัพย์สิ่งของ ติดต่อ อ.แอน

                3. ค่ายฉลอง 60 ปี แบ๊บติสต์ วันที่ 3-6 พ.ค. 2010 นี้ ณ ค่ายแบ๊บติสต์พัทยา  หากพักในค่ายฟรี  หากต้องการพักโรงแรม ติดต่อด่วน!

                4. การฉลอง 60 ปี แบ๊บติสต์ไทยอย่างเป็นทางการ ในวันที่  วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2010   ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เวลานี้ต้องการนักร้องประสานเสียง ผู้ใดสนใจแจ้ง อ.แอน

                5. คอนเสิร์ต “มุ่งฟื้นไทยด้วยใจมั่น ในวาระโอกาส ฉลอง 60 ปีแบ๊บติสต์ไทย หาทุนหนุนใจศิษยาภิบาล แบ๊บติสต์และครอบครัวทั่วประเทศ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2010 ผู้ใดสนใจสนับสนุนติดต่อ คุณโม

 อนึ่งหากพี่น้องมีหัวข้อใดประสงค์ให้อธิษฐานเผื่อ ขอแจ้งได้ที่คุณนุ้ยทางอีเมล์

            churchofjoy@hotmail.com หรือ โทรศัพท์ 081 – 988 1244  

         ขอเชิญมาศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันอาทิตย์เช้านะครับมีหลายชั้นเรียน

         แต่อย่าลืมอธิษฐานเผื่อประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมือง  สังคม และเศรษฐกิจ ที่ยังคงแกว่งไป แกว่งมา

        ในเวลาเดียวกัน หากพี่น้องคนใดห่างหายหรือเจ็บป่วยหรือเผชิญกับปัญหาหนักของชีวิตก็อย่าลืมหนุนใจ ช่วยเหลือ อธิษฐานเผื่อ พวกเขาด้วยนะครับ!

         วันนี้ ขอพระเจ้าทรงรับและทรงอวยพรการนมัสการในวันนี้ ขอให้พวกเราแต่ละคนเข้ามานมัสการพระองค์ด้วยท่าทีถ่อมใจ และจริงใจอย่างถูกต้อง แล้วพบกับผมในวันอาทิตย์ 2 พ.ค.นะ ครับ

                                                                                 ด้วยรักเสมอ                                                          

                                                                                     ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

                                                                                    (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

สารจาก ศบ. 11 เมษายน 2010

11 เมษายน 2010

สวัสดีวันสงกรานต์ครับ!

ดีใจที่วันนี้พี่น้องทุกท่านเลือกมานมัสการที่ CJ แทนการไปเที่ยวสงกรานต์ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงประทานพระพรแก่ทุกท่าน โดยถ้วนหน้า!

ผมตื่นเต้นที่ได้เห็นพี่น้องมาศึกษาพระคัมภีร์ในวันพฤหัสที่ผ่านมามากมายเป็นพิเศษ ทั้งๆที่บรรยากาศการบ้านการเมืองโดยรอบดูแล้วไม่ค่อยน่าเป็นใจเท่าไรนัก (มีแต่คนหวาดกลัวหรือหวาดผวากันเต็มไปหมด!)

ดูเหมือนว่าพวกเราที่เชื่อมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นพวกไม่กลัวภัย เพราะตระหนักถึงภัยที่ร้ายแรงกว่านั่นคือ ภัยฝ่ายจิตวิญญาณ เมื่อเราห่างเหินพระเจ้า บรรดาคนของพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์

เราทุกคนที่ไม่ขาดการนมัสการ, ไม่ขาดการประชุมพบปะ สามัคคีธรรม และการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าจะมีสันติสุขที่เกินความเข้าใจคุ้มครองจิตใจอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ใดๆ ในชีวิต!

แต่หากวันใดนาทีใดที่เราห่างเหินพระองค์หรือประมาท วันนั้นอาจเป็นจุดจบในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรา!

ดังนั้น จงระวังตัวอยู่เสมอ โดยเข้าชิดสนิทใกล้กับพระเจ้าอยู่เสมอ!

ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณพระเจ้า สำหรับการฉลอง 7 ปีคริสตจักร CJ ของเรา นับว่าสุดยอดจริงๆ โบสถ์แทบแตก(มีสมาชิกบางส่วนเข้าโบสถ์ไม่ได้เพราะเต็มทุกที่นั่ง)

ผมประทับใจคณะนักร้องบุรุษ(CJ) และ MV ประกอบเพลง และคำพยานของผู้รับบัพติศมาทั้ง 9 ท่าน และดีใจที่มีผู้รับเชื่อที่ประกาศตัว  3 ท่าน คือ 1 คุณนก เชื่อมาระยะหนึ่งแล้ว แต่อยากประกาศตน   2. คุณโจ (จากทีมแมงป่อง) และ 3. น้องพีช น้องสุดที่รักของพี่บูม ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของ CJ ด้วยความยินดีครับ!

ผมรู้สึกยินดีที่คริสตจักรของเรากำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว รู้สึกขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรมากมายที่เกิดขึ้น แต่ก็ต้องเตือนตัวเองและทุกท่านเสมอว่า มารร้ายจะโจมตีพวกเราอย่างแน่นอน!

แต่หากเรารักกันและไม่ยอมให้สิ่งใดแทรกหรือพรากพวกเราออกจากกัน เราจะเห็นคริสตจักร CJ แห่งนี้ผ่านพ้นนานาภัยและเติบใหญ่อย่างแข็งแรงเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าอย่างสูงสุดเต็มศักยภาพในแผ่นดินนี้!

ดังนั้น จงถ่อมตัวเข้าหากันและโดยถ่อมใจเข้าหาพระเจ้าก่อนเสมอ!

และเพื่อจะให้สมาชิกไม่ตกข่าวของคริสตจักร ขอกรุณาติดตามอ่านข่าวสารของ  CJ ได้ใน  Website ของคริสตจักร คือ  www.churchofjoy.net อยู่ตลอดทั้งสัปดาห์ !

นิมิตและเป้าหมายของ CJ คือ จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกสิ่งที่เราพูดและทำผ่าน CJ ,ต้นสังกัดของ CJ (ส.ค.บ.) และคริสตจักร องค์กร  สถาบันต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงนำให้ร่วมรับใช้ด้วย

วันนี้ ขออธิษฐานเผื่อเป็นพิเศษสำหรับ

1. Cell ประกาศที่บริษัทแมงป่อง ลาดพร้าว(สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่กำหนดวันตายตัว ช่วงเวลา 12.00 –13.30 น. )เวลานี้มีคนร่วม Cell อยู่ระหว่าง 40-50 คน และมีหลายคนกำลังสนใจในเรื่องของพระเจ้า และบางคนที่เคยห่างหายจากคริสตจักรไปหลายปีกำลังได้รับการฟื้นฟูจิตใจ

2. การประกาศโดยใช้ละคร “ทางเลือก” (ของ ส.ค.บ. ร่วมกับคริสตจักรต่างๆ) โดยมี อ.แอน เป็นตัวแทนคริสตจักร CJ เข้าร่วมรายการและมีคุณหน่องเป็นฝ่ายดูแลบทละครและร่วมกำกับการแสดงฯ ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2010 นี้ ณ BSC

3. การฉลองครบรอบ 60 ปี ของพันธกิจแบ๊บติสต์ในประเทศไทยในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2010 นี้

ณ หอธรรมกรุงเทพคริสเตียน เวลานี้ต้องการนักร้องประสานเสียงร่วมงานนี้จำนวนมาก ผู้ใดสนใจร่วมร้องเพลงถวายแด่พระเจ้า และเป็นเกียรติประวัติแก่ตัวเอง กรุณาติดต่อ ครูแอน โดยด่วน!   จะมีการซ้อมของเราเอง และซ้อมใหญ่รวมเพียง 2 ครั้ง คือ วันที่ 15 สิงหาคม เวลา 16.00 – 18.00 น. และวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 16.00 – 18.00 น.

และสุดท้ายขออธิษฐานเผื่อรายการคอนเสิร์ตใหญ่ปิดท้ายการเฉลิมฉลอง และหาทุนหนุนใจผู้รับใช้

พระเจ้าในสังกัด ส.ค.บ. (โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิษยาภิบาลที่ยากจน)รวมทั้งชุมชนที่ยากไร้รอบ ๆ ข้างคริสตจักร ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2010 โดยมีคุณสุวรรณา เป็นประธาน และมีคุณโบ เป็นผู้ประสานงาน ในงานมี 10 คริสตจักร (ไม่จำกัดคณะนิกาย) ได้ช่วยกันแต่งเพลง ทำเป็น CD และจะนำวงมาเล่นในงานนี้ พร้อมกับศิลปินที่เราคุ้นเคยและชื่นชอบเข้าร่วมแจมด้วย!

เวลานี้ เพลง single แรก แต่งโดย คุณเหวิน ร้องโดย บอย พีชเมคเกอร์ ได้ส่งเข้า Youtube เรียบร้อยแล้ว เพราะมาก! (พอ ๆ กับเพลง 7 ของ CJ เลยทีเดียว)

และอย่าลืมอธิษฐานเผื่อผม และเผื่อซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะครับ

วันนี้ขอขอบคุณ อ.วาระ มีชูธน ที่มาแบ่งปันพระวจนะ  แล้วพบกันใหม่!

ด้วยรักเสมอ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

( ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • VCD เพลง ฉลองครบรอบ 7 ปี ค.จ. มีจำหน่าย ช่วงรับประทานอาหารเที่ยงค่ะ
 • วันนี้เล่นสาดน้ำสงกรานต์ได้ แต่กรุณาอย่าลงไปในสระว่ายน้ำนะคะ (คนเช่าบ้านขอมาค่ะ)
 • พฤหัสฯที่ 15 เมษายน งด ชั้นเรียนพระคัมภีร์หนึ่งครั้งค่ะ

อธิษฐานเผื่อ

 • คริสตจักร – การเตรียมงานค่าย สถานที่ ทีมงาน รูปแบบ โปรแกรม ฯลฯ (ประธาน-ครูแอน)
 • สมาชิก – ผู้เชื่อใหม่ ผู้รับบัพติศมาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว  /  คุ้มครองคนที่เดินทางไกลในช่วงวันหยุดสงกรานต์ให้ปลอดภัย
 • ให้สมาชิกรักและอ่านพระวจนะ อธิษฐานเยอะๆ แยกแยะเรื่องราวต่างๆที่มีมาถึงตัวได้ อย่าหมกมุ่นหรือหลงไปกับเรื่องราวต่างๆนอกเหนือพระคัมภีร์
 • ประเทศไทย สถานการณ์ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น / การก่อการร้าย 3 จังหวัดชายแดนใต้ / อากาศร้อน / ภัยแล้ง / พายุฤดูร้อน / โรค
 • เศรษฐกิจที่เจอผลกระทบจากความขัดแย้ง / บริษัท ห้างร้าน พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของไม่ได้
 • คุ้มครองทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ สถานีโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์จากการก่อการร้าย