สารจากศบ. 25 กรกฏาคม 2010

25 กรกฎาคม 2010

สวัสดีครับพี่น้องที่รัก!

ผมประทับใจค่าย CJ ‘be holy’ 16-18 กค. 2010 ที่ผ่านมามาก และทุกคนที่พูดคุยด้วยก็พูดในทำนองเดียวกัน

ผมขอขอบคุณทีมงานค่าย และลูกค่ายทุกคนที่เป็นพรต่อผม และต่อกันและกันอย่างมากมาย!

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้อง 3 ท่านที่ประกาศตัวรับเชื่อในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา(ที่ค่าย) คือ คุณอรวรรณ (วรรณ) คุณพนิดา (โบ) และคุณพรรณอัมพา (ฮันนี่)

ผมภูมิใจและดีใจที่ผู้นำและสมาชิก CJ ของเราเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ว่า แม้ว่าพระเจ้าจะยังคงรักเราอยู่ในยามที่เราอ่อนแอ และทำผิดบาป แต่เราต้องการก้าวข้ามหล่มหรือหลุมแห่งความอัปยศนี้ และก้าวขึ้นสูงขึ้นไปอย่างมีศักดิ์ศรีเพื่อเข้าใกล้พระเจ้าผู้ทรงรักเรามากกว่าที่ผ่านมา เพราะ…

พวกเราไม่เห็นประโยชน์หรือศักดิ์ศรีใด ๆ จากการยังจมอยู่ในความอ่อนแอและความบาปผิด

 • พวกเราต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากขึ้น!
 • พวกเราต้องการชีวิตที่มีศักดิ์ศรีอย่างลูกของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น!
 • พวกเราต้องการทำให้พระเจ้ามีความสุขในพระทัยมากขึ้นเพราะชีวิตที่บริสุทธิ์ขึ้นกว่าเดิมของเรา!
 • พวกเราตระหนักแล้วว่า พวกเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภาพ “ขี้แพ้” หรือ “อ่อนปวกเปียก” อีกต่อไป
 • พวกเราสามารถ “เข้มแข็ง” และ “มีชัย” ต่อการทดลองหรือการยั่วยวนต่าง ๆ ในชีวิตได้ทุกเรื่อง โดยอาศัยพลังจากพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังเราได้ตลอดเวลาในยามที่ต้องการ!
 • พวกเราตัดสินใจว่าพวกเราจะไม่ให้บุคคลใดหรือวิญญาณใดล่อชวนให้เราทำผิดต่อพระทัยของพระเจ้าอีกต่อไป
 • พวกเราต้องการเป็นชุมชนที่พระเจ้าทรงภาคภูมิพระทัย และทรงใช้ได้เกิดผลเป็นพรต่อทุกคนและทุกสถานการณ์ในแผ่นดินไทยนี้!
 • พวกเราก็ตระหนักเช่นกันว่า พวกเราคนใดคนหนึ่งจะกระทำสิ่งที่กล่าวมานี้โดยลำพังไม่ใช่เรื่องง่าย พวกเราจึงตั้งใจว่าจะคอยดูแล ส่งเสริม ช่วยเหลือและเพิ่มกำลังให้แก่กันและกันอยู่เสมอ!
 • พวกเราตระหนักว่าการก้าวออกจากบาปหรือละทิ้งความชั่วเลวทรามแค่นั้นยังไม่พอ พวกเราต้องก้าวไปหาสิ่งที่ดีกว่า คือไปหาพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ และรับความบริสุทธิ์นั้นจากพระองค์เข้ามาในชีวิต เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนิสัย ใจคอ หรือธรรมชาติใหม่ของเรา!
 • พวกเราจะเตือนตัวเองและซึ่งกันและกันเสมอว่า เราจะไม่แยกไปอยู่โดยลำพังจากพี่น้อง  แต่เราจะเข้าหาพระเจ้าเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ และเข้าร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมกับพี่น้อง ในการเข้าเฝ้าพระองค์อยู่เสมอ!

ขอให้นับจากวันนี้คริสตจักรแห่งความสุขจะเป็นคริสตจักรที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น มีชีวิตที่บริสุทธิ์ขึ้น มีความรักเพิ่มทวีขึ้น ทั้งในการใช้คำพูดและการปฏิบติต่อกันและกัน!

นับจากนี้เป็นต้นไป เราขอประกาศให้ CJ เป็น “เขตบริสุทธิ์” ของพระเจ้า และเป็น “เขตปลอดสิ่งสกปรกชั่วร้าย”!

และผมใคร่ของวิงวอนพี่น้องทุกท่านช่วยกันเป็นหูเป็นตาและ เป็นมือในการกระทำตามปณิธานข้างต้นนี้ด้วย

อนึ่ง คริสตจักร CJ ต้องขอขอบคุณ ดร. ภากร จันทนะมัฎฐะ ที่ได้มาแบ่งปันพระวจนะและหนุนใจในวันนี้แก่พวกเรา!

และอย่าลืมอธิษฐานเผื่อผมที่กำลังเทศนาอยู่ที่ค่าย “โยชูวา” ของคริสตจักรไมตรีจิต ที่จังหวัดระยองอยู่ในขณะนี้ และเผื่อการเดินทางของผมและครอบครัวที่ไปประชุม ไปรับใช้ เทศนา  (3-4 คริสตจักร) และพักผ่อนที่สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 27 กค – 11 สค. นี้ แล้วเราจะพบกันใน วันอาทิตย์ที่ 15 สค.นี้! (โดยผมจะแบ่ง ปันพระวจนะที่ CJ นี้)

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกท่านที่ CJ ในวันนี้มีความสุขอย่างสะอาด ๆ เพิ่มมากขึ้นทุก ๆ วัน

ด้วยรักในทุกท่านจากใจจริง

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ศิษยาภิบาล (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

หมายเหตุ

1. วันนี้อย่าลืมอธิษฐานผื่อสมาชิกลำดับที่ 5-8 คือ

1. คุณ ณพิชญ์ สัตย์พิทักษ์  2. คุณโกมล บุญเพียรผล 3. คุณ ปิง  4. อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

โดยอธิษฐานเผื่อหัวข้อต่อไปนี้

 1. สุขภาพกายจิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์
 2. คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือมาหาพระคริสต์
 3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่น ๆ เงินทอง และการงานอาชีพ ฯลฯ
 4. สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และความรักอย่างเหลือล้น   ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา การ ทำ งาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น  ฯลฯ

2. อย่าพลาดรายการสำคัญของ CJ

 1. พฤหัสที่ 29 กค –ทบทวนพระธรรม 1ซามูเอล 1-31
 2. พฤหัสที่ 5 สค. –ทบทวนพระธรรม 2ซามูเอล

สารจากศบ. 18 กรกฎาคม 2010

วันที่ 18  กรกฎาคม 2010

สวัสดีครับ!

วันนี้ ขอต้อนรับสู่ CJ ภาคพิเศษ!

เพราะเรามานมัสการกันที่โรงแรมสวยริมทะเล ณ  โรงแรม Best Western Bella Villa Cabana Pattaya! ในค่าย CJ ประจำปี 2010 “Be holy” (16-18 กค.)

นับจากวันอาทิตย์นี้เป็นต้นไป ผมใคร่ขอให้สมาชิก CJ ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน โดยเจาะจงชื่อ วันอาทิตย์ละ 4 คน ไม่ว่าเราจะรู้จักเขาหรือเธอดีพอหรือไม่ แต่พระเจ้าทรงทราบ เหมือนกับที่พระเยซูเคยตรัสไว้ว่า  …

“…เพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการ พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้ว” (มธ.6:8)

แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังคงสอนให้เราอธิษฐานทูลขอ และขอบพระคุณด้วยความเชื่อวางใจว่าพระองค์จะประทานในสิ่งที่เราขอ หรือดีกว่า   เหมือนดังที่ อ.เปาโล กล่าวอย่างมั่นใจว่า…

“ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ กระทำสารพัด

มากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้

ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา” (อฟ.3:20)

ฉะนั้น วันนี้เราจะเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อสมาชิก 4 คนแรกตามหมายเลขสมาชิกก่อน (เพื่อว่าจะอธิษฐานเผื่อสมาชิกทุกคนได้ครบภายใน 1 ปี) ดังนี้

1.  คุณสาลินี วังตาล    2.  คุณอัญชลี จงคดีกิจ

3.  คุณอรอวล ระงับภัย     4.  คุณภาวิณี บุญทวี

หัวข้อที่ให้อธิษฐานเผื่อคือ ขอให้พี่น้องของพวกเราเหล่านี้มี

1. สุขภาพกายจิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์

2. คำพูดและชีวิตเป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้สนใจหรือมาหาพระคริสต์

3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง ทรัพย์อื่น ๆ /เงินทอง/อาชีพ ฯลฯ

4. สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และความรักมีเหลือล้น   ในการศึกษา  การทำงาน การรับใช้และในความสัมพันธ์กับคนอื่น                          ฯลฯ

วันนี้ ขอให้เรามีความสุขความยินดีที่ได้อยู่ร่วมกันและมีชีวิตที่ “บริสุทธิ์” ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ซึ่งทำให้พระองค์ทรงสุขพระทัยมากกว่าเดิม ดีไหมครับ?

ด้วยรักจากใจบริสุทธิ์

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ศิษยาภิบาล (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

หมายเหตุ

 1. ขออธิษฐานเผื่อผมและครอบครัวเป็นพิเศษที่จะเดินทางไปประชุม และพักผ่อน และรับใช้ที่ USA ตั้งแต่วันที่ 27 กค-11 สค. นี้ (รวมทั้งสมาชิกคนอื่น ๆ ที่เดินทางไปต่างประเทศและต่างจังหวัดด้วย)
 2. พฤหัสนี้ (22 กค) ขอเชิญทุกท่านมาศึกษาพระคัมภีร์ที่ CJ ด้วยกัน เวลา 19.00 – 21.00 น.
 3. พฤหัสที่ 29 กค. นี้ จะสรุปพระธรรม 1ซามูเอลทั้งเล่มให้เข้าใจ และพฤหัสที่ 5 สค. จะสรุปพระธรรม 2ซามูเอลทั้งเล่มเช่นกัน       อย่าพลาด!
 4. ส่วนพฤหัสที่ 12 สิงหาคมหยุด!

จากนั้นกลับมาเริ่มต้นกันใหม่  กับพระธรรม “1ยอห์น” ตั้งแต่พฤหัสที่ 19 สิงหาคม เป็นต้นไป! อย่าพลาด!

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • อย่าลืม “คืนกุญแจห้อง” นะคะ เพราะมีค่าปรับ และดูแลความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องด้วย
 • ใครเปลี่ยนใจไม่กลับรถตู้ กรุณาแจ้งพี่แหวว ด้วย “มีค่าปรับ” เหมือนกันถ้าไม่แจ้งล่วงหน้า

อธิษฐานอวยพระพร

อวยพรคริสตจักร

 • ให้สมาชิกค่ายทุกคนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้กลับมาปฎิบัติให้เกิดผลจริง โดยพึ่งพิงพระวิญญาณ
 • เรื่องสถานที่รองรับจำนวนคนที่มาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงที่เรื่องที่จอดรถด้วย
 • พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ของสมาชิกหลายท่านที่ชรา และเจ็บป่วย รวมถึงตัวสมาชิกเองด้วยที่หลายคนไม่สบาย ขอพระเจ้ารักษา
 • พ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆของเราที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ให้เราเป็นผู้นำพระพรไปถึงพวกเขาค่ะ

อวยพรประเทศไทย

 • คนยากจน ขัดสน พิการ ด้อยโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือ ไม่โดนข่มเหงเอาเปรียบ
 • ภัยก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนใต้  / อากาศเปลี่ยน โรคระบาด
 • คนไทยที่หลงไปกับการพนัน ยาเสพย์ติด ผิดศีลธรรม อบายมุขต่างๆ และกิจการความมืด

สารจากศบ. 11 กรกฏาคม 2010

11 กรกฎาคม 2010

ขอส่งความสุขมายังทุกท่านด้วยความยินดี

วันนี้ขอให้ทุกท่านทักทายกันในทันทีที่พบกันเลยนะครับ!

ขอส่งยิ้มและกล่าวคำ “สวัสดี” ต่อกันอย่างจริงใจ!

ขอแสดงน้ำใจให้แก่กันและกันผ่านการเอื้ออาทร ทั้งการให้ที่นั่ง  การให้ความสะดวกในการรับประทานอาหาร และการเอื้อเฟื้อที่จอดรถ!

อย่างไรก็ตาม ต้องขอให้สมาชิกและผู้มาเยือนทุกท่าน กรุณาอย่าจอดรถในที่ ๆ ไม่ควรจอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่จะก่อเกิดความเดือดร้อนต่อชาวบ้านในเรื่องการเข้าออกของผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว!

และหากจอดรถในบริเวณที่จอดรถของบริษัทยอห์นสัน ก็ขอให้ร่วมมือกับยามอย่างเคร่งครัด และให้เกียรติแด่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ !

ขอย้ำอีกครั้ง เราขออาศัยที่ของเขาในการจอดรถ จงแสดงความขอบคุณต่อเจ้าของสถานที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ

หากวันนี้ ไม่เห็นหน้าผมหรือพี่น้องบางคนก็อย่าแปลกใจ เพราะพวกเราเป็นตัวแทน CJ ไปร่วมแสดงความยินดีที่ “คริสตจักรนิมิตใหม่” (คริสตจักรพี่ของเรา) ฉลองครบรอบ 28 ปี ในวันนี้!

 • ข่าวสำคัญที่ต้องประกาศให้ทุกท่านทราบคือ  วันอาทิตย์หน้าที่ 18 กค. 2010 นี้ คริสตจักร CJ ของเราย้ายไปนมัสการที่ค่าย CJ ณ  โรงแรม Best Western Bella Villa Cabana Pattaya!
 • จะไม่มีการนมัสการพระเจ้า ณ สถานที่นี้ อย่ามาเก้อ นะครับ! (หากต้องการไปโบสถ์ เชิญที่คริสตจักร นิมิตใหม่ สี่แยกพญาไท) แต่เราจะกลับมานมัสการตามปกติที่นี่ ในวันที่ 25 กค. นี้ เหมือนเดิม !

-ผู้ใดสนใจเรียนกีตาร์ กับ อ.โอ๊ต สมัครได้ที่ BSC ด่วน!

– ผู้ใดต้องการได้เสื้อยืด design คริสเตียน ก็แวะดูได้ที่ BSC เช่นกัน!  (โทร.02-3455980-1)

อย่าลืมอธิษฐานเผื่อ …..ค่าย CJ 16-18 กค. 2010

…..สมาชิก/ญาติมิตรเจ็บป่วยหรือเผชิญกับปัญหาชีวิตอยู่ (เศรษฐกิจ,สังคม,ครอบครัว  ฯลฯ)

…..กลุ่มแคร์ กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ของ CJ (sing & join)

…..การศึกษาพระคัมภีร์ในวันพฤหัสและวันอาทิตย์ของคริสตจั

…..การฉลอง 60 ปีแบ๊บติสต์ (30 ตค.2010)

…..การประกาศโดยใช้ละคร “ทางเลือก” ( 28-29 สค. 2010  )

…..การจัดคอนเสิร์ต หาทุนช่วยผู้รับใช้ขัดสน (60 ปีแบ๊บติสต์)  วันที่ 20 พย.2010

…..การเลี้ยงฉลองการสมรสของคุณโอ๋ (คณปราโมทย์ เหรียญเจริญสุข)และคุณโรส (คุณปณัฐฐา  ปัญญามิตร)  ค่ำวันนี้ ที่โรงแรมเลอบัว (ข้าง ๆ โรงพยาบาลเลิศสิน) (ขอเชิญคนกันเองไปร่วมด้วย)

และท้ายนี้ ขออธิษฐานเผื่อผมในการเดินทางไปประชุมและเทศนาที่ USA ระหว่างวันที่ 27 กค 11 สค. 2010 ด้วย รวมทั้งเผื่อสมาชิกอีกหลาย ๆ คนใน CJ ที่จะอยู่ใน USA ในช่วงเวลานั้น อาทิ ครอบครัว คุณบอยด์  โกสิยพงศ์ ฯลฯ

ประกาศ !

ในเดือนนี้ และเดือนหน้า มีรายการพิเศษของ CJ ดังนี้ (ขอเชิญทุกท่านที่ไม่ติดธุระใด ๆ เข้าร่วม)

พฤหัสที่ 29 กค. -ทบทวนพระธรรม 1ซามูเอล ทั้งเล่ม

(ผู้ใดไม่ได้เข้าเรียน หรือเรียนขาดๆ หาย ๆขอเชิญร่วม)

พฤหัสที่ 5 สค. -ทบทวน พระธรรม 2ซามูเอล ทั้งเล่ม

ส่วนวันพฤหัสที่ 12 สค. หยุด!

แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพฤหัสที่ 19 สค. โดยจะเริ่มต้นศึกษาพระธรรม 1 ยอห์น บทที่ 1 อย่าพลาดนะครับ!

และผมจะกลับมาเทศนาในวันอาทิตย์ที่ 15 ส.ค. นี้ แล้วพบกันนะครับ!

อาทิตย์ที่ 29 สค. ศึกษาพระคัมภีร์ คริสตจักรตามแบบพระคัมภีร์ โดย อ.สิริวรรณ

วันนี้ ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน

ด้วยรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ศิษยาภิบาล (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

สารจากศบ. 4 กรกฎาคม 2010

4 กรกฎาคม 2010

ขอความสุขจงมีทวีคูณแก่ทุกท่าน!

ผมสุขใจที่ได้พบหน้าทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือผู้มาเยี่ยมเยียน ก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวก่อนว่า คริสตจักร CJ แห่งนี้ไม่ใช่คริสตจักรที่สมบูรณ์ เพราะยังเป็นชุมชนของคนบาปที่มีข้อบกพร่องกันทุกคนรวมทั้งตัวของผม

ดังนั้น อย่าเสียเวลามองหาคนไร้ที่ติในท่ามกลางคนที่นี่เลย เพราะไม่มีหรอกครับ!

แต่ถ้าจะมองหาคนไม่สมบูรณ์แบบ ที่มีความตั้งใจที่จะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา แม้จะล้มลุกคลุกคลานบ้าง แต่ก็ยังมุ่งมั่นจะก้าวสู่ความสมบูรณ์ โดยพึ่งพระคุณของพระคริสต์ล่ะก็ คุณจะเห็นได้หลายคน ซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งในท่ามกลางคนเหล่านั้นด้วย!

จริง ๆ แล้วผมเองก็อยากจะให้คุณเป็นคนหนึ่งในชุมชนเช่นนี้ด้วยเช่นกัน เพราะนี่คือชุมชนของคนบาปที่รอดโดยพระคุณของพระเจ้า!

และหากคุณต้องการได้รับพระคุณเช่นนี้ คุณก็ทำได้ในทันทีเลย คือกลับใจจากบาปทั้งในความคิด  คำพูดและการกระทำของคุณที่ทำให้พระเจ้าเสียใจ คนอื่นเสียใจ  รวมทั้งที่ทำให้ตัวคุณเองต้องเสียใจไปด้วย

ด้วยเหตุนี้ ขอให้เรายุติการมองหาจุดอ่อน หรือ ความผิดบาปในตัวของคนอื่น แต่หันมามองดูตัวของเราเองแล้วจัดการกับมัน โดยอาศัยฤทธิ์โลหิตแห่งการชำระล้างบาปของพระคริสต์จะดีกว่า!

ขอให้เรารับพระคุณของพระเจ้าแล้วแบ่งปันพระคุณนั้นให้แก่คนอื่น ๆ ด้วย!

จงมองผู้อื่นด้วยสายตาแห่งความเป็นมิตร พูดกับเขาด้วยความเมตตา อย่าให้เราสิ้นศรัทธาในพระเจ้าหรือสิ้นหวังในมิตรสหายของเรา!

ขอให้ ณ ที่แห่งนี้ “คุณ” จะได้พบกับมิตรภาพทั้งจากพระเจ้าและคนรอบข้างในที่นี้  โดยเริ่มต้นเป็นฝ่ายมอบมิตรภาพนั้นให้ผู้อื่นก่อน!

และหากคุณต้องการรู้จักพระเจ้าและพี่น้องในที่นี้ให้มากขึ้น ขอเชิญร่วมพบปะสังสรรค์ได้ทุกวันพฤหัสฯ

เวลา 18.00 – 19.00               -อาหารเย็น(อร่อย)

19.00 – 19.30               -ร้องเพลง/อธิษฐานเผื่อ

19.30 – 21.00               -ศึกษาพระคัมภีร์

(ขอบคุณพระเจ้าที่วันพฤหัสที่ผ่านมาคนมาเรียนมากล้น!)

หรือคุณจะไปตามกลุ่มแคร์ต่าง ๆ ตามที่ประกาศให้ทราบไปแล้วก็ยิ่งดี!

หรือเข้ากลุ่มกิจกรรมพิเศษ เช่น กลุ่ม “sing + join” ทุกวันเสาร์ ฯลฯ

และไปเข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์ทุกวันอาทิตย์เช้า สอนโดยหลากหลายผู้สอน

…เวลานี้ค่าย CJ (be holy) คนสมัครทะลุเป้าแล้ว ใครที่ไม่ได้สมัคร หรือไม่ได้ไป น่าเสียดายมากจริงๆ ครับ !

วันนี้ ขอแสดงความยินดีกับ คณปราโมทย์ เหรียญเจริญสุข(โอ๋) ที่จะมีงานเลี้ยงฉลองการสมรสกับคุณปณัฐฐา ปัญญามิตร (โรส) ในวันอาทิตย์หน้า (11 กค)  ขอทุกท่านอธิษฐานเผื่อและช่วยให้คู่สมรสคู่นี้มีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อและเจริญเติบโตขึ้นในพระคุณของพระเจ้าด้วย

และขอยินดีกับทุกคนที่มีวันเกิดในเดือนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดในวันนี้ เท่าที่ทราบก็คือ  น้องเกต พลางกูร และคนอื่น ๆ ขออธิษฐานเผื่อคริสตจักรพี่ของเรา คือ คริสตจักรนิมิตใหม่ ฉลองครบรอบ 28 ปี ในวันอาทิตย์หน้า (11 กค) และการฉลอง 60 ปี  ของแบ๊บติสต์ (สคบ.) ที่คริสตจักรของเราสังกัดอยู่!

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้มีความสุขและความยินดีมากล้นในวันนี้

ด้วยรักอย่างพระคริสต์รัก

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ศิษยาภิบาล (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

twitter.com/thongchaibsc / bscbkk@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ต้องการเดินทาง ไปค่ายกับรถตู้คริสตจักร กรุณาติดต่อพี่แหวว “ด่วน” ค่ะ
 • ตักอาหารแต่พอดีทานเฉพาะตัวนะคะ สัปดาห์ที่เล้วคนมาทีหลังไม่พอทาน แต่มีอาหารทานไม่หมดในจานเหลือเททิ้งจำนวนมาก
 • ร้านหนังสือ BSC ฝากประชาสัมพันธ์มีเสื้อยืดสกรีนหลากสีจำหน่าย ในราคาตัวละ 150 บาท สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ bscbaptistbooks.com

อธิษฐานอวยพระพร

อวยพรคริสตจักร

 • สมาชิกรักพระวจนะ รับการเสริมสร้าง ร่วมกันรับใช้ และมีหัวใจเพื่อพระเยซู
 • การประชุมทีมผู้อภิบาลบ่ายนี้ เรามีพันธกิจต่างๆอีกหลายอย่างให้สมาชิกเข้าร่วมค่ะ
 • พี่น้องที่เจ็บป่วย มีปัญหาการงาน เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์

อวยพรประเทศไทย

 • ขอทรงประทานฝน ประทานน้ำให้เพียงพอต่อเกษตกรชาวไร่ ชาวนาให้ได้ผลผลิตที่ดี
 • ปกป้องคนไทยจากภัยก่อการร้าย โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนใต้
 • ขอให้ข่าวประเสริฐไปถึงยังทุกหนแห่งในประเทศไทย

สารจากศบ. 27 มิถุนายน 2010

27 มิถุนายน 2010

สวัสดีพี่น้อง CJ ที่รัก

ผมและคณะผู้อภิบาลขอต้อนรับทุกท่านรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมเยียนในวันนี้ด้วยความยินดี!

วันอังคาร, พุธ, พฤหัส, ศุกร์, เสาร์ ที่ผ่านมามีกิจกรรมหลากหลายที่เกิดขึ้นในท่ามกลางพี่น้อง CJ ของเรา และหลายรายการผมมีโอกาสได้มีส่วนร่วมด้วย จึงรู้สึกขอบคุณพระเจ้ายิ่งนัก และในกลุ่มแคร์ก็มักจะมีผู้ต้อนรับพระเยซูคริสต์อยู่เป็นประจำ รวมทั้งในวันอาทิตย์ก็มี 2 ท่าน คือ คุณปลา และคุณยุ้ย

นอกจากนี้ ค่าย CJ “be holy” วันที่ 16-18 กค. ก็มีผู้สมัครจนเต็มแล้ว  การเตรียมตัวเพื่อการประกาศโดยใช้ละคร “Your Choice” ก็กำลังดำเนินไปอย่างแข็งขัน การมีส่วนสนับสนุนการฉลอง 60 แบ๊บติสต์ก็เต็มที่ การขยายเพิ่มพูนกลุ่มแคร์ต่าง ๆ ก็กำลังเกิดขึ้น ชั้นเรียนพระคัมภีร์หลายชั้นก็มีให้เลือกมากขึ้น และการทำกิจกรรมดีต่าง ๆ ของคริสตจักร CJ ก็คึกคักมากขึ้น อย่างเช่นในวันนี้ CJ รวมพลังกันไปเยี่ยมเยียนเด็กที่บ้านความหวัง โดยออกเดินทางหลังจากรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแล้ว

อย่างไรก็ตามคริสตจักรยังเห็นความสำคัญในการรณรงค์ให้สมาชิกมา

1. ร่วมนมัสการพระเจ้าเป็นประจำในทุกอาทิตย์โดยไม่ขาด!

2. ร่วมศึกษาพระคัมภีร์ในแต่ละชั้นในทุกอาทิตย์โดยไม่ขาด!

3. ร่วมศึกษาพระคัมภีร์ในทุกวันพฤหัสเย็นโดยไม่ขาด!

4. ร่วมกลุ่มแคร์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยไม่ขาด!

5. ร่วมกิจกรรมหลัก ๆ ต่าง ๆ ของคริสตจักร อาทิ  “sing & join” โดยไม่ขาด!    ฯลฯ

พี่น้องที่รัก! หลายสิ่งหลายอย่างที่พี่น้องกระทำอาจให้ความสนุกหรือความพอใจแก่ท่าน แค่ทางกาย ทางสติ

ปัญญา หรือทางจิตใจที่ชั่วคราว  แต่ไม่มีสิ่งใดที่จะให้ความอิ่มเอมเต็มที่ได้เท่ากับความพึงพอใจฝ่ายจิตวิญญาณที่ยาวนาน อย่างเช่น

– การมานมัสการและอธิษฐานต่อพระเจ้า

– การมาศึกษาพระคัมภีร์

– การร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้อง

– การปรนนิบัติซึ่งกันและกัน

– การออกไปรับใช้และทำดีต่อคนทั้งปวง

– การนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปยังผู้ที่ยังไม่เคยได้ยิน ฯลฯ

ดังนั้น ขอให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็น  เงิน ทรัพย์สินสิ่งของอื่น ๆ  ตำแหน่งเกียรติยศ,  ความสำเร็จก้าวหน้า, อุดมการณ์ทางการเมือง, ความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือ แม้แต่ครอบครัวและคนรัก ฯลฯ

เพราะว่า หากเราให้พระเจ้าเป็นที่ 1 ในชีวิตของเราอย่างแท้จริง พระเจ้าจะทรงประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นให้ในเวลาอันสมควร มากกว่าที่เราคิดหรือดีกว่าที่เราหวัง! (มธ.6:33)

ลองคิดดูสิครับว่า จะเกิดอะไรขึ้น หากเราวางสลับตำแหน่งเลข 1 กับเลข 0

สมมติว่า สิ่งของหรือทุกสิ่งในโลกนี้มีค่า = 0  และพระเจ้าหรือแผ่นดินของพระเจ้ามีค่า = 1

ทุกสิ่งที่เราเอามาวางไว้หน้าพระเจ้าจะทำลายมูลค่าของตัวมันเอง อาทิ

เอา 0 มาหน้าเลข 1  = 01

จะแตกต่างกันมากหากว่า เอา 1 มานำหน้า 0  =  10

เพราะ 0 ที่อยู่นำหน้าเลข 1 จะไม่มีค่าอะไรเลย

แต่ 0 ที่ตามหลังเลข 1 จะทำให้มูลค่าของศูนย์นั้นเพิ่มทวีคูณอย่างมากมาย!  อาทิ…

0  +  0  +  0  +  0  +  0  +  0  +  1 = 0000001

(อุดมการณ์การเมือง) (เงินทอง) (สิ่งของ) (ชื่อเสียง/เกียรติยศ) (สนุกเพลิดเพลิน) (ครอบครัว) (พระเจ้า)

ซึ่งแตกต่างในมูลค่าหรือคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง หากเปรียบกับสมการต่อไปนี้

1     +     0      +    0     +    0      +    0     +     0   +    0       = 1000000

ดังนั้น หากเรามุ่งแต่หาสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ แทนที่จะหาพระเจ้า หรือมองข้ามหรือละเลยพระเจ้าในชีวิตของเราผลลัพธ์ที่ตามมาคือ การสูญเปล่า อันเป็นการทำลายโอกาสที่เพิ่มมูลค่าสิ่งเหล่านั้น !

หวังว่า นับจากวันนี้เป็นต้นไป พี่น้องทุกท่านจะให้พระเจ้า(1) นำหน้าทุกสิ่ง (0) ในชีวิต และขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านให้มีความสุขกับการนมัสการพระเจ้า และการสามัคคีธรรมในวันนี้

ด้วยรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

twitter.com/thongchaibsc / bscbkk@gmail.com

สารจาก ศบ. 20 มิถุนายน 2010

20 มิถุนายน 2010

ขอพระคุณ พระพรของพระเจ้ามีมาถึงทุกท่าน!

วันนี้ ดีใจที่ทุกท่านมานมัสการพระเจ้าด้วยกันได้!…มีข่าวดี ๆ เกิดขึ้นมากมายใน CJ เวลานี้

 • ค่าย CJ  16-18 กค.– มีผู้สมัครร้อยกว่าคนแล้ว!
 • กลุ่มแคร์ วันอังคารที่ บริษัท เลิฟ อิส (ทองหล่อ) ซึ่งเป็นเซลมิตรภาพก็มีคนใหม่ ๆ มาร่วมกลุ่มไม่ขาด  บรรยากาศเป็นกันเองมาก ๆ
 • กลุ่มแคร์ วันพุธ แถวพระราม 9 ก็ออกแนวเซลระดับลึกเป็นที่พอใจของสมาชิกกลุ่มทุกคน ชนิดน้ำตาไหล!
 • กลุ่มแคร์ เซลประกาศที่บริษัทแมงป่อง ลาดพร้าว วันพฤหัสที่ผ่านมามีผู้รับเชื่อ 1 คน เป็นหัวหน้าฝ่ายยานยนตร์
 • ชั้นเรียนพระคัมภีร์วันพฤหัสเย็นก็มีคนมาเรียนคึกคัก และมีบทเรียนสอนใจเป็นอย่างยิ่ง
 • กลุ่มแคร์คืนวันศุกร์ที่ลาดพร้าว ซ.112 หอพักคุณเอ๋(ฟั่น) ก็ไปได้ดี แต่กำลังจะเจรจากันเพื่อย้ายไปที่ลาดพร้าว 91 แทน เพื่อรองรับการขยายตัว!
  • กลุ่มแคร์ใหม่ วันพุธ ที่พระราม 3 ที่บ้านคุณเล็ก ก็กำลังจะเริ่มต้นเร็ว ๆ นี้
  • กลุ่มแคร์อีกกลุ่มที่กำลังจะเริ่มใหม่ที่บ้านคุณมนตรี แถวมีนบุรี (สุขาฯ 3)ในวันเสาร์ที่ 26 มิย. นี้ อีก 1 กลุ่ม
  • กลุ่มแคร์ที่ จ.ราชบุรี กำลังจะรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในอีกไม่นานนี้
  • กลุ่ม “sing and join!” ในวันเสาร์ที่ CJ ก็กำลังมีการปรับปรุงคุณภาพและทิศทางใหม่
  • ชั้นเรียนในวันอาทิตย์ก็มีหลายชั้นรองรับคนทุกกลุ่ม ทุกประเภท เช่น ชั้นคุณอู๊ด, ชั้นคุณแดง , ชั้นคุณสา, ชั้นคุณเอ๋  และมีชั้น อ.วรรณ
  • นอกจากนี้ ชั้นรวีฯ เด็ก ก็มีครูใหม่มาประจำการ คือครูนุ้ย เด็ก ๆ คงจะสนุกมากขึ้น!
  • พันธกิจเยี่ยมเยียน (ออกไปทำความดี) ภายใต้การนำของ คุณคริส และคุณเอ๋ (จัสติน) ก็จะนำพลไปเยี่ยมเด็กที่บ้านเด็กความหวัง ปากเกร็ด ในวันที่ 27 มิย. นี้

หัวข้ออธิษฐานเผื่อที่ขอพี่น้องร่วมกันอธิษฐานเผื่อด้วย คือ

 1. การนมัสการ: การเทศนา และรายการต่าง ๆ อาทิ   เพลงดนตรี และการนำต่าง ๆ ในเช้าวันนี้!
 2. 2. การเฉลิมฉลอง 60 ปีแบ๊บติสต์ –ที่คริสตจักร CJ ของเราให้การสนับสนุนเต็มที่! เวลานี้ยังมีปัญหาเรื่องสถานที่หอธรรม (B.C.C) ที่ซ่อมแซมเสร็จไม่ทันเวลา ทำให้อาจต้องมีการเปลี่ยนวันฉลองหรือเปลี่ยนสถานที่
 3. การจัดคอนเสิร์ต 60 ปีแบ๊บติสต์ 20 พย.2010 ที่มีคุณโบ ของเราเป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดงาน  ขอทุกท่านเตรียมเงิน เตรียมตัว เข้าร่วมชม
 4. 4. การอธิษฐานรวมพลังคริสเตียนในกรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ 27 มิ.ย. ณ เวทีลีลาศ สวนลุมพินี พระราม 4 เวลา 16.00 – 18.00 น. ขอเชิญไปอธิษฐานเผื่อประเทศไทยด้วยกัน!
 5. การแข่งขันพระคัมภีร์พิเศษ 1-2 ซามูเอล ในวันพฤหัสที่ 29 กค. และ พฤหัสที่ 5 สค. สมาชิกทุก

คนเตรียมตัวร่วมแข่งได้ครับ!  สนุกแน่ๆ !

หัวข้อเทศนาของเราในวันนี้คือ “A-G เคล็ดลับการทำดี” หวังว่าทุกท่านจะได้รับสิ่งดี ๆ กลับบ้านไป!

ขอพระเจ้าทรงอำนวย อวยพระพรทุกท่านมีความสุขได้เต็มที่เลยครับ!

ด้วยความรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ต้องการบริจาคสิ่งของ หรือถวายทุนทรัพย์เพื่อพันธกิจออกไปทำดี แจ้งได้ที่คุณเอ๋-จัสติน และคุณคริสค่ะ (เรายินดีรับเสื้อผ้า และของเล่นเด็กที่ใช้แล้ว)
 • รีบลงทะเบียนค่ายนะคะ เพราะปีนี้เรารับจำนวนจำกัด ทีมงานจะได้จัดเตรยมรองรับถูก

อธิษฐานอวยพระพร

คริสตจักร

 • คริสตจักรเด็ก / ทีมอนุชน / ครูรวี / ผู้นำกลุ่มเซล / ทีมอภิบาล / ทีมนมัสการ
 • ค่าย – ความพร้อม และจิตใจของผู้ไปค่าย / พันธกิจ “ออกไปทำความดี” 27 มิ.ย.
 • ละคร “ทางเลือก” / ฉลอง 60 ปีแบ๊บติสต์
 • บ.ยอห์นสันที่เอื้อเฟื้อที่จอดรถ และครอบครัวพี่สาลินีที่เอื้อเฟื้อสถานที่ทำโบสถ์

อวยพรประเทศไทย

 • ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน เกษตกร กสิกร มีที่ดินทำกินอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตดี และขายได้ราคาดี
 • ปลอดจากภัยก่อการร้าย ความอธรรมในสังคม ภัยพิบัติ  ภัยแล้ง อบายมุข และศีลธรรมเสื่อม
 • ผู้นำประเทศ / คณะรัฐบาล / 4เหล่าทัพ / เจ้าหน้าที่รัฐ / ข้าราชการ / ประชาชนทั่วไป ให้ทำงานด้วยใจสัตย์ซื่อมือสะอาด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

สารจากศ.บ. 13 มิถุนายน 2010

13 มิถุนายน 2010

สวัสดี CJ ที่รัก!

ขอต้อนรับผู้มานมัสการทุกท่านในวันนี้ ไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิก CJ หรือไม่เป็นก็ตาม  CJ ของเราขอรับท่านเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าร่วมกับเรา!

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่มาในวันนี้ รวมทั้งผู้ที่อยากมาแต่ติดขัดบางอย่างทำให้มาไม่ได้!

ผมปรารถนาให้ทุกคนได้รับพระพรจากพระเจ้ามาก ๆ ในทุกวันและทุกอาทิตย์!

สำหรับตัวผมแล้ว  ผมได้รับพระคุณพระพรมากมายในสัปดาห์ที่ผ่านมา

 • ผมได้ไปเป็นวิทยากรให้เด็กเยาวชนบ้านกรุณา กับครอบครัวของพวกเขาในโครงการพิเศษ “ผมจะเป็นคนดี” ที่กรมพินิจฯ จัดร่วมกับพันธกิจเรือนจำคริสเตียนแห่งประเทศไทย ที่พัทยา  ผมดีใจจริง ๆ ที่ได้หนุนใจเยาวชนที่เคยหลงผิดให้กลับเริ่มต้นใหม่อย่างมีความหวังใจ และได้หนุนใจครอบครัวของพวกเขา!
 • ผมได้ไปเป็นตัวแทนองค์กรคริสตศาสนาในประเทศไทย ร่วมทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ทำบุญประเทศ” ( 5 ศาสนา) ให้กับนายกรัฐมนตรี, คณะรัฐบาล , ข้าราชการ และคนไทยทั้งปวงที่ทำเนียบรัฐบาล ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผู้ปกครองบ้านเมืองและคนทั้งประเทศได้ฟังพระวจนะของพระเจ้า
 • ผมได้ไปเป็นวิทยากรแบ่งปันบทเรียนเรื่อง “การตอบสนองของคริสเตียนต่อสถานการณ์บ้านเมือง” ให้ผู้นำคริสเตียนจากทั่วประเทศ ที่คณะกรรมการ กปพ. (TEC) จัดขึ้นที่รังสิต ผมอบอุ่นใจมากเมื่อได้อยู่กับผู้นำคริสตจักรเหล่านั้น และตื่นเต้นที่ได้ทราบข่าวว่าพระเจ้ากำลังกระทำกิจอยู่ทั่วประเทศ  จนเวลานี้อัตราการเพิ่มประชากรของคริสเตียนมีเปอร์เซนต์สูงกว่าอัตราการเพิ่มของประชากรไทยแล้ว!

นี่ยังไม่นับการได้ไปร่วมกลุ่มแคร์ตามบ้าน และตามบริษัทหลาย ๆ ที่ รวมทั้งการอัดรายการโทรทัศน์ ทั้งรายการคริสเตียนและรายการทั่วไป ทำให้เห็นว่าพระเจ้ากำลังเปิดประตูอย่างมากมายสำหรับข่าวประเสริฐของพระองค์ในประเทศไทย เพื่อคนไทยในทุกระดับ!

และผมไม่เคยลืมขอบคุณพระเจ้าสำหรับชั้นเรียนพระคัมภีร์วันพฤหัสที่พระเจ้าทรงอวยพรด้วยบทเรียนดี ๆ และสามัคคีธรรมที่เป็นพระพรในทุกครั้ง  ไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นผู้สอน จะเป็นผู้ใดเป็นผู้สอนก็ตามขอเพียงให้มีบรรยากาศ และพระพรเช่นนี้ ผมก็จะเขียนขอบคุณพระเจ้าเช่นนี้เช่นเคยเสมอไป (หากมีคนบอกให้ผมรู้หรือผมมีประสบการณ์โดยตรงกับชั้นเรียนเหล่านี้)

ดังนั้น หากพี่น้องมีประสบการณ์หรือคำพยานดี ๆ เกี่ยวกับคนหรือกิจกรรมใด ๆ ในคริสตจักร อาทิ ชั้นเรียนพระคัมภีร์วันอาทิตย์ หรือชั้นเรียน ‘sing & join’ หรือ cells ในที่ต่างๆ ฯลฯ กรุณาแจ้งให้ผมทราบด้วย เพื่อจะได้นำมากระจายข่าวขอบคุณพระเจ้าต่อไป โดยส่งให้ผมที่  bscbkk@gmail.com

อนึ่งเวลานี้หากผู้ใดต้องการทราบข่าวคราว  ประสบการณ์ หรือความคิดเห็นของผมเป็นส่วนตัว หรือข่าวโดยทั่วไปในวงการคริสเตียน (ที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้อง) ก็ตามดูได้ที่  twitter.com/thongchaibsc

พี่น้องที่รัก เวลานี้บรรยากาศในประเทศไทยของเราดีขึ้นมาก เมื่อคนไทยเราวิพากษ์วิจารณ์หรือด่าทอ สาบแช่งกันน้อยลง ยิ่งเรากระซิบหรือปลุกระดมให้คนโกรธแค้น เกลียดชังกันน้อยลงมากเท่าไร สังคมของเราในทุกระดับก็จะมีความสุขกันมากขึ้นเท่านั้น ! และยิ่งเราพูดถึงคนอื่นในแง่ดีมากขึ้นเท่าไร เราและคนอื่น ๆ ก็จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น!

ดังนั้น ขอประกาศอีกครั้งว่า CJ ของเราเป็นเขตปลอดการซุบซิบนินทาว่าร้าย! (ทุกชนิด)

และเราขอย้ำอีกครั้งว่า เรารังเกียจการกระทำทุกอย่างที่ทำให้คนเราเกลียดชังซึ่งกัน!

แต่เราส่งเสริมให้ทุกคนปฏิบัติต่อกันตามบัญญัติรักของพระเจ้าทุกเวลา!

วันนี้ เราจะมีพิธีบัพติศมาของที่น้อง 9 ท่าน คือ

1.คุณวัชรินทร์ งามปลั่ง                  2. คุณวิยะดา ฐานวีร์                        3. คุณปริญ ฐานวีร์

4. คุณกวีชาติ ฐานวีร์                     5. คุณวิกร  ฐานวีร์                            6. คุณนรภัทร ภูมิสมบัติ

7. คุณพีรพล จุฑาเรืองมณี             8. คณกรัณรัสย์ บุญสุนานนท์         9. คุณพิชญ์ วิศิษฐ์กิจการ

จึงขอเรียนเชิญให้ทุกท่านที่มาวันนี้ กรุณาอยู่ร่วมรายการและแสดงความยินดีต่อพี่น้องเหล่านี้ด้วย!

อนึ่ง พี่น้อง CJ ที่เคยรับบัพติศมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบรับรองการบัพติศมา ขอให้รีบมาติดต่อรับได้ที่ อ.วรรณ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านมาก ๆ ในวันนี้

ด้วยรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)