สารจากศบ. 31 มกราคม 2010

sign31 มกราคม 2010

สวัสดีครับ สมาชิก CJ และญาติมิตร

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่มาให้วันนี้นะครับ!

ก่อนอื่นต่อขอแสดงความเสียใจกับคุณ ปิง (เรืองชัย) ที่สูญเสียคุณแม่ไป แต่ดีใจที่คุณแม่ของคุณปิงได้รู้จักและต้อนรับพระคริสต์ก่อนจากไป ทำให้เรามั่นใจว่า ท่านได้อยู่กับพระเจ้าในสวรรค์แล้ว (CJ ของเราไปจัดนมัสการในงานศพที่วัดสุทธิฯ ด้วย) ทำให้คิดห่วงใยพ่อแม่ของสมาชิกคนอื่น  ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า กรุณาอธิษฐานเผื่อพวกท่าน แสดงความรักและเป็นพยานด้วยความสุภาพถ่อมใจต่อท่านด้วยนะครับ แล้วสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นที่ทำให้จิตใจของทุกท่านเปี่ยมล้นด้วยความปีติยินดี

บัดนี้ขึ้นปีใหม่แล้ว เป็นปีที่ สคบ. (สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย) ที่ CJ ของเราสังกัดอยู่จะฉลองครบรอบ 60 ปี คริสตจักรของเราจึงมีมติที่จะเป็นแกนหลักแกนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลอง และหนึ่งในโครงการเหล่านั้นคือ การจัดคอนเสิร์ทและกิจกรรมระดมทุนช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมและเหล่าบรรดาคนดีที่โลกลืม หรือมองข้าม (คือบรรดาศิษยาภิบาลและผู้รับใช้พระเจ้าทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังกัดของ สคบ.) ดังนั้น ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อและสนับสนุนรายการด้วยเมื่อได้รับการร้องขอ!

แต่ที่แน่ ๆ ก็คือ คณะผู้อภิบาลมีข่าวด่วน ๆ ร้อน ๆ มาแจ้งให้ทราบดังนี้

1. คริสตจักรแห่งความสุข (CJ) จะจัด “งานเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าครบรอบ 7 ปี” ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคมนี้ และมีพิธีบัพติศมาด้วย โปรดอธิษฐานเผื่อและเตรียมร่วมงาน

2. ค่ายคริสตจักร CJ ปีนี้คือ 16-18 กรกฎาคม 2010 ทุกท่านกรุณาล็อคเวลาเตรียมลางาน (หรือลาออก) ให้พร้อมเพื่อร่วมค่ายเลยนะครับ!

3. “คริสตมาสในสวน” ของ CJ จะจัดวันที่ 25 ธันวาคม นี้ ขอเตรียมตัว!

4. เรื่องที่จอดรถ เนื่องด้วยได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในบริเวณที่จอดรถ ของบริษัทยอห์นสัน เป็นเหตุให้ CJ ต้อง รับผิดชอบจ่ายค่าเสียหาย  ดังนั้น คณะผู้อภิบาลจึงได้มีมติขอความร่วมมือจากสมาชิกและผู้มีเกียรติทุกท่านดังนี้

1) หากท่านเป็นสมาชิก CJ -ขอท่านทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีและเสียสละดังนี้

ก.  ติดต่อรับป้ายจอดรถจากสำนักงานคริสตจักรและแสดงป้ายดังกล่าวก่อนเข้าจอดรถ (และแสดงให้เห็นอยู่ในรถตลอดเวลา) ที่บริษัทยอห์นสันเท่านั้น  และขอให้ความร่วมมือเชื่อฟังยามอย่างเคร่งครัด (โดยยามจะจดทะเบียนรถทุกคันที่ฝ่าฝืนคำร้องขอ)

ข. เวลาที่จอดรถได้คือ วันพฤหัส 19.00 – 21.30 น. /  วันอาทิตย์ 08.30 – 18.00 น.
อนึ่ง เฉพาะวันพฤหัสหากมาเร็ว และมีที่ว่างก็อนุญาตให้จอดที่โบสถ์ได้!

2)  หากท่านเป็นผู้มาเยี่ยมเยียน (ทั้งวันพฤหัสและวันอาทิตย์) ให้มาจอดรถที่โบสถ์ หากที่จอดเต็ม ก็ให้ไปรับบัตรจอดรถแล้วไปจอดที่บริษัทยอห์นสัน (โดยแสดงบัตรจอดรถก่อนเข้าจอด และคืนบัตรเมื่อออกจากลานจอดรถให้ยาม)

หากว่าเกิดปัญหาขึ้นทุกประเภท (รวมทั้งอุบัติเหตุ)หรือความขัดแย้ง ขอกรุณาแจ้งคุณมณทิกา (หลุยส์)

คำเตือน
1) กรุณาอย่าทะเลาะกับยามหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทยอห์นสันโดยเด็ดขาด มีอะไรให้ระบายได้กับคุณหลุยส์คนเดียวเท่านั้น!
2) กรุณาอย่าทำบัตรจอดรถหาย มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับราคาแพง!

5.  คณะผู้อภิบาลได้มีมติแต่งตั้งผู้อภิบาลเพิ่มหนึ่งท่านคือ อาจารย์ นันทนา บุญหลง สินเจริญ โดยจะมีการลงมติ รับรองในวันอาทิตย์ที่ 7 กพ. นี้ ขอให้สมาชิก CJ ทั้งประเภทสมบูรณ์และสมทบลงทะเบียนรับบัตรได้ในเช้าวันนั้น และลงคะแนนพร้อมส่งคืนใส่ถุงถวายทรัพย์ช่วงถวายทรัพย์ โดยจะต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของผู้ที่มีสิทธิในวันนี้(โดยคุณนุ้ย ผู้จัดการสำนัก งานจะดำเนินการเตรียมบัตรรับรองดังกล่าว)

6.  คริสตจักร CJ มีเป้าหมาย 2010 มุ่งพัฒนา “ผู้นำ” และ “สมาชิก” ของ CJ อย่างเต็มที่ ดังนั้น ขอทุกท่านพร้อมสำหรับการพัฒนาตัวของท่านเองในปีนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดสรรเวลาเข้าร่วมโครงการที่คริสตจักรเห็นว่าสมควรและดี!

สุดท้ายนี้ ผมใคร่ขอความเมตตาสงสารจากสมาชิกที่มีใจพร้อมจะร่วมรับใช้กับทีมศิษยาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผม ช่วยแสดงตนบอกกับด้วยในด้านเหล่านี้ (แจ้งได้ที่ bscbkk@gmail.com)

1. ด้านช่วยงาน IT – สามารถทำ power point ประกอบคำเทศนาหรือคำสอน
2. ด้าน update ข้อมูล ขึ้น web ของคริสตจักรแบบประจำสม่ำเสมอ
3. ด้านสนับสนุน/หาข้อมูลประกอบการสอนหรือการเขียนตามที่ร้องขอในหัวข้อต่าง ๆ
4. ด้านการเป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้เชื่อใหม่
5. ด้านเป็นพี่เลี้ยงสมาชิกที่ประสบปัญหา/หรือต้องการคำหนุนใจ
6. ด้านการสอนพระคัมภีร์หรือบทเรียนต่า งๆ
7. ด้านการประกาศ/เป็นพยานกับญาติมิตรของสมาชิก
8. ด้านการดูแลและสอนเด็ก(เล็ก ๆ ) ในคริสตจักรหรือด้านอื่น ๆ ที่ท่านมีของประทาน

9. ด้านการถวายทรัพย์ –คณะผู้อภิบาลได้ตรวจดูข้อมูลการถวายทรัพย์แล้ว  พบว่ามีสมาชิกที่สัตย์ซื่อในการทำหน้าที่ของคริสเตียนและของสมาชิกคริสตจักรในเรื่องการถวายอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเป็นที่น่ายกย่องชื่นชม แต่ก็พบว่าสมาชิกอีกจำนวนหนึ่งยังไม่ทราบและไม่เข้าใจว่า การถวายทรัพย์คืนสู่พระคลังของพระเจ้านั้นเป็นหน้าที่และเป็นสิทธิพิเศษในการมีประสบการณ์กับพระพรของพระเจ้าเป็นส่วนตัว จึงได้มีมติหนุนใจให้ทุกท่านถวาย 10 ลด อย่างกระตือรือร้นและด้วยความยินดี (ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และกรุณาอ่านพระธรรมมาลาคี) ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านมากล้นทวีคูณนะครับ

ด้วยรักและผูกพันจากใจ
ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ในนามของคณะผู้อภิบาล)

.

.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เนื่องจากมีการจัดระเบียบใหม่ในการจอดรถ สมาชิกทุกท่านมาเซ็นต์ชื่อรับป้ายจอดรถได้ที่หญิง และพี่อี๊ดหลังนมัสการค่ะ และอย่าทำหายนะคะ เพราะมีค่าปรับ
 • สัปดาห์หน้าไม่มีบัตร ทางยอห์นสันไม่อนุญาตให้เข้าจอดค่ะ ผู้มาเยี่ยมเยียนติดต่อรับบัตรได้ที่ยามของคริสตจักร และกรุณาคืนบัตรให้ยามที่ บ.ยอห์นสันก่อนออกไป
 • งาน Baby shower ของ อ.วรรณ ใครอยากให้ของขวัญอะไร มาลงชื่อแจ้งได้ที่ครูแอนค่ะ จะได้ไม่ให้ซ้ำกัน
 • และบ่ายนี้ไม่ไปไหน มาเรียนพระคัมภีร์เดิมกับ อ.ปิ๊กด้วยกันค่ะ

อธิษฐานเผื่อ

 • สมาชิกคริสตจักรที่จะเติบโต และพร้อมจะออกมาร่วมรับใช้ด้วยกันในปี 2010 นี้  เรามีแผนงานรับใช้มากมายรออยู่
 • ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต เอาชนะปัญหาอุปสรรค และคุ้มครองจากโรคภัยไข้เจ็บ
 • ทุนทรัพย์ในการผลิตรายการ “คำตอบชีวิต” และ “คริสตจักรในบ้าน”
 • บ.ยอห์นสัน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อที่จอดรถให้เรา
 • ผู้เจ็บป่วย – คุณแม่น้องโบ / คุณแม่พี่แดง / ป้องหญิง / บอยด์ / สเตลล่าเพื่อนคริส ฯลฯ

สารจากศบ. 24 มกราคม 2010

24Jan201024 มกราคม 2010

ขอบคุณพระเจ้า!

ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี!

ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้ต้อนรับพระคริสต์ในวันอาทิตย์  (17 มค) ขอต้อนรับพี่น้องทั้ง 2 คือ คุณฝน และคุณหุย

วันนี้ผมมีข่าวที่จะเล่าสู่กันฟังดังนี้

1.  วันที่ 20-21 มค.ที่ผ่านมา พวกเรา CJ ราว 11-12 คนไปร่วมสัมมนา Global Leadership Summit (GLS) ได้รับพระพรอย่างมากมายเกินพรรณนา จึงขอเชิญชวนพี่น้องที่เป็นผู้นำหรือมีศักยภาพในการเป็นผู้นำ รีบสมัครร่วมสัมมนา GLS ครั้งที่ 2 ในวันนี้ 17-18 พย. (พุธ/พฤหัส) ต้องลางาน 2 วัน แต่หากถามผมว่า คุ้มหรือไม่ ผมขอตอบอย่างมั่นใจว่าเกินคุ้ม! เพราะวิทยากรและเนื้อหานั้นยอดเยี่ยมจริง ๆ (ปรกติจะหาฟังเช่นนี้ยากมาก หากมีก็ต้องจ่ายราคาแพงมาก) แต่ทุกท่านต้องรีบตัดสินใจวันนี้ เพราะจะจ่ายค่าลงทะเบียนราคาถูกมากเพียง 500 บาท แต่หากวันที่ 1 กพ.เป็นต้นไปราคาจะเป็น 750 บาท และในเดือน พย. ราคาจะเป็น 900 บาท (บางคริสตจักรสมัครแล้วทันที 50 คนเลย) ผู้ใดสนใจสมัครรีบติดต่อคุณแดง, โบ, แหม่ม ได้ในวันนี้อย่าพลาด!

2.   ขอพี่น้อง CJ ของเราเตรียมเป็นพรต่อคริสตจักรไทย สังคมไทย และสังคมโลก เพราะปีนี้ CJ ของเรากำลังจะมุ่งหน้าเป็นพรให้มากยิ่งขึ้นดังนี้

 • ผู้ใดประสงค์จะสมทบทุนกับ สคบ.( TBC) ในการรวบรวมเงินช่วยผู้ประสบภัยที่เฮติ ขอเชิญบริจาคทรัพย์ได้ตั้งแต่วันนี้ ที่คุณแดง
 • CJ จะร่วมเป็นพรในงานเฉลิมฉลอง 60 ปีแบ๊บติสต์ไทยตลอดปี 2010 (หนึ่งในนั้นคือ ค่ายฉลอง 60 ปี ช่วง 3-5 พค. นี้ที่พัทยา!)

3.  ขอเชิญชวนพี่น้องที่ทำงานอาชีพต่า งๆ เข้าร่วมการอบรมสัมมนา “24/7” ในวันที่ 5-6 มีค. นี้ เพราะจะช่วยทำให้ท่านเป็นคริสเตียนได้ 24 ชั่วโมงตลอด 7 วันในแต่ละสัปดาห์   ผมมั่นใจอีกเช่นกันว่า เป็นการอบรมที่คุ้มค่ากับการลางานไปร่วม  ขอเชิญแจ้งเจตจำนงได้ที่คุณแดง คุณเอ๋ หรือที่ผม (โทร. 081-8357327)

นอกจากนี้ผมยังมีเรื่องขอบคุณพระเจ้าด้วยความยินดีอีก

 • วันจันทร์ (18 มค) หมอที่มารับคำปรึกษาก่อนและหลังแต่งงานที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน ขอต้อนรับพระเยซูคริสต์ หลังจากเข้าคอร์สมาได้ 4-5 ครั้ง ฮาเลลูยา!
 • วันอังคาร (19 มค) ที่ผ่านมามีกลุ่มแคร์บ้านคุณบอยด์ ก็มีผู้รับเชื่อ 1 คน เธอเป็นดีไซเนอร์ ของคุณปุ๊/คุณบอยด์ มาก่อน คุณปุ๊นำอธิษฐานรับเชื่อน่าตื่นเต้นที่ 2 อังคารติดกันแล้วที่มีผู้รับเชื่อในกลุ่มแคร์ ขอบคุณพระเจ้า!
 • วันพฤหัสที่ผ่านมา(21 มค) ผมดีใจมากที่เห็นพี่น้องมาร่วมกันศึกษาพระคัมภีร์อย่างคับคั่ง อบอุ่นและสนุกมากเลย อิ่มอร่อยทั้งฝ่ายกาย  จิต และวิญญาณ!
 • วันศุกร์ (22 มค) พี่น้องของเราหลายคนทั้งคุณปุ๊, โบ, แป้ง ฯลฯ ไปร่วมกันแสดง concert ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เฮติ ที่ Central World โดยผมมีส่วนอธิษฐานเผื่อในงาน เป็นที่น่าชื่นใจและถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นอย่างยิ่ง!
 • หนังสือรวบรวมข้อเขียนทุกวันอาทิตย์ในสูจิบัตรของเรา จัดพิมพ์เป็นเล่มแล้ว โดยตั้งชื่อว่า “ข้อคิดคำคมที่ผมชอบ” ขอสมาชิกช่วยกันซื้อในราคาพิเศษสุด ๆ ไปแจกจ่ายเพราะมี Logo ของ CJ อยู่หลังเล่มด้วย ในราคาเพียง 10 เล่ม 180 บาทเท่านั้น ผู้ในสนใจติดต่อซื้อได้ที่ อ.วรรณ และคุณนุ้ย

วันนี้ ขอขอบคุณสำหรับการแบ่งปันของ อ. กฤษดา ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพวกเราทุกคน     ผมจะกลับมาเทศน์ในวันที่ 7 กพ. นี้ครับ

ด้วยรักในพระคริสต์

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ผู้เชื่อใหม่ / ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเรียนในชั้นผู้เชื่อใหม่ได้ค่ะ อยู่ตรงที่จอดรถชั้นล่าง ถามหาพี่เอ๋ หรือพี่หลุยส์ก็ได้ค่ะ
 • ชั้น อ.อู๊ด สอนพระกิตติคุณมัทธิวอยู่ที่ คจ.เด็กด้านหน้า และชั้นพัฒนาภาวะผู้นำ สอนโดยพี่สาลินี อยู่สำนักงาน คจ.ข้างสระว่ายน้ำค่ะ
 • สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย (ส.ค.บ.) เชิญร่วมนมัสการ “วันอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน” บ่ายวันนี้ที่ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เริ่มเวลา 14.00 น.

อธิษฐานเผื่อ

 • การประชุมทีมผู้อภิบาลบ่ายนี้
 • เผื่อสถานการณ์โลก โดยเฉพาะภัยพิบัติ แผ่นดินไหว และอากาศแปรปรวน
 • คณะรัฐบาล ผู้นำทุกระดับ ข้าราชการ เกษตรกร คนยากจน ด้อยโอกาส คนพิการ ฯลฯ
 • การเติบโตของสมาชิก / งานประกาศสำหรับปีนี้ / ความผูกพันกันใน ค.จ. / ใจที่อยากรับใช้
 • สมาชิกที่ท้อถอย ขาดกำลังใจ ปัญหาเรื่องงาน หนี้สิน ความสัมพันธ์ และสุขภาพ
 • สมาชิกผู้เชื่อใหม่ ผู้ห่างหาย และเจ็บป่วย

สารจาก ศบ. 17 มกราคม 2010

tree17 มกราคม 2010

ขอทักทายทุกท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์

ผมและทีมคณะผู้อภิบาลสุขใจที่ได้พบทุกท่านในวันนี้!

ดีใจที่อาทิตย์ที่แล้วพี่น้อง 2 ท่าน คือ คุณแพ็ต และ คุณเกี้ยง ได้ต้อนรับพระคริสต์!

หวังว่าวันนี้จะมีบางท่านต้อนรับพระองค์เช่นกัน!

หากมีพี่น้องท่านใดต้อนรับพระคริสต์แล้วยังไม่ได้ประกาศตัวหรือยังไม่ได้รับบัพติศมา ช่วยแจ้งที่ อ.วรรณหรือผมด่วนนะครับ เพราะเราจะมีพิธีบัพติศมาให้กับผู้ที่รับการอบรมแล้วในวันที่ 21 มีนาคม นี้

ผมดีใจที่ในกลุ่มแคร์บ้านคุณบอยด์ – คุณตุ้ย วันอังคารที่แล้วน้องเจน (เป็นเพื่อนแอมมี่กับเกต) ได้อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์กับคุณอัญชลี(ปุ๊) ของเรา ขอบคุณพระเจ้า!

ในวันพฤหัสก็มีผู้มาร่วมศึกษาพระคัมภีร์เป็นครั้งแรกกับเราเช่นกันและมีคำพยานและบทเรียนประทับใจของพวกเราเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันใหม่ในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ เพราะจะเริ่มต้นศึกษา บทที่ 1 ของพระธรรม 2ซามูเอล

 • ขออธิษฐานเผื่อการประชุมครั้งสำคัญของคณะผู้อภิบาลในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม นี้ เพราะจะเป็นการวางแผนงานตลอดปี 2010 นี้   ผู้ใดมีข้อเสนอแนะประการใดส่งมาได้ที่ผม bscbkk@gmail.com ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้
 • ขออธิษฐานเผื่อพิธีมงคลสมรสของ “หมอตั้ม-หมออ๊อบ” ในวันเสาร์ที่ 20 กพ. นี้
 • ขออธิษฐานเผื่องานเฉลิมฉลอง 60 ปีแบ๊บติสต์ไทย ตลอดปี 2010 นี้ คจ.CJ ของเราเป็นสมาชิกของสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ไทย จึงพร้อมจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หลายอย่างที่เป็นพรต่อพี่น้องทั้งภายในและนอกแบ๊บติสต์ทั่วประเทศไทย
 • ขออธิษฐานเผื่อปัญหาสุขภาพ  ปัญหาทางเศรษฐกิจ ทางอาชีพการเงิน และปัญหาทางครอบครัวของสมาชิกหลาย ๆ คน !   ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ผ่านพ้นและเติบโตขึ้นกับพระองค์ในท่าม กลางวิกฤตเหล่านั้น!

รวมทั้งขอพระเจ้าทรงอวยพรและคุ้มครองให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไป ด้วยความรักของพระคริสต์ในฐานะสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน โดยไม่ยอมให้สิ่งใดหรือคนใดมาแยกหรือพรากพวกเราออกจากกัน!

วันนี้ ขอพี่น้องกรุณาทักทายปราศรัยกันและกันให้ถ้วนหน้าด้วยนะครับ และขอทุกท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ในระหว่างการเทศนาในวันนี้ด้วย

ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติสูงสุดจากพวกเราในวันนี้

ด้วยรักผูกพันอย่างจริงใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ปล.

 1. ขอขอบคุณพระเจ้าที่มีสมาชิกหลายคน หลายคู่ และหลายครอบครัว ติดต่อขอรับคำปรึกษาจากผมในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมา
 2. ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้นำของขวัญต่าง ๆ มอบให้กับผมในช่วงคริสตมาส และปีใหม่ที่ผ่านมา ขอรับไว้ด้วยใจซาบซึ้ง ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านกลับไปเป็นทวีคูณ

“และถ้าผู้ใดจะเอาน้ำเย็นสักถ้วยหนึ่ง ให้คนเล็กน้อยเหล่านี้คนใดคนหนึ่งดื่ม

เพราะเป็นศิษย์ของเรา เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนนั้นจะขาดบำเหน็จก็หามิได้

(มัทธิว 10:42)


วันนี้มีพิธีมหาสนิท

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สนใจเข้าร่วมสัมมนาการนมัสการปี 2010 โดยทีมงาน True worshipers จากเกาหลี ที่ ค.จ.นิมิตใหม่ 5 – 7 ก.พ. ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ อ.ยินดี จัง 081-491 7594
 • ผู้เชื่อใหม่ทุกท่านสามารถมาเข้าชั้นเรียนเบื้องต้นได้ตรงที่จอดรถ เวลา 09.00-10.00 น. ค่ะ
 • ใครยังไม่ได้ CD Soul food 1.5 ที่แจกในงาน Because of you ขอได้ที่พี่นุ้ย
 • ใครที่ทำพระคัมภีร์หายข้ามปี มาดูของด่วน ก่อนจะเอาไปให้กับผู้ไม่มีเงินซื้อ ห้ามตามไปทวง
 • พบเห็นคนต้องสงสัยทำทีเข้ามานมัสการที่ คจ. ช่วยกันดูแล และแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบด้วย

อธิษฐานเผื่อ

 • การประชุมทีมผู้อภิบาลวันอาทิตย์หน้า เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย งบประมาณ ฯลฯ ของ ค.จ.ในปี 2010
 • คริสตจักรเด็ก ที่พระเจ้าจะประทานครูสอนรวี และพี่น้องที่มีภาระใจมาช่วยดูแล
 • ผู้ที่ห่างหาย / ผู้เชื่อใหม่ / ครูรวี / ทีมนมัสการ / ทีมผู้อภิบาล / ผู้รับใช้เต็มเวลาและอาสาสมัคร
 • เจ็บป่วย – คุณบอยด์, เกตุน้องคุณทิพย์ที่ราชบุรี, ไก่-ชุติมน, อ.วรรณ และเจี๊ยบที่ใกล้คลอด
 • ทีมงาน ทุนทรัพย์ และการผลิตรายการ “คำตอบชีวิต” และ “คริสตจักรในบ้าน” ปี 2010

สารจากศบ. 10 มกราคม 2010

Thongchai310 มกราคม 2010

สวัสดีปีใหม่อีกครั้งครับ!

วันนี้ผมดีใจที่พี่น้องทุกท่านมานมัสการพระเจ้าด้วยกันได้!

ขอให้ทุกท่านมีความสุข และได้รับการสัมผัสด้วยความรักจากพระเจ้าผ่านสามัคคีธรรม เสียงเพลง  ดนตรี คำเทศนา  และคำพยาน ฯลฯ

ผมดีใจที่คืนวันพฤหัสที่ผ่านมามีผู้มาศึกษาพระคัมภีร์กันอย่างคับคั่งประเดิมปีใหม่  2010! ทุกคนได้รับพระพรโดยถ้วนหน้า

และในกลุ่มแคร์ แต่ละกลุ่มก็มีผู้เข้าร่วมกันอย่างคึกคัก

ชั้นเรียนพระคัมภีร์วันอาทิตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชั้นผู้เชื่อใหม่ก็มีหลายคนพร้อมรับบัพติศมาในเดือนมีนาคม 2010 นี้แล้ว ขอบคุณพระเจ้า!

ดังนั้น ผู้ใดที่เชื่อพระเจ้าแล้ว แต่ยังไม่ได้ประกาศตัวขอกรุณาแสดงตนด้วย ผู้ใดประกาศตัวเชื่อพระคริสต์แล้ว ยังไม่ได้รับบัพติศมาก็ขอให้รีบแจ้งอาจารย์สิริวรรณโดยด่วน!

ผู้ใดเป็นคริสเตียนแล้ว และไม่ได้ไปคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว และเวลานี้ประสงค์จะเป็นส่วนหนึ่งของ CJ (Church of Joy) ที่นี่ กรุณาติดต่อกับผม หรือ อ.วรรณ หรือ คุณนุ้ย โดยเร็วด้วยนะครับ!

ผมไปฮ่องกงร่วมกับ ก๊อบ, แก๊บ และเพียว เพื่อร่วมประชุม การประชุมอนุชนแบ๊บติสต์แห่งเอเชีย ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ผลก็คือ ที่ประชุมมีมติขอให้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไปในอีก 5 ปีข้างหน้า

ผมจึงต้องขอให้อนุชนในCJ ของเราและผู้ใหญ่บางท่านเตรียมสนับสนุนหรือร่วมรับใช้และต้อนรับอนุชนและผู้ใหญ่จากนานาชาติในเอเชียของเราด้วยนะครับ กลุ่มเป้าหมายหลักคือ อนุชนอายุ 13-18 ปี จึงหวังว่าลูกหลานของพวกเราหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีจะได้แจ้งเกิดไปทั่วเอเชีย ในครั้งนี้อย่างแน่นอน!

ผมมีข่าวมาแจ้งว่า หนังสือ “ข้อคิดคำคมที่ผมชอบ” เล่ม 1 ซึ่งรวบรวมบทความที่ผมเขียนลงสูจิบัตรทุกวันอาทิตย์ในปี 2009 กำลังจะคลอดแล้ว หากสมาชิกประสงค์จะสั่งซื้อเพื่ออ่านเองและเป็นของขวัญมอบให้แก่ผู้อื่น เราจะมีราคาพิเศษให้ในช่วง Promotion ในราคาพิเศษ 10 เล่ม 180 บาท (ราคาปลีกเล่มละ 28 บาท)

ผู้ใดสนใจกรุณาสั่งซื้อได้ที่ อ.วรรณ หรือคุณแดง (พร้อมชำระเงินให้เรียบร้อย)

ท้ายนี้ อย่าลืมระลึกถึงกันและอธิษฐานเผื่อกันและเผื่อคริสตจักรอยู่เสมอนะครับ!

และขอพี่น้องทุกท่านช่วยทักทาย ส่งยิ้ม และมิตรภาพให้กับคนข้าง ๆ ตัวท่านด้วยนะครับ และขอให้มีน้ำใจต่อกันในระหว่างนมัสการและรับประทานอาหารด้วยนะครับ (แต่ในขณะเดียวกัน ก็ขอให้ทุกท่านช่วยดูแลและระวังทรัพย์สินของท่านอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ เพราะว่ามีบุคคลเข้าออกคริสตจักรอยู่เป็นจำนวนมาก!)

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านอย่างมากล้นในวันนี้

ด้วยความรักในพระคริสต์

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ปล. อย่าลืมพบกันวันพฤหัสที่จะถึงนี้ (14 มค.) และวันอาทิตย์หน้า (17 มค)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอความร่วมมืออย่าไปเดินเล่นบริเวณตึกที่พัก หรือสระว่ายน้ำ เพราะเป็นส่วนของอพาร์ตเม้นท์ค่ะ และกรุณานำรถไปจอดที่ บ.ยอห์นสันด้วยค่ะ
 • วันนี้ทานข้าวเสร็จแล้วอย่ารีบไปไหน อยู่เรียนพระคัมภีร์เดิมกับ อ.ปิ๊กก่อนนะคะ
 • สั่งจอง DVD งาน “Because of you” ได้แล้วที่ทีมปฏิคม ชุดละ 200 บาทไม่จ่ายไม่รับจองค่ะ
 • ใครมีของมือสองสภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว นำมาให้โดมและคริสเพื่อไปขายในงานการกุศล “Sukhumvit Fair” 16 มกราคมที่ โรงเรียน American School of Bangkok ซอย 49 ค่ะ

สารจากศบ. 3 มกราคม 2010

Thongchai3วันที่ 3 มกราคม 2010

ขอต้อนรับสู่ CJ ปี 2010 ด้วยความยินดี!

วันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของปี 2010 ขอทุกท่านได้รับพระพรปีใหม่จากพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม!

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ในแต่ละสัปดาห์เรามีวัตถุประสงค์ในการเทศนาชัดเจน  โดยขอทบทวนอีกครั้งสำหรับตารางเทศนาประจำเดือนมกราคม 2010 มีดังนี้

.

อาทิตย์ที่                        จุดเน้น                                                               ผู้เทศนา

1   (3  มค.)             การประกาศกับญาติมิตรของสมาชิกที่พามาโบสถ์                      อ. สิริวรรณ

2   (10 มค.)            แนะแนวทางการดำเนินชีวิต                                                  อ. ธงชัย

3   (17 มค.)            หนุนใจ/ให้กำลังใจ                                                               อ. ธงชัย

4   (24 มค.)            ปลุกใจให้ทำดี/ห่วงใยผู้อื่น                                                     อ. กฤษดา

5   (31 มค.)            บทบาทหน้าที่ต่อคริสตจักร                                                    อ. ธนาภรณ์

ขอทุกท่านจงมีความสุขและได้รับพระพรมากล้นจากการมานมัสการพระเจ้าในวันนี้!

วันพฤหัสหน้าจะเป็นพฤหัสแรกที่เรากลับมาเรียน 1ซามูเอล (ตอนใกล้จบ) อย่าพลาดนะครับ!

มีตารางเวลาดังนี้

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหาร (ฟรี!)

19.00 – 19.30 น. แบ่งปัน/อธิษฐาน

19.30 – 21.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์

หวังว่าจะได้พบทุกท่านในวันเวลาดังกล่าววันนี้ขอขอบคุณ อ.สิริวรรณ ที่ได้เทศนาให้เราฟังในวันนี้

ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพร
ด้วยรักอย่างพระคริสต์

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สวัสดีปีใหม่ 2010 พี่น้องชาว CJ และผู้มาเยี่ยมเยียนทุกท่าน
 • สั่งจอง DVD งาน “Because of you” ได้แล้วที่ทีมปฏิคม ชุดละ 200 บาทไม่จ่ายไม่รับจองค่ะ
 • สมาชิกที่ร่วมรับใช้ในวันงาน มารับของที่ระลึกได้ที่โต๊ะพี่หญิงหลังทานข้าว
 • ใครมีของมือสองสภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว รวบรวมมาให้โดมและคริสเพื่อนำไปขายในงานการกุศล “Sukhumvit Fair” 16 มกราคมที่ โรงเรียน American School of Bangkok ซอย 49 ค่ะ

อธิษฐานเผื่อ

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 • เผื่อประเทศไทย คนไทย คริสเตียนไทย และคริสตจักรต่างๆในประเทศไทย
 • เผื่อการงานของคริสตจักร ทิศทาง นโยบาย การบริหารจัดการ และการเลี้ยงดูสมาชิก
 • เผื่อทีมผู้อภิบาล ผู้รับใช้ ครูรวี ผู้เชื่อใหม่ ผู้ห่างหาย และผู้สนใจที่เคยมาคริสตจักรของเรา
 • ผู้เจ็บป่วย – คุณแม่พี่แดง / คุณเกต / พี่อี๊ด / อุ๋ย / อ.วรรณ และเจี๊ยบ ฯลฯ
 • ภาระหนัก – ครอบครัวนี / ครอบครัวเจี๊ยบ และอีกหลายๆคนที่ตกงาน และมีภาระหนี้สิน

สารจาก ศบ. 27 ธันวาคม 2009

Thongchai327  ธันวาคม 2009

สวัสดีครับพี่น้อง CJ และผู้มาเยี่ยมเยียน

ขอต้อนรับท่านในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า!

ในวันนี้มีพี่น้อง CJ ของเราหลายคนเดินทางไปที่ฮ่องกง เพื่อร่วมประชุมอนุชนแบ๊บติสต์แห่งเอเซีย! (อาทิ   ก๊อป, แก๊บ และเพียว ฯลฯ)

รวมทั้งหลายคนที่กำลังเดินทางหรือเตรียมตัวเดินทางในช่วงปลายปีนี้!

-ขออธิษฐานเผื่อด้วย!

ขออธิษฐานเผื่อสุขภาพของหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่คุณแดง และสมาชิกหลายคนในทีมนมัสการ! (ที่ขอเป็นพิเศษคือ อุ๋ย!) รวมทั้ง อ.สิริวรรณ ที่ตั้งครรภ์อยู่!

ขออธิษฐานเผื่อวิญญาณจิตของญาติมิตรของพวกเราที่ยังไม่รับความรอดเพื่อให้ได้รับความรอดจากพระคริสต์ และให้เราอย่าเมื่อยล้าในการทำดี เพื่อว่าเราจะได้เกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร!

ขออธิษฐานเผื่อธุรกิจการงานและอาชีพของสมาชิกของเราหลายคนที่กำลังประสบอุปสรรคปัญหา และบางคนยังตกงานอยู่   เป็นเหตุให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัว!

ขออธิษฐานเผื่อการรับใช้ของผู้นำและสมาชิกของ CJ ที่กระทำกันอย่างขยันขันแข็ง ขอพระเจ้าคุ้มครอง และอวยพรในการรับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมนมัสการ และบ้านที่เปิดกลุ่มแคร์ทุกบ้าน!

ขออธิษฐานเผื่อคณะผู้อภิบาลที่กำลังวางแผนงานของปีหน้า ขอพระเจ้าประทานวิสัยทัศน์, สติปัญญา และความเป็นหนึ่งเดียวกัน!

ขออธิษฐานเผื่อรายการโทรทัศน์ “คำตอบชีวิต” และ “คริสตจักรในบ้าน” ที่ต้องเริ่มใหม่ในปี 2010 โดยต้องมีการระดมทุนปรับรูปโฉมรายการอีกครั้ง และอธิษฐานเผื่อผู้ชมที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีบางคนเกิดความสนใจและมาที่โบสถ์เราแล้วด้วย!

ขออธิษฐานเผื่อ อ.สิริวรรณ ที่ได้แบ่งปันพระวจนะ ในวันนี้ด้วย

และอย่าลืมอธิษฐานเผื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และประเทศชาติของเราให้มาก ๆ เพื่อจะได้คลาดแคล้วและพ้นจากภัยทุกอย่าง ให้บ้านเมืองของเรามีสันติภาพและสันติสุขอย่างแท้จริง

ท้ายนี้อย่าลืมอธิษฐานเผื่อผม   ครอบครัว และสมาชิกทุกคนใน CJ แห่งนี้!

ด้วยรักและผูกพันเสมอไป

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอบคุณสำหรับทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมรับใช้ในงานคอนเสิร์ตเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วค่ะ
 • วันนี้สมาชิกที่ร่วมรับใช้ในวันงาน มารับของที่ระลึกได้ที่โต๊ะพี่หญิงหลังทานข้าว
 • เนื่องจากของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนไว้ให้สมาชิกตามทะเบียนที่ร่วมรับใช้ตัวจริงเท่านั้น
 • สมาชิกท่านใดที่ได้ของไปแล้วในวันงาน กรุณาสละสิทธิให้ผู้อื่น เพื่อจะมีพอสำหรับทุกคนค่ะ

อธิษฐานเผื่อ

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 • เผื่อคณะรัฐบาล ผู้นำประเทศ ผู้นำทุกระดับชั้น พี่น้องชาวไทย และความสงบสุขในประเทศ
 • อธิษฐานเผื่อทุกท่านที่เดินทางไปพักผ่อนตามที่ต่างๆ ให้ปลอดภัย และมีความสุขกันถ้วนหน้า
 • อธิษฐานเผื่อทิศทาง และการดำเนินงานของคริสตจักรในปี 2010
 • เผื่อ อ.ธงชัย / ทีมผู้อภิบาล / ครูรวี / ทีมนมัสการ / อาสาสมัครรับใช้ทุกท่าน
 • เผื่อผู้เจ็บป่วย / ผู้มีภาระหนัก / ผู้เชื่อใหม่ / สมาชิกเด็ก และอนุชน

สารจาก ศบ. 20 ธันวาคม 2009

Thongchai320 ธันวาคม 2009

สวัสดีพี่น้องที่มา CJ ทุกท่าน!

ผมดีใจที่พวกเรามานมัสการพระเจ้าร่วมกันได้ในเช้าวันนี้ ! นี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราควรขอบคุณพระเจ้า เพราะโดยพระคุณพระองค์ยังทรงประทานลมหายใจ และชีวิตให้กับเราอีก 1 วัน!

นอกจากนี้ในเย็นวันนี้ (ตั้งแต่ บ่าย  4 โมงครึ่งไปจน 2 ทุ่มครึ่ง) พวกเราจะได้พาเพื่อนพ้องน้องพี่ไปร่วมงานฉลองคริสตมาสในสวน “Because of You” ที่ สวนเบญจกิตติ (โรงงานยาสูบ)

ผมหวังว่าจะเป็นรายการคริสตมาสที่ดีเยี่ยมที่สุดรายการหนึ่งในรอบปีนี้ที่พระเจ้าจะอวยพรอย่างมากมาย!

และเหตุผลเดียวที่จะทำให้พระเจ้าทรงอวยพรก็คือ เมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการถวายเกียรติแด่พระองค์!

ความสำเร็จและพระพรจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเก่งของคนใดคนหนึ่ง หรือของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่จะเกิดขึ้นเมื่อพวกเราทั้งหมดมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน! เมื่อใดก็ตามที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันตามพระทัยของพระเจ้า จะไม่มีใครสามารถขวางกั้นไม่ให้พระเจ้าทรงอวยพรพวกเราได้!

แต่เมื่อใดก็ตามที่พวกเราคนใดคนหนึ่งกระทำสิ่งที่ขัดน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือกระทำบาปก็อาจเป็นเหตุให้ทุกคนประสบกับภัยพิบัติได้ โดยไม่ทันตั้งตัว!

ดังนั้น ผมขอวิงวอนทุกคนใน CJ เวลาทำงานรับใช้พระเจ้าด้วยกัน ขอให้เราพยายามคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่พระเจ้าประทานให้มาแล้วทางพระวิญญาณไว้ให้ดี

“จงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้น

ด้วยสันติภาพเป็นพันธนะ (เอเฟซัส 4:3)

โดยขอให้เราทุกคนระมัดระวังการแทรกแซงของมารที่ทำให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันปริแตก! บางทีเราอาจไม่รู้จักกลอุบายของซาตานที่หลอกใช้เราหรือใครบางคน เพื่อทำให้เอกภาพของพระกายของพระคริสต์ต้องปวดร้าว!

บางทีคนบางคนอาจทำบางอย่างที่ทำให้เราไม่พอใจ เราก็เลยต้องหาทางจัดการกับคนๆ นั้น แต่วิธีที่เราจัดการกับเขาอาจนำไปสู่การแตกแยก หรือความเจ็บปวดต่อพระกายของพระคริสต์ได้ หาก เราขาดสติและจัดการอย่างไม่เหมาะสม!

ด้วยเหตุนี้เอง เพื่อพระเจ้าจะทรงอวยพระพรเหนือ CJ ของเราตลอดไป ขอให้ทุกคนช่วยกันปรับ ตัวดังนี้

..ใครที่เร็วเกินไปขอให้อดกลั้น ช่วยชะลอระดับความเร็ว และกรุณารอคนที่ช้าอยู่ ให้เขาตามให้ทัน เพื่อจะไปด้วยกันได้ ขออย่าคิดที่จะทำหรือไปคนเดียว… พระเจ้าจะไม่อวยพร!

…ใครที่ช้าเกินไป ก็ขอกรุณาเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นอีกสักนิด อย่าอืดอาด เพราะจะทำให้คนทั้ง หมดไม่อาจไปพร้อมกันได้ เป็นเหตุให้… พระเจ้าอวยพรไม่ได้! ส่วน

…ใครที่อยู่เฉย ๆ ก็ขอกรุณาขยับมือขยับเท้า ช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยเข้าร่วมขบวนและไปให้ทันคนอื่นเขาด้วย  มิฉะนั้น พระเจ้าก็จะไม่อวยพร!

จากนี้ไป ขอให้ทุกท่านใน CJ มีเอกภาพทั้งในการร่วมสามัคคีธรรม  ร่วมนมัสการ และร่วมรับใช้นะครับ!  และขอช่วยกันทำให้ทั้งพระเจ้าและคนรอบข้างของคุณมีความสุข ดีไหมครับ?

ขอพระเจ้าอวยพร

ด้วยรักเสมอไป

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ประกาศสำคัญ!
ชั้นศึกษาพระคัมภีร์ วันพฤหัสเย็น
จะงดไป 2 พฤหัส คือ  24 ธ.ค. 2009 และ  31 ธ.ค. 2009 และกลับมาเริ่มต้นใหม่ วันพฤหัสที่ 7 มกราคม 2010 เลยนะครับ! อย่าลืม !   อย่าพลาด !

.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ท่านที่มาชมคอนเสิร์ต กรุณามารถไฟฟ้า BTS หรือ MRT จะสะดวกกว่า เพราะที่จอดรถค่อนข้างจำกัด
 • ให้จอดรถไว้ที่ใกล้เคียง นั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานี 4 แยกอโศก แล้วเดินไปทางศูนย์สิริกิตติ์ ผ่านร้านใบไม้ร่าเริงไปนิดเดียวก็ถึงประตูทางเข้า สะดวกที่สุดค่ะ
 • พี่น้องคะ เย็นนี้จะมีคนมางานมาก เกรงว่าอาหารไม่พอ ฝากให้พวกเราหาของว่างติดไม้ติดมือไปทานเองหรือเผื่อคนรอบข้างบ้างก็ดี ขอเป็นอาหารทานง่ายๆนะคะ เพราะเดี๋ยวทีมพี่หลุยส์ที่ดูแลเก็บขยะจะเป็นลมกลางงาน
 • สมาชิกทุกคน ขอแรงร่วมกันรับใช้นะคะ ถึงไม่ได้สมัครอยู่ทีมใด แต่ในฐานะเจ้าบ้านก็ขอฝากให้ช่วย – ดูแลต้อนรับผู้มางาน / ดูแลความสะอาด / เฝ้าระวังผู้ไม่ประสงค์ดีแอบแฝงเข้ามา
 • และขอให้เราสำแดงอัธยาสัยไมตรีอันดีกับเจ้าหน้าที่กทม. ไม่ว่าจะคนทำสวน เก็บขยะ หรือ รปภ. เป็นโอกาสอันดีที่จะสำแดงความรักของพระเยซูคริสต์สู่คนรอบข้าง

อธิษฐานเผื่อ

 • งานคอนเสิร์ตบ่ายนี้ ให้พระเจ้าเป็นผู้ครอบครอง ดูแล และให้เกิดผลดี
 • เผื่อทีมนมัสการ / นักร้องรับเชิญ / พิธีกร / นักร้องมือใหม่ของ CJ / ประธานจัดงาน และทุกคนที่มาร่วมกันรับใช้…อย่าลืมแขกทุกคนที่ได้รับเชิญมางานด้วย เพื่อพวกเขาจะได้รับความรอดเหมือนเรา