ต.ค. 042009
 

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่ได้รับในค่าย ให้เรามีใจกล้าออกไป “ส่องสว่าง” ในโลกที่มืดมิด ขอการปกป้องมาสู่ ศิษยาภิบาล / ทีมผู้อภิบาล / ครูรวี / ทีมนมัสการ พี่น้องผู้ร่วมรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกัน  และสมาชิกทุกท่าน  (เราต้องเกาะกันไว้ให้แน่นๆนะจ๊ะ) ขอพระเจ้าเพิ่มพูนความรัก ผูกพัน ให้อภัย และเริ่มต้นการดีใหม่แก่สมาชิกของเราทุกวัน เผื่อผู้ประสบภัยธร [อ่านต่อ]

 Posted by at 8:52 pm
ก.ย. 192009
 

ป่วย –   โดม / พ่อติ๊บ / แม่ อ.อู๊ด / แม่พี่แดง / คุณเสน่ห์ / ลูกชายโอ๋ / อุ๋ย ค่าย –  การเตรียมงาน, ทีมงาน, โปรแกรม, เทศนา, สามัคคีธรรม, การเดินทาง, ห้องพัก ฯลฯ     ประเทศไทย – ปัญหาความขัดแย้ง / ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / ความไม่เป็นธรรมในสังคม / ปัญหาเศรษฐกิจ / ศีลธรรมตกต่ำ  

 Posted by at 8:00 pm