ต.ค. 162012
 
คำเทศนา อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ @ Church of Joy (7/10/2012)

คำเทศนา โดย อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ที่คริสตจักรแห่งความสุข (Church of Joy) วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555

 Posted by at 10:01 pm
ก.ค. 072010
 
เทศนาโดย ศจ. ธงชัย -  ความทุกข์ยากลำบาก

เทศนาโดย ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ความทุกข์ยากลำบาก 21 กุมภาพันธ์ 2010 ดาวน์โหลดคำเทศนา <- คลิกขวา เลือก “Save Target As…”

 Posted by at 9:15 pm
พ.ค. 182010
 
เทศนาโดย อ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์ - 5 ส. ที่คริสเตียนควรใส่ใจ

เทศนาโดย อ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์ 5 ส. ที่คริสเตียนควรใส่ใจ 13 ธันวาคม 2009   ดาวน์โหลดคำเทศนา <- คลิกขวา เลือก “Save Target As…”

 Posted by at 9:17 pm
ก.พ. 102010
 
เทศนาโดย ศจ.กฤษฎา ชูสกุลธนะชัย - ความทุกข์ยากลำบาก

เทศนาโดย ศจ.กฤษฎา ชูสกุลธนะชัย ความทุกข์ยากลำบาก 24 มกราคม 2010 ดาวน์โหลดคำเทศนา <- คลิกขวา เลือก “Save Target As…”

 Posted by at 8:20 pm
ก.พ. 102010
 
เทศนาโดย ศจ. ธงชัย - หลักการดำเนินชีวิตในปี 2010

เทศนาโดย ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ หลักการดำเนินชีวิตในปี 2010 10 มกราคม 2010 ดาวน์โหลดคำเทศนา <- คลิกขวา เลือก “Save Target As…”

 Posted by at 7:53 am
ม.ค. 202010
 
เทศนาโดย อ.นคร เวชสุภาพร - การกระทำความดีในทางของพระเจ้า

เทศนาโดย อ.นคร เวชสุภาพร การกระทำความดีในทางของพระเจ้า 28 มิถุนายน 2009 ดาวน์โหลดคำเทศนา <- คลิกขวา เลือก “Save Target As…”

 Posted by at 9:10 pm