คำเทศนา อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ @ Church of Joy (7/10/2012)

คำเทศนา โดย อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ที่คริสตจักรแห่งความสุข (Church of Joy) วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555

เทศนาโดย ศจ. ธงชัย – ความทุกข์ยากลำบาก

เทศนาโดย ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ความทุกข์ยากลำบาก

21 กุมภาพันธ์ 2010

Thongchai_0114ดาวน์โหลดคำเทศนา <- คลิกขวา เลือก “Save Target As…”

เทศนาโดย ศจ.กฤษฎา ชูสกุลธนะชัย – ความทุกข์ยากลำบาก

เทศนาโดย ศจ.กฤษฎา ชูสกุลธนะชัย

ความทุกข์ยากลำบาก

24 มกราคม 2010

Krisda_0130


ดาวน์โหลดคำเทศนา <- คลิกขวา เลือก “Save Target As…”

เทศนาโดย ศจ. ธงชัย – หลักการดำเนินชีวิตในปี 2010

เทศนาโดย ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

หลักการดำเนินชีวิตในปี 2010

10 มกราคม 2010

Thongchai_0114ดาวน์โหลดคำเทศนา <- คลิกขวา เลือก “Save Target As…”

เทศนาโดย อ.นคร เวชสุภาพร – การกระทำความดีในทางของพระเจ้า

เทศนาโดย อ.นคร เวชสุภาพร

การกระทำความดีในทางของพระเจ้า

28 มิถุนายน 2009

อ. นคร และ ลูกชาย
อ. นคร และ ลูกชาย


ดาวน์โหลดคำเทศนา <- คลิกขวา เลือก “Save Target As…”