จะพบอิสรภาพถาวรได้ที่ไหน

Jesus statue overlooking Rio de Janeiro, Brazil

เพื่อเสรีภาพนั้นเอง พระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไท เหตุฉะนั้นจงตั้งมั่น และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย (กาลาเทีย 5:1)

ผมจำได้ ในช่วงปลายยุค 70 ต่อเข้า 80 คนอเมริกันหลายคนถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ที่สถานทูตอเมริกาในประเทศอิหร่าน เป็นเวลาถึง 444 วัน ที่พวกเขาตกเป็นเชลยภายใต้เงื้อมมือของนักศึกษาอิสลาม เป็นเวลาแห่งความทุกข์ใจของคนทั้งประเทศ ส่งผลให้สัมพันธภาพระหว่างอเมริกาและอิหร่านต้องขาดสะบั้นลง

แต่ในเดือนมกราคม 1981 ตัวประกันทั้งหมดถูกปล่อยให้เป็นอิสระและเดินทางกลับบ้านได้ ช่างเป็นภาพที่งดงามเมื่อพวกเขาก้าวเท้าลงแตะผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกครั้ง ทั่วทั้งประเทศต่างชื่นชมยินดีในอิสรภาพครั้งนั้น เมื่อถูกกักตัวไว้เป็นเชลยเป็นเวลานาน และในที่สุดก็ได้เป็นอิสระ

เช่นเดียวกัน สำหรับพวกเราที่อยู่ในพระคริสต์ เป็นเวลานานที่ชีวิตเราถูกจับไว้เป็นตัวประกันภายใต้อำนาจของมารซาตาน  และเมื่อถึงวันที่พระเยซูช่วยเราออกมา สั่งให้พวกมารปลดปล่อยวิญญาณของเราให้เป็นอิสระ เพื่อจะได้มีประสบการณ์อิสรภาพในพระองค์

ในฐานะผู้เชื่อ เราถูกซื้อไว้ด้วยโลหิตของพระเยซูคริสต์ การแลกเปลี่ยนที่มหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นที่บนกางเขนเมื่อนานมาแล้ว ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าในวันนี้ที่เมื่อเราได้อยู่ในพระคริสต์แล้ว เราก็เป็นอิสระจากพันธนาการของบาปและความตาย สามารถมีอิสรภาพที่ยั่งยืนไปชั่วชีวิต พระเยซูคริสต์ทรงจ่ายราคาเพื่อพวกเราแล้ว

จงขอบพระคุณในวันนี้ที่เมื่อได้อยู่ในพระคริสต์ คุณก็ได้เป็นไทจากพันธนาการของความบาปและสามารถอยู่ในอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ์

โดย: Pastor Jack Graham

อนุญาตโดยJack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 

เร่งด่วนเสมอ

ในสมัยนั้นยังไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอล  ทุกคนก็กระทำตามที่ตนเองเห็นชอบ (ผู้วินิจฉัย 17:6)

หนังสือผู้วินิจฉัยในพระคัมภีร์เดิมพูดถึงช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผู้คนต่างก็ทำในสิ่งที่ตนเองเห็นชอบ และในหนังสืออิสยาห์มีคำเตือนว่า “วิบัติแก่คนเหล่านั้นที่เรียกความชั่วร้ายว่าความดี และความดีว่าความชั่วร้าย ผู้ถือเอาว่าความมืดเป็นความสว่าง และความสว่างเป็นความมืด ผู้ถือเอาว่าความขมเป็นความหวาน และความหวานเป็นความขม” (อิสยาห์ 5:20)

นี่เป็นสิ่งเดียวกับที่กำลังเกิดขึ้นในวัฒนธรรมของเรา เราเยาะเย้ยความดี และยกย่องความเลว เราหัวเราะเมื่อเห็นคนพยายามดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง และครอบครัวที่มีสามีเดียว ภรรยาเดียวช่วยกันเลี้ยงลูกกลายเป็นครอบครัวในนวนิยายไปแล้ว

วัฒนธรรมที่ล้ำยุคของเรา ถูกความเชื่อเรื่องความจริงไม่เที่ยงแท้เข้ามาควบคุม ทุกอย่างคว่ำกลับด้านหมด และจำเป็นต้องให้คริสตจักรที่คว่ำกลับผิดด้านพลิกด้านที่ถูกขึ้นมา ในหนังสือกิจการ 17:6 เราพบคำชมเชยคริสตจักรในยุคแรกว่า “คนเหล่านั้นที่เป็นพวกคว่ำโลกมนุษย์มาที่นี่ด้วย” คริสตจักรในศตวรรษที่หนึ่งได้คว่ำโลก เราควรต้องทำเช่นเดียวกันในวัฒนธรรมทุกวันนี้ของเราด้วย

แล้วเราจะยื่นมือไปถึงคนที่ไม่เชื่อในสมบูรณาสิทธิราชย์ทางศีลธรรม (ตัดสินผิด−ถูกเด็ดขาดโดยไม่รับฟังเหตุผล หรือที่มาที่ไปของการทำผิดนั้นๆ) ได้อย่างไร? เป็นได้หรือไม่ ที่จะให้พวกเขามีโอกาสได้ศึกษาพระวจนะ? เราจำต้องยื่นมือออกไปสู่วัฒนธรรมล้ำยุค และเชื่อมั่นว่าเรามีโอกาสทำได้เช่นนั้น

บิลลี่ เกรแฮมกล่าวว่า “การหว่านพระกิตติคุณเป็นเรื่องเร่งด่วนเสมอ ชะตากรรมของมนุษย์และประเทศชาติถูกตัดสินอยู่ตลอดเวลา ทุกยุคต่างก็มีกลยุทธของตน เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อยุคเก่าก่อนในอดีต และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเต็มตัวสำหรับยุคหน้า แต่เราต้องรับผิดชอบเมื่อยุคนี้อยู่ในมือเรา”

ผมจริงจังกับเรื่องนี้มาก ต้องการจะทำทุกอย่างที่ทำได้ตามศักยภาพที่พระเจ้าประทานให้ นำพระกิตติคุณไปสู่ผู้คนในยุคของผม เราถูกเรียกให้เข้าไปมีส่วนอยู่ในวัฒนธรรมในยุคของเราครับ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

สารจากศบ. 17 มีนาคม 2556

17 มีนาคม 2013

 

สวัสดีครับ ชาว CJ และญาติมิตร

 

ผมขอต้อนรับท่านสู่การนมัสการด้วยความจริงและจิตวิญญาณ วันนี้ด้วยกัน!

ผมดีใจที่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้ต้อนรับพระคริสต์ 2 ท่าน คือ

1. คุณตั้ม 2. คุณโอ

 

และดีใจที่วันนี้มีผู้รับบัพติศมา 12 ท่านคือ

1. คุณธีระชัย สุริยะพงษ์ (กระดาษ)    2.คุณสุกันยา ชมกลิ่น  (แอน)

3. คุณคณิตา ปรีมนวงศ์ (ปาล์ม)         4. คุณศิริกัญญา ทองด้วง (อั้ม)

5. คุณปัญจรัตน์ ธาระเขตต์ (เจ็มส์)     6. คุณสมฤทัย ตู้บางช้าง (ต่าย)

7. คุณชุติมา นิรันต์สิทธิรัชต์ (ชุ)           8  คุณทยากร สุวรรณสุทธิ (บี๋)

9. คุณชรัฏฐา อภิพัฒน์สว่างกุล (ส้ม) 10. คุณรยา เริ่มสินธุ์ (ฝิ่น)

11. คุณณัชสุวีร์ วงศ์บุญศิริ (เปิ้ล)       12. คุณผกาวรรณ การุณกรสกุล (บี)

และยิ่งดีใจที่เห็นว่า กลุ่มพันธกิจ CJ 10 กลุ่มของเรากำลังเริ่มต้นเดินเครื่องแล้วน่าภูมิใจที่หลายคนทำหน้าที่ได้ดี!

แต่ขอพี่น้องอย่าเรียกร้องหรือคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากผู้ที่กำลังรับใช้อยู่นะครับ เพราะนี่เป็นงานอาสาสมัครและคนเหล่านั้นกำลังเรียนรู้ในการรับใช้อยู่ จึงถือว่าเป็น “on job training” ครับ!

เชื่อว่าในไม่ช้าแต่ละกลุ่มจะเข้าที่และดีขึ้น และจะมีทักษะในการรับใช้พระเจ้ามากขึ้นจนเข้าขั้น excellence ในอนาคต!

ผมขอพี่น้องที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต “คริสตจักร CJ” กรุณาแจ้งความประสงค์ในการร่วมรับใช้ในกลุ่มพันธกิจเหล่านี้ได้ที่ผม thongchaibsc@gmail.com หรือ โทร.

02-354-4980 (ธงชัย) หรือหัวหน้ากลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1  คุณโบ ,กลุ่ม 2  ครูแอน ,กลุ่ม 3 คุณหลุยส์,

กลุ่ม 4 คุณเอ๋(ฟั่น), กลุ่ม 5 คุณเล็ก ,กลุ่ม 6 คุณฝา ,

กลุ่ม 7 คุณแดง , กลุ่ม 8 คุณคริส ,กลุ่ม 9 คุณฤทธิ์

และกลุ่ม 10. คุณป้อง

ขอให้วันนี้อยู่ร่วมแสดงความยินดีในพิธีบัพติศมาในตอนท้ายรายการด้วยนะครับ!

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

                                                                                            ด้วยรักเสมอ

                                                                                    ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

                                                                                                ศิษยาภิบาล

ประชาสัมพันธ์

 • ขอแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมาทุกท่านในวันนี้
 • สำหรับผู้เชื่อใหม่ หรือผู้สนใจติดต่อคุณเอ๋ฟั่น เพื่อเข้าชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่ได้ค่ะ
 • ต้องการร่วมรับใช้โดยเข้ากลุ่มพันธกิจของคริสตจักร ติดต่อได้ที่คุณโบ

 

หัวข้ออธิษฐาน

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 • ผู้เข้าพิธีบัพติศมาทุกท่านในวันนี้
 • ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ –  สุขภาพ ครอบครัว และงานรับใช้
 • อธิษฐานเผื่อกลุ่มพันธกิจของคุณโบสัปดาห์นี้ และกลุ่มของพี่แดงสัปดาห์หน้า
 • คริสตจักร CJ ครบรอบ 10 ปี ขอการปกป้องสมาชิกให้ปลอดภัย เติบโต เข้มแข็งในทางของพระเจ้า เพื่อจะช่วยสานงานของคริสตจักรต่อไปในอนาคต
 • สถานการณ์ต่างๆในประเทศไทย  ความขัดแย้ง ภัยก่อการร้าย และ

สารจากศบ. 10 มีนาคม 2013

10 มีนาคม 2013

เอกสารสำคัญ กรุณาอ่านให้ถี่ถ้วน

สวัสดีครับพี่น้อง CJ

ผมขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เรามีนักเทศน์พิเศษมาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับเราคือ  Rev. Ricky Cunningham ทุกคนที่เข้ารับการอบรมพระธรรม “เอเฟซัส” ทั้งที่พัทยา และที่ BSC คงเป็นพยานได้ถึงพระพรมากล้นที่ได้รับจากพระเจ้าผ่านมาทางท่าน !

ผมดีใจที่อาทิตย์ที่แล้วเรามี 2 ท่านที่ต้อนรับพระคริสต์ คือ 1 คุณโดโน  2. คุณหมด

ขอพระเจ้าทรงนำให้ทั้ง 2 เติบโตขึ้นในพระกายของพระคริสต์

ผมดีใจเช่นกันที่มีพี่น้องบางท่านที่ห่างหายไปนานกลับมาคริสตจักรอีกครั้ง และดีใจที่เวลานี้ ผู้นำ 10 กลุ่มพันธกิจของคริสตจักร CJ กำลังพร้อมจะขับเคลื่อนคริสตจักรผ่านการรับใช้ในด้านต่าง ๆ   โดยวันนี้ขอเริ่มต้นจากกลุ่มหนูตะเภา (หนูทดลอง) ที่จะมีส่วนในการรับใช้ในวันอาทิตย์นี้ ซึ่งมีคุณกระดาษ (ผู้เชื่อใหม่)เป็นผู้ประสานงานทีม แล้วในอาทิตย์หน้าจะได้พบกับกลุ่มที่เป็นมือ Pro คือกลุ่มที่มีคุณโบ เป็นผู้นำจะมารับใช้ทุกท่าน! และอาทิตย์หน้าอย่าลืมเตรียมตัวมาร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องที่จะรับบัพติศมาจำนวน 13 คนดังนี้

1. คุณ ธีระชัย สุริยะพงษ์ (กระดาษ)   2.คุณสุกันยา ชมกลิ่น  (แอน)  3. คุณคณิตา ปรีมนวงศ์ (ปาล์ม)

4. คุณสมฤทัย ตู้บางช้าง (ต่าย)   5. คุณศิริกัญญา ทองด้วง (อั้ม)   6. คุณปัญจรัตน์ ธาระเขตต์ (เจ็มส์)

7. คุณรุจิรดา แปงจ้อง (ดา)     8. คุณชุติมา นิรันต์สิทธิรัชต์ (ชุ)     9. คุณทยากร สุวรรณสุทธิ (บี๋)

10. คุณชรัฏฐา อภิพัฒน์สว่างกุล (ส้ม) 11. คุณรยา เริ่มสินธุ์ (ฝิ่น) 12. คุณษมาน กิตติจรส (บิ้ก)

13. คุณผกาวรรณ การุณกรสกุล (บี)

(วันนี้ บ่ายขอร่วมแสดงความยินดีกับคริสตจักรลูกของเราคือ Agape (CL) ด้วยนะครับที่มีผู้รับบัพติศมา 8 คน)

ตอนนี้ผู้ใดยังไม่มีหนังสือ 2 เล่ม ต้องหามาครอบครอง อ่านและศึกษาให้ได้นะครับ คือ

1. “คริสเตียนทำได้ไหม?”

2. “ร่วมกันสร้างคริสตจักรของพระเจ้าในประเทศไทย” (ศึกษาพระธรรมเอเฟซัส)

หากใครไม่มี 2 เล่มนี้ ผมถือว่า ไม่ใช่ CJ แท้นะครับ เพราะว่า CJ แท้เราจะไปด้วยกัน!

ขอพี่น้อง CJ ล้อคเวลาไปค่ายด้วยกันในวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2013 นี้นะครับ โดยขอให้ทุกท่านกรุณาหยุดงานหรือลางานวันที่ 14 ณ บัดนี้เลยครับ! เพราะค่ายปีนี้จะ แปลกกว่าทุกปีที่ผ่านมา

เพราะเราต้องการให้ทุกท่านเป็นพระเอก – นางเอก ของค่ายนี้ (ขออธิษฐานเผื่อและติดตามข่าวต่อไป)

อย่าลืมนะครับว่า ถ้าท่านเป็นสมาชิกของ CJ ท่านควรมีใจเป็นผู้ให้ “ความสุข” แก่ผู้อื่นด้วย

ผมจึงขอให้ท่านสมัครเป็นผู้ให้ โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มพันธกิจ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยติดต่อสมัครได้ดังนี้

กลุ่มตัวอย่าง ผม (ธงชัย)

กลุ่ม 1  คุณโบ                                     กลุ่ม 2  ครูแอน

กลุ่ม 3 คุณหลุยส์                                กลุ่ม 4 คุณเอ๋(ฟั่น)

กลุ่ม 5 คุณเล็ก                                    กลุ่ม 6 คุณฝา

กลุ่ม 7 คุณแดง                                    กลุ่ม 8 คุณคริส

กลุ่ม 9 คุณฤทธิ์                                    กลุ่ม 10. คุณป้อง

ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครใจเข้ากลุ่มพร้อมเสียสละหรือ commit ตัวในเรื่องต่อไปนี้

 1. F-inance (เงิน/สิ่งของ) –เมื่อมีโอกาสจะให้
 2. A-bility (ความรู้/ความสามารถ) –เมื่อต้องการ
 3. T-ime (เวลา) –เมื่อจำเป็น
 4. E-nergy (แรงกาย) – เมื่อเร่งด่วน

ผมหวังว่าจะไม่มีใครใน CJ เป็นคนว่างงานแอบแฝงอยู่เลยนะครับ?

ประกาศ:

วันพฤหัสเย็น (14 มี.ค) เรากลับมาศึกษาพระคัมภีร์ 1พงศ์กษัตริย์ ด้วยกันนะครับ อย่าพลาด บทเรียนดีมาก!  แล้วพบกันอาทิตย์หน้า และร่วมยินดีกับพี่น้องที่จะรับบัพติศมานะครับ!

ขอพระเจ้าอวยพระพร

ด้วยรัก

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ศิษยาภิบาล

พนันด้วยชีวิต (1)

“วิธีที่ดีที่สุดในการโยนลูกเต๋าก็คือ โยนมันทิ้งไป!”

(The best throw of the dice is to throw them away.)

    คนอังกฤษเขามีสุภาษิตดี ๆ ข้างต้นเอาไว้เตือนสติคนชนชาติของเขาเองว่า อย่าเล่นการพนัน!

การเล่นพนันเป็นนิสัยที่แก้ไขหรือเลิกยากของคนไทยจำนวนไม่น้อย !

แต่จริง ๆ แล้งทุกอย่างอยู่ที่ใจ! “การเล่นพนัน” ก็เหมือนกับการเสพติดอย่างอื่น ๆ โดยปกติหากว่าเราติดใจในสิ่งใดก็ถือว่า ยากที่จะเลิกราหรือละจาก!

และดูเหมือนว่า แรงดึงดูดของการเล่นพนันนั้นก็ช่างรุนแรง และทรงพลังมากเกินกว่าที่บุคคลใดที่ถูกดูดเข้าไปแล้วจะออกมาได้ด้วยอาศัยตัวเองหรือกำลังของตนโดยลำพังจริง ๆ !

จากสถิติ คนไทยเกือบ 77 % เคยเล่นพนันมาแล้วโดยที่ผู้เล่นอายุต่ำสุดนั้นมีอายุเพียง 7 ปี และเล่นครั้งแรก ๆ ก็ในบ้านละแวกบ้าน หรือในโรงเรียน (คงไม่มีคนไหนมาเริ่มเล่นการพนันในโบสถ์นะ!)

มีการสำรวจพบว่า ธุรกิจพนันผิดกฎหมายสูงสุด 3 อันดับแรกคือ

 1. หวยใต้ดิน
 2. บ่อนเถื่อน
 3. พนันฟุตบอล

ซึ่งทำเงินให้กับผู้ให้บริการพนันสูงถึง 138,000 – 277,000 ล้านบาทต่อปี และทำให้เงินสะพัดในอุตสาหกรรมพนันสูงถึง 357,275 ล้านบาทต่อปี ในประเทศไทย

การพนันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ หวยใต้ดิน (กินรวบ)และสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งมีจำนวนคนเล่นสูงพอ ๆ กัน  คือ เกือบ 20 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนตลอดปีสูงถึง 178,827 ล้านบาท (สลากกินแบ่งมียอดพิมพ์จำนวนงวดละ 68 ล้านฉบับ)

เห็นไหมครับว่า สังคมไทยติดการพนันกันงอมแงมขนาดไหน นี่ยังไม่นับการพนันในรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ  มวย ,มวยตู้,  ม้าแข่ง ,พนันอินเตอร์เน็ต, ไพ่, กีฬาพื้นบ้านต่าง ๆ เช่น ไก่ชน และสารพัดหวย อาทิ  หวยออมสิน,  หวย ธ.ก.ส. ,หวยปิงปอง ฯลฯ

จนกล่าวได้ว่า “หวยไม่มีวันตาย” ไปจากสังคมไทย

ผลจากการวิจัยพบว่า แรงจูงใจของการเล่นหวยก็คือ ความโลภ  หรือความอยากรวย!

ตัวอย่าง หากถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัวจะได้บาทละ 65 บาท ถ้าซื้อ 100 บาท หากถูกจะได้เงิน 6,500 บาท  ถ้าซื้อ 1,000 ได้ 65,500 บาท ทั้ง ๆ ที่โอกาสที่จะถูกรางวัลนั้นมีน้อยมาก จึงนับว่าเป็นการซื้อฝันที่มีความเสี่ยงถูกกินมากกว่าได้!

แต่นี่คือ ความหวังของคนที่ต้องการเงิน!

แต่พระเจ้าตรัสว่า เราไม่ควรที่จะโลภเงินทอง เพราะนั่นจะเป็นสาเหตุของความทุกข์โดยไม่จำเป็น ดังคำเตือนของ อ.เปาโลที่ว่า…

“ส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของ ความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตราย ซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับ เพราะว่า การรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมด ความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมาย  (1ทิโมธี 6:9-10)

เราจึงไม่ควรที่จะให้เงินทองจากการพนันมากลายเป็นที่พึ่งหรือความหวังในชีวิตของเรา หากเรายังคงเล่นการพนันด้วยความโลภหวังได้เงินอยู่ก็จงเลิกเล่นการพนันทุกชนิดตั้งแต่บัดนี้เลยจะดีกว่า !

ใช่ครับ!  จงโยนลูกเต๋า(การพนัน) ทิ้งไป ณ บัดนี้เลย!

มิฉะนั้นลูกเต๋านั้นจะโยนชีวิตของเราทิ้งถังขยะไป!

ผู้ที่เราสมควรจะเข้าพึ่งพิงขอสติปัญญา ความสามารถ และเรี่ยวแรงในการหาเงินทองเพื่อใช้จ่ายในชีวิตอย่างสุจริต และมีเกียรตินั้นมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะช่วยเหลือเราได้อย่างแท้จริง คือ พระเจ้าแห่งความหวัง!

เมื่อเราเข้าพึ่งพิงพระองค์เราจะได้พบกับความชื่นชมยินดีและสันติสุขอันแท้  โดยไม่ต้องเอาชีวิตและทรัพย์สินที่มีอยู่ไปเสี่ยงกับการพนันโดยไม่จำเป็นอีกต่อไป

สมดังคำอวยพรของ อ.เปาโลที่ว่า…

“ขอ​พระเจ้า​แห่ง​ความหวัง​โปรด​ให้​ท่าน​บริบูรณ์​ด้วย​ความ​ชื่นชม​ยินดี และ​สันติสุข​ใน​ความ​เชื่อ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​เปี่ยม​ด้วย​ความหวัง​โดย​ฤทธิ์เดช​แห่ง​พระวิญญาณ​ บริสุทธิ์”   (โรม 15:13)

ซึ่งจะดีกว่ากันเยอะเลย จริงไหมครับ?

       ธงชัย ประดับชนานุรัตน์- twitter.com/thongchaibsc, e-mail thongchaibsc@gmail.com

 

 

การจัดเตรียมของพระเจ้า

จงรอคอยพระเจ้า และรักษาทางของพระองค์ไว้ และพระองค์จะยกย่องท่านให้ได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดก ท่านจะมองเห็นการที่คนอธรรมถูกทำลาย (สดุดี 37:34)

เราชินกับคำว่าการจัดเตรียม แต่อะไรคือการจัดเตรียม?

การจัดเตรียมหมายถึงมองไปในอนาคตและเตรียมไว้ให้ และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงทำ พระองค์ทรงเห็นเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่จะเกิดขึ้น และทรงเคลื่อนทุกสิ่งให้เข้าไปในแผนการที่พระองค์ทรงดำริไว้

ครับ โลกเราเต็มไปด้วยความชั่วร้าย ดังนั้นอย่าคิดเอาเองว่าทุกอย่างเกิดขึ้นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า การข่มขืนไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้า ฆาตรกรรมไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้า เหยียดผิวไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้า ล่วงประเวณีไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้า รักร่วมเพศก็ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้า

มนุษย์มีความตั้งใจและมนุษย์ก็มีใจชั่วร้าย และภาพใหญ่ที่พระจ้าทรงออกแบบไว้  พระองค์ทรงให้มนุษย์มีสิทธิเลือก ถึงแม้มนุษย์จะทำชั่ว ในที่ๆพระเจ้าไม่ได้ควบคุม พระองค์จะทรงใช้อำนาจที่เหนือกว่านั้น

อ่านสดุดี 37 แล้วพูดคุยกับพี่น้องท่านอื่นถึงความชั่วร้ายต่างๆในโลก และการจัดเตรียมที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้ลูกๆของพระองค์

โดย: Pastor Adrian Rogers / Daily devotional

อนุญาตโดย: Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

กุญแจเอาชนะความกลัว

เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา (2ทิโมธี 1:7)

แอน แลนเดอร์ส คอลัมนิสต์ตอบปัญหาชื่อดังกล่าวว่า จดหมายทั้งหมดที่เธอได้รับมานับหลายปี ปัญหาอันดับหนึ่งที่คนเขียนเข้ามาคือต่างก็มีความกลัว อันที่จริงดิคชันนารี่ทุกตัวอักษรตั้ง A ถึง Z มีโรคความกลัวกว่า 700 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นโรคกลัวความสูง – กลัวความแคบ คือกลัวที่ปิดหมด มีแม้กระทั่ง – โรคกลัวความกลัว

บางทีวันนี้คุณอาจมีความกลัวจนไม่กล้าพูดถึง ความกลัวของคุณอาจทำให้อับอายจนไม่กล้าขยับทำสิ่งใด จนทำให้คุณมีความรู้สึกผิดตามหลอนตลอดเวลา แต่ความจริงคือคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในความกลัว

มีคริสเตียนหลายคนจับจ้องอยู่ที่ความกลัวแทนที่จะจดจ่อไปที่พระบิดา และผมคิดว่าพวกเราในฐานะผู้เชื่อรู้ดีว่าความกลัวต่อบาปนั้นเป็นอย่างไร ใช่ครับ ความกลัวนั้นเป็นบาปที่ต้องจัดการ เพราะมันแสดงให้เห็นว่าไม่ได้จดจ้องและวางใจในพระเจ้า

เราไม่ควรให้ความกลัวมากดดันให้เรารู้สึกอับอาย แต่ควรจะเอาชนะให้ได้ ดังนั้นถ้าครั้งต่อไปที่คุณกลัวหรือกระวนกระวายในเรื่องใด จำไว้ว่าพระบิดาในสวรรค์นั้นทรงควบคุมอยู่ และทรงให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งเพื่อคุณ

แทนที่จะปล่อยให้ความกลัวมาทำให้คุณหยุดชะงัก จงจับจ้องไปที่พระเจ้าผู้ทรงรักคุณ และทรงให้เกิดผลอันดีเลิศในทุกสิ่งเพื่อคุณ

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

 Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org