มี.ค. 182013
 
จะพบอิสรภาพถาวรได้ที่ไหน

เพื่อเสรีภาพนั้นเอง พระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไท เหตุฉะนั้นจงตั้งมั่น และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย (กาลาเทีย 5:1) ผมจำได้ ในช่วงปลายยุค 70 ต่อเข้า 80 คนอเมริกันหลายคนถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ที่สถานทูตอเมริกาในประเทศอิหร่าน เป็นเวลาถึง 444 วัน ที่พวกเขาตกเป็นเชลยภายใต้เงื้อมมือของนักศึกษาอิสลาม เป็นเวลาแห่งความทุกข์ใจของคนทั้งประเทศ ส่งผลให [อ่านต่อ]

มี.ค. 182013
 

ในสมัยนั้นยังไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอล  ทุกคนก็กระทำตามที่ตนเองเห็นชอบ (ผู้วินิจฉัย 17:6) หนังสือผู้วินิจฉัยในพระคัมภีร์เดิมพูดถึงช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผู้คนต่างก็ทำในสิ่งที่ตนเองเห็นชอบ และในหนังสืออิสยาห์มีคำเตือนว่า “วิบัติแก่คนเหล่านั้นที่เรียกความชั่วร้ายว่าความดี และความดีว่าความชั่วร้าย ผู้ถือเอาว่าความมืดเป็นความสว่าง และความสว่างเป็นควา [อ่านต่อ]

 Posted by at 12:00 am
มี.ค. 172013
 

17 มีนาคม 2013   สวัสดีครับ ชาว CJ และญาติมิตร   ผมขอต้อนรับท่านสู่การนมัสการด้วยความจริงและจิตวิญญาณ วันนี้ด้วยกัน! ผมดีใจที่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้ต้อนรับพระคริสต์ 2 ท่าน คือ 1. คุณตั้ม 2. คุณโอ   และดีใจที่วันนี้มีผู้รับบัพติศมา 12 ท่านคือ 1. คุณธีระชัย สุริยะพงษ์ (กระดาษ)    2.คุณสุกันยา ชมกลิ่น  (แอน) 3. คุณคณิตา ปรีมนวงศ์ (ปาล์ม)   [อ่านต่อ]

 Posted by at 12:01 am
มี.ค. 102013
 

10 มีนาคม 2013 เอกสารสำคัญ กรุณาอ่านให้ถี่ถ้วน สวัสดีครับพี่น้อง CJ ผมขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เรามีนักเทศน์พิเศษมาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับเราคือ  Rev. Ricky Cunningham ทุกคนที่เข้ารับการอบรมพระธรรม “เอเฟซัส” ทั้งที่พัทยา และที่ BSC คงเป็นพยานได้ถึงพระพรมากล้นที่ได้รับจากพระเจ้าผ่านมาทางท่าน ! ผมดีใจที่อาทิตย์ที่แล้วเรามี 2 ท่านที่ต้อนรับพระคริสต์ [อ่านต่อ]

 Posted by at 12:00 am
มี.ค. 092013
 

“วิธีที่ดีที่สุดในการโยนลูกเต๋าก็คือ โยนมันทิ้งไป!” (The best throw of the dice is to throw them away.)     คนอังกฤษเขามีสุภาษิตดี ๆ ข้างต้นเอาไว้เตือนสติคนชนชาติของเขาเองว่า อย่าเล่นการพนัน! การเล่นพนันเป็นนิสัยที่แก้ไขหรือเลิกยากของคนไทยจำนวนไม่น้อย ! แต่จริง ๆ แล้งทุกอย่างอยู่ที่ใจ! “การเล่นพนัน” ก็เหมือนกับการเสพติดอย่างอื่น ๆ โดยปกติหากว่าเราต [อ่านต่อ]

 Posted by at 10:24 pm
มี.ค. 082013
 

จงรอคอยพระเจ้า และรักษาทางของพระองค์ไว้ และพระองค์จะยกย่องท่านให้ได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดก ท่านจะมองเห็นการที่คนอธรรมถูกทำลาย (สดุดี 37:34) เราชินกับคำว่าการจัดเตรียม แต่อะไรคือการจัดเตรียม? การจัดเตรียมหมายถึงมองไปในอนาคตและเตรียมไว้ให้ และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงทำ พระองค์ทรงเห็นเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่จะเกิดขึ้น และทรงเคลื่อนทุกสิ่งให้เข้าไปในแผนการที่ [อ่านต่อ]

 Posted by at 12:00 am
มี.ค. 072013
 

เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา (2ทิโมธี 1:7) แอน แลนเดอร์ส คอลัมนิสต์ตอบปัญหาชื่อดังกล่าวว่า จดหมายทั้งหมดที่เธอได้รับมานับหลายปี ปัญหาอันดับหนึ่งที่คนเขียนเข้ามาคือต่างก็มีความกลัว อันที่จริงดิคชันนารี่ทุกตัวอักษรตั้ง A ถึง Z มีโรคความกลัวกว่า 700 ชนิด ไม่ว่าจ [อ่านต่อ]

 Posted by at 12:00 am