เม.ย. 122015
 
สารจากศิษยาภิบาล

12 เมษายน 2015 สวัสดีครับชาว CJ ผมขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้รับเชื่อพระคริสต์ทั้งในวันศุกร์ประเสริฐ (3 เมษ) คุณปุ๊ก 2. คุณเบียร์ และในวันอีสเตอร์ 1.คุณ นนนี่ 2.คุณชิน ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้ทุกท่านเติบโตขึ้นในความเชื่อ จนเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ ผมขอขอบคุณทีมงานทุกคนทั้ง 2 งานที่ได้ทุ่มเทฝึกซ้อม/เตรียมงานกันอย่างจริงจัง […]

ก.พ. 222015
 
สารจากศิษยาภิบาล

22 กุมภาพันธ์ 2015 สวัสดีครับ ชาว CJ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในการนมัสการวันนี้ให้สุด ๆ ไปเลยนะครับ! ผมดีใจที่ชั้นเรียนต่าง ๆ ของคริสตจักร มีผู้สนใจกันมากมาย วันอาทิตย์ตอนเช้า (9.00 – 10.00 น.)มีชั้นเรียน 1. หลักสูตรชั้นผู้เชื่อใหม่   […]

ม.ค. 272015
 
อยากอยู่แค่เปลือกหรือ?

ผู้ใดที่มีบัญญัติของเรา และประพฤติตามบัญญัตินั้น ผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเรา และผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขา และจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา” (ยอห์น 14:21) เด็กชายคนหนึ่งนอนหลับอยู่และตกจากเตียง เขาส่งเสียงดังร้องไห้ คุณแม่รีบวิ่งมาดู อุ้มขึ้นมาปลอบว่า “เป็นอะไรหรือเปล่าลูก? ลูกตกจากเตียงได้อย่างไร?” ลูกชายตอบว่า “ผมว่า ผมคงนอนชิดขอบเตียงมากไป” ผมว่ามีหลายคนเป็นแบบนี้เลยครับ เข้ามาหาพระเยซูคริสต์ แล้วเหมือนนอนแช่อยู่แค่นั้น […]

ม.ค. 182015
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

18 มกราคม 2015 สวัสดีครับชาว CJ และผู้มาเยี่ยม ผมขอส่งคำทักทายมาจากเชียงใหม่ ! วันนี้ ต้องรับใช้พี่น้องที่คริสตจักรบูรณาการ (The One Church) และเยี่ยมพี่น้องชาว CJ ในเชียงใหม่ด้วย ผมขอแสดงความยินดีกับทั้ง 10 ท่านที่รับบัพติศมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้พิธีใน   […]

ส.ค. 312014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

31 สิงหาคม 2014 สวัสดีชาว CJ และผู้มาเยือน คริสตจักรแห่งนี้ชื่อว่า “คริสตจักรแห่งความสุข” (Church of Joy) เป็นความสุขแบบ “Joy” คือ สุขจากภายใน ไม่ใช่สุขจากภายนอกเหมือน “Happiness” เป็นสุขที่มาจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากมนุษย์ หรือ […]

เม.ย. 112013
 
สาเหตุที่คุณเครียด

 “แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น ซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอ ผู้มีความเชื่อน้อย พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือ (มัทธิว 6:30) คุณทราบถึงสาเหตุที่เราเครียดหรือไม่? เพราะเราคิดว่าความต้องการของเราจะไม่มีวันได้รับตามนั้น เราจึงพูดว่า “ตายหละ ฉันคงไม่ได้ในสิ่งที่จำเป็นแล้ว” พระเยซูบอกเราไม่ให้กังวลว่าจะเอาอะไรกิน และไม่ต้องกังวลว่าจะใส่เสื้อผ้าอะไร พระองค์ตรัสว่ามีสิ่งเดียวที่สำคัญ – ความชอบธรรมของพระองค์ – และสิ่งต่างๆไม่ได้มีความหมายอะไรจนกว่าคุณจะรับการเติมเต็มในสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุด คุณต้องพบความพึงพอใจในพระองค์ […]

เม.ย. 082013
 
ทำให้พระคัมภีร์มีชีวิต

“จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” (2ทิโมธี 2:15) ทำไมบางครั้งเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ เรามักจะทิ้งสามัญสำนึกไว้ข้างนอกประตู?  คุณคงไม่แค่หยิบหนังสือมา เปิดไปตรงไหนก็ได้ แล้วเริ่มอ่านเนื้อหาตอนกลางๆ  หนังสือเล่มนั้นคงอ่านแล้วไม่รู้เรื่อง การที่จะอ่านเพื่อให้เข้าใจและเพลิดเพลินไปกับหนังสือเล่มนั้นอย่างเต็มที่ เราต้องอ่านต่อเนื่องมาจากตอนต้น อ่านไปทีละย่อหน้าและบรรทัด เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์ อ่านให้ได้คุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ อย่าอ่านเพื่อจะดูว่าอ่านได้มากแค่ไหนแล้ว แต่ให้ดูว่าคุณซึมซับได้แค่ไหนและนำมาปฏิบัติได้ อาจเป็นได้ที่คุณใช้เวลาเป็นอาทิตย์เพื่อศึกษาพระวจนะเพียงข้อเดียว เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์วันนี้ […]