ม.ค. 182017
 
แรงดึงดูดจากสวรรค์

แรงดึงดูดจากสวรรค์ เพราะ‍ว่าข้า‍พระ‍องค์‍ทั้ง‍หลายเป็นคนต่าง‍ด้าวต่าง‍แดนเฉพาะ‍พระ‍พักตร์พระ‍องค์ และเป็นคนอาศัยอยู่ชั่ว‍คราว ดัง‍เช่นบรรพ‌บุรุษทั้ง‍หมดของข้า‍พระ‍องค์ วันปีของข้า‍พระ‍องค์บนแผ่น‍ดินโลกเป็นเหมือนเงา และไม่‍มีความหวัง (1พงศาวดาร 29:15) เวลาที่เราอายุน้อย ชีวิตดูจะเคลื่อนไปอย่างเชื่องช้า แต่พออายุมากขึ้น แทบไม่เชื่อเลย เวลาผ่านไปอย่าง [อ่านต่อ]

ม.ค. 152017
 
สารจากศิษยาภิบาล

15  มกราคม 2017 ขอส่งความสุขมายังชาว CJ วันนี้ ดีใจที่พี่น้องมาโบสถ์ได้ ขอต้อนรับญาติมิตรทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียนเราวันนี้เช่นกัน เราดีใจที่ทุกท่านได้เข้าใกล้พระเจ้า ร่วมร้องเพลง ร่วมสามัคคีธรรมและร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกัน ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านให้มีชีวิตที่มีความสุขและความยินดีมากยิ่งขึ้น ขอทุกท่านกรุณาส่งยิ้มให้แก่กัน พร้อมส่งคำพูดทักทาย และคำพู [อ่านต่อ]

ม.ค. 142017
 
อะไรคือพระพรสองชั้น?

อะไรคือ…พระพรสองชั้น? มีบางที่ที่จะไป ก็คือ บ้าน มีคนที่จะรัก ก็คือ ครอบครัว มีทั้ง 2 นั้น คือ พระพร! (Having somewhere to go is Home Having someone to love is Family Having both is a Blessing!) น่าเศร้าที่บางคนไม่มีบ้านจะอยู่ แต่น่าเศร้ายิ่งไปกว่านั้นอีก เมื่อบางคนแม้มีบ้านอยู่ แต่ไม่มีครอบครัวที่แท้จริงอยู่ในบ้านนั้น คนบางคนอยู่ที่ไหนก็ได้ [อ่านต่อ]

ม.ค. 112017
 

คำสอนที่ถูกต้อง พระธรรม        ทิตัส 2:1-15 อ้างอิง           1ทธ.6:1-14;5:1-2,14;3:2-3,8-11;อฟ.5:22;6:5;อพย.19:5;มธ.5:16;ทต.1:8,13;1ปต.2:12;ลก.1:47; 2ปต.1:1;มธ.20:28;5:16;รม.3:24;1คร.1:7;สภษ.16:7 บทนำ การกระทำและคำพูดของเรา มักเป็นผลมาจากสิ่งที่เราคิด และสิ่งที่เราคิดมักเกิดจาก สิ่งที่เราได้เห็นหรือได้ยินได้ฟัง หรือได้อ่านมา ดังนั้น จงระวังในการอ่ [อ่านต่อ]

ม.ค. 082017
 
สารจากศิษยาภิบาล

8  มกราคม 2017 สวัสดีครับพี่น้อง CJ สวัสดีปีใหม่ 2017  ดีใจที่เราผ่านพ้นปี 2016 มาได้ด้วยกัน วันนี้ เป็นวันอาทิตย์ที่เรามานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร ขอให้เราหันกลับไปดูคนข้างซ้าย ข้างขวา หรือด้านหน้าด้านหลังของเราว่า มีใครอยู่ครบหรือหายไปบ้าง? หากเขามาเป็นประจำอยู่แล้ว ก็ขอให้ทักทายเขาและบอกเขาว่า คุณชื่นชมที่เห็นเขา(เธอ)เป็นแบบอย่างของความคงเส้นคง [อ่านต่อ]

ม.ค. 072017
 
สัมพันธภาพจะดีกว่าที่ผ่านมาได้อย่างไร?

สัมพันธภาพจะดีกว่าที่ผ่านมาได้อย่างไร? “สัมพันธภาพที่ดีที่สุด เป็นอย่างนี้: คุยกันได้อย่างเพื่อนที่สุดรัก เล่นด้วยกันได้อย่างเด็กๆ ถกเถียงกันได้อย่างคู่ผัวตัวเมีย ปกป้องซึ่งกันได้ดุจพี่น้องกัน!” ไม่ว่าความสัมพันธ์ของเราในคริสตจักรจะเป็นอย่างไรในอดีตที่ผ่านมา แต่ปีใหม่นี้ สมควรจะเป็นเวลาที่เราได้ตัดสินใจว่าจะเอาจริงอาจังในการพัฒนาสัมพันธ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 182016
 
สารจากศิษยาภิบาล

18 ธันวาคม 2016 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ดีใจที่อาทิตย์ที่แล้วมี 2 คนรับเชื่อในพระคริสต์ แม้ว่าพวกเขาจะเยาว์วัยอยู่ก็ตาม คือ 1.น้อง ออฟ  (ด.ช.พฤฒิกุล พฤฒกิตติ)    2.น้องเฟิร์ธ  (ด.ช. ธนวัฒน์ พุทธรักษา) ผมภูมิใจแทนคุณแม่ของทั้ง  2 ที่สอนพวกเขามาดี และอยากให้สมาชิก CJ ทุกคน ทุกครอบครัวสอนลูกหลานในทางของพระเจ้า ตั้งแต่พวกเขายังเล็ก ๆ เช่นกัน จนพวกเขาเข้าใ [อ่านต่อ]