พระเจ้าทรงเห็นอนาคตอย่างไร

พระเจ้าทรงเห็นอนาคตอย่างไร

เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้ว พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมาก (โรม 8:29 THSV11)

พระปัญญาของพระเจ้านั้นสูงสุด พวกเราที่เป็นมนุษย์ เป็นการทรงสร้างของพระองค์สามารถ “รู้” ได้หลังจากข้อเท็จจริง แต่พระเจ้า “ทรงรู้” ก่อนข้อเท็จจริงนั้นจะเกิดขึ้น  คำว่า “รู้ล่วงหน้า” มาจากคำในภาษากรีก  “proginosko” ซึ่งกลายมาเป็นคำว่า “prognosis” (หรือการคาดคะเน)

Continue Reading “พระเจ้าทรงเห็นอนาคตอย่างไร”

เป็นโรคซึมเศร้าเราช่วยได้อย่างไร? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม

1.“มีคำถามฝากมาครับ คือมีเพื่อนที่สนิทกันในโบสถ์ เป็นโรคซึมเศร้า ถึงขั้นพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่อยากบอกคนที่โบสถ์ ในฐานะที่เราเป็นคนสนิท ที่ทราบเรื่องนี้  เราสามารถช่วยเขาอย่างไรได้บ้างครับ”

ตอบ ขอให้เรารู้จักสังเกตเพื่อน ว่ามีอาการต่อไปนี้ หรือไม่?

Continue Reading “เป็นโรคซึมเศร้าเราช่วยได้อย่างไร? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”

ลั่นดาลประตู

ลั่นดาลประตู

และความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และจะยึดกุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์ (2โครินธ์ 10:5 THSV11)

หลานของผมเลี้ยงกระต่ายไว้สองตัวในโรงรถ ตั้งชื่อว่า “ปุยฝ้าย” และ “ปุกปุย” เช้าวันหนึ่งผมเปิดประตูเข้าไปในโรงรถแล้วเห็นปุยฝ้ายกับปุกปุยหลุดออกมาจากกรง กระโดดไปมาอยู่ในโรงรถ ผมพยายามไล่จับพวกมันไปรอบๆกองข้าวของบนพื้น ต้องขอบคุณคริสโตเฟอร์หลานชายที่มาช่วยจับ พอได้ตัวเรารีบนำปุยฝ้ายและปุกปุยกลับเข้ากรง และเกี่ยวประตูกรงอย่างแน่นหนา

Continue Reading “ลั่นดาลประตู”

สารจากศิษยาภิบาล

    

10 กุมภาพันธ์ 2019

สวัสดีครับพี่น้อง CJ ที่รัก

วันนี้เรามีการมอบใบรับรองสมาชิกภาพให้กับสมาชิกใหม่ ของเราจำนวน 11 ท่าน

คริสตจักรของเรามีความยินดีที่พี่น้องเหล่านี้ กระตือรือร้นที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ CJ ได้สมัครตามขั้นตอน ได้พบปะพูดคุยกับศิษยาภิบาล ได้รู้จักกัน ได้เข้าใจความหมายและความคาดหวังของคริสตจักรเรื่องสิทธิและหน้าที่ของการเป็นสมาชิก และต้องการร่วมรับใช้ด้วยกันในคริสตจักรแห่งนี้ด้วยความเต็มใจ

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 18

จากบารนาบัส และเซาโล

กลายเป็น เปาโลและบารนาบัส (2)

พระธรรม        กิจการ 13:16-52

อ้างอิง             อพย.12:51;กดว.14:34;ฉธบ.1:31;สดด.2:7;16:10;ยชว.14:1;วนฉ.2:16;1ซมอ.3:20;8:5;10:21;13:14; มก.1:4;ลก.3:33;23:21-23;ยน.1:20,27;19:15,38-42

บทนำ              การรับใช้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมักมีอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งจากบุคคลภายในทีมในโบสถ์ ในองค์กร หรือจากคนภายนอก แต่ไม่ว่าจะเจอะเจออะไร จะทุกข์หรือสุข จะยากหรือง่าย คนของพระเจ้าที่แท้จริงก็จะไม่หวาดหวั่นในการทำพันธกิจช่วยเหลือคนให้รอดจนสำเร็จ!

Continue Reading “พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 18”

รักพระเจ้าและทำตามใจชอบ

รักพระเจ้าและทำตามใจชอบ

พระเยซูทรงตอบเขาว่า “ ‘จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่าน’ และด้วยสุดความคิดของท่าน นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรก ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง (มัทธิว 22:37-38 THSV11)

มีคนมากมายพูดว่ารักพระเจ้า แต่บางครั้งเราก็สงสัยเพราะการกระทำดูค้านกัน

พระกิตติคุณมัทธิวเล่าเรื่องผู้นำศาสนามาพบพระเยซูด้วยกับดัก พวกเขาต้องการให้พระองค์พูดถึงพระมหาบัญญัติ แทนที่จะตอบคำถามพระองค์บอกพวกเขาว่าจะรักพระเจ้าอย่างไร และหมายความอย่างไร

Continue Reading “รักพระเจ้าและทำตามใจชอบ”

คุณอยากให้ญาติมิตรของคุณได้รับความรอดไหม?

คุณอยากให้ญาติมิตรของคุณได้รับความรอดไหม?

“คนในโลกทนทุกข์มากมาย และไม่รอด  ไม่ใช่เป็นเพราะคนเลวกระทำทารุณโหดร้าย  แต่เป็นเพราะคนดีอยู่เฉยๆไม่ช่วยใครเลย!”

ไม่มีอะไรน่าสะเทือนใจเท่ากับ เราได้รับความรอดไปสวรรค์ แต่ญาติมิตรของเราไปคนละทาง หรือไปในทิศตรงกันข้าม

Continue Reading “คุณอยากให้ญาติมิตรของคุณได้รับความรอดไหม?”