ก.ย. 142018
 
จุดประสงค์ของหนังสือ

จุดประสงค์ของหนังสือ พระเยซูทรงทำหมายสำคัญอื่นๆ อีกหลายอย่างต่อหน้าพวกสาวก ซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ แต่การที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ ก็เพื่อพวกท่านจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์ (ยอห์น 20:30-31 THSV11) หนังสือโดยทั่วไปผู้เขียนจะเขียนคำนำ หรือคำนิยมไว้ในตอนต้ [อ่านต่อ]

ส.ค. 152018
 

คำเทศนาของสเทเฟน (1) พระธรรม        กิจการ   7:1-29 อ้างอิง             ปฐก.11:31;12:1-7;13:15-18;15:13-15;17:8-14;21:2-4;23:3-16;25:26;29:31-35:18;37:28;                  &nb [อ่านต่อ]

ส.ค. 012018
 

อัครทูตถูกข่มเหง พระธรรม        กิจการ 5:17-42 อ้างอิง            กจ2:46;4:1-3,18-21;10:39;13:29-32;15:5;22:3;ปฐก16:7;อพย1:17;3:2;ยน15:21;20:12;6:63,68;มธ5:2;มก16:19;ลก24:47-48;2พศด13:12;สภษ21:30 บทนำ           &nbs [อ่านต่อ]

พ.ค. 202018
 
สารจากศิษยาภิบาล

20  พฤษภาคม 2018 สวัสดีพี่น้อง CJ ที่รัก ผมดีใจที่พี่น้องมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรร่วมกันได้ในวันนี้ การเข้าใกล้พระเจ้าร่วมกับพี่น้องเป็นวิถีชีวิตที่ปลอดภัย การห่างจากพระเจ้า หรือการประมาทแม้แต่เพียงแค่วินาทีเดียวก็อาจนำความทุกข์มหันต์มาสู่ชีวิตของเราตลอดไปก็เป็นได้ ฉะนั้น อย่าเสี่ยงวิ่งหาความเจ็บปวดเลยนะครับ ผมดีใจที่พี่น้องตื่นตัว มา [อ่านต่อ]

เม.ย. 052017
 

สิทธิอำนาจของพระบุตร พระธรรม        ยอห์น 5:1-47 อ้างอิง       ยน.1:29;3:15-18;4:21-23;5:16-22;8:11,14,43,47;9:4,14;10:30-33,39;14:10,24;16:32;19:13; 17, 20;20:16 บทนำ          คนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือ มีแต่พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ทรงสิทธิอำนาจในก [อ่านต่อ]

มี.ค. 092017
 
ทัศนคติของคุณต่อพระเจ้าเป็นอย่างไร

ทัศนคติของคุณต่อพระเจ้าเป็นอย่างไร ตาม​ที่​มี​ข้อ​กำ‌หนด​สำหรับ​มนุษย์​ไว้​แล้ว​ว่า​จะ​ตาย​ครั้ง​เดียว และ​หลัง‍จาก​นั้น​ก็​จะ​มี​การ​พิพาก‌ษา​ฉัน​ใด พระ‍คริสต์​ก็​ฉัน​นั้น คือ​พระ‍องค์​ทรง​ถวาย​พระ‍องค์​เอง​เป็น​เครื่อง‍บูชา​ครั้ง​เดียว​เป็น​พอ เพื่อ​จะ​ได้​ทรง​แบก​บาป​ของ​คน​จำ‌นวน​มาก​ไว้  แล้ว​พระ‍องค์​จะ​ทรง​ปรา‌กฏ​เป็น​ครั้ง​ที่​สอง ไม่​ใช่​เ [อ่านต่อ]

มี.ค. 042017
 
ทำอย่างไรชีวิตจึงจะง่าย?

ทำอย่างไรชีวิตจึงจะง่ายขึ้น? “ยิ่งคุณกลายเป็นคนมีวินัยมากเท่าไร ชีวิตของคุณก็ยิ่งง่ายมากขึ้นเท่านั้น” (The more disciplined You become The easier life gets.) หากคุณทำสิ่งใดที่ไม่เคยทำ และลองทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็หยุด หรือทำเพียงไม่กี่ครั้งแล้วก็ไม่ทำต่อ  คุณจะไม่มีทางทำสิ่งนั้นได้อย่างช่ำชองเป็นแน่ คุณจะรู้สึกว่า สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยากเกินจะทำห [อ่านต่อ]