หน้าแรก

…“จงยำเกรงพระเจ้า  และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ 

เพราะนี่แหละเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง ด้วยว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงาน 

ทุกประการเข้าสู่การพิพากษาพร้อมด้วยสิ่งเร้นลับทุกอย่าง  ไม่ว่าดีหรือชั่ว”

(ปัญญาจารย์ ๑๒-๑๓-๑๔)

คริสตจักรแห่งความสุข

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมนมัสการและสามัคคีธรรม

ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.15-12.00 น.(รับประทานอาหารร่วมกัน)

ทุกวันพฤหัสบดี 19.00-21.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์

สถานที่ติดต่อ: 199/9 สุขุมวิท ซอย 16 คลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ 02-663 3112  โทรสาร 02-663 3366 มือถือ 081-988 1244

Email: churchofjoy@hotmail.com