คริสตจักรแห่งความสุข

"สุขที่รู้จักพระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นทีรู้จัก"

 

คริสตจักรแห่งความสุข

ชีวิตต้องก้าวไปข้างหน้า
ข้อพระคัมภีร์:
โดย: อ. วีรชัย โกแวร์
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2009

ดาวน์โหลดคำเทศนา

Copyright © 2012 คริสตจักรแห่งความสุข - All Rights Reserved
Powered by WordPress & Atahualpa