พ.ค. 242014
 
ความเข้มแข็งแท้

“ความเข้มแข็งไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณสามารถทำ แต่มาจากการมีชัยชนะเหนือสิ่งที่คุณเคยคิดว่า คุณไม่สามารถทำได้!” (Strength doesn’t’ come from what you CAN Do.  It comes from overcoming the things you once thought [...]

พ.ค. 232014
 
ทำตัวของตัวเอง

เมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลงอย่าให้ผู้นั้นพูดว่า “พระเจ้าทรงล่อข้าพเจ้าให้หลง” เพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลย (ยากอบ 1:13) บางครั้งเราตัดสินใจเดินหน้าเข้าสู่การทดลองเอง เป็นผลมาจากความเห็นแก่ตัว ความยโส ความโลภ หรือตัณหาราคะของตัวเราเอง แล้วพอมันเกิดขึ้น เราก็เก็บเกี่ยวผลบาปของมัน แต่เรากลับไปโมโหพระเจ้า แต่ยากอบกล่าวว่า – เมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลงอย่าให้ผู้นั้นพูดว่า “พระเจ้าทรงล่อข้าพเจ้าให้หลง” เพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลย  แต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อให้หลงเมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนำให้กระทำตามครั้นตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตาย(ยากอบ 1:13-15) เราค่อยๆเกี่ยวโซ่ทีละข้อเล็กๆ [...]

พ.ค. 222014
 
รู้จักพระเจ้าอย่างใกล้ชิด

เหตุฉะนี้ ถ้าแม้ข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานของพระองค์แล้ว ขอพระองค์ทรงโปรดสำแดงพระมรรคาของพระองค์ให้ข้าพระองค์เห็นในกาลบัดนี้ เพื่อข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์ แล้วจะรับความเมตตาในสายพระเนตรของพระองค์เสมอไป และขอทรงนับชนชาตินี้เป็นประชากรของพระองค์  (อพยพ 33:13) มีสองวิธีที่คุณจะรู้จักพระเจ้า : อย่างผิวเผิน หรืออย่างใกล้ชิด คุณสามารถรู้ “เกี่ยวกับ” พระเจ้า หรือคุณสามารถ “รู้จัก” พระเจ้า รู้เกี่ยวกับพระเจ้าคือรู้เรื่องการงานของพระองค์ รู้จักพระเจ้าอย่างใกล้ชิดคือรู้จักทางของพระองค์ [...]

พ.ค. 212014
 

สารพัดกษัตริย์ พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 15:1-38 อ้างอิง           1พกษ.4:24;13:32;14:8;15:20-31;2พกษ.8:12;10:39;12:18-20,5-7;14:21;15:1-5,32,16:7;17:1-6; 1พศด.5:6,26;2พศด.27:1;28:6,20 บทนำ           กษัตริย์หรือผู้ปกครองประเทศมีทั้งดี และไม่ดี ผู้ใดทำหน้าที่ได้ดีตามพระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์ก็ทรงอวยพร  ผู้ใดกระทำสิ่งเลวร้ายก็จะได้รับคำสาปแช่งเป็นการตอบสนอง ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางเลวร้ายต่อทุกคนในครอบครัวด้วย ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำหน้าที่อะไรขอให้เรากระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าเสมอไป ! บทเรียน 15:1 “ใน​ปี​ที่ 27 [...]

พ.ค. 202014
 
ลอดรูเข็ม

ตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า  (มาระโก 10:25) ที่กำแพงล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็ม และเมืองอื่นๆในยุคพระคัมภีร์ จะมีช่องประตูเล็กๆเตี้ยๆที่กำแพง มีไว้เพื่อกันไม่ให้คนขี่อูฐเข้าเมืองในยามค่ำคืน คนเอาตัวลอดเข้าไปได้ แต่อูฐหรือสัตว์อื่นๆเข้าไม่ได้ ช่องประตูเล็กๆนี้ที่เรียกกันว่า “รูเข็ม” อูฐจะเดินเข้าทางประตูปกติได้อย่างง่ายดาย แต่ลอดผ่านรูเข็มนี้แทบเป็นไปไม่ได้ มันอาจต้องคุกเข่าลง และเอาสัมภาระที่บรรทุกมาออกไปให้หมด เหตุผลที่มันยากสำหรับคนมั่งมีจะเข้าแผ่นดินสวรรค์คือพวกเขา รวมถึงพวกเราด้วย ต้องย่อเข่า ทำตัวให้ต่ำลง (ถ่อมตัว [...]

พ.ค. 192014
 
สี่สิ่งที่เราควรรู้

พระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมันพระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์กาลไว้ในจิตใจของมนุษย์แต่มนุษย์ยังมองไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงกระทำอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนกาลสุดปลาย  (ปัญญาจารย์ 3:11) มีอยู่สี่สิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ ไม่ว่าคนๆนั้นจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ไม่ว่าจะมีชื่อเสียงหรือไม่เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะหล่อสวยหรือหน้าตาแสนธรรมดา ทุกคนต่างก็มีลักษณะเฉพาะตัวดังนี้ สิ่งแรก – มีความว่างเปล่าอยู่ในทุกคนที่ยังไม่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ทุกคนมีความว่างเปล่าอยู่ภายใน ไม่ว่าจะมีเงินมากมาย มีเกียรติยศแค่ไหน เขาเหล่านั้นจำเป็นต้องรับมือกับความว่างเปล่า พระวจนะกล่าวว่าพระเจ้าทรงบรรจุความว่างเปล่า หรือช่องว่างไว้ในสรรพสิ่งทรงสร้าง แปลว่ามีช่องโหว่แห่งความว่างเปล่าอยู่ในมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย เด็กหรือคนชรา [...]

พ.ค. 182014
 
สารจากศิษยาภิบาล

18 พฤษภาคม 2014 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ที่รัก วันนี้ ขอให้เรามาทักทายกันด้วยรอยยิ้มและคำสวัสดีนะครับ! ขอให้หันไปหาคนข้าง ๆ ส่งรอยยิ้มให้เขาและกล่าวคำสวัสดีทักทายคนนั่งข้างซ้าย ข้างขวาของคุณหน่อยได้ไหมครับ? ขอให้เรามีน้ำใจคอยสอดส่องดูแลช่วยเหลือกันและกัน แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ! ขอให้นมัสการพระเจ้าด้วยใจที่เปิดออก และเตรียมรับฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจที่ถ่อม [...]