ก.ย. 252015
 
จิตวิญญาณที่ไม่มีใครครอบครอง

ในสมัยนั้นยังไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอล ทุกคนก็กระทำตามที่ตนเองเห็นชอบ (ผู้วินิจฉัย 17:6) ดูเหมือนวัฒนธรรมในที่ต่างๆทั่วโลกกำลังกลับหัวกลับหาง ในสายตาของหลายๆคน สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเห็นกันว่าดีกลับเห็นเป็นว่าเลว และสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเห็นกันว่าเลวกลับเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี ครั้งหนึ่งในอดีต ถ้าใครสักคนทำเรื่องผิดศีลธรรม เราต่างก็ประนามว่าชั่ว ตัวอย่างเช [อ่านต่อ]

ก.ย. 242015
 
พระเจ้าทรงเกลียดชังความชั่วร้าย

และคนอิสราเอลก็ได้กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้า และพระเจ้าทรงมอบเขาไว้ในมือของคนมีเดียนเจ็ดปี (ผู้วินิจฉัย 6:1) คุณว่าพระเจ้าสามารถใช้ชนชาติที่ไม่เชื่อถือพระองค์มากำหราบชนชาติที่เชื่อพระองค์เป็นการลงโทษได้หรือไม่? คำตอบคือ “ได้” เราไม่ควรหลงคิดว่าชนชาติของเราจะไม่ถูกชนชาติอื่นครอบครองถ้าเรามัวแต่หลงลำพองไม่สนใจในพระองค์ ละเมิดพระบัญญั [อ่านต่อ]

ก.ย. 232015
 

I ใครคือผู้เขียนพระธรรมยากอบ? ยากอบ 1:1 เปิดเผยว่าผู้เขียนคือ (………………….) คำถามคือยากอบคนใด? ยากอบ(……………………) ผู้มีน้องชายชื่อยอห์น? มธ.4:17-22 “ตั้ง‍แต่​นั้น​มา พระ‍เยซู​ได้​ทรง​ตั้ง‍ต้น​ประ‌กาศ​ว่า “จง​กลับ‍ใจ​เสีย​ใหม่ เพราะ​ว่า​แผ่น‍ดิน​สวรรค์มา​ใกล้​แล้ว” 1 [อ่านต่อ]

ก.ย. 222015
 
ปัญหาของการอธิษฐาน

ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ (โรม 8:26) ถ้าผมอยากจะตั้งชื่อบทเฝ้าเดี่ยววันนี้ ผมอยากจะเรียกว่า “ปัญหาของการอธิษฐาน” ในฐานะผู้เชื่อ คุณและผมรู้ว่าเราถูกเรียกร้องให้อธิษฐาน หนังสือเอเฟซัส 6:18 บอกว่าเราควร “&#82 [อ่านต่อ]

ก.ย. 212015
 
จากศีรษะจรดเท้า

แต่ท่านจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสตเจ้า และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บำรุงบำเรอตัณหาของเนื้อหนัง (โรม 13:14) เมื่อเราสวมใส่เสื้อผ้า เราคาดหวังให้มันไปกับเรา ทำโน่นนี่กับเราในทุกแห่งที่ไป แต่คุณเคยเห็นบางคนหรือไม่ แทนที่จะสวมใส่เสื้อผ้ากลับกลายเป็นว่าถูกเสื้อผ้าสวมใส่? เราไม่ต้องการให้เสื้อผ้าทำกับเราแบบนั้น เราต้องการให้เสื้อผ้าเหมาะกับตัวเรา พระคัมภีร์บอ [อ่านต่อ]

ก.ย. 202015
 
สารจากศิษยาภิบาล

20 กันยายน 2015 สวัสดีครับพี่น้องชาว CJ และผู้มาเยี่ยม ขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้ว มีผู้ตัดสินใจต้อนรับพระคริสต์ 4 ท่านคือ 1.คุณกรรณาภรณ์ นามสุดใจ  2.คุณยุทธนา ขุนคงเสถียร  3. คุณดวงหทัย ม่วงทิม  4.พิชญ์นัดดา วิเชียรศรี ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ทุกท่านเจริญเติบโตขึ้นในด้านความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติตัว ผมขอบคุณพระเจ้าที่ในวันพฤหัสที่ผ่านมา ทั้งรถต [อ่านต่อ]

ก.ย. 192015
 
ชีวิตที่คู่ควร

“มีแต่ชีวิตที่อยู่เพื่อรับใช้ผู้อื่นเท่านั้นที่คู่ควรต่อการดำรงอยู่!” (Only a life lived in the service of others is worth living.)   -Albert Einstein- (1879-1955)   ชีวิตที่อยู่เพื่อตัวเอง ก็จะวนเวียนและจบลงอยู่กับตัวเอง คือ ไปไม่ถึงไหน ชีวิตที่อยู่เพื่อตัวเอง เป็นชีวิตที่เหนื่อยเปล่า เปรียบเหมือนนักมวยที่ชกลมทั้งชีวิต แต่ยังไม่ได้ลงสนามจริงเ [อ่านต่อ]