ก.ย. 062014
 
จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานสักเท่าไร?

“เพราะ‍ว่า​เรา​เป็น​อวัยวะ​ของ​พระ‍กาย​ของ​พระ‍องค์ ‘เพราะ‍เหตุ‍นี้​เอง ผู้‍ชาย​จะ​ละ​บิดา​มารดา​ไป​ผูก‍พัน​ อยู่​กับ​ภรรยา และ​เขา​ทั้ง‍สอง​จะ​เป็น​เนื้อ​เดียว‍กัน’  ความ​ล้ำ‍ลึก​ใน​เรื่อง‍นี้​สำคัญ และ​ข้าพ‌เจ้า​เข้า‍ใจ​ว่า​หมาย‍ถึง​พระ‍คริสต์​และ​คริสต‌จักร” (เอเฟซัส 5:30-32) Because we are members of his body.“Therefore a man shall leave his father [...]

ก.ย. 052014
 
แค่ทางผ่านกลับไปบ้านของเรา

ดูก่อนท่านที่รัก ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลาย ผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง ซึ่งเป็นข้าศึกต่อวิญญาณจิตของท่าน (1เปโตร 2:11) พระเจ้าทรงช่วยกู้คุณออกจากโลกนี้ และทรงส่งคุณกลับเข้าไปในโลกเพื่อบอกคนทั้งหลายว่าพระเยซูคริสต์ช่วยให้รอดบาปได้ พระองค์ทรงหว่านคุณออกไปเหมือนหว่านเมล็ดพันธ์ที่มีค่า คุณเป็นทูต เป็นตัวแทนของกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทำหน้าที่อยู่ในแผ่นดินของคนต่างด้าว คุณไม่เพียงแต่ถูกหว่านออกไปเหมือนเมล็ดพันธ์ที่มีค่า คุณยังถูกหว่านออกไปในฐานะธรรมิกชนที่พร้อมจะทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ คุณเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินที่คุณต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่างๆ แต่คุณไม่ต้องลงหลักปักฐานบนโลกใบนี้ เพราะที่นี่ไม่ใช่บ้าน คุณเพียงแค่เดินทางผ่านไป คุณควรอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า [...]

ก.ย. 042014
 
มันเกิดขึ้นได้อย่างไร?

หนังสือมาลาคี 2:17 กล่าวว่า “เจ้าได้กระทำให้พระเจ้าอ่อนระอาพระทัยด้วยคำพูดของเจ้าเจ้ายังจะกล่าวว่า“เราทั้งหลายกระทำให้พระองค์อ่อนพระทัยสถานใด” ก็ด้วยกล่าวว่า “ทุกคนที่กระทำความชั่วก็เป็นคนดีในสายพระเนตรพระเจ้าและพระองค์ทรงพอพระทัยคนเหล่านั้น” หรือโดยถามว่า“พระเจ้าแห่งความยุติธรรมอยู่ที่ไหน“ ครับ มันไม่ได้เกิดขึ้นจากก้าวใหญ่ๆก้าวเดียว แต่มันสำเร็จลงโดยก้าวเล็กๆห้าก้าว ก้าวที่ 1: ปรารถนาอยากจะทำผิด ก้าวที่ 2: เริ่มคิดว่ามันไม่น่าจะผิด ก้าวที่ 3: เริ่มสงสัยว่ามันผิดที่ตรงไหน ก้าวที่ [...]

ก.ย. 032014
 

ยำเกรง พระเจ้า และความพึงพอใจในสิ่งที่พระองค์ประทานให้ พระธรรม        ปัญญาจารย์ 5:1-20 อ้างอิง               สดด.66:13-14;โยบ 1:21;สดด.49:17;1ทธ.6:7 บทนำ           ชีวิตของเราต้องเริ่มต้นด้วยความยำเกรง และก็จบลงด้วยความยำเกรงในพระองค์เช่นกัน! อย่าให้เราจดจ่ออยู่กับการหาเงินทอง ความมั่งคั่งหรือความสำเร็จมากเกินไป จนไม่ได้ชื่นชมกับผลงานแห่งน้ำพักน้ำแรงของเรา ด้วยใจที่ซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์! บทเรียน 5:1 “เจ้า​จง​ระวัง​เท้า​ของ​เจ้า [...]

ก.ย. 022014
 
พระเจ้ากำลังจัดเรียงคุณให้สวยงาม

ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน (1โครินธ์ 3:16) ผมเคยได้รับสิทธิพิเศษเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตัวอาคารคริสตจักร และนั่นเป็นประสบการณ์ที่ผลักดันความเชื่อผมให้เติบโตขึ้นขณะเฝ้าดูการทำงานของพระเจ้า ที่จริง ผมไม่มีวันลืมโบสถ์แห่งแรกที่ตอนนั้นอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ที่เมืองฟอร์ทเพียซ ฟลอริด้า มีสถาปนิกอาวุโสท่านหนึ่งทำหน้าที่ดูแลการออกแบบ และท่านพูดบางสิ่งที่ผมจะไม่มีวันลืม ขณะที่เรากำลังดูแบบแปลนกันอยู่ ผมพูดขึ้นมาว่า “มันแพงมากก็ไม่ไหวนะครับ เพราะเราไม่มีเงินขนาดนั้น” ท่านตอบว่า “โอ้พ่อหนุ่ม สถาปัตยกรรมที่ดีไม่ใช่เป็นการนำวัสดุที่สวยงามมาจัดวางเข้าด้วยกัน แต่เป็นการนำวัสดุมาจัดวางเข้าด้วยกันให้ออกมาสวยงาม” [...]

ก.ย. 012014
 
แสวงหาสิ่งทั้งปวง หรือแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า?

แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้   (มัทธิว 6:33) สังเกตุหรือไม่ว่าตามหลังคำสั่งในมัทธิว 6:34 ห้ามไม่ให้กระวนกระวาย เพราะมีพระสัญญาของพระองค์ก่อนหน้าว่าจะดูแลพวกเราทุกคน? หนึ่งในพระสัญญาที่พระเจ้าตรัสถึงบ่อยๆคือจะเลี้ยงดูเรา – พระองค์จะดูแลเรื่องความจำเป็นที่พอเพียงสำหรับเรา แล้วทำไมพระเจ้าถึงสัญญาว่า “จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ ”  ? เราจะไม่อดตายหรือ? ไม่ครับพี่น้อง มีคนมากมายที่ไม่วางใจในพระเจ้าแต่มีห้องครัวอัดแน่นไปด้วยอาหาร คนไม่เชื่อพระเจ้าโดยเฉลี่ยจะคิดถึงแต่เรื่องเงินทอง [...]

ส.ค. 312014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

31 สิงหาคม 2014 สวัสดีชาว CJ และผู้มาเยือน คริสตจักรแห่งนี้ชื่อว่า “คริสตจักรแห่งความสุข” (Church of Joy) เป็นความสุขแบบ “Joy” คือ สุขจากภายใน ไม่ใช่สุขจากภายนอกเหมือน “Happiness” เป็นสุขที่มาจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากมนุษย์ หรือ [...]