ก.พ. 132014
 
สมอยึด

อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกำลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา (อิสยาห์ 41:10) ผมโตขึ้นมาในฟลอริด้าตอนใต้ ที่ๆเรียกได้ว่าเป็นเมืองเฮอริเคน เมื่อเรารู้ว่าเฮอริเคนจะเข้า พ่อผมจะบอกว่า “เด็กๆ วิ่งไปสนามหลังบ้าน ไปผูกข้าวของไว้” ของจำพวกโต๊ะเก้าอี้สนาม และของอื่นๆ [...]

ก.พ. 122014
 

อย่าลบหลู่พระเจ้าและคนของพระองค์! พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 1:1-18 อ้างอิง              2พกษ.1:2-6,11,15-16;3:1-5;4:38;6:14;8:16;9:16,21,17:1;18:7,38;1พกษ.19:11,16-21 บทนำ           กษัตริย์อาหัสยาห์ ขึ้นครองราชย์ไม่นานก็จบชีวิตลง เพราะไม่ยำเกรงพระเจ้า ไม่ใส่ใจพระวจนะของพระองค์ และไม่ให้เกียรติต่อคนของพระองค์ อย่าให้เรานำเอาภัยพิบัติมาสู่ตนเองและคนที่อยู่ใต้การดูแลของเรา เพราะความดื้อรั้นทรนงของตัวเราเองเลย! บทเรียน 1:1 “ภาย‌หลัง​อา‍หับ​สิ้น​พระ‌ชนม์​แล้ว โม‍อับ​ก็​กบฏ​ต่อ​อิส‍รา‍เอล”       [...]

ก.พ. 112014
 
ปกคลุมไว้

ที่ตกกลางหนามนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วออกไป และความปรารภปรารมย์ ทรัพย์สมบัติ ความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขา ผลของเขาจึงไม่เติบโต (ลูกา 8:14) ผมอัศจรรย์ใจกับวัชพืช คุณนำพันธ์ไม้มาปลูกลงไปในที่ๆเหมาะสม มีน้ำ และคอยดูแลไล่แมลงสม่ำเสมอ คุณอาจทำทุกสิ่งที่ทำได้ให้กับพันธ์ไม้นั้น  มันก็จะค่อยๆเติบโตขึ้น แต่ว่าในเวลาเดียวกัน ก็มีวัชพืชงอกขึ้นมาจากพื้นดินหรือรอยแตกข้างๆ และเบียดพันธ์ไม้นั้น แต่วัชพืชไม่ได้อยู่ๆก็โตขึ้นมา แล้วเกี่ยวพัน และเริ่มรัดต้นไม้นั้น  แต่มันค่อยๆโต [...]

ก.พ. 102014
 
ใบสั่งยาแห่งความสุข

พระเยซูทรงตอบเขาว่า “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่ และข้อต้น ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มัทธิว 22:37-39) ความคิดของคนทั่วไปกล่าวว่าถ้าคุณอยากมีความสุข คุณต้องเป็นที่หนึ่ง ต้องทำทุกทางเพื่อประสบความสำเร็จ และพยายามทุกวิถีทางเติมเต็มความต้องการของตัวเอง ไม่ว่าจะเหยียบหัวใคร ไม่ว่าใครจะเดือดร้อนเสียใจ ตัวเราเองต้องมาก่อน นี่คือแนวคิดของโลก คำถามคือ เป็นจริงตามนั้นหรือ? [...]

ก.พ. 092014
 
สารจากศิษยาภิบาล

9 กุมภาพันธ์ 2014 ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านที่มา CJ ในวันนี้ ผมและคณะผู้อภิบาลดีใจที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้  แม้ว่าทุกวันจะเป็นวันที่ดี แต่วันอาทิตย์เช้าที่เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันนับว่าเป็นวันที่ดีที่สุดของสัปดาห์ทีเดียว เพราะว่า… 1. เราได้หยุดพักจากงานประจำเข้าสู่ “วันพัก”  (สะบาโต) คือ พักทั้งทางกายจิตและวิญญาณ 2. เราได้มาพบหน้าและร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องผู้เชื่อในครอบครัวเดียวกันที่มากันพร้อมหน้าและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตร่วมกัน 3. เราได้รับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณ [...]

ก.พ. 082014
 
อย่าถาม...!!!

  “อย่าถามว่าทำไมคนบางคนจึงทำให้คุณเจ็บปวดอยู่เรื่อยนะ แต่ควรถามว่า ทำไมคุณถึงยอมปล่อยให้คน ๆ นั้นยังทำเช่นนั้นอยู่อีกล่ะ?” (Don’t ask why someone keeps hurting you. Ask why you keep letting them.)  ในอดีต [...]

ก.พ. 072014
 
อธิษฐานแบบเรื่อยเปื่อย

“แล้วข้าพเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้า แสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน ทั้งด้วยการอดอาหาร และนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั่งบนมูลเถ้า” (ดาเนียล 9:3) บ่อยครั้งคำอธิษฐานของเราเป็นไปแบบเรื่อยเปื่อย เป็นคำอธิษฐานแบบ “จะฟังไม่ฟังก็ได้แล้วแต่พระองค์” พวกเราหลายคนจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าอธิษฐานอะไรไปเมื่อเช้า หรือเมื่อคืน เราอธิษฐานแบบขบวนรถด่วน  หรืออธิษฐานแบบเด็กๆ “ก่อนที่หนูจะล้มตัวลงนอน” ความจริงคือ บ่อยครั้งเราเฉื่อยแฉะ  ไร้วินัย และไร้จุดมุ่งหมาย คุณเคยหันหน้าไปหาพระเจ้าแล้วอธิษฐานหรือไม่? แสวงหาพระองค์ด้วยใจร้อนรนหรือเปล่า? [...]