พ.ย. 172016
 
รู้ว่าเราเป็นคนของใคร เปลี่ยนได้ทุกสิ่ง

รู้ว่าเราเป็นคนของใคร เปลี่ยนได้ทุกสิ่ง ข้าพ‌เจ้าตั้งพระ‍ยาห์‌เวห์ไว้ตรง‍หน้าเสมอ เพราะพระ‍องค์ประ‌ทับที่ขวามือ ข้าพ‌เจ้าจึงไม่หวั่น‍ไหว (สดุดี 16:8) ผมจำวันนั้นได้ดี เหมือนเกิดขึ้นเมื่อวาน ผมนั่งอึ้ง มองภาพในทีวีผ่านตาไป ในสมองมีแต่เสียงพูดที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเช้า เป็นคำพูดที่สำหรับผม เหมือนถูกหมัดซัดมาจนจุกแน่นิ่ง “เราต้องให้คุณออก” เป็นเสียงโคชฟ [อ่านต่อ]

พ.ย. 162016
 

กษัตริย์ผู้ยกตน(2) พระธรรม        ดาเนียล 11:20-45 อ้างอิง              อสย.60:17;26:19;28:15;11:14;ยรม.9:5;ดนล.4:17;7:25;8:9-13;24-25;9:27;10:12;12:3,10 บทนำ ความเย่อหยิ่งมักนำหน้าการล้มลง ความทะนงมักนำความอับอายมาให้ ความไม่จริงใจ และความล่อลวง ก็มักนำผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารถนากลับมาเช่นกัน ดังนั้น ขอให้เราเป็นคนที่ซื่อตรง  ถ่อมใจ และมีน้ำใจสร้างมิต [อ่านต่อ]

พ.ย. 152016
 
ถ้าสายตาคุณจับอยู่ที่พระคริสต์

ถ้าสายตาคุณจับอยู่ที่พระคริสต์ … ดัง‍นั้นขณะ‍นี้พวก‍ท่านจึงมีความทุกข์ แต่เราจะมา‍หาท่านอีก และใจของท่านจะชื่น‍ชมยินดี และจะไม่‍มีใครช่วง‍ชิงความชื่น‍ชมยินดีไปจากท่านได้ (ยอห์น 16:22) ตอนผมเป็นเด็ก เราอาศัยกันอยู่ริมฝั่งชายฝั่งทะเลในฟลอริด้า พี่ชายและผมมักจะผิดหวัง ถ้าเฮอริเคนพัดไปทางอื่น เพราะประสบการณ์พายุเฮอริเคนที่พัดเข้ามา มันช่างน่าตื่น [อ่านต่อ]

พ.ย. 142016
 
พัดไฟให้ลุกโชน

พัดไฟให้ลุกโชน เพราะ‍เหตุ‍นี้ข้าพ‌เจ้าจึงขอเตือนความจำท่านว่า ของ‍ประ‌ทานของพระ‍เจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านทางการวางมือของข้าพ‌เจ้านั้น จงทำให้รุ่ง‍เรืองขึ้น  (2ทิโมธี 1:6) คุณเคยเห็นไฟที่มอดจนใกล้ดับลงจะเหลือแต่เถ้าถ่านหรือไม่?  เหมือนไม่มีไฟเหลืออยู่แล้ว อาจเป็นเพราะถ่านถูกขี้เถ้ากลบจนมิดทำให้มองไม่เห็น  แต่ถ้าคุณโยนฟืนใหม่ๆลงไป  เขี่ยถ่านข้างใต้ขึ [อ่านต่อ]

พ.ย. 132016
 
สารจากศิษยาภิบาล

13 พฤศจิกายน 2016 สวัสดีชาว CJ วันนี้ ขอต้อนรับผู้มาเยี่ยมทุกท่านนะครับ ขอแสดงความยินดีกับคุณดาเนียล และกิ๊ฟ ที่เข้าสู่พิธีวิวาห์ เมื่อวานที่ผ่านมา วันนี้ เรามีรายการพิเศษ คือ เรามีผู้รับบัพติศมา 4 ท่าน ขอให้เราร่วมยินดีกับพวกเขาทั้ง 4 ด้วยนะครับ  ข่าวสำคัญ ในวันพุธ – พฤหัสหน้า (16-17 พฤศจิกายน) มีการอบรมผู้นำ GLS (Global Leadership summit) เวลา 00 [อ่านต่อ]

พ.ย. 122016
 
คุณพัฒนาชีวิตด้วยอะไร?

คุณพัฒนาชีวิตด้วยอะไร? “โดยการมีวินัยในตัวเอง และมีการควบคุมตัวเอง คุณสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้!” (By constant self-discipline and self – control you can develop greatness of character)   ชีวิตที่ดี ไม่เกิดขึ้นเอง ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หากต้องการได้ร่างกายแข็งแรง โดยไม่ทำอะไรเลย …ไม่มีทาง หาก [อ่านต่อ]

พ.ย. 112016
 
ข้ารับใช้โดยสมัครใจ

ข้ารับใช้โดยสมัครใจ ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่าง‍กายของพวก‍ท่านเป็นวิหารของพระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ผู้สถิตในท่าน ผู้ซึ่งพวก‍ท่านได้รับจากพระ‍เจ้า และท่าน‍ทั้ง‍หลายไม่ใช่เจ้า‍ของตัวท่านเอง? (1โครินธ์ 6:19) อัครสาวกเปาโลมักพูดถึงตัวท่านเองว่าเป็น “ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์” หรือ “ดูโลส” –  ผู้รับใช้โดยสมัครใจ ดูโลสเป็นคำในภาษากรีกที่นำมาใช้บ่อยครั้งใน [อ่านต่อ]