ก.ค. 282016
 
คุณกำลังจำกัดพระเจ้าอยู่หรือเปล่า?

แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอาย (1โครินธ์ 1:27) บางคนกล่าวว่า “ฉันไม่เชื่อหรอกว่าพระเจ้าจะใช้คนอย่างฉันได้” คุณกำลังดูถูกพระเจ้าอยู่นะครับ  คุณกำลังจำกัดความเป็นพระเจ้าของพระองค์ “ก็ได้” คุณอาจพูด “ฉันจะรับใช้พระเจ้าแบบง่อยๆของฉันนี้แหละ” หยุดเลยครั [อ่านต่อ]

ก.ค. 272016
 

พระสุบินที่ 2 ของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ พระธรรม        ดาเนียล 4:1-37 อ้างอิง             ดนล.3:4;6:25-27;7:1,15,28;8:27;2:1-3,20,13,21,28,44-48;4:5,7-10,18-19,23,32;5:6-8,11-12, 8-21,28;11:21 บทนำ             ไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหน พระเจ้าก็ทรงสามารถดึงคุณให้ต่ำลงได้ และไม่ว่าคุณจะตกต่ำลงสักเพียงใด พระเจ้าก็ทรงสามารถนำคุณให้กลับคืนสู่ศักดิ์ศ [อ่านต่อ]

ก.ค. 262016
 
พระเจ้าไม่อาจมุสา

ด้วยหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์  ซึ่งพระเจ้าผู้ไม่ทรงมุสาเลยได้ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ (ทิตัส 1:2) เราพูดถึงพระคัมภีร์ว่าถูกต้องและไม่มีสิ่งใดที่ผิดพลาด แต่ที่สำคัญกว่าคือการที่เราเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นความจริง ครบถ้วนและสมบูรณ์พร้อม? ครับ ถ้าตอนใดตอนหนึ่งในพระวจนะของพระองค์ไม่เป็นความจริง เราก็อาจด่วนสรุปผิดๆว่าพระเจ้านั้นมุสา แต่พระ [อ่านต่อ]

ก.ค. 252016
 
ความจริงเรื่องการทดลอง

ดูก่อนท่านที่รัก อย่าประหลาดใจ ที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจ เหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่าน แต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์  เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้น ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วย (1เปโตร 4:12-13) มีคนกล่าวว่าคริสเตียนเป็นเ [อ่านต่อ]

ก.ค. 242016
 
สารจากศิษยาภิบาล

24 กรกฎาคม 2016 สวัสดีครับชาว CJ วันนี้ ประกาศเตือนก่อนลืม! อาทิตย์หน้า 31 ก.ค. เราไม่มีการนมัสการพระเจ้าที่นี่ (ในตอนเช้า)  เพราะ CJ ของเราจัดค่าย 29 – 31 ก.ค. นี้   ณ  โรงแรมคลาสสิก คามิโอ จ. พระนครศรีอยุธยา หากท่านไปค่าย CJ เราก็จะนมัสการด้วยกันที่นั่น  แต่หากท่านไม่ได้ไปค่าย ท่านสามารถเดินทางไปเที่ยวอยุธยา และนมัสการกับพวกเราได้ ! แต่หากท่านไม่ [อ่านต่อ]

ก.ค. 232016
 
“ทำไมเราต้องสุภาพอ่อนโยน และเราจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร?”

“ทำไมเราต้องสุภาพอ่อนโยน และเราจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร?” คำตอบ เราต้องสุภาพอ่อนโยน ทั้ง ทางกิริยา และวาจาของเรา เพราะว่า เราต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา หากเราไม่ระมัดระวังสิ่งที่เราพูด แสดงออก หรือทำ  อาจกระทบจิตใจของคนอื่นทำให้เขาเจ็บปวดได้โดยไม่รู้ตัว!  “จิตใจ” ของคนเรานั้นเปราะบาง เราจึงต้องทะนุถนอมและระวังอย่าทำให้จิตใจนั้นฟกช้ำ หรือแต [อ่านต่อ]

ก.ค. 222016
 
“มาคุยกันหน่อย” ช่วยชีวิตลูกได้อย่างไร

ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดา  อย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะ  แต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอน  และการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า (เอเฟซัส 6:4) ในฐานะศิษยาภิบาล คนเป็นพ่อแม่ชอบมาถามว่าพวกเขาควรเป็นกังวลในสิ่งที่ลูกเรียนรู้จากโรงเรียนหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการ ศีลธรรมและจริยะธรรม ผมได้ยินมาตลอด แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่รบกวนจิตใจที่สุดคือเมื่อโรงเรี [อ่านต่อ]