ม.ค. 232015
 
วันนี้คือพรุ่งนี้

“อย่าคุยอวดถึงพรุ่งนี้ เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งๆจะนำอะไรมาให้บ้าง” (สุภาษิต 27:1) ผมเคยอ่านงานค้นคว้าของนักจิตวิทยา วิลเลี่ยม มอร์ริสตั้น ที่รายงานว่า 94% ที่สำรวจจาก 3,000 คน ว่าผู้คนต้องทนทุกข์กังวลใจในวันนี้เพื่อจะไปให้ถึงวันพรุ่งนี้ คุณรู้จักคนแบบนี้บ้างหรือไม่? บางทีคุณอาจเป็นหนึ่งในนั้น พรุ่งนี้ – เราจะไปพักร้อน พรุ่งนี้ – […]

ม.ค. 222015
 
วิ่งไปด้วยกัน

ท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้วยกันทุกคน แต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียว เหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้ (1โครินธ์ 9:24) ผมต้องลงวิ่งแข่ง พระเจ้าก็ให้คุณลงวิ่งแข่งด้วย ทุกคนมีหน้าที่ต้องลงวิ่งในการแข่งขัน เราไม่ได้วิ่งเพื่อเอาชนะกันเอง หรือเพื่อแย่งชิงมงกุฎแห่งชัยชนะ แต่เรากำลังออกเดินทางไกลไปด้วยกัน ผมไม่ได้พยายามวิ่งแซงคุณ และคุณก็ไม่ได้พยายามวิ่งแซงผม …นับเป็นข่าวดีนะครับ ! พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตคุณที่มาพร้อมกับสิ่งกีดขวางที่อาจทำให้คุณต้องชะลอลง วิ่งอ้อมไป หรือกระโดดข้ามรั้ว และคุณต้องอยู่ในลู่วิ่งจนจบการแข่งขัน แต่คุณไม่ได้วิ่งคนเดียว! […]

ม.ค. 212015
 

จงทำทุกอย่างเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า พระธรรม        1โครินธ์ 10:1-33 อ้างอิง             รม.11:14,20,25;6:3;4:24;12:5;13:11;14:6;15:1-2;1คร.8:4,7,10-12;4:16;6:12;9:1,19;11:23-25;13:5;2คร.1:24; 6:3 บทนำ             แม้ว่าเราจะเริ่มต้นดีก็ไม่แน่ว่าจะจบดี ดังนั้น เราต้องไม่ประมาท อย่าปล่อยใจของเรานำเราไปสู่ทางชั่วที่นำหายนะมาสู่ตัวเรา แต่จงตั้งเป้าและทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอยู่เสมอ แล้วเราจะปลอดภัย! บทเรียน 10:1 “พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย เพราะ​ว่า​ข้าพ‌เจ้า​ต้อง‍การ​ให้​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เข้า‍ใจ​ว่า บรรพ‌บุรุษ​ของ​เรา​ทั้ง‍หมด​ได้​อยู่​ใต้​เมฆ และ​ได้​ผ่าน​ทะเลไป​ทุก‍คน”  (For […]

ม.ค. 202015
 
ทิ้งความกลัว - โอบรับพระพร

“สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” (เอเฟซัส 1:3) รู้หรือไม่ ความกลัวอาจทำให้คุณลืมสิ่งต่างๆ? ผมไม่ได้หมายถึงลืมเบอร์โทรศัพท์ ลืมชื่อคน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณมักลืมสิ่งเหล่านี้ แต่หมายถึงความกลัวที่ทำให้คุณลืมพระพร การเจิม ฤทธิอำนาจของพระเจ้า – ทุกสิ่งที่คุณได้รับและครอบครองอยู่เมื่อเชื่อในพระเยซู! สิ่งนี้เคยเกิดกับทิโมธีมาแล้ว ท่านได้รับของประทานและพระคุณอย่างเต็มเปี่ยมจากพระเจ้าเพื่อปฏิบัติงานได้ตามที่พระเจ้ามอบหมาย แต่ในท่ามกลางความกลัวท่านก็ลืม อ.เปาโลจึงต้องย้ำเตือน (ดู […]

ม.ค. 192015
 

3. การสังหารทารก และผู้บริสุทธิ์ต้องรับทุกข์ (มัทธิว 2:13-18) คำนำ มัทธิวทำให้นักศึกษาพระคัมภีร์ต้องเจอปัญหาหลายประการในการตีความพระกิตติคุณของท่านในบทที่สอง อย่างที่ชี้ให้เห็นในบทเรียนที่แล้ว ท่านอ้างพระวจนะจากพระคัมภีร์เดิมถึงสี่ครั้งในบทที่สอง มีพระวจนะแค่ข้อเดียวที่คำพยากรณ์ตรงกับเหตุการณ์การประสูติของพระเยซู นั่นคือมีคาห์ 5:2 ในมัทธิว 2:6 มีคาห์พยากรณ์ว่าเบธเลเฮมจะเป็นที่ประสูติของพระเมสซิยาห์ ชัดเจนและตรงที่สุด แม้พวกนักศาสนาในเยรูซาเล็มที่ไม่เชื่อก็ยังเข้าใจ อีก 3 ข้อจากพระคัมภีร์เดิมที่นำมาใช้ในมัทธิว […]

ม.ค. 182015
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

18 มกราคม 2015 สวัสดีครับชาว CJ และผู้มาเยี่ยม ผมขอส่งคำทักทายมาจากเชียงใหม่ ! วันนี้ ต้องรับใช้พี่น้องที่คริสตจักรบูรณาการ (The One Church) และเยี่ยมพี่น้องชาว CJ ในเชียงใหม่ด้วย ผมขอแสดงความยินดีกับทั้ง 10 ท่านที่รับบัพติศมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้พิธีใน   […]

ม.ค. 172015
 
ความหยิ่งยโสที่ไร้ค่า!

“ยอมเสียความหยิ่งยโสของคุณไปกับคนที่คุณรัก ดีกว่า ยอมเสียคนที่คุณรักไปกับความหยิ่งยโสของคุณ!” “It is better to lose your pride with someone you love rather than to lose that someone […]