ต.ค. 292014
 

ความแตกแยกท่ามกลางคริสเตียน! พระธรรม    1โครินธ์ 1:1-17 อ้างอิง          1คร.2:1,4,13;3:4,22;5:5;9:5;10:32;12:1-31;16:15;2คร.1:1;8:7;9:11 บทนำ          คริสเตียนคือ ประชากรของพระเจ้า คริสเตียนควรจะรักกัน เกื้อกูลกัน และร่วมมือกันในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า แต่น่าเสียดายที่ความแตกแยกกันภายในทำให้คริสเตียนเราเสียพลังงาน เสียเวลา และเสียโอกาสไปโดยไม่ทำเป็น  บทเรียน 1:1 “เปา‌โล ผู้​ซึ่ง​ได้​รับ​การ​ทรง​เรียก​ให้​เป็น​อัคร‌ทูต​ของ​พระ‍เยซู‍คริสต์ ตาม​พระ‍ทัย​ของ​พระ‍เจ้า […]

ต.ค. 282014
 
มาลัยแทนขี้เถ้า

เพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ในศิโยน เพื่อประทานมาลัยแทนขี้เถ้าให้เขา น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอย เพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นก่อหลวงแห่งความชอบธรรม ที่ซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงพระสิริของพระองค์   (อิสยาห์ 6:3) ผมรู้สึกทึ่งในคำพยานของบางคนเมื่อเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเคยเป็นยังไง ผมมองไปที่พวกเขาแล้วคิด “ไม่มีทางที่พวกเขาจะเคยเป็นอย่างที่พูด” พระเยซูคริสต์เปลี่ยนแปลงพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิง อิสยาห์ 61:3-4 สัญญาว่าพระเจ้าจะประทานมาลัยแทนขี้เถ้า น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอย ในความชอบธรรมพวกเขาจะเป็นเหมือนต้นก่อหลวงที่พระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อสำแดงพระสิริของพระองค์ และจะทรงสร้างสิ่งปรักหักพังโบราณขึ้นใหม่ จะซ่อมเสริมที่ทิ้งร้างแต่เก่าก่อนขึ้น […]