มิ.ย. 292015
 
พึ่งพิงพระเจ้าไม่ใช่พึ่งไม้ค้ำยันของคุณ

จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น (สุภาษิต 3:5-6) เพื่อจะให้เราสามารถเป็นบุรุษและสตรีของพระเจ้าได้ พระองค์ต้องนำเราไปจนถึงแหล่งแห่งการพึ่งพิงพระองค์จนหมดใจ ต้องนำเราไปยังที่ๆเราไม่อาจพึ่งพิงแหล่งกำลังของเราเอง… แต่ยอมมอบทั้งสิ้นไว้กับพระ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 282015
 
สารจากศิษยาภิบาล

28 มิถุนายน 2015 สวัสดีชาว CJ ผมภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งใน CJ ของเรา และผมคิดว่าทุกคนใน CJ ก็คงจะภูมิใจเช่นเดียวกันผม! และผมจะดีใจมากขึ้นไปอีก หากว่า ชาว CJ ของเราจะตั้งเป้าไม่ขาดการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกนี้ นอกจากว่า ไม่มีคริสตจักรให้ไปเข้าร่วม! ที่ CJ แห่งนี้ เราต้องการเห็นสมาชิกของเรา Active ในการเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 272015
 
ชีวิตที่คู่ควร

“มีแต่ชีวิตที่อยู่เพื่อรับใช้ผู้อื่นเท่านั้นที่คู่ควรต่อการดำรงอยู่” (Only a life lived in the service to other is worth living.) -Albert Einstein- แท้จริงเราควรพูดว่า มีแต่ชีวิตที่ดำรงอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าเท่านั้นที่คู่ควรต่อการดำรงอยู่! เพราะว่า พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้เรามีชีวิตอยู่ และตายเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า! และผลจา [อ่านต่อ]

มิ.ย. 262015
 
พระเจ้าแห่งสามัญชน

ครั้นพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขาเดินเข้ามาดู จึงตรัสออกมาจากพุ่มไม้นั้นว่า “โมเสส โมเสสเอ๋ย” โมเสสทูลตอบว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่” (อพยพ 3:4) เท่าที่เรารู้ โมเสสไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าถึง 40 ปี แล้วพระเจ้าตรัสกับท่านและเรียกท่านออกมา พระองค์ทรงทำอย่างไร? ผ่านพุ่มไม้ติดไฟครับ การที่พุ่มไม้ไฟลุกโชนไม่ใช่เรื่องธรรมดา อาจถูกฟ้าผ่า [อ่านต่อ]

มิ.ย. 252015
 
เมื่อพระเจ้าเข้ามาควบคุม

แล้วพระองค์ดำเนินไปจากเขาไกลประมาณขว้างหินตก และทรงคุกเข่าลงอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด” (ลูกา 22:41-42) ผมดีใจมากที่บางครั้งพระเจ้าเข้ามาควบคุมคำอธิษฐานของผม เพราะผมอธิษฐานอย่างร้นรนเพื่อบางสิ่ง และค [อ่านต่อ]

มิ.ย. 242015
 
อย่าผิดนัด

ครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้ว ก็ทรงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่ และพระองค์ทรงสงสารเขา เพราะว่าเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง พระองค์จึงทรงสั่งสอนเขาเป็นหลายข้อหลายประการ (มาระโก 6:34) พระเยซูทรงมีพระราชกิจที่ต้องทำมากมาย แต่พระองค์ไม่เคยยุ่งเกินกว่าจะมอบถ้อยคำแห่งความเมตตาให้กับชายหรือหญิงที่ทรงพบระหว่างทางในแต่ละวัน พระองค์ทรงหยุดและคุยกัยชายร่างเล็ก [อ่านต่อ]

มิ.ย. 232015
 
วางแผนและอธิษฐาน

ใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขา แต่พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของเขา (สุภาษิต 16:9) บางครั้งเราใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆ ฝากให้พระเจ้าทำทุกสิ่ง แต่มีส่วนที่เป็นของพระเจ้า และมีส่วนที่เป็นหน้าที่ของเรา และบ่อยครั้งพระเจ้าทรงทำการผ่านแผนงานต่างๆของเรา ในชีวิตของโมเสส เราเห็นการงานฝ่ายกายและการงานฝ่ายวิญญาณที่ทำการไปด้วยกัน หนังสือฮีบรู 11:23 บอกว่า  “เพราะความเชื่อ [อ่านต่อ]