ต.ค. 072016
 
ช่วยให้กลับมาตั้งตัวได้ ไม่ใช่ซ้ำเติม

ช่วยให้กลับมาตั้งตัวได้ ไม่ใช่ซ้ำเติม   พี่‍น้อง ทั้ง‍หลาย แม้จับใครที่ละ‌เมิดประ‌การใดได้ พวก‍ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระ‍วิญ‌ญาณ จงช่วยคนนั้นด้วยใจสุภาพ‍อ่อน‍โยนให้เขากลับตั้ง‍ตัวใหม่ โดยคิด‍ถึงตัวเอง เกรง‍ว่าท่านจะถูกทด‍ลองด้วย (กาลาเทีย 6:1) ไม่ใช่ทุกคนที่นำข้อพระคัมภีร์มาอ้างคือผู้เชื่อ  คนที่ชอบนำข้อพระคัมภีร์มาใช้ประนามผู้อื่นน่าจะทำผิดมากกว่าใครๆ ค [อ่านต่อ]

ต.ค. 062016
 
ทำงานเถอะ!

ทำงานเถอะ อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร (กาลาเทีย 6:9) บางคนบอกว่าเขา “ท้อล้า” กับงานรับใช้จนไปต่อไม่ไหวแล้ว 40 ปีที่ผมรับใช้มา ผมไม่เคยเบื่อหน่ายกับงานรับใช้ แต่มีบางเวลาที่รู้สึกเหนื่อยยาก แล้วอะไรที่ดีไปกว่าความเหนื่อยยากในงานรับใช้? รับใช้พระเจ้าไม่เคยสูญเปล่า เราเคยเห็นคำว่า “ใจเย็นๆ สบ [อ่านต่อ]

ต.ค. 052016
 
ความทะเยอทะยานที่มืดบอด

ความทะเยอทะยานที่มืดบอด จงวาง‍ใจในพระ‍ยาห์‌เวห์ด้วยสุด‍ใจของเจ้าและอย่าพึ่ง‍พาความรอบ‍รู้ของตน‍เอง จงยอม‍รับรู้พระ‍องค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระ‍องค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบ‍รื่น (สุภาษิต 3:5-6) ไม่นานมานี้ฉันนั่งอยู่ที่สนามบิน รอเครื่องบินที่มาล่าช้า ในฐานะนักกายภาพบำบัด เป็นเรื่องปกติที่ชอบมองท่าทางการยืน นั่ง เดินของผู้คนที่ผ่านไปมา เห็นสตรีวัยก [อ่านต่อ]

ต.ค. 042016
 
เมื่อไรดี?

เมื่อไรดี? เราต้องทำพระ‍ราช‌กิจของผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่ กลาง‍คืนอันเป็นเวลาที่ไม่‍มีใครทำ‍งานนั้นกำลังใกล้เข้า‍มา (ยอห์น 9:4) โรเบิร์ต มอฟเฟท รัฐบุรุษของมิชชันนารี่ผู้ยิ่งใหญ่กล่าวว่า “เรามีเวลาชั่วนิรันดร์ที่จะเฉลิมฉลองชัยชนะของเรา แต่มีเวลาเหลือนิดเดียวก่อนดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าเพื่อจะสร้างชัยชนะนั้น” ดวงอาทิตย์แห่งชีวิตกำลังใกล้จะลับขอบฟ้ [อ่านต่อ]

ต.ค. 032016
 
พระบัญญัติมาก่อนพระคุณ

พระบัญญัติมาก่อนพระคุณ บทบัญญัติถูกเพิ่มเข้ามา เพื่อที่การล่วงละเมิดจะมีมากขึ้น แต่ที่ใดมีบาปมากขึ้น พระคุณก็มีมากขึ้น ยิ่งกว่านั้นเพื่อว่าบาปได้ครอบครองในความตายฉันใด พระคุณจะได้ครอบครองผ่านทางความชอบธรรมเพื่อชีวิตนิรันดร์จะมาทางพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันนั้น (โรม 4:20,21) พระบัญญัติมาก่อนพระคุณ พระบัญญัตินำมาโดยโมเสส ขณะที่พระคุณนำ [อ่านต่อ]

ต.ค. 022016
 
สารจากศิษยาภิบาล

2 ตุลาคม 2016 สวัสดีครับพี่น้องชาว CJ ขอต้อนรับทุกท่านและแขกผู้มาเยี่ยมด้วยความยินดี  เพื่อกันไม่ให้ลืม ผมขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมรายการต่อไปนี้ Answers to Life (life Answer) ฟรี วันศุกร์ที่ 7 ต.ค. เวลา 18.15 – 20.45 ณ BSC (สี่แยกพญาไท) ชมละคร โดยทีม CJ และคุณแตงโม และรับฟังเพลงเพราะๆ จาก คุณปุ๊ และคุณแอนและคุณโบ พาเพื่อนไปเยอะ ๆ จอง [อ่านต่อ]

ต.ค. 012016
 
ทำอย่างไรจึงจะได้ความไว้วางใจมา?

ทำอย่างไรจึงจะได้ความไว้วางใจมา?  “ความนับถือ ต้องคู่ควรกับการได้รับ ความซื่อตรง ต้องได้รับการชื่นชม ความไว้วางใจ ต้องทำให้ได้มา ความจงรักภักดี ต้องสนองคืนกลับไป!” (Respect is earned. Honesty is appreciated. Trust is gained. Loyalty is returned.) …คนบางคนคาดหวังความนับถือจากผู้อื่น แต่ตัวเองกลับทำตัวไม่น่าเคารพนับถือ …คนบางคนเรียกหาความ [อ่านต่อ]