ส.ค. 232014
 
คำถามแรกของคุณ?

ใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า?” (“And who is my neighbor?”)   (ลูกา 10:29)                         มีผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมบัญญัติคนหนึ่ง มาหาพระเยซูคริสต์ แล้วถามพระเยซูคริสต์ว่า …             “ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์” พระเยซูถามกลับไปว่า…             “ในธรรมบัญญัติเขียนว่าอย่างไร? ท่านอ่านแล้วเข้าใจอย่างไร?” เขาตอบว่า [...]

ส.ค. 222014
 
จะฝ่าความยากลำบากไปได้อย่างไร

เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบัน ไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรี ซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลาย (โรม 8:18) ไม่นานมานี้ขณะกำลังขึ้นเครื่องบิน ผมมองไปบนท้องฟ้าเห็นเมฆดำทะมึนน่ากลัว พอนั่งลงบนเครื่อง และเจ้าหน้าที่กำลังจัดเตรียมเพื่อพร้อมจะขึ้นบิน ผมมองออกไปที่เมฆนั่นอีกครั้ง … ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังดูมืดน่ากลัวเหมือนเดิม “สงสัย เครื่องคงขึ้นไม่ได้หรอก เมฆมืดดำขนาดนี้” ผมคิด แต่แล้วเครื่องก็เริ่มเคลื่อนออกไปที่รันเวย์ และเชิดหัวขึ้นไม่กี่นาทีหลังจากนั้น มุ่งตรงไปที่เมฆมืดดำน่ากลัว [...]

ส.ค. 212014
 
ใจที่แหลกสลาย หรือ ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

ฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเขาตรงๆว่า “ลาซารัสตายแล้ว เพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เราจึงยินดีที่เรามิได้อยู่ที่นั่น เพื่อท่านจะได้เชื่อ…” (ยอห์น 11:14-15) คุณเคยถูกวิกฤติโถมทับหรือไม่ – ถึงขั้นที่คิดว่าคุณคงข้ามผ่านไม่ได้? คุณเคยพบตัวเองเผชิญหน้าสถานการณ์เลวร้ายที่ไล่ตามมาเป็นระลอกจนคิดว่ารับไม่ไหวอีกแล้วหรือไม่? คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นในชีวิตคุณ หรือชีวิตของคนใกล้ตัว? บางทีคุณอาจเคยได้ยินเสียงตัวเองพูด “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์อยู่ที่ไหน?” ในยอห์นบทที่ 11 พระคัมภีร์บันทึกเรื่องชีวิตจริงของพี่น้องสองสาวที่ต้องสู้กับคำถามพวกนี้ เป็นเรื่องความตายที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน [...]

ส.ค. 202014
 

มีวาระสำหรับทุกสิ่ง พระธรรม        ปัญญาจารย์ 3:1-22 อ้างอิง            ปญจ.1:3,9,13;2:3,7,14,24;3:1;11,17;5:7;6:10;7:18;8:6,12-13;11:9;12:7,14 บทนำ            ชีวิตก็เหมือนฤดูกาล ที่มีการเปลี่ยนแปลง และการหมุนเวียนกลับไปกลับมาเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลา ชีวิตจึงไม่เที่ยงแท้แน่นอน ! วันนี้ คุณจะทำอะไรบ้าง ที่จะส่งผลที่เที่ยงแท้จากชีวิตไม่เที่ยงแท้ที่คุณกำลังดำเนินอยู่ อย่างมีความสุขเปรมปรีดิ์?  บทเรียน  3:1 “มี​ฤดู‍กาล​สำหรับ​ทุก‍สิ่ง [...]

ส.ค. 192014
 
เข้าไปได้ ไม่จำกัด

โดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่และเราชื่นชมยินดีในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้า   (โรม 5:2) สันติภาพกับพระเจ้าจะจัดการกับอดีตของเรา เพราะพระองค์ไม่ทรงถือโทษบาปเราแล้ว การเข้าเฝ้าพระเจ้าจะจัดการกับปัจจุบันของเรา เพราะเราสามารถเข้าเฝ้าพระองค์ได้ทุกเวลาเพื่อทูลขอความช่วยเหลือ ความหวังใจในพระสิริของพระเจ้าจะจัดการกับอนาคตของเรา เพราะมั่นใจว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้มีส่วนในพระสิริของพระองค์ ตอนผมเป็นเด็ก ผมจะได้ไปดิสนีย์แลนด์ทุกๆวันเกิด ยังจำได้จนเดี๋ยวนี้ วันหนึ่งผมนั่งสาบานอยู่ที่เบาะหลังรถว่าเมื่อผมโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ หาเงินได้เอง มีรถเป็นของตัวเอง ผมจะไปเที่ยวดิสนี่ย์แลนด์ทุกวัน เมื่อสองสามปีที่แล้ว มีคนให้บัตรเข้าดิสนี่ย์แลนด์ทั้งปีกับผม ผมจะไปเมื่อไรก็ได้ เข้าได้โดยไม่เสียเงิน [...]

ส.ค. 182014
 
ลานคุณขาดหรือยัง?

“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”   (มัทธิว 28:19-20) เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเล่นตุ๊กตาไขลานของเธอ วันหนึ่งมันหยุดทำงาน เธอจึงนำตุ๊กตาไปหาแม่ แต่เนื่องด้วยเธอยังเล็กใช้คำพูดไม่เป็น เธอพูดว่า “คุณแม่คะ หนูคิดว่ามันพัง ไม่ยอมออกไปแล้ว” ผมคิดว่าเป็นอาการเดียวกับหลายๆคริสตจักรในทุกวันนี้ ลานที่ทำให้ “ออกไป” [...]

ส.ค. 172014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

17 สิงหาคม 2014 สวัสดีครับ พี่น้อง CJ และญาติมิตร ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีครับ อย่าลืมวันนี้ หลังรับประทานอาหารกลางวันในตอนบ่าย ขอสมาชิกทุกท่านอยู่ประชุมรวมสมาชิก (อย่างไม่เป็นทางการ) เป็นครั้งแรกนะครับ! ขอสมาชิกเตรียมคำถามที่อยากได้คำตอบ เตรียมข้อคิดเห็น/คำแนะนำที่จะช่วยพัฒนาคริสตจักรของเราไว้ให้พร้อมเลยนะครับ ขอให้สมาชิก CJ แท้ ไม่ขาดหายไปแม้แต่คนเดียว เพราะนี่คือ [...]