ก.พ. 212014
 
อะไรคือสิทธิในการอธิษฐานของคุณ?

ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังพูด กำลังอธิษฐานและสารภาพบาปของข้าพเจ้า และบาปของอิสราเอล ประชากรของข้าพเจ้า และเสนอคำวิงวอนของข้าพเจ้าต่อพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า เพื่อภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่นั้น เออ ขณะเมื่อข้าพเจ้ากล่าวคำอธิษฐานอยู่ ชายที่ชื่อ กาเบรียล ซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตครั้งแรกนั้น ได้บินอย่างเร็วมาใกล้ข้าพเจ้าในเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็น (ดาเนียล 9:20-21) อะไรคือถวายเครื่องบูชาตอนเย็น? ดาเนียลกำลังอธิษฐานอยู่ในบาบิโลน ที่นั่นไม่มีพระวิหารหรือแท่นบูชา ไม่มีการถวายเครื่องบูชา ที่จริงมันเกือบเจ็ดสิบปีแล้วตั้งแต่การถวายบูชาครั้งสุดท้าย [...]

ก.พ. 202014
 
พระเจ้าตรัสถึงร่างกายคุณว่าอย่างไร

ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว ด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด  (1โครินธ์ 6:19-20) บ่อยครั้ง ผมได้ยินพ่อแม่ที่พาลูกมาโบสถ์ดุลูก เด็กนั้นอาจดื้อหรือกำลังแผลงฤทธิ์อยู่ในบริเวณโบสถ์ พ่อหรือแม่จะพูดว่า “ทำตัวอย่างนี้ได้ยังไง? ไม่รู้หรือว่าลูกกำลังอยู่ในบ้านของพระเจ้า?” ต้องบอกว่าทุกครั้งที่ได้ยินคนพูดถึงโบสถ์ว่าเป็น “บ้านของพระเจ้า” แล้วรู้สึกเสียวสันหลังวาบ ไม่ได้เป็นเพราะมีอำนาจพิเศษในอิฐ [...]

ก.พ. 192014
 

อ้ายหัวล้าน!   พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 2:1-25 อ้างอิง               ฉธบ.21:17;2พกษ.13:14 บทนำ                ทุกคนมีวาระของตนเองในชีวิต รวมทั้งวาระสุดท้าย! หากวันนี้ถึงกำหนดวาระที่คุณต้องจากโลกนี้ไป คุณจะรู้สึกเสียใจหรือไม่? ทำไม?  คุณได้มอบสิ่งใดที่ล้ำค่าแก่โลกนี้บ้าง? บทเรียน 2:1 “ต่อ​มา​เมื่อ​ถึง​เวลา​ที่​พระ‌ยาห์‍เวห์​จะ​ทรง​รับ​เอ‍ลี‍ยาห์​ไป​ยัง​ฟ้า​ สวรรค์​ด้วย​พายุ เอ‍ลี‍ยาห์​และ​เอ‍ลี‍ชา​กำ‍ลัง​เดิน​ทาง​จาก​กิล‍กาล” [...]

ก.พ. 182014
 
ทำไมชีวิตคริสเตียนถึงยากนัก?

ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า (กาลาเทีย 2:20) สุภาพสตรีท่านหนึ่งมาหาผมหลังนมัสการวันอาทิตย์พูดว่า “ท่านศิษยาภิบาลคะ อยากถามท่านบางสิ่ง ไม่นานมานี้ดิฉันเจอเรื่องท้าทายในชีวิตมากมายหลายเรื่อง ทำให้สงสัยว่า ทำไมชีวิตคริสเตียนถึงได้ยากนัก?” ผมมองตาเธอและพูดว่า “ชีวิตคริสเตียนไม่ได้ยาก แต่เป็นชีวิตที่เป็นไปไม่ได้ครับ คุณไม่อาจดำเนินชีวิตไปได้ด้วยกำลังคุณเอง พยายามทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง [...]

ก.พ. 172014
 
อันตรายจากการล่องลอยไป

เหตุฉะนั้น เราจะต้องสนใจในข้อความเหล่านั้นที่เราได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นอีก เพราะมิฉะนั้น เราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้น  (ฮีบรู 2:1) ชีวิตก็เป็นเหมือนมหาสมุทร ไร้ทิศทาง พัดไปตามกระแสลมกระแสน้ำและคลื่น พบเรือที่ไม่รู้จักในน่านน้ำ พบโอกาสมากมาย หัวใจที่อาจสลาย รอยยิ้ม น้ำตาและความหวาดกลัว ขณะลอยอยู่ในมหาสมุทร นักวิชาการบอกว่า ฮีบรู  2:1 พูดถึงทะเล ผู้เขียนใช้ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับทะเล [...]

ก.พ. 162014
 
สารจากศิษยาภิบาล

16 กุมภาพันธ์ 2014 สวัสดีครับชาว CJ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง! ขอให้ทุกท่านที่มากรุณาสงบใจ หยุดพูดคุยระหว่างนมัสการนอกจากผู้นำนมัสการขอให้ทำ ขอให้ทุกท่านวางภาระ และวางความกังวลใจในเรื่องต่าง ๆ ลงตรงพระพักตร์ของพระเจ้า! ขอให้ทุกท่านทักทายซึ่งกันและกัน และ อธิษฐานเผื่อกันก่อนกลับบ้านนะครับ ขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด และ มีน้ำใจช่วยเก็บข้าวของให้สะอาดเรียบร้อย! ขอให้ทุกท่านแต่งกายให้เรียบร้อยมิดชิดเหมาะกับการเข้านมัสการพระเจ้าเท่าที่ทำได้ ขอทุกท่านช่วยกันดูแลความปลอดภัย [...]

ก.พ. 152014
 
ความรักที่ดีที่สุด

“ความรักที่ดีที่สุด คือความรักที่ทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้น โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวของคุณให้กลายเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวของคุณเอง!” (The best love is the one that makes you a better person,without changing you into someone other [...]