มี.ค. 012016
 
บทสนทนาที่ต่อเนื่อง

รวมอายุเอโนคได้สามร้อยหกสิบห้าปี เอโนค ดำเนินกับพระเจ้า แล้วหายหน้าไป เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป (ปฐมกาล 5:23-24) ทราบหรือไม่ คุณสามารถอธิษฐานได้ด้วยถ้อยคำที่สวยงาม มีคารมคมคาย แต่ว่าขึ้นไปติดอยู่แค่บนเพดาน? บางครั้งเราเต็มไปด้วยความบาป หรือการไม่ให้อภัย หรือบาปที่เราไม่ยอมสารภาพ ความบาปนั้นเป็นเหมือนกำแพงกั้นระหว่างเราและพระเจ้า เหมือนต่อโทรศัพท์ไปหา [อ่านต่อ]

ก.พ. 292016
 
สัตย์ซื่อในเรื่องเล็กน้อย

คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยจะสัตย์ซื่อในของมากด้วย และคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อย จะอสัตย์ในของมากเช่นกัน (ลูกา 16:10) เคยคิดหรือไม่ว่ามหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลนั้นแท้ที่จริงแล้วประกอบด้วยน้ำหยดเล็กๆ ที่มีองค์ประกอบเป็นโมเลกุลเล็กๆ ที่มีองค์ประกอบเป็นจุลกายย่อยๆของอะตอม? แม้ในชีวิตของเราเอง สิ่งเล็กๆนี่แหละที่สร้างความแตกต่างได้ สิ่งที่ “ใหญ่ๆ” ทั้งหล [อ่านต่อ]

ก.พ. 282016
 
สารจากศิษยาภิบาล

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2016 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพี่น้องที่ต้อนรับพระคริสต์ในวันอาทิตย์ที่แล้วคือ คุณพิ้งค์ ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังความเชื่อให้เพิ่มพูนขึ้น และรักพระเจ้าตลอดไป ขอให้เราช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดนะครับ เพราะว่า โลก + มารร้าย พยายามจะทำทุกวิถีทางเพื่อดึงเราให้ออกไปนอกทางของพระเจ้า และหากว่าเราหรือญาติมิตรขอ [อ่านต่อ]

ก.พ. 272016
 
คริสเตียนที่ไม่อธิษฐาน

“จะเป็นคริสเตียนโดยไม่อธิษฐานนั้น ไม่มีทางเป็นไปได้ เหมือนกับการจะขอมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องหายใจ!” (To be a Christian without prayer Is no more possible than to be Alive without breathing.)  -Martin Luther- คนเราจะมีชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยการหายใจ และการหายใจนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติของคนเรา เราแทบไม่ต้องสอนกันเลยว่า ต้องหายใจ เพราะตั้งแต่เกิดมาเรา [อ่านต่อ]

ก.พ. 262016
 
มนุษย์ล้วนเหมือนๆกัน

แน่ทีเดียวไม่มีคนชอบธรรมสักคนเดียวบนแผ่นดินโลก ที่ได้ประพฤติล้วนแต่ความดี และไม่กระทำบาปเลย (ปัญญาจารย์ 7:20) ไม่มีชีวิตใดไม่มีปัญหา – ถ้าคุณไม่ร่ำรวย คุณก็กังวลเรื่องหาเงิน ถ้าคุณมั่งมี คุณก็จะไปเปรียบเทียบกับคนที่มั่งมีกว่า ถ้าคุณมีมากที่สุด คุณก็จะกังวลว่าจะรักษามันไว้ยังไง ความมั่งคั่งเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกัน มีคนกล่าวว่า “ถ้าคุณมีเงินใ [อ่านต่อ]

ก.พ. 252016
 
พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตา

องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่ (2เปโตร 3:9) ทราบหรือไม่เมธูเสลาห์มีอายุถึง 969 ปี? และพระเจ้าทรงมีเหตุผลที่ดีที่ให้ท่านมีอายุยืนยาวขนาดนั้ [อ่านต่อ]

ก.พ. 242016
 

2ยอห์น พระธรรม        2ยอห์น 1-13 อ้างอิง             ยน.13:34;15:12,17 บทนำ              ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน มักมีผู้สอนเทียมเท็จเดินทางประกาศเผยแพร่คำสอนที่ผิดเพี้ยนไปจากพระวจนะของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในท่ามกลางผู้เชื่อในพระคัมภีร์ ที่น่าห่วงใยก็คือ มีผู้ที่เชื่อพระเจ้าจำนวนไม่น้อยที่ถูกหลอกลวง หลงเชื่อคำสอนเหล่านั้น และออกไปนอกทางที่ควรเดิน [อ่านต่อ]