พ.ค. 302014
 
เจ้าต่างหากที่เรารัก

เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้   (โรม 8:38-39) ภรรยายืมรถคันใหม่ของสามีไปใช้ แล้วก็ไปชนจนพัง เธอไม่ได้บาดเจ็บ แต่รถพังหมด [...]

พ.ค. 292014
 
ขอได้ไม่เป็นไร

ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ   (ยากอบ 1:5) หนึ่งในสิ่งแรกที่เราถามเมื่อเราไปต่อไม่ไหว หรือเมื่อถูกการทดลองจู่โจม (หรือเรื่องอื่นๆที่อาจประดังมา) คือ “ทำไมพระเจ้า? ทำไมพระองค์อนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉัน? ฉันทำอะไรผิดถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้?” คุณอาจตกงาน อาจเจ็บป่วยกะทันหัน สูญเสียคนรัก ล้วนแล้วแต่สร้างความเจ็บปวดในใจ เรื่องแล้วเรื่องเล่าดูเหมือนไม่จบสิ้น แล้วคุณก็สงสัยว่าทำไม ยากอบ [...]

พ.ค. 282014
 

ประกาศ – ชั้นเรียนพระคัมภีร์วันพฤหัสฯที่ 29 พฤษภาคม ขอปรับเวลาดังนี้ 06.45-07.15   นมัสการ และอธิษฐาน 07.15-08.15    ชั้นเรียนพระคัมภีร์ 2พงศ์กษัตริย์ บทที่ 25   ผู้นำซึ่งไร้จุดยืน! พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 16:1-20 อ้างอิง           [...]

พ.ค. 272014
 
เจ้าจะไม่มีวันได้เห็นหน้าเรา

“…แต่เราจะไม่ขึ้นไปกับพวกเจ้า เกรงว่าเราจะทำลายล้างพวกเจ้าเสียกลางทาง เพราะว่าเจ้าเป็นชนชาติที่หัวแข็ง“…ฝ่ายโมเสสจึงกราบทูลพระองค์ว่า “ถ้าพระองค์มิได้เสด็จไปกับข้าพระองค์ ก็ขออย่านำพวกข้าพระองค์ขึ้นไปจากที่นี่เลย” (อพยพ 33:3, 15) โมเสสกำลังพูดอะไร? ท่านกำลังพูดว่า “ข้าแต่พระเจ้า ถ้าพระองค์ไม่ไปด้วย ข้าพระองค์ก็ไม่ไป” มีคำถามของนักบุญออกัสตินที่ถามว่า : “ถ้าพระเจ้าเสด็จมาหาคุณวันนี้และตรัสว่า – เราจะให้ทุกสิ่งที่เจ้าต้องการ ไม่สงวนอะไรไว้เลย เจ้าจะได้ทุกสิ่งที่อยากได้ [...]

พ.ค. 262014
 
กระจกแห่งพระบัญญัติ

เพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระวจนะ และไม่ได้ประพฤติตาม ผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวในกระจกเงา เพราะว่าเมื่อดูตัวเองแล้วก็ไป และก็ลืมในทันทีนั้นว่าตัวเองเป็นอย่างไร แต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติ ซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพ และตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้น มิได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืม แต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตาม ผู้นั้นก็จะได้รับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตน (ยากอบ 1:23-25) คนบางคนชอบส่องกระจก เวลาขับรถจะปรับกระจกส่องหลังเอาไว้ส่องหน้าตัวเองมากกว่ามองถนนด้านหลัง ไปภัตตาคารก็จะเลือกนั่งโต๊ะตรงข้ามกระจก ไว้คอยมองตัวเอง เจอกระจกที่ไหน ก็ไม่พลาดที่จะรีบส่อง ในอีกมุม [...]

พ.ค. 252014
 
สารจากศิษยาภิบาล

25 พฤษภาคม 2014 สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่าน! ในที่สุดบ้านเมืองของเราก็มีการรัฐประหารอีกครั้งจนได้ เราไม่เรียกปฏิวัติ เพราะมีความแตกต่างกันดังนี้ “ปฏิวัติ” (revolution) หมายถึง การเปลี่ยนรูปแบบหรือระบอบการปกครองประเทศ จากรูปแบบหนึ่ง ไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง อย่างสิ้นเชิง เช่น การปฏิวัติฝรั่งเศส (เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ไปสู่ระบอบสาธารณรัฐ)หรือ ในประเทศไทย ก็คือ [...]

พ.ค. 242014
 
ความเข้มแข็งแท้

“ความเข้มแข็งไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณสามารถทำ แต่มาจากการมีชัยชนะเหนือสิ่งที่คุณเคยคิดว่า คุณไม่สามารถทำได้!” (Strength doesn’t’ come from what you CAN Do.  It comes from overcoming the things you once thought [...]