ธ.ค. 232016
 
พระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า

พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ทูต‍สวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขา‍ทั้ง‍หลายว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าว‍ดีมายังพวก‍ท่าน เป็นความยินดีอย่าง‍ยิ่งที่จะมาถึงคนทั้ง‍หลาย เพราะว่าในวัน‍นี้ พระ‍ผู้‍ช่วย‍ให้‍รอดของพวก‍ท่านคือพระ‍คริสต์องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้ามาประ‌สูติที่เมืองของดาวิด (ลูกา 2:10-11) ทูตสวรรค์เริ่มด้วยการประกาศถึงสิ่งมหัศจรรย์ล้ำเลิศแก่คนเลี้ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 222016
 
โยเซฟ วีรบุรุษเบื้องหลัง

โยเซฟ วีรบุรุษเบื้องหลัง แต่โย‌เซฟคู่‍หมั้นของเธอเป็นคนชอบ‍ธรรม ไม่ต้อง‍การจะแพร่ง‍พรายความเป็นไปของเธอ ต้อง‍การจะถอนหมั้นเสียลับๆ (มัทธิว 1:19) โยเซฟเป็นวีรบุรุษผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราววันคริสตมาส แน่นอนสมัยนั้นยังไม่มีใครแต่งเพลงคริสตมาสให้ท่าน แต่ท่านคือวีรบุรุษตัวจริง พระคัมภีร์บอกเราว่าโยเซฟเป็นคน “ชอบธรรม” (มัทธิว 1:19) ท่านรักมารีย์มากมาย [อ่านต่อ]

ธ.ค. 212016
 
สาระสำคัญของวันคริสตมาส

สาระสำคัญของวันคริสตมาส นี่‍แน่ะ หญิง‍พรหม‌จารีคนหนึ่งจะตั้ง‍ครรภ์ และคลอด‍บุตร‍ชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิม‌มา‌นู‌เอล” (แปลว่า พระ‍เจ้าสถิตกับเรา) (มัทธิว 1:23) มีใครส่งความสุขให้คุณในเทศกาลคริสตมาสนี้หรือยังครับ?  …หรือว่าอาจเร็วเกินไป แน่นอนคริสตมาสอาจไม่ใช่เวลาแห่งความสุขของทุกๆคน สำหรับบางคนอาจตกงาน อาจมีหนี้สิน ซึ่งไม่ใช่เวล [อ่านต่อ]

ธ.ค. 202016
 
ขอบพระคุณ - การแสดงออกอย่างสูงสุดของความเชื่อ

ขอบพระคุณ : การแสดงออกอย่างสูงสุดของความเชื่อ และจงให้สันติ‍สุขของพระ‍คริสต์นำพาจิต‍ใจของท่านทั้ง‍หลาย พระ‍เจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียว‍กันก็เพื่อสันติ‍สุขนี้ และจงมีใจขอบ‍พระ‍คุณ (โคโลสี 3:15) ถ้าความกังวลอยู่ตรงข้ามกับความเชื่อ ถ้าเช่นนั้นการขอบพระคุณก็เป็นการแสดงออกของความเชื่อ – ที่จริง เป็นการแสดงออกในแบบที่สูงสุดด้วย คุณอาจกล่าวว่า “ฉันไ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 192016
 
ของขวัญที่ไม่สมควรได้รับ

ของขวัญที่ไม่สมควรได้รับ แต่พระ‍เจ้าทรงสำแดงความรักของพระ‍องค์แก่เรา คือขณะ‍ที่เรายังเป็นคน‍บาปอยู่นั้น พระ‍คริสต์สิ้น‍พระ‍ชนม์เพื่อเรา (โรม 5:8) นี่เป็นเวลาของปี เราตื่นเต้นหรือไม่เมื่อได้ออกไปซื้อของขวัญวันคริสตมาสให้ใครต่อใคร? คุณมีชื่อใครบ้างอยู่ในลิสต์ของขวัญที่ต้องซื้อ? ปกติ เราจะให้ของขวัญแก่คนในครอบครัวและเพื่อนๆ เราอยากซื้อของขวัญให้แก่คนท [อ่านต่อ]

ธ.ค. 182016
 
สารจากศิษยาภิบาล

18 ธันวาคม 2016 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ดีใจที่อาทิตย์ที่แล้วมี 2 คนรับเชื่อในพระคริสต์ แม้ว่าพวกเขาจะเยาว์วัยอยู่ก็ตาม คือ 1.น้อง ออฟ  (ด.ช.พฤฒิกุล พฤฒกิตติ)    2.น้องเฟิร์ธ  (ด.ช. ธนวัฒน์ พุทธรักษา) ผมภูมิใจแทนคุณแม่ของทั้ง  2 ที่สอนพวกเขามาดี และอยากให้สมาชิก CJ ทุกคน ทุกครอบครัวสอนลูกหลานในทางของพระเจ้า ตั้งแต่พวกเขายังเล็ก ๆ เช่นกัน จนพวกเขาเข้าใ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 172016
 
ยังไม่ยอมให้อีกหรือ?

ยังไม่ยอมให้อีกหรือ? “ไม่มีสิ่งใดที่คุณ ไม่ได้ให้ออกไป จะเคยเป็นของ ๆ คุณ!” (Nothing that you have not given away will ever be really Yours.)           -C.S. Lewis- หากเรามีสิ่งใดแล้วไม่เคยใช้ ก็เหมือนกันว่า เราไม่เคยมีสิ่งนั้นเลย มีเก้าอี้ แต่ไม่เคยนั่ง ก็เหมือนไม่เคยมีเก้าอี้ มีรถ (จักรยาน) แต่ไม่เคยขับ(ขี่) ก็เหมือนไม่เคยมี มีเงิน แต่ไม่ใช้ ก็เห [อ่านต่อ]