พ.ค. 242016
 
คุณให้ความตั้งใจ พระเจ้าประทานพลัง

เหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทำ คนนั้นจึงมีบาป (ยากอบ 4:17) คุณเป็นคนประเภทที่เชื่อว่า “รอถึงวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่สาย” หรือเปล่า? หนึ่งนิ้วที่ชี้ไปถามคุณ แต่อีกสามนิ้วที่เหลือชี้กลับมาที่ตัวผมครับ ผมกำลังพูดเรื่องอะไร? กำลังพูดเรื่อง “ผัดวันประกันพรุ่ง” ทราบหรือไม่ผัดวันประกันพรุ่งเป็นความบาป? ที่พูดเช่นนี้เพราะบาปไม่ใช่แค่ทำความผิด [อ่านต่อ]

พ.ค. 232016
 
คุณมอบทางทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้าหรือยัง?

จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้า วางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ (สดุดี 37:5) ทุกคนบนโลกนี้มีคำถามพื้นฐานที่ถามกัน : “ฉันเป็นใคร?” และ “ฉันมาทำอะไรที่นี่?” เคยมีสมัยที่บางคนไปเปิดพระคัมภีร์ดูแล้วได้พบคำตอบ แต่ยุคนี้ คนกลับมุ่งไปในทิศทางไปที่แตกต่างกัน บางคนไปเข้าลัทธินิวเอจ เข้ากลุ่มเน้นเรื่องวิญญาณ พึ่งพิงคนทรง หมอดู หรือนักจิตวิทยา เพื่อ [อ่านต่อ]

พ.ค. 222016
 
สารจากศิษยาภิบาล

22 พฤษภาคม 2016 สวัสดีชาว CJ และผู้มาเยี่ยมเยียน ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกท่านมานมัสการพระเจ้าร่วมกัน ในวันนี้ได้ ผมขอส่งคำทักทายมาจาก USA  เพราะผมไปประชุมสหสมาคมพระคริสตธรรมโลกที่ รัฐ ฟิลาเดลเฟีย ผมกำลังกลับมา เดี๋ยวคงได้พบกันนะครับ สำหรับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนแล้ว และมาจากคริสตจักรอื่น ๆ มีความประสงค์จะเป็นสมาชิกคริสตจักรแห่งนี้ ท่านทำได้ดังนี้ อธิษฐา [อ่านต่อ]

พ.ค. 212016
 
ชนะเพราะความเป็นหนึ่ง

“ที่ไหนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่นั่นมีชัยชนะอยู่เสมอ!” (Where there  is unity,  there is always victory.)   -Publilius Syrus-   ทีมฟุตบอลนอกสายตาอาจกลายมาเป็นแชมป์ได้   หากว่าพวกเขาเล่นด้วยกันได้ดีอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในขณะที่ทีมรวมดาราที่แต่ละคนต่างมีความเป็นตัวของตัวเองสูง แต่ไม่อาจหล่อหลอมจนกลายเป็นทีมได้ พวกเขาอาจไปไม่ถึงดวงด [อ่านต่อ]

พ.ค. 202016
 
คำตอบสำหรับทุกๆปัญหา

คนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่ แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า (1โครินธ์ 1:18) ผมเคยพบนักกฎหมายคนหนึ่งบนเครื่องบิน เราคุยกันว่าเราชอบอ่านเรื่องแบบไหน  ผมบอกเขาว่า  “ผมอ่านหนังสือพิมพ์ หนังสือเป็นเล่ม บทความ บทเฝ้าเดี่ยว แต่จะเริ่มต้นด้วยการอ่านพระคัมภีร์” เขาพูดว่า “ถ้าคุณไม่อ่านให้มากกว่านี้ คุณจะม [อ่านต่อ]

พ.ค. 192016
 
คริสตจักรจริงๆแล้วแปลว่าอะไร

เขาก็พาเด็กนั้นมาหาพระองค์ และเมื่อเห็นพระองค์แล้ว ในทันใดนั้นผีนั้นจึงทำให้เขาชัก ล้มลงกลิ้งเกลือกที่ดิน มีน้ำลายฟูมปาก พระองค์จึงตรัสถามบิดานั้นว่า “เป็นอย่างนี้มานานสักเท่าไร” บิดาทูลตอบว่า “ตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆมา และผีก็ทำให้เด็กตกในไฟ และในน้ำบ่อยๆ หมายจะฆ่าเสียให้ตาย แต่ถ้าท่านสามารถช่วยได้ ขอท่านโปรดกรุณาเถิด” พระเยซู [อ่านต่อ]

พ.ค. 182016
 
สุภาษิตก็คือสุภาษิต ไม่ใช่พระสัญญา

จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป  และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น (สุภาษิต 22:6) พ่อแม่บางคนเหมือนเดินลงหลุมก่อนวัยอันควรเพราะมีลูกนอกคอก ออกนอกทางของพระเจ้า บางคนนำสุภาษิตข้อนี้มาใช้ตำหนิพ่อแม่ที่เป็นทุกข์ใจในเรื่องลูกอยู่แล้ว พี่น้องครับ – สุภาษิตก็คือสุภาษิต ถ้าคุณอ่านหนังสือสุภาษิตและพยายามทำให้กลายเป็นพระสัญญา คุณก็อาจสูญเสียคว [อ่านต่อ]