พ.ย. 302014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

30 พฤศจิกายน 2014 CJ ที่รัก! ขอพระคุณ ความรัก และสันติสุขจากพระเจ้าจงดำรงอยู่กับชาว CJ และผู้มาเยือนทุกท่านเทอญ เช้านี้ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี ผมดีใจที่เรามาร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันได้ในวันนี้ และอย่าลืมว่า 1. วันนี้ (30 พ.ย.) ตั้งแต่ 5 โมง […]

พ.ย. 292014
 
ความนับถือต้องได้มา

“ความนับถือ…เป็นสิ่งที่ต้องคู่ควรกับการได้มา ความซื่อตรง… เป็นสิ่งที่ต้องแสดงความชื่นชม ความไว้วางใจ…เป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้มา ความจงรักภักดี…เป็นสิ่งที่ต้องสนองคืนกลับไป” (Respect is… earned. Honesty is… appreciated. Trust is gained. Loyalty is …returned.)      คนเรามักเรียกร้อง หรือ […]

พ.ย. 282014
 
สิ่งแรกคือ...รู้ตอนจบ

พระเจ้าผู้ทรงอยู่เดี๋ยวนี้ ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน ผู้จะเสด็จมานั้น และผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ได้ตรัสว่า “เราเป็นอัลฟา และโอเมกา  (วิวรณ์ 1:8) เด็กชายคนหนึ่งขณะนั่งอ่านนวนิยายฆาตกรรมลึกลับ เริ่มว้าวุ่นใจเพราะไม่รู้ว่านางเอกจะตายตอนจบหรือเปล่า เพื่อจะอ่านได้อย่างสบายใจ เขาจึงพลิกไปอ่านบทสุดท้ายของหนังสือและพบว่าเธอไม่ตาย หลังจากนั้น เวลาอ่านว่าผู้ร้ายกำลังคิดแผนการชั่ว เขาก็แค่ยักไหล่คิดและพูดกับตัวเองว่า “ถ้าแกรู้ในสิ่งที่ฉันรู้ แกคงไม่กล้าซ่าโหดขนาดนี้” คริสเตียนรู้ตอนจบดี ซึ่งทำให้เรารับมือกับปัจจุบันได้ […]

พ.ย. 272014
 
สิ่งดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิ่งของ

สิ่งดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิ่งของ แล้วพระองค์จึงตรัสแก่เขาทั้งหลายว่า “จงระวังและเว้นเสียจากการโลภทุกประการ เพราะว่าชีวิตของคนมิได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือย” (ลูกา 12:15) สิ่งต่างๆของเป็นเพียงข้าวของที่เราครอบครองและใช้ไป ทั้งหมดจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเมื่อชีวิตจบสิ้นลง เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใด เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้น (1ทิโมธี 6:7) ************ แล้วอะไรคือสิ่งสำคัญแท้จริงในชีวิต? “ความสัมพันธ์”! เพื่อน และครอบครัว คนที่แบ่งปันเรื่องราวที่เราสนใจ และแบ่งเบาความทุกข์โศกเศร้าของเรา น้ำมันและน้ำหอมกระทำให้ใจยินดี […]

พ.ย. 262014
 

อย่าออกนอกขอบเขตของพระคัมภีร์ พระธรรม        1โครินธ์ 4:1-21 อ้างอิง             1คร.1:18-19,31;3:5;13,19-20;4:14;6:5;7:17;9:12,14,17,18,23;11:1;15:1;16:10;2คร.10:18;11:23-27 บทนำ             เราควรจะสำนึกอยู่เสมอว่า เราเป็นคนของพระเจ้า เราเป็นผู้รับใช้และผู้รับฉันทะในการเป็นตัวแทนในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า เราต้องถ่อมใจ และรวมพลังเป็นหนึ่งในการทำพันธกิจของเรา! บทเรียน 4:1 “ให้​ทุก‍คน​ถือ‍ว่า​เรา​เป็น​คน​เช่น‍นี้​คือ​เป็น​เหมือน​คน​รับ‍ใช้​ของ​พระ‍คริสต์ และ​เป็น​ผู้​รับ​มอบ​ฉัน‌ทะ​ให้​ดู‍แล​สิ่ง​ล้ำ‍ลึก​ของ​พระ‍เจ้า”            (This is […]

พ.ย. 252014
 
ออกทางประตูหลัง

ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อท่านถูกทดลองนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้ (1โครินธ์ 10:13) ทางออกมีอยู่เสมอ ประตูหลังมีอยู่เสมอ (บางครั้งก็ประตูหน้า หรือไม่ก็หน้าต่าง) คุณอาจคิดว่าจนมุม ไม่มีทางหลุดพ้นจากเงื้อมมือของซาตาน แต่มีทางออกอยู่เสมอครับ ศัตรูอาจจะข่มขู่คุณ แต่ไม่มีทางเกินกว่าพระคุณ พระปัญญา ที่จะอนุญาตให้เกิดขึ้น […]

พ.ย. 242014
 
นี่คือเรื่องที่ฉันจะยึดมั่นเอาไว้

เขาตอบว่า “ชายคนนั้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบ สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบคือข้าพเจ้าเคยตาบอด แต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้ว” (ยอห์น 9:25) วันหนึ่งขณะพระเยซูเดินไปตามถนนฝุ่นในกรุงเยรูซาเล็ม และพบกับชายตาบอดแต่กำเนิดนั่งอยู่ข้างทาง พระองค์ทรงบ้วนน้ำลายลงดิน ทำน้ำลายเป็นโคลน ทาไปที่ตาของชายคนนั้น และตรัสว่า “จงไปล้างโคลนออกเสียในสระสิโลอัมเถิด” เมื่อชายผู้นั้นล้างโคลนที่ตาออก เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขามองเห็น เห็นแสงอาทิตย์ เห็นน้ำกระเพื่อมในสระ เห็นลายเส้นบนฝ่ามือของตัวเอง เขามองเห็นแล้ว ผู้คนในเมืองต่างก็รู้สึกประหลาดใจ […]