ธ.ค. 022016
 
อย่าให้การเปลี่ยนแปลงขโมยความชื่นชมยินดีไป

อย่าให้การเปลี่ยนแปลงขโมยความชื่นชมยินดีไป เพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่ มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จ มันจะไม่มุสา ถ้าดูช้าไป ก็จงคอยสักหน่อย มันจะมาถึงแน่‍นอน คงไม่ล่า‍ช้านัก ดู‍เถิด คนหยิ่ง‍จอง‌หอง จิต‍ใจภาย‍ในเขาไม่ซื่อ‍ตรง แต่ว่าคนชอบ‍ธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อ‍สัตย์ (ฮาบากุก 2:3-4) ฮาบากุกบอกเราว่าในเวลาของท่านซึ่งเหมือนกับวันเวลาของ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 012016
 
เรียนรู้ที่จะนิ่ง

เรียนรู้ที่จะนิ่ง “จงนิ่งเสีย และรู้เถิดว่า เราคือพระ‍เจ้า…” (สดุดี 46:10ก) ความจริงคือ:  คำว่า “นิ่งเสีย” – เหมือนคำสั่งว่า “อย่าขยับ” คำๆนี้ไม่มีอยู่ในสมองฉัน ไม่ว่าจะ “ยืนนิ่งๆ – นั่งนิ่งๆ – นอนนิ่งๆ” ไม่มีทาง ไม่ขยับขาก็ต้องขยุกขยิกอยู่ในเก้าอี้ ผุดลุกผุดนั่งบนเตียงทุกๆสองนาที ขยับตัวไปมาเพื่อให้นั่งสบายขึ้น ดังนั้นเมื่อพระเจ้ [อ่านต่อ]

พ.ย. 302016
 

มารู้จักกับ ทิตัส (Titus) ทิตัส (Titus, ภาษากรีก Titos)เป็นคริสเตียนเชื้อสายกรีก ที่คลุกคลีอยู่กับอัครทูต เปาโล เกือบ 20 ปี ทิตัส ประสบความสำเร็จมาจนกลายเป็นผู้นำคริสตจักรในเมืองโครินธ์ ในดาลมาเทีย แถบทะเลอเดรียติก และในตอนสุดท้ายไปอยู่ที่เกาะครีต ทิตัสกลายมาเป็นหนึ่งในผู้รับจดหมายจากอัครทูตเปาโล ที่กลายมาเป็นพระธรรมทิตัสในพระคัมภีร์ อัครทูตเปาโลเอ [อ่านต่อ]

พ.ย. 292016
 
พระเจ้ากำลังดึงความสนใจจากคุณหรือ?

พระเจ้ากำลังดึงความสนใจจากคุณหรือ? คนชอบธรรมนั้นถูกข่มใจหลายอย่าง  แต่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมด (สดุดี 34:19) บางครั้งพระเจ้าจะปล่อยให้เราทนทุกข์หรือเจ็บป่วยเพื่อเรียกให้เราหันกลับมาหาพระองค์ ตัวอย่างเช่น เราอาจต่อต้าน หรือดื้อดึงกับพระองค์ และพระองค์ต้องการหยุดเรา เหมือนผู้เผยพระวจนะโยนาห์  ในหนังสือสดุดี 119:67 กล่าวว่า “ก่อนที่ข้าพระองค [อ่านต่อ]

พ.ย. 282016
 
ไม่ใช่คนนอกอีกต่อไป

ไม่ใช่คนนอกอีกต่อไป และนี่‍แน่ะ ม่านในพระ‍วิหารก็ฉีก‍ขาดออกเป็นสองท่อนตั้ง‍แต่บนตลอดล่าง แผ่น‍ดินก็ไหว ศิลาก็แตกออกจากกัน (มัทธิว 27:51) ถ้าผมสามารถกลับไปอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ หนึ่งในช่วงเวลาที่อยากไปอยู่ที่สุดคือเมื่อ “ม่านในพระวิหารฉีกขาดออกเป็นสองท่อน”   ด้านในของพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม ในอภิสุทธิสถานที่หีบแห่งพันธสัญญาตั้งอยู่ ม [อ่านต่อ]

พ.ย. 272016
 
สารจากศิษยาภิบาล

27 พฤศจิกายน 2016 สวัสดีครับชาวCJ และผู้มาเยี่ยม ขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้ตอบสนองคำเชิญชวนของผมที่จะลงชีวิตด้วยกันกับผมในการรับใช้ทั้งหมด8ท่านดังนี้ คุณพรพรรณ เจริญวงศ์  คุณรัตนา วุฒินนชัย คุณสุกันยา ชมกลิ่น คุณหทัยรัตน์ บุญเพียรผล คุณศักดิ์ชัย อังกุรัตน์ คุณเกรียงชัย ตันติโสภารักษ์ คุณธีรชัย สุริยะพงษ์ คุณวุฒิพงษ์ โชคศุภจินดา คุณคริสโตเฟ [อ่านต่อ]

พ.ย. 262016
 
ข่าวประเสริฐคืออะไร?

ข่าวประเสริฐ (Good News) คืออะไร? ฉันอยากรู้ว่า ข่าวประเสริฐคืออะไร? โดยทั่วไป คำว่า “ข่าวประเสริฐ” มาจากคำว่า “Gospel” ที่หมายความว่า “คำสอนและการสำแดงของพระเยซูคริสต์” หรือ  “ชีวประวัติของพระเยซูและคำสอนของพระองค์(ในพระกิตติคุณ 4 เล่ม)” ในพระคัมภีร์ คำว่า gospel เป็นคำที่แปลมาจาก คำนามภาษากรีก “euangelion” ปรากฏ 76 ครั้งที่แปลว่า “ข่าวดี” (Good N [อ่านต่อ]