ก.ค. 232015
 
ผู้เชื่อมีหน้าที่เป็นผู้อารักขาที่ดีแห่งข่าวประเสริฐ

ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกัน เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี ที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า (1เปโตร 4:10) ผมรู้คำว่า “ผู้อารักขา” ฟังดูเหมือนเป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้ในโบสถ์ แต่ที่จริงผู้อารักขาคือคนที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลสิ่งที่มีค่า และผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าได้มอบบางสิ่งท [อ่านต่อ]

ก.ค. 222015
 

อ่อนแอลงเมื่อใด…ก็จะเข้มแข็งขึ้นเมื่อนั้น! พระธรรม        2โครินธ์ 12:1-21 อ้างอิง             2คร.11:5,11,16.30;10:8;8:6,16;6:4;13:1,4;2:1,4;1คร.1:11;3:3;2:3,10;15:9-10;4:14-18;10:14 บทนำ              ความเข้มแข็งของคริสเตียน ไม่ได้อยู่ที่ความสามารถหรือกำลังของตัวเอง แต่ขึ้นอยู่กับพระคริสต์ที่ทรงสถิตภายในตัวของเราทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกครั [อ่านต่อ]

ก.ค. 212015
 
การจัดเตรียมของพระเจ้าในท่ามกลางความทุกข์

นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา (วิวรณ์ 3:20) ครั้งแล้วครั้งเล่าผู้คนจะมาถามผมด้วยคำถามนี้ : “ถ้าพระเจ้ามีจริง ทำไมถึงปล่อยให้มีความทุกข์ขนาดนี้?” ไม่มีคำตอบที่ง่ายสำหรับคำถามนี้โดยเฉพาะเมื่อบางคนกำลังเศร้าโศก หรือเป็นทุกข์แสนสาหั [อ่านต่อ]

ก.ค. 202015
 
พระเยซูไม่ปล่อยให้คุณทนทุกข์เกินกว่าจะทนไหว

คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ (ยากอบ 1:12) จะชอบหรือไม่ การทนทุกข์นั้นอยู่ในหลักสูตรของพระเจ้า พระองค์มีพระบุตรองค์เดียวผู้ปราศจากบาป แต่ก็ต้องทนทุกข์ แล้วทำไมเราถึงดำเนินชีวิตโดยคิดว่าเราไม่ควรต้องเจอความทุกข์? คงเป็นไปไม่ได้ที่เราในฐ [อ่านต่อ]

ก.ค. 192015
 
สารจากศิษยาภิบาล

19 กรกฎาคม 2015 ขอสวัสดีชาว CJ ทุกท่าน ช่วงนี้มีสมาชิกหลายท่านเดินทางไปต่างประเทศ ทำให้เราคิดถึงเป็นพิเศษ อาทิ คุณบอยด์ กับครอบคัว –ไป CA,USA คุณแคท และคุณออม –ไปอังกฤษ คุณโบ คุณคิด – ไป NY, USA คุณแบ๊ว – ไปอิตาลี่   ฯลฯ นี่ยังไม่นับบางคนเดินสายทั่วประเทศไทยอย่างคุณอ๋อย คุณแม็กซ์ +มาร์ค ขอพระเจ้าทรงนำและคุ้มครองทุกท่าน สำหรับคนที่ยังอยู่ก็กำลังคึกค [อ่านต่อ]

ก.ค. 182015
 
ชนะหรือแพ้?

“ชนะไม่ต้องอวด แพ้ไม่ต้องแก้ตัว!” (Win without boasting. Lose without excuse.)  -Albert Payson Terhune (1872-1942) ชีวิตของเรามีทั้งแพ้และชนะ! เวลาชนะเราก็ยินดี    เวลาแพ้เราก็เสียใจ เวลาชนะใคร ๆ ก็มาร่วมแสดงความยินดี    เวลาแพ้ อาจมีหลายคนสาปส่งหรือรุมซ้ำเติม จึงไม่มีใครอยากแพ้   แต่บางครั้งเราอาจประสบกับความพ่ายแพ้โดยไม่คาดคิด ในทำนองเดียวกัน เรา [อ่านต่อ]

ก.ค. 172015
 
ฤทธิอำนาจของพระเจ้าตามหลังการเชื่อฟัง

แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอาย พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่น และเห็นว่าไร้สาระ เพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญ เพื่อมิให้มนุษย์สักคนหนึ่งอวดต่อพระเจ้าได้ (1โครินธ์ 1:27-29) ถ้าพระเจ้าตรัสว่า “เรากำลังมองหาสตรีที่จะมาช่วยแผนก [อ่านต่อ]