มี.ค. 242015
 
อะไรคือความสำเร็จ?

อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม (โรม 12:2) คุณคงเคยได้ยินคำว่า “คนที่มีของเล่นมากที่สุดคือผู้ชนะ” นี่เรียกว่าเป็นความสำเร็จหรือเปล่า? ได้ทำตามความฝันล่ะ? ได้ทุกสิ่งที่อยากได้ล่ะ? มีรายได้มากพอที่จะไม่ต้องทำงานอีก? ขออนุญาตบอกคุณว่าอะไรคือความสำเร็จครับ และขอพูดอย่างไม่อ้อมค้อม ความสำเร็จคือได้ก้าวหน้าไปในการตระหนักถึงน้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตคุณ นี่คือความสำเร็จ ไม่เกี่ยวกับว่าคุณทำเงินได้มากเท่าไร ไม่เกี่ยวกับชื่อเสียงโด่งดังของคุณ […]

มี.ค. 232015
 
ถ้ามีมารเข้ามาป่วน แสดงว่าคุณกำลังไปถูกทาง

เพราะว่าที่นี่มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวาง น่าจะเกิดผล ทั้งคนขัดขวางก็มีเป็นอันมากด้วย (1โครินธ์ 16:9) ทุกวันนี้มีนักเทศน์จำนวนมากที่อ้างว่าคุณถ้าตัดสินใจเลือกติดตามพระเยซู แปลว่าชีวิตคุณจะง่ายขึ้น จะได้รับการอวยพรทั้งด้านเงินทองและข้าวของ เพราะเป็นคริสเตียน ผมขอพูดตรงๆเลยนะครับ ถึงชีวิตคริสเตียนจะเต็มด้วยพระพรมากมายจากพระเจ้า แต่ก็มาพร้อมกับการต่อต้านที่มากมายด้วย หลายคนจึงผิดหวังเมื่อเผชิญการทดลองหรือเผชิญความยากลำบากเมื่อเดินไปกับพระเยซูคริสต์ เมื่อคุณพยายามทำบางอย่างเป็นพิเศษเพื่อพระสิริของพระเจ้า คุณจะเจอกับการต่อต้านและถูกเผชิญหน้า ที่จริง ในฐานะผู้เชื่อ เราถูกเรียกให้มามีชีวิตที่เต็มด้วยความขัดแย้ง เพราะเมื่อคนของพระเจ้าพยายามขึ้นมานำและทำสิ่งยิ่งใหญ่ในพระนาม พลังแห่งความชั่วร้ายก็พยายามเข้ามาหยุดยั้ง […]

มี.ค. 222015
 
สารจากศิษยาภิบาล

22 มีนาคม 2015 สวัสดีพี่น้องทุกท่าน ขอส่งความสุขมายังพี่น้องทุกท่านที่มานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรแห่งความสุขในวันนี้ ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร เราขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี และขอยินดีกับ 4 ท่านที่รับบัพติศมาในอาทิตย์ที่แล้ว และขอขอบคุณสำหรับคำพยานแห่งความเชื่อของ 1. คุณสุริยัน สัมฤทธิ์ (ต้น)           2. คุณ ธนากร เบี้ยวน้อย […]

มี.ค. 212015
 
โกรธ vs โหด!

“การโกรธ เป็นเรื่องที่รับกันได้ แต่ความโหด นี่เป็นเรื่องที่ยากเกินจะรับได้!” (It is Okay To be Angry. It is never OkayTo be Cruel.) เรามักมีสาเหตุที่จะโกรธได้อยู่เสมอ แต่ความโกรธดังกล่าวไม่ได้ให้ความชอบธรรมแก่เราที่จะตอบโต้อะไรแบบโหดๆ ต่อผู้ใด! ความ […]

มี.ค. 202015
 
ทำไมพระเจ้าถึงเลือก?

เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉาย แห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมาก (โรม 8:29) ผมรู้สึกขำทุกครั้งที่ได้ยินคนโต้แย้งกันเรื่องการทรงเลือกของพระเจ้า พวกเขาถียงกันไม่จบสิ้นว่าใครที่พระเจ้าเลือก ใครไม่ถูกเลือก แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าเลือกคุณหรือเปล่า แต่น้อยคนนักจะถามว่าทำไมพระเจ้าถึงเลือกบางคน แล้วทำไมเราถึงถูกเลือก? พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเลือกเราเพื่อให้เปลี่ยนไปเป็นพระฉายพระบุตรที่รักของพระองค์ พระเจ้าทรงให้เกิดผลดีในทุกสิ่งเพื่อให้เราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ อะไรบ้างที่ทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซู อาจเป็นการข่มเหง ความยากลำบาก การทนทุกข์ และที่อาจเป็นได้คือพระพรที่ประทานให้มากล้น แต่ทั้งหมดอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า […]

มี.ค. 192015
 
อธิษฐานเผื่อชายในชีวิตคุณ

เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ (เอเฟซัส 6:12) ในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมดที่พระเจ้ามอบให้ผู้หญิง นักรบฝ่ายวิญญาณหรือนักอธิษฐาน น่าจะเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นักอธิษฐานคือผู้ทำหน้าที่อธิษฐานแทนผู้อื่น มาจากคำในภาษากรีก enteuxis หมายถึงคนที่ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ เพื่อเป็นตัวแทนร้องทูลขอบางสิ่งให้ผู้อื่น เป็นความหมายเดียวกับสมัยนี้ เราเข้าเฝ้ากษัตริย์เหนือกษัตริย์ เป็นตัวแทนร้องทูลเพื่อผู้อื่น สิ่งที่สำเร็จได้จากหัวเข่าของเราในพื้นที่ๆมองไม่เห็น ที่สุดแล้วจะส่งผลต่อพื้นที่ๆเรามองเห็น […]

มี.ค. 182015
 

ผู้ใดไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง พระธรรม        1โครินธ์ 16:1-24 อ้างอิง             กจ.24:17;20:7;18:21,12,19-24;16:1;14:27;15:33;16:6,9;9:13;2:1,9 บทนำ              มีสิ่งที่สำคัญในการรับใช้ของ อ.เปาโล อยู่ 4 ประการคือ พระเจ้า การเงิน โอกาส และ คน สิ่งเหล่านี้ยังคงสำคัญต่อพวกเราในปัจจุบันนี้เช่นกัน! บทเรียน […]