ม.ค. 202015
 
ทิ้งความกลัว - โอบรับพระพร

“สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” (เอเฟซัส 1:3) รู้หรือไม่ ความกลัวอาจทำให้คุณลืมสิ่งต่างๆ? ผมไม่ได้หมายถึงลืมเบอร์โทรศัพท์ ลืมชื่อคน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณมักลืมสิ่งเหล่านี้ แต่หมายถึงความกลัวที่ทำให้คุณลืมพระพร การเจิม ฤทธิอำนาจของพระเจ้า – ทุกสิ่งที่คุณได้รับและครอบครองอยู่เมื่อเชื่อในพระเยซู! สิ่งนี้เคยเกิดกับทิโมธีมาแล้ว ท่านได้รับของประทานและพระคุณอย่างเต็มเปี่ยมจากพระเจ้าเพื่อปฏิบัติงานได้ตามที่พระเจ้ามอบหมาย แต่ในท่ามกลางความกลัวท่านก็ลืม อ.เปาโลจึงต้องย้ำเตือน (ดู […]

ม.ค. 192015
 

3. การสังหารทารก และผู้บริสุทธิ์ต้องรับทุกข์ (มัทธิว 2:13-18) คำนำ มัทธิวทำให้นักศึกษาพระคัมภีร์ต้องเจอปัญหาหลายประการในการตีความพระกิตติคุณของท่านในบทที่สอง อย่างที่ชี้ให้เห็นในบทเรียนที่แล้ว ท่านอ้างพระวจนะจากพระคัมภีร์เดิมถึงสี่ครั้งในบทที่สอง มีพระวจนะแค่ข้อเดียวที่คำพยากรณ์ตรงกับเหตุการณ์การประสูติของพระเยซู นั่นคือมีคาห์ 5:2 ในมัทธิว 2:6 มีคาห์พยากรณ์ว่าเบธเลเฮมจะเป็นที่ประสูติของพระเมสซิยาห์ ชัดเจนและตรงที่สุด แม้พวกนักศาสนาในเยรูซาเล็มที่ไม่เชื่อก็ยังเข้าใจ อีก 3 ข้อจากพระคัมภีร์เดิมที่นำมาใช้ในมัทธิว […]

ม.ค. 182015
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

18 มกราคม 2015 สวัสดีครับชาว CJ และผู้มาเยี่ยม ผมขอส่งคำทักทายมาจากเชียงใหม่ ! วันนี้ ต้องรับใช้พี่น้องที่คริสตจักรบูรณาการ (The One Church) และเยี่ยมพี่น้องชาว CJ ในเชียงใหม่ด้วย ผมขอแสดงความยินดีกับทั้ง 10 ท่านที่รับบัพติศมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้พิธีใน   […]

ม.ค. 172015
 
ความหยิ่งยโสที่ไร้ค่า!

“ยอมเสียความหยิ่งยโสของคุณไปกับคนที่คุณรัก ดีกว่า ยอมเสียคนที่คุณรักไปกับความหยิ่งยโสของคุณ!” “It is better to lose your pride with someone you love rather than to lose that someone […]

ม.ค. 162015
 
ในพระหัตถ์พระองค์

วันเวลาของเขาถูกกำหนดไว้เสียแล้ว และจำนวนเดือนของเขาก็อยู่กับพระองค์ พระองค์ทรงกำหนดขอบเขตของเขาไม่ให้เขาผ่านไปได้   (โยบ 14:5) พระคัมภีร์บอกว่าวันเวลาของเราถูกนับไว้แล้ว แปลว่าวันหนึ่งจะมาถึง (เราไม่รู้เมื่อไร) ที่เราจะไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไป เราอาจกลุ้มกังวลใจ หรือเราแค่วางใจในพระเจ้าผู้ทรงทราบดีว่าวันนั้นคือเมื่อไร แต่ไม่ได้แปลว่าให้ออกไปทำเรื่องเสี่ยงๆที่ไม่จำเป็นเช่น กระโดดบันจีจั๊มพ์ลงจากสะพานสูง หรือไปโต้คลื่นกับปลาฉลาม แต่หมายความว่าเราตระหนักความจริงได้ว่าชีวิตของเราเป็นของพระเจ้า และเราอยู่ในพระหัตถ์พระองค์ นี่เป็นความคิดที่ทำให้เราอบอุ่นใจ เพราะหมายถึงว่าก่อนพระเจ้าจะพากลับบ้าน จะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับเรา เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก […]

ม.ค. 152015
 
ให้ชีวิตใหม่ของคุณดันชีวิตเก่าออกไป

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2โครินธ์ 5:17) สายตาเราชื่นชมกับความงดงามของใบไม้ในฤดูกาลที่เปลี่ยนสีสัน เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้ที่เปลี่ยนสีจะค่อยๆหลุดและปลิวร่วงจากต้น แต่มีต้นไม้บางชนิด ใบจะแค่แห้งและเปลี่ยนสี แต่จะไม่หลุดออกจากกิ่ง จนกว่า…ฤดูใบไม้ผลิมาถึง เมื่อใบใหม่สดงอกออกมา ดันใบเก่าให้หลุดร่วงลงไป นี่คือสิ่งเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับนิสัยเก่าๆ และวิถีชีวิตเดิมๆของเรา เมื่อเรามาพบพระเยซูคริสต์ ชีวิตใหม่จะดันชีวิตเก่าของเราให้หลุดออกไป ไม่ใช่เรื่องที่จะไปเด็ดใบไม้เหล่านั้นทิ้งก่อนเวลา […]

ม.ค. 142015
 

สิทธิของอัครทูต พระธรรม        1โครินธิ์ 9:1-27 อ้างอิง             1คร.1:1;2:3;3:6,8;4:15;7:7-8;10:33;12:12;15:8;2คร.4:5;6:3;11:7-12 บทนำ    เราต่างมีสิทธิ์และเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ ผิดประเพณี และผิดคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล แต่เราไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพนั้นทุกครั้งในทุกเรื่อง หากว่าไม่จำเป็น บทเรียน 9:1 “ข้าพ‌เจ้า​มี​เสรี‍ภาพ​ไม่​ใช่​หรือ? ข้าพ‌เจ้า​เป็น​อัคร‌ทูต​ไม่​ใช่​หรือ? ข้าพ‌เจ้า​เห็น​พระ‍เยซู​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ของ​เรา​แล้ว​ไม่​ใช่​หรือ? ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เป็น​ผล‍งาน​ของ​ข้าพ‌เจ้า​ใน​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ไม่​ใช่​หรือ?” […]