ก.ค. 212016
 
ความทุกข์เปิดเผยสิ่งใด

และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่า  “เจ้าได้ไตร่ตรองดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ว่าในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรม เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้าย” (โยบ 1:8) พวกเราส่วนใหญ่ยอมรับแนวคิดเรื่องความทุกข์ว่าเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะทุกข์ที่เกิดจากความประพฤติแย่ๆของตัวเอง เราไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ แต่เรามีปัญหาเมื่อมีสิ่ [อ่านต่อ]

ก.ค. 202016
 

ปฏิมากรทองคำ & เตาไฟ พระธรรม        ดาเนียล 3:1-30 อ้างอิง             ดนล. 1:6,7,17;2:12-14;4:1;5:11,13;6:7,13,20,25 บทนำ              แม้เราจะได้รับพระพรมากมายในชีวิต เพราะความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า แต่เราอาจประสบกับอุบัติภัยอย่างไม่คาดฝัน เพราะการยืนหยัดในความเชื่อของเราเช่นกัน ดังนั้นขอให้เราตื่นตัว หนักแน่น และพร้อมเผชิญกับวิกฤติต่าง ๆ ของชี [อ่านต่อ]

ก.ค. 192016
 
ทุกคนทำบาป

เพราะว่าทุกคนทำบาป  และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า (โรม 3:23) คุณอาจเป็น: “ผู้ชอบธรรม” ที่เป็นคนบาป “คนดีมีศีลธรรม” ที่เป็นคนบาป “สมาชิกคริสตจักร” ที่เป็นคนบาป “ผู้ยืนหยัดบนหลักการที่ดี” ที่เป็นคนบาป “ผู้มีการศึกษาสูง” ที่เป็นคนบาป ครับทุกคนเป็นคนบาป และพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูคริสต์เท่านั้นคือคำตอบของพระเจ้าต่อความบาปของมนุษย์  ถ้าไม่มีพระเยซูคริส [อ่านต่อ]

ก.ค. 182016
 
คุณค่าของกีต้าร์เฟนเดอร์ สตราโตคาสเตอร์ ขึ้นอยู่กับ... ?

แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเอง (2โครินธ์ 4:7) ผมอ่านพบว่ามีบางคนยอมจ่ายหนึ่งล้านดอลล่าร์สำหรับกีต้าร์ เฟนเดอร์ สตราโตคาสเตอร์ ทำไมแพงขนาดนั้น?  เพราะเป็นกีต้าร์ที่บ็อบ ดีแลน ใช้เล่นในเทศกาลดนตรีที่นิวพอร์ทในปี 1965 เป็นเทศกาลดนตรีที่มีความหมายสำหรับความเป็นดีแลน ที่เปลี่ยนจ [อ่านต่อ]

ก.ค. 172016
 
สารจากศิษยาภิบาล

17 กรกฎาคม 2016 สวัสดีครับพี่น้อง CJ, Good Morning CJ ! วันนี้ เรามีความยินดีที่จะต้อนรับทุกคน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ Today we are glad to welcome all of you either Thai or Foreigners! เราคือ คริสตจักรแห่งความสุข We are church of Joy! ขอให้เราแสดงอาการแห่งความสุขต่อพระเจ้า และคนรอบตัวของเราสักนิดนะครับ อย่างน้อยก็ส่งยิ้มและทักทายด้วยถ้อยคำแห่งมิตร [อ่านต่อ]

ก.ค. 162016
 
ทำไมพระคัมภีร์ให้ความสำคัญกับการต้อนรับแขกแปลกหน้า?

  ทำไมพระคัมภีร์ให้ความสำคัญกับการต้อนรับแขกแปลกหน้า? พระคัมภีร์ ทั้งเดิมและใหม่ ให้ความสำคัญเรื่อง “การต้อนรับแขกแปลกหน้า” หรือ “การมีอัธยาศัยไมตรี” ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “hospitality” แปลว่า  “the friendly treatment of quests or strangers : an act or show of welcome.” ส่วนคำภาษากรีก คือ “philo – xenia”  แปลว่า  ‘Love  +  stranger  =   Love of strang [อ่านต่อ]

ก.ค. 152016
 
เลือกชีวิตแม้ว่ามันไม่ง่าย

นี่แน่ะ  บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระเจ้า  ผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัล (สดุดี 127:3) หลายปีมาแล้ว ผมอ่านเจอบทความเกี่ยวกับสามีภรรยาคู่หนึ่ง เป็นที่รู้จักกันดีในเมืองที่พวกเขาอยู่ ภรรยากำลังตั้งครรภ์ แต่ปัญหาคือตอนรู้ว่าตั้งครรภ์ เธอก็พบว่าตนเองมีก้อนเนื้อมะเร็งที่ตับ วิธีเดียวที่จะรักษามะเร็งได้คือต้องให้คีโม ซึ่งจะทำให้เด็กในครรภ์ไม่รอด ทั้งคู่มีเรื่อง [อ่านต่อ]