ม.ค. 122017
 
7 สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

7สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง 1.อย่าคุยโม้โอ้อวด 2.อย่าพูดยกย่องตัวเอง 3.อย่าทอดทิ้งเพื่อน 4.อย่าสร้างปัญหาหรือเพิ่มภาระให้พี่น้อง (โดยไม่จำเป็น หรือไม่ก่อประโยชน์) 5.อย่าซื่อบื้อดื้อรั้น ปิดหูปิดตา ไม่ใส่ใจคำเตือน ยังคงเดินดุ่ยๆเข้าไปหาปัญหาหรืออันตราย 6.อย่าทำอะไรที่ดี (ตามความคิดของเรา) แต่ไม่ถูกจังหวะหรือกาลเทศะ 7.อย่าเป็นคนหยุมหยิม ทำให้คนอื่นหงุด [อ่านต่อ]

ม.ค. 112017
 

คำสอนที่ถูกต้อง พระธรรม        ทิตัส 2:1-15 อ้างอิง           1ทธ.6:1-14;5:1-2,14;3:2-3,8-11;อฟ.5:22;6:5;อพย.19:5;มธ.5:16;ทต.1:8,13;1ปต.2:12;ลก.1:47; 2ปต.1:1;มธ.20:28;5:16;รม.3:24;1คร.1:7;สภษ.16:7 บทนำ การกระทำและคำพูดของเรา มักเป็นผลมาจากสิ่งที่เราคิด และสิ่งที่เราคิดมักเกิดจาก สิ่งที่เราได้เห็นหรือได้ยินได้ฟัง หรือได้อ่านมา ดังนั้น จงระวังในการอ่ [อ่านต่อ]

ม.ค. 102017
 
ที่จริงชีวิตนี้คืออะไร?

ที่จริงชีวิตนี้คืออะไร? พระ‍เนตรของพระ‍องค์เห็นข้า‍พระ‍องค์ตั้ง‍แต่ยังไม่เป็นรูป‍ทรงวันทั้ง‍สิ้นที่กำ‌หนดให้ข้า‍พระ‍องค์นั้นถูกบัน‌ทึกไว้ในหนัง‌สือของพระ‍องค์ตั้ง‍แต่ยังไม่‍มีวัน‍นั้นเลย (สดุดี 139:16) อย่างที่เรารู้ มีคนมากมายพยายามต่อชีวิตให้ยืนยาวออกไป ไม่ว่าจะด้วยผลงานค้นคว้า – สเต็มเซล โคลนนิ่ง แช่แข็งร่างกาย หรือแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยอ [อ่านต่อ]

ม.ค. 092017
 
จริงๆแล้วคุณมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร?

จริงๆแล้วคุณมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร? “เพราะว่าสำหรับข้าพ‌เจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระ‍คริสต์ และการตายก็ได้กำ‌ไร” (ฟีลิปปี 1:21) ผมอยากให้คุณเติมคำลงในช่องว่าง:  “สำหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อ _________” อย่าเติมด้วยคำตอบที่คุณคิดว่าน่าจะเหมาะ ผมอยากให้คุณคิดถึง – สิ่งที่มีความหมายที่สุดสำหรับคุณ – เพราะนั่นคือความหมายการมีชีวิตอยู่ของคุณ คุณอ [อ่านต่อ]

ม.ค. 082017
 
สารจากศิษยาภิบาล

8  มกราคม 2017 สวัสดีครับพี่น้อง CJ สวัสดีปีใหม่ 2017  ดีใจที่เราผ่านพ้นปี 2016 มาได้ด้วยกัน วันนี้ เป็นวันอาทิตย์ที่เรามานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร ขอให้เราหันกลับไปดูคนข้างซ้าย ข้างขวา หรือด้านหน้าด้านหลังของเราว่า มีใครอยู่ครบหรือหายไปบ้าง? หากเขามาเป็นประจำอยู่แล้ว ก็ขอให้ทักทายเขาและบอกเขาว่า คุณชื่นชมที่เห็นเขา(เธอ)เป็นแบบอย่างของความคงเส้นคง [อ่านต่อ]

ม.ค. 072017
 
สัมพันธภาพจะดีกว่าที่ผ่านมาได้อย่างไร?

สัมพันธภาพจะดีกว่าที่ผ่านมาได้อย่างไร? “สัมพันธภาพที่ดีที่สุด เป็นอย่างนี้: คุยกันได้อย่างเพื่อนที่สุดรัก เล่นด้วยกันได้อย่างเด็กๆ ถกเถียงกันได้อย่างคู่ผัวตัวเมีย ปกป้องซึ่งกันได้ดุจพี่น้องกัน!” ไม่ว่าความสัมพันธ์ของเราในคริสตจักรจะเป็นอย่างไรในอดีตที่ผ่านมา แต่ปีใหม่นี้ สมควรจะเป็นเวลาที่เราได้ตัดสินใจว่าจะเอาจริงอาจังในการพัฒนาสัมพันธ [อ่านต่อ]

ม.ค. 062017
 
เห็นตนเองอย่างที่พระเจ้าเห็น

เห็นตนเองอย่างที่พระเจ้าเห็น ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระ‍คริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสาร‌พัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่‍แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2โครินธ์ 5:17) หลายปีหลังจากมาเป็นคริสเตียน ฉันมีชีวิตที่ตกอยู่ในภาพพจน์ผิดๆว่าตนเองคือใคร ไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงภายในนับแต่วันที่รับพระเยซูคริสต์เข้ามา ไม่เคยมองตนเองในแบบที่พระเจ้ามอง ถูกความรู [อ่านต่อ]