ต.ค. 152014
 

คุณค่าของความขยันและวัย พระธรรม        ปัญญาจารย์ 11:1-10 อ้างอิง            ปญจ.2:24;3:17;7:11;9:10;12:1;อสย.37:20;ยน.3:8-10;สดด.139:14-16 บทนำ           ชีวิตของเรานั้นสั้น และไม่มีอะไรแน่นอน อะไรที่เราทำได้ในขณะนี้ ก็อย่าผัดวันประกันพรุ่ง ให้ลงมือทำในทันที เพราะเราไม่รู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้น แต่ขอให้เรารับผิดชอบในการหว่านสิ่งดีทุกครั้งเมื่อมีโอกาส [...]

ต.ค. 142014
 
ดำเนินตามชีวิตใหม่

เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน (โรม 6:4) เมื่อพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ พระองค์ไม่เพียงสิ้นพระชนม์ “เพื่อเรา” เท่านั้น แต่เราตายด้วยกัน “กับพระองค์” คุณอาจกล่าวว่า “มันแตกต่างที่ตรงไหน ไม่ว่าพระองค์ยอมตายเพื่อฉัน หรือฉันยอมตายไปกับพระองค์?” ก็แค่เป็นการเล่นคำเท่านั้น ไม่ใช่นะครับ พี่น้องที่รัก [...]

ต.ค. 132014
 
คุณอ่านพระคัมภีร์แบบไหน?

พระดำรัสของพระองค์นั้น ข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆ หวานกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจโดยข้อบังคับของพระองค์ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์เกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่าง   (สดุดี 119:103-104) ตั้งแต่เป็นศิษยาภิบาลมา ผมตระหนักได้ว่าคนอ่านพระคัมภีร์หลักๆแล้วแบ่งได้เป็นสามประเภท แบบที่ผมขอเรียกว่าอ่านแบบ “น้ำมันละหุ่ง” พวกเขาเห็นพระคัมภีร์เป็นเหมือนยาน่าคลื่นใส้ แต่ก็รู้ว่ามันช่วยรักษาอาการป่วยได้ จึงตัดสินใจยอมกิน ประเภทที่สอง เกี่ยวข้องกับประเภทแรก ผมขอเรียกว่าอ่านแบบอาหารเช้า “ข้าวสาลีบด” คือคนที่เห็นพระคัมภีร์เป็นอาหารสุขภาพฝ่ายวิญญาณประเภทหนึ่ง ครับ [...]

ต.ค. 122014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

12 ตุลาคม 2014 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ที่รักยิ่ง   ผมได้รับใช้พระเจ้ามากกว่า 40 ปี ของชีวิต ผมไม่เคยทำหน้าที่ศิษยาภิบาลที่ใดที่ต่อเนื่องยาวนานเท่าที่ CJ ของเรา ผมผ่านร้อนผ่านหนาวในการรับใช้มาเยอะ แต่ไม่เคยมีที่ใดที่ให้ความสุขและความทุกข์ใจแก่ผมมากเท่าที่ CJ แต่เดี๋ยวนี้ ผมขอบคุณพระเจ้า ที่ความทุกข์ใจไม่มีอีกต่อไป [...]

ต.ค. 112014
 
พระเจ้าในทุกวาระ

“ในยามที่มีสุข จงสรรเสริญพระเจ้า   Happy moments , Praise God ในยามยากลำบาก จงแสวงหาพระเจ้า  Difficult moments, Seek God ในยามนิ่งสงบ จงนมัสการพระเจ้า   Quiet moments, Worship God ในยามเจ็บปวด [...]

ต.ค. 102014
 
ระบายความในใจ

แต่ฮันนาห์ตอบว่า “…ดิฉันเป็นหญิงที่มีทุกข์หนัก ดิฉันมิได้ดื่มเหล้าองุ่นหรือเมรัย แต่ดิฉันระบายความในใจของดิฉันออกต่อพระเจ้า (1ซามูเอล 1:15) หนังสือซามูเอลในพระคัมภีร์เดิม บันทึกเรื่องราวของนางฮันนาห์ สตรีของพระเจ้าที่กำลังมีปัญหาหนักหน่วง และไม่ใช่ปัญหาธรรมดาที่เกิดขึ้นชั่วครู่ แต่เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมานานหลายปี ทำให้เธอรู้สึกว่างเปล่าและทุกข์ระทม ชีวิตคุณเคยเป็นเช่นนี้มั้ย? แน่นอน เราทุกคนเคย เราแต่ละคนต้องผ่านการทดสอบและเผชิญกับความเจ็บปวด ฮันนาห์เป็นหมัน และยังถูกภรรยาอีกคนของสามีระราน ทำให้เธอย่ำแย่ลงไปอีก ใช่ค่ะ [...]

ต.ค. 092014
 
เผ่น!

เผ่น! “เผ่น” คือการวิ่งหนีไปจากปัญหาหรือภัยอันตราย เมื่อพายุที่ทำลายล้างกำลังโถมเข้ามา ผู้คนถูกสั่งให้อพยพด่วน (เผ่นจากพายุที่ทำลายล้าง) คำแนะนำที่ดี ถ้ามาคิดดู มีคำแนะนำที่ดีอยู่ในพระคัมภีร์ เมื่อสถานการณ์ที่ทำลายล้างจู่โจมเข้ามา ******* เมื่อมีความผิดด้านศีลธรรม (บาปผิดทางเพศ) โผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมา : เผ่น! จงหลีกเลี่ยงเสียจากการล่วงประเวณี บาปอย่างอื่นที่มนุษย์กระทำนั้นเป็นบาปนอกกาย แต่คนที่ล่วงประเวณีนั้น ทำผิดต่อร่างกายของตนเอง [...]