พ.ย. 202015
 
มุมมองคำอธิษฐาน

เมื่อพระเยซูทรงอธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่ง พอจบแล้วสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอสอนพวกข้าพระองค์ให้อธิษฐาน เหมือนยอห์นได้สอนพวกศิษย์ของตน” (ลูกา 11:1) คำอธิษฐานจะเปลี่ยนทุกสิ่ง ในคำอธิษฐานผมรับการเตือนถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เมื่อนำไปเปรียบเทียบแล้วปัญหาของผมดูเล็กลงไปเลย เวลาอธิษฐาน ปัญหาของผมไม่ได้หนีไปไหน แต่ผมได้รับ [อ่านต่อ]

พ.ย. 192015
 
ความอิจฉาริษยา

พระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์จากเบื้องบนลงมายึดข้าพเจ้าไว้ พระองค์ดึงข้าพเจ้าขึ้นจากห้วงน้ำลึก (2ซามูเอล 22:17) ข้อความนี้ตัดมาจากส่วนหนึ่งของเนื้อร้องเพลงที่ดาวิดรัองสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า หลังจากได้รับการช่วยเหลือจากเงื้อมมือของซาอูลและศัตรูอื่นๆ ศัตรูอื่นๆตามไล่ล่าดาวิดเป็นที่เข้าใจได้ เพราะเป็นศัตรูแย่งชิงทางการเมือง ต่างคนต่างต้องการแย่งความเป็นใหญ [อ่านต่อ]

พ.ย. 182015
 

จงระวังแรงจูงใจและท่าทีของคุณ พระธรรม        ยากอบ 4:1-17 อ้างอิง             ทต.3:9;มธ.5:21-22;สดด.18:41;อสย.54:5;1คร.6:19;สภษ.3:34;อฟ.4:27;สดด.73:28;ลก.6:25;โยบ 5:11; รม.1:30;อสย.53:22;สภษ.27:1;โยบ 7:7;กจ.18:21;ลก.12:47 บทนำ อะไรคือสาเหตุหรือต้นเหตุที่ทำให้คุณมีความทุกข์เจ็บปวด และขัดแย้งกับผู้อื่น? มีอะไรบ้างที่เกิดจากแรงจูงใจ หรือทัศนคติ ผิด ๆ [อ่านต่อ]

พ.ย. 172015
 
จะพบกำลังต้านการทดลองได้จากไหน?

ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า “มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ‘มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า’” (มัทธิว 4:4) หลายปีมาแล้ว มีผู้รับใช้คนหนึ่งล้มลงและจมลึกลงไปในบาปร้ายแรง และเมื่อเรื่องถูกเปิดเผย เขาถูกไล่ออกจากงาน และเรื่องนี้สะเทือนรากฐานคริสตจักรที่เขาเป็นศิษยาภิบาล ผมเคยได้ย [อ่านต่อ]

พ.ย. 162015
 
นี่คือสิ่งที่คุณควรทำ

ท่านจึงตอบเขาว่า “ผู้ใดมีเสื้อสองตัวจงปันให้แก่คนไม่มี และใครมีอาหารจงปันให้เหมือนกัน” (ลูกา 3:11) ลูกาบทที่ 3 เล่าเรื่องราวการเริ่มต้นพันธกิจของยอห์นผู้ให้บัพติศมา งานของท่านคือเตรียมทางให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า (ลูกา 3:4) ก่อนหน้านั้นมีรายชื่อของผู้นำและผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเป็นฉากหลังเพื่อให้เห็นภาพประวัติศาสตร์ แต่ยอห์นก็เป็นเพียงคนธ [อ่านต่อ]

พ.ย. 152015
 
สารจากศิษยาภิบาล

15 พฤศจิกายน 2015 สวัสดีครับชาว CJ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกท่านที่มานมัสการด้วยกันในวันนี้ได้ ขอแสดงความดีใจกับหลายคนที่เกิดในเดือนนี้   ขอพระเจ้าอวยพรมาก ๆ ครับ ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพิธีบัพติศมาในวันนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมาในวันนี้ คือ คุณธนากร วีรเมธางกูร คุณรัชนก วีรเมธางกูร คุณ เดือนเพ็ญ ทองกลม คุณธนาทิพย์ ทับทิมทอง คุณณธรรศวงค์ รุจรั [อ่านต่อ]

พ.ย. 142015
 
สิ่งสำคัญที่สุด

“สิ่งสำคัญที่สุดในโลก ไม่ใช่การรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่คือ การรู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้า!” (The most important thing in the world is not to know the Lord’s will, but to know the Lord.)                                                                                                                                                                 [อ่านต่อ]