ต.ค. 202016
 
สวัสดิภาพที่สมบูรณ์

สวัสดิภาพที่สมบูรณ์ พระ‍องค์จะทรงพิ‌ทักษ์ผู้มีใจแน่ว‍แน่ไว้ในสวัสดิ‌ภาพที่สม‌บูรณ์ เพราะเขาวาง‍ใจในพระ‍องค์ (อิสยาห์ 26:3) จำได้ว่าผมเคยถามบิลลี่ เกรแฮมเมื่อหลายปีที่แล้ว ท่านมีประสบการณ์อะไรเมื่อเชิญคนออกมารับเชื่อพระเยซูในงานประกาศ ท่านตอบว่า “เมื่อผมเทศนา และประกาศเชิญคนมารับเชื่อ ผมรู้สึกว่าพลังถูกรีดออกไปจนหมด” ผมเข้าใจดีเพราะสนามรบฝ่ายวิญญาณก [อ่านต่อ]

ต.ค. 192016
 

กษัตริย์ผู้ยกตน(1) พระธรรม        ดาเนียล 11:1-19 อ้างอิง              ดนล.5:31;7:2;8:4,7-8,21-22,25;8:9;9:26;10:4,13,20-21;11:6,33;12:9,13 บทนำ              สงครามเกิดขึ้นเพราะความหลงในอำนาจ และในตนเองของผู้ปกครอง(อาณาจักร) ดาเนียลได้รับการเปิดเผยถึงสมรภูมิแห่งอำนาจที่กำลังจะเกิดขึ้นจากกษัตริย์หลายองค์ อย่าให้คริสตจักรของเราต้องกลายเป็นสมรภูมิเพรา [อ่านต่อ]

ต.ค. 182016
 
พบพระเจ้าในผืนดินแห้งแล้ง

พบพระเจ้าในผืนดินแห้งแล้ง ขอให้เรายังคงยึด‍มั่นในความหวังที่ประ‌กาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่น‍ไหว เพราะว่าพระ‍องค์ผู้ประ‌ทานพระ‍สัญญานั้นทรงซื่อ‍สัตย์ (ฮีบรู 10:23) เอลียาห์ ผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิม ทำให้ฉันคิดถึงตัวเอง พระเจ้าทรงขอให้ท่านทำและพูดสิ่งที่ยาก และมีสิทธิพิเศษ มีประสบการณ์แสดงถึงฤทธิอำนาจอันอัศจรรย์ของพระองค์ ท่านเคยอยู่ในจุดที่ถูกความ [อ่านต่อ]

ต.ค. 172016
 
คุณจะเขย่าโลกเพื่อพระคริสต์ได้อย่างไร?

คุณจะเขย่าโลกเพื่อพระคริสต์ได้อย่างไร? จงวาง‍ใจในพระ‍ยาห์‌เวห์ด้วยสุด‍ใจของเจ้า  และอย่าพึ่ง‍พาความรอบ‍รู้ของตน‍เอง จงยอม‍รับรู้พระ‍องค์ในทุกทางของเจ้า แล้วพระ‍องค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบ‍รื่น  (สุภาษิต 3:5-6) ผมไม่เคยลืมตอนที่ย้ายไปฟลอริด้าเมื่อปี  1981 ไปเป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรเฟิร์ส แบ๊บติสต์ ที่เวสท์ปาล์มบีช หลายคนเตือนว่าเป็นการเปลี่ยนแ [อ่านต่อ]

ต.ค. 162016
 
สารจากศิษยาภิบาล

16  ตุลาคม 2016 สวัสดีครับชาว CJ และผู้มาเยือน วันนี้ เป็นวันพิเศษ เพราะเรามีพี่น้องเข้าสู่พิธีบัพติศมา 4 ท่าน ขอให้เราร่วมแสดงความยินดีกับพวกเขาด้วยนะครับ ขอแสดงความยินดีกับพี่น้อง CJ ที่เปิดร้านใหม่ ดังนี้ คุณตูนและคุณตอย ร้าน Simongreen คุณแอน(เมด) และดร.ฝน ร้าน Hugbrary ที่ สี่แยกพญาไท ทุกวันพฤหัสบทเรียนพระคัมภีร์ที่ CJ ของเรากำลังเข้มข้นเหมือน [อ่านต่อ]

ต.ค. 152016
 
ความสำเร็จคืออะไร?

ความสำเร็จคืออะไร? “ก่อนคุณเป็นผู้นำ ความสำเร็จคือเรื่องของการทำให้ตัวคุณเองเติบโต เมื่อคุณกลายเป็นผู้นำ ความสำเร็จเป็นเรื่องของการทำให้ผู้อื่นเติบโต!” “Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.” – Jack Welch– ตอนคุณยังเด็ก คุณคิดถึงแต่ตัวเอ [อ่านต่อ]

ต.ค. 132016
 
ขอน้อมเกล้าถวายความอาลัย!

ขอน้อมเกล้าถวายความอาลัย! พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้อภิบาลและสมาชิกคริสตจักรแห่งความสุข (Church of Joy)