พ.ย. 162014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

16 พฤศจิกายน 2014 สวัสดีครับ ชาว CJ ที่รัก ขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้ต้อนรับพระคริสต์ 4 ท่าน คือ 1.คุณม่อน 2.คุณทอง 3. คุณเยียร์ และยังไม่ได้แจ้งชื่ออีกหนึ่งท่าน ขอให้ทีมงานทุกกลุ่มที่ดูแลพี่น้องใหม่เหล่านั้นจะช่วยดูแลพวกเขาจนกว่าจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์นะครับ ขอยินดีกับพี่น้องที่จะรับใบสมาชิกภาพ CJ ประจำเดือนพฤศจิกายน […]

พ.ย. 152014
 
งานของคุณ

“งานของคุณไม่ใช่การตัดสินผู้ใด งานของคุณไม่ใช่การประเมินว่า ใครควรได้อะไร งานของคุณคือการยกชูผู้ที่ล้มลง ฟื้นฟูใจคนที่แตกสลาย และเยียวยารักษาคนที่ทุกข์เจ็บปวด!” (Your job is not to judge Your job is not to figure out if […]

พ.ย. 142014
 
บ้านสองหลัง รากฐานสองแบบ

…เราทั้งหลายจำต้องทนความยากลำบากมาก จึงจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า (กิจการ 14:22) เราไม่ชอบฟังข้อความแบบนี้เท่าไร เราอยากให้เขียนว่า “ชีวิตจะสะดวกสบายและมีความสุข ก่อนจะได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า” แต่นี่ไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้า นี่ไม่ใช่ชีวิต การทดลองและความยากลำบากจะเข้ามา โยบพูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างน่าฟัง “มนุษย์ที่เกิดมาโดยผู้หญิงก็อยู่แต่น้อยวัน และเต็มไปด้วยความยุ่งยากใจ” (โยบ 14:1) พระเยซูเล่าถึงชายสองคนที่สร้างบ้านสองหลัง ทั้งคู่อาจสร้างพร้อมๆกัน อยู่ใกล้ๆกัน และอาจจะมีแบบเหมือนกันด้วย […]

พ.ย. 132014
 
สิ่งเล็กน้อยที่ความหมายยิ่งใหญ่

สิ่งเล็กน้อยที่ความหมายยิ่งใหญ่ เรื่องเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญ เช่นมีใจเอื้อเฟื้อ ใจเมตตา และห่วงใย ยากที่ใครจะมองเห็น แต่ไม่อาจรอดพ้นสายพระเนตรที่ใส่ใจของพระบิดาบนสวรรค์ไปได้ ใจเอื้อเฟื้อ พระองค์ทรงเห็นหญิงม่ายคนหนึ่งเป็นคนจน นำเหรียญทองแดงสองอันมาใส่ด้วย พระองค์ตรัสว่า “เราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่า หญิงม่ายจนคนนี้ได้ใส่ไว้มากกว่าคนทั้งปวงนี้ เพราะว่าคนทั้งปวงนี้ได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ถวาย แต่ผู้หญิงนี้ขัดสนที่สุด ยังได้เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมด” – ลูกา 21:2-4 ใจเมตตา […]

พ.ย. 122014
 

กางเขน ความล้ำลึก และพระวิญญาณ   พระธรรม        1โครินธ์ 2:1-16 อ้างอิง             1คร.1:17,20-23,27;2:1,4-6,13,18;3:1;4:10;9:22;2คร.11:29-30;12:1,7 บทนำ เรื่องกางเขนเป็นเรื่องสุดล้ำลึกที่ผู้ไม่รู้ คิดว่าเป็นเรื่องโง่เขลา แม้แต่ซาตาน นักปราชญ์ บัณฑิต และบรรดาผู้รู้ทั้งหลายในโลกก็ยังไม่เข้าใจ จนกระทั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยให้รู้จึงเข้าใจ และคนที่เปิดใจรับก็จะได้รับความรอดโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า บทเรียน 2:1 “พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย […]

พ.ย. 112014
 
ทางออกสุดท้ายของความอยาก

พระ‍เจ้าทรงเลี้ยง‍ดูข้าพ‌เจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพ‌เจ้าจะไม่ขัด‍สน (สดุดี 23:1) นักเขียนคอลัมน์หนังสือพิมพ์ชื่อดัง เอ็มม่า บอมเบ็ค เคยกล่าวบางสิ่งไว้ที่เป็นประโยชน์มากสำหรับชีวิตผม เธอพูดถึงเรื่องความพึงพอใจว่า “หญ้าเขียวสดกว่าเสมอบนบ่อบำบัดน้ำเสีย” ถ้อยคำนี้ในที่สุดก็เป็นหนึ่งในชื่อหนังสือที่เธอเขียน ที่บอมเบ็คหมายถึงคือบ่อยครั้งในชีวิต เราชอบมองว่าอะไรๆคงดีกว่าถ้าเราเลือกเส้นทางอื่น แต่หลายครั้ง “หญ้าเขียวสดกว่า” ที่เราแสวงหา จริงๆแล้วกลับเต็มไปด้วยสารพิษ – สิ่งที่ดูน่าชื่นชมจากด้านบน ด้านล่างอาจกำลังเน่าเปื่อยผุพัง […]

พ.ย. 102014
 
ก้าวแรกสู่พระประสงค์ของพระเจ้า ‏

มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจกรุณา และดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า (มีคาห์ 6:8) ชาวไร่คนหนึ่งไปเที่ยวงานแสดงสินค้าการเกษตรและไปพบร้านขายหนังสือ คนขายโฆษณาว่า “หนังสือนี้นำเสนอแนวคิดการทำเกษตรแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง คุณจะเป็นชาวไร่ที่เก่งขึ้น ทำเงินได้มากขึ้นเกินกว่าที่คุณจะคิดได้” ชาวไร่คนนั้นมองไปที่คนขายหนังสือแล้วพูดว่า “ทำไมผมถึงต้องซื้อหนังสือเล่มนี้? เดี๋ยวนี้ผมรู้เรื่องการทำไร่มากกว่าที่เคยรู้มาเสียอีก” เป็นความจริงด้วยสำหรับพระประสงค์ของพระเจ้า บ่อยครั้ง เรารู้เรื่องพระประสงค์ของพระเจ้าดีกว่าที่เคยรู้มา เรารู้ว่าพระองค์ต้องการให้เราทำสิ่งใด เช่นมีความเชื่อ […]