ต.ค. 132016
 
ขอน้อมเกล้าถวายความอาลัย!

ขอน้อมเกล้าถวายความอาลัย! พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้อภิบาลและสมาชิกคริสตจักรแห่งความสุข (Church of Joy)    

ต.ค. 132016
 
ทำไมเรื่องร้ายๆถึงเกิดขึ้นกับคนดีๆ?

ทำไมเรื่องร้ายๆถึงเกิดขึ้นกับคนดีๆ? แต่มนุษย์เกิดมาเพื่อความยาก‍ลำ‌บาก อย่างประ‌กาย‍ไฟย่อมปลิวขึ้นไป (โยบ 5:7) มีบางเวลาที่ผมไม่รู้ว่าทำไมพระเจ้าถึงทำหรือไม่ทำบางสิ่ง ก็เหมือนกับพวกคุณ ผมงงและสงสัยมาก ฟังนะครับ การเป็นคริสเตียนไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ต้องทนทุกข์ เราอาจถามคำถามว่า “ทำไมฉันล่ะ?” แต่จะง่ายกว่าหรือไม่ที่จะถามว่า “แล้วทำไมไม่เป็นฉัน?”  1เปโ [อ่านต่อ]

บทเรียนพระธรรมดาเนียล บทที่ 10

 บทเรียนพระคัมภีร์  ปิดความเห็น บน บทเรียนพระธรรมดาเนียล บทที่ 10
ต.ค. 122016
 

ผู้หนึ่งในนิมิต พระธรรม        ดาเนียล 10:1-21 อ้างอิง             ดนล.1:7,21,4:19;6:18;8:3,15-18,21,26-27;9:3,23:10:13,16;11:2;12:5;อสร.9:4;วว.15:9;19:12;ปฐก.32:24 บทนำ             ไม่ว่าเหตุการณ์ในโลกนี้จะเป็นอย่างไร? ไม่ว่าจะมีเทพหรืออำนาจใด ๆ มาขัดขวางราชกิจของพระเจ้า แต่สุดท้ายก็ไม่มีผู้ใดทำให้แผนการหรือนิมิตที่พระเจ้าทรงกำหนดและเปิดเผยไว้แล้ว [อ่านต่อ]

ต.ค. 112016
 
เรียนรู้ที่จะรัก เรียนรู้ที่จะเกลียด

เรียนรู้ที่จะรัก เรียนรู้ที่จะเกลียด บรร‌ดาผู้รักพระ‍ยาห์‌เวห์เอ๋ย จงเกลียด‍ชังความชั่ว พระ‍องค์ทรงอารักขาชีวิตผู้จง‍รัก‍ภักดีของพระ‍องค์ พระ‍องค์ทรงช่วย‍กู้พวก‍เขาให้พ้นจากมือคน‍อธรรม (สดุดี 97:10) คุณอาจประหลาดใจ แต่เพราะคุณเป็นคริสเตียน ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรักทุกสิ่งทุกอย่าง เราได้ยินว่าคริสเตียนเป็นประชากรแห่งความรัก ครับเป็นความจริง แต่ท [อ่านต่อ]

ต.ค. 102016
 
จงขุดตะลันต์ขึ้นมา

คุณกลัวอะไร?  จงขุดตะลันต์ขึ้นมา! แม้ข้า‍พระ‍องค์จะเดินฝ่าหุบ‍เขาเงามัจ‌จุ‌ราชข้า‍พระ‍องค์ไม่กลัวอัน‌ตรายใดๆเพราะพระ‍องค์สถิตกับข้า‍พระ‍องค์คทาและธาร‍พระ‍กรของพระ‍องค์ปลอบ‌โยนข้า‍พระ‍องค์ (สดุดี 23:4) ในมัทธิว 25 เราอ่านอุปมาเรื่องเงินตะลันต์  เมื่อผู้เป็นนายที่ได้มอบหมายตะลันต์ให้บ่าวทั้งสามกลับมา และต้องการดูว่าบ่าวทำอะไรกับตะลันต์ที่มอบให้ บ่าวค [อ่านต่อ]

ต.ค. 092016
 
สารจากศิษยาภิบาล

9 ตุลาคม 2016 สวัสดีพี่น้อง CJ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรในอาทิตย์ที่ผ่านมา ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้ต้อนรับพระคริสต์ 1 ท่าน คือคุณจิรพรรณ และมีอีกท่านหนึ่งที่มาหาผม และแจ้งว่าสนใจที่จะมารู้จักพระคริสต์ด้วย หลังจากเสร็จสิ้นการนมัสการแล้ว ขอบคุณพระเจ้าที่ผู้นำและสมาชิก CJ ของเราไปแสดงละครประกาศ “คำตอบชีวิต” ที่ BSC ในวันศุกร์ที่ผ่านมามีคนจองเข้าชมมากเป็นป [อ่านต่อ]

ต.ค. 082016
 
จะทำให้ลูกหลานเจริญพัฒนาได้อย่างไร?

จะทำให้ลูกหลานเจริญพัฒนาได้อย่างไร?  “สิ่งที่จะทำให้ลูกหลานของคุณเป็นมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณทำเพื่อพวกเขา แต่มาจากสิ่งที่คุณได้ฝึกสอนพวกเขาให้ทำเพื่อตัวพวกเขาเอง” (It is not what you do for your children, but what you have taught Them to do for themselves that will make them successful Human beings.) ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือในคริ [อ่านต่อ]