ก.ย. 082016
 
การฟื้นฟูเริ่มด้วยการอธิษฐาน

การฟื้นฟูเริ่มด้วยการอธิษฐาน จง​ขอ​แล้ว​จะ​ได้ จง​หา​แล้ว​จะ​พบ จง​เคาะ​แล้ว​จะ​เปิด​ให้​แก่​พวก‍ท่าน (มัทธิว 7:7) ในประวัติศาสตร์ ไม่มีการฟื้นฟูใดเกิดขึ้นโดยไม่มีการอธิษฐาน – การฟื้นฟูเริ่มต้นด้วยการอธิษฐาน พระเจ้าตรัสว่า “ถ้า​ประ‌ชา‍กร​ของ​เรา​ผู้​ซึ่ง​เขา​เรียก​กัน​โดย​นาม​ของ​เรา​นั้น​จะ​ ถ่อม‍ตัว​ลง อธิษ‌ฐาน​และ​แสวง‍หา​หน้า​ของ​เรา ทั้ง [อ่านต่อ]

ก.ย. 072016
 

นิมิตเรื่องแกะและแพะผู้ พระธรรม        ดาเนียล 8:1-27 อ้างอิง     ดนล.1:17;2:46,34;4:23;5:1;7:2-7,16,20;8:1-2,19;9:21;10:5-9,14-18,20;11:3,11-16,23,31:37;12:6,11-12 บทนำ           คนบางคนอยากรู้อนาคต เพราะคิดว่า รู้แล้วจะได้ป้องกันหรือแก้ไขอะไรเพื่อตัวเองได้ แต่คนบางคนเมื่อรู้อนาคตแล้วก็ตกใจกลัวจนทำอะไรต่อไปไม่ได้ บางครั้งการที่ไม่รู้อนาคตอาจเป็นกา [อ่านต่อ]

ก.ย. 062016
 
รางวัลที่จะได้ครอบครอง

รางวัลที่จะได้ครอบครอง  “… พระ‍องค์​ทรง​สู้​ทน​ต่อ​กาง‌เขน เพื่อ​ ความ​ยินดี​ที่​อยู่​ต่อ‍หน้า​พระ‍องค์ ทรง​ถือ‍ว่า​ความ​อับอาย​นั้น​ไม่​เป็น​สิ่ง‍สำคัญ และ​พระ‍องค์​ประ‌ทับ​เบื้อง‍ขวา​พระ‍ที่‍นั่ง​ของ​พระ‍เจ้า”  (ฮีบรู 12:2) พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของเรา ทรงเป็นแชมเปี้ยน ผู้เมื่อทรงลงแข่งแล้ว จะได้รับมงกุฎแห่งความยินดี เมื่อนักกีฬาลงวิ่งแข่ง พวกเขา [อ่านต่อ]

ก.ย. 052016
 
เมื่อนิคกี้แอบมาในเวลาวิกาล

ฤทธิ์‍เดช ​ของ​พระ‍เจ้า​ได้​ให้​ทุก‍สิ่ง​แก่​เรา ที่​จำ‍เป็น​ต่อ​ชีวิต​และ​ต่อ​การ​ดำ‌เนิน​ตาม​ทาง​พระ‍เจ้า โดย​การ​รู้‍จัก​พระ‍องค์ ผู้​ได้​ทรง​เรียก​เรา​ด้วย​พระ‍สิริ​และ​คุณ‍ธรรม​ของ​พระ‍องค์​เอง (2เปโตร 1:3) การวิ่งแข่งในชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้าง? คุณเริ่มต้นดีแล้วสะดุดหัวคำมำหรือเปล่า? หรือบางทีคุณเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีนัก เลยรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่ [อ่านต่อ]

ก.ย. 042016
 
สารจากศิษยาภิบาล

4  กันยายน 2016 สวัสดีครับพี่น้อง CJ  ญาติมิตร และผู้มาเยือน วันนี้ เราฉลองครบรอบ 2 ปีของ CJ (ที่ย้ายมาอยู่ ณ โรงเรียน Trinity International School แห่งนี้) อย่างเรียบง่าย แท้จริงแล้ว เราตั้งใจฉลองในเดือนสิงหาคม เพราะเราย้ายมาสถานที่นมัสการใหม่แห่งนี้ในวันที่ 3 สิงหาคม 2014 แต่เรามัวสาละวนกับการจัดค่ายคริสตจักร “New:เอี่ยมอ่องอรทัย” วันที่ 29-31 ก. [อ่านต่อ]

ก.ย. 032016
 
ทำอย่างไรชีวิตจึงจะปลอดภัย?

ทำอย่างไรชีวิตจึงจะปลอดภัย? (จงเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้า!) “ยิ่งคุณเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าน้อยลงมากเท่าไร จิตวิญญาณของคุณก็จะยิ่งห่างไกลจากพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น!” (The less you obey the Word of God, The more you distance yourself from God in the spiritual realm.) -Sunday Adelaja- ถ้าพระเจ้าทรงรักเรา เราก็ควรรักพระองค์เช่นกัน แล้วเราจะรักพระองค์อ [อ่านต่อ]

ก.ย. 022016
 
ความจริงที่ยากเย็น

ความจริงที่ยากเย็น เพราะ‍ฉะนั้น​ใน​วัน‍นี้​ข้าพ‌เจ้า​ขอ​ยืน‍ยัน​ต่อ​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ว่า แม้​ท่าน​ทุก‍คน​จะ​หลง‍หาย​ไป ข้าพ‌เจ้า​ก็​พ้น‍โทษ​แล้ว เพราะ‍ว่า ข้าพ‌เจ้า​ไม่‍ได้​ละ‌เว้น​ใน​การ​กล่าว​เรื่อง​พระ‍ดำ‌ริ​ทั้ง‍สิ้น​ของ​พระ‍เจ้า​ให้​ท่าน​ฟัง (กิจการ 20:26-27) บางครั้งมันยากที่จะพูดความจริง ผมคิดว่าพวกแพทย์ที่นำเลือดหรือตัวอย่างชิ้นเนื้อที่สงสัยไ [อ่านต่อ]