เม.ย. 242015
 
ยอมจำนนกับพระเจ้าแล้วคุณจะมีชัย

อยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวัน ข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมา ข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่ง และน่าเกรงกลัว ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและดำรง ความรักมั่นคงกับบรรดาผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ขอพระองค์ทรงเงี่ย [อ่านต่อ]

เม.ย. 232015
 
อย่าขี้ขลาด แต่จงอธิษฐานด้วยใจกล้าหาญ

พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวก และตรัสว่า “ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง”(มัทธิว 19:26) ในฐานะคริสเตียน ท่อน้ำเลี้ยงชีวิตคุณคือการอธิษฐาน เป็นวิธีที่คุณใกล้ชนิดสนิทกับพระเจ้า และลงลึกในความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์มากขึ้น แต่การอธิษฐานยังเป็นการเผชิญหน้าสู้กับศัตรูฝ่ายวิญญาณของคุณอย่างกล้าหาญและด้วยค [อ่านต่อ]

เม.ย. 222015
 

ของมีค่าในภาชนะดิน  พระธรรม        2โครินธ์ 4:1-18 อ้างอิง             1คร.7:25;4:5;1:13,18-20,23;12:9;2คร.1:11;2:12,17;5:7,11;3:14;13:9;9:11 บทนำ              ไม่ว่าเราจะเป็นใคร หรือมีสภาพเช่นใด นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ พระเยซูคริสต์และข่าวประเสริฐอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์ต่างหากที่สำคัญ ขอแต่เพียงให้เราเป็นภาชนะบริสุทธิ์ที่พร้อมให้พระองค์ทรงใช้แค่นี [อ่านต่อ]

เม.ย. 212015
 
เมื่อไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราก็ตกอยู่ในอันตราย

เพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโล่ พระองค์ทรงปูนความชอบและเกียรติ พระเจ้ามิได้ทรงหวงของดีอันใดไว้เลย จากบุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม (สดุดี 84:11) จำได้สมัยเป็นเด็ก ผมไม่ชอบใจเลยที่พ่อแม่ตั้งกฎเกณฑ์ให้ทำตาม แล้วยังคอยดูว่าผมทำตามหรือไม่ ผมคิดว่ากฎเกณฑ์เหล่านั้นไม่ยุติธรรม เพราะมีไว้กันไม่ให้ผมทำเรื่องสนุกๆ แต่เมื่อโตขึ้น ก็ตระหนักได้ว่าพ่อและแม [อ่านต่อ]

เม.ย. 202015
 
โอเอซิสแห่งความหวัง

ข้าพเจ้ายินดี เมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ให้เราไปยังพระนิเวศพระเจ้าเถิด” (สดุดี 122:1) ผมคิดว่าบางครั้งเรามาโบสถ์ด้วยจุดยืนเดียวกับผู้บริโภคมากกว่ามาร่วมรับใช้ เราอาจเห็นการมาโบสถ์เหมือนกับไปดูหนัง : “เอ๊ะ หนังฉายกี่โมง? หนึ่งทุ่มเหรอ? แต่ยี่สิบนาทีแรกมีแต่หนังตัวอย่างและโฆษณา งั้นไปสักทุ่มกว่าๆแล้วกัน จอดรถแล้วไปหาอะไรกินก่อน” แล้วพอ [อ่านต่อ]

เม.ย. 192015
 
สารจากศิษยาภิบาล

19 เมษายน 2015 สวัสดีครับชาว CJ ผมดีใจที่ทุกท่านยังมีลมหายใจ และมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรแห่งนี้ได้! เพาะว่า หลายคนไม่สมารถมานมัสการพระเจ้าที่นี่กับเราได้อีกต่อไปแล้ว ด้วยสาเหตุหลาย ๆ ประการ แม้ว่าเขาอยากจะมาก็ตาม ดังนั้น ผมจึงถือว่าเป็นสิทธิพิเศษสำหรับผมและทุกท่านที่เรายังสามารถมานมัสการพระเจ้าร่วมกันได้ในวันนี้ เพราะว่า วันหน้า ไม่มีใครทราบว่า [อ่านต่อ]

เม.ย. 182015
 
จงยกมาตรฐาน!

“เมื่อพระเจ้าทรงอวยพรด้านการเงินของคุณ อย่าเพิ่งยกระดับมาตรฐาน “การครองชีพ” ของคุณ แต่จงยกระดับมาตรฐาน “การให้” ของคุณก่อน!” (When God blesses youFinancially, Don’t’ raise Your standard of living Raise your standard of Giving.) พระเจ้าไม่ได้ประทานให้คุณมีทรัพย์สิ่งของมากขึ้นเพียงเพื่อตัวของคุณเองเท่านั้น! ใช่ครับ พระเจ้าประทานสิ่งเหล่านั้นให้เป็นพร [อ่านต่อ]