ก.ย. 292014
 
จะตอบสนองต่อความมืดของโลกอย่างไร

ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่   (ยอห์น 1:5) ผมไม่เคยลืมวันนั้น หลายปีมาแล้ว ผมกำลังขับรถไปรับลูกชายคนเล็กที่โรงเรียน ขณะขับรถไป รู้ได้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติ ได้กลิ่นควันไฟลอยคลุ้งในอากาศ แน่แล้ว มีไฟใหม้แถวที่เราอยู่ บ้านหลายหลังถูกไฟใหม้หมดทั้งหลัง ตอนขับรถผ่าน ผมเห็นผู้คนรอบข้างต่างก็ออกมาที่สนาม เอาสายยางฉีดน้ำขึ้นไปบนหลังคา เพื่อกันไม่ให้ไฟลามมาติด มองย้อนกลับไป ช่างเป็นภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่หลายคนในทุกวันนี้กำลังพยายามทำกันอยู่ ในโลกที่ศีลธรรมเสื่อมทราม […]

ก.ย. 282014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

28 กันยายน 2044 สวัสดีครับชาว CJ และญาติมิตร วันนี้ ขอต้อนรับทุกท่านสู่ “ครอบครัว CJ” ด้วยใจยินดี วันนี้ เป็นวันแรกในประวัติศาสตร์ของ CJ ที่เราจะมี “พิธีมอบใบรับรองสมาชิกภาพ” แก่สมาชิกชุดแรก และจะมอบเช่นนี้เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป! หากผู้ใดประสงค์จะเป็นสมาชิก […]

ก.ย. 272014
 
สมาชิกในกายเดียวกัน

“ส่วน​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เป็น​กาย​ของ​พระ‍คริสต์ และ​แต่​ละ​อวัยวะ​ก็​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​กาย​นั้น”      Now you are the body of Christ and individually members of it.  (1โครินธิ์ 12:27) ร่ายกายของคนเราจะมีเพียงอวัยวะเดียวไม่ได้ ! […]

ก.ย. 262014
 
เห็นในสิ่งที่มองไม่เห็น – ไปให้ไกลกว่าสัมผัสทั้งห้า

แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้  (มัทธิว 6:33) คริสเตียนหลายคนเป็นพวกวัตถุนิยมค่อนข้างมาก พวกเขาไม่เคยมองไกลไปจากโลกและสิ่งของที่จับต้องได้ ไกลไปจนถึงองค์พระเยซูคริสต์ที่ประทับอยู่เหนือธรรมชาติ พวกเขามีแต่ประสบการณ์จากสัมผัสทั้งห้าที่ให้ได้เท่านั้น  (แตะ ชิม ดมกลิ่น มอง และได้ยิน) เมื่อเกิดปัญหา มันจะเป่าเทียนทั้งหมดในจิตวิญญาณให้ดับสิ้น เหวี่ยงดวงอาทิตย์ไปจากท้องฟ้า และพวกเขาไม่อาจชื่นชมกับอาหารประจำวันที่พระเยซูคริสต์สัญญาไว้ สำหรับบางคนที่กำลังอ่านอยู่ คุณมีปัญหาใหญ่มหึมาในโลกที่เต็มไปด้วยป้าย […]

ก.ย. 252014
 
หกวิธีที่มารได้เปรียบ

หกวิธีที่มารได้เปรียบ “. . . เพื่อไม่ให้ซาตานมีชัยเหนือเราเพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้ว” (2โครินธ์ 2:11) เมื่อใดก็ตามที่คริสเตียนไม่ทำตามคำสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาก็จะอ่อนแอและเปิดช่องทางให้มารทำตามยุทธอุบายอันชั่วร้ายของมัน (เอเฟซัส 6:11) ศัตรูของเรารู้ดีว่าการมุ่งเป้าโจมตีคริสตจักรโดยตรงมักล้มเหลว มันจึงใช้วิธีเบี่ยงเบน ทำลายคริสตจักรและสมาชิกจากภายในแทน แล้วคริสตจักรอ่อนแอลงได้อย่างไร? 1 เมื่อคริสตจักรเจือปนด้วยมลพิษในเรื่องทางโลกและวัตถุนิยม 2 เมื่อสมาชิกวุ่นวายกับเรื่องของตัวเองมากกว่าเรื่องของพระเจ้า 3 […]

ก.ย. 242014
 

จงเชื่อฟังกษัตริย์ และยินดี! พระธรรม        ปัญญาจารย์ 8:1-17 อ้างอิง               ปญจ.1:11;2:1,3;10:4,14;13,17;3:1,14;7:15 บทนำ       หากพระเจ้าไม่ทรงเปิดเผย มนุษย์อย่างเราจะไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจสิ่งใดๆ เกี่ยวกับพระเจ้าและโลกนี้เลย หากพระเจ้ามิได้ค้ำจุน และอวยพรสถาบันกษัตริย์ สถาบันกษัตริย์ก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ ! แต่ตรงกันข้าม หากพระเจ้าทรงสถาปนา และอวยพรสถาบันกษัตริย์ ใครก็จะล้มล้างไม่ได้เช่นกัน […]

ก.ย. 232014
 
ยอมจำนนชีวิตแปลว่าอะไร? ‏

ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น (ยากอบ 4:10) ผมเคยมีเพื่อนศิษยาภิบาลท่านหนึ่งที่พูดถึงความหมายของการอุทิศตนเพื่อพระเจ้า ท่านชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่คริสเตียนหลายคนติดกับแห่งการผูกมัดตนให้พระคริสต์ แม้แต่ท่าทีของการผูกมัด ผู้เชื่อยังมีบางอย่างที่อยากควบคุมอยู่ พวกเขาอาจยอมหย่อนการผูกพัน แล้วก็กลับไปขอผูกพันใหม่ตามแต่ใจต้องการ เมื่อได้ยินแบบนี้ มันเปิดตาให้ผมเห็นถึงปัญหาร้ายแรงที่เรากำลังเผชิญอยู่ คริสเตียนหลายคนต้องการพบพระเจ้าในแบบของตนเอง พวกเขาจะยอมไป หรือยอมทำบางสิ่งเพื่อพระเยซูคริสต์ แต่ทันทีที่คุณขอให้พวกเขาทำบางสิ่งที่แตกต่างจากที่พวกเขาวางแผนไว้ คำตอบคือ พระเจ้าคงไม่ได้เรียกให้พวกเขาทำเช่นนั้น คำถามใหญ่คือ – […]