เม.ย. 222014
 
เมื่อพระเจ้าคิดถึงคุณ

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ได้ทรงทวี พระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์และพระดำริ ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์  ถ้าข้าพระองค์จะประกาศ  และบอกกล่าวแล้ว  ก็มีมากมายเหลือที่จะนับ (สดุดี 40:5) หนึ่งในพระวจนะข้อโปรดของผมเกี่ยวกับอนาคตคือเยเรมีย์ 29:11: “พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า” พระวจนะตอนนี้อยู่ในบริบทที่ชาวอิสราเอลกำลังตกเป็นเชลยในบาบิโลน พวกเขามองไม่เห็นอนาคต คิดว่าจะต้องตกเป็นเชลยตลอดไป [...]

เม.ย. 212014
 
เมื่อความหวังเดินอยู่ข้างคุณ อย่ามองพลาด

“…สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้  นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป  จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:20) คุณเคยเจอกับสถานการณ์ที่ลำบากจนสงสัยว่า “พระเจ้า พระองค์อยู่ที่ไหน” หรือไม่? นี่เป็นสถานการณ์เดียวที่เกิดกับสาวกหลายคนของพระเยซูหลังจากพระองค์ถูกตรึงกางเขนและถูกฝังไว้ ความหวังและความฝันถูกปิดตายอยู่ในอุโมงค์ที่มืดมิด พวกเขาไม่รู้จะหันไปหาใคร ในวันเดียวกับที่เปโตรและยอห์นเจออุโมงค์ที่ว่างเปล่า สาวกอีกสองคนกำลังเดินไปที่หมู่บ้านเอมมาอูสซึ่งอยู่ห่างจากเยรูซาเล็มไปเจ็ดไมล์ ขณะที่ทั้งสองคุยกันถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ มีชายคนหนึ่งมาปรากฎและเดินไปด้วยกันกับพวกเขา “ท่านกำลังโต้ตอบกันด้วยเรื่องอะไร?” ชายผู้นั้นถาม “ท่านเป็นแขกเมืองอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม แต่คนเดียวหรือที่ไม่รู้เหตุการณ์ทั้งปวง [...]

เม.ย. 202014
 
สารจากศิษยาภิบาล

20 เมษายน 2014 สุขสันต์วันอีสเตอร์ พี่น้องที่รักทุกท่าน! ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร หากท่านอยู่กับเราที่นี่ในวันนี้ เรายินดีต้อนรับ และถือว่าท่านคือส่วนหนึ่งของเรา แต่ขึ้นอยู่กับตัวท่านว่าท่านจะรับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของท่านหรือไม่? หากท่านเต็มใจเป็นส่วนหนึ่งใน CJ แห่งนี้  ต่อไปนี้คือขั้นตอน! 1. หากท่านไม่ใช่คริสเตียน แต่ประสงค์จะเป็น -ท่านแค่แสดงตน เวลาผมถามว่าผู้ใดต้องการจะเป็น โดยมีเงื่อนไขดังนี้ [...]

เม.ย. 192014
 
ความคิดอย่าให้เป็นอย่างนี้!

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า “ความคิด” เป็นทรัพย์สินที่ล้ำค่าเกินประเมินราคา คุณค่าตัวของเราขึ้นอยู่กับคุณค่าความคิดของเรา! คิดลบ ได้ลบ คิดบวก ได้บวก คิดท้อ ได้ความพ่ายแพ้ คิดสู้ มีกำลังใจได้ชัยชนะ คิดไม่ดี จะนำปัญหามาสู่ตัวของเราและคนอื่น คิดดี จะเป็นพรแก่ตัวเองและคนรอบตัว ในพระคัมภีร์เตือนว่ามีความคิดหลายอย่างที่เราต้องพึงระวังอย่าให้เกิดขึ้นในสมองหรือใจของเรา! ดังเช่น 1.    อย่าคิดว่าตนฉลาด [...]

เม.ย. 182014
 
เมื่อคุณทำเรื่องใหญ่ให้เสียเรื่อง

“ซีโมน ซีโมนเอ๋ย ดูเถิด ซาตานได้ขอพวกท่านไว้ เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลี แต่เราได้อธิษฐานเผื่อตัวท่าน เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดและเมื่อท่านได้หันกลับแล้ว จงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน“ (ลูกา 22:31-32) ฉันดีใจที่พระเยซูเลือกเปโตรให้เป็นหนึ่งในสาวกของพระองค์ หลายครั้งหลายหนเรามักเห็นเขาพูดจาหาเรื่องใส่ตัว  อวดเก่ง เบ่ง และพร้อมจะลุยทุกเมื่อ ซาตานรู้ดีว่าเปโตรจะสร้างผลกระทบวงกว้างให้กับคริสตจักรทั้งหลาย มันจึงพยายามกำจัดให้ออกไปจากทางหลายต่อหลายครั้ง ระหว่างอาหารค่ำมื้อสุดท้าย พระเยซูอยู่พร้อมหน้ากับพวกสาวกก่อนมุ่งสู่กางเขน พระองค์ทรงเตือนเปโตรว่าจะเจอกับการทดลอง [...]

เม.ย. 172014
 
ทำไมเจ้าไม่ถามเรา?

ขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็น สิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายในบทบัญญัติของพระองค์ ข้าพระองค์เป็นคนแปลกหน้าในโลกนี้ ขออย่าทรงซ่อนพระบัญชาไว้จากข้าพระองค์ (สดุดี 119:18-19) ชายคนหนึ่งชอบเรียนพระคัมภีร์มาก แต่ทุกครั้งที่อ่านไปเจอข้อความที่ไม่เข้าใจ เขาจะคิดถึงเพื่อนที่ชื่อชาลี ชาลีเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์ตัวยง ชายคนนี้จึงชอบไปหาและถาม “ชาลี พระคำข้อนี้แปลว่าอะไร?” หรือ “ชาลี เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิ” วันหนึ่งขณะนั่งเรียนพระคัมภีร์อยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเขาว่า “ทำไมเจ้าไม่ถามเรา? เราเองเป็นคนที่สอนชาลี” [...]

เม.ย. 162014
 

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์  พระธรรม        2พงษ์กษัตริย์ 10:1-36 อ้างอิง           1พกษ.2:19;12:30;15:31;16:32;13:32;18:19;19:17;2พกษ.21:1,21,29;8:24-29;9:7-10;10:5, 11-14;11:18;13:25;2พศด.2:25;22:8 บทนำ           ความ ชั่วร้ายของผู้มีอำนาจปกครองและเกมแย่งชิงอำนาจได้ทำร้ายและเข่นฆ่าผู้ บริสุทธิ์มากมายมาตลอดประวัติศาสตร์  และประวัติศาสตร์ก็ยังคงซ้ำรอยอยู่เสมอ เพราะเเมื่อกำจัดทรราชย์หนึ่งลงไปก็มักปรากฎทรราชย์ใหม่ที่เลวร้ายมากกว่า เดิมปรากฎให้เห็นอยู่เสมอมา บทเรียน 10:1 “อา‍หับ​มี​โอรส 70 องค์​ใน​กรุง​สะ‍มา‍เรีย เย‍ฮู​จึง​ทรง​พระ‌อัก‍ษร​ส่ง​ไป​สะ‍มา‍เรีย [...]