มิ.ย. 142014
 
คำเตือนสติ

“ข่าวลือส่งต่อมาโดยคนที่เกลียดชัง  กระจายต่อไปยังคนอื่นโดยคนที่โง่เขลา และยอมรับเอาโดยคนที่งี่เง่า” (Rumors are carried by haters, spread by fools, and accepted by idiots.) พระเจ้าทรงบัญชาให้เราเป็นทูตแห่งสันติภาพ เป็นทูตแห่งข่าวประเสริฐที่นำข่าวดีไปยังคนทั่วแผ่นดินโลก เราจึงเป็นผู้ที่รับมอบความไว้วางใจ (trust) จากพระเจ้าให้เป็นตัวแทนของพระองค์ [...]

มิ.ย. 132014
 
บิดเบือน!

แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อย่าสนองความต้องการของเนื้อหนัง (กาลาเทีย 5:16) เมื่อพระเจ้าสร้างคุณ พระองค์ประทานแรงกระตุ้นบางอย่างให้เช่น — ความหิว กระหาย ต้องการการพักผ่อน ไขว่คว้าหาความสำเร็จ ความเพลิดเพลินจำเริญใจ และความสุขทางเพศ ทั้งหมดนี้เป็นสัญชาตญาณที่พระเจ้าใส่ไว้ในมนุษย์ ไม่มีอะไรน่ารังเกียจหรือสกปรกโสมมแต่อย่างใด แต่เนื้อหนังได้เข้ามาครอบงำสิ่งเหล่านี้ บิดเบือน ปลอมแปลง แปรรูป [...]

มิ.ย. 122014
 
อยู่เบื้องหลัง

ฝ่ายคนซีเรียยกพวกไปปล้นครั้งหนึ่งนั้น ได้จับเด็กหญิงคนหนึ่งมาจากแผ่นดินอิสราเอล และเธอมาปรนนิบัติภรรยาของนาอามาน เธอได้เรียนนายผู้หญิงของเธอว่า “อยากให้เจ้านายของดิฉันไปอยู่กับผู้เผยพระวจนะ ผู้ซึ่งอยู่ในสะมาเรีย ท่านจะได้รักษาโรคเรื้อนของเจ้านายเสียให้หาย” (2พงศ์กษัตริย์ 5:2-3) เนหะมีย์เป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระราชาอารทาเซอร์ซีสแห่งบาบิโลน ซึ่งแปลว่าต้องรับใช้ใกล้ชิดพระราชาตลอดเวลา พนักงานเชิญถ้วยเสวยต้องดื่มสิ่งที่พระราชาจะดื่มก่อน และถ้ามียาพิษเจือปน งานก็จะจบลงไปพร้อมกับชีวิตด้วย แต่พนักงานเชิญถ้วยเสวยไม่ใช่แค่ดื่มเครื่องดื่มก่อนพระราชาเท่านั้น บ่อยครั้งยังเป็นผู้ให้คำแนะนำอีกด้วย อาจโน้มน้าวพระทัยพระราชาได้ เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติมากในวัง มีทั้งความมั่งคั่งและอิทธิพล แต่เนหะมีย์นั้นเหมือนกับเอสเธอร์คือเป็นชาวยิว [...]

มิ.ย. 112014
 

เฮเซคียาห์ VS เซนนาเคอริบ พระธรรม        2พงศกษัตริย์ 18:1-37 อ้างอิง          2พศด.29:1-2;31:1;32:1-19;อสย.36:1-22;กดว.21:9 บทนำ ชีวิตของเราอาจเผชิญการท้าทายและการทดสอบอยู่เบื้องหน้า เราต้องพิสูจน์ว่าเราเป็นฝ่ายพระเจ้าโดยการเชื่อฟังและทำตามพระประสงค์ของพระองค์ แม้จะดูยากลำบากและสวนกระแสอยู่ก็ตาม มีทุกอย่างโดยปราศจากพระเจ้านั้นคือ ความเข้มแข็งปลอม แต่การมีน้อยและมีพระเจ้าอยู่ด้วย คือความเข้มแข้งที่แท้จริง! บทเรียน 18:1 “ต่อ​มา​ใน​ปี​ที่ 3 [...]

มิ.ย. 102014
 
วินัยในการถวาย

ทุกวันต้นสัปดาห์ ให้พวกท่านทุกคนเก็บเงินผลประโยชน์ที่ได้รับไว้บ้าง เพื่อจะไม่ต้องเก็บเรี่ยไรเมื่อข้าพเจ้ามา (1โครินธ์ 16:2) หลายปีมาแล้ว สมัยที่ผมเรียนอยู่ในโรงเรียนกรมทหาร เราได้เงินไปซื้อขนมในโรงอาหารสัปดาห์ละห้าเซ็นต์ (ผมเก็บไว้ซื้อลูกกวาดอย่างเดียว) ผมพยายามใช้ห้าเซ็นต์นั้นให้คุ้มค่าที่สุด ยังไงก็ยังไม่พอ แล้วเราก็ได้คนละสิบเซ็นต์ไว้ถวายทรัพย์ที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ มีอยู่อาทิตย์หนึ่งพอถุงถวายผ่านหน้า ผมเริ่มคิด สิบเซ็นต์นี่ซื้อลูกกวาดได้มากขนาดไหน ผมเลยให้ถุงถวายผ่านหน้าไป แล้วเอาสิบเซ็นต์นี้ไปซื้อลูกกวาด ได้มาเยอะแยะ แล้วผมก็เริ่มปวดท้อง ตอนนั้นถึงยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ [...]

มิ.ย. 092014
 
อะไรคือความจริง?

เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์  (2โครินธ์ 4:18) ชายคนหนึ่งพูดว่า “มันยากสำหรับผมที่จะมีความเชื่อ – เพราะผมยึดแต่ความจริงเท่านั้น” แล้วอะไรคือความจริง? – บ้านของคุณ? รถของคุณ? เงินทองของคุณ? ไม่ใช่ครับ ความจริงไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คุณมองเห็นได้ ชิมดู จับต้องหรือสัมผัสได้ – [...]

มิ.ย. 082014
 
สารจากศิษยาภิบาล

8 มิถุนายน 2014 สวัสดีครับพี่น้องชาว CJ และผู้มาเยือน วันนี้ ขอต้อนรับทุกท่านที่มานมัสการพระเจ้าที่นี่ได้ ขอให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง(ใจ) ขอให้เรารักกันฉันพี่น้องเสมอไป! คริสตจักรมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นในเรื่องสถานนมัสการแห่งใหม่และทิศทางในอนาคตของ CJ ในขณะนี้คณะผู้อภิบาลได้ประชุมปรึกษาหารือ และจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการแจ้งให้ทุกท่านทราบ ขอให้ทุกคนพร้อมใจกันก้าวไปข้างหน้าด้วยกันในการนำข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไปสู่คนไทยมากหลาย เพื่อให้จิตวิญญาณมากมายได้รับความรอด วันนี้ มีประกาศดังนี้ บ่ายวันนี้มีรายการทำดีต่อสังคม (เกี่ยวกับธนาคารเลือดสุนัข [...]