ธ.ค. 132014
 
คริสตมาสเป็นเวลา

มีบทเพลงคริสตมาสน่ารักน่าฟังอยู่เพลงหนึ่งมีเนื้อความว่า… “คริสตมาสเป็นเวลา คริสตมาสเป็นเวลา คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก   (2)  บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่จะเข้าใจ ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้ สายใยใจเราผูกพัน พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า  “คริสตมาสเป็นเวลา คริสตมาสเป็นเวลา คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก”     และมีเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษว่า… “Christmas is a time  […]

ธ.ค. 122014
 
สันติสุขท่ามกลางฝูงสิงห์

แล้วดาเนียลกราบทูลพระราชาว่า “ข้าแต่พระราชา ขอทรงพระเจริญเป็นนิตย์ พระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิดปากสิงห์ไว้ มันมิได้ทำอันตรายแก่ข้าพระบาท เพราะพระองค์ทรงเห็นว่า ข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักตร์พระองค์ ข้าแต่พระราชา ข้าพระบาทมิได้กระทำผิดประการใดต่อพระพักตร์ฝ่าพระบาทด้วย” (ดาเนียล 6:21-22) ดาเนียลตกอยู่ในถ้ำสิงห์ แต่พวกสิงห์โตกลับไม่สนใจท่าน ไม่ใช่เพราะพวกมันมีคุณธรรมอะไร มันเป็นแค่สิงห์โตธรรมดา อาจเป็นสิงห์ที่หิวโหยด้วย แต่ไม่มีตัวใดอยากเข้ามายุ่งกับทูตสวรรค์ของพระเจ้า คิดว่าคืนนั้นดาเนียลคงอยู่ในถ้ำสิงห์ไม่ต่ำกว่าเจ็ดชั่วโมง สันติสุขที่แท้จริงคือเราสามารถวางศีรษะลงบนหมอนทุกค่ำคืนด้วยใจสงบนิ่งกับพระเจ้า จำนนชีวิตและทุกเรื่องราวไว้กับพระองค์ […]

ธ.ค. 112014
 
รักพระเยซูมั้ย?

รักพระเยซูมั้ย?   “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา ยอห์น 14:15 “รัก” เป็นแรงกระตุ้น “ประพฤติตามบัญญัติของเรา” เป็นการกระทำ ทั้งสองสิ่งนั้นจำเป็น ไม่อาจแยกจากกันได้ พูดว่า “ฉันรักพระเจ้า” แต่ไม่เชื่อฟังพระองค์ก็ไม่เพียงพอ แค่เพียงลมปาก (พูดแต่ไม่ทำ) เป็นความพยายามที่ไร้ความหมาย พระเยซูตรัสว่า “ประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปาก […]

ธ.ค. 102014
 

ฟ้องกัน ประจานกันเอง! พระธรรม        1โครินธ์ 6:1-20 อ้างอิง             มธ.18:17;19:28;ลก.22:30;ฉธบ.17:7,19:19;1คร.1:2;4:14;5:1,12;2คร.6:14-15;7:23;10:23 บทนำ             หากเราเชื่อในพระเยซูคริสต์จริง ๆ เราจะไม่ฟ้องร้องกันจนขึ้นโรงขึ้นศาล หากเป็นเรื่องที่สามารถตัดสินกันเองได้ภายในคริสตจักร และเราจะไม่ยอมรับหรือปล่อยให้มีการลดหย่อนมาตรฐานศีลธรรมทางเพศให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาภายในคริสตจักร โดยไม่จัดการแก้ไขให้เรียบร้อยตามครรลองของพระคัมภีร์ บทเรียน 6:1 “เมื่อ​มี​ใคร​ใน​พวก‍ท่าน​เป็น​ความ​กัน เขา​กล้า​ไป​รับ​การ​พิพาก‌ษา​จาก​คน​ไม่​ชอบ‍ธรรม แทน​ที่​จะ​รับ​จาก​ธรร‌มิก‌ชนหรือ?”        […]

ธ.ค. 092014
 
ตัดสินใจตามพระเยซูเป็นส่วนตัว

ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมา ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์   (กิจการ 2:38) บิลลี่ เกรแฮม ตามความคิดของผม คือหนึ่งในนักเทศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ความเชื่อของคริสเตียน ครั้งหนึ่งผมเคยได้ยินท่านพูดถึงลูกชาย แฟรงกลิน ที่โตมาในครอบครัวที่พ่อและแม่อยู่ในทางของพระเจ้า แต่เมื่ออายุได้ 25 ปี เขาตระหนักได้ว่าเขายังไม่รู้จักองค์พระเยซูคริสต์ เขาเติบโตขึ้นมาในบ้านของบิลลี่ เกรแฮม […]

ธ.ค. 082014
 
มองปัญหาว่าคือโอกาสดี

“…พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงให้เรากระทำสำเร็จ และเราทั้งหลายผู้รับใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นสร้าง…” (เนหะมีย์ 2:20) วันนี้คุณมีปัญหาอยู่หรือเปล่าครับ? มีใช่มั้ยครับ? ผมขออนุญาตบอกคุณว่า “ยินดีด้วยครับ!” ไม่ได้พูดพล่อยๆนะครับ แต่พูดด้วยความจริงใจ ผมอยากบอกว่าปัญหาจริงๆแล้วคือโอกาสที่ปลอมตัวแอบแฝงมา คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้าปรารถนาให้คุณเห็นปัญหาคือความเป็นไปได้ และปรปักษ์คือโอกาสที่ดี คริสเตียนไม่ใช่คนที่เห็นแต่ความลำบากในทุกๆโอกาส แต่กลับกัน คือคนที่เห็นโอกาสดีในทุกๆความยากลำบาก นึกถึงปัญหาที่คุณต้องรับมือให้ได้ในวันนี้ คุกเข่าลงครับ ทูลขอพระเจ้าเปิดเผยให้เห็นโอกาสดีที่แอบแฝงเข้ามาเพื่อพระเกียริตทั้งสิ้นจะเป็นของพระองค์ โดย […]

ธ.ค. 072014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

7 ธันวาคม 2014 สวัสดีครับ ชาว CJ และมิตรผู้มาเยือน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านครับ! วันนี้ ขอให้เปิดใจ เปิดหู และเปิดปาก ร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันอย่างยำเกรงพระเจ้า แต่ผ่อนคลายนะครับ ผมภูมิใจใน CJ ของเราที่เวลานี้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการรับใช้ และในการร่วมมือกับคริสตจักร เรามีทีมผู้รับใช้ที่ดีทั้ง คุณแดง […]