มิ.ย. 102016
 
คิดอย่างยูดาส

แต่สาวกคนหนึ่งของพระองค์  ชื่อยูดาสอิสคาริโอท  (คือคนที่จะอายัดพระองค์ไว้)  พูดว่า  “เหตุไฉนจึงไม่ขายน้ำมันนั้นเป็นเงินสักสามร้อยเดนาริอัน  แล้วแจกให้แก่คนจน” (ยอห์น 12:4-5) ช่วงเวลาที่ผมทำหน้าที่ศิษยาภิบาล มีหลายคนมาถาม “คุณสามารถเป็นคริสเตียน แล้วยัง ………. (เติมคำในช่องว่าง) ได้หรือเปล่า?” ผมไม่คิดว่าเรื่องที่พวกเขาถา [อ่านต่อ]

มิ.ย. 092016
 
มากับเราเถอะ

เขาจึงทำสำคัญแก่เพื่อนที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วย เขาก็มาช่วย แล้วได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำ จนเรือเพียบ ฝ่ายซีโมนเปโตรเมื่อเห็นดังนั้น  ก็กราบลงที่พระชานุของพระเยซูทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอเสด็จไปให้ห่างจากข้าพระองค์เถิด เพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป” (ลูกา 5:7-8) กูเกิ้ลแมพส์ หรือแผนที่กูเกิ้ล เปรียบเสมือนเพื่อนเดินทางเวลาไปในที่ๆไม่ค [อ่านต่อ]

มิ.ย. 082016
 

พระธรรม        1ยอห์น 5:1-21 อ้างอิง            1ยน.1:10;2:13,23;3:4,14,21-23;4:6;5:5,11,16 บทนำ            คนที่เกิดจากพระเจ้าจะไม่ทำบาปและมีชัยชนะ เพราะความเชื่อและการเชื่อฟังพระเจ้า แล้วคุณเองมีชัยชนะอย่างนั้นในชีวิตของคุณหรือไม่? บทเรียน 5:1 “คน​ที่​เชื่อ​ว่า​พระ‍เยซู​เป็น​พระ‍คริสต์ ก็​เกิด​จาก​พระ‍เจ้า และ​คน​ที่​รัก​พระ‍องค์​ผู้​ทรง​ให้​กำ‌เ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 072016
 
ขอแค่เชื่อฟัง

ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับท่านว่า  “จงไปเถิด  เพราะว่าคนนั้นเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้  สำหรับจะนำนามของเราไปยังประชาชาติ  กษัตริย์และพวกอิสราเอล” (กิจการ 9:15) ก่อนบทสนทนาในพระวจนะด้านบน เซาโลผู้นำฟาริสี และอาจเป็นสมาชิกสภาแซนเฮดรินของชาวยิว อยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสังหารสเทเฟน ผู้พลีชีพคนแรกของคริสตจักร หลังจากการเผ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 062016
 
หลีกเลี่ยงปุ่มแห่งความตระหนก

พระองค์ทรงสำแดงวิธีการของพระองค์แก่โมเสส  พระราชกิจของพระองค์แก่ประชาชนอิสราเอล (สดุดี 103:7) จงสงบอยู่ต่อพระเจ้า  และเพียรรอคอยพระองค์อยู่ … (สดุดี 37:7) เปโตรและยากอบ ทั้งคู่ถูกจับเข้าคุกเพราะประกาศข่าวประเสริฐ แต่ยากอบถูกตัดศีรษะ ขณะที่เปโตรได้รับความช่วยเหลือให้ออกจากคุกนั้นได้อย่างอัศจรรย์ แปลว่าพระเจ้ารักเปโตรมากกว่ายากอบหรือ? เปโตรประกาศเรื่ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 052016
 
สารจากศิษยาภิบาล

5  มิถุนายน 2016 สวัสดีครับชาวคริสตจักรแห่งความสุข (Church of Joy, CJ ) และผู้มาเยี่ยม ผมขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี ในนามของคณะผู้อภิบาลครับ ผมขอบคุณพระเจ้าที่วันอาทิตย์ที่แล้วมีผู้รับเชื่อ 1 ท่าน คือคุณหนู  ผมมีข่าวประกาศดังนี้ ในวันพฤหัสที่ 9 มิถุนายน เช้า เวลา 09 น. – 10.39 น. ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เรามีงาน “คริสตชนไทย รวมใจภักดี [อ่านต่อ]

มิ.ย. 042016
 
ความละโมบของมนุษย์

“พิภพ โลกได้จัดเตรียมทุกสิ่งไว้เพียงพอ เพื่อสนองตอบอย่างน่าพอใจต่อทุก ๆ ความจำเป็นของมนุษย์ แต่ไม่ใช่ต่อทุก ๆ ความละโมบของมนุษย์”  -มหาตมะ คานธี- (Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.)  -Mahatma Gandhi- หากมนุษย์ไม่มีความละโมบ โลกนี้จะเป็นดุจสวรรค์ ที่มีทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการไว้สนองอย่างเหลือล้น ตาม ธรรมช [อ่านต่อ]