พ.ค. 272015
 

ความยินดีในท่ามกลางความเศร้าโศก พระธรรม        2โครินธ์ 7:1-16 อ้างอิง             1คร.10:14;5:12;2:3,13;2คร.1:3,4;2:2-4,9,13;4:8;10-13;17-18;7:4-8,13;10:6 บทนำ              ชีวิตเราอาจเผชิญกับเรื่องน่าเศร้าเสียใจ แต่เราสามารถมีความยินดีในท่ามกลางสถานการณ์เหล่านั้นได้ หากเรามีพระเจ้าและเพื่อนดี ๆ อยู่เคียงข้าง และคุณเองก็อาจได้รับการหนุนใจและหนุนใจ [อ่านต่อ]

พ.ค. 262015
 
คุณถูกสร้างมาให้นมัสการพระเจ้า

พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย (โรม 12:1) ผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้คริสเตียนจำเป็นต้องจดจำว่าคำว่า “นมัสการ” ว่าเป็นคำกิริยา ไม่ใช่แค่นั่งนิ่งๆแล้วเฝ้าด [อ่านต่อ]

พ.ค. 252015
 
เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่?

และเมื่อเอลียาห์ได้ยินท่านก็เอาผ้าคลุมหน้าไว้ ออกไปยืนอยู่ที่ปากถ้ำ และดูเถิด มีเสียงมาถึงท่านว่า “เอลียาห์เอ๋ย เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่” (1พงศ์กษัตริย์ 19:13) เป็นวันแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่สำหรับอิสราเอลและพระเจ้า เอลียาห์ไปเผชิญหน้ากับพวกผู้เผยพระวจนะบาอัลที่บนภูเขาคาร์เมล และพระเจ้าทรงส่งไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์เผาเครื่องถวายบูชาของท่านจนหมดสิ้น [อ่านต่อ]

พ.ค. 242015
 
สารจากศิษยาภิบาล

24 พฤษภาคม 2015 ขอส่งความรักและสันติสุขมายังพี่น้อง CJ ทุกท่าน ผมดีใจที่เห็นพี่น้อง CJ ของเราหลายคนกำลังเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่บางคนกำลังดิ้นรนกระเสือกกระสนกับการดำรงชีวิต ทำให้ ลุ่มๆ ดอน ๆ อยู่บ้าง! แต่ก็ยังเป็นห่วงบางคนที่ห่างเหินและห่างหาย เพราะว่า สภาวะเช่นนั้นไม่เป็นคุณประโยชน์ต่อพี่น้องเหล่านั้นอย่างที่ควรจึงวิงวอนขอให้เราอธิษฐานเ [อ่านต่อ]

พ.ค. 232015
 
คุณมองที่อะไร เวลาที่คุณอธิษฐาน?

“เราต้องอธิษฐานด้วยสายตาที่จ้องมองไปที่พระเจ้า ไม่ใช่ที่ปัญหาหรือความยุ่งยาก!” (We have to pray with our eyes on God Not on the difficulties.) -Oswald Chambers- คุณมองอะไร คุณจะได้รับผลจากการมองนั้น! ในเทพนิยายกรีก กล่าวถึง เมดูซา (Medusa) เป็นสัตว์ประหลาด มีใบหน้าเป็นผู้หญิง มีงูพิษแทนเส้นผม การ จ้องมองนางโดยตรงจะเปลี่ยนผู้ที่มองให้กลายเป็นหิน (ซึ [อ่านต่อ]

พ.ค. 222015
 
กรอบความคิดใหม่

เพราะว่า ในร่างกายอันเดียวนั้น เรามีอวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะนั้นๆมิได้มีหน้าที่เหมือนกันฉันใด พวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์ และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้น (โรม 12:4-5) เรามีแนวโน้มที่อยากจะสร้างจักรวาลส่วนตัวของเรา ที่ๆซึ่งโลกทั้งใบหมุนรอบตัวเรา เราเป็นนักแสดงตัวเอกในภาพยนตร์เล็กๆของเรา ที่เหลือเป็นแค่ตัวประกอบ เราคิดว่าทุกอย่ [อ่านต่อ]

พ.ค. 212015
 
เติมเต็มชั่วนิรันดร์

พระเยซูตรัสตอบว่า “ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้น จะไม่กระหายอีกเลย น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้น จะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 4:13-14) อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขได้อย่างแท้จริง? ต้องทำอย่างไรถึงจะเติมคุณให้พอใจเต็มเปี่ยม? มีเงินเพิ่มขึ้น มีความเพลิดเพลินมากขึ้น ประสบ [อ่านต่อ]