เม.ย. 152016
 
อย่ายอมแพ้แม้ความเชื่อจะสั่นคลอน

พระองค์ตรัสว่า “มาเถิด” เปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซู (มัทธิว 14:29) เรื่องของเปโตรมักถูกนำมาเป็นตัวอย่างในสิ่งที่ไม่ควรทำและไม่ควรพูด แต่เรื่องของเปโตรเองยังเป็นแบบอย่างสำหรับเราเรื่องการสำแดงความเชื่อที่น่าทึ่ง เรื่องนี้บันทึกอยู่ในมัทธิว 14  เมื่อพวกสาวกลงเรือ และพายออกไปกลางทะเลกาลิลี เกิดมีพายุรุนแรงพัดมา พวกเขาตื่นตระหนกคิ [อ่านต่อ]

เม.ย. 142016
 
ให้การชูใจ แต่ได้รับกลับคืน

สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้น ที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจ ซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า (2โครินธ์ 1:3-4) ชายและหญิงของพระเจ้า ไม่ว่าบันทึกไว้ที่ไหนในพระคัมภีร์ ดูจะเป็นคนควบคุ [อ่านต่อ]

เม.ย. 132016
 
อธิษฐานด้วยน้ำตา

ฝ่ายพระเยซู  ขณะเมื่อพระองค์ทรงเป็นมนุษย์อยู่นั้น พระองค์ได้ทรงร้องอธิษฐาน และทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหล ต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้ และพระเจ้าได้ทรงสดับเนื่องด้วยความยำเกรงของพระเยซู (ฮีบรู 5:7) เมื่อผมอ่านหนังสือฮีบรู และพบถ้อยคำที่กล่าวว่าพระเยซูคริสต์ทรง “ทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหล” มันเหมือนคำตำหนิมาถึงผม ครั้งสุดท้ายเ [อ่านต่อ]

เม.ย. 122016
 
ตอนต้นและตอนจบ

ส่วนพญามารที่ล่อลวงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกำมะถัน ที่สัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะตกอยู่ในนั้น และมันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์ (วิวรณ์ 20:10) ทราบหรือไม่ ในสองบทแรกของหนังสือปฐมกาล หรือในสองบทสุดท้ายของหนังสือวิวรณ์ในพระคัมภีร์ ไม่มีเรื่องมารซาตาน? แต่ในตอนอื่นๆในปฐมกาลและวิวรณ์มีเรื่องของพวกมันมากม [อ่านต่อ]

เม.ย. 112016
 
อำนาจของหลุมดำ

พระองค์ทรงจุดตะเกียงของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงกระทำความมืดของข้าพระองค์ให้สว่าง (สดุดี 18:28) คุณเคยได้รับของขวัญที่อยากจะคืนกลับไปหรือไม่…แต่ทำไม่ได้? ฉันรู้สึกอย่างนั้นเมื่อตกลงไปในหลุมแห่งความกดดันเป็นครั้งแรก ตอนนั้น ไม่ได้รู้สึกว่าหลุมนี้เป็นของขวัญ ต่อมา ฉันอยากจะเอาหลุมดำที่น่าเกลียดนี้ไปแลกที่ร้านขายของเก่า เอาภูเขาลูกเล็กๆ [อ่านต่อ]

เม.ย. 102016
 
สารจากศิษยาภิบาล

10  เมษายน 2016 สวัสดีครับชาว CJ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความปลอดภัยและการคุ้มครองของพระองค์ที่มีต่อทุกท่าน ข่าวประกาศ 1.ในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน จะมีการมอบใบรับรองสมาชิกภาพให้แก่ผู้ที่สมัครและสมควรแก่เวลาแล้วที่จะได้รับ ก)ขอให้เรามาร่วมแสดงความยินดีต้อนรับพี่น้องเหล่านั้นในฐานะสมาชิก CJ อย่างสมบูรณ์ ข) ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิก CJ ที่พร้อมปฏิบัติ [อ่านต่อ]

เม.ย. 092016
 
ครอบครัวคือ...

“ครอบครัว คือ ที่ๆ ชีวิตเริ่มต้น และความรักไม่เคยสิ้นสุด!” (Family… where life begins and Love never ends.) คนที่เกิดมาแล้วไมมีครอบครัว นับว่า น่าสงสารยิ่งนัก! เพราะว่าตามแบบที่พระเจ้าทรงดำริไว้ ทุกคนควรจะเกิดมาในครอบครัวที่อบอวลด้วยความรักและความอบอุ่น ใช่ครับ! เราแต่ละคนควรเริ่มต้นชีวิตในครอบครัวที่เต็มใจเลี้ยงดูและดูแลเราได้ เช่นเดียวกับที่ทุกคน [อ่านต่อ]