พ.ย. 182014
 
เลือดลูกแกะ และคำพยานของคุณ

แต่​พี่​น้อง​ของ​เรา​เอา​ชนะ​มัน​ได้ เพราะ​เลือด​ของ​ลูกแกะ เพราะ​คำ​พยาน​ของ​พวก​เขา​เอง… (วิวรณ์ 12:11) เคยสงสัยหรือไม่ ทำไมพระเยซูทรงให้รอยแผลจากตะปูยังอยู่บนพระหัตถ์ พระบาท และสีข้างหลังจากคืนพระชนม์? พระองค์สามารถทำให้รอยแผลหายไปได้ พระองค์คือผู้เดียวกับที่คืนเนื้อหนังใหม่ให้คนง่อย และคนโรคเรื้อน ช่วยคนหลังโกงให้ยืนขึ้นตรง เปิดตาคนตาบอด ช่วยคนมือลีบ แต่ทรงเลือกที่จะเก็บรอยแผลของพระองค์ไว้… เคยสงสัยกันหรือไม่? ในวันที่คืนพระชนม์ สาวกที่ผิดหวังต่างก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ด้วยกัน อยู่ๆพระเยซูก็ไปปรากฎแก่พวกเขา […]

พ.ย. 172014
 
การคืนดีนำไปสู่การฟื้นฟู!

  เป็นการดีและน่าชื่นใจยิ่งนัก เมื่อพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน! (สดุดี 133:1) ทราบหรือไม่ว่าพระเจ้าต้องการสิ่งใดจากคุณในวันนี้? – การคืนดี – เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าร้องเพลงในทีมนมัสการ เทศนา รับใช้ในคริสตจักรเด็ก หรือถวายสิบลด เมื่อเรียนรู้เรื่องนี้ พระเจ้าจะนำการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่มาสู่คริสตจักรของเรา การฟื้นฟูจะเริ่มจากเมื่อมีการสารภาพความผิดแก่กันและกัน อธิษฐานเผื่อกันและกัน และให้อภัยกันและกัน การฟื้นฟูไม่ใช่ร้องไห้เสียงดัง ใส่อารมณ์และท่าทางเข้าไป […]

พ.ย. 162014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

16 พฤศจิกายน 2014 สวัสดีครับ ชาว CJ ที่รัก ขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้ต้อนรับพระคริสต์ 4 ท่าน คือ 1.คุณม่อน 2.คุณทอง 3. คุณเยียร์ และยังไม่ได้แจ้งชื่ออีกหนึ่งท่าน ขอให้ทีมงานทุกกลุ่มที่ดูแลพี่น้องใหม่เหล่านั้นจะช่วยดูแลพวกเขาจนกว่าจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์นะครับ ขอยินดีกับพี่น้องที่จะรับใบสมาชิกภาพ CJ ประจำเดือนพฤศจิกายน […]

พ.ย. 152014
 
งานของคุณ

“งานของคุณไม่ใช่การตัดสินผู้ใด งานของคุณไม่ใช่การประเมินว่า ใครควรได้อะไร งานของคุณคือการยกชูผู้ที่ล้มลง ฟื้นฟูใจคนที่แตกสลาย และเยียวยารักษาคนที่ทุกข์เจ็บปวด!” (Your job is not to judge Your job is not to figure out if […]

พ.ย. 142014
 
บ้านสองหลัง รากฐานสองแบบ

…เราทั้งหลายจำต้องทนความยากลำบากมาก จึงจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า (กิจการ 14:22) เราไม่ชอบฟังข้อความแบบนี้เท่าไร เราอยากให้เขียนว่า “ชีวิตจะสะดวกสบายและมีความสุข ก่อนจะได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า” แต่นี่ไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้า นี่ไม่ใช่ชีวิต การทดลองและความยากลำบากจะเข้ามา โยบพูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างน่าฟัง “มนุษย์ที่เกิดมาโดยผู้หญิงก็อยู่แต่น้อยวัน และเต็มไปด้วยความยุ่งยากใจ” (โยบ 14:1) พระเยซูเล่าถึงชายสองคนที่สร้างบ้านสองหลัง ทั้งคู่อาจสร้างพร้อมๆกัน อยู่ใกล้ๆกัน และอาจจะมีแบบเหมือนกันด้วย […]

พ.ย. 132014
 
สิ่งเล็กน้อยที่ความหมายยิ่งใหญ่

สิ่งเล็กน้อยที่ความหมายยิ่งใหญ่ เรื่องเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญ เช่นมีใจเอื้อเฟื้อ ใจเมตตา และห่วงใย ยากที่ใครจะมองเห็น แต่ไม่อาจรอดพ้นสายพระเนตรที่ใส่ใจของพระบิดาบนสวรรค์ไปได้ ใจเอื้อเฟื้อ พระองค์ทรงเห็นหญิงม่ายคนหนึ่งเป็นคนจน นำเหรียญทองแดงสองอันมาใส่ด้วย พระองค์ตรัสว่า “เราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่า หญิงม่ายจนคนนี้ได้ใส่ไว้มากกว่าคนทั้งปวงนี้ เพราะว่าคนทั้งปวงนี้ได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ถวาย แต่ผู้หญิงนี้ขัดสนที่สุด ยังได้เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมด” – ลูกา 21:2-4 ใจเมตตา […]

พ.ย. 122014
 

กางเขน ความล้ำลึก และพระวิญญาณ   พระธรรม        1โครินธ์ 2:1-16 อ้างอิง             1คร.1:17,20-23,27;2:1,4-6,13,18;3:1;4:10;9:22;2คร.11:29-30;12:1,7 บทนำ เรื่องกางเขนเป็นเรื่องสุดล้ำลึกที่ผู้ไม่รู้ คิดว่าเป็นเรื่องโง่เขลา แม้แต่ซาตาน นักปราชญ์ บัณฑิต และบรรดาผู้รู้ทั้งหลายในโลกก็ยังไม่เข้าใจ จนกระทั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยให้รู้จึงเข้าใจ และคนที่เปิดใจรับก็จะได้รับความรอดโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า บทเรียน 2:1 “พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย […]