มี.ค. 142014
 
จับจ้องความคิด

…ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์… (ฮีบรู 12:1-2) สมัยอยู่เตรียมอุดม ผมเล่นกีฬาทั้งลู่และลาน  วิ่งระยะสั้นฝีเท้าพอใช้  แต่วิ่งระยะยาวแย่สุดๆ นอกจากนั้นผมเกลียดการซ้อม แต่หากว่ามีสาวสวยยืนเชียร์อยู่บน อัฒจันทร์ ผมก็จะมีแรงจูงใจพิเศษทำให้วิ่งได้อย่างเต็มฝีเท้า เมื่อเราวิ่งอยู่ในลู่แห่งชีวิต เรามีแรงจูงใจที่ดีกว่าที่ผมตอนอยู่ชั้นเตรียมอุดม เราวิ่งเพื่อผู้ชมเพียงคนเดียว องค์พระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเฝ้าดูเรา ทรงอธิษฐานเพื่อเรา [...]

มี.ค. 132014
 
ไม่ต้องกลัวหรอก

แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “นี่เราเองแหละ อย่ากลัวเลย”  (ยอห์น 6:20) ทราบหรือไม่ในพระคัมภีร์มีคำว่า “อย่ากลัวเลย” ถึง 365 ครั้ง? เพื่อมีใช้ทุกๆวันในหนึ่งปี พระเจ้าบอกเราว่าไม่ต้องกลัว 365 ครั้ง พระองค์ทรงย้ำว่า “ไม่ต้องกลัวหรอก” หรือ “ไม่ต้องกลัว” มารเป็นเจ้าแห่งความชั่วร้าย มันจะครอบงำให้เรากลัว [...]

มี.ค. 122014
 

ผิดกลับถูก ถูกกลับผิด! พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 5:1-27 อ้างอิง               1พกษ.20:7;5:5,16,20-22,26;2พกษ.6:21-23,21;7:2;13:20;19:14;24:2 บทนำ           น่าแปลกใจที่บางครั้งคนบางคนที่เริ่มต้นประพฤติตัวไม่ถูกต้องกลับกลับใจและประพฤติตนเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในขณะที่คน(ของพระจ้า)บางคนที่เริ่มต้นปรนนิบัติพระเจ้าประหนึ่งคนที่น่าเชื่อถือ แต่กลับปล่อยให้ความโลภหรือเนื้อหนังครอบงำความคิดจิตใจทำให้เสียคนในบั้นปลายและลูกหลานต้องได้รับทุกข์ภัยโดยไม่สมควร! บทเรียน 5:1 “นา‍อา‍มาน​ผู้​บัญ‍ชา​การ​กอง‌ทัพ​ของ​พระ‌ราชา​แห่ง​ซี‍เรีย เป็น​คน​สำ‍คัญ​มาก​ของ​พระ‌ราชา เป็น​คน​มี​เกียรติ เพราะ‌ว่า​พระ‌ยาห์‍เวห์​ประ‍ทาน​ชัย‌ชนะ​แก่​ซี‍เรีย​โดย​ท่าน​นี้ ท่าน​เป็น​นัก‌รบ​กล้า‌หาญ​ด้วย แต่​ท่าน​เป็น​โรค​เรื้อน”​      [...]

มี.ค. 112014
 
เมื่อความย่ำแย่กลับกลายเป็นคำพยาน

“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรักษาข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะได้หาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงจะรอด เพราะพระองค์เป็นที่สรรเสริญของข้าพระองค์” (เยเรมีย์ 17:14) กว่า 20 ปี พี่ชายของฉันหายไปจากครอบครัวเพราะติดยา นับครั้งไม่ถ้วน เราคิดว่าเขาตายไปแล้ว เพราะตามสถิติอาการของเขาไม่น่าจะรอด แต่แล้วพี่ชายของฉันกลับเป็นคำพยานที่มีชีวิตว่าพระเจ้าทรงทำงานแห่งการคืนสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ทำสิ่งใดมา หรือถูกกระทำ พระเจ้าปรารถนาและสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นชัยชนะได้เสมอ [...]

มี.ค. 102014
 
เป็นพระหัตถ์ของพระเยซูแปลว่าอะไร

เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไป แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร (ปฐมกาล 12:2) ตอนเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สอง มีเมืองๆหนึ่งในยุโรปมีรูปปั้นพระเยซูตั้งอยู่กลางเมือง ในช่วงสงคราม รูปปั้นนั้นถูกทำลายไป เมื่อการสู้รบสิ้นสุด มีการซ่อมสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ พวกเขานำชิ้นส่วนรูปปั้นที่แตกหักมาประกอบกันขึ้นใหม่ ครบทุกชิ้น เว้นแต่พระหัตถ์หายไป เจ้าหน้าที่เมืองคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า “ให้จัดหาช่างผู้เชี่ยวชาญมาตกแต่งรูปปั้นนี้ใหม่” แต่มีบางคนมีความคิดว่าให้ปล่อยไว้อย่างนั้น และให้สลักคำพูดลงไปที่ฐานว่า “พระหัตถ์ของพระองค์คือมือของเรา” [...]

มี.ค. 092014
 
สารจากศิษยาภิบาล

9 มีนาคม 2014  ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านที่มา CJ ในวันนี้ ผมและคณะผู้อภิบาลดีใจที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้  แม้ว่าทุกวันจะเป็นวันที่ดี แต่วันอาทิตย์เช้าที่เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันนับว่าเป็นวันที่ดีที่สุดของสัปดาห์ทีเดียว เพราะว่า… 1. เราได้หยุดพักจากงานประจำเข้าสู่ “วันพัก”  (สะบาโต) คือ พักทั้งทางกายจิตและวิญญาณ 2. เราได้มาพบหน้าและร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องผู้เชื่อในครอบครัวเดียวกันที่มากันพร้อมหน้าและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตร่วมกัน 3. เราได้รับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณ [...]

มี.ค. 082014
 
คนที่มีความสุข

คนที่มีความสุข  “คนที่มีความสุข ไม่ได้มีส่วนที่ดีที่สุดของทุก ๆ สิ่งแต่เขาดึงเอาส่วนที่ดีที่สุดออกมาได้จากทุก ๆ สิ่งที่เขามี!” (The Happiest people do not Have the Best of Everything. They Make the [...]