พ.ค. 172016
 
อย่าเลิกกลางคัน

ท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้วยกันทุกคน  แต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียว เหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้ (1โครินธ์ 9:24) หนึ่งในกีฬาโอลิมปิกที่ผมชอบมากคือกีฬาลู่และลาน ชอบดูวิ่งผลัด วิ่งระยะไกล และวิ่งระยะสั้น อาจเป็นเพราะผมเองเคยเล่นกีฬาประเภทนี้สมัยเรียนหนังสือ ยังจำได้ ในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งหนึ่ง ผมนั่งเชียร์แข่งวิ่งระ [อ่านต่อ]

พ.ค. 162016
 
ค้นหาเส้นทาง

พระเยซูตรัสกับเขาว่า  “เราเป็นทางนั้น  เป็นความจริงและเป็นชีวิต  ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา (ยอห์น 14:6) ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เครื่องบินรบอเมริกันลำหนึ่งถูกยิงตกลงในป่าประเทศพม่า นักบินดีดตัวออกมาจากเครื่องได้อย่างปลอดภัย แต่พบว่าตนเองหลงอยู่ในป่าที่ลึก และรกชัฎ มีชายชาวพม่าท่าทางใจดีมาพบเข้า เขาส่งสัญญาณมือให้ทหารคนนั้นเดิ [อ่านต่อ]

พ.ค. 152016
 
สารจากศิษยาภิบาล

15  พฤษภาคม 2016 สวัสดีครับชาว CJ และผู้มาเยือน ขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้ว มีผู้ต้อนรับพระคริสต์ 3 ท่านคือ    1.คุณอิง  2.คุณดา  3.คุณก้อย ขอแสดงความยินดีกับน้องมายด์ สำหรับการจบการศึกษา(ย้อนหลัง) คริสตจักรของเรามีคริสตจักรลูก (CL) มาใช้สถานที่ชั้น  6 นี้ เป็นที่นมัสการในวันอาทิตย์ช่วง 14.15 – 16.30 น. มาเป็นอาทิตย์ที่ 3 แล้ว ผู้ใดยังไม่เคยไปเย [อ่านต่อ]

พ.ค. 142016
 
หยิ่งผยอง หรือถ่อมใจ?

“ความหยิ่งผยองสนใจแต่ว่า ใครเป็นฝ่ายที่ถูก แต่ความถ่อมใจนั้น ใส่ใจกันว่าอะไรคือสิ่งที่ถูก!” (Pride is concerned with who is right. Humility is concerned with what is right.)  -Ezra Taft Benson-   เมื่อเราจดจ่อ กับเรื่องว่า “ใคร” ทำ ?  “ใคร” พูด ?    หรือ  “ใคร” เป็นต้นเหตุ? ผลที่ตามมามักจะเป็นในเชิงลบ เช่น หากว่าคนอื่นเป็นฝ่ายผิด เราก็จะลงมือจัดการ [อ่านต่อ]

พ.ค. 132016
 
ความคิดที่ไร้สาระ

“คนเขลาเอ๋ย เจ้าจะรักความเขลาไปนานสักเท่าใด คนมักเยาะเย้ยจะปีติยินดีในการเยาะเย้ยนานเท่าใด และคนโง่จะเกลียดความรู้นานเท่าใด” (สุภาษิต 1:22) ชายชาวกรีกชื่อเดโมสเทเนสกำลังบรรยายอยู่ต่อหน้าผู้ฟังที่ทำหน้าเบื่อหน่ายและไม่สนใจ เขาจึงเริ่มเล่าเรื่อง “ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งต้องแบบสัมภาระหนักเดินทางไป ระหว่างทางพบชายอีกคนหนึ่งเดินมาพร้อมกับลา ชายคนนั [อ่านต่อ]

พ.ค. 122016
 
คุ้มเสี่ยง

เมื่อเขาอธิษฐานแล้ว  ที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหว  และคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ (กิจการ 4:31) บางครั้งเราจะกล้าก้าวไปในความเชื่อเมื่อเรามีแผนรองรับ มีตาข่ายมาคอยรับไว้ มีเรื่องของความปลอดภัย  รอบคอบ และแม้แต่มีผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา อย่าลืมว่ายังมีความเชื่อด้วยนะครับ รวมถึงพ [อ่านต่อ]

พ.ค. 112016
 
แบ่งปันออกไปในสิ่งที่คุณได้มา

เมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้ว  เราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจาน  มิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้น  แต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วย  เพราะท่านเป็นที่รักยิ่งของเรา (1เธสะโลนิกา 2:8) ไม่นานมานี้ผมได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งเทศนาเรื่องการฟื้นฟู ท่านให้คำนิยามการฟื้นฟูว่า “รื้อหลังคาคริสตจักรออกไป พระเจ้าจะได้เสด็จลงมา” ผมชอบคำนิยามนี้นะครับ แต่ยังอย [อ่านต่อ]