ธ.ค. 062013
 
แต่ฉันมีสิทธิที่จะโกรธ

ดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงทราบข้อนี้ จงให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทำให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้า (ยากอบ 1:19-20) ฉันเคยได้ยินคำโกหก เคยถูกหักหลัง และเคยเจ็บปวด ฉันโกรธและรู้สึกว่ามีสิทธิที่จะโกรธ ความโกรธบดขยี้ความต้องการให้อภัยของฉัน แม้จะขอให้พระเจ้าเติมใจด้วยความปราณี ฉันก็ยังอ่านรายการความยุติธรรมที่ทำให้โกรธกลับไปกลับมาอยู่ในความคิด คำอธิษฐานจึงมีแต่ความว่างเปล่า คำสนทนาข้างในใจมีแต่คำโต้แย้ง เสียงหนึ่งพยายามบอกว่าโกรธต่อไปได้ อีกเสียงพยายามชักชวนว่าความปราณีเป็นทางเลือกที่ถูกต้อง เป็นเดือนๆ [...]

ธ.ค. 052013
 
พระทัยของพระราชา

“พระทัยพระราชาเหมือนธารน้ำในพระหัตถ์พระยาห์เวห์  พระเจ้าจะทรงชักนำไปทางไหนก็ตามแต่จะโปรด!” (สุภาษิต 21:1) พระราชาที่ดีนับเป็นของขวัญล้ำค่าสำหรับประชาชนในชาตินั้นๆ พระราชาที่ทรงคุณธรรมนับเป็นสิริมงคลต่อปวงชนภายใต้พระบุญญาบารมี พระราชาที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้ายิ่งเป็นบ่อเกิดแห่งพระพรล้ำเลิศต่อพสกนิกร พระราชาและสถาบันกษัตริย์จะดำรงยืนยงอยู่ได้นาน ตราบเท่าที่ประชาชนยังคงจงรัก พระราชาที่ทรงราชธรรมย่อมสถิตอยูในดวงใจของเหล่าประชาราษฏร์ พระราชาที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาย่อมเปรียบประดุจแก้วตาดวงใจของปวงประชา พระราชาที่มีพระทัยกว้างขวางดุจพระบิดาแห่งสวรรค์ย่อมยอมเต็มพระทัยเสียสละเพื่อปวงชน พระราชาที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของประชาชนก่อนความสุขส่วนพระองค์ย่อมได้รับการเทิดทูน พระราชาที่ประกอบพระกรณียกิจที่พิชิตใจประชากรของพระองค์ย่อมได้รับความภักดี พระราชาที่ถ่อมพระทัยลงภายใต้หัตถ์ของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เปรียบดุจสายธาร …เป็นสายธารแห่งความรัก …เป็นสายธารแห่งความกรุณาปรานี …เป็นสายธารแห่งความดี …เป็นสายธารแห่งความเปรมปรีดิ์ …เป็นสายธารแห่งศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ [...]

ธ.ค. 042013
 

เยโรโบอัม vs เรโหโบอัม   พระธรรม        1พงศ์กษัตริย์ 14:1-31 อ้างอิง              1พกษ.10:16-17;15:29;14:15;2พกษ.17:9-10;2พศด.9:15-16;12:2-8;ฉธบ.23:17 บทนำ           น่าเสียดายและน่าเสียใจที่ชนชาติที่พระเจ้าทรงเรียก และทรงเลือกกลับทำบาปชั่วอย่างไม่ยำเกรงพระเจ้า อีกทั้งยังแตกแยกกันเป็นหนือ – ใต้ และต่อสู้รบกันเองมาตลอด ผลสุดท้ายก็คือ ย่อยยับไปตามๆ กัน [...]

ธ.ค. 032013
 
สู่ชีวิตหลังความตายด้วยความมั่นใจ

เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (โรม 6:23) นักบวชในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเล่าให้ฟังถึงทหารหนุ่มคนหนึ่งที่ท่านได้พบ หลังการสู้รบที่ดุเดือดผ่านไป ทหารหนุ่มคนนั้นบาดเจ็บสาหัส และกำลังจะจากไป ทหารคนนั้นมองไปที่นักบวชด้วยน้ำตานองหน้าถามว่า “ท่านครับ ผมจะรอดมั้ย?” นักบวชรู้ว่าไม่มีหวัง แต่ไม่รู้จะปลอบอย่างไร จึงพูดกับทหารนั้นว่า “ลูกเอ๋ย ลูกเชื่อในพระเยซูคริสต์หรือเปล่า?” เขาตอบว่า “เชื่อครับ วันที่ผมมาเป็นคริสเตียนเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต” นักบวชท่านนั้นมองตรงไปที่ทหารหนุ่มพูดว่า [...]

ธ.ค. 022013
 
กล้าเสี่ยง

แต่ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งฟีลิปว่า “จงลุกขึ้น ไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซา” (ซึ่งเป็นทางเปล่าเปลี่ยว) – กิจการ 8:26 เมื่อฟีลิปถูกสั่งให้ “จงลุกขึ้น ไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซา” (กิจการ 8:26) คงง่ายที่จะแย้ง ท่านกำลังทำพันธกิจที่เกิดผลอยู่ในสะมาเรีย แต่พระเจ้ากลับสั่งให้ไปยังที่เปลี่ยว มันไม่สมเหตุผลเลย แต่สิ่งที่ฟีลิปทำคือเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าทรงเตรียมทั้งผู้ฟังและผู้พูดสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น พระองค์เตรียมบุรุษท่านหนึ่งจากเอธิโอเปียเดินทางไปเยรูซาเล็ม cและไม่พบในสิ่งที่แสวงหา [...]

ธ.ค. 012013
 
สารจากศิษยาภิบาล

1 ธันวาคม 2013 สวัสดีครับ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านที่มา CJ ในวันนี้ พระเจ้ากำลังกระทำกิจยิ่งใหญ่ในประเทศไทยในหลายช่องทาง โดยที่คริสตจักรแห่งความสุข (Church of Joy) หรือ “CJ” ของเราเป็นเพียงแค่ส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งในแผนการอันเลิศล้ำของพระเจ้าสำหรับประเทศไทย ทำไมคริสตจักรของเราซึ่งเป็นคริสตจักรเล็ก ๆ จึงเป็นพรต่อแผ่นดินไทยได้อย่างมากมาย [...]

พ.ย. 302013
 
หลักการของการเผชิญหน้า (The Confrontation Principle)

“การห่วงใยในคนอื่นควรนำหน้าการเผชิญหน้ากับบุคคลคนนั้น!” (Caring For People Should Precede Confronting People.)   จอห์น แม็กซ์เวลล์ กล่าวไว้ว่า … “ความขัดแย้งเป็นดุจมะเร็ง การตรวจพบแต่เนิ่น ๆ จะเพิ่มความเป็นไปได้ในการรักษาและก่อเกิดสุขภาพที่ดี!” (Conflict is like [...]