ธ.ค. 132013
 
ไม่ร้อน ไม่เย็น – คือการดูหมิ่น

แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้าง  คือว่าเจ้าละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้า (วิวรณ์ 2:4) ในวิวรณ์  2:1-7 เราอ่านพบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกล่าวตำหนิคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส พวกเขาได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมเสียแล้ว ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ได้รักพระเยซู เพียงแต่ว่าพวกเขาไม่ได้รักพระองค์เหมือนอย่างที่เคยรัก ถ้ามีเวลาใดที่คุณเคยรักพระเยซูมากกว่าที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้ คุณก็ลื่นไถลไปข้างหลังแล้ว จี. แคมพ์เบล มอร์แกน กล่าวว่า ความอุ่นๆ หรือไม่ร้อน ไม่เย็น เป็นการดูหมิ่นพระเจ้าที่ร้ายที่สุด [...]

ธ.ค. 122013
 
ความกล้าอีกแบบ

ท่านทั้งหลายจงระมัดระวัง จงมั่นคงในความเชื่อของท่าน จงเป็นลูกผู้ชายแท้ จงเข้มแข็ง (1โครินธ์ 16:13) อะไรคือความกล้า? มีคนนิยามความกล้าว่ามีใจกล้าหาญ และยังมีการนิยามด้วยว่าคือความกลัวในคำอธิษฐาน มาร์ค ทเวน กล่าวว่า “ความกล้าเป็นเจ้านายของความกลัว ไม่ใช่ความกลัวหายไป” คนที่มีความกล้าไม่ใช่คนที่ไม่มีความกลัว (เพราะนั่นคือคนโง่) คนกล้าคือบางคนที่สามารถควบคุมความกลัวของตนเองได้ และทำในสิ่งที่ถูกต้อง คือเอาชนะความกลัวตามธรรมชาติของเรา แน่นอนเรามองเห็นความกล้าที่แสดงออกจากคนที่ต้องตอบสนองเป็นพวกแรก [...]

ธ.ค. 112013
 

ศึกสายเลือด!   พระธรรม        1พงศ์กษัตริย์ 15:1-34 อ้างอิง             1พกษ.14:10;11:3;14:24;2ซมอ.11:1-27;2พศด.13:3-21;15:8-15 บทนำ               เมื่อใดที่คนในชาติหรือในครอบครัวขัดแย้งและสู้รบกันเอง ที่นั่นมีแต่หายนะและความเจ็บปวด! และสาเหตุที่ทำให้เกิดการฟาดฟันหรือกัดและกินเนื้อซึ่งกันและกันนั้นมักจะมาจากความบาปแห่งการไม่เชื่อฟัง  พระบัญญัติแห่งความรักของพระเจ้า! บทเรียน 15:1 “ใน​ปี​ที่​สิบ‌แปด​แห่ง​รัช‍กาล​เย‍โร‍โบ‍อัม​บุตร​เน‍บัท อา‍บี‍ยัม​ทรง​ครอง​ยู‍ดาห์”            (Now in [...]

ธ.ค. 102013
 
อย่าลืมขอบพระคุณ

ให้เขาขอบพระคุณพระเจ้า  เพราะความรักมั่นคงของพระองค์  เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรของมนุษย์ (สดุดี 107:8) ในพระคัมภีร์เดิม มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับกษัตริย์เยโฮชาฟัทที่ทรงใช้วิธีไม่ธรรมดาในการรับมือกับศัตรูที่มาสู้รบกับพระองค์ แทนที่จะส่งกองทัพนำหน้าไป พระองค์กลับส่งคณะนักร้องและนักดนตรีไปแทน ลองนึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น : “เอาหละพวกท่าน นี่เป็นแผนการสำหรับวันนี้ มีกองทัพศัตรูอาวุธครบครัน มุ่งมาทำสงครามกับเรา ดังนั้นเราจะส่งคณะนักร้องและนักดนตรีออกไป” ถ้าผมอยู่ในคณะนักร้อง หรือเป็นนักดนตรี ผมคงคิดว่าพระราชาคงไม่โปรดเพลงของพวกผมแล้ว แต่พระเจ้าทรงสั่งเยโฮชาฟัทให้ใช้กลยุทธที่เหลือเชื่อนี้ไปต่อสู้ [...]

ธ.ค. 092013
 
คนที่ช่วยคุณออกมาจากความตาย

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16) นึกภาพคุณมองไปที่สระว่ายน้ำที่เต็มไปด้วยผู้คน แล้วทันใดนั้นคุณเห็นเด็กตัวเล็กๆยู่ตรงด้านลึกที่สุด ว่ายน้ำไม่เป็นและกำลังจมลงก้นสระ คุณรีบโบกมือและตะโกนบอกเด็ก สอนเขาถึงวิธีว่ายน้ำกลับไปที่ด้านตื้นของสระ มันใช่มั้ยครับ? จะมีใครที่จิตปกติยืนอยู่บนขอบสระแล้วตะโกนสอนเด็กที่กำลังจมน้ำ? แน่นอนไม่มี! ทุกคนที่สติดีต้องกระโดดลงไปช่วยเด็กนั้น เมื่อตกอยู่ในบาป เราก็เหมือนเด็กกำลังจมน้ำนั้น เราไม่มีทางรอดพ้นความตายได้ด้วยตัวเราเอง ในขณะที่ศาสนาต่างๆของโลกโบกมือและตะโกนบอกถึงวิธีเอาตัวเราหนีให้พ้นจากความตาย พระเยซูคริสต์กลับเป็นผู้เดียวที่ลงน้ำไปเพื่อช่วยเรา [...]

ธ.ค. 082013
 
สารจากศิษยาภิบาล

8 ธันวาคม 2013 สวัสดีพี่น้อง CJ ที่รัก ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าร่วมกัน ด้วยจิตวิญญาณและความจริง ! หลังจากที่เราได้เฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือ “พ่อหลวง” ของแผ่นดินไทยไปแล้ว ก็ถึงเวลาที่เราจะเตรียมตัวฉลองวันพระราชสมภพขององค์พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราชจากฟ้าสวรรค์ในวันคริสตมาสนี้! พี่น้องที่รัก!  ขอให้เราแต่ละคนรู้จักหน้าที่ของเรา และจงทำงานให้สมฐานะหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและความมั่นคงของชาติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา วันนี้มีประกาศคือ [...]

ธ.ค. 072013
 
คริสเตียนออกไปแสดงจุดยืน(ทางการเมือง)ได้หรือไม่?

อันที่จริงคริสเตียนเราแสดงออกในเรื่องจุดยืนได้ทุกเรื่อง       เพียงแต่ว่าจำเป็นหรือไม่เท่านั้น! ถ้าจำเป็น และเร่งด่วนเราต้องทำ คือ จงรีบแสดงจุดยืน(ที่ดี) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสื่อสารและแสดงพลัง! ถ้าจำเป็น แต่ไม่เร่งด่วน เราสามารถรอได้ ก็จงรอจังหวะหรือโอกาสแล้วค่อยแสดงจุดยืนที่มีอย่างเปิดเผย ถ้าจำเป็น แต่ไม่แน่ใจ เราก็ควรรีบหาข้อมูลให้ครบถ้วน และวิเคราะห์ประเมินให้ถูกต้องแล้วจึงค่อยประกาศจุดยืนนั้นออกมา! อย่ารีบร้อนผลีผลามประกาศจุดยืนหรือทำอะไรที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง [...]