ก.ย. 132016
 
คุณจะเป็นใครดี?

 คุณจะเป็นใครดี? พระ‍องค์ ​จึง​ตรัส​กับ​พวก‍เขา​ว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​พวก‍ท่าน​ว่า คน​ที่​สละ​บ้าน หรือ​ภรรยา หรือ​พี่‍น้อง หรือ​บิดา​มารดา หรือ​บุตร​เพราะ​เห็น‍แก่​แผ่น‍ดิน​ของ​พระ‍เจ้า  จะ​ได้​รับ​ผล‍ตอบ‍แทน​หลาย​เท่า​ใน​ยุค​นี้ และ​ใน​ยุค‍หน้า​จะ​ได้​ชีวิต​นิ‌รันดร์” (ลูกา 18:29-30) พระเจ้าประทานความสามารถให้คุณ และพระองค์ทรงปรารถนาให้คุณนำ [อ่านต่อ]

ก.ย. 122016
 
คุณไม่แก่เกินมาหาพระคริสต์

คุณไม่แก่เกินมาหาพระคริสต์ คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด (โรม 10:9) หลายปีมาแล้ว เรามีงานประกาศในซานตาบาบาร่า เมื่อเชิญรับเชื่อ มีชายชราวัย 90 เดินมาด้านหน้า หลานพามา ภรรยาของชายผู้นี้ตายไปสองสามปีก่อนหน้า เธอเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้า [อ่านต่อ]

ก.ย. 112016
 
สารจากศิษยาภิบาล

11 กันยายน  2016 สวัสดีครับ  ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่มาในวันนี้ CJ ของเรากำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง โดยพระคุณของพระเจ้า และโดยความกระตือรือร้นของสมาชิกของเรา ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีทีมผู้นำที่ถ่อมใจในการรับใช้ และมีสมาชิกที่มีศักยภาพสูงในคริสตจักรของเรา ผมขอบคุณพระเจ้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เป็นหญิงหรือชาย ไม่ว่าจะฐานะทางสังคมสูงหรือต่ำ [อ่านต่อ]

ก.ย. 102016
 
จะยินดีอยู่ได้อย่างไร  ในสภาพแวดล้อมที่ไม่น่ายินดี?

“จงชื่น‍ชมยินดีในองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าทุกเวลา ข้าพ‌เจ้าขอย้ำอีก‍ครั้งว่าจงชื่น‍ชมยินดีเถิด” (Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice.) (ฟิลิปปี 4:4)  คนเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไร หากไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เขาชื่นชมยินดี บนเส้นทางแห่งชีวิตนั้น? ดังนั้น ไม่ว่าชีวิตของเราจะเจอะเจอกับอะไร เราควรจะมีสิ่งที่ชูใจที่ทำให้ชีวิตของเรามีเรี่ยว [อ่านต่อ]

ก.ย. 092016
 
อะไรคือหัวใจของพระคัมภีร์?

อะไรคือหัวใจของพระคัมภีร์? พวกยิวขอเห็นหมายสำคัญ และพวกกรีกเสาะหาปัญญา แต่พวกเราประกาศเรื่องพระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้น อันเป็นสิ่งที่ให้พวกยิวสะดุด และให้พวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่ แต่สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้น ทั้งพวกยิวและพวกกรีก ต่างถือว่า พระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า (1โครินธ์ 1:22-24) ผมกำลังย้อนคิดถึงการประ [อ่านต่อ]

ก.ย. 082016
 
การฟื้นฟูเริ่มด้วยการอธิษฐาน

การฟื้นฟูเริ่มด้วยการอธิษฐาน จง​ขอ​แล้ว​จะ​ได้ จง​หา​แล้ว​จะ​พบ จง​เคาะ​แล้ว​จะ​เปิด​ให้​แก่​พวก‍ท่าน (มัทธิว 7:7) ในประวัติศาสตร์ ไม่มีการฟื้นฟูใดเกิดขึ้นโดยไม่มีการอธิษฐาน – การฟื้นฟูเริ่มต้นด้วยการอธิษฐาน พระเจ้าตรัสว่า “ถ้า​ประ‌ชา‍กร​ของ​เรา​ผู้​ซึ่ง​เขา​เรียก​กัน​โดย​นาม​ของ​เรา​นั้น​จะ​ ถ่อม‍ตัว​ลง อธิษ‌ฐาน​และ​แสวง‍หา​หน้า​ของ​เรา ทั้ง [อ่านต่อ]

ก.ย. 072016
 

นิมิตเรื่องแกะและแพะผู้ พระธรรม        ดาเนียล 8:1-27 อ้างอิง     ดนล.1:17;2:46,34;4:23;5:1;7:2-7,16,20;8:1-2,19;9:21;10:5-9,14-18,20;11:3,11-16,23,31:37;12:6,11-12 บทนำ           คนบางคนอยากรู้อนาคต เพราะคิดว่า รู้แล้วจะได้ป้องกันหรือแก้ไขอะไรเพื่อตัวเองได้ แต่คนบางคนเมื่อรู้อนาคตแล้วก็ตกใจกลัวจนทำอะไรต่อไปไม่ได้ บางครั้งการที่ไม่รู้อนาคตอาจเป็นกา [อ่านต่อ]