ม.ค. 142015
 

สิทธิของอัครทูต พระธรรม        1โครินธิ์ 9:1-27 อ้างอิง             1คร.1:1;2:3;3:6,8;4:15;7:7-8;10:33;12:12;15:8;2คร.4:5;6:3;11:7-12 บทนำ    เราต่างมีสิทธิ์และเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ ผิดประเพณี และผิดคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล แต่เราไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพนั้นทุกครั้งในทุกเรื่อง หากว่าไม่จำเป็น บทเรียน 9:1 “ข้าพ‌เจ้า​มี​เสรี‍ภาพ​ไม่​ใช่​หรือ? ข้าพ‌เจ้า​เป็น​อัคร‌ทูต​ไม่​ใช่​หรือ? ข้าพ‌เจ้า​เห็น​พระ‍เยซู​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ของ​เรา​แล้ว​ไม่​ใช่​หรือ? ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เป็น​ผล‍งาน​ของ​ข้าพ‌เจ้า​ใน​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ไม่​ใช่​หรือ?” […]

ม.ค. 132015
 
เมื่อพระเจ้าเข้ามาควบคุม

แล้วพระองค์ดำเนินไปจากเขาไกลประมาณขว้างหินตก และทรงคุกเข่าลงอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด” (ลูกา 22:41-42) ผมดีใจมากที่บางครั้งพระเจ้าเข้ามาควบคุมคำอธิษฐานของผม เพราะผมอธิษฐานอย่างร้นรนเพื่อบางสิ่ง และคิดว่านี่คือน้ำพระทัยพระเจ้า แต่กลับไม่ใช่เลย ผมขอบคุณที่พระเจ้าไม่ได้ตอบตามคำอธิษฐานเหล่านั้น และผมเคยได้ยินบางคนพูดว่า – การอธิษฐานขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ – เป็นการอธิษฐานแบบขาดความเชื่อ […]

ม.ค. 122015
 

บทที่ 2 — การเดินทางแสนมหัศจรรย์ทั้งสอง20 มัทธิว 2:1-23 พระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรด ภายหลังมีพวก โหราจารย์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มถามว่า “กุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของ ชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้น เราจึงมาหวังจะ นมัสการท่าน” ครั้นกษัตริย์เฮโรด ได้ยินดังนั้นแล้ว ก็วุ่นวายพระทัย ทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็ม ก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วย แล้วท่านให้ประชุมบรรดามหาปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ […]

ม.ค. 112015
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

11 มกราคม 2015 สวัสดีครับชาว CJ ที่รัก และผู้มาเยือน วันนี้ เรามีผู้รับบัพติศมา 10 ท่านคือ คุณชาลิสา โกสลาทิพย์(ฝน) คุณอังควิภา เจริญเลิศ(เจ๋ย) คุณกรรณิการ์ จรังรักวงษ์ (มิกกี้) คุณ สุภานี […]

ม.ค. 102015
 
ความสุขจากการรับใช้

“ความสุขในการให้และการรับใช้ผู้อื่น!” (Happiness…consists in giving and in serving others.)  -Henry Drummond- ใคร ๆ ก็ต้องการ “ความสุข” แต่แปลกที่บางครั้งยิ่งอยากได้กลับยิ่งไม่ได้ เพราะว่าความอยากได้คือตัวที่ขับไล่ความสุขให้ห่างออกไป ใช่ครับ! ความสุข ไม่ได้เกิดจากการอยากได้ แต่ความสุขเกิดขึ้นจากการอยากให้! […]

ม.ค. 092015
 
กำลังใจใหม่ๆ

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ (ฟีลิปปี 1:6) วันนี้คุณรู้สึกท้อหรือเปล่า? วิตกถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนหรือ? พระคัมภีร์เล่าว่าเมื่อสาวกพระเยซูไม่เพียงแต่ท้อ พวกเขายังหวดวิตกกลัวตายด้วย พระเยซูบอกให้เขาขึ้นเรือและข้ามฟากไปยังอีกฝั่งของทะเลกาลิลี พวกเขาก็เชื่อฟัง แต่เมื่อห่างฝั่งมาไกลพอสมควร มีพายุลมแรงพัดจนพวกเขาตกใจกลัว พระเยซูขณะประทับอธิษฐานอยู่บนภูเขา จึงเสด็จไปหาพวกสาวก โดยดำเนินไปบนน้ำ ด้วยความตกใจนึกว่าผีพวกเขาหวีดร้องออกมา พระเยซูจึงรีบตรัสกับพวกเขาว่า “ทำใจให้ดีไว้เถิด เราเอง อย่ากลัวเลย” […]

ม.ค. 082015
 
ไม่มีใครอยู่ไกลเกินพระเยซู

มวลมนุษย์ทั่วแผ่นดินโลกเอ๋ย จงหันมาหาเราและรับการช่วยให้รอด เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก (อิสยาห์ 45:22) ไม่สำคัญว่าคุณเป็นใคร เคยทำอะไร หรือเคยอยูที่ไหนมา ไม่มีใครอยู่ไกลเกินพระเยซู ผมคิดว่าถ้อยคำนี้สำคัญมาก สมควรนำมาย้ำบ่อยๆ : “ไม่มีใครอยู่ไกลเกินพระเยซู”  ไม่มีเลย และไม่มีข้อพิสูจน์ไหนดีไปกว่าสตรีที่พระเยซูไปพบที่บ่อน้ำ เมื่อพระเยซูพบกับสตรีคนนี้ เธอถูกใช้และถูกหยามศักดิ์ศรี แต่งงานและหย่าร้างมาห้าครั้ง และปัจจุบันอยู่กินกับชายที่ไม่ได้แต่งงานด้วย […]