มี.ค. 182015
 

ผู้ใดไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง พระธรรม        1โครินธ์ 16:1-24 อ้างอิง             กจ.24:17;20:7;18:21,12,19-24;16:1;14:27;15:33;16:6,9;9:13;2:1,9 บทนำ              มีสิ่งที่สำคัญในการรับใช้ของ อ.เปาโล อยู่ 4 ประการคือ พระเจ้า การเงิน โอกาส และ คน สิ่งเหล่านี้ยังคงสำคัญต่อพวกเราในปัจจุบันนี้เช่นกัน! บทเรียน […]

มี.ค. 172015
 
พระเจ้าอยู่กับเรา

ซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้น เราก็ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเรา เราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ (1ยอห์น 1:3) ช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมเคยพบกับคนดังในสังคมหลายคน พวกเขาตัวจริงดูเล็กกว่าหรือแตกต่างกว่าที่คิดไว้ มันน่าขำที่คนบางคนดูดีในรูปมากกว่าตัวจริง – หรือตัวจริงดูดีกว่าในรูป แปลกดีที่เห็นวิธีที่กล้องอ่านรูปร่างหน้าตาคน นึกภาพสาวกที่ได้พูดคุยหรือเดินไปกับพระเยซู ผมอดคิดไม่ได้ว่าอาจมีบางทีที่พระเยซูตื่นขึ้นมาและเห็นพวกสาวกยืนจ้องอยู่ ท่านยอห์นที่ได้ใช้เวลามากมายไปกับพระคริสต์กล่าวว่า “ซึ่งมีตั้งแต่ปฐมกาล ซึ่งเราได้ยิน ซึ่งเราได้เห็นกับตา ซึ่งเราได้พินิจดู […]

มี.ค. 162015
 
เสรีภาพในการเลือก

ผู้ใดเล่าที่เป็นคนยำเกรงพระเจ้า พระองค์จะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือกได้ (สดุดี 25:12) คุณมีเสรีภาพที่จะเลือก คุณ “ไม่มี” เสรีภาพที่จะไม่เลือก เมื่อคุณเลือกแล้ว สิ่งที่คุณเลือกจะเลือกให้คุณ มีผลตามมาเสมอสำหรับทุกตัวเลือกของคุณ ถ้าคุณเลือกที่จะหย่อนตัวลงมาจากหลังคาตึกสิบชั้น จากนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิที่จะเลือกผลที่ตามมาจากการเลือกของคุณ ตัวเลือกของคุณได้เลือกให้คุณแล้ว ถ้าคุณเลือกในสิ่งที่แย่ๆล่ะ? พระเจ้าจะทรงทำอย่างไร? ประการแรก พระเจ้าทรงควบคุมอยู่ สิ่งที่คุณเลือกไม่ได้ทำให้พระองค์ประหลาดพระทัย ขอบคุณพระเจ้า […]

มี.ค. 152015
 
สารจากศิษยาภิบาล

15 มีนาคม 2015 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่มาในวันนี้! ขอยินดีกับผู้ที่ต้อนรับพระคริสต์ และได้รับความรอดจากพระเจ้า 2 ท่านในวันอาทิตย์ที่แล้วคือ 1. คุณโบวี่ 2. คุณฟ้า และขอยินดีกับ 4 ท่านที่จะรับบัพติศมาในวันนี้คือ คุณสุริยัน สัมฤทธิ์ (ต้น) […]

มี.ค. 142015
 
คำถามสำคัญกว่าคำตอบ?

“คนฉลาดไม่ใช่คนที่ให้คำตอบที่ถูกต้อง แต่คือคนที่ถามคำถามที่ถูกต้อง!“ (The wise man is not he who gives the right answers;  he is the one who asks the […]

มี.ค. 132015
 
เตรียมชีวิตให้พร้อมรับความตาย

มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด (ฮีบรู 9:27) จุดจบของชีวิตไม่ใช่เรื่องน่าอภิรมย์ ผมรู้จักคนน้อยมากที่ชอบพูดเรื่องความตาย และให้คำปรึกษาไม่กี่คนที่เตรียมตัวตาย ถึงผมจะคำนวณไม่ถูกต้อง แต่ผมเชื่อว่าอัตราความตายนั้นคือ 100 เปอร์เซ็นต์ครับ คงไม่ฉลาดนักถ้าจะมีชีวิตโดยไม่เตรียมตัวตาย และผมเชื่อว่านี่คือเหตุผลที่ผู้เขียนหนังสือฮีบรูให้มุมมองกับเราจากพระวจนะด้านบน สาระสำคัญคือ ผมเชื่อว่าท่านกำลังบอกว่าเราคงไม่พร้อมจะมีชีวิตถ้าเราไม่พร้อมจะตาย! พระวจนะยังบอกอีกว่าชีวิตเป็นเหมือนหมอก ซึ่งแปลว่าสั้นมากและมีค่าเกินว่าจะใช้ไปวันๆหรือใช้ไปในเรื่องที่ไร้สาระ เราจำเป็นต้องมองและมุ่งหวังในสิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า และนี่คือสิ่งที่ผมในฐานะศิษยาภิบาลอยากหนุนใจให้พี่น้องคริสเตียนใช้ชีวิตเพื่อแผ่นดินสวรรค์ […]

มี.ค. 122015
 
ความสมบูรณ์แบบคือโจรร้าย

เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ (2โครินธ์ 5:21) ทราบหรือไม่ว่าการกระทำของคุณไม่ได้ทำให้คุณเป็นที่ยอมรับมากขึ้นหรือน้อยลงในสายพระเนตรพระเจ้า? ถ้าคุณคิดว่าพระเจ้าจะยอมรับคุณบนพื้นฐานที่คุณใช้เวลาเฝ้าเดี่ยว เรียนพระคัมภีร์ หรือมุ่งมั่นรับใช้ คุณก็จะติดกับดักที่ไม่รู้ว่าเมื่อไรถึงจะทำได้ดีพอ คุณจะไม่แน่ใจเลยว่าเป็นที่ยอมรับหรือยัง ความสมบูรณ์แบบคือโจร มันสัญญาจะให้บำเหน็จ แต่มันก็ปล้นเอาความชื่นชมยินดีและความพึงพอใจของคุณไป ทำไมครับ? เพราะความสมบูรณ์แบบเป็นเป้าหมายที่ไม่มีวันไปถึง ถ้าคุณมุ่งมั่นเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ คุณก็กำลังตั้งเป้าหมายที่ไม่มีวันไปถึงให้กับตัวเอง แล้วคุณจะเจอแต่ความขุ่นเคือง หงุดหงิดรำคาญใจ […]