พ.ย. 252016
 
ออกจะเสี่ยง

ออกจะเสี่ยง องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าจึงตรัสกับท่านว่า “จงไปเถิด เพราะ‍ว่าคนนี้เป็นภาชนะที่เราเลือก‍สรรไว้ เขาจะนำนามของเราไปถึงบรร‌ดาคน‍ต่าง‍ชาติและบรร‌ดากษัตริย์ และไปถึงพวกอิสรา‌เอล (กิจการ 9:15) เซาโลกำลังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่าน ได้ยินพระสุรเสียงของพระเยซูที่บนถนนสู่ดามัสกัส และล้มลง ตาของท่านมืดมัวไปสามวันเพราะแสงสว่างที่ส่องลงมาที่ตัวท่าน มี [อ่านต่อ]

พ.ย. 242016
 
หนี้ขอบพระคุณ

หนี้ขอบพระคุณ ให้เขา‍ทั้ง‍หลายขอบ‍พระ‍คุณพระ‍ยาห์‌เวห์เพราะความรัก‍มั่น‍คงของพระ‍องค์เพราะการอัศ‌จรรย์ต่างๆ ของพระ‍องค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้ง‍หลาย (สดุดี 107:21) พวกเรามักเป็นคนที่ลืมขอบพระคุณ  เวลาเดือดร้อนเรารีบเร่งเข้าเฝ้าพระเจ้า  อธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยลูกออกจากสถานการณ์นี้ด้วย” หรือ “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเข้ามาแทรกแซง” หรือ “ข้าแต่พระเจ้า [อ่านต่อ]

พ.ย. 232016
 
บรรดาคนที่ยึดมั่นอยู่จะได้ครอบครอง

บรรดาคนที่ยึดมั่นอยู่จะได้ครอบครอง “ถึงอย่าง‍ไรก็ดี จงยึด‍มั่นสิ่งที่มีอยู่จน‍กว่าเราจะมา และคนที่ชนะและปฏิ‌บัติงานของเราจน‍ถึงที่‍สุด เราจะประ‌ทานสิทธิ‍อำนาจเหนือบรร‌ดาประ‌ชา‍ชาติกับเขา และเขาจะปก‍ครอง‍ดู‍แลคนทั้ง‍หลายด้วยคทาเหล็ก เหมือนอย่างหม้อกระ‌เบื้องที่ถูกตีแตกเป็นเสี่ยงๆ” (วิวรณ์ 2:25-27) ทุกวันนี้ผู้เชื่อจะถูกทดลองอย่างหนักให้หันออกไปจากพร [อ่านต่อ]

พ.ย. 222016
 
ปูหนทาง

ปูหนทาง แต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพระ‍องค์ จะทูลขอต่อพระ‍องค์ได้อย่าง‍ไร? และพวกที่ยังไม่‍ได้‍ยินถึงพระ‍องค์ จะเชื่อในพระ‍องค์ได้อย่าง‍ไร? และเมื่อไม่‍มีผู้ประ‌กาศ เขาจะได้‍ยินถึงพระ‍องค์อย่าง‍ไร? (โรม 10:14) ก่อนมาเป็นคริสเตียน ไม่เคยมีใครเล่าเรื่องพระกิตติคุณให้ผมฟัง ผมมักไปเตร็ดเตร่อยู่แถวชายหาดนิวพอร์ท ยืนพิงกำแพงด้วยมาดเท่ห์และเคร่งขรึม เคยเห็นพวก [อ่านต่อ]

พ.ย. 212016
 
เมื่อถึงเวลา

เมื่อถึงเวลา ในระหว่างนั้นคนยู‌ดาห์ทั้ง‍หมดก็ยืนอยู่เฉพาะ‍พระ‍พักตร์พระ‍ยาห์‌เวห์พร้อมกับภรรยาลูกและเด็กเล็กๆ ของเขา (2พงศาวดาร 20:13) เยโฮชาฟัท กษัตริย์แห่งยูดาห์ กำลังตกที่นั่งลำบาก กองกำลังที่ไล่ล่ามาใหญ่โตกว่ากองทัพของพระองค์  ใน 2พงศาวดาร  20  เราพบเรื่องการยืนหยัดเผชิญหน้าที่มีอำนาจมาก ระหว่างเยโฮชาฟัทและครอบครัวของพระองค์ ทรงอธิษฐานว่า “ข้า‍ [อ่านต่อ]

พ.ย. 202016
 
สารจากศิษยาภิบาล

20 พฤศจิกายน 2016 สวัสดีครับชาว CJ และผู้มาเยี่ยม ขอแสดงความยินดีกับ 3 ผู้รับบัพติศมาในวันอาทิตย์ที่แล้ว วันพฤหัสนี้ ขอให้ทุกท่านจัดเวลาไปเรียนพระคัมภีร์เล่มใหม่ด้วยนะครับ ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดแล้วครับ ใครไม่เคยมาเรียน ใครเคยเรียนแล้วหายไป  หรือแม้แต่ใครที่กำลังเรียนอยู่เป็นประจำ ขอให้มารวมพลังเสริมสร้างกันและกันในทุกวันพฤหัสนะครับ นี่คือการฉีดวั [อ่านต่อ]

พ.ย. 192016
 
คุณมีใจกระตือรือร้นที่จะทำดีอยู่หรือไม่?

คุณมีใจกระตือรือร้นที่จะทำดีอยู่หรือไม่? “ไม่มีสิ่งใดติดต่อกันได้เร็วเท่ากับความกระตือรือร้น!”  “Nothing is so contagious as enthusiasm!”  –Samuel Taylor Coleridge คำว่า “กระตือรือร้น” มีความหมายว่า “รีบร้อน เร่งรีบ ขมีขมัน มีใจฝักใฝ่เร่งร้อน” ดังนั้นคนมีความกระตือรือร้น จะไม่เฉื่อยชา ชักช้า เงื [อ่านต่อ]