พ.ค. 092015
 
เขาจะตามแบบอย่างของคุณ!

“บุตรหลานของคุณจะติดตามแบบอย่างของคุณ ไม่ใช่ตามคำแนะนำของคุณ!” (Your child will follow your Example, not your Advice.) เด็ก ๆ หรือลูกหลานของเรา ไม่เคยเดินบนเส้นทางชีวิตอย่างที่เราเคยเดินผ่านมาแล้ว เขาไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน ได้ฟัง ไม่เคยไป และไม่เคยทำ […]

พ.ค. 082015
 
เมื่อการรอคอยคือพระพร

เพราะฉะนั้น พระเจ้าทรงคอยที่จะทรงพระกรุณาเจ้าทั้งหลาย เพราะฉะนั้น พระองค์จึงทรงลุกขึ้นเพื่อเมตตาเจ้า เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรม ผู้ที่คอยท่าพระองค์จะได้รับพระพร (อิสยาห์ 30:18) บ่อยครั้งที่พระเจ้าตั้งพระทัยที่จะเลื่อนเวลาออกไปเพื่อจะได้สำแดงพระเมตตาคุณแก่เรา ครั้งที่ลาซารัสป่วย ครอบครัวของท่านส่งคนไปตามพระเยซู แทนที่พระองค์จะรีบเดินทางมา พระองค์กลับรอ (ดูยอห์น 11:1-46) ทรงประทับอยู่กับที่จนกระทั่งลาซารัสเสียชีวิต ถ้าคุณอ่านยอห์น 11:15 พระองค์ตรัสว่า “เราจึงยินดี” […]

พ.ค. 072015
 
จงเป็นเพื่อน

พระองค์นั้นแหละเราประกาศอยู่ โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนให้มีสติปัญญาทุกอย่าง เพื่อจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์ (โคโลสี 1:28) บางจุดในระหว่างเส้นทาง เราแยกการประกาศออกจากการสร้างสาวก เราประกาศข่าวประเสริฐ แต่เราไม่ได้สร้างสาวก เราไม่อาจฉุดให้คนลุกขึ้นและเดินหน้าฝ่ายวิญญาณได้ เพราะทั้งสองสิ่งนี้ต้องทำควบคู่กัน การกลับใจของเซาโลแห่งทาร์ซัส ผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของผู้ไม่เชื่อเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวจนคนส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากเชื่อ พระเจ้าจึงตรัสกับคริสเตียนท่านหนึ่งชื่ออานาเนียส บอกให้ท่านไปเยี่ยมเซาโล หลังจากรีๆรอๆด้วยความไม่แน่ใจ อานาเนียสเชื่อฟังและไปพบเซาโล (ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเปาโล) ไปอธิษฐานเผื่อ ให้เวลาและให้กำลังใจท่าน […]

พ.ค. 062015
 
บิดเบือนพระวจนะ

ในบรรดาสัตว์ป่าที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น งูฉลาดกว่าหมด มันถามหญิงนั้นว่า “จริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่า ”อย่ากินผลจากต้นไม้ใดๆในสวนนี้’” (ปฐมกาล 3:1) มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตลกที่ชื่อ ดับลิว ซี ฟีลด์สที่เกิดขึ้นก่อนเขาตาย มีคนเห็นเขาพลิกหน้าพระคัมภีร์ไปมาแบบผ่านๆ จึงมีคนถามว่าเขากำลังทำอะไร ฟีลด์สตอบว่า “มองหาช่องโหว่” ทำนองเดียวกัน ผมคิดว่ามารคงอ่านพระคัมภีร์มานานแล้วเพื่อหาช่องโหว่ ที่ในสวนเอเดน มันบิดเบือนพระวจนะ นำพระวจนะไปหาอาดัม […]

พ.ค. 052015
 
พระเยซู ผู้เป็นตัวแทนของเรา

ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อเขา ข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อโลก แต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ (ยอห์น 17:9) คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้ารู้ว่าพระเยซูประทับอยู่ข้างๆคุณในห้อง และกำลังอธิษฐานเผื่อคุณ? คุณจะเต็มด้วยสันติสุขและความมั่นใจหรือไม่? ครับ ผมขอบอกอย่างนี้ – ระยะทางไม่เป็นปัญหา! ไม่ว่าพระเยซูประทับอยู่ใกล้ๆคุณ หรือประทับอยู่เบื้องขวาพระบิดา พระองค์กำลังอธิษฐานเผื่อคุณ นี่คือสิ่งที่พระวจนะด้านบนหมายถึง พระเยซูกำลังอธิษฐานเพื่อพวกเราทุกคน! พระเยซูเองตรัสเช่นนี้กับเปโตร ซีโมนเปโตรเป็นคนค่อนข้างห้าวและภูมิใจในตนเอง […]

พ.ค. 042015
 
สร้างจุดยืน

“ถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ชังบิดามารดา บุตรภรรยา และพี่น้องชายหญิง แม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วย ผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ (ลูกา 14:26) ตอนผมมาเป็นคริสเตียน เพื่อนๆของผมก็ไม่ใช่เพื่อนอีกต่อไป พวกเขาต่างมารุมถากถาง หัวเราะเยาะ และทำให้ผมดูเป็นตัวตลกจากสิ่งที่ผมตัดสินใจ บางครั้งมิตรภาพก็อาจเป็นตัวการขัดขวางไม่ให้คนมาถึงพระเจ้า พวกเขาคิด “ถ้าฉันเป็นคริสเตียน เพื่อนๆจะว่ายังไง? แฟนล่ะ จะคิดยังไง?” ถ้าคุณมีแฟนที่ไม่อยากให้คุณเป็นคริสเตียน คงต้องหาใหม่นะครับ […]

พ.ค. 032015
 
สารจากศิษยาภิบาล

3 พฤษภาคม 2015 สวัสดีครับ ชาว CJ ผมขอบคุณที่พระเจ้ายังทรงใช้ผมอยู่ และดีใจที่ยังใช้ทุกท่านได้เช่นกัน! วันหนึ่ง เมื่อพระเจ้าไม่ใช้แล้วพวกเราคงจะไม่ได้พบหน้ากันอีก! แต่ในขณะที่พระเจ้ายังใช้ได้ ขอให้เรามีจุดยืนชีวิตที่ทำให้พระเจ้าทรงใช้ได้ ผมก็มีจุดยืนที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า ไม่ว่าจะด้วยชีวิตหรือความตาย และผมเองก็อยากเห็นพี่น้องมีจุดยืนนี้เช่นเดียวกับผม! มีเหมือนกันที่… -บางครั้งผมอยากตอบโต้คนที่วิพากษ์วิจารณ์ผมตามที่ใจหรืออารมณ์ของผมรู้สึกแบบไม่รีรอ แต่ว่าการทำอย่างนั้นมันขัดกับจุดยืนของผม ผมเลยยอมอดกลั้น -บางครั้งผมอยากเลิกและทิ้งทุกอย่างเพราะว่าเบื่อคน […]