ก.ค. 182014
 
พระเจ้าปรารถนาสิ่งใดมากกว่า

ถ้าเวลาใดก็ตามเราประกาศ เกี่ยวกับประชาชาติหนึ่งหรือราชอาณาจักรหนึ่งว่า เราจะถอนและพังและทำลายมันเสีย และถ้าประชาชาตินั้น ซึ่งเราได้ลั่นวาจาไว้เกี่ยวข้องด้วย หันเสียจากความชั่วของตน เราก็จักกลับใจจากโทษ ซึ่งเราได้ตั้งใจจะกระทำแก่ชาตินั้นเสีย  (เยเรมีย์ 18:7-8) พระวจนะตอนนี้ พระเจ้าไม่ได้พูดถึงเฉพาะชนชาติอิสราเอล พระองค์หมายถึงชนชาติทั่วไป พระเจ้าตรัสว่า “เราพร้อมที่จะพิพากษาชนชาติหนึ่งแล้ว แต่ถ้าชนชาตินี้จะสำนึกผิดกลับใจ เราจะกลับใจจากการลงโทษที่ตั้งใจจะส่งไปที่ชนชาตินี้” ผมขอพูดถึงพระทัยอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า : พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรม [...]

ก.ค. 172014
 
ส่งจากสวรรค์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามมิให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าในแคว้นเอเชียท่านเหล่านั้นจึงไปทั่วแว่นแคว้นฟรีเจียกับกาลาเทีย  (กิจการ 16:6) ผมรู้สึกมีกำลังใจที่รู้ว่าบางครั้งแม้แต่ในชีวิตของ อ.เปาโลเอง ท่านอาจเดินไปไม่ถูกทางจนพระเจ้าต้องเปลี่ยนเส้นทางให้ใหม่ หลังจากเดินทางไปทำพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า อ.เปาโลรู้สึกเป็นห่วงคริสตจักรที่ท่านทิ้งไว้ในพื้นที่ๆเรียกว่าเอเชียไมเนอร์ ท่านอยากกลับไปเยี่ยมพวกเขา และดูความก้าวหน้า แต่มีปัญหาเล็กๆ พระเจ้าทรงมีแผนการอื่น แม้ท่านพยายามทุกวิถีทางที่จะได้กลับไป แต่ถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามไว้ คุณเคยตั้งใจจะทำบางสิ่งหรือไม่? อาจเป็นรับทำโครงการใหญ่ๆ แต่งงานกับใครบางคน หรือติดตามความสำเร็จในอาชีพการงาน แต่พระเจ้ากลับเปลี่ยนเส้นทาง จะดีมั้ย [...]

ก.ค. 162014
 

การปฏิรูปของโยสิยาห์ พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 23:1-38 อ้างอิง              2พศด.34:29-34;35:1-36:1 บทนำ          ไม่ว่าเราจะเจตนาดีอย่างไรในการกำจัดสิ่งเลว และปฏิรูปให้ดีขึ้น แต่ประวัติศาสตร์มักจะยืนยันให้เห็นสัจธรรมเสมอว่า เมื่อคนดีจากไปคนชั่วก็มักกลับเข้ามาแทนที่ และทำให้สิ่งดีที่ได้ทำไว้ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ครั้งแล้วครั้งเล่า! บทเรียน 23:1 “แล้ว​พระ‌ราชา​ทรง​ใช้​พวก​เขา​ไป​รวบ​รวม​ผู้​ใหญ่​ทั้ง‌หมด​ของ​ยู‍ดาห์​และ​ของ​เย‍รู‍ซา‍เล็ม​ให้​มา​เฝ้า​พระ‌องค์”        (Then the king sent, [...]

ก.ค. 152014
 
รอคอยอย่างตื่นเต้น

เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจงดูชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินเพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู   (ยากอบ 5:7) ฝนช่วงแรกของอิสราเอลจะมาราวปลายเดือนตุลาคม หรือต้นเดือนพฤศจิกายน ชาวนารอคอยฝนด้วยความกระวนกระวาย เพราะฝนจะทำให้ดินที่แตกระแหงก่อนหน้าอ่อนนุ่มจนไถพรวนได้ ช่วงต่อไปฝนจะมาปลายเมษายน หรือพฤษภาคม เพื่อให้ความชุ่มชื้นแกผลิตผลที่กำลังโต ถ้าชาวนาเร่งออกไปปลูกพืชก่อนถึงเวลา พืชนั้นก็จะตายหมด พวกเขาจึงต้องรอคอย พระวจนะในวันนี้แสดงให้เห็นว่ายากอบรู้ดีว่าความอดทนเป็นปัจจัยสำคัญในการรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมา ต้นข้าวไม่ได้โตชั่วข้ามคืน เช่นเดียวกับชาวนา เราจำเป็นต้องอดทนและตระหนักว่าการเติบโตในชีวิตของเราก็ต้องใช้เวลา คำว่า “อดทน” ไม่ได้หมายถึงท้อหรือนั่งงอมืองอเท้า [...]

ก.ค. 142014
 
พระเจ้าทรงครอบครอง ปกครอง ล้มล้าง และล้มเลิกได้

พระทัยพระราชาเป็นเหมือนธารน้ำในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระเจ้าจะหันไปไหนๆ ตามแต่พระองค์ทรงโปรด (สุภาษิต 21:1) พระเจ้าทรงเปลี่ยนผู้ปกครองได้ พระเจ้าทรงย้ายผู้ปกครองออกไปได้ และพระเจ้าทรงล้มล้างผู้ปกครองได้ คำถามคือ “แล้วเราควรอธิษฐานเผื่อผู้นำของเราหรือไม่ ถ้าเขาเป็นคนชั่วร้าย” ครับ คุณยิ่งต้องอธิษฐานเผื่อเขาให้มากกว่าเดิม ทำไม? เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆ [...]

ก.ค. 132014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

13 กรกฎาคม 2014 สวัสดีครับ ชาว CJ ที่รัก ขอบคุณพระเจ้าที่วันอาทิตย์ที่แล้ว (6 ก.ค.2014) มีผู้รับเชื่อ 3 ท่าน – คุณปุ๊ก  คุณจิต  และคุณโจเซฟีน ขอพระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาดูแล และอวยพรให้ทุกท่านเจริญเติบโตมากขึ้น โดยผ่านการช่วยเหลือของพี่น้องใน [...]

ก.ค. 122014
 
2 คนดีกว่าคนเดียว (2)

วันก่อนเราเปิดพระคัมภีร์ปัญญาจารย์ (Ecclesiastes) และอ่านด้วยกัน โดยดูในบทที่ 4:9-12 จากนั้นเราได้ศึกษาดูถึงผลเสียของการอยู่คนเดียวไปแล้ว ซึ่งมีหลายข้อมากทีเดียว ! วันนี้เราก็จะลองมาคุยกันต่อถึงเรื่อง ผลดีของการมีคู่อุปถัมภ์ หรือคู่หู หรือผู้ช่วยที่อยู่เคียงข้างเรา เมื่อผมถามผู้ร่วมศึกษาพระคัมภีร์ว่า “อะไรคือผลดีของการอยู่หรือทำงานด้วยกัน?” ผมได้คำตอบมากมายออกมา ดังนี้ การอยู่หรือทำงานด้วยกัน ทำให้เกิดความอบอุ่นทั้งทางกายและทางใจแก่เรา การอยู่หรือทำงานด้วยกัน ทำให้เราทานอาหารอร่อยขึ้น [...]