พ.ย. 142015
 
สิ่งสำคัญที่สุด

“สิ่งสำคัญที่สุดในโลก ไม่ใช่การรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่คือ การรู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้า!” (The most important thing in the world is not to know the Lord’s will, but to know the Lord.)                                                                                                                                                                 [อ่านต่อ]

พ.ย. 132015
 
จงระวังวันคืนเก่าๆ

เพราะว่าถ้าหลังจากที่เขาพ้นจากสรรพมลทินของโลกนี้แล้ว ด้วยการที่เขาได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอด เขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่การชั่วนั้นอีก บั้นปลายของเขาก็กลับชั่วร้ายยิ่งกว่าตอนต้น (2เปโตร 2:20) หลังจากที่คุณเป็นคริสเตียนมาหลายปี มารมักจะคอยบอกว่า “จำวันเก่าๆของเราได้มั้ย?… จำปาร์ตี้เมาจนถึงเช้าได้หรือเปล่า” &#82 [อ่านต่อ]

พ.ย. 122015
 
ขอพระเจ้าคืนความชื่นบาน

ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์ และชูข้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มพระทัย (สดุดี 51:12) ถ้าคุณหาความสุขแท้ในชีวิตทุกวันนี้ไม่ได้เลย บางทีคุณอาจคิดว่าการเปลี่ยนแปลงน่าจะช่วยได้ พวกเราหลายคนตกลงไปในกับดักความคิดว่าเปลี่ยนงาน เปลี่ยนลุค หรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมจะทำให้มีความสุขได้ นั่นไม่เป็นความจริงนะครับ การเปลี่ยนแปลงภายนอกเหล่านี้อาจทำให้ชีวิตคุณดีข [อ่านต่อ]

พ.ย. 112015
 
พอใจกับสิ่งที่มี

“…ข้าพเจ้าพูดอย่างนี้ไม่ใช่เพราะกำลังขัดสน เพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่ตนมีไม่ว่าสภาพการณ์จะเป็นเช่นไร” (ฟีลิปปี 4:11) บุคลที่สามารถควบคุมจิตใจไม่ให้ตกภายใต้อิทธิพลค่านิยมแบบโลก และสามารถควบคุมความต้องการของเนื้อหนังได้ ผู้นั้นคือผู้ที่ได้รับความเป็นไทอย่างแท้จริง อาจารย์เปาโล สามารถอยู่กับสภาพชีวิตทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะสบายหรือล [อ่านต่อ]

พ.ย. 102015
 
สามขั้น...ดิ่งลง

แต่คนอิสราเอลได้ละเมิดในเรื่องของต้องถวายนั้น เพราะอาคานบุตรคารมี ผู้เป็นบุตรศับดี ผู้เป็นบุตรเศ-ราห์ เผ่ายูดาห์ ได้นำของถวายบางส่วนไปเป็นของตน และพระพิโรธของพระเจ้าก็พลุ่งขึ้นต่อคนอิสราเอล (โยชูวา 7:1) ผมนึกได้สองสามเหตุการณ์ในช่วงสี่สิบปีแห่งการรับใช้ มีคนสมัครใจมาหาเพื่อบอกว่าพวกเขาทำผิดมา คนส่วนมากจะกล้าออกมาสารภาพผิดก็ต่อเมื่อถูกจับได้ กรณีเดี [อ่านต่อ]

พ.ย. 092015
 
สัตย์ซื่อในของเล็กน้อย

ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น (ยากอบ 4:10) ซาอูลกำลังออกไปทำธุระให้พ่อตอนเดินเข้าสู่ศูนย์กลางแผนการอันดีเลิศของพระเจ้า ออกไปตามหาลาที่หาย มีคนบอกให้ท่านไปยังพื้นที่ที่ผู้เผยพระวจนะซามูเอลอยู่ เมื่อซามูเอลเห็นซาอูล พระเจ้าตรัสกับท่านว่าซาอูลคนนี้แหละที่ถูกเลือกให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล พระคัมภีร์บันทึกว่า [อ่านต่อ]

พ.ย. 082015
 
สารจากศิษยาภิบาล

8 พฤศจิกายน 2015 สวัสดีครับชาว CJ ตามคำประกาศของราชการ เวลานี้ประเทศไทยของเราพ้นหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวแล้ว ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับฤดูหนาวอันอบอุ่นนะครับ ! ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย.นี้ เราจะมีพิธีบัพติศมาให้แก่พี่น้อง 12 คน ดังนี้ คุณธนากร วีรเมธางกูร คุณรัชนก วีระเมธางกูร คุณเดือนเพ็ญ ทองกลม คุณธนาทิพย์ ทับทิมทอง คุณ ณธรรศวงค์ รุจรัตน์บดีกุล คุณดวงหท [อ่านต่อ]