ต.ค. 092014
 
เผ่น!

เผ่น! “เผ่น” คือการวิ่งหนีไปจากปัญหาหรือภัยอันตราย เมื่อพายุที่ทำลายล้างกำลังโถมเข้ามา ผู้คนถูกสั่งให้อพยพด่วน (เผ่นจากพายุที่ทำลายล้าง) คำแนะนำที่ดี ถ้ามาคิดดู มีคำแนะนำที่ดีอยู่ในพระคัมภีร์ เมื่อสถานการณ์ที่ทำลายล้างจู่โจมเข้ามา ******* เมื่อมีความผิดด้านศีลธรรม (บาปผิดทางเพศ) โผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมา : เผ่น! จงหลีกเลี่ยงเสียจากการล่วงประเวณี บาปอย่างอื่นที่มนุษย์กระทำนั้นเป็นบาปนอกกาย แต่คนที่ล่วงประเวณีนั้น ทำผิดต่อร่างกายของตนเอง [...]

ต.ค. 082014
 

ความโง่ ความชั่ว และความเกียจคร้าน พระธรรม    ปัญญาจารย์ 10:1-20 อ้างอิง        สภษ.10:32;16:14;26:27;13:16;14:3;18:2,7;29:2;31:4;15:2;19:10;20:4;24:30-34 บทนำ       ในชีวิตของเรามีโอกาสประสบสิ่งเลวร้ายเสมอ หากว่า เราพูดหรือทำอะไรโง่ ๆ ดังนั้น เราต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของเรา อย่าพูดหรือทำอะไรโง่ ๆ แต่ให้มีสติปัญญา มีจิตสำนึก    มีคุณธรรม [...]

ต.ค. 072014
 
จะพูดอะไรกับคนที่กำลังเป็นทุกข์เศร้าโศกดี

จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ (โรม 12:15) ผมยังจำคืนนั้นได้ดี … ตอนนั้นตีหนึ่งกว่า ผมยืนอยู่กับเพื่อนๆในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล โอบบ่าพวกเขาเอาไว้ขณะกำลังบอกลาลูกชายอายุ 7 ขวบ สำหรับคนที่เป็นพ่อแม่ ไม่มีอะไรจะเลวร้ายไปกว่านี้แล้ว แล้วเราจะปลอบคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้ได้อย่างไร? ทั้งพ่อและแม่กำลังหมดสิ้นทั้งเรี่ยวแรง และจิตใจ จิตวิญญาณก็แห้งผาก จุดนั้นผมพูดอะไรออกไปดูจะไม่มีความหมาย  ทำได้เพียงอย่างเดียว ช่วยจัดหาสิ่งที่เขาต้องการ  [...]

ต.ค. 062014
 
พระพรที่ได้จากการถวายด้วยใจกว้างขวาง

มีหญิงม่ายคนหนึ่งเป็นคนจนเอาเหรียญทองแดงสองอัน มีค่าประมาณสลึงหนึ่งมาใส่ไว้พระองค์จึงทรงเรียกเหล่าสาวกมาตรัสแก่เขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายจนคนนี้ได้ใส่ไว้ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าคนทั้งปวงที่ใส่ไว้นั้น เพราะว่าคนทั้งปวงนั้นได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ไว้ แต่ผู้หญิงนี้ขัดสนที่สุด ยังได้เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมด”  (มาระโก 12:42-44) ไม่นานมานี้ สุภาพสตรีที่น่ารักท่านหนึ่ง ลูกชายของท่านเป็นสมาชิกที่โบสถ์ของเราได้จากไปอยู่กับพระเจ้า ผมพูดคุยกับลูกชายของท่าน ถามว่าท่านเป็นคนแบบไหน และผมจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เขาพูด เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จำได้ดีที่สุดเกี่ยวกับแม่ แม่ที่ต้องเลี้ยงลูกมาตามลำพัง คือความสัตย์ซื่อในการถวาย เขาพูดว่า “ตอนที่เรามาเมืองนี้เป็นครั้งแรก [...]

ต.ค. 052014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

5 ตุลาคม 2014 สวัสดีครับชาว CJ ผมขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้ว มีผู้รับเชื่อพระคริสต์ คือ คุณ แหม่ม เรามีการมอบใบรับรองสมาชิกภาพ CJ ชุดแรกไป 26 ราย ! ผมดีใจที่เรากำลังวางมาตรฐานใหม่สำหรับคริสตจักรของเรา เรามีความชัดเจนมากขึ้นระหว่าง สมาชิก   กับ [...]

ต.ค. 042014
 
จะร่วมหรือไม่ร่วม?

และจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลาย พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้ และจงมีใจขอบพระคุณ (And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in [...]

ต.ค. 032014
 
แล้วคุณรู้อะไร

ท่านว่า “ข้าพเจ้ามาจากครรภ์มารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่า และข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่า พระเจ้าประทาน และพระเจ้าทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระเจ้า” (โยบ 1:21) คิดถึงวิธีตอบสนองของโยบที่มีต่อโศกนาฏกรรมของท่าน พูดถึงชีวิตของคุณที่ล่มสลาย โยบสูญเสียลูกชายเจ็ดคน และลูกสาวสามคนไปภายในวันเดียว ยังไม่รวมถึงทรัพย์สมบัติและสุขภาพที่สูญเสียไปด้วย แต่โยบทำอย่างไร? พระคัมภีร์กล่าวว่าท่านไม่ได้โจมตีพระเจ้าอย่างโง่เขลา (ดูโยบ 1:22) ท่านกลับร้องเรียกหาพระองค์ อันที่จริง ท่านไม่ได้ทูลถามอะไรพระเจ้าเลยนานหลังจากนั้น [...]