ก.พ. 152015
 
สารจากศิษยาภิบาล

15 กุมภาพันธ์ 2015 ขอต้อนรับและส่งความรักจากเบื้องบนให้กับทุกท่านนะครับ ขอบคุณ คุณหมู (มนตรี แสงหิรัญ) สำหรับการแบ่งปันที่ยอดเยี่ยมในวันอาทิตย์ที่แล้ว และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมรับใช้ ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกท่านครับ วันนี้ขอให้เรารักกันให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยให้คิด พูด และแสดงออกต่อกันด้วยความรักอย่างพระคริสต์นะครับ! อะไรที่คิดจะทำ จะพูด แต่ไม่อยู่ในอาการของความรัก อย่าทำเลยนะครับ เดี๋ยวจะเสียไปเปล่าๆ! […]

ก.พ. 142015
 
รักที่สมบูรณ์แบบ

“เรามีความรัก ไม่ใช่เพราะเราค้นพบคนที่สมบูรณ์แบบ แต่เพราะเรามองคนที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างสมบูรณ์แบบ!” (You come to love not by finding the perfect person But by seeing an imperfect person perfectly.) […]

ก.พ. 132015
 
พึ่งพิงพระเจ้า

เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ (โรม 8:28) เราต่างก็ต้องการเป็นผู้ควบคุม … ควบคุมสิ่งที่เราสวมใส่ สิ่งที่เรารับประทาน ความสำเร็จของเรา ที่อยู่อาศัย รายได้ รายจ่าย ฯลฯ และพวกเราส่วนใหญ่คิดว่าเรารู้ดีทั้งหมด แต่ทัศนคติเช่นนี้ อาจปิดกั้นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราทำ ยิ่งอยากควบคุมทุกสิ่งมากเท่าไร… มีบางสิ่งที่เราไม่อาจควบคุมได้ เช่นความเจ็บป่วย […]

ก.พ. 122015
 
ฉันจะกล้าวางใจได้อีกครั้งหรือ?

“คนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพร คือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้า เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ ซึ่งหยั่งรากของมันออกไปข้างลำน้ำ เมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัว เพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอ และไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้ง เพราะมันไม่หยุดที่จะออกผล” (เยเรมีย์ 17:7-8) เราเดินเข้าไปในห้องคุณหมอ คาดหวังจะได้ยินข่าวดี เราเดินออกมาพร้อมด้วยแผ่นพับหลายแผ่นในมือ และข่าวที่เราไม่ได้อยากฟัง มะเร็งร้าย ในฐานะสามีภรรยา เราผ่านกันมาแล้ว เพียงแต่ตอนนั้นเป็นตัวฉัน แต่ตอนนี้เป็นตัวเขา ไม่กี่ชั่วโมงหลังฟังข่าวร้าย […]

ก.พ. 112015
 

ความรัก พระธรรม        1โครินธ์ 13:1-13 อ้างอิง             1คร.14:2;1คร.12:9;8:2;5:2;2คร.8:7;มก.16:17;สดด.131:2;สภษ.10:12;17:9;กจ.11:27;2:45;2ยน.4;  3ยน.3,4 บทนำ              ความรักเป็นคำที่คนพูดกันมากที่สุด แต่กลับมีอยู่ในการครอบครองน้อยที่สุด เป็นสิ่งที่คนอยากได้มากที่สุด แต่กลับมอบให้แก่กันน้อยที่สุด เวลานี้ คุณมีความรักดังที่กล่าวนี้ไหม? บทเรียน 13:1 “แม้​ข้าพ‌เจ้า​จะ​พูด‍ภาษา‍แปลกๆ ที่​เป็น​ภาษา​มนุษย์​หรือ​ทูต‍สวรรค์​ได้ แต่​ไม่‍มี​ความ​รัก ข้าพ‌เจ้า​เป็น​เหมือน​ฆ้อง​หรือ​ฉาบ​ที่​กำลัง​ส่ง​เสียง” […]

ก.พ. 102015
 
ไวในการฟัง ช้าในการพูด

คนที่ปราศจากการปกครองตนเอง ก็เหมือนเมืองที่ปรักหักพังและไม่มีกำแพง (สุภาษิต 25:28) ในยุคนี้ ยุคที่ข้อมูลติดจรวด เราได้รับข่าวสารเร็วขนาดที่ไม่ต้องไปรอดูข่าวภาคค่ำ ไม่ต้องรออ่านหนังสือพิมพ์ แค่ใช้อินเทอร์เน็ทก็จะได้ข่าวสารตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เรายากที่จะช้าลงและฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังจากพระเจ้า พวกเราหลายคนเป็นเหมือนมาร์ธาในพระกิตติคุณลูกา วิ่งวุ่นในวงจรกิจกรรมเล็กๆของเราเอง แทนที่จะนั่งนิ่งๆที่พระบาทเหมือนกับที่มารีย์ทำ แต่ยากอบ 1:19 บอกเราว่า “ดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงทราบข้อนี้ จงให้ทุกคนไวในการฟัง […]

ก.พ. 092015
 
ส่องความสว่างของพระคริสต์ออกไปในวันนี้

“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ เมื่อจุดตะเกียงแล้ว ไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้น ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์”  (มัทธิว 5:14-16) พระเยซูตรัสไว้ชัดเจนในพระวจนะว่าผู้เชื่อในพระองค์ “เป็นความสว่างของโลก” คำถามของผมวันนี้คือ – คุณยอมให้ความสว่างของพระเยซูคริสต์ส่องผ่านคุณหรือไม่? บ่อยครั้ง ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ลืมไปว่าพวกเขามีอิทธิพลต่อคนรอบข้าง ไม่ว่าจะบวกหรือลบเราต่างก็มีอิทธิพลต่อคนรอบตัว […]