ก.ค. 152015
 
คุณพร้อมจะเสียสละเพื่อติดตามพระคริสต์หรือไม่?

แต่ถ้าผู้ใดถูกการร้ายเพราะมีชื่อว่าเป็นคริสตชน ก็อย่าให้ผู้นั้นมีความละอายเลย แต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้น (1เปโตร 4:16) คุณคิดว่าคริสเตียน (หรือคริสตชน) คืออะไร? ครับ ผมรู้ว่ามีแนวคิดหลากหลาย มีคำนิยาม และคำอธิบายว่าผู้คนคิด และมีความเห็นว่าคริสเตียนเป็นอย่างไร ที่จริงแล้ว ถ้าคุณไปถามผู้คนตามถนน คุณอาจได้คำตอบแตกต่างกันเท่าจำนวนคนที [อ่านต่อ]

ก.ค. 142015
 
พระเจ้าต้องการให้เราว่างสำหรับงานของพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ และต่อคำอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ … (เนหะมีย์ 1:11) คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ทุกวันนี้ขึ้นๆลงๆตามการนำของผู้นำ คริสตจักรจึงต้องการบุรุษและสตรีที่มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น กล้าทำ และทุ่มเท พระคริสต์ทรงมองหาคนที่รักพระองค์มากพอ และรักคริสตจักรของพระองค์มากพอที่จะกล้าก้าวออกไปด้ [อ่านต่อ]

ก.ค. 132015
 
ชายจริงหญิงแท้ของพระเจ้าจะแพร่ผลฝ่ายวิญญาณ

เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น (สดุดี 1:3) ในฐานะผู้เชื่อ เราต้องเกิดผลในชีวิตคริสเตียน ผลที่พูดถึงด้านบนคือผลพระวิญญาณ หรือเลียนแบบคุณลักษณะของพระคริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ อ เปาโลพูดไว้ในกาลาเทีย 5:22-23 เมื่อท่านกล่าวว่า “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้ [อ่านต่อ]

ก.ค. 122015
 
สารจากศิษยาภิบาล

12 กรกฎาคม 2015 สวัสดีครับชาว CJ ที่รัก ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่ของคุณตุ๋ม (คุณเกียรติ) คือคุณทิพยญาณ วิชยานนท์ เราทุกคนยังจำได้ถึงรอยยิ้ม และมิตรภาพของท่านได้เป็นอย่างดี! อย่างไรก็ตามเราดีใจที่ท่านได้รับความรอดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว(ผ่านทางการบอกเล่าข่าวประเสริฐจากคุณตุ๋ม และคุณเกียรติ)   ขอให้เราร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปข [อ่านต่อ]

ก.ค. 112015
 
รอนานเกินไปแล้ว

“คนที่ให้ก็ต่อเมื่อได้รับการร้องขอเท่านั้น คือคนที่รอนานเกินไปแล้ว!” (He who gives only when he is asked has waited too long.) บางคนอาจจะให้โดยไม่ได้มีใจเมตตา แต่คนที่มีใจเมตตาที่แท้จริงย่อมไม่อาจที่จะไม่ให้ บางครั้งอาจเกิดคำถามว่า แล้วควรจะให้เมื่อไร? คำตอบก็คือ จงให้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้! (หากการให้นั้นไม่สร้างความเสียหายอย่างไม่จำเป็นต่อผู [อ่านต่อ]

ก.ค. 102015
 
ทูตของพระคริสต์

ฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์ โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเรา เราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกันกับพระเจ้า (2โครินธ์ 5:20) ตอนเป็นเด็กที่ผมออกไปจับงู ผมไม่มีวันจะจับทางหางแต่จะใช้เท้ากดที่คอมัน ต้องระวังไม่กดแรงจนเกินไปด้วย จากนั้นจะค่อยๆเอามือจับที่คอส่วนต่อจากหัว ผมจะไม่มีวันจับงูทางหางเป็นอันขาด เพราะงูจะหันกลับมาฉกได้ เมื่อ [อ่านต่อ]

ก.ค. 092015
 
เมล็ดพันธ์เล็กๆแห่งความเชื่อ

ครั้นเวลาสามยามเศษ พระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวก (มัทธิว 14:25) ความเชื่อคือความสามารถที่จะวางใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็น จอห์น เชดด์ กล่าวว่า “เรือจอดอยู่ที่ท่านั้นปลอดภัย แต่ไม่ใช่สิ่งที่เรือถูกสร้างมา” ความเชื่อคือพร้อมจะออกไปเสี่ยง อ้าแขนรับสิ่งที่ยังมองไม่เห็น และก้าวเท้าออกจากชายฝั่งที่ปลอดภัย บ่อยครั้งเรากลัวผลที่จะเกิดขึ้น และไม่เ [อ่านต่อ]