ก.ค. 202015
 
พระเยซูไม่ปล่อยให้คุณทนทุกข์เกินกว่าจะทนไหว

คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ (ยากอบ 1:12) จะชอบหรือไม่ การทนทุกข์นั้นอยู่ในหลักสูตรของพระเจ้า พระองค์มีพระบุตรองค์เดียวผู้ปราศจากบาป แต่ก็ต้องทนทุกข์ แล้วทำไมเราถึงดำเนินชีวิตโดยคิดว่าเราไม่ควรต้องเจอความทุกข์? คงเป็นไปไม่ได้ที่เราในฐ [อ่านต่อ]

ก.ค. 192015
 
สารจากศิษยาภิบาล

19 กรกฎาคม 2015 ขอสวัสดีชาว CJ ทุกท่าน ช่วงนี้มีสมาชิกหลายท่านเดินทางไปต่างประเทศ ทำให้เราคิดถึงเป็นพิเศษ อาทิ คุณบอยด์ กับครอบคัว –ไป CA,USA คุณแคท และคุณออม –ไปอังกฤษ คุณโบ คุณคิด – ไป NY, USA คุณแบ๊ว – ไปอิตาลี่   ฯลฯ นี่ยังไม่นับบางคนเดินสายทั่วประเทศไทยอย่างคุณอ๋อย คุณแม็กซ์ +มาร์ค ขอพระเจ้าทรงนำและคุ้มครองทุกท่าน สำหรับคนที่ยังอยู่ก็กำลังคึกค [อ่านต่อ]

ก.ค. 182015
 
ชนะหรือแพ้?

“ชนะไม่ต้องอวด แพ้ไม่ต้องแก้ตัว!” (Win without boasting. Lose without excuse.)  -Albert Payson Terhune (1872-1942) ชีวิตของเรามีทั้งแพ้และชนะ! เวลาชนะเราก็ยินดี    เวลาแพ้เราก็เสียใจ เวลาชนะใคร ๆ ก็มาร่วมแสดงความยินดี    เวลาแพ้ อาจมีหลายคนสาปส่งหรือรุมซ้ำเติม จึงไม่มีใครอยากแพ้   แต่บางครั้งเราอาจประสบกับความพ่ายแพ้โดยไม่คาดคิด ในทำนองเดียวกัน เรา [อ่านต่อ]

ก.ค. 172015
 
ฤทธิอำนาจของพระเจ้าตามหลังการเชื่อฟัง

แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอาย พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่น และเห็นว่าไร้สาระ เพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญ เพื่อมิให้มนุษย์สักคนหนึ่งอวดต่อพระเจ้าได้ (1โครินธ์ 1:27-29) ถ้าพระเจ้าตรัสว่า “เรากำลังมองหาสตรีที่จะมาช่วยแผนก [อ่านต่อ]

ก.ค. 162015
 
ความจริงกับใจที่แข็งกระด้าง

“คนชาติชั่วและคิดคดทรยศต่อพระเจ้าแสวงหาหมายสำคัญ และจะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่เขา เว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาห์เท่านั้น” แล้วพระองค์ก็เสด็จไปจากเขา (มัทธิว 16:4) มีคนที่รู้ว่าพระเจ้ามีจริง พวกเขารู้ว่าพระองค์ทรงฤทธานุภาพ และรู้ด้วยว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้ แต่พวกเขาใจแข็งกระด้างเกินว่าจะเชื่อในพระองค์ เช่นคนอย่างฟาโรห์ เราอ่านพบคร [อ่านต่อ]

ก.ค. 152015
 
คุณพร้อมจะเสียสละเพื่อติดตามพระคริสต์หรือไม่?

แต่ถ้าผู้ใดถูกการร้ายเพราะมีชื่อว่าเป็นคริสตชน ก็อย่าให้ผู้นั้นมีความละอายเลย แต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้น (1เปโตร 4:16) คุณคิดว่าคริสเตียน (หรือคริสตชน) คืออะไร? ครับ ผมรู้ว่ามีแนวคิดหลากหลาย มีคำนิยาม และคำอธิบายว่าผู้คนคิด และมีความเห็นว่าคริสเตียนเป็นอย่างไร ที่จริงแล้ว ถ้าคุณไปถามผู้คนตามถนน คุณอาจได้คำตอบแตกต่างกันเท่าจำนวนคนที [อ่านต่อ]

ก.ค. 142015
 
พระเจ้าต้องการให้เราว่างสำหรับงานของพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ และต่อคำอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ … (เนหะมีย์ 1:11) คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ทุกวันนี้ขึ้นๆลงๆตามการนำของผู้นำ คริสตจักรจึงต้องการบุรุษและสตรีที่มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น กล้าทำ และทุ่มเท พระคริสต์ทรงมองหาคนที่รักพระองค์มากพอ และรักคริสตจักรของพระองค์มากพอที่จะกล้าก้าวออกไปด้ [อ่านต่อ]