ก.ย. 242013
 

อภิมหาโปรเจ็ค!    พระธรรม        1พงษ์กษัตริย์ 5:1-18 อ้างอิง               2พศด.2:1-18;2ซมอ.5:11;7:13;1พศด.22:8-9;28:3;1พกษ.10:9;5:11;4:6;3:12;ปฐก.49:15 บทนำ           บางครั้งเจตนาดีที่เรามีให้กับพระเจ้าอาจสร้างความยากลำบากให้แก่คนจำนวนมากมาย เราจึงต้องระมัดระวังในการทำดีใด ๆ ที่อาจนำภาระหนักมาวางบนบ่าของผู้หนึ่งผู้ใด หรือนำความเจ็บปวด มาสู่คนเหล่านั้นอย่างไม่สมควร! บทเรียน 5:1 “ฮี‍ราม​กษัตริย์​เมือง​ไท‍ระได้​ส่ง​ข้า‌ราช‍การ​ของ​ท่าน​มา​เฝ้า​ซา‍โล‍มอน เมื่อ​ท่าน​ได้​ยิน​ว่า เขา​ได้​เจิม​ตั้ง​พระ‌องค์​ไว้​ [...]

ก.ย. 232013
 
นัดกับคนแปลกหน้า

หลายปีมาแล้ว หญิงคนหนึ่งเดินไปตักน้ำที่บ่อ เธอเป็นหญิงที่แต่งงานและหย่าร้างมาห้าครั้ง และกำลังอยู่กินกับผู้ชายอีกคนที่ไม่ใช่สามี เป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ เธอจึงเป็นที่รังเกียจ  เธอจะไปที่บ่อน้ำในเวลาที่ร้อนที่สุดของวันเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอใคร วันหนึ่งเธอประหลาดใจที่พบชายคนหนึ่งนั่งอยู่ เป็นคนยิว และชายแปลกหน้าคนนั้นขอน้ำเธอดื่ม หญิงนี้เป็นชาวสะมาเรีย คนยิวและคนสะมาเรียจะไม่พูดกัน เธอจึงถามว่า “ไฉนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉัน  ผู้เป็นหญิงชาวสะมาเรีย?” ขณะที่คุยกัน ชายแปลกหน้าท่านนี้ คือองค์พระเยซูคริสต์ตรัสกับเธอว่า “ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้น [...]

ก.ย. 222013
 
บททดสอบความเชื่อ

เพื่อการลองดูความเชื่อของท่าน อันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำ ซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังถูกลองด้วยไฟ จะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญ เกิดศักดิ์ศรีและเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ (1เปโตร 1:7)  ยากอบ 1:13 กล่าวว่า “เมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลง อย่าให้ผู้นั้นพูดว่า “พระเจ้าทรงล่อข้าพเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้ และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลย” บางคนสับสนระหว่างทดลองและทดสอบ ข้อแตกต่างของทั้งสองคือ: ทดสอบคือสิ่งที่พระเจ้าส่งมาเพื่อให้เรายืนได้อย่างมั่นคง ทดลองคือบาปที่มารส่งมาเพื่อให้เราล้มคว่ำคะมำลง  สิ่งหนึ่งเพื่อให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ [...]

ก.ย. 212013
 
สารจากศิษยาภิบาล

22 กันยายน 2013  สวัสดีครับ พี่น้อง ชาว CJ และแขกผู้มาเยี่ยม ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้ตัดสินใจต้อนรับพระคริสต์ในวันอาทิตย์ที่แล้วคือ คุณโบท และขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้รับบัพติศมาทั้ง 8 ท่าน คือ 1.คุณพัชรพร วัฒนคามี (บี) 2.คุณภาริญ วงศ์ธนลดา (โบว์) [...]

ก.ย. 202013
 
ข่าวช็อค

การศึกษาไทยตกลำดับหล่นไปอยู่เป็นอันดับ 8 ในอาเซี่ยน  แพ้แม้กระทั่งกัมพูชา! ประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาอันดับ 1 ของโลกคือ ฟินแลนด์, เบลเยี่ยม บาร์บาโดส, สิงคโปร์, สวิส (อันดับ 5),  ใต้หวัน (อันดับ 13) ,เกาหลีใต้  (อันดับ 14) [...]

ก.ย. 192013
 
สิ่งใหม่ทั้งนั้น

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2โครินธ์ 5:17) หนึ่งในพระสัญญาที่งดงามที่สุดในพระคัมภีร์คือวิวรณ์ 21:4: “พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป การคร่ำครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว” วันหนึ่งข้างหน้าความเจ็บปวดจะหมดไป ความเศร้าโศกจะหมดไป การคร่ำครวญทั้งสิ้นจะไม่มีอีกต่อไป นี่เป็นพระสัญญาจากพระเจ้า จะไม่มีความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจ — [...]

ก.ย. 182013
 
จะป้องกันตัวจากความชั่วร้ายได้อย่างไร

เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร และมันจะหนีท่านไป ท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน คนบาปทั้งหลายเอ๋ย จงชำระมือให้สะอาด และคนสองใจ จงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ (ยากอบ 4:7-8) หนึ่งในที่โปรดของผมในโลกคือแผ่นดินอิสราเอล – เป็นที่ๆเหตุการณ์มากมายในพระคัมภีร์เกิดขึ้น และเป็นที่ๆพระเยซูทรงทำพระราชกิจขณะมีชีวิตบนโลกใบนี้ ล่าสุดที่ผมไป มีโอกาสได้คุยกับไกด์ที่รู้จักกันมานานชื่อยูวาล ยูวาลอายุ 51 [...]