ม.ค. 092014
 
จะสร้างผลกระทบให้เต็มที่ในปี 2014 อย่างไร

แต่พระเจ้าได้ทรงตั้งอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์  ถ้าอวัยวะทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียว ร่างกายจะมีที่ไหน ความจริงมีอวัยวะหลายอย่าง แต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกัน (1โครินธ์ 12;18-20) หลายปีมาแล้ว ผมถูกดึงให้ไปซื้อมีดพกชนิดที่มีอะไรหลายอย่างในนั้น มีที่เปิดกระป๋องที่มีใบมีดถึงห้าขนาด มีคีม ไม้จิ้มฟัน ตะไบเล็บ และไขควง ถ้าคุณจะนำมีดพกนี้ไปใช้ ใครๆก็ว่าเหมาะที่สุด แต่ยังมีปัญหา ไม่มีสักชิ้นที่ทำงานได้ดี ใบมีดทื่อ คีมและไม้จิ้มฟันร่วงลงกระเด็นหายไป [...]

ม.ค. 082014
 

เอลียาห์ อีกา และหญิงม่าย   พระธรรม        1พงศ์กษัตริย์ 17:1-24 อ้างอิง             1พกษ.8:36;17:1,18,22:16;2พกษ.4:2;33-34;มลค.4:5;มธ.11:14;17:3;ลก.4:26;กจ.20:10 บทนำ           ในวาระของพระเจ้า พระองค์จะส่งผู้รับใช้ของพระองค์ออกมาปรากฏ และกระทำกิจตามที่ทรงประสงค์โดยที่คนของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องกระวน กระวายในการดำรงชีวิต เพราะพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูด้วยหลากหลายช่องทาง และไม่ต้องกลัวในการรับใช้ เพราะเมื่อพระองค์ทรงใช้ พระองค์จะทรงนำและสนับสนุนอยู่เสมอ แม้เราจะไม่ทราบและไม่เห็นการจัดเตรียมของพระองค์ก็ตาม! [...]

ม.ค. 072014
 
สามสิ่งที่ให้พระเจ้าได้ในปี 2014

เมื่อเรากำลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่ มีบางสิ่งที่ต้องจดจำ และมีสามสิ่งที่เราให้พระเจ้าได้  “ทรัพย์สมบัติของเรา ความสามารถของเรา และเวลาของเรา” แต่ละสิ่งนั้นพระเจ้าเป็นผู้มอบให้เรา และในทั้งสามควรมอบถวายบางส่วนคืนด้วยใจกว้างขวาง สิ่งแรก ทรัพย์สมบัติของเรา ผมวิงวอนขอให้คุณอุทิศในการถวายอย่างสัตย์ซื่อ และด้วยใจกว้างขวางในปีใหม่นี้ พระเยซูตรัสว่า “เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย” (มัทธิว 6:21) เมื่อเรานำเงินไปลงทุนที่ใด เราก็กำลังเพิ่มพูนดอกเบี้ยให้กับเงินนั้น ฟังดูดีถ้าหากเราเอาทรัพย์สมบัติไปไว้ในที่ๆใจเราอยู่ [...]

ม.ค. 062014
 
เรามีหน้าที่รับผิดชอบใดต่อโลกใบนี้?

แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน” (ปฐมกาล 1:26)  หลายปีมาแล้ว นิตยสารนิวส์วีคเขียนบทความเปรียบเทียบว่าโลกของเรานั้นเหมือนยานอวกาศที่เดินทางไปด้วยความเร็วอย่างเหลือเชื่อ มนุษย์ทุกคนบนโลกคือผู้โดยสารบนยานนั้น และทรัพยากรทางธรรมชาติคือสินค้า แต่ปัญหาคือผู้โดยสารกำลังทำลายสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตเพื่อให้ยานเดินหน้าไปได้ เรื่องที่สำคัญเสมอมาในยุคของเราคือเรื่องสภาพแวดล้อม และในฐานะคริสเตียน เรานิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ เพราะพระคัมภีร์เองยังไม่นิ่งเฉย ทุกสิ่งที่เรามีประทานมาจากพระเจ้า และมีคำสอนชัดเจนจากในพระวจนะ พระพรของพระเจ้าจำต้องได้รับการอารักขา [...]

ม.ค. 052014
 
สารจากศิษยาภิบาล

5 มกราคม 2014 สวัสดีครับพี่น้องชาว CJ ที่รักทุกท่าน เราขอต้อนรับทุกท่าน ญาติมิตรและผู้มาเยือนทุกท่านด้วยความยินดี! ปีใหม่นี้ CJ ของเราจะมุ่งเน้นเสริมสร้างสมาชิกทุกคนให้เป็นสาวกแท้ของพระคริสต์ เราตั้งเป้าว่า ภายในสิ้นปีนี้ สมาชิกทุกคนที่สม่ำเสมอในการมาคริสตจักร ร่วมกิจกรรมหลัก ๆ เช่น นมัสการทุกอาทิตย์  ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันพฤหัส  เข้ากลุ่มแคร์ตามวันเวลาที่สะดวกให้ถี่ที่สุดอย่างต่อเนื่อง [...]

ม.ค. 042014
 
คนที่พระเจ้าประทานให้

“พระเจ้ามิได้ประทานคนที่คุณต้องการให้คุณ แต่พระองค์ประทานคนที่จำเป็นสำหรับคุณ เพื่อช่วยคุณ เพื่อให้คุณเจ็บปวด เพื่อจะจากคุณไป เพื่อรักคุณ และเพื่อทำให้คุณเป็น “คนอย่างที่คุณสมควรจะเป็น!” (God doesn’t give you the people you want, He gives you’re the [...]

ม.ค. 032014
 
เราจะให้ชีวิตแก่โลกที่กำลังจะตายได้อย่างไร

“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำ”   (มัทธิว 5:13) ถ้าคุณต้องเลือกคำสักคำมาอธิบายถึงโลกเราทุกวันนี้ คุณจะใช้คำว่าอะไรดี? – มหัศจรรย์? สลดใจ? งดงาม? น่าขนลุก? คำเหล่านี้อธิบายโลกได้แค่เพียงส่วนเดียว ผมคิดว่าคำอธิบายภาพรวมโลกที่เรากำลังอาศัยอยู่ได้ดีที่สุดคือคำว่า “เปื่อยเน่า” ในโลกที่กำลังเปื่อยเน่านี้ มีองค์ประกอบได้ทั้งส่วนดีและไม่ดี [...]