มิ.ย. 302016
 
เงินเติมเต็มได้จริงหรือ?

จริงอยู่  เราได้รับประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้า  พร้อมทั้งความสุขใจ (1ทิโมธี 6:6) ดร. แวนส์ แฮฟเนอร์ เคยกล่าวไว้ว่า  “ผมมักจะทึ่งและประหลาดใจกับวิธีที่เราตีค่าความเป็นคริสเตียนเท่ากับความสำเร็จ  ชื่อเสียงเท่ากับความมั่งคั่ง  เราอาจไม่ยอมรับ แต่เรากำลังใช้มาตรวัดเดียวกับที่โลกนี้ใช้มาแต่โบราณ  เว้นแต่เราเปลี่ยนไปใช้ศัพท์ทางศาสนาแทน  ดูเหมือนประโยช [อ่านต่อ]

มิ.ย. 292016
 

4 หนุ่ม  โดดเด่น พระธรรม        ดาเนียล 1:1-21 อ้างอิง             2พกษ.24:1,10-16,20:17-18;2พศด.36:5-6,10;อสย.39:7-8 บทนำ             ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด เราสามารถถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า และเป็นพยานเพื่อพระองค์ได้เสมอ หากเรามีชีวิตและจุดยืนที่แน่วแน่ในพระองค์! บทเรียน 1:1 “ใน​ปี​ที่​สาม​ของ​รัช‌กาล​เย‌โฮ‌ยา‌คิม​กษัตริย์ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 282016
 
พระคัมภีร์ยังเกี่ยวข้องกับปัจจุบันหรือ?

ข้าแต่พระเจ้า  พระวจนะของพระองค์  ปักแน่นอยู่ในสวรรค์เป็นนิตย์  (สดุดี 119:89) วันหนึ่งผมขับรถไปตามถนน  ไปจอดต่อท้ายรถคันหน้าที่มีสติ๊กเกอร์แบบคริสเตียนติดอยู่ มีถ้อยคำเขียนว่า “พระเจ้าตรัส… ผมเชื่อ…จบข่าว”  ครับ ด้วยความเคารพเจ้าของรถคันนั้น ผมอยากเปลี่ยนสโลแกนของเขาสักหน่อยเป็น  “พระเจ้าตรัส … จบข่าว” เราจะพบว่าความจริงแห่งพระวจ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 272016
 
ทำอย่างไรไม่ให้อดีตมาดึงคุณกลับไป

ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย  ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า  ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย  เพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับ (ฟีลิปปี 3:13-14) เมื่อนักสำรวจผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง เฮอร์นัน คอร์เทส นำก [อ่านต่อ]

มิ.ย. 262016
 
สารจากศิษยาภิบาล

26 มิถุนายน 2016 สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน ขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้วเรามีผู้ตัดสินใจต้อนรับพระคริสต์ (คุณวิ) จากการเฝ้าชมรายการโทรทัศน์ “คริสตจักรในบ้าน” ช่อง 11 (NBT) ที่มีครูแอน (นันทนา) ของเราเป็นพิธีกรเป็นติดต่อกันมาถึง 3 ปี ขอขอบคุณพี่น้องที่มีส่วนร่วมถวายทรัพย์เพื่อรายการนี้ และรายการ “คำตอบชีวิต” ช่อง 9 (MCOT) หากว่ายังมีผู้ใดมีจิต [อ่านต่อ]

มิ.ย. 252016
 
การเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

“การเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ การที่คุณยอมเสียสละความสุขของคุณเอง เพื่อเห็นแก่ผู้อื่น” (The greatest sacrifice is when you sacrifice your own happiness for the sake of someone else.) พระเยซูคริสต์ทรงสรุปแก่นของศาสนาในโลกนี้ ให้เหลือเพียงแค่คำเดียวคือ  “รัก” ศาสนามักมีบัญญัติกฎเกณฑ์หรือศีลมากมายที่ต้องถือรักษา แต่หากว่าปราศจาก “ความรัก” ศาสนานั้นก [อ่านต่อ]

มิ.ย. 242016
 
ข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้า

ดูก่อน  ท่านทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจงทำใจดีๆไว้  เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่า การณ์จะเป็นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้น (กิจการ 27:25) เมื่อพายุโถมใส่  เรือก็เหมือนถูกโยนไปมาบนผืนน้ำที่บ้าคลั่ง  ราวกับว่าจะไม่มีใครรอดได้ อ เปาโล ให้กำลังใจทุกคนบนเรือว่า “ดูก่อน  ท่านทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจงทำใจดีๆไว้  เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่า การณ [อ่านต่อ]