ส.ค. 212014
 
ใจที่แหลกสลาย หรือ ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

ฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเขาตรงๆว่า “ลาซารัสตายแล้ว เพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เราจึงยินดีที่เรามิได้อยู่ที่นั่น เพื่อท่านจะได้เชื่อ…” (ยอห์น 11:14-15) คุณเคยถูกวิกฤติโถมทับหรือไม่ – ถึงขั้นที่คิดว่าคุณคงข้ามผ่านไม่ได้? คุณเคยพบตัวเองเผชิญหน้าสถานการณ์เลวร้ายที่ไล่ตามมาเป็นระลอกจนคิดว่ารับไม่ไหวอีกแล้วหรือไม่? คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นในชีวิตคุณ หรือชีวิตของคนใกล้ตัว? บางทีคุณอาจเคยได้ยินเสียงตัวเองพูด “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์อยู่ที่ไหน?” ในยอห์นบทที่ 11 พระคัมภีร์บันทึกเรื่องชีวิตจริงของพี่น้องสองสาวที่ต้องสู้กับคำถามพวกนี้ เป็นเรื่องความตายที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน […]

ส.ค. 202014
 

มีวาระสำหรับทุกสิ่ง พระธรรม        ปัญญาจารย์ 3:1-22 อ้างอิง            ปญจ.1:3,9,13;2:3,7,14,24;3:1;11,17;5:7;6:10;7:18;8:6,12-13;11:9;12:7,14 บทนำ            ชีวิตก็เหมือนฤดูกาล ที่มีการเปลี่ยนแปลง และการหมุนเวียนกลับไปกลับมาเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลา ชีวิตจึงไม่เที่ยงแท้แน่นอน ! วันนี้ คุณจะทำอะไรบ้าง ที่จะส่งผลที่เที่ยงแท้จากชีวิตไม่เที่ยงแท้ที่คุณกำลังดำเนินอยู่ อย่างมีความสุขเปรมปรีดิ์?  บทเรียน  3:1 “มี​ฤดู‍กาล​สำหรับ​ทุก‍สิ่ง […]

ส.ค. 192014
 
เข้าไปได้ ไม่จำกัด

โดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่และเราชื่นชมยินดีในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้า   (โรม 5:2) สันติภาพกับพระเจ้าจะจัดการกับอดีตของเรา เพราะพระองค์ไม่ทรงถือโทษบาปเราแล้ว การเข้าเฝ้าพระเจ้าจะจัดการกับปัจจุบันของเรา เพราะเราสามารถเข้าเฝ้าพระองค์ได้ทุกเวลาเพื่อทูลขอความช่วยเหลือ ความหวังใจในพระสิริของพระเจ้าจะจัดการกับอนาคตของเรา เพราะมั่นใจว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้มีส่วนในพระสิริของพระองค์ ตอนผมเป็นเด็ก ผมจะได้ไปดิสนีย์แลนด์ทุกๆวันเกิด ยังจำได้จนเดี๋ยวนี้ วันหนึ่งผมนั่งสาบานอยู่ที่เบาะหลังรถว่าเมื่อผมโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ หาเงินได้เอง มีรถเป็นของตัวเอง ผมจะไปเที่ยวดิสนี่ย์แลนด์ทุกวัน เมื่อสองสามปีที่แล้ว มีคนให้บัตรเข้าดิสนี่ย์แลนด์ทั้งปีกับผม ผมจะไปเมื่อไรก็ได้ เข้าได้โดยไม่เสียเงิน […]

ส.ค. 182014
 
ลานคุณขาดหรือยัง?

“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”   (มัทธิว 28:19-20) เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเล่นตุ๊กตาไขลานของเธอ วันหนึ่งมันหยุดทำงาน เธอจึงนำตุ๊กตาไปหาแม่ แต่เนื่องด้วยเธอยังเล็กใช้คำพูดไม่เป็น เธอพูดว่า “คุณแม่คะ หนูคิดว่ามันพัง ไม่ยอมออกไปแล้ว” ผมคิดว่าเป็นอาการเดียวกับหลายๆคริสตจักรในทุกวันนี้ ลานที่ทำให้ “ออกไป” […]

ส.ค. 172014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

17 สิงหาคม 2014 สวัสดีครับ พี่น้อง CJ และญาติมิตร ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีครับ อย่าลืมวันนี้ หลังรับประทานอาหารกลางวันในตอนบ่าย ขอสมาชิกทุกท่านอยู่ประชุมรวมสมาชิก (อย่างไม่เป็นทางการ) เป็นครั้งแรกนะครับ! ขอสมาชิกเตรียมคำถามที่อยากได้คำตอบ เตรียมข้อคิดเห็น/คำแนะนำที่จะช่วยพัฒนาคริสตจักรของเราไว้ให้พร้อมเลยนะครับ ขอให้สมาชิก CJ แท้ ไม่ขาดหายไปแม้แต่คนเดียว เพราะนี่คือ […]

ส.ค. 162014
 
จงรับผิดชอบ!

“จงรับผิดชอบ และเริ่มต้นทำสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อตัวคุณเอง จงหยุดตำหนิต่อว่าสภาพแวดล้อมของคุณ สำหรับสิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้!” (Take responsibility and initiative for yourself.  Stop blaming your circumstances on what you are able […]

ส.ค. 152014
 
ยากจน หรือ มั่งมี

ข้าพระองค์ขอสองสิ่งจากพระองค์ ขออย่าทรงปฏิเสธที่จะให้ข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์ตาย ขอให้ความมุสาและความเท็จไกลจากข้าพระองค์ ขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ ขอเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดีแก่ข้าพระองค์ เกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่ม และปฏิเสธพระองค์ แล้วพูดว่า “พระเจ้าเป็นผู้ใดเล่า” หรือเกรงว่าข้าพระองค์จะยากจนและขโมย และกระทำให้พระนามพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นมลทิน  (สุภาษิต 30:7-9) จะผ่านการทดสอบแห่งชีวิต บททดสอบหนึ่งที่คุณต้องผ่านให้ได้คือบททดสอบเรื่องความยากจน และพระเจ้าทรงมีคำแนะนำให้คุณ – ให้มองความยากจนของคุณในมุมมองที่เหมาะสม – เพราะในองค์พระเยซูคริสต์คุณได้รับการยกชูแล้ว […]