ต.ค. 022013
 
ทำไม "ดี" ถึงยังไม่ดีพอ?

เพราะว่าทุกคนทำบาป  และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า   (โรม 3:23) คนที่คิดว่าตนเองชอบธรรมก็ไม่ต้องการการอภัย คนที่คิดว่าตนเองชอบธรรมก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องมีพระเยซู คนที่คิดว่าตนเองชอบธรรมจะพูดว่า “ไปเล่าข่าวประเสริฐให้คนคุก คนข้างถนน หรืออาชญากรฟังเถอะ อย่ามายุ่งกับฉัน เพราะฉันมีการศึกษา มีอาชีพ มีสติปัญญา และมีศีลธรรม” แต่พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่  [...]

ต.ค. 012013
 

วิหารของซาโลมอน    พระธรรม        1พงศ์กษัตริย์ 6:1-37 อ้างอิง            อพย.26:33-34;25:18-20;30:1-3 บทนำ           พระวิหารคือสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดและกษัตริย์ซาโลมอนมุ่งมั่นที่จะสร้างถวายแด่พระเจ้า และพระเจ้าทรงยอมรับพระวิหารนั้น เพราะทอดพระเนตรเห็นความตั้งใจที่ดีของท่านทั้ง 2 แต่พระองค์ก็กำชับอยู่เสมอว่า การกระทำตามพระบัญญัติและพันธสัญญาของพระองค์นั้น สำคัญยิ่งกว่าวิหารใด ๆ ที่ มนุษย์จะมอบถวายแด่พระองค์! บทเรียน 6:1 [...]

ก.ย. 302013
 
กุญแจเข้าถึงบ้านคุณก่อน

เมื่อพระองค์กำลังเสด็จลงเรือ คนที่ผีได้สิงแต่ก่อนนั้นได้อ้อนวอนขอติดตามพระองค์ไป พระองค์ไม่ทรงอนุญาต แต่ตรัสแก่เขาว่า “จงไปหาพวกพ้องของเจ้าที่บ้าน แล้วบอกเขาถึงเรื่องเหตุการณ์ใหญ่ ซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงกระทำแก่เจ้า และได้ทรงพระเมตตาแก่เจ้าแล้ว” (มาระโก 5:18-19) ผมอัศจรรย์ใจเสมอเมื่ออ่านเรื่องพระเยซูรักษาชายที่ถูกผีสิงที่เขตเมืองเกราซา ชายคนนี้อาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพ แยกไปจากชุมชน และมีอาการทำร้ายตัวเองตลอดเวลา ชาวเมืองพยามยามจะจับเขามัดไว้ด้วยโซ่ แต่เขาก็หักโซ่หลุดได้ทุกที เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึง และชายคนนั้นเห็นพระองค์จากที่ไกล ก็จำพระองค์ได้จึงตะโกนร้อง ทูลไม่ให้พระองค์เข้ามาทรมานเขา [...]

ก.ย. 292013
 
ยังกลับไม่ถึงบ้าน

เพราะว่าที่นี่เราไม่มีนครที่ถาวร  แต่ว่าเราแสวงหานครที่จะมีในภายหน้า (ฮีบรู 13:14) ผมอ่านเจอเรื่องมิชชันนารี่สองคนที่ไปประกาศในอัฟริกาอยู่หลายปี และกำลังกลับมาบ้านเกิดหลังเกษียณอายุ สุขภาพของพวกเขาย่ำแย่ แถมไม่มีเงินบำนาญด้วย เผอิญเรือลำที่พวกเขาโดยสารกลับมา มีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเดินทางมาด้วย ประธานาธิบดี เท็ดดี้ รูสเวลท์ เพิ่งกลับจากการไปท่องป่าล่าสัตว์ ขณะผู้โดยสารทะยอยลงจากเรือ มีฝูงชนมารอต้อนรับ พวกเขาต่างมารอรับท่านประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากลับ วงดนตรีเริ่มบรรเลงเพลง ฝูงชนต่างตะโกนร้องต้อนรับท่านเสียงดังกึกก้อง แต่เมื่อสองมิชชันนารี่เดินลงจากเรือ [...]

ก.ย. 282013
 
สารจากศิษยาภิบาล

29 กันยายน 2013 สวัสดีชาว CJ และผู้มาเยี่ยม ผมดีใจที่วันอาทิตย์เวียนกลับมาอีกครั้ง ขอให้นมัสการพระเจ้าด้วยความสุขใจ! ผมดีใจที่กลุ่มอนุชนของ CJ กำลังคึกคัก เพราะมีรุ่นพี่ที่ไฟแรงหลายคนหนุนหลังอยู่ อาทิ พี่แอน พี่ฟั่น พี่อู๊ด และพี่โบ ฯลฯ หวังว่า คนรุ่นใหม่เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของ [...]

ก.ย. 272013
 
หลักการของลิฟท์ (The Elevator Principle)

“ในความสัมพันธ์… เราอาจยกคนอื่นขึ้นสูง หรือพาเขาลงต่ำก็ได้!” (We can lift people up or take people down in our relationships.) ในการคบหาหรือคบค้าสมาคมระหว่างกัน เราแต่ละคนต่างมีส่วนในชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เราอาจหนุนเสริมกันหรือถ่วงดึงกันก็เป็นได้! ดังคำกล่าวที่ว่า… [...]

ก.ย. 262013
 
Ultimate happiness (ความสุขสุดยอด)

สวัสดีครับ ME – ก่อนที่ผมจะได้รู้จักกับพระเจ้า Ultimate happiness (ความสุขสุดยอด) ของผมคือการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว ได้ทำสิ่งที่อยากทำ ได้ซื้อของที่ต้องการตามเวลาที่คาดหวัง และได้ทำทุกอย่างตามใจตนเองโดยไม่มีกำแพงอะไรมาขวางกั้น นั่นเป็นที่มาของการทำงานหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตาเป็นเวลาสิบปี ผมเริ่มต้นทุกวันด้วยการไปทำงาน ประชุมต่างๆตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็น ผมก็รีบขับรถกลับบ้านมาทานข้าวกับภรรยาและลูกสาว และใช้เวลาด้วยกันครู่หนึ่งจนถึงสามทุ่ม พอพวกเขาเข้านอน ผมก็ออกจากบ้านอีกครั้งเพื่อไปทำเพลงจนถึงตีสาม เป็นอย่างนี้ทุกๆวัน ตลอดเวลาสิบปี [...]