ธ.ค. 112015
 
คำอธิษฐานที่มีปัญญา

เพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงประทานความคิดความ เข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะประจักษ์ในความผิดแผกระหว่างดีและชั่ว เพราะว่าผู้ใดเล่าจะสามารถวินิจฉัยประชากรใหญ่ของ พระองค์นี้ได้” (1พงศ์กษัตริย์ 3:9) ลองจินตนาการว่าถ้าพระเจ้าเสด็จมาหาคุณวันนี้แล้วตรัสว่า “ขอในสิ่งที่เจ้าอยากได้สิ แล้วเราจะประทานให้” นี่ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 102015
 
ขุดพิษร้ายของรากขมขื่น

จงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลาย และอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย (ฮีบรู 12:14) ความขมขื่นเป็นมะเร็งทางอารมณ์ที่กลืนกินผู้คนมากมายที่ครั้งหนึ่งเคยมีดอกไม้บานอยู่ในหัวใจ แล้วความขมขื่นมันมาจากไหน? ส่วนใหญ่มาจากความเจ็บปวดใจ บางทีคุณอาจถูกทำร้ายในวัยเด็ก ถูกใครปฏิเสธมา หรือถูกให้ออ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 092015
 

พระธรรม        โอบาดีห์ 1-21 อ้างอิง             1พกษ.18:3-16;1พศด.3:21;7:3;8:38;9:16;12:9;27:19;2พศด.17:7;34:12;อสร.8:9;นหม.10:5;12:25; ยรม.49:9-10,14-16 บทนำ โอบาดีห์ แปลว่า “ผู้รับใช้พระยาห์เวห์” หรือ “ผู้นมัสการพระยาห์เวห์” ท่านอาจอยู่ร่วมสมัยกับเอลีชา (853-841 ก.ค.ศ.) หรือร่วมสมัยกับเยเรมีย์ (605-586 ก.ค.ศ) แต่นักวิชาการเชื่อว่าน่าจะอยู่ร่วมสม [อ่านต่อ]

ธ.ค. 082015
 
คำแนะนำของพระราชา

จบเรื่องแล้ว ได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้ว จงยำเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่แหละเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง (ปัญญาจารย์ 12:13) ก่อนที่ซาโลมอนรับการเจิมขึ้นเป็นกษัตริย์ บิดาของท่านกล่าวแก่ท่านว่า “ซาโลมอนบุตรของเราเอ๋ย เจ้าจงรู้จักพระเจ้า และจงปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจจริงและด้วยความเต็มใจของเจ้า เพราะพระเจ้าทรงพิจารณาจิตใจทั้งปวง และทรงเข้ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 072015
 
พร้อมจะเข้าเฝ้ากันหรือยัง?

“ฉะนั้นเราจึงตั้งเป้าที่จะทำให้พระองค์พอพระทัยไม่ว่าเราจะอยู่ในร่างกายนี้หรือพ้นจากกายนี้ไป เพราะเราล้วนต้องเข้าเฝ้าต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งซึ่งสมกับที่เขาได้ทำขณะอยู่ในกายนี้ ไม่ว่าดีหรือชั่ว” (2โครินธ์ 5:9,10) นี่คือถ้อยคำของผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้ว ผู้ที่จะบรรลุธรรมเช่นนี้เขาดำเนินชีวิตด้วยตาใน [อ่านต่อ]

ธ.ค. 062015
 
สารจากศิษยาภิบาล

6 ธันวาคม 2015 ขอสวัสดีทุกท่านครับ คณะผู้อภิบาลของ CJ ขอต้อนรับสมาชิกและผู้มาเยือนทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเปิดใจรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงในวันนี้ ขอให้ทุกท่านฟังและปฏิบัติตามด้วยความเชื่อฟัง เพื่อจะเกิดผลดีในชีวิตของท่าน ขอให้เรามาทักทายและสำแดงความรักต่อกันด้วยรอยยิ้ม คำพูด และการกระทำกันนะครับ และ เวลานี้ขอให้เรามาพาญาติมิตรที่รักให้มารู้จักกับพระ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 052015
 
นมัสการคืออะไร?

มีคนคิดความหมายของคำว่า นมัสการ ซ่อนไว้ในคำภาษาอังกฤษของคำว่า “Worship” ไว้ดังนี้ W – Wait upon the Lord -รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า O – Offer our lives as a living sacrifice -ถวายตัวเราให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต R– Rest in His Presence -พักสงบในการสถิตของพระองค์ S – Sing unto Him -ร้องเพลงถวายแด่พระองค์ H – Humble ourselves before Him -ถ่อมตั [อ่านต่อ]