ธ.ค. 152014
 
พระวจนะคำนำชีวิต

อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม (โรม 12:2) ชีวิตเต็มด้วยตัวเลือกที่ไม่ง่าย แต่ขอบคุณพระเจ้า เรามีพระวจนะของพระองค์ที่ช่วยเราให้ตัดสินใจในเรื่องที่ยากได้ วันนี้ถ้าคุณมีตัวเลือกที่ยากและต้องตัดสิ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 142014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

14 ธันวาคม 2014 สวัสดีครับชาว CJ และผู้มาเยือน วันนี้เป็นวันแรกที่เราใช้ห้องนมัสการในวันอาทิตย์เป็นครั้งแรก ขอต้อนรับทุกท่านครับ! หลายคนตื่นเต้นดีใจในพระคุณของพระเจ้าและซาบซึ้งใจกับความใจกว้างของเจ้าของสถานที่ที่ได้ถวายห้องประชุมนมัสการนี้แด่พระเจ้า เพื่อใช้ในราชกิจของพระองค์และของโรงเรียนแห่งนี้ ที่พวกเราหลายคนตื่นเต้น เพราะเราได้เห็นกระบวนการของก [อ่านต่อ]

ธ.ค. 132014
 
คริสตมาสเป็นเวลา

มีบทเพลงคริสตมาสน่ารักน่าฟังอยู่เพลงหนึ่งมีเนื้อความว่า… “คริสตมาสเป็นเวลา คริสตมาสเป็นเวลา คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก   (2)  บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่จะเข้าใจ ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้ สายใยใจเราผูกพัน พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า  “คริสตมาสเป็นเวลา คริสตมาสเป็นเวลา คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก”     แ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 122014
 
สันติสุขท่ามกลางฝูงสิงห์

แล้วดาเนียลกราบทูลพระราชาว่า “ข้าแต่พระราชา ขอทรงพระเจริญเป็นนิตย์ พระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิดปากสิงห์ไว้ มันมิได้ทำอันตรายแก่ข้าพระบาท เพราะพระองค์ทรงเห็นว่า ข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักตร์พระองค์ ข้าแต่พระราชา ข้าพระบาทมิได้กระทำผิดประการใดต่อพระพักตร์ฝ่าพระบาทด้วย” (ดาเนียล 6:21-22) ดาเนียลตกอยู่ในถ้ำสิงห์ แต่พว [อ่านต่อ]

ธ.ค. 112014
 
รักพระเยซูมั้ย?

รักพระเยซูมั้ย?   “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา ยอห์น 14:15 “รัก” เป็นแรงกระตุ้น “ประพฤติตามบัญญัติของเรา” เป็นการกระทำ ทั้งสองสิ่งนั้นจำเป็น ไม่อาจแยกจากกันได้ พูดว่า “ฉันรักพระเจ้า” แต่ไม่เชื่อฟังพระองค์ก็ไม่เพียงพอ แค่เพียงลมปาก (พูดแต่ไม่ทำ) เป็นความพยายามที่ไร้ความหมาย พระเยซูตรัสว่า “ประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปา [อ่านต่อ]

ธ.ค. 102014
 

ฟ้องกัน ประจานกันเอง! พระธรรม        1โครินธ์ 6:1-20 อ้างอิง             มธ.18:17;19:28;ลก.22:30;ฉธบ.17:7,19:19;1คร.1:2;4:14;5:1,12;2คร.6:14-15;7:23;10:23 บทนำ             หากเราเชื่อในพระเยซูคริสต์จริง ๆ เราจะไม่ฟ้องร้องกันจนขึ้นโรงขึ้นศาล หากเป็นเรื่องที่สามารถตัดสินกันเองได้ภายในคริสตจักร และเราจะไม่ยอมรับหรือปล่อยให้มีการลดหย่อนมาตรฐานศีลธรรมทา [อ่านต่อ]

ธ.ค. 092014
 
ตัดสินใจตามพระเยซูเป็นส่วนตัว

ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมา ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์   (กิจการ 2:38) บิลลี่ เกรแฮม ตามความคิดของผม คือหนึ่งในนักเทศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ความเชื่อของคริสเตียน ครั้งหนึ่งผมเคยได้ยินท่านพูดถึงลูกชาย แฟรงกลิน ที่โ [อ่านต่อ]