พ.ย. 062015
 
ใครๆก็อยากได้ซุปเปอร์ฮีโร่

เพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อย ตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้น แต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเรา เพื่อให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์ (ฮีบรู 12:10) หนังซุปเปอร์ฮีโร่ต่างๆที่ประสบความสำเร็จนั้นน่าทึ่ง : เช่นสไปเดอร์แมน แบทแมน ไอร์ออนแมน … และอื่นๆ แต่ซุปเปอร์แมนน่าจะแซงเรื่องอื่น เพราะในทีวีสมัยก่อนโฆษ [อ่านต่อ]

พ.ย. 052015
 
ไม่ใช่ขนาดที่ตาเห็น แต่ขนาดแรงจูงใจ

เมื่อพระเยซูทรงเงยพระพักตรขึ้นมองทรงเห็นพวกคนรวยเอาเงินใส่ที่รับเงินถวายที่พระวิหาร และพระองค์ยังเห็นหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งหย่อนเหรียญทองแดงเล็กๆสองเหรียญถวายด้วย พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าหญิงม่ายยากจนคนนี้ถวายมากกว่าคนอื่นๆทั้งหมดเพราะคนเหล่านั้นล้วนเอาส่วนเล็กน้อยจากความมั่งคั่งของเขามาถวาย แต่หญิงม่ายนี้ทั้งที่ยากจนยังเอาทั้งหมดที่น [อ่านต่อ]

พ.ย. 042015
 

ลิ้น จงควบคุมมัน ก่อนที่มันจะทำลายคุณ! พระธรรม        ยากอบ 3:1-18 อ้างอิง            อฟ.4:11;ยก.5:19;2:18;1:17;มธ.7:1-16;5:9;1คร.11:7;รม.2:21;3:9-20;14:19;12:9;1พกษ.8:46;  สดด.39:1;32:9; 12:3-4;73:8-9;140:3;ฟป.1:11 บทนำ ลิ้นเป็นอวัยวะที่เล็ก ๆ แต่สามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ ทั้งต่อคนพูด คนรอบข้าง และต่อโลกนี้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ลิ้นสามารถฆ่าคน [อ่านต่อ]

พ.ย. 032015
 
อย่าใช้แต่คำพูด...แต่จงทำให้เห็น

และจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้า บัญชาพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน และพวกท่านจงอุตส่าห์ สอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่าน เมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือน เดินอยู่ตามทาง และนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถึงถ้อยคำนั้น (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7) อย่าใช้แต่คำพูด…แต่จงทำให้เห็น…สุภาษิตโบราณนี้สำคัญมากในการเลี้ยงลูก รู้หรือไม่ เด็กๆสามารถจับเรื่องหลอกลวงได้ในระย [อ่านต่อ]

พ.ย. 022015
 
นมัสการด้วยการอธิษฐาน

ข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่ง และน่าเกรงกลัว ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและดำรงความรักมั่นคงกับบรรดาผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ (เนหะมีย์ 1:5) ถ้าคุณเคยอ่านคำอธิษฐานจากบุคคลต่างๆในพระคัมภีร์ จะสังเกตุเห็นรูปแบบบางอย่าง คำอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่จะมีถ้อยคำแห่งการสรรเสริญมากกว่าการทูลขอ เช่นเดียว [อ่านต่อ]

พ.ย. 012015
 
สารจากศิษยาภิบาล

1 พฤศจิกายน 2015 สวัสดีครับชาว CJ ขอให้เราต้อนรับกันและกันและต้อนรับผู้มาใหม่ด้วยนะครับ! “ยิ้ม” เป็นสิ่งแรกที่พึงทำ เมื่อพบปะกันนะครับ รวมทั้งคำว่า “สวัสดี” ก็ควรเป็นคำที่ออกจากปากของเราควบคู่ไปกับรอยยิ้ม ด้วยเหตุนี้ ผมขอความกรุณาจากทุกท่านช่วยส่งต่อ 2 สิ่งนี้ให้แก่กัน นั่นคือ “รอยยิ้ม” + คำว่า “สวัสดี” ให้แก่คนที่นั่งข้างหน้า ข้างหลัง และข้างๆ ของ [อ่านต่อ]

ต.ค. 312015
 
หยุดกลับใจเมื่อใด ก็หยุดเติบโตเมื่อนั้น!

“คริสเตียนที่หยุดกลับตัวกลับใจ กำลังทำให้ตัวเองหยุดเติบโต!” (The Christian who has stopped repenting has stopped growing.)  -John Blanchard- คริสเตียนเริ่มต้นจากการยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาป และกลับใจจากบาปผิดที่เคยทำ คริสเตียนเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าจากการยอมรับในการดำรงอยู่ของพระองค์ คริสเตียนคือผู้ที่ยอมรับว่า พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยผู้ไถ [อ่านต่อ]