ม.ค. 022014
 
ค้นหาความจริงอย่างฉลาด

ข้าพเจ้าเห็นเขา แต่ไม่ใช่อย่างเดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้าดูเขา แต่ไม่ใช่อย่างใกล้ๆนี้ ดาวดวงหนึ่งจะเดินออกมาจากยาโคบ และธารพระกรอันหนึ่งจะขึ้นมาจากอิสราเอล จะทุบหน้าผากของโมอับ และทำลายเผ่าพันธุ์ของเชท  (กันดารวิถี 24:17) เมื่อพูดถึงโหราจารย์หรือนักปราชญ์ในเรื่องราวต้นกำเนิดของพระเยซูคริสต์ มีอีกหลายสิ่งที่เราไม่รู้จักเกี่ยวกับพวกเขา ไม่รู้จำนวนแท้จริง แต่มีบันทึกไว้ว่าสามคนเพื่อสอดคล้องกับเครื่องบรรณาการสามอย่างที่พวกเขานำมาถวายพระกุมารเยซู แต่ความจริงอาจมีแค่สองหรือยี่สิบคน … เราไม่อาจรู้ได้ เราไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นชนชาติใด แม้รู้ว่ามาจากทางตะวันออก เป็นไปได้ว่าอาจเป็นตัวแทนคณะนักบวชของมีเดียหรือเปอร์เซีย [...]

ม.ค. 012014
 

สงครามไม่มีวันเลิก!   พระธรรม        1พงศ์กษัตริย์ 16:1-34 อ้างอิง                   1พกษ.6:11;11:2;12:30;13:32;14:7-9,11;15:30-33;16:3,7,11;20:12;25:30;2พกษ.9:9,31,34;13:6; 2พศด.19:2;16:7;20:34 บทนำ           ความบาปชั่วทำให้แผ่นดินนองเลือด อย่าให้ชีวิตของเราหลงละเลิงอยู่ในบาปและชวนผู้อื่นให้ทำบาป เพราะจะเป็นเหตุให้พระพิโรธของพระเจ้าเทลงมาเหนือพวกเรา! บทเรียน 16:1 “แล้ว​พระ‌วจนะ​ของ​พระ‌ยาห์‍เวห์​ได้​มา​ถึง​เย‍ฮู​บุตร​ฮา‍นา‍นี กล่าว​โทษ​บา‍อา‍ชา​ว่า”         (And the word of [...]

ธ.ค. 312013
 
ทางเดียวที่จัดการกับยักษ์ได้

อยู่มาเมื่อคนฟีลิสเตียคนนั้นลุกขึ้นเข้ามาใกล้เพื่อ ปะทะดาวิด ดาวิดก็วิ่งเข้าหาแนวรบเพื่อปะทะกับคนฟีลิสเตียคน นั้นอย่างรวดเร็ว (1ซามูเอล 17:48) โกลิอัทมองแล้วเหมือนยักษ์ในสนามรบ แต่ลองคิดแบบนี้ – เขาไม่ได้เป็นยักษ์มาตั้งแต่ต้น  จริงๆแล้วโกลิอัทก็เป็นมนุษย์ ซึ่งแปลว่าาเคยเป็นทารก (ซึ่งตัวใหญ่มาก) เมื่อเวลาผ่านไป เขาก็เริ่มเดินเตาะแตะ จากเตาะแตะก็เริ่มเป็นเด็ก จากเด็กเป็นวัยรุ่น จากวัยรุ่นก็เป็นหนุ่มเต็มตัว และต่อมาก็เป็นผู้ชายร่างใหญ่เท่ายักษ์ ยักษ์ในชีวิตเราก็เริ่มจากตัวเล็กๆเหมือนกัน [...]

ธ.ค. 302013
 
พระเยซูผู้นำทาง

“จงเข้มแข็ง และให้ใจของท่านกล้าหาญเถิด นะ ท่านทั้งปวงผู้รอคอยพระเจ้า”  (สดุดี 31:24) ใครจะรู้จักคุณดีไปกว่าผู้ที่สร้างคุณ? ใครจะห่วงใยคุณมากไปกว่าผู้ที่ยอมตายแทนคุณ? ใครจะนำคุณไปได้ดีกว่าผู้ที่รู้ตอนจบตั้งแต่เริ่มแรก? ไม่มีภาพความกล้าหาญใดยิ่งใหญ่กว่าภาพของพระเยซูคริสต์ — พระผู้ช่วยที่สละชีวิตให้คุณได้ คุณจะพบความมั่นคงได้เพราะผู้ที่รักคุณมีใจเมตตาสงสาร ห่วงใย และกล้าหาญ พระเยซูทรงรู้จักคุณ ทรงห่วงใยคุณ และมีพระประสงค์จะนำคุณไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ คุณพร้อมจะวางชีวิตไว้ให้องค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่? โดย [...]

ธ.ค. 292013
 
สารจากศิษยาภิบาล

29 ธันวาคม 2014  สวัสดีครับพี่น้อง CJ ที่รักทุกท่าน ขอบคุณพระเจ้าที่วันอาทิตย์ที่แล้วเรามีพี่น้อง 2 ท่าน ต้อนรับพระคริสต์คือ คุณสาลินี และคุณจุไรรัตน์  และพี่น้อง 9 ท่าน รับบัพติศมา ดังนี้ 1. คุณ รสิตา [...]

ธ.ค. 282013
 
จงวางแผนทำสิ่งยาก

“จงวางแผนทำสิ่งยาก ในขณะที่มันยังง่ายอยู่ จงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ในขณะที่มันยังเล็กอยู่!” (Plan for what it is difficult While it is easy. Do what is great, While it [...]

ธ.ค. 272013
 
ฟังเสียงพระเจ้า

โอ  บุตรชายเอ๋ย  บัดนี้จงฟังเรา  และจงตั้งใจต่อถ้อยคำจากปากของเรา (สุภาษิต 7:24) รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่ได้สอนให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังตรวจหาธนบัตรปลอมโดยให้พวกเขาศึกษาธนบัตรปลอม พวกเขากลับนำธนบัตรจริงมาให้ศึกษา ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนจำได้แม่นยำ ดังนั้นถ้ามีใครนำธนบัตรปลอมมาวางข้างหน้า พวกเขาจะรู้ได้ทันทีเพราะมันดูไม่เหมือนรูปแบบที่สายตาดูมาจนคุ้นเคย คุณรู้จักเสียงของพระเจ้ามั้ย? ทางเดียวที่จะแน่ใจว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงพระเจ้า คือต้องฟังให้บ่อย ซ้ำแล้วซ้ำอีก จนแยกได้ว่าที่ได้ยินเป็นเสียงคนอื่น เป็นการฉลาดกว่ามากที่จะใช้เวลาฟังเสียงแท้แต่เพียงเสียงเดียว แทนที่จะไปฟังเสียงปลอมอื่นๆที่มีอยู่รอบตัวมากมาย [...]