มี.ค. 132016
 
สารจากศิษยาภิบาล

13 มีนาคม 2016 สวัสดีครับพี่น้องที่รักและผู้มาเยือน ขอให้เรามีความยินดีที่มานมัสการร่วมกันในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องที่กำลังแสวงหาพระเจ้า หรือต้องการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้า ผมดีใจที่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้ต้อนรับพระคริสต์ 4 ท่านคือ 1.คุณพัช 2.คุณวิศาล 3.คุณบอย 4.คุณหนุ่ม …ขอให้พวกเราช่วยกันดูแลเอาใจใส่ให้คำแนะนำช่วยเหลือให้พวกเข [อ่านต่อ]

มี.ค. 122016
 
จะก้าวไปไหน?

“การก้าวออกจากน้ำพระทัยของพระเจ้า คือการก้าวออกไปอย่างไร้จุดหมาย(ที่เที่ยงแท้) (To walk out of God’s will is to step into nowhere.) -C.S. Lewis- คนฉลาดจะตัดสินใจก่อนว่าจะไปไหน? คนฉลาดจะศึกษาเส้นทางที่จะเดินทางสู่จุดหมายปลายทางนั้นอย่างถี่ถ้วน! คนที่ไม่มีจุดหมายหรือเป้าหมายในชีวิตก็คือ คนโง่ เพราะว่าเขากำลังทำลายทรัพย์ล้ำค่าในชีวิตคือ “เวลา” ให้เสีย [อ่านต่อ]

มี.ค. 112016
 
ทำอย่างไรดีเมื่อความมืดดูจะมีชัย?

เพราะนี่แน่ะ คนอธรรมโก่งธนู             และเอาลูกธนูพาดสายไว้แล้ว เพื่อจะยิงเข้าไปในความมืดให้ถูกคนใจเที่ยงธรรม               ถ้ารากฐานถูกทำลายเสียแล้ว คนชอบธรรมจะทำอะไรได้?” (สดุดี 11:2-3) ย้อนหลังไปห้าสิบปี พวกเราหลายคนเฝ้ามองดูโลก วัฒนธรรม และประเทศของเราที่เปลี่ยนไปอย่างน่าตกใจ ผมเกิดมาในยุค 1950 ซึ่งต่างกันลิบลับกับเด็กที่เกิดในปีนี้ วัฒ [อ่านต่อ]

มี.ค. 102016
 
เจิดจ้าในความมืด

เมื่อเขาทั้งหลายตีกรรเชียงไปได้ประมาณห้าหกกิโลเมตร เขาก็เห็นพระเยซูเสด็จดำเนินมาบนทะเลใกล้เรือ เขาต่างก็ตกใจกลัว (ยอห์น 6:19) ในพระคัมภีร์มี พายุแห่งการแก้ไข  และมี พายุแห่งการขัดเกลา โยนาห์นอนอยู่ในเตียงน้ำในท้องปลามหึมาสามวันสามคืน นั่นคือพายุแห่งการแก้ไขเพราะท่านออกไปจากพระประสงค์ของพระเจ้า วิ่งหนีไปจากน้ำพระทัย พระองค์จึงส่งพายุแห่งการแก้ไขให้ท [อ่านต่อ]

มี.ค. 092016
 

พระธรรม        1ยอห์น 1:1-10 อ้างอิง              ยน.1:2,14;3:19-21;11:25;14:6,15; 15:27;19:35;1ยน.2:1,11-12,28;3:1,11;4:10-12;5:17 บทนำ              เราทุกคนล้วนทำบาป เราไม่อาจมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้ แต่โดยพระคุณ พระเยซูคริสต์ทรงรักโทษบาปแทนเรา ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ ทรงประทานชีวิตนิรันดร์และทำให้เราสามารถมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า พระบิดา พระบุตร [อ่านต่อ]

มี.ค. 082016
 
กุญแจสู่การเติมเต็ม

แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ (มัทธิว 6:33) ชายคนหนึ่งพยายามไต่บันไดสูงที่พิงบนกำแพงขึ้นไป ขั้นบันไดอยู่ห่างกัน มีคนปีนนำหน้าไปก่อนด้วย แต่เขาไม่สนใจ หมกมุ่นอยู่กับการไปให้ถึงบนสุด ไต่ไปทุกขั้น ปีนข้ามคนที่ช้า แต่เมื่อขึ้นมาถึงขั้นบนสุด มองไปที่กำแพงแต่กลับไม่เห [อ่านต่อ]

มี.ค. 072016
 
วิ่งหนีพระเจ้า

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์ และฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปเสียจากเบื้องพระพักตร์พระองค์ และขออย่าทรงนำวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์ ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์ และชูข้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มพระทัย (สดุดี 51:10-12) คนที่ทุกข์ใจที่สุดในโลกไม่ใช่คนที่ยังไม่ได้รับความร [อ่านต่อ]