ก.พ. 032016
 

พระธรรม        ฮักกัย 1:1-15 อ้างอิง             เอสรา 3:12;4:24-5:2;6:14 บทนำ             พระธรรมฮักกัย เป็นสารที่มาจากพระเจ้า ผ่านผู้เผยพระวจนะฮักกัย ในราวปี 520 ก.ค.ศ. หลังจากที่ชาวอิสราเอลเดินทางกลับมาจากเป็นเชลยในบาบิโลนแล้ว เป็นเวลานานพอควร แต่ก็ยังคงปล่อยให้พระวิหารอยู่ในสภาพปรักหักพังโดยไม่ได้บูรณะซ่อมแซมให้ดี พระเจ้าจึงตรัสผ่านฮักกัยเพื่อก [อ่านต่อ]

ก.พ. 022016
 
ลองมองไปรอบๆ

เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร (1เปโตร 5:6) เมื่อพระเจ้าทรงมองหาชายหรือหญิงเพื่องานรับใช้ พระองค์มักออกไปนอกรอบเพื่อไปหาคนที่พูดว่า “ผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่พระองค์อยากได้นะครับ” พระเจ้าอาจบอกคนๆนั้นว่า “ที่จริง เจ้าเป็นคนแรกที่เราต้องการเลือก เพราะเจ้าคิดว่าเจ [อ่านต่อ]

ก.พ. 012016
 
เรียกให้มาเป็นสาวก

ท่านก็ออกไปจากที่นั่นพบเอลีชาบุตรชาฟัท ผู้กำลังไถนาอยู่ด้วยโคสิบสองคู่เดินอยู่ข้างหน้า และท่านอยู่กับโคคู่ที่สิบสอง เอลียาห์ก็ผ่านไปทิ้งเสื้อคลุมลงบนท่าน (1พงศ์กษัตริย์ 19:19) พันธกิจของผู้เผยพระวจนะยิ่งใหญ่อยางเอลียาห์กำลังจะจบลง พระเจ้าได้นำให้ท่านส่งเสื้อคลุมต่อ แปลว่าการทรงเรียกที่พระองค์มีเหนือเอลียาห์กำลังจะถูกส่งให้ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ต่อโดยใ [อ่านต่อ]

ม.ค. 312016
 
สารจากศิษยาภิบาล

31 มกราคม 2016 สวัสดีครับชาว CJ และญาติมิตร ดีใจที่ท่านมานัสการพระเจ้าได้ในวันนี้ เช้านี้ผมเทศน์อยู่ที่ คจ. นิมิตใหม่ สี่แยกพญาไท ขออธิษฐานเผื่อผมด้วย และผมขอฝากคำสวัสดีและความรักผูกพันมายังพี่น้องทุกท่าน! ผมดีใจที่ในวันอาทิตย์ที่แล้ว มีพี่น้องต้อนรับพระคริสต์ 2 ท่าน คือ 1.คุณแพร และ 2.คุณบิว ขอให้เราช่วยพวกเขาให้เติบโตขึ้นในความรู้ ความเชื่อ และคว [อ่านต่อ]

ม.ค. 302016
 
จุดยืนเรื่องหนี้สิน

“ไปนอนในขณะที่หิว ยังดีกว่าหิ้วหนี้สินในยามตื่นขึ้นมา” ( Better to go to bed hungry Than to wake up in debt.) ในวันแต่งงาน คู่บ่าวสาวต้องแลกเปลี่ยนคำมั่นสัญญาต่อกันว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ไม่ว่ายากสุขหรือยามทุกข์ ยามมั่งมีหรือยามยากจน ยามสุขสบายหรือยามเจ็บป่วย โดยกล่าวว่า  “จนกว่าความตายจะแยกเราทั้งสองออกจากกัน!” หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Till [อ่านต่อ]

ม.ค. 292016
 
หว่านและเก็บเกี่ยว

และท่านจึงทูลว่า “ข้าพระบาทมิได้กระทำความลำบากแก่อิสราเอล แต่ฝ่าพระบาทได้กระทำ และราชวงศ์บิดาของฝ่าพระบาท เพราะว่าพวกฝ่าพระบาทได้ทอดทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้า และติดตามบรรดาพระบาอัล (1พงศ์กษัตริย์ 18:18) เอลียาห์กลายเป็นที่ไม่ชอบใจเมื่อไปประกาศแก่กษัตริย์อาหับ ท่านไปพบอาหับที่พระราชวังและประกาศว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ซึ่งข้ [อ่านต่อ]

ม.ค. 282016
 
จะมีชัยชนะเหนือมารได้อย่างไร

เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร และมันจะหนีท่านไป (ยากอบ 4:7) ผมเคยเห็นภาพวาดที่มีชื่อเสียงโด่งดังภาพหนึ่ง วาดโดยศิลปินชื่อ มอริทซ์ เรทช์ เป็นภาพการเล่นหมากรุกระหว่างชายหนุ่มและปีศาจ ในภาพที่เล่นหมากรุกนั้นดูเหมือนปีศาจจะรุกจน (เช็คเมท) ชายหนุ่มไปต่อไม่ถูก ชายหนุ่มคนนั้นจนแต้มนั่งเหงื่อตก พยายามหาทางหลุดออกมาจากการรุกจน [อ่านต่อ]