ก.ค. 142014
 
พระเจ้าทรงครอบครอง ปกครอง ล้มล้าง และล้มเลิกได้

พระทัยพระราชาเป็นเหมือนธารน้ำในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระเจ้าจะหันไปไหนๆ ตามแต่พระองค์ทรงโปรด (สุภาษิต 21:1) พระเจ้าทรงเปลี่ยนผู้ปกครองได้ พระเจ้าทรงย้ายผู้ปกครองออกไปได้ และพระเจ้าทรงล้มล้างผู้ปกครองได้ คำถามคือ “แล้วเราควรอธิษฐานเผื่อผู้นำของเราหรือไม่ ถ้าเขาเป็นคนชั่วร้าย” ครับ คุณยิ่งต้องอธิษฐานเผื่อเขาให้มากกว่าเดิม ทำไม? เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆ […]

ก.ค. 132014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

13 กรกฎาคม 2014 สวัสดีครับ ชาว CJ ที่รัก ขอบคุณพระเจ้าที่วันอาทิตย์ที่แล้ว (6 ก.ค.2014) มีผู้รับเชื่อ 3 ท่าน – คุณปุ๊ก  คุณจิต  และคุณโจเซฟีน ขอพระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาดูแล และอวยพรให้ทุกท่านเจริญเติบโตมากขึ้น โดยผ่านการช่วยเหลือของพี่น้องใน […]

ก.ค. 122014
 
2 คนดีกว่าคนเดียว (2)

วันก่อนเราเปิดพระคัมภีร์ปัญญาจารย์ (Ecclesiastes) และอ่านด้วยกัน โดยดูในบทที่ 4:9-12 จากนั้นเราได้ศึกษาดูถึงผลเสียของการอยู่คนเดียวไปแล้ว ซึ่งมีหลายข้อมากทีเดียว ! วันนี้เราก็จะลองมาคุยกันต่อถึงเรื่อง ผลดีของการมีคู่อุปถัมภ์ หรือคู่หู หรือผู้ช่วยที่อยู่เคียงข้างเรา เมื่อผมถามผู้ร่วมศึกษาพระคัมภีร์ว่า “อะไรคือผลดีของการอยู่หรือทำงานด้วยกัน?” ผมได้คำตอบมากมายออกมา ดังนี้ การอยู่หรือทำงานด้วยกัน ทำให้เกิดความอบอุ่นทั้งทางกายและทางใจแก่เรา การอยู่หรือทำงานด้วยกัน ทำให้เราทานอาหารอร่อยขึ้น […]

ก.ค. 112014
 
ความปรารถนาลึกๆของผู้หญิงทุกคน

เพราะความเชื่อ ราหับหญิงแพศยาจึงมิได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั้นที่มิได้เชื่อ เพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดี   (ฮีบรู 11:31) หลายคนอาจจะไม่ตระหนักสิ่งนี้ พระคัมภีร์ให้ความสำคัญกับผู้หญิงอย่างน่าทึ่ง ในยุคที่ผู้หญิงถูกมองว่าเป็นแค่ทรัพย์สินในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก พระเยซูทรงเลือกให้ผู้หญิงเป็นผู้พบพระองค์เป็นคนแรกเมื่อคืนพระชนม์ขึ้นมา ไม่เพียงแค่นั้น แต่อัครทูตเปาโลยังกล่าวว่าในพระคริสต์ ชายและหญิงมีคุณค่าเท่าเทียมกัน (กาลาเทีย 3:28) เป็นถ้อยคำที่แรงทีเดียวในสมัยนั้น แต่ที่น่าเศร้าในทุกวันนี้ ผู้หญิงถูกนำมาใช้ในแวดวงสื่อ เช่นในมิวสิควีดีโอ งานโฆษณา และภาพโป๊เปลือย […]

ก.ค. 102014
 
คุณกำลังจำกัดพระเจ้าหรือ?

แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอาย (1โครินธ์ 1:27) ผู้คนพูดกันว่า “ฉันไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะใช้คนอย่างฉันได้” คุณกำลังดูหมิ่นพระเจ้าครับ คุณกำลังขีดวงจำกัดพระองค์ “ถ้าอย่างงั้นก็ได้ ฉันจะรับใช้พระเจ้าในแบบกระจอกๆแบบฉันนี่แหละ” เลิกเลยครับ! พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้คุณมารับใช้พระองค์ในแบบ “กระจอกๆ” ของคุณครับ พระองค์ต้องการทำการผ่านคนธรรมดา ทำในสิ่งที่ไม่ธรรมดา นี่เป็นคนในแบบที่พระเจ้าต้องการใช้ พระองค์มีความสุขที่ได้ใช้พวกเขา […]

ก.ค. 092014
 

พบหนังสือพระบัญญัติ พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 22:1-20 อ้างอิง                 2พศด.34:1-2,8-28;อสย.5:25;42:25;47:11;57:1;21:2;25:3;ยรม.1:2;18:11;24:9;15:18;26:6;37:3,7 บทนำ            ในท่ามกลางความมืดมิดสิ้นหวัง พระเจ้ามักประทานความหวังให้เกิดขึ้นเสมอ แต่ในทำนองกลับกัน ในท่ามกลางความหวัง บางครั้งคนบางคนหรือคนที่มาต่อในภายหลังอาจทำให้ความหวังนั้นดับลงก็เป็นได้! บทเรียน 22:1 “โย‍สิ‍ยาห์มี ​พระ‌ชน‍มายุ 8 พรร‍ษา​เมื่อ​ทรง​เป็น​กษัตริย์ และ​ทรง​ครอง‌ราชย์​ใน​กรุง​เย‍รู‍ซา‍เล็ม 31 […]

ก.ค. 082014
 
ไม่ผิด

เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความจริง   (ยอห์น 14:16-17ก) ระหว่างอาหารค่ำมื้อสุดท้ายกับเหล่าสาวก พระเยซูให้ความมั่นใจว่าจะไม่ทิ้งพวกเขาให้อยู่ตามลำพังเป็นลูกกำพร้า พระองค์ตรัสว่า “เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความจริง (ยอห์น 14:16-17ก) คำในภาษากรีก parakletos แปลได้ด้วยว่า ผู้ช่วย และผู้คอยปลอบโยน […]