ก.พ. 112014
 
ปกคลุมไว้

ที่ตกกลางหนามนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วออกไป และความปรารภปรารมย์ ทรัพย์สมบัติ ความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขา ผลของเขาจึงไม่เติบโต (ลูกา 8:14) ผมอัศจรรย์ใจกับวัชพืช คุณนำพันธ์ไม้มาปลูกลงไปในที่ๆเหมาะสม มีน้ำ และคอยดูแลไล่แมลงสม่ำเสมอ คุณอาจทำทุกสิ่งที่ทำได้ให้กับพันธ์ไม้นั้น  มันก็จะค่อยๆเติบโตขึ้น แต่ว่าในเวลาเดียวกัน ก็มีวัชพืชงอกขึ้นมาจากพื้นดินหรือรอยแตกข้างๆ และเบียดพันธ์ไม้นั้น แต่วัชพืชไม่ได้อยู่ๆก็โตขึ้นมา แล้วเกี่ยวพัน และเริ่มรัดต้นไม้นั้น  แต่มันค่อยๆโต [...]

ก.พ. 102014
 
ใบสั่งยาแห่งความสุข

พระเยซูทรงตอบเขาว่า “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่ และข้อต้น ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มัทธิว 22:37-39) ความคิดของคนทั่วไปกล่าวว่าถ้าคุณอยากมีความสุข คุณต้องเป็นที่หนึ่ง ต้องทำทุกทางเพื่อประสบความสำเร็จ และพยายามทุกวิถีทางเติมเต็มความต้องการของตัวเอง ไม่ว่าจะเหยียบหัวใคร ไม่ว่าใครจะเดือดร้อนเสียใจ ตัวเราเองต้องมาก่อน นี่คือแนวคิดของโลก คำถามคือ เป็นจริงตามนั้นหรือ? [...]

ก.พ. 092014
 
สารจากศิษยาภิบาล

9 กุมภาพันธ์ 2014 ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านที่มา CJ ในวันนี้ ผมและคณะผู้อภิบาลดีใจที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้  แม้ว่าทุกวันจะเป็นวันที่ดี แต่วันอาทิตย์เช้าที่เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันนับว่าเป็นวันที่ดีที่สุดของสัปดาห์ทีเดียว เพราะว่า… 1. เราได้หยุดพักจากงานประจำเข้าสู่ “วันพัก”  (สะบาโต) คือ พักทั้งทางกายจิตและวิญญาณ 2. เราได้มาพบหน้าและร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องผู้เชื่อในครอบครัวเดียวกันที่มากันพร้อมหน้าและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตร่วมกัน 3. เราได้รับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณ [...]

ก.พ. 082014
 
อย่าถาม...!!!

  “อย่าถามว่าทำไมคนบางคนจึงทำให้คุณเจ็บปวดอยู่เรื่อยนะ แต่ควรถามว่า ทำไมคุณถึงยอมปล่อยให้คน ๆ นั้นยังทำเช่นนั้นอยู่อีกล่ะ?” (Don’t ask why someone keeps hurting you. Ask why you keep letting them.)  ในอดีต [...]

ก.พ. 072014
 
อธิษฐานแบบเรื่อยเปื่อย

“แล้วข้าพเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้า แสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน ทั้งด้วยการอดอาหาร และนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั่งบนมูลเถ้า” (ดาเนียล 9:3) บ่อยครั้งคำอธิษฐานของเราเป็นไปแบบเรื่อยเปื่อย เป็นคำอธิษฐานแบบ “จะฟังไม่ฟังก็ได้แล้วแต่พระองค์” พวกเราหลายคนจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าอธิษฐานอะไรไปเมื่อเช้า หรือเมื่อคืน เราอธิษฐานแบบขบวนรถด่วน  หรืออธิษฐานแบบเด็กๆ “ก่อนที่หนูจะล้มตัวลงนอน” ความจริงคือ บ่อยครั้งเราเฉื่อยแฉะ  ไร้วินัย และไร้จุดมุ่งหมาย คุณเคยหันหน้าไปหาพระเจ้าแล้วอธิษฐานหรือไม่? แสวงหาพระองค์ด้วยใจร้อนรนหรือเปล่า? [...]

ก.พ. 062014
 
หยุดใช้เวลาไร้สาระได้อย่างไร

เป็นการเหนื่อยเปล่า ที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืด นอนดึก และกระหืดกระหอบกินอาหาร เพราะพระองค์ประทานแก่ผู้ที่รักของพระองค์  ให้หลับสบาย (สดุดี 127:2) เพื่อนรักคนหนึ่ง ระหว่างนั่งรอรถติดไฟแดง เริ่มคิดคำนวณว่าเราใช้เวลานั่งรอไฟเขียวไปเท่าไหร่ในชีวิตนี้ ความคิดที่ผุดขึ้นมาหลังจากนั่งมองไฟแดงมานานคือ ถ้าเขากำลังจะตาย จะมีคนนำตัวเขาขึ้นรถ ขับไปตามถนนด้วยความเร็วสูง และฝ่าทุกไฟแดงไป เขาจึงคิดว่า “มันน่าขัน ที่ต้องใกล้ตายเสียก่อนถึงจะฝ่าไฟแดงได้” ไม่นานมานี้ผมนำความคิดนี้มาสานต่อ [...]

ก.พ. 052014
 

บทสุดท้ายใน 1 พงศ์กษัตริย์   พระธรรม        1พงศ์กษัตริย์ 22:1-53 อ้างอิง              1พกษ.8:61;9:26;14:12;15:26;13:18;20:30;21:19,25;22:13,24;2พกษ.3:7-11;5:8;9:24;1พศด.16:10; 2พศด.9:17;17:3;35:23 บทนำ               เราควรเชื่อฟังกระทำตามพระทัยของพระเจ้ามากกว่าตามใจของผู้หนึ่งผู้ใด (ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนของเรา) เพราะหากว่าเราไม่สำนึกตัว แต่ก้าวเดินตามความคิดหรือข้อเสนอของผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่ได้เดินตามพระทัยของพระเจ้า ผลเสียและผลร้ายก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราและทุกคนที่อยู่กับเรา! บทเรียน [...]