ส.ค. 102016
 

ดาเนียลในถ้ำสิงห์ พระธรรม        ดาเนียล 6:1-28 อ้างอิง             ดนล.1:20-21;2:44-49,25;3:2-6,8-12,17,27-29;4:1-3;5:12-14,28,31;6:7,22,27;10:3;12:7 บทนำ              ในชีวิตจริง ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาว เพราะจะมีคนที่ไม่พอใจเรา เพียงเพราะเราทำดีหรือเด่นเกิน (ไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่?) เราจึงมักมีศัตรูอยู่ข้างตัวและรอบตัวของเราโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น คุณจงเต [อ่านต่อ]

ส.ค. 092016
 
น้ำหนักเบา

น้ำหนักเบา แต่​กลับ​ทรง​ยก​องค์​ขึ้น​สู้​กับ​องค์‍เจ้า‍นาย​แห่ง​สวรรค์ และ​ทรง​ให้​นำ​ภาชนะ​แห่ง​พระ‍นิ‌เวศ​ของ​พระ‍องค์​มา​ต่อ‍พระ‍พักตร์​ ฝ่า‍พระ‍บาท แล้ว​ฝ่า‍พระ‍บาท พวก​เจ้า‍นาย​ของ​ฝ่า‍พระ‍บาท ทั้ง​มเหสี และ​นาง‍สนม​ของ​ฝ่า‍บาท​ก็​ดื่ม​เหล้า‍องุ่น​จาก​ภาชนะ​เหล่า‍นั้น และ​ฝ่า‍พระ‍บาท​ทรง​สรร‌เสริญ​พระ​ที่​ทำ​ด้วย​เงิน ทอง‍คำ ทอง‍สัม‌ฤทธิ์ เหล็ [อ่านต่อ]

ส.ค. 082016
 
กุญแจสู่การมีชีวิตที่จะไม่เสียใจ

กุญแจสู่การมีชีวิตที่จะไม่เสียใจ แต่​ข้าพ‌เจ้า​ไม่‍ได้​ถือ‍ว่า​ชีวิต​ของ​ข้าพ‌เจ้า​เป็น​สิ่ง​มี‍ค่า​สำหรับ ตัว​เอง ขอ‍แต่‍เพียง​ให้​ข้าพ‌เจ้า​ได้​ทำ​หน้า‍ที่​ของ​ข้าพ‌เจ้า​และ​ทำ​พันธ‌กิจ ​ที่​ได้​รับ​จาก​พระ‍เยซู​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ให้​สำเร็จ คือ​การ​เป็น​พยาน​ถึง​ข่าว‍ประ‌เสริฐ​ที่​สำแดง​พระ‍คุณ​ของ​พระ‍เจ้า (กิจการ 20:24) ผมชอบเรียนรู้เกี่ยว [อ่านต่อ]

ส.ค. 072016
 
สารจากศิษยาภิบาล

7 สิงหาคม 2016 สวัสดีครับชาว CJ ผมมีความสุขมากกับค่าย “New:เอี่ยมอ่องอรทัย” ในวันที่ 29-31 ก.ค.ที่ผ่านมาของ CJ เป็นอย่างยิ่ง ทำไมผมจึงมีความสุข?  เพราะว่า… ค่ายนี้ พระเจ้าทรงนำให้เกิดขึ้นจริง ๆ และพระองค์ทรงนำเราไปในทิศทางที่ดีเกินกว่าที่เราคิดเอง ค่ายนี้ ผมเห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งในหมู่ผู้นำคริสตจักร (ผู้อภิบาล ศิษยาภิบาล และทีม) [อ่านต่อ]

ส.ค. 062016
 
อยู่ในโบสถ์คิดถึงใคร?

อยู่ในโบสถ์คิดถึงใคร?  “นั่งอยู่ในเรือ และคิดถึงพระเจ้า ดีกว่า นั่งอยู่ในโบสถ์ และคิดถึงเรื่องตกปลา!” (It’s better to sit in a boat Thinking about God than to sit in a church thinking about fishing.) เราไปโบสถ์ทำไม? คำตอบคือ เราไปเพื่อนมัสการพระเจ้าร่วมกับผู้เชื่อและผู้แสวงหาพระเจ้าคนอื่นๆ ! ปกติ เรานมัสการพระเจ้า ที่ไหนก็ได้ เพราะพระเจ้าเป็นพระวิญ [อ่านต่อ]

ส.ค. 052016
 
ทำให้ทุกวันมีความหมาย

ทำให้ทุกวันมีความหมาย ขอ​ทรง​สอน​ข้า‍พระ‍องค์‍ทั้ง‍หลาย​ให้​นับ​วัน​ของ​ตน เพื่อ​พวก‍ข้า‍พระ‍องค์​จะ​มี​จิต‍ใจ​ที่​มี​ปัญญา  (สดุดี 90:12)  ผมอ่านพบว่า มากกว่าปีละสองพันล้านเหรียญในอเมริกา ผู้คนใช้ไปเพื่อซื้อเครื่องสำอางชลอวัย มากเท่าไรที่เราใช้จ่ายไปเพื่อครีมหรือน้ำมันบำรุงเหล่านั้น แต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งกาลเวลาที่เดินหน้าไป เราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะยืน [อ่านต่อ]

ส.ค. 042016
 
ก็แค่เชื่อฟัง

ก็แค่เชื่อฟัง “เพราะ​ความ​คิด​ของ​เรา​ไม่​ใช่​ความ​คิด​ของ​เจ้า และ​ทาง​ของ​พวก‍เจ้า​ก็​ไม่​ใช่​ทาง​ของ​เรา” พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​ดัง‍นี้​แหละ (อิสยาห์ 55:8) พระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือคู่มืออธิบาย แรกสุดและสำคัญที่สุดเป็นหนังสือที่มีไว้ให้เชื่อ เชื่อฟัง และทำตาม ไม่ว่าคุณจะเข้าใจหรือไม่ก็ตาม เมื่อพระเจ้าตรัส คุณก็แค่เชื่อฟัง อย่าพยายามหาเหตุผลของมนุษย์ม [อ่านต่อ]