มี.ค. 082015
 
สารจากศิษยาภิบาล

8 มีนาคม 2015 สวัสดีครับชาว CJ ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติจากพวกเราทุกคน! ขอให้เราสร้างความสุขและส่งมอบให้แก่กัน ด้วยใจกว้างขวางนะครับ! ขอให้เราตั้งใจเติบโตขึ้นในพระคริสต์ ให้เป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ และเป็นผู้ที่ตั้งเป้าจะเป็นสมาชิก CJ สิ่งต่อไปนี้เป็นนิสัย อธิษฐานต่อพระเจ้าทั้งเป็นส่วนตัวและกับพี่น้องเผื่อกันและกันอยู่เสมอ เฝ้าเดี่ยวเป็นประจำทุกวันและและแบ่งปันสิ่งที่ได้รับต่อผู้อื่น เป็นพยานและประกาศข่าวประเสริฐในวิถีชีวิตประจำวัน ร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างกระตือรือร้น เป็นประจำ ทุกสัปดาห์ ร่วมนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์และนำญาติมิตรมาร่วมนมัสการด้วย […]

มี.ค. 072015
 
ฝึกฝนนิสัยในการเฝ้าเดี่ยว

“จงดำเนินชีวิตของคุณให้ดีที่สุด และจงแสวงหาการทรงนำของพระเจ้าแห่งสวรรค์” (Live your best life, seeking heavenly guidance.)  -Lailah Gifty- นิสัยดี ๆ และชีวิตดี ๆ ไม่อาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่ต้องได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาตั้งแต่แบเบาะ   นิสัยดี ๆ ในฝ่ายวิญญาณก้เช่นกันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ […]

มี.ค. 062015
 
อย่ารอช้า ประกาศความจริงออกไป

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา (ยอห์น 14:6) มีความจริงสามประการที่เราในฐานะคริสเตียนต้องทำอย่างกล้าหาญ และประกาศออกไปเมื่อเราบอกคนอื่นๆเรื่องพระเยซู ประการแรก – อย่างที่พระเยซูตรัสจากพระวจนะด้านบน จงยืนหยัดและประกาศว่าพระเยซูเท่านั้นทรงเป็นพระเจ้า เป็นความจริงที่รุนแรงจนแยกผู้คนออกจากกัน แต่เป็นความจริงที่ผมและคุณต้องกล้าที่จะประกาศออกไป ประการที่สอง – การสิ้นพระชนม์ที่บนกางเขนเพื่อชดใช้ความบาปของคนทั้งโลก ในยุคสมัยนี้ เราอาจพูดว่าพระเยซูเป็นเพียงอาจารย์สอนศีลธรรมที่ยิ่งใหญ่ เป็นผู้นำที่มีอิทธิพล […]

มี.ค. 052015
 
มาเฉลิมฉลองอาหารแห่งชีวิตกันเถอะ

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่วางใจในเรา จะไม่กระหายอีกเลย (ยอห์น 6:35) ย้อนไปสมัยที่ชนชาติอิสราเอลร่อนเร่อยู่ในทะเลทรายและหิวโหย พระเจ้าทรงประทานอาหารให้พวกเขาอย่างอัศจรรย์ ทรงประทานอาหารคล้ายแป้งที่ตกอยู่บนพื้นทุกเช้า พวกเขาเรียกอาหารนี้ว่า “มานา” และมานานี้เลี้ยงดูพวกเขาตลอดเวลาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ผมเชื่อว่ามานาเป็นภาพของพระเยซูคริสต์ มานาเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ เช่นเดียวกันพระเจ้าเองเสด็จลงมาบนโลกนี้เพื่อให้เราได้รู้จักพระองค์ … เพื่อให้เรามีชีวิตฝ่ายวิญญาณ…ไม่ใช่มีแต่ชีวิตฝ่ายกายเท่านั้น ครับในพระคัมภีร์เดิมคุณมีตัวเลือก คุณอาจเดินเหยียบไปบนมานา […]

มี.ค. 042015
 

พวกที่น่าสมเพชที่สุด!  พระธรรม        1โครินธ์ 15:12-34 อ้างอิง             ยน.11:24;1ธส.2:19;4:14;1คร.4:9;6:14;3:23;กจ.2:24;17:32;23:8;26:23;รม.4:25;5:12,14-18;8:38; 2ทธ.2:18;2ปต.1:11;มธ.9:24;22:44;1ปต.1:3;ดนล.2:44;7:14,27 บทนำ             หากพระคริสต์ไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตาย พวกคริสเตียนจะเป็นพวกที่น่าสมเพชเวทนามากที่สุด เพราะหลงผิดหลงเชื่อความเท็จมาตลอด แต่เพราะว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากตายแล้วจริง ๆ พวกคริสเตียนจึงเป็นพวกที่มีความสุขที่สุด เพราะว่าพวกเรามั่นใจว่า พวกเราจะเป็นขึ้นมาจากตาย และอยู่กับพระเจ้าอย่างเป็นสุขตลอดไปเป็นนิตย์ บทเรียน […]

มี.ค. 032015
 
ไม่ต้องถาม

แต่ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งฟีลิปว่า “จงลุกขึ้น ไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซา” (ซึ่งเป็นทางเปล่าเปลี่ยว) ( (กิจการ 8:26) ฟีลิปมักนำคนมาหาพระเยซูเพราะท่านเป็นคนที่เชื่อฟัง ฟีลิปน่าจะโต้แย้งกับทูตสวรรค์ที่นำพระบัญชาจากพระเจ้ามาบอก “จงลุกขึ้น ไปยังทิศใต้” ไปทำไมล่ะ? ในเมื่อท่านเทศนาสั่งสอนอยู่ในกรุงสะมาเรีย และกำลังเกิดการฟื้นฟูใหญ่ อยู่ดีๆพระเจ้าจะส่งท่านไปในทะเลทรายตามลำพัง? เรามาดูภูมิประเทศ ทำเลของดินแดนนั้น ทูตสวรรค์สั่งให้ท่านเดินทางไปราวแปดสิบไมล์จากที่ๆท่านอยู่ ถ้าคุณต้องเดินทางในสมัยนี้ คุณก็แค่กระโดดขึ้นนั่งรถแล้วขับออกไป […]

มี.ค. 022015
 
ความหวังของอเมริกาและที่อื่นๆในโลก

ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขา เรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลง และอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา และหันเสียจากทางชั่วของเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาป ของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย (2พงศาวดาร 7:14) สิ่งแรกที่จำได้เกี่ยวกับโบสถ์ตอนที่คุณตาคุณยายพาไป ตอนนั้นผมเด็กมากแล้วไม่ชอบเลย คิดว่ามันน่าเบื่อมาก ตากับยายคอยจุ๊ๆห้ามไม่ให้ขยุกขยิกมาก ผมเลยนั่งวาดการ์ตูนบนสารโบสถ์ขณะที่นักเทศน์พล่ามอยู่บนธรรมาสน์ ตอนเข้าโรงเรียนเตรียมทหารก็ถูกบังคับให้ไปนั่งฟังเทศน์ในโบสถ์ของโรงเรียน ก็เหมือนเดิมครับ “ไม่ชอบ” จำได้ว่าแต่ละอาทิตย์จะได้รับเงินคนละสิบเซ็นต์เอาไว้ใส่ถุงถวาย ที่จำได้เพราะบางทีผมแอบเก็บสิบเซ็นต์นั้นไว้เอาไปซื้อขนม ถึงเราจะได้ค่าขนมแต่อีกสิบเซ็นต์ก็จะได้ขนมอย่างที่อยากได้ […]