ต.ค. 022014
 
ความคิด

“ความคิด” “เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา” พระเจ้าตรัสดังนี้ “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น” อิสยาห์ 55:8-9 พระเจ้าไม่จำกัด – แต่เราจำกัด พระเจ้าทรงเป็นอมตะ – แต่เราเป็นมตะ พระองค์ทอดพระเนตรลงมาและเห็นทุกสิ่ง เรามองขึ้นไปและเห็นเท่าที่พระองค์ทรงเปิดเผย ความสามารถเข้าใจในแนวคิดต่างๆของเรานั้นถูกจำกัดโดยความเป็นมตะของเรา เราทำผิดใหญ่หลวงเมื่อพยายามจะจำกัดฤทธิอำนาจของพระเจ้า จากสิ่งที่เราเห็นและเข้าใจ [...]

ต.ค. 012014
 

วาระแห่งชีวิต พระธรรม        ปัญญาจารย์ 9:1-18 อ้างอิง               ปญจ.10:14;11:6;โยบ 9:22;14:21;สภษ.5:18;สดด.6:5;ฉธบ.8:18;ยรม.9:23;ปฐก.40:14;อสธ.6:3 บทนำ           ยังมีชีวิตอยู่ย่อมดีกว่าตายไปแล้ว หากว่าชีวิตของคุณมีคุณค่าต่อผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ชีวิตในโลกย่อมต้องเผชิญกับเคราะห์ดีร้ายปะปนกันไป! เราต้องรู้จักดำเนินชีวิตในวาระต่าง ๆ อย่างมีสติปัญญา! บทเรียน 9:1 “ข้าพ‌เจ้า​ได้​นำ​เรื่อง‍ราว​ทั้ง‍หมด​นี้​มา​คิด ตรวจ​พิจาร‌ณา​ทั้ง‍สิ้น​ว่า [...]

ก.ย. 302014
 
ความพอใจแท้จริงหาได้ที่ไหน?

ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสน เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้น  (ฟีลิปปี 4:11) อ.เปาโลมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งในชีวิตของท่าน — ไม่ใช่สถานที่ๆไหน แต่เป็นสถานที่ฝ่ายวิญญาณ—ที่ท่านรู้สึกถึงความพึงพอใจในพระเจ้า คนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขารู้ความหมายของคำว่า “พึงพอใจ” แต่ผมขอบอกคุณถึงความหมายจากพระคำของพระเจ้า —“มีพร้อมทุกอย่างในตัว” บริบทของพระคำตอนนี้ เราเรียนรู้ว่า อ.เปาโลกำลังขอบคุณคนที่ถวายเป็นพิเศษให้ท่าน แต่ท่านต้องการให้พวกเขารู้ด้วยว่าท่านไม่ได้พึ่งพาพวกเขา เพราะพระเจ้าได้นำท่านไปถึงสถานที่แห่งความพึงพอใจในตัวท่านเอง นั่นคือ อ.เปาโลสามารถกล่าวได้ว่า [...]

ก.ย. 292014
 
จะตอบสนองต่อความมืดของโลกอย่างไร

ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่   (ยอห์น 1:5) ผมไม่เคยลืมวันนั้น หลายปีมาแล้ว ผมกำลังขับรถไปรับลูกชายคนเล็กที่โรงเรียน ขณะขับรถไป รู้ได้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติ ได้กลิ่นควันไฟลอยคลุ้งในอากาศ แน่แล้ว มีไฟใหม้แถวที่เราอยู่ บ้านหลายหลังถูกไฟใหม้หมดทั้งหลัง ตอนขับรถผ่าน ผมเห็นผู้คนรอบข้างต่างก็ออกมาที่สนาม เอาสายยางฉีดน้ำขึ้นไปบนหลังคา เพื่อกันไม่ให้ไฟลามมาติด มองย้อนกลับไป ช่างเป็นภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่หลายคนในทุกวันนี้กำลังพยายามทำกันอยู่ ในโลกที่ศีลธรรมเสื่อมทราม [...]

ก.ย. 282014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

28 กันยายน 2044 สวัสดีครับชาว CJ และญาติมิตร วันนี้ ขอต้อนรับทุกท่านสู่ “ครอบครัว CJ” ด้วยใจยินดี วันนี้ เป็นวันแรกในประวัติศาสตร์ของ CJ ที่เราจะมี “พิธีมอบใบรับรองสมาชิกภาพ” แก่สมาชิกชุดแรก และจะมอบเช่นนี้เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป! หากผู้ใดประสงค์จะเป็นสมาชิก [...]

ก.ย. 272014
 
สมาชิกในกายเดียวกัน

“ส่วน​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เป็น​กาย​ของ​พระ‍คริสต์ และ​แต่​ละ​อวัยวะ​ก็​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​กาย​นั้น”      Now you are the body of Christ and individually members of it.  (1โครินธิ์ 12:27) ร่ายกายของคนเราจะมีเพียงอวัยวะเดียวไม่ได้ ! [...]

ก.ย. 262014
 
เห็นในสิ่งที่มองไม่เห็น – ไปให้ไกลกว่าสัมผัสทั้งห้า

แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้  (มัทธิว 6:33) คริสเตียนหลายคนเป็นพวกวัตถุนิยมค่อนข้างมาก พวกเขาไม่เคยมองไกลไปจากโลกและสิ่งของที่จับต้องได้ ไกลไปจนถึงองค์พระเยซูคริสต์ที่ประทับอยู่เหนือธรรมชาติ พวกเขามีแต่ประสบการณ์จากสัมผัสทั้งห้าที่ให้ได้เท่านั้น  (แตะ ชิม ดมกลิ่น มอง และได้ยิน) เมื่อเกิดปัญหา มันจะเป่าเทียนทั้งหมดในจิตวิญญาณให้ดับสิ้น เหวี่ยงดวงอาทิตย์ไปจากท้องฟ้า และพวกเขาไม่อาจชื่นชมกับอาหารประจำวันที่พระเยซูคริสต์สัญญาไว้ สำหรับบางคนที่กำลังอ่านอยู่ คุณมีปัญหาใหญ่มหึมาในโลกที่เต็มไปด้วยป้าย [...]