เม.ย. 092016
 
ครอบครัวคือ...

“ครอบครัว คือ ที่ๆ ชีวิตเริ่มต้น และความรักไม่เคยสิ้นสุด!” (Family… where life begins and Love never ends.) คนที่เกิดมาแล้วไมมีครอบครัว นับว่า น่าสงสารยิ่งนัก! เพราะว่าตามแบบที่พระเจ้าทรงดำริไว้ ทุกคนควรจะเกิดมาในครอบครัวที่อบอวลด้วยความรักและความอบอุ่น ใช่ครับ! เราแต่ละคนควรเริ่มต้นชีวิตในครอบครัวที่เต็มใจเลี้ยงดูและดูแลเราได้ เช่นเดียวกับที่ทุกคน [อ่านต่อ]

เม.ย. 082016
 
พระเยซูทอดพระเนตรมาที่คุณ

เมื่อค่ำลงแล้ว เรือของเหล่าสาวกอยู่กลางทะเล ส่วนพระองค์อยู่บนฝั่งแต่ผู้เดียว แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหล่าสาวกตีกรรเชียงลำบากเพราะทวนลมอยู่ ครั้นเวลาสามยามเศษ พระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวก และพระองค์ทรงดำเนินดังจะเลยเขาไป (มาระโก 6:47-48) เหล่าสาวกของพระเยซูอยู่กลางทะเล พระเยซูประทับยืนอยู่บนฝั่ง พระองค์ทรงเห็นพวกเขาตีกรรเชียงเรือโต้ล [อ่านต่อ]

เม.ย. 072016
 
ลืมอดีตเสีย แล้วมุ่งไปข้างหน้า

ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับ (ฟีลิปปี 3:13-14) บทเรียนที่ยังเรียนได้ไม่ครบถ้วน แต่ว่าชีวิตต้องเดินหน้าไป [อ่านต่อ]

เม.ย. 062016
 
กำลังใจเพื่อไปต่อ

และข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรต่อไปอีกเล่า เพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึง กิเดโอน บาราค แซมสัน เยฟธาห์ ดาวิด และซามูเอล  และผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย เพราะความเชื่อท่านเหล่านั้นจึงได้มีชัยเหนือดินแดนต่างๆ ได้ตั้งระบบความยุติธรรม ได้รับผลของพระสัญญา ได้ปิดปากสิงห์ ได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุนแรง ได้พ้นจากคมดาบ ความอ่อนแอของท่านก็กลับเป็นความเข้มแข็ง มีกำลังความสามารถ [อ่านต่อ]

เม.ย. 052016
 
ภาพลวงตาของความมั่งคั่ง

และพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะ แล้วความกังวลตามธรรมดาโลก และความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ และความโลภในสิ่งอื่นๆได้เข้ามาและรัดพระวจนะนั้น จึงไม่เกิดผล (มาระโก 4:18-19) มีคนเข้าใจผิด และหลงไปกับภาพลวงตาของเงินทอง – เงินทองอาจซื้อบางสิ่งได้ และไม่อาจซื้อบางสิ่งได้เหมือนกัน อาจซื้อการแต่งงานได้   แต่ไม่อาจซื้อความรัก อาจซื้อ [อ่านต่อ]

เม.ย. 042016
 
เมื่อต้องข้ามเงาแห่งความตาย

เพราะพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากมัจจุราช ช่วยนัยน์ตาข้าพระองค์จากน้ำตา ช่วยเท้าข้าพระองค์จากการล้ม (สดุดี 116:8) ผมเป็นศิษยาภิบาลที่ใช้เวลามากมายไปกับการเยี่ยมผู้เจ็บป่วยที่โรงพยาบาล และไปร่วมพิธีไว้อาลัยในงานศพ ผมพบกับคนที่กำลังจากโลกนี้ไป และคนที่หัวใจแหลกสลาย ผมเฝ้าดูคนที่รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ และผมได้เห็นความแตกต่างในผู้ที่รู้จักพระคริส [อ่านต่อ]

เม.ย. 032016
 
สารจากศิษยาภิบาล

3 เมษายน 2016 สวัสดีครับชาว CJ และญาติมิตร ขอต้อนทุกท่านที่มานมัสการในวันนี้ครับ ผมขอแสดงความยินดีกับ 16 ท่านที่ได้รับบัพติศมาไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว ผมยังดีใจที่ในบ่ายวันเดียวกันนั้น มีพี่น้องที่ CL รับบัพติศมาถึง 5 ท่านด้วย และยิ่งกว่านั้นอีก ขอบคุณพระเจ้าที่มีอีก 1 ท่านได้รับองค์พระคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอด ประกาศ ขอให้เรานำญาติมิตรมาหาพระเจ้าอย่ [อ่านต่อ]