ก.ค. 082015
 

อวดเมื่อจำเป็นต้องอวด! พระธรรม        2โครินธ์ 11:1-33 อ้างอิง             2คร.5:13-16;6:4-5;10:4;8:7;12:11-15;4:14;กจ.18:12;16:22-23;18:3;14:19;20:3;21:31;27:1-44 บทนำ ศึกนอกใดก็ไม่หนักเท่าศึกใน อาจารย์เปาโลเผชิญกับการต่อต้านและการข่มเหงมากมายจากผู้ไม่เชื่อ แต่ท่านก็ไม่หวั่นไหว แต่การต่อต้านและการโจมตีจากภายในคริสตจักรที่ท่านรักต่างหากที่เป็นเรื่อ [อ่านต่อ]

ก.ค. 072015
 
อะไรอยู่ที่หัวใจ

ดูเถิด พระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายใน เพราะฉะนั้น ขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ภายในจิตใจลึกลับ ของข้าพระองค์ (สดุดี 51:6) คุณเคยไปที่โรงเลื่อยแล้วดูวิธีการเลื่อยท่อนซุงมั้ยครับ? เริ่มจากลากท่อนซุงออกมาจากป่า บรรทุกมาที่โรงเลื่อย ตอนมาจะเห็นว่าเปลือกนอกของท่อนซุงนั้นขรุขระมีแต่ตะปุ่มตะป่ำ จากนั้นก็นำท่อนซุงไปวางไว้บนเปลสายพานเพื่อให้เลื่อนผ่านไปใ [อ่านต่อ]

ก.ค. 062015
 
ถึงแม้ว่า

เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ เราจะอยู่กับเจ้า เมื่อข้ามแม่น้ำ น้ำจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าลุยไฟ เจ้าจะไม่ไหม้ และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า (อิสยาห์ 43:2) หนึ่งในภาพความงามแห่งการไว้วางใจในพระเจ้าผู้ครอบครองอยู่คือเรื่องของหนุ่มน้อยชาวยิวสามคน : ชัดรัก เมชาค และอาเบดเนโก หนุ่มทั้งสามนี้ปฏิเสธไม่ยอมก้มลงนมัสการรูปเคารพของพระราชาเนบูคัดเนสซาร์ บทลงโทษของผู้ที่ขั [อ่านต่อ]

ก.ค. 052015
 
สารจากศิษยาภิบาล

5 กรกฎาคม 2015 สวัสดีครับชาว CJ ที่รัก ผมดีใจทุกครั้งที่ได้พบหน้า หรือได้ยินข่าวดี ๆ เกี่ยวกับพี่น้องทุกท่าน และรู้สึกใจหายทุกทีเมื่อไม่ได้เห็นหน้าของบางท่าน หรือได้ยินข่าวไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับท่านใดท่านหนึ่ง! วันนี้ขอให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยความยินดี มีความสุขกับการร้องเพลง ทักทายปราศรัยกัน และการสิ่งยิ้มให้แก่กันด้วยมิตรภาพจากใจจริง ผมดีใจที่ได้ [อ่านต่อ]

ก.ค. 042015
 
สร้างสาวกคืออะไร?

“เพราะ‍ฉะนั้น ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​จง​ออก​ไป​และ​นำ​ชน​ทุก​ชาติ​มา​เป็น​สาวก​ของ​เรา จง​บัพ‌ติศ‌มา​พวก‍เขา​ใน​พระ‍นาม​ของ​พระ‍บิดา พระ‍บุตร และ​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ และ​สอน​พวก‍เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สาร‌พัด​ที่​เรา​สั่ง​พวก‍ท่าน​ไว้และ​นี่‍แน่ะ เรา​จะ​อยู่​กับท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เสมอ​ไป จน‍กว่า​จะ​สิ้น‍ยุค”  (มัทธิว 28:19-20) พระเยซูคริสต์ทรงบัญชาให้เราออก [อ่านต่อ]

ก.ค. 032015
 
พระเจ้าทรงจ่ายราคาความผิดบาปของเรา

ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า (ยอห์น 1:1) คำว่า “พระวาทะทรงเป็นพระเจ้า”จากพระวจนะด้านบน แปลว่าอะไร? แปลว่า “หน้าต่อหน้ากับพระเจ้า” เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ ที่สนิทแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างใกล้ชิดที่สุด” พระเยซูคริสต์ทรงละจากความผูกพันใกล้ชิดแบบ “หน้าต่อหน้า” กับพระเจ้า … ทรงละจากพระเก [อ่านต่อ]

ก.ค. 022015
 
อาหารมื้อค่ำ

และทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งข้าพเจ้าว่า “จงเขียนไว้เถิดว่า ความเจริญสุขมีแก่คนทั้งหลาย ที่ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรสของพระเมษโปดก” และท่านบอกข้าพเจ้าว่า “ถ้อยคำเหล่านั้นเป็นพระวจนะแท้ของพระเจ้า” (วิวรณ์ 19:9) ผมชอบคำว่า “อาหารมื้อค่ำ” ที่แถวบ้านเราเรียกว่าอาหารเย็น เราพูดว่า “ไปทานข้าวเย็น” แต่บางที่พูดว่า “ไปทานอาหารค่ำ” คุณยายข [อ่านต่อ]