พ.ย. 272014
 
สิ่งดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิ่งของ

สิ่งดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิ่งของ แล้วพระองค์จึงตรัสแก่เขาทั้งหลายว่า “จงระวังและเว้นเสียจากการโลภทุกประการ เพราะว่าชีวิตของคนมิได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือย” (ลูกา 12:15) สิ่งต่างๆของเป็นเพียงข้าวของที่เราครอบครองและใช้ไป ทั้งหมดจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเมื่อชีวิตจบสิ้นลง เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใด เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้น (1ทิโมธี 6:7) ************ แล้วอะไรคือสิ่งสำคัญแท้จริงในชีวิต? “ความสัมพันธ์”! เพื่อน และครอบครัว คนที่แบ่งปันเรื่องราวที่เราสนใจ และแบ่งเบาความทุกข์โศกเศร้าของเรา น้ำมันและน้ำหอมกระทำให้ใจยินดี […]

พ.ย. 262014
 

อย่าออกนอกขอบเขตของพระคัมภีร์ พระธรรม        1โครินธ์ 4:1-21 อ้างอิง             1คร.1:18-19,31;3:5;13,19-20;4:14;6:5;7:17;9:12,14,17,18,23;11:1;15:1;16:10;2คร.10:18;11:23-27 บทนำ             เราควรจะสำนึกอยู่เสมอว่า เราเป็นคนของพระเจ้า เราเป็นผู้รับใช้และผู้รับฉันทะในการเป็นตัวแทนในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า เราต้องถ่อมใจ และรวมพลังเป็นหนึ่งในการทำพันธกิจของเรา! บทเรียน 4:1 “ให้​ทุก‍คน​ถือ‍ว่า​เรา​เป็น​คน​เช่น‍นี้​คือ​เป็น​เหมือน​คน​รับ‍ใช้​ของ​พระ‍คริสต์ และ​เป็น​ผู้​รับ​มอบ​ฉัน‌ทะ​ให้​ดู‍แล​สิ่ง​ล้ำ‍ลึก​ของ​พระ‍เจ้า”            (This is […]

พ.ย. 252014
 
ออกทางประตูหลัง

ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อท่านถูกทดลองนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้ (1โครินธ์ 10:13) ทางออกมีอยู่เสมอ ประตูหลังมีอยู่เสมอ (บางครั้งก็ประตูหน้า หรือไม่ก็หน้าต่าง) คุณอาจคิดว่าจนมุม ไม่มีทางหลุดพ้นจากเงื้อมมือของซาตาน แต่มีทางออกอยู่เสมอครับ ศัตรูอาจจะข่มขู่คุณ แต่ไม่มีทางเกินกว่าพระคุณ พระปัญญา ที่จะอนุญาตให้เกิดขึ้น […]

พ.ย. 242014
 
นี่คือเรื่องที่ฉันจะยึดมั่นเอาไว้

เขาตอบว่า “ชายคนนั้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบ สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบคือข้าพเจ้าเคยตาบอด แต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้ว” (ยอห์น 9:25) วันหนึ่งขณะพระเยซูเดินไปตามถนนฝุ่นในกรุงเยรูซาเล็ม และพบกับชายตาบอดแต่กำเนิดนั่งอยู่ข้างทาง พระองค์ทรงบ้วนน้ำลายลงดิน ทำน้ำลายเป็นโคลน ทาไปที่ตาของชายคนนั้น และตรัสว่า “จงไปล้างโคลนออกเสียในสระสิโลอัมเถิด” เมื่อชายผู้นั้นล้างโคลนที่ตาออก เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขามองเห็น เห็นแสงอาทิตย์ เห็นน้ำกระเพื่อมในสระ เห็นลายเส้นบนฝ่ามือของตัวเอง เขามองเห็นแล้ว ผู้คนในเมืองต่างก็รู้สึกประหลาดใจ […]

พ.ย. 232014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

23 พฤศจิกายน 2014 สวัสดีครับพี่น้อง CJ และผู้มาเยือนทุกท่าน ผมดีใจที่พวกเรายังมีลมหายใจกันอยู่ เพราะมีบางคนที่ผมรู้จักได้หมดลมหายใจไปแล้ว ผมดีใจแทนทุกคนที่เรายังคงไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเอง เพราะมีคนบางคนไม่สามารถไปไหนได้อีกแล้ว ผมดีใจที่หลายคนในCJกำลังเติบโตขึ้นในด้านจิตวิญญาณ ขอให้เราพัฒนาจิตวิญญาณให้เติบโตเช่นที่เป็นอยู่นี้ตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีใจที่หิวกระหายในพระวจนะของพระเจ้า กระตือรือร้นในการรับใช้ และการร้อนรนในการนมัสการพระเจ้า ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านจัดเวลาร่วมกันแสดงความภักดีต่อในหลวงและพระเจ้าของเรา ในนามของคริสตชนทั้งประเทศในงาน “ทรงพระเจริญ”  ในวันอาทิตย์ที่ 30 […]

พ.ย. 222014
 
ตัวอย่างของข่าวประเสริฐ!

“ฉันคิดว่า การประกาศข่าวประเสริฐเพียงชนิดเดียวที่เป็นที่ยอมรับได้  คือการประกาศข่าวประเสริฐด้วยตัวอย่างที่ประเสริฐ!” (I think the only kind of acceptable evangelization is the evangelization of good example.)             […]

พ.ย. 212014
 
ช่วยเปลี่ยนชีวิตผู้อื่นได้อย่างไร

คนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟัง และประกาศกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ (สดุดี 145:4) ผมไม่เคยลืมคุณครูที่สอนฝึกพูดให้ผมที่โรงเรียนมัธยมเมโดว์บรูคเลย เธอชื่อมิสซิสวอร์ด เธอมองเห็นศักยภาพในตัวผมเหมือนกับที่อีกสามสี่คนเห็น เธอจึงให้กำลังใจและท้าทายให้ผมฝึกฝนฝีปากในการพูดต่อหน้าคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะกำลังใจและความทุ่มเทที่เธอมีให้ ทุกวันนี้จึงผมสามารถพูดต่อหน้าคนนับพันๆได้ในทุกสัปดาห์ เราไม่ค่อยตระหนักว่าเราสามารถสร้างอิทธิพลกับคนรอบข้างได้จนกระทั่งเวลาผ่านไป และความจริงคือมีเยาวชนมากมายที่ต้องการกำลังใจและการท้าทายในชีวิต พวกเขาต้องการผู้ใหญ่กว่าที่จะมาคอยเคียงข้าง แนะนำและให้กำลังใจ พวกเขาต้องการพี่เลี้ยงครับ ผมอยากจะบอกว่าทุกวันนี้ได้ยินแต่เสียงผู้ใหญ่บ่นว่าเยาวชนของเราว่าแย่แค่ไหน แต่หาได้น้อยมากที่จะลงมือทำเพื่อช่วยพวกเขา แต่ถ้าผู้ใหญ่สักคนจะไปหาเยาวชนหนึ่งคน ใช้เวลากับเขา ใหคำแนะนำและกำลังใจ […]