ก.ย. 192015
 
ชีวิตที่คู่ควร

“มีแต่ชีวิตที่อยู่เพื่อรับใช้ผู้อื่นเท่านั้นที่คู่ควรต่อการดำรงอยู่!” (Only a life lived in the service of others is worth living.)   -Albert Einstein- (1879-1955)   ชีวิตที่อยู่เพื่อตัวเอง ก็จะวนเวียนและจบลงอยู่กับตัวเอง คือ ไปไม่ถึงไหน ชีวิตที่อยู่เพื่อตัวเอง เป็นชีวิตที่เหนื่อยเปล่า เปรียบเหมือนนักมวยที่ชกลมทั้งชีวิต แต่ยังไม่ได้ลงสนามจริงเ [อ่านต่อ]

ก.ย. 182015
 
ทำให้ความหวังเป็นจริงโดยสร้างชีวิตบนพระวจนะ

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บัดนี้ข้าพระองค์จะรอคอยอะไร ความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ (สดุดี 39:7) คุณจะมั่นใจในอนาคตได้อย่างไร? ถ้าคุณรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด คุณก็มีความหวังที่ปักแน่นอยู่ในพระเจ้า และไม่มีสิ่งใดแข็งแกร่งกว่า เป็นจริงกว่า แน่นอนกว่า ไว้ใจได้มากกว่า หรือมีอำนาจมากไปกว่าพระองค์ แล้วความหวังใจนี้จะให้เป็นจริงได้อ [อ่านต่อ]

ก.ย. 172015
 
จิตวิญญาณไม่มีการลาพักร้อน

ครั้นถึงฤดูแล้งเมื่อบรรดากษัตริย์ยกกองทัพออกไปรบ ดาวิดทรงใช้โยอาบพร้อมกับพวกข้าราชการและ อิสราเอลทั้งหมด เขาไปกวาดล้างคนอัมโมนและล้อมเมืองรับบาห์ไว้ แต่ดาวิดประทับที่เยรูซาเล็ม (2ซามูเอล 11:1) หลายปีมาแล้วตอนที่ผมไปพูดที่ฮาวาย ผมพบใครบางคนที่บอกผมว่าเขากำลังลาพักร้อนฝ่ายวิญญาณ บอกว่ากำลังขอเบรกตัวเองจากชีวิตคริสเตียน ผมบอกไปว่าไม่มีการพักร้อน แล้วเ [อ่านต่อ]

ก.ย. 162015
 

ฟิเลโมนเพื่อนรัก พระธรรม        ฟิเลโมน 1:1-25 อ้างอิง             คส.4:9-12,14,17,คส.1:7;กจ.12:12,25;13:13;15:37-39;19:29;27:2;1ทธ.4:10;2ทธ.4:11 บทนำ             มีใครบางคนที่ต้องการได้รับโอกาสใหม่ในชีวิต แต่คงจะเป็นไปไม่ได้ หากไม่มีผู้ใดช่วยเขาให้เริ่มต้นใหม่ หากคุณเป็นบุคคลคนนั้นที่จะช่วยเขาได้ คุณจะยอมหรือไม่? บทเรียน 1:1      “จากเปา‌โล​ผู้​ถู [อ่านต่อ]

ก.ย. 152015
 
เมื่อหนึ่งคือใหญ่ที่สุด

ขอแต่อย่าให้พวกเรากบฏต่อพระเจ้าเท่านั้น อย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้น เพราะเขาทั้งหลายเป็นขนมของเราแล้ว ร่มฤทธิ์ของเขาก็ศูนย์ไปแล้ว พระเจ้าสถิตฝ่ายเรา อย่ากลัวเขาเลย” (กันดารวิถี 14:9) บางครั้งเมื่อผู้เชื่อเผชิญกับความกดดันหรือความทุกข์ยาก สิ่งแรกที่พวกเขาอยากทำคือละทิ้งความเชื่อ แต่ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่สนามเด็กเล่น … แต่เป็นสนามรบ พระเจ้าไม่ได [อ่านต่อ]

ก.ย. 142015
 
ถวายสิ่งดีที่สุดให้พระเจ้า

แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ (มัทธิว 6:33) คุณให้พระเจ้าสิ่งดีที่สุดในทุกพื้นที่ของชีวิตหรือไม่? ถวายสิ่งดีที่สุดไม่เพียงแต่หมายถึงให้เวลาและความสามารถที่ดีที่สุดกับพระองค์ … ยังหมายถึงเป็นผู้อารักขาสิ่งที่พระองค์มอบให้ด้วย! รู้หรือไม่ วิธีคิดและจัดการเรื่องเงิ [อ่านต่อ]

ก.ย. 132015
 
สารจากศิษยาภิบาล

13 กันยายน 2015 สวัสดีครับชาว CJ ผมดีใจที่สมาชิก CJ ส่วนใหญ่กำลังเติบโตขึ้น หวังว่าทุกคนจะช่วยกันเสริมสร้างคริสตจักรของเราให้เติบโตแข็งแรงมากขึ้น ผมขอแสดงความยินดีกับ ฝน และแม๊กซ์ สำหรับน้องชัดเจน และยินดีกับคุณฝา – คุณน้อย ที่ได้หลานที่น่ารัก ผมยินดีต้อนรับคุณบอยด์ – คุณตุ้ย /ดีใจ/ใจดี ที่เดินทางกลับจาก USA มาแล้วอย่างปลอดภัย (หลังจาก จากไปนาน) ผม [อ่านต่อ]