ก.ย. 022014
 
พระเจ้ากำลังจัดเรียงคุณให้สวยงาม

ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน (1โครินธ์ 3:16) ผมเคยได้รับสิทธิพิเศษเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตัวอาคารคริสตจักร และนั่นเป็นประสบการณ์ที่ผลักดันความเชื่อผมให้เติบโตขึ้นขณะเฝ้าดูการทำงานของพระเจ้า ที่จริง ผมไม่มีวันลืมโบสถ์แห่งแรกที่ตอนนั้นอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ที่เมืองฟอร์ทเพียซ ฟลอริด้า มีสถาปนิกอาวุโสท่านหนึ่งทำหน้าที่ดูแลการออกแบบ และท่านพูดบางสิ่งที่ผมจะไม่มีวันลืม ขณะที่เรากำลังดูแบบแปลนกันอยู่ ผมพูดขึ้นมาว่า “มันแพงมากก็ไม่ไหวนะครับ เพราะเราไม่มีเงินขนาดนั้น” ท่านตอบว่า “โอ้พ่อหนุ่ม สถาปัตยกรรมที่ดีไม่ใช่เป็นการนำวัสดุที่สวยงามมาจัดวางเข้าด้วยกัน แต่เป็นการนำวัสดุมาจัดวางเข้าด้วยกันให้ออกมาสวยงาม” [...]

ก.ย. 012014
 
แสวงหาสิ่งทั้งปวง หรือแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า?

แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้   (มัทธิว 6:33) สังเกตุหรือไม่ว่าตามหลังคำสั่งในมัทธิว 6:34 ห้ามไม่ให้กระวนกระวาย เพราะมีพระสัญญาของพระองค์ก่อนหน้าว่าจะดูแลพวกเราทุกคน? หนึ่งในพระสัญญาที่พระเจ้าตรัสถึงบ่อยๆคือจะเลี้ยงดูเรา – พระองค์จะดูแลเรื่องความจำเป็นที่พอเพียงสำหรับเรา แล้วทำไมพระเจ้าถึงสัญญาว่า “จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ ”  ? เราจะไม่อดตายหรือ? ไม่ครับพี่น้อง มีคนมากมายที่ไม่วางใจในพระเจ้าแต่มีห้องครัวอัดแน่นไปด้วยอาหาร คนไม่เชื่อพระเจ้าโดยเฉลี่ยจะคิดถึงแต่เรื่องเงินทอง [...]

ส.ค. 312014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

31 สิงหาคม 2014 สวัสดีชาว CJ และผู้มาเยือน คริสตจักรแห่งนี้ชื่อว่า “คริสตจักรแห่งความสุข” (Church of Joy) เป็นความสุขแบบ “Joy” คือ สุขจากภายใน ไม่ใช่สุขจากภายนอกเหมือน “Happiness” เป็นสุขที่มาจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากมนุษย์ หรือ [...]

ส.ค. 302014
 
จงปันส่วนออกเป็น 7 ส่วน!

จงปันส่วนออกเป็น 7 ส่วน! “จง​ปัน‍ส่วน​ของ​เจ้า​ออก​เป็น​เจ็ด​ส่วน เออ ถึง​แปด​ส่วน​ก็​ดี เพราะ​เจ้า​ไม่​ทราบ​ว่า สิ่ง​เลว‍ร้าย​อะไร​จะ​เกิด‍ขึ้น​บน​แผ่น‍ดิน​โลก” (Give a portion to seven, or even to eight, for you know [...]

ส.ค. 292014
 
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

ท่านจะนั่งลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุงเงิน…(มาลาคี 3:3) เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับกลุ่มสตรีที่มาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกัน พวกเธออยากเรียนรู้จักพระลักษณะของพระเจ้า และสิ่งที่พระองค์ทำในชีวิต พวกเธอรู้สึกประหลาดใจและงงในสิ่งที่อ่านพบในมาลาคี 3:3 “ท่านจะนั่งลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุงเงิน…” สตรีคนหนึ่งอาสาจะไปคนคว้าและกลับมารายงานผลให้ที่กลุ่มทราบในสัปดาห์ถัดไป เธอไปหาช่างเงิน ขออนุญาตไปดูการทำงานของเขา บอกว่าสนใจขั้นตอนในการถลุงเงิน เธอมองดูช่างถลุงเลือกชิ้นเงินออกมาสาธิต เธอคิดว่าชิ้นเงินนั้นก็สวยงามดีแล้ว แต่ช่างถลุงเห็นบางอย่างที่เธอมองไม่เห็น เขานำชิ้นเงินนั้นไปไว้เหนือเปลวไฟ อธิบายว่าในการถลุงเงิน ต้องนำเงินชิ้นนั้นไปวางไว้กลางไฟตรงที่ร้อนที่สุด เพื่อให้สิ่งแปลกปลอมถูกเผาออกไป สตรีคนนั้นนั่งเงียบ [...]

ส.ค. 282014
 
เก้าอี้โบราณ และ พระคัมภีร์เล่มเก่า

บางคนเคยกล่าวว่าเหตุผลที่เก้าอี้โบราณนั่งไม่สบายนั้น เป็นเพราะเก้าอี้ที่นั่งสบายๆเปื่อยขาดวิ่นไปหมดนานแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นจริง หรือไม่จริงก็ได้ แต่พระคัมภีร์เล่มเก่าๆที่ยังอยู่มาได้หลายปีในสภาพที่ดีนั้นแปลว่าไม่ค่อยได้ใช้ พระคัมภีร์มีไว้ให้ใช้จนพรุนนะครับ แม้แต่พระคัมภีร์ที่มีคนประดิดประดอยขึ้นมาจนสวยงาม ก็มีสิทธิพังได้ถ้าใช้บ่อยๆเป็นประจำ จะหาภาพอะไรสวยงามไปกว่า ได้เห็นบางคนใช้พระคัมภีร์อย่างชนิดสำบุกสำบัน จะดีกว่าหรือไม่ ที่หน้าในพระคัมภีร์หลุดร่วงลงมา มากกว่าจะติดแน่นแข็งแรงคาเล่ม พระคัมภีร์ที่ไม่ค่อยได้ใช้อาจอยู่ไปได้อีกยาวนาน แต่จะเกิดประโยชน์อะไรในเมื่อมีหนังสือดีๆ แต่ไม่มีใครอยากอ่าน?   พระเยซูได้ทรงกระทำหมายสำคัญอื่นๆอีกหลายประการต่อหน้าสาวกเหล่านั้นซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่การที่ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์ – ยอห์น 20:30-31 [...]

ส.ค. 272014
 

ใครจะปลอบใจ? พระธรรม        ปัญญาจารย์ 4:1-16 อ้างอิง                ปญจ.3:13,16;10;18;สภษ.27:20;30:7-9 บทนำ               ความเกียจคร้าน ความอิจฉาริษยา ความโง่ และการตรากตรำโดยปราศจากการทรงนำและอวยพรของพระเจ้า ล้วนเป็นอนิจจังอย่างแท้จริง! บทเรียน 4:1 “ข้าพ‌เจ้า​หัน​มา​พิจาร‌ณา​การ​ข่ม‍เหง​ทุก​รูป‍แบบ​ที่​เกิด‍ขึ้น​ภาย‍ใต้​ดวง‍อา‌ทิตย์ และ​ดู‍เถิด น้ำ‍ตา​ของ​ผู้​ถูก​ข่ม‍เหง​ไม่‍มี​คน​ปลอบ‍ใจ​เขา ผู้​ข่ม‍เหง​เขา​นั้น​มี​อำนาจ​อยู่​ใน​มือ จึง​ไม่‍มี​ใคร​ปลอบ‍ใจ​เขา​ได้” [...]