ธ.ค. 292016
 
วิญญาณรอด แต่ชีวิตดับสิ้น

วิญญาณรอด แต่ชีวิตดับสิ้น นายจึงตอบว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อ‍สัตย์ เจ้าซื่อ‍สัตย์ในของเล็ก‍น้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดู‍แลของจำ‌นวนมาก เจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด’ (มัทธิว 25:23) ตอนผมเป็นหนุ่ม มีนักเทศน์ชื่อดังท่านหนึ่ง อลัน เรดพาธ เป็นนักตรวจสอบบัญชีที่ประสบความสำเร็จ วันหนึ่งขณะอยู่ที่โบสถ์ ท่านได้ยินผู้รับใช้กล่าวบางสิ่งที่สร้างผลกระ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 282016
 
ทำไมเราจึงสรรเสริญพระเจ้าแห่งสากลโลก

ทำไมเราจึงสรรเสริญพระเจ้าแห่ง “สากลโลก” และเขา‍ทั้ง‍หลายก็ร้อง‍เพลงบทใหม่ ว่า “พระ‍องค์ทรงเป็นผู้ที่สม‍ควรจะรับม้วนหนัง‌สือ และทรงแกะตราหนัง‌สือนั้นออก เพราะพระ‍องค์ถูกปลง‍พระ‍ชนม์และทรงไถ่คนด้วยพระ‍โลหิตเพื่อถวายพระ‍เจ้า (วิวรณ์ 5:9) ไม่นานมานี้ผมได้พบกับผู้ชายคนหนึ่ง เขาเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่อยู่อีกฟากฝั่งของโลก เมื่อมีโอกาสได้นั่งคุยกัน [อ่านต่อ]

ธ.ค. 272016
 
ใช่ครับ คุณมีเวลา

ใช่ครับ คุณมีเวลา วัน‍นี้เป็นวัน‍ที่พระ‍ยาห์‌เวห์ได้ทรงสร้าง ให้เราเปรม‍ปรีดิ์และยินดีในวัน‍นั้น  (สดุดี 118:24) เคยได้ยินบางคนพูดว่า “เขามีเวลามากกว่าผมอีก” หรือไม่? ไม่เป็นความจริงครับ ไม่มีใครมีเวลามากกว่าใคร ทุกคนมี 86,400 วินาทีในแต่ละวัน ไม่มีใครมีเวลามากกว่านั้น ผมเคยได้ยินว่าในสวิสเซอร์แลนด์มีคนเป็นเจ้าของนาฬิการาคากว่าเจ็ดล้านเหรียญ แต่ก็ไ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 262016
 
พวกแรกที่ได้ยิน

พวกแรกที่ได้ยิน ในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูง‍แกะของเขาในเวลากลาง‍คืน  มีทูต‍สวรรค์องค์หนึ่งขององค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้ามาปรา‌กฏแก่พวก‍เขา และพระ‍รัศมีขององค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าส่องล้อม‍รอบเขา และเขากลัวนัก (ลูกา 2:8-9) เมื่อพระบุตรของพระเจ้าลงมาบังเกิดในเบธเลเฮม กลุ่มคนที่ไม่น่าใช่กลับกลายเป็นพวกแรกที่ได้ยิน ถ้าเป็นผม ผมคงจะเลือกให [อ่านต่อ]

ธ.ค. 252016
 
สารจากศิษยาภิบาล

25 ธันวาคม 2016 สวัสดีวันคริสตมาส ชาว CJ + CL และญาติมิตร วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ที่ CJ + CL มานมัสการพระเจ้าด้วยกันในตอนเช้าเป็นครั้งแรก ขอขอบคุณชาว CL ที่ยอมเสียสละวันนี้มานมัสการพระเจ้าด้วยกัน ขอพระเจ้าอวยพระพรการนมัสการพระเจ้าเป็นพิเศษ เพื่อทุกคนจะได้รับพลังเรี่ยวแรง สติปัญญา และความสุขจากพระเจ้า โดยถ้วนหน้า วันนี้ เราฉลองคริสตมาส เพราะเป็นว [อ่านต่อ]

ธ.ค. 242016
 
ความรอดคืออะไร?

ความรอดคืออะไร? (What Is Salvation?) คำว่า “ความรอด” (Salvation) เป็นคำสำคัญในชีวิตของคริสเตียน และของคนทั้งโลก แต่คำว่า “ความรอด” นั้น มีความหมายว่าอะไร? คำจำกัดความที่สั้นที่สุดคือ “การปลดปล่อย” (deliverance) แต่ “ปลดปล่อย” จากอะไร? ในพระคัมภีร์เดิมกล่าวถึงการที่พระเจ้าช่วยปลดปล่อยชาวอิสราเอล (ภายใต้การนำของโมเสส) ให้รอดพ้นจากความตาย และความเป็นท [อ่านต่อ]

ธ.ค. 232016
 
พระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า

พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ทูต‍สวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขา‍ทั้ง‍หลายว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าว‍ดีมายังพวก‍ท่าน เป็นความยินดีอย่าง‍ยิ่งที่จะมาถึงคนทั้ง‍หลาย เพราะว่าในวัน‍นี้ พระ‍ผู้‍ช่วย‍ให้‍รอดของพวก‍ท่านคือพระ‍คริสต์องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้ามาประ‌สูติที่เมืองของดาวิด (ลูกา 2:10-11) ทูตสวรรค์เริ่มด้วยการประกาศถึงสิ่งมหัศจรรย์ล้ำเลิศแก่คนเลี้ [อ่านต่อ]