พ.ค. 042015
 
สร้างจุดยืน

“ถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ชังบิดามารดา บุตรภรรยา และพี่น้องชายหญิง แม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วย ผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ (ลูกา 14:26) ตอนผมมาเป็นคริสเตียน เพื่อนๆของผมก็ไม่ใช่เพื่อนอีกต่อไป พวกเขาต่างมารุมถากถาง หัวเราะเยาะ และทำให้ผมดูเป็นตัวตลกจากสิ่งที่ผมตัดสินใจ บางครั้งมิตรภาพก็อาจเป็นตัวการขัดขวางไม่ให้คนมาถึงพระเจ้า พวกเขาคิด “ถ้าฉันเป็นคริสเตียน เพื่อนๆจะว่ายังไง? แฟนล่ะ จะคิดยังไง?” ถ้าคุณมีแฟนที่ไม่อยากให้คุณเป็นคริสเตียน คงต้องหาใหม่นะครับ […]

พ.ค. 032015
 
สารจากศิษยาภิบาล

3 พฤษภาคม 2015 สวัสดีครับ ชาว CJ ผมขอบคุณที่พระเจ้ายังทรงใช้ผมอยู่ และดีใจที่ยังใช้ทุกท่านได้เช่นกัน! วันหนึ่ง เมื่อพระเจ้าไม่ใช้แล้วพวกเราคงจะไม่ได้พบหน้ากันอีก! แต่ในขณะที่พระเจ้ายังใช้ได้ ขอให้เรามีจุดยืนชีวิตที่ทำให้พระเจ้าทรงใช้ได้ ผมก็มีจุดยืนที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า ไม่ว่าจะด้วยชีวิตหรือความตาย และผมเองก็อยากเห็นพี่น้องมีจุดยืนนี้เช่นเดียวกับผม! มีเหมือนกันที่… -บางครั้งผมอยากตอบโต้คนที่วิพากษ์วิจารณ์ผมตามที่ใจหรืออารมณ์ของผมรู้สึกแบบไม่รีรอ แต่ว่าการทำอย่างนั้นมันขัดกับจุดยืนของผม ผมเลยยอมอดกลั้น -บางครั้งผมอยากเลิกและทิ้งทุกอย่างเพราะว่าเบื่อคน […]

พ.ค. 022015
 
ไม่ยากที่จะตัดสินใจ!

“การตัดสินใจเป็นเรื่องไม่ยาก หากว่าคุณรู้ค่านิยมของคุณคืออะไร? (It’s not hard to make decisions When you know what your values are.)  -Roy Disney- คำว่า “Decision” (การตัดสินใจ) […]

พ.ค. 012015
 
คุณจะให้อภัยอย่างที่พระเยซูให้อภัยได้หรือไม่?

ฝ่ายพระเยซูจึงทรงอธิษฐานว่า”โอพระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่า เขาไม่รู้ว่า เขาทำอะไร”… (ลูกา 23:34) อย่างที่เราทราบดี คำพูดนั้นมีอำนาจ … โดยเฉพาะคำพูดของคนใกล้ตาย จากวันอีสเตอร์ที่ผ่านมา เป็นเรื่องสำคัญที่เราแต่ละคนต้องจำถ้อยคำที่พระเยซูตรัสก่อนสิ้นพระชนม์ ในถ้อยคำท้ายๆที่พระเยซูตรัสขณะถูกตรึงบนกางเขนคือคำว่าให้อภัยโทษ วันนี้ผมขอถามคุณ ถ้าพระคริสต์สามารถอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานแห่งการให้อภัยคนที่ทำให้พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์ คุณสามารถอธิษฐานคำอธิษฐานแห่งการให้อภัยสำหรับคนที่ทำร้ายคุณในชีวิตได้หรือไม่? ไม่ว่ากำลังเผชิญสิ่งใดในวันนี้ คุณมองข้ามความเจ็บปวดไปได้หรือไม่ และยกโทษให้คนที่ทำผิดต่อคุณ? ถ้อยคำของพระเยซูก่อนสิ้นพระชนม์ที่บนกางเขนเป็นต้นแบบที่มีอำนาจมากต่อท่าทีที่คุณควรปฏิบัติต่อคนที่ทำร้ายคุณ […]

เม.ย. 302015
 
อธิษฐานด้วยความจริงใจ

จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงอดทนต่อความยากลำบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน (โรม 12:12) กุญแจสู่คำอธิษฐานที่เกิดผลคือความจริงใจ พระเจ้าไม่ได้ฟังเราเพราะเราอธิษฐานยืดยาว หรือเพราะเรา “เลือกสรร” ใช้คำที่เหมาะ บุรุษและสตรีของพระเจ้าที่อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอและเกิดผลคือผู้ที่อธิษฐานด้วยความจริงใจ ซึ่งไม่ได้หมายถึงประชดประชัน หรือพยายามโน้มน้าวให้พระองค์ทำในสิ่งที่ทูลขอ แต่หมายถึงระมัดระวังและขอบพระคุณทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้ หรือแม้แต่ที่ยังทรงให้รอก่อน เนหะมีย์ร้องไห้ คร่ำครวญ และอดอาหารเมื่อท่านอธิษฐานต่อพระเจ้า เราไม่อาจรู้ว่าท่านอธิษฐานนานแค่ไหน แต่เรารู้ว่าท่านอธิษฐานอย่างสัตย์ซื่อและจริงใจ […]

เม.ย. 292015
 

พระธรรม        2โครินธ์ 5:1-21 อ้างอิง             อสย.38:12;รม.6:6-7;4:8;16:3;1:17;8:23;1คร.1:30;15:47,53-54,13:12;1ธส.4:1;2คร.5:4,18:1:22, 4:18,2;3:11;11:1, 16-18;12:11;10:4;6:1 บทนำ           เราจะอยู่ในร่างกายชั่วคราวนี้ไม่นาน แล้วเราจะได้รับกายใหม่อันอมตะมาแทนที่ ในขณะที่เรายังอยู่ เราได้รับมอบหมายพันธกิจแห่งการคืนดีกับพระเจ้าให้เราประกาศออกไป วันนี้ คุณได้กระทำหน้าที่นี้แล้วหรือยัง? บทเรียน 5:1 “เพราะ​เรา​รู้​ว่า​ถ้า​เรือน​กาย​บน​โลก​ที่​เรา​อาศัย​อยู่​นี้​ถูก​ทำ‍ลาย​ไป เรา​ก็​ยัง​มี​ที่​อาศัย​ซึ่ง​มา​จาก​พระ‍เจ้า ที่​ไม่‍ได้​สร้าง​ด้วย​มือ​มนุษย์ และ​อยู่​อย่าง​ถาวร​นิ‌รันดร์​ใน​สวรรค์” […]

เม.ย. 282015
 
ต้องใช้คนไปสร้างคน

พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:18-20) จะเป็นคริสเตียนที่เติบโต เราต้องเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ ทำไมครับ? เพราะพระเยซูบอกให้เราออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของพระองค์ ต้องใช้สาวกเพื่อไปสร้างสาวกครับ ประการแรกเราต้องรู้ก่อนว่าสาวกคือใครเพื่อเราจะออกไปและสร้างสาวกคนอื่นๆได้ ในมัทธิว […]