ก.พ. 102015
 
ไวในการฟัง ช้าในการพูด

คนที่ปราศจากการปกครองตนเอง ก็เหมือนเมืองที่ปรักหักพังและไม่มีกำแพง (สุภาษิต 25:28) ในยุคนี้ ยุคที่ข้อมูลติดจรวด เราได้รับข่าวสารเร็วขนาดที่ไม่ต้องไปรอดูข่าวภาคค่ำ ไม่ต้องรออ่านหนังสือพิมพ์ แค่ใช้อินเทอร์เน็ทก็จะได้ข่าวสารตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เรายากที่จะช้าลงและฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังจากพระเจ้า พวกเราหลายคนเป็นเหมือนมาร์ธาในพระกิตติคุณลูกา วิ่งวุ่นในวงจรกิจกรรมเล็กๆของเราเอง แทนที่จะนั่งนิ่งๆที่พระบาทเหมือนกับที่มารีย์ทำ แต่ยากอบ 1:19 บอกเราว่า “ดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงทราบข้อนี้ จงให้ทุกคนไวในการฟัง […]

ก.พ. 092015
 
ส่องความสว่างของพระคริสต์ออกไปในวันนี้

“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ เมื่อจุดตะเกียงแล้ว ไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้น ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์”  (มัทธิว 5:14-16) พระเยซูตรัสไว้ชัดเจนในพระวจนะว่าผู้เชื่อในพระองค์ “เป็นความสว่างของโลก” คำถามของผมวันนี้คือ – คุณยอมให้ความสว่างของพระเยซูคริสต์ส่องผ่านคุณหรือไม่? บ่อยครั้ง ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ลืมไปว่าพวกเขามีอิทธิพลต่อคนรอบข้าง ไม่ว่าจะบวกหรือลบเราต่างก็มีอิทธิพลต่อคนรอบตัว […]

ก.พ. 082015
 
สารจากศิษยาภิบาล

8 กุมภาพันธ์ 2015 สวัสดีครับพี่น้องชาว CJ ขอต้อนรับทุกคนด้วยใจยินดี! วันนี้ เราจะเน้นเรื่องจุดยืนของการเป็นคริสเตียน พวกเราที่เชื่อในพระเจ้าต้องมีจุดยืนที่ดีครับ เราต้องรักพระเจ้าอยู่เสมอไป เราจะเข้าใจในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำหรือทรงอนุญาตหรือไม่? เราต้องรักคนอื่นเหมือนกับที่เรารักตัวเราหรือครอบครัวของเราเอง ไม่ว่าเราจะชอบเขาหรือไม่? ไม่มีใครสามารถทำให้เราทิ้งจุดยืนนี้ไปได้ ดังนั้น อย่ายอมให้ใครคนใดดึงเราให้ต่ำลงจนรักเขาไม่ได้! ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้มีจุดยืนที่เข้มแข็งเช่นนี้ตลอดไป วันนี้ ขอขอบคุณพระเจ้าที่ เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา […]

ก.พ. 072015
 
วุฒิภาวะและจุดยืน

“วุฒิภาวะมาถึงเมื่อคุณหยุดแก้ตัว และเริ่มต้น(เปลี่ยนแปลง) แก้ไข!” (Maturity comes when you stop making excuses and start making changes.) คนบางคนอายุมาก แต่กลับไม่มีวุฒิภาวะ ! ในขณะที่คนบางคนแม้อายุน้อยกว่า แต่กลับมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุของเขา ดังนั้น […]

ก.พ. 062015
 
สัญญาผูกพันตน

พระองค์จึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่า “ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกทุกวัน และตามเรามา (ลูกา 9:23) ถึงแม้จะผ่านมากว่าสามสิบปี ผมยังจำวันนั้นได้ชัดเจน วันที่ผมผูกพันตนเข้ากับภรรยาในพิธีสมรสศักดิ์สิทธิ เจ้าสาวของผมเดินเข้ามาตามทางเดินในโบสถ์ …สวยงามสง่า… ส่วนผมคงจะคล้ายๆกับคาวบอยฮิปปี้ ผมยาวประบ่า หนวดเครารุงรัง ดูรูปพวกนี้ทีไรอดเขินไม่ได้ แต่ในวันนั้น ผมสัญญาอุทิศตัวเองให้กับแคธี่ภรรยาของผม ผมพูดว่า “ผมขอรับคุณเป็นภรรยา […]

ก.พ. 052015
 
ขอบพระคุณแม้กำลังนับเศษสตางค์

แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบาน หรือเถาองุ่นไม่มีผล ผลมะกอกเทศก็ขาดไป ทุ่งนามิได้เกิดอาหาร ฝูงสัตว์ขาดไปจากคอก และไม่มีฝูงวัวที่ในโรง ถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้า ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์ในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า (ฮะบากุก 3:17-19) ในยุคของฮะบากุก เศรษฐกิจกำลังถดถอย ไม่มีวัวที่ในโรงนา … “ถึงกระนั้น” ผู้เขียนกล่าวในข้อ 18 ว่า “ข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้า ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์ในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า” […]

ก.พ. 042015
 

ของประทานในกายเดียว   พระธรรม        1โครินธ์ 12:1-31 อ้างอิง             1คร.1:7;10:32; 12:9-10;14:1,12;37,39;16:22 บทนำ              เราแม้จะแตกต่างและหลากหลาย แต่เราถูกออกแบบมาให้อยู่ในกายเดียวกัน คือ คริสตจักร ขอให้เราใช้ของประทานของเราในการเสริมสร้างและรับใช้ซึ่งกันและกัน!  บทเรียน  12:1 “พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย ข้าพ‌เจ้า​อยาก​ให้​ท่าน​เข้า‍ใจ​เกี่ยว‍กับ​ของ‍ประ‌ทาน​จาก​พระ‍วิญ‌ญาณ”        […]