พ.ค. 032016
 
การทดลองมักจะมาเมื่อไหร่?

ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ (1เปโตร 5:8) การทดลองมักจะมาหาเราเมื่อไร? คำตอบ – บ่อยครั้งทันทีหลังจากที่ได้รับพระพรยิ่งใหญ่ เมื่อพระเยซูเสด็จออกทำพระราชกิจ พระองค์เสด็จไปรับบัพติศมากับญาติผู้พี่ ยอห์นผู้ให้บัพติศมา พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพระองค์ในรู [อ่านต่อ]

พ.ค. 022016
 
พระเจ้าทรงรอฟังสายอยู่

“…ท่านไม่มี เพราะท่านไม่ได้ขอ” (ยากอบ 4:2) เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งได้ยินคณะนักร้องในโบสถ์ร้องเพลง “พระเจ้ายังทรงประทับบนบัลลังก์” เธอฟังแล้วไม่เข้าใจจึงบอกคนอื่นๆว่าพวกเขากำลังร้องว่า “พระเจ้ายังทรงคอยสายนั่งฟัง” ถูกต้องครับ พระเจ้ายังทรงคอยสายนั่งฟัง อย่าลืมว่าเรามีสายด่วนตรงถึงสวรรค์ และขอบคุณที่พระเจ้าทรงประทับรออยู่เพื่อคอยรับฟัง พระอง [อ่านต่อ]

พ.ค. 012016
 
สารจากศิษยาภิบาล

1 พฤษภาคม 2016 สวัสดีครับ CJ วันนี้เป็นวันแห่งความยินดีที่พวกเราได้มาพบหน้ากัน นมัสการพระเจ้าด้วยกัน สามัคคีธรรมกัน ศึกษาพระวจนะของพระเจ้า และร่วมรับใช้ด้วยกัน วันนี้เป็นปฐมฤกษ์ของ CL คริสตจักรลูกของเราที่จะมาใช้สถานที่ห้องประชุมเล็ก ชั้น 6 นี้ เวลา 14.15 – 16.15 น. ดังนั้น วันนี้ ใครสามารถอยู่ต้อนรับทักทายพวกเขาในฐานะเจ้าบ้าน ก็จะทำให้การเริ่มต้นเ [อ่านต่อ]

เม.ย. 302016
 
ความซื่อสัตย์ที่พระเจ้าต้องการจากคุณ

“พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องว่า เราต้องประสบความสำเร็จ พระองค์เพียงแค่ประสงค์ให้เราเป็นคนซื่อสัตย์” (God does not require that we be successful only that we be faithful.) -Teresa-   พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ ไม่ว่าเราจะสัตย์ซื่อต่อพระองค์หรือไม่ก็ตาม อ.เปาโลกล่าวว่า.. “ถ้า​เรา​ไม่‍มี​ความ​สัตย์‍จริง พระ‍องค์​ก็​ยัง​ทรง​ไว้​ซึ่ง​ความ​สัตย์‍จ [อ่านต่อ]

เม.ย. 292016
 
พระเยซูคริสต์ใกล้เสด็จกลับมาแล้ว

จงรู้ข้อนี้ก่อนคือ ในกาลสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้น และประพฤติตามใจปรารถนาของตน และจะถามว่า “คำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหน เพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้ว สิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนเป็นอยู่ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลก” (2เปโตร 3:3-4) เรารู้ว่าอะไรถูกต้อง แต่เราก็ยังเลือกทำสิ่งที่ผิด เรารู้พระคัมภีร์พูดอย่างไร [อ่านต่อ]

เม.ย. 282016
 
จะปฏิเสธการควบคุมของมารได้อย่างไร

อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า เพราะว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิได้ เพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ (โรม 6:13-14) หลายปีที่แล้ว ครอบครัวของผมไปเก็บหมาหลงทางมาเล [อ่านต่อ]

เม.ย. 272016
 

พระธรรม        1ยอห์น 3:1-24 อ้างอิง             ยน.1:12,29;5:24;13:34;15:12,17;ปฐก.4:8 บทนำ              ชีวิตของคริสเตียนต้องสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าออกมา หลักฐานที่พิสูจน์ว่า เราเป็นลูกของพระเจ้าคืออะไร บทเรียนในวันนี้จะบอกเรา! บทเรียน 3:1 “ลอง​คิด‍ดู พระ‍บิดา​ได้​ประ‌ทาน​ความ​รัก​แก่​เรา​เพียง‍ไร​ที่​เรา​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ลูก​ของ​พระ‍เจ้า และ​เ [อ่านต่อ]