ต.ค. 052014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

5 ตุลาคม 2014 สวัสดีครับชาว CJ ผมขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้ว มีผู้รับเชื่อพระคริสต์ คือ คุณ แหม่ม เรามีการมอบใบรับรองสมาชิกภาพ CJ ชุดแรกไป 26 ราย ! ผมดีใจที่เรากำลังวางมาตรฐานใหม่สำหรับคริสตจักรของเรา เรามีความชัดเจนมากขึ้นระหว่าง สมาชิก   กับ [...]

ต.ค. 042014
 
จะร่วมหรือไม่ร่วม?

และจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลาย พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้ และจงมีใจขอบพระคุณ (And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in [...]

ต.ค. 032014
 
แล้วคุณรู้อะไร

ท่านว่า “ข้าพเจ้ามาจากครรภ์มารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่า และข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่า พระเจ้าประทาน และพระเจ้าทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระเจ้า” (โยบ 1:21) คิดถึงวิธีตอบสนองของโยบที่มีต่อโศกนาฏกรรมของท่าน พูดถึงชีวิตของคุณที่ล่มสลาย โยบสูญเสียลูกชายเจ็ดคน และลูกสาวสามคนไปภายในวันเดียว ยังไม่รวมถึงทรัพย์สมบัติและสุขภาพที่สูญเสียไปด้วย แต่โยบทำอย่างไร? พระคัมภีร์กล่าวว่าท่านไม่ได้โจมตีพระเจ้าอย่างโง่เขลา (ดูโยบ 1:22) ท่านกลับร้องเรียกหาพระองค์ อันที่จริง ท่านไม่ได้ทูลถามอะไรพระเจ้าเลยนานหลังจากนั้น [...]

ต.ค. 022014
 
ความคิด

“ความคิด” “เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา” พระเจ้าตรัสดังนี้ “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น” อิสยาห์ 55:8-9 พระเจ้าไม่จำกัด – แต่เราจำกัด พระเจ้าทรงเป็นอมตะ – แต่เราเป็นมตะ พระองค์ทอดพระเนตรลงมาและเห็นทุกสิ่ง เรามองขึ้นไปและเห็นเท่าที่พระองค์ทรงเปิดเผย ความสามารถเข้าใจในแนวคิดต่างๆของเรานั้นถูกจำกัดโดยความเป็นมตะของเรา เราทำผิดใหญ่หลวงเมื่อพยายามจะจำกัดฤทธิอำนาจของพระเจ้า จากสิ่งที่เราเห็นและเข้าใจ [...]

ต.ค. 012014
 

วาระแห่งชีวิต พระธรรม        ปัญญาจารย์ 9:1-18 อ้างอิง               ปญจ.10:14;11:6;โยบ 9:22;14:21;สภษ.5:18;สดด.6:5;ฉธบ.8:18;ยรม.9:23;ปฐก.40:14;อสธ.6:3 บทนำ           ยังมีชีวิตอยู่ย่อมดีกว่าตายไปแล้ว หากว่าชีวิตของคุณมีคุณค่าต่อผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ชีวิตในโลกย่อมต้องเผชิญกับเคราะห์ดีร้ายปะปนกันไป! เราต้องรู้จักดำเนินชีวิตในวาระต่าง ๆ อย่างมีสติปัญญา! บทเรียน 9:1 “ข้าพ‌เจ้า​ได้​นำ​เรื่อง‍ราว​ทั้ง‍หมด​นี้​มา​คิด ตรวจ​พิจาร‌ณา​ทั้ง‍สิ้น​ว่า [...]

ก.ย. 302014
 
ความพอใจแท้จริงหาได้ที่ไหน?

ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสน เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้น  (ฟีลิปปี 4:11) อ.เปาโลมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งในชีวิตของท่าน — ไม่ใช่สถานที่ๆไหน แต่เป็นสถานที่ฝ่ายวิญญาณ—ที่ท่านรู้สึกถึงความพึงพอใจในพระเจ้า คนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขารู้ความหมายของคำว่า “พึงพอใจ” แต่ผมขอบอกคุณถึงความหมายจากพระคำของพระเจ้า —“มีพร้อมทุกอย่างในตัว” บริบทของพระคำตอนนี้ เราเรียนรู้ว่า อ.เปาโลกำลังขอบคุณคนที่ถวายเป็นพิเศษให้ท่าน แต่ท่านต้องการให้พวกเขารู้ด้วยว่าท่านไม่ได้พึ่งพาพวกเขา เพราะพระเจ้าได้นำท่านไปถึงสถานที่แห่งความพึงพอใจในตัวท่านเอง นั่นคือ อ.เปาโลสามารถกล่าวได้ว่า [...]

ก.ย. 292014
 
จะตอบสนองต่อความมืดของโลกอย่างไร

ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่   (ยอห์น 1:5) ผมไม่เคยลืมวันนั้น หลายปีมาแล้ว ผมกำลังขับรถไปรับลูกชายคนเล็กที่โรงเรียน ขณะขับรถไป รู้ได้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติ ได้กลิ่นควันไฟลอยคลุ้งในอากาศ แน่แล้ว มีไฟใหม้แถวที่เราอยู่ บ้านหลายหลังถูกไฟใหม้หมดทั้งหลัง ตอนขับรถผ่าน ผมเห็นผู้คนรอบข้างต่างก็ออกมาที่สนาม เอาสายยางฉีดน้ำขึ้นไปบนหลังคา เพื่อกันไม่ให้ไฟลามมาติด มองย้อนกลับไป ช่างเป็นภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่หลายคนในทุกวันนี้กำลังพยายามทำกันอยู่ ในโลกที่ศีลธรรมเสื่อมทราม [...]