ก.พ. 032017
 
เบ่งบานทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ

เบ่งบานทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ ท่าน​ที่‍รัก​ทั้ง‍หลาย ใน​เมื่อ​เรา​มี​พระ‍สัญญา​เช่น‍นี้ ขอ​ให้​เรา​ชำระ​ตัว​เอง​ให้​ปราศ‌จาก​มลทิน​ทุก‍อย่าง​ของ​เนื้อ‍หนัง​และ​วิญ‌ญาณ จง​มี​ความ​บริ‌สุทธิ์​อย่าง​สม‌บูรณ์​ด้วย​ความ​เกรง‍กลัว​พระ‍เจ้า (2โครินธ์ 7:1) คุณถูกสร้างมาให้รู้จักโลกสามโลก – โลกฝ่ายวิญญาณ โลกฝ่ายความคิดจิตใจ และโลกฝ่ายวัตถุ เราอาจเรียกว่าเป [อ่านต่อ]

ก.พ. 022017
 
ความรับผิดชอบแรกของคุณ

ความรับผิดชอบแรกของคุณ ฉะนั้น​พี่‍น้อง​ที่‍รัก​ของ​ข้าพ‌เจ้า จง​มั่น‍คง​อยู่ อย่า​หวั่น‍ไหว จง​ทำ​งาน​ของ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ให้​บริ‌บูรณ์​ทุก​เวลา ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​พึง​รู้​ว่า ใน​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า การ​ตราก‌ตรำ​ของ​ท่าน​จะ​ไม่​ไร้​ประ‌โยชน์ (1โครินธ์ 15:58) บิลลี่ เกรแฮมเคยกล่าวว่า  “โบสถ์คริสเตียนหลายแห่ง รายการโทรทัศน์ และวิทยุของคริสเตียน [อ่านต่อ]

ก.พ. 012017
 
นิรันดร์กาลในหัวใจ

นิรันดร์กาลในหัวใจ พระ‍องค์​ทรง​กระ‌ทำ​ให้​สรรพ‍สิ่ง​งด‍งาม​ตาม​วาระ​ของ​มัน พระ‍องค์​ทรง​บรร‌จุ​นิ‌รันดร์‍กาล​ไว้​ใน​จิต‍ใจ​มนุษย์​ด้วย แต่​มนุษย์​ยัง​ค้น​ไม่​พบ​ว่า พระ‍เจ้า​ทรง​กระ‌ทำ​อะไร​ไว้​ตั้ง‍แต่​ปฐม‍กาล​จน​กาล​สุด‍ท้าย (ปัญญาจารย์ 3:11) ผมเคยอ่านเจอเรื่องหมาตัวเล็กๆที่ชื่อมักซี่ มักซี่โดนรถบรรทุกชนตายระหว่างเดินข้ามถนน เจ้าของหัวใจแทบสลาย [อ่านต่อ]

ม.ค. 312017
 
ล้มเหลวไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนล้มเหลว

ล้มเหลวไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนล้มเหลว “ซี‌โมน ซี‌โมน​เอ๋ย นี่‍แน่ะ ซา‌ตาน​ขอ​พวก‍ท่าน​ไว้ เพื่อ​จะ​ฝัด‍ร่อน​เหมือน​ฝัด​ข้าว​สาลี แต่​เรา​อธิษ‌ฐาน​เผื่อ​ตัว​ท่าน เพื่อ​ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน​จะ​ไม่‍ได้​ขาด และ​เมื่อ​ท่าน​หัน‍กลับ​แล้ว จง​ชู​กำลัง​พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย​ของ​ท่าน” (ลูกา 22:31-32) ฉันดีใจที่พระเยซูทรงเลือกเปโตรให้เป็นหนึ่งในสาวกของพระองค์ หลายต [อ่านต่อ]

ม.ค. 302017
 
คุณสมบัติในงานรับใช้

คุณสมบัติในงานรับใช้ อัคร‌ทูต​ทั้ง​สิบ‍สอง​คน​จึง​เรียก​พวก​สาวก​มา​ประ‌ชุม​กัน แล้ว​กล่าว​ว่า “การ​ที่​เรา​จะ​ละ‌เลย​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍เจ้า มัว​ไป​แจก​อาหาร​ก็​ไม่​สม‍ควร เพราะ‍ฉะนั้น​พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย จง​เลือก​เจ็ด​คน​ใน​พวก‍ท่าน​ที่​มี​ชื่อ‍เสียง​ดี เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์​และ​สติ‍ปัญญา เรา​จะ​ตั้ง​ให้​พวก‍เขา​ดู‍แล​งาน​นี้ (กิจก [อ่านต่อ]

ม.ค. 292017
 
สารจากศิษยาภิบาล

 29 มกราคม 2017 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ที่รัก ผมดีใจที่มีพี่น้องหน้าใหม่ ๆ มาเยี่ยมคริสตจักรของเราอยู่เสมอ ขอให้ชาว CJ เราต้อนรับพวกพี่น้องเหล่านั้น และต้อนรับกันเองด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพ ผมดีใจที่มีผู้ต้อนรับพระคริสต์ เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว  คือคุณเนเน ขอพวกเราช่วยกันเลี้ยงดูเธอด้วยความรักและความเอาใจใส่ ขอให้เราเริ่มปีใหม่ 2017 นี้ด้วยการด [อ่านต่อ]

ม.ค. 282017
 
ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งมีลักษณะอย่างไร?

ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งมีลักษณะอย่างไร? “ความสัมพันธ์เข้มแข็งขึ้น เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายเต็มใจที่จะเข้าใจในความผิดพลาด และให้อภัยแก่กันและกัน” (Relationship gets stronger when both are willing to understand mistakes and forgive each other.) ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาด ดังนั้น หากเราคบกับใครหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ใด อย่างไรก็จะต้องเกิดเรื่องที่ทำให้หงุดหงิด [อ่านต่อ]