ม.ค. 072015
 

อาหารบูชารูปเคารพ   พระธรรม        1โครินธ์ 8:1-13 อ้างอิง             1คร.3:18;7:25;10:19,28;13:8,9,12;2คร.6:3 บทนำ             อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรับประทาน แต่การรับประทานอาหารที่บูชารูปเคารพนั้นจำเป็นต้องรับประทานหรือไม่ นั่นคือประเด็นปัญหาที่ อ.เปาโลนำมาอภิปรายกันในบทนี้ และบทที่ 10   บทเรียน 8:1 “เรื่อง​ของ​อาหาร​ที่​บูชา​รูป‍เคารพ​นั้น เรา​ทั้ง‍หลาย​ทราบ​แล้ว​ว่า […]

ม.ค. 062015
 
พระคุณพระเจ้าในชีวิตเรา

เพราะเราได้รับพระคุณซ้อนพระคุณจากความบริบูรณ์ของพระองค์  (ยอห์น 1:16) ในฐานะที่เป็นมนุษย์ ทั้งคุณและผมทำบาป เราล้มเหลว ที่จริงเราก็อาจยังล้มเหลวอยู่ทุกวัน! แต่พระคัมภีร์พูดถึงพระสัญญาอันมหัศจรรย์ที่มีให้พวกเราในพระวจนะด้านบน คุณรู้หรือไม่ “พระคุณซ้อนพระคุณ” แปลว่าอะไร? แปลว่าในฐานะผู้เชื่อ พระคุณของพระเจ้าไหลท่วมท้นเข้ามาในชีวิตเราเหมือนคลื่นจากทะเลที่ม้วนเข้าหาเราระลอกแล้วระลอกเล่าไม่มีวันจบสิ้น เป็นพระคุณซ้อนพระคุณ ซ้อนพระคุณ ซ้อนพระคุณ ซ้อนพระคุณ ซ้อนพระคุณ! ไม่ใช่ว่าเราได้รับพระคุณเมื่อห้าปีที่แล้ว แล้วก็พยายามกลับไปยื้อยุดเอาพระคุณนั้นไว้ […]

ม.ค. 052015
 

บทที่ 1 — ต้นกำเนิดพระเยซูคริสต์ (มัทธิว 1:1-25) คำนำ เราทุกคนคุ้นเคยกับถ้อยคำที่แตะต้องใจจากปลายปากกาของ อ.เปาโลเป็นอย่างดี : พระคัมภีร์ (ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และ) เป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ใข คนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้า จะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง […]

ม.ค. 042015
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

4 มกราคม 2558 สวัสดีปีใหม่ชาวCJ ปีใหม่แล้ว ถึงเวลา เปลี่ยนแปลงตังเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้ว จริงไหม? พี่น้องครับ ใครจะดีหรือไม่ดีอย่างไร เราคงไปทำอะไรมากไม่ได้ แต่เราต้องพัฒนาตัวของเราให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา …เราต้องอธิษฐานขอการทรงนำและพึ่งพิงพระเจ้าในเรื่องต่างๆมากกว่าเดิม …เราต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจำทุกวันให้สม่ำเสมอมากกว่าที่ผ่านมา เราต้องกระตือรือร้นในการเป็นพยานและประกาศนำคนให้รอดมากกว่าที่ผ่านมา เราต้องกระตือรือร้นในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องมากกว่าเดิม เราต้องใส่ใจในการร่วมนมัสการพระเจ้ากับพี่น้องทุกอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆในชีวิต เราต้องกระตือรือร้นในการเป็นพยานและประกาศนำคนให้รอดมากกว่าที่ผ่านมา เราต้องมีจิตอาสาในการรับใช้แบบถวายหัวถวายให้พระเจ้าเลย เราต้องใจกว้างในการถวายโดยเฉพาะอย่างทรัพย์(อย่างต่ำสิบลด)ให้กับพระเจ้าผ่านทางคริสตจักร […]

ม.ค. 032015
 
ชุมชนแห่งการหนุนใจ

“คริสตจักรควรเป็นชุมชนแห่งการหนุนน้ำใจกัน!” (The Church should be a community of encouragement.) -Fred Catherwood- คริสตจักรควรเป็นแหล่งแห่งออกซิเจนฝ่ายจิตวิญญาณ ! … ออกซิเจนที่ว่านั้นคือ การหนุนใจ! คริสตจักรควรอบอวลไปด้วยคำหนุนใจ ไม่ว่าจะไปทางซ้ายก็พบคำหนุนใจ จะไปขวาก็พบการให้กำลังใจ ใครผู้ใดใกล้จะตายเหมือนคนขาดออกซิเจน […]

ม.ค. 022015
 
สิ่งหนึ่ง

ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อจะดูความงามของพระเจ้า และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์  (สดุดี 27:4) กษัตริย์ดาวิดเขียนว่า “สิ่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ…” พูดอีกแบบ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่านตื่นเต้นได้คือได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดพระเจ้า มารีย์เองก็รู้จัก “สิ่งหนึ่ง” นี้เมื่อพระเยซูเสด็จมาเยี่ยมเธอและมารธาพี่สาวในหมู่บ้านเล็กๆที่เบธานี เธอนั่งลงที่พระบาทของพระองค์ ตรึงแน่นกับที่ ฟังทุกสิ่งที่พระองค์ตรัส มารธา สตรีที่ขยันและเอาการเอางาน […]

ม.ค. 012015
 
แหล่งที่ไม่มีวันแห้งเหือด

ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก (เพลงคร่ำครวญ 3:22-23) คุณทราบความหมายของพระวจนะในเพลงคร่ำครวญ 3:22-23 หรือไม่? หมายความว่าพระเมตตาของพระเจ้าจะไม่มีวันสิ้นสุด คุณเคยไปเที่ยวที่น้ำตกไนอาการ่าหรือเปล่า? ไปดูสายน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากและเทกระหน่ำลงไปจากหน้าผา ผมเคยคิดว่า “สักวันหนึ่ง น้ำคงจะหมดไป ไม่มีทางได้เทลงมาอีก” ถึงวันนี้น้ำก็ยังไม่เคยหมด แต่พี่น้องครับ ที่ยิ่งใหญ่กว่าน้ำตกไนอาการ่าคือพระเมตตาของพระเจ้าที่ไม่มีวันสิ้นสุด ในปี […]