พ.ย. 082015
 
สารจากศิษยาภิบาล

8 พฤศจิกายน 2015 สวัสดีครับชาว CJ ตามคำประกาศของราชการ เวลานี้ประเทศไทยของเราพ้นหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวแล้ว ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับฤดูหนาวอันอบอุ่นนะครับ ! ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย.นี้ เราจะมีพิธีบัพติศมาให้แก่พี่น้อง 12 คน ดังนี้ คุณธนากร วีรเมธางกูร คุณรัชนก วีระเมธางกูร คุณเดือนเพ็ญ ทองกลม คุณธนาทิพย์ ทับทิมทอง คุณ ณธรรศวงค์ รุจรัตน์บดีกุล คุณดวงหท [อ่านต่อ]

พ.ย. 072015
 
ขอพระเจ้าทรงประทาน

“ข้าแต่พระเจ้า ขอประทานให้ฉันสามารถยอมรับด้วยใจนิ่งสงบ ในสิ่งที่ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และขอให้ฉันกล้าหาญพอที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และขอให้ฉันมีสติปัญญาที่จะรู้ซึ้งถึงความแตกต่างนั้น” (God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, The courage to change the things that I can, And the wisdom to know the d [อ่านต่อ]

พ.ย. 062015
 
ใครๆก็อยากได้ซุปเปอร์ฮีโร่

เพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อย ตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้น แต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเรา เพื่อให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์ (ฮีบรู 12:10) หนังซุปเปอร์ฮีโร่ต่างๆที่ประสบความสำเร็จนั้นน่าทึ่ง : เช่นสไปเดอร์แมน แบทแมน ไอร์ออนแมน … และอื่นๆ แต่ซุปเปอร์แมนน่าจะแซงเรื่องอื่น เพราะในทีวีสมัยก่อนโฆษ [อ่านต่อ]

พ.ย. 052015
 
ไม่ใช่ขนาดที่ตาเห็น แต่ขนาดแรงจูงใจ

เมื่อพระเยซูทรงเงยพระพักตรขึ้นมองทรงเห็นพวกคนรวยเอาเงินใส่ที่รับเงินถวายที่พระวิหาร และพระองค์ยังเห็นหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งหย่อนเหรียญทองแดงเล็กๆสองเหรียญถวายด้วย พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าหญิงม่ายยากจนคนนี้ถวายมากกว่าคนอื่นๆทั้งหมดเพราะคนเหล่านั้นล้วนเอาส่วนเล็กน้อยจากความมั่งคั่งของเขามาถวาย แต่หญิงม่ายนี้ทั้งที่ยากจนยังเอาทั้งหมดที่น [อ่านต่อ]

พ.ย. 042015
 

ลิ้น จงควบคุมมัน ก่อนที่มันจะทำลายคุณ! พระธรรม        ยากอบ 3:1-18 อ้างอิง            อฟ.4:11;ยก.5:19;2:18;1:17;มธ.7:1-16;5:9;1คร.11:7;รม.2:21;3:9-20;14:19;12:9;1พกษ.8:46;  สดด.39:1;32:9; 12:3-4;73:8-9;140:3;ฟป.1:11 บทนำ ลิ้นเป็นอวัยวะที่เล็ก ๆ แต่สามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ ทั้งต่อคนพูด คนรอบข้าง และต่อโลกนี้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ลิ้นสามารถฆ่าคน [อ่านต่อ]

พ.ย. 032015
 
อย่าใช้แต่คำพูด...แต่จงทำให้เห็น

และจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้า บัญชาพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน และพวกท่านจงอุตส่าห์ สอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่าน เมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือน เดินอยู่ตามทาง และนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถึงถ้อยคำนั้น (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7) อย่าใช้แต่คำพูด…แต่จงทำให้เห็น…สุภาษิตโบราณนี้สำคัญมากในการเลี้ยงลูก รู้หรือไม่ เด็กๆสามารถจับเรื่องหลอกลวงได้ในระย [อ่านต่อ]

พ.ย. 022015
 
นมัสการด้วยการอธิษฐาน

ข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่ง และน่าเกรงกลัว ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและดำรงความรักมั่นคงกับบรรดาผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ (เนหะมีย์ 1:5) ถ้าคุณเคยอ่านคำอธิษฐานจากบุคคลต่างๆในพระคัมภีร์ จะสังเกตุเห็นรูปแบบบางอย่าง คำอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่จะมีถ้อยคำแห่งการสรรเสริญมากกว่าการทูลขอ เช่นเดียว [อ่านต่อ]