มิ.ย. 122015
 
พระเยซู สะพานทอดข้ามหุบเหวแห่งความตาย

และเพื่อจะทรงกระทำให้ทั้งสองพวกคืนดีกับพระเจ้า เป็นกายเดียวโดยกางเขน ซึ่งเป็นการทำให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหมดสิ้นไป (เอเฟซัส 2:16) เบื้องบนสวรรค์ที่ๆพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ประทับ เบื้องล่างที่ๆมนุษย์แห่งความบาปอยู่อาศัย และความบาปคือไม้กั้นที่แยกจากกัน ถ้าไม่มีพระเจ้า มนุษย์ก็มีหลุมกว้างในชีวิตที่อยากเติมให้เต็ม มนุษย์จึงมักไขว่คว้าหาพระเจ้า แต่ก็กระเด [อ่านต่อ]

มิ.ย. 112015
 
ดีที่สุดเพื่อพระสิริ

พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟ โยเซฟจึงเจริญรวดเร็ว เขาอยู่ในบ้านคนอียิปต์นายของเขา (ปฐมกาล 39:2) เมื่อดูเหมือนชีวิตจบสิ้นแล้วสำหรับโยเซฟ แต่ความจริงมันแค่เริ่มต้น พี่ๆขายท่านให้กับพ่อค้าทาส แต่ที่มันเกิดขึ้นคือพ่อค้าทาสพวกนั้นขายท่านให้กับบุคคลสำคัญชื่อโปทิฟาร์ ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ของกษัตริย์ฟาโรห์ในอียิปต์ โปทิฟาร์เป็นหัวหน้าขุนนางดูแลเรื่องคว [อ่านต่อ]

มิ.ย. 102015
 
ชายและหญิงตัวจริงของพระเจ้าข้างริมน้ำ

เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น (สดุดี 1:3) คุณรู้หรือไม่ โลกที่เก่าแก่นี้คือทะเลทราย! เป็นที่ๆกันดารแห้งแล้ง แต่ชายและหญิงตัวจริงของพระเจ้ามีรากหยั่งลึกลงไปสู่แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ และมีอาหารชั้นเลิศที่เติมเต็มความกระหายในจิตใจได้ ความสัมพันธฺกับพระเจ้าโดยทางพระเยซู [อ่านต่อ]

มิ.ย. 092015
 
ขึ้นสนิม หรือ สึกหรอ

อย่าอ่อนระอา จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงอดทนต่อความยากลำบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน (โรม 12:11-12) คริสเตียนขนานแท้จะไม่อยู่รั้งท้ายเมื่อพูดถึงการรับใช้องค์พระเยซูคริสต์ พวกเขาจะขึ้นหน้า นำผู้อื่นและดูแลการงานของพระเจ้า! ผมเชื่อว่าต้องมีความรู้สึกร้อนรน ความรู้สึกมุ่งมั่น และหัวใจที่อยากทำ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 082015
 
มิตร หรือ ศัตรู

คนทุจริตเอ๋ย ไม่รู้หรือว่า การเป็นมิตรกับโลกนั้น คือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า เหตุฉะนั้น ผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลก ผู้นั้นก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้า (ยากอบ 4:4) เมื่อพระคัมภีร์พูดถึง “โลก” ซึ่งพูดถึงบ่อยมาก หมายถึงความคิด วัฒนธรรม ระบอบที่อยู่ภายใต้การควบคุมของซาตาน พระคัมภีร์อธิบายว่าเป็นพระของยุคนี้ที่ทำให้ใจของคนที่ไม่เชื่อมืดไป (ดู 2โครินธ์ 4:4) ค [อ่านต่อ]

มิ.ย. 072015
 
สารจากศิษยาภิบาล

7 มิถุนายน 2015 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ดีใจที่ทุกท่านมานมัสการพระเจ้าในวันนี้ได้ !   ขออธิษฐานเผื่อพี่น้องคนอื่น ๆ ที่มาไม่ได้ด้วยนะครับ! วันนี้ ขอต้อนรับทุกท่าน ทั้งผู้มาเป็นประจำ มาเป็นครั้งคราว และผู้มาเยี่ยมในวันนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับ ดีใจที่คองเกรส 8 ผ่านไปแล้ว ขอให้พระพรของพระเจ้าจะดำรงอยู่กับพวกเราต่อไปอีกยาวนาน ผมจะดีใจมากหากว่า ในพฤหัสที่ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 062015
 
รักมากแค่ไหน?

“ความรักที่พระเจ้าทรงรักคุณแม้เพียงชั่วขณะหนึ่ง ก็ยังมากกว่าที่บุคคลใดสามารถรักได้ตลอดชีวิตของเขา!” (God loves you more in a moment than anyone could in a lifetime.)  ข่าวดีที่เราต้องประกาศให้โลกรู้ก็คือ …  “พระ‍เจ้า​ทรง​รัก​โลก​ดัง‍นี้ คือ​ได้​ประ‌ทาน​พระ‍บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ‍องค์ เพื่อ​ทุก‍คน​ที่​วาง‍ใจ​ใน​พระ‍บุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีว [อ่านต่อ]