มิ.ย. 042016
 
ความละโมบของมนุษย์

“พิภพ โลกได้จัดเตรียมทุกสิ่งไว้เพียงพอ เพื่อสนองตอบอย่างน่าพอใจต่อทุก ๆ ความจำเป็นของมนุษย์ แต่ไม่ใช่ต่อทุก ๆ ความละโมบของมนุษย์”  -มหาตมะ คานธี- (Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.)  -Mahatma Gandhi- หากมนุษย์ไม่มีความละโมบ โลกนี้จะเป็นดุจสวรรค์ ที่มีทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการไว้สนองอย่างเหลือล้น ตาม ธรรมช [อ่านต่อ]

มิ.ย. 032016
 
จะดำเนินชีวิตที่เติมเต็มอย่างไร

ท่านจะนั่งลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุงเงิน และท่านจะชำระบุตรหลานของเลวีให้บริสุทธิ์ และถลุงเขาอย่างถลุงทองคำและถลุงเงิน จนกว่าเขาจะนำเครื่องบูชาอันถูกต้องถวายแด่พระเจ้า แล้วเครื่องบูชาของยูดาห์และเยรูซาเล็มจะเป็นที่ พอพระทัยพระเจ้าดังสมัยก่อน และดังในปีที่ล่วงแล้วมา (มาลาคี 3:3-4) ครั้งหนึ่งผมเคยคุยกับคนทำสวน เขาเล่าให้ฟังถึงขั้นตอนการลิดกิ่งเพื่อให้ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 022016
 
รูปเคารพ ความจริงที่น่าประหลาดใจ

รูปเคารพของคนเหล่านั้นเป็นเงินและทองคำ  เป็นหัตถกรรมของมนุษย์ (สดุดี 115:4) เราพบในพระบัญญัติประการที่สองของหนังสืออพยพ 20:4-5 ที่กล่าวว่า “อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน  เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน  หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง  หรือในน้ำใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น  เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า  เป็นพระเจ้าที่หวงแหน  ให้โทษบิดาตกทอด [อ่านต่อ]

มิ.ย. 012016
 
สิ่งจำเป็น  ในเวลาที่จำเป็น

ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่าน  นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย  พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม  พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้  และเมื่อท่านถูกทดลองนั้น  พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย  เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้ (1โครินธ์ 10:13) บางทีคุณอาจรู้จักบางคนที่กำลังเผชิญกับความยากลำบาก  แล้วคุณคิดว่า “ฉัน [อ่านต่อ]

พ.ค. 312016
 
ฉันทำให้พระเจ้าเสียพระทัยหรือ?

และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย  เพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้  เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอด (เอเฟซัส 4:30) จะดีแค่ไหนถ้าพระเจ้าตอบทันทีที่เราอธิษฐานหรือถามบางสิ่งกับพระองค์?  คิดดู เราจะได้ทิศทางที่ชัดเจนและมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆ จัดการกับสถานกาณ์ที่เผชิญอยู่ โดยไม่ต้องรีรอ ไม่ต้องขอคำแนะนำอื่น … คงมหัศจ [อ่านต่อ]

พ.ค. 302016
 
ความขมขื่น

และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้  เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอด จงให้ใจขมขื่น  และใจขัดเคือง  และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกัน  และการพูดให้ร้าย กับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิด  (เอเฟซัส 4:30-31) ความขมขื่นก่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อแก่มาร คุณรู้หรือไม่พวกมารซาตานเองนั้นข [อ่านต่อ]

พ.ค. 292016
 
สารจากศิษยาภิบาล

29 พฤษภาคม 2016 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ผมดีใจที่พระเจ้ากำลังสร้างหลายคนในคริสตจักรให้เป็นผู้นำ และผู้ใหญ่ในความเชื่อ ขอให้ทุกท่านถ่อมใจเข้าหาพระเจ้า ผ่านทางคริสตจักร  พร้อมรับการเตรียมตัวและเสริมสร้าง ในตัวเองเป็นส่วนหนึ่งที่ทรงคุณค่าต่อแผ่นดินของพระเจ้า ผ่านการใช้ของประทาน เวลา และทรัพย์สินของแต่ละคนในการรับใช้พระเจ้า และผู้อื่น CJ ของเราพร้อมลงทุนใ [อ่านต่อ]