มี.ค. 052015
 
มาเฉลิมฉลองอาหารแห่งชีวิตกันเถอะ

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่วางใจในเรา จะไม่กระหายอีกเลย (ยอห์น 6:35) ย้อนไปสมัยที่ชนชาติอิสราเอลร่อนเร่อยู่ในทะเลทรายและหิวโหย พระเจ้าทรงประทานอาหารให้พวกเขาอย่างอัศจรรย์ ทรงประทานอาหารคล้ายแป้งที่ตกอยู่บนพื้นทุกเช้า พวกเขาเรียกอาหารนี้ว่า “มานา” และมานานี้เลี้ยงดูพวกเขาตลอดเวลาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ผมเชื่อว่ามานาเป็นภาพของพระเยซูคริสต์ มานาเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ เช่นเดียวกันพระเจ้าเองเสด็จลงมาบนโลกนี้เพื่อให้เราได้รู้จักพระองค์ … เพื่อให้เรามีชีวิตฝ่ายวิญญาณ…ไม่ใช่มีแต่ชีวิตฝ่ายกายเท่านั้น ครับในพระคัมภีร์เดิมคุณมีตัวเลือก คุณอาจเดินเหยียบไปบนมานา […]

มี.ค. 042015
 

พวกที่น่าสมเพชที่สุด!  พระธรรม        1โครินธ์ 15:12-34 อ้างอิง             ยน.11:24;1ธส.2:19;4:14;1คร.4:9;6:14;3:23;กจ.2:24;17:32;23:8;26:23;รม.4:25;5:12,14-18;8:38; 2ทธ.2:18;2ปต.1:11;มธ.9:24;22:44;1ปต.1:3;ดนล.2:44;7:14,27 บทนำ             หากพระคริสต์ไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตาย พวกคริสเตียนจะเป็นพวกที่น่าสมเพชเวทนามากที่สุด เพราะหลงผิดหลงเชื่อความเท็จมาตลอด แต่เพราะว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากตายแล้วจริง ๆ พวกคริสเตียนจึงเป็นพวกที่มีความสุขที่สุด เพราะว่าพวกเรามั่นใจว่า พวกเราจะเป็นขึ้นมาจากตาย และอยู่กับพระเจ้าอย่างเป็นสุขตลอดไปเป็นนิตย์ บทเรียน […]

มี.ค. 032015
 
ไม่ต้องถาม

แต่ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งฟีลิปว่า “จงลุกขึ้น ไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซา” (ซึ่งเป็นทางเปล่าเปลี่ยว) ( (กิจการ 8:26) ฟีลิปมักนำคนมาหาพระเยซูเพราะท่านเป็นคนที่เชื่อฟัง ฟีลิปน่าจะโต้แย้งกับทูตสวรรค์ที่นำพระบัญชาจากพระเจ้ามาบอก “จงลุกขึ้น ไปยังทิศใต้” ไปทำไมล่ะ? ในเมื่อท่านเทศนาสั่งสอนอยู่ในกรุงสะมาเรีย และกำลังเกิดการฟื้นฟูใหญ่ อยู่ดีๆพระเจ้าจะส่งท่านไปในทะเลทรายตามลำพัง? เรามาดูภูมิประเทศ ทำเลของดินแดนนั้น ทูตสวรรค์สั่งให้ท่านเดินทางไปราวแปดสิบไมล์จากที่ๆท่านอยู่ ถ้าคุณต้องเดินทางในสมัยนี้ คุณก็แค่กระโดดขึ้นนั่งรถแล้วขับออกไป […]

มี.ค. 022015
 
ความหวังของอเมริกาและที่อื่นๆในโลก

ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขา เรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลง และอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา และหันเสียจากทางชั่วของเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาป ของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย (2พงศาวดาร 7:14) สิ่งแรกที่จำได้เกี่ยวกับโบสถ์ตอนที่คุณตาคุณยายพาไป ตอนนั้นผมเด็กมากแล้วไม่ชอบเลย คิดว่ามันน่าเบื่อมาก ตากับยายคอยจุ๊ๆห้ามไม่ให้ขยุกขยิกมาก ผมเลยนั่งวาดการ์ตูนบนสารโบสถ์ขณะที่นักเทศน์พล่ามอยู่บนธรรมาสน์ ตอนเข้าโรงเรียนเตรียมทหารก็ถูกบังคับให้ไปนั่งฟังเทศน์ในโบสถ์ของโรงเรียน ก็เหมือนเดิมครับ “ไม่ชอบ” จำได้ว่าแต่ละอาทิตย์จะได้รับเงินคนละสิบเซ็นต์เอาไว้ใส่ถุงถวาย ที่จำได้เพราะบางทีผมแอบเก็บสิบเซ็นต์นั้นไว้เอาไปซื้อขนม ถึงเราจะได้ค่าขนมแต่อีกสิบเซ็นต์ก็จะได้ขนมอย่างที่อยากได้ […]

มี.ค. 012015
 
สารจากศิษยาภิบาล

1 มีนาคม 2015 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ขอบคุณที่เรามานมัสการพระเจ้าด้วยกันวันนี้ ขอให้ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก CJ ผู้ที่ต้องการรับเชื่อพระเยซูคริสต์! ผู้ที่ต้องการร่วมรับใช้   แจ้งความประสงค์ได้ที่คุณแดง ครูเอ๋ หรือคุณโบ นะครับ ขอให้เราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เจ็บป่วยหรือมีภาระหนักและพันธกิจต่าง ๆ ขอให้เรารักกันรวมทั้งรักคนที่ไม่น่ารักด้วย  ข่าวประกาศ เวลานี้ที่ […]

ก.พ. 282015
 
จะทูลขออะไรดี?

“อย่าทูลขอพระเจ้าทำให้ชีวิตของคุณดูง่ายขึ้น แต่จงขอพระองค์ทำให้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้น!” (Don’t ask God to make your life easier, Ask Him to make you a stronger person.) ปกติหากว่าเราขอสิ่งใด(ที่ดี) พระเจ้าก็มักจะทรงประทานให้ […]

ก.พ. 272015
 
สิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้ในชีวิต

“ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้” (มัทธิว 6) นักปรัชญาคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า “สำหรับคนที่เล็กน้อยไม่เคยพอ ก็ไม่มีอะไรที่เพียงพอเลย” ผมรู้ว่าผมต้องการอะไร และผมรู้ว่าคุณต้องการอะไร ผมอยากมีเงินในธนาคารบ้าง อยากมีสะสมไว้เพื่อเมื่อพรุ่งนี้มาถึง ผมจะได้ไม่ต้องกังวลใจ นี่เป็นสิ่งเดียวกับที่คุณต้องการหรือเปล่า? สิ่งที่เรียกว่า “ความมั่นคง” คำถามคือ : มันคือความมั่นคงจริงหรือ? ใครมั่นคงกว่ากัน – เจ้าของโกดังสินค้าที่เต็มไปด้วยขนมปังบูดส่งกลิ่นเน่าเหม็น […]