ก.ย. 112015
 
บาปที่ไม่สารภาพก็คือตัวบ่อนทำลาย

สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลาย โดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา (1โครินธ์ 15:57) บาปใดก็ตามในชีวิตมันจะมีชัยเหนือเรา นี่คือธรรมชาติของบาป พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ลูกๆของพระองค์พ่ายแพ้ แต่ปรารถนาให้พวกเราดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะฝ่ายวิญญาณในทุกๆวัน แต่อุปสรรคยิ่งใหญ่สุดที่ขวางกั้นชัยชนะฝ่ายวิญญาณในแต่ละวันคือบาปที่แอบซ่อนอยู่ในชีวิต เพราะบาป [อ่านต่อ]

ก.ย. 102015
 
สองสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ (ที่จริงมีสี่)

จงไปพลางประกาศพลางว่า ‘แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว’ (มัทธิว 10:7) มี “อาวุธลับ” อยู่สองอย่างที่พระเจ้าประทานให้กับคริสตจักร ซึ่งทุกวันนี้สมาชิกไม่ค่อยนำมาใช้  และไม่ใช่การบ่นโอดครวญ ไม่ใช่การประท้วงต่อต้าน อาวุธลับสองอย่างที่พระเจ้าประทานให้เราคือการอธิษฐานและสอนพระวจนะ ประการแรกเราจำเป็นต้องอธิษฐาน อธิษฐานเผื่อประเทศของเรา เผื่อเพื่อนๆและเ [อ่านต่อ]

ก.ย. 092015
 

ข้าตายเสียดีกว่าอยู่! พระธรรม        โยนาห์ 4:1-11 อ้างอิง             มธ.20:11;ยรม.20:7-8;ฉธบ.4:31;สดด.103:8;86:5,15;ยรม.8:3;ปฐก.4:6;1พกษ.19:4;ยอล.1:12 บทนำ             เรามักต้องการความเมตตา แต่บ่อยครั้งเราเองกลับกลายเป็นคนที่ไร้ความเมตตา เรามักต้องการให้อภัยแก่ความผิดพลาด หรือผิดบาปของเรา แต่เราเองกลับไร้ซึ่งใจที่จะให้อภัยแก่ผู้อื่นที่ทำผิดพลาด [อ่านต่อ]

ก.ย. 082015
 
ไม่มีใครในโลกนี้ไกลเกินไปสำหรับพระเยซู

มวลมนุษย์ทั่วแผ่นดินโลกเอ๋ย จงหันมาหาเราและรับการช่วยให้รอด เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก (อิสยาห์ 45:22) มันไม่สำคัญว่าคุณเป็นใคร เคยทำอะไรมา หรือเคยไปอยู่ที่ไหนกับใคร ไม่มีใครที่อยู่ไกลเกินไปสำหรับพระเยซู ผมคิดว่านี่เป็นถ้อยคำที่สำคัญและควรนำมาย้ำบ่อยๆ – ไม่มีใครอยู่ไกลเกินพระเยซู – ไม่มีครับ และไม่มีหลักฐานใดที่ดีไปกว่าเรื่องของสตรีที่พร [อ่านต่อ]

ก.ย. 072015
 
ปัญหาของความมั่นใจในตนเอง

ความเย่อหยิ่งเดินหน้าการถูกทำลาย และจิตใจที่ยโสนำหน้าการล้ม (สุภาษิต 16:18) ความมั่นใจในตนเองเป็นพื้นฐานของบาปหลายๆบาปที่คนเราทำ แต่ความหยิ่งยโสนำหน้าการล้มลง เราอาจพูดว่า “ฉันรับมือกับเรื่องนี้ได้ ไม่มีปัญหา แล้วก็รู้ด้วยว่าจะหยุดเมื่อไร” แต่มันไม่ได้เป็นไปแบบนั้น นี่เป็นปัญหาเดียวกับชาวอิสราเอลที่เมืองอัย (ดูโยชูวา 7) พวกเขามั่นใจในตนเอง พูดทำนอง [อ่านต่อ]

ก.ย. 062015
 
สารจากศิษยาภิบาล

6 กันยายน 2015 ขอส่งคำทักทายมายังพี่น้อง CJ และพี่น้องที่มาเยือนทุกท่าน ในท่ามกลางปัญหาชีวิตของหลาย ๆ คนในคริสตจักรแห่งนี้ เราได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าเคลื่อนไหว ทรงนำและช่วยเหลือให้แต่ละคนผ่านพ้นวิกฤตมาได้อย่างอัศจรรย์ ผมชื่นชมยินดีกับคำพยานของหลาย ๆ ท่าน สำหรับการช่วยกู้ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ ผมขอแนะนำคนหนึ่งในท่ามกลางเราที่เพิ่งเข้าพิธีรับบัพ [อ่านต่อ]

ก.ย. 052015
 
ชุมชนแห่งการให้กำลังใจ

“คริสตจักรควรเป็นชุมชนแห่งการให้กำลังใจ!” (The church should be a community of encouragement)  -Fred Catherwood- คนเราจะมาคริสตจักรกันทำไม… หากว่ามาคริสตจักรแล้วไม่ได้มีอะไรดีขึ้นกว่าการไม่มา? ใครจะมา? หากมาคริสตจักรแล้วมีแต่เรื่องน่าหงุดหงิดกวนใจ ใครจะมา? หากมาคริสตจักรแล้วไม่มีเพื่อนหรือไม่มีคนรู้จัก ใครจะมา? หากมาคริสตจักรแล้วไม่มีความอบอุ [อ่านต่อ]