ก.ย. 272016
 
หลงประเด็น!

หลงประเด็น และพระ‍ยาห์‌เวห์ตรัสว่า “เจ้าหวงต้น‍ไม้ซึ่งเจ้าไม่‍ได้ลง‍แรงปลูกและไม่‍ได้ทำให้มัน เจริญ มันงอกเจริญ‍ขึ้นในคืนเดียว แล้วก็ตายไปในคืนเดียว ไม่สม‍ควรหรือที่เราจะห่วง‍ใยนี‌นะ‌เวห์นครใหญ่นั้น ซึ่งมีพล‍เมืองมากกว่า 120,000 คน ผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้าย และมีสัตว์‍เลี้ยงจำ‌นวนมากด้วย” (โยนาห์ 4:10-11) คุณเคยโกรธพระเจ้าหรือไม่? จร [อ่านต่อ]

ก.ย. 262016
 
พุ่งหอกออกไปสิ!

พุ่งหอกออกไปสิ! พระ‍ยาห์‌เวห์ทรงช่วยเขา‍ทั้ง‍หลายและทรงช่วยเขาให้พ้น‍ภัย พระ‍องค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนอธรรมและทรงช่วยเขาให้รอด เพราะเขาเข้าลี้‍ภัยในพระ‍องค์ (สดุดี 37:40) ในยุคพระคัมภีร์เดิม เผื่อชนเผ่าใดจะประกาศสงคราม พวกเขาจะพุ่งหอกเข้าไปในดินแดนของศัตรู ไม่สำคัญว่าจะมีใครอยู่ที่นั่นหรือเปล่า เพราะไม่ได้ทำเพื่อให้ศัตรูเห็น แต่เป็นทัศนคติของ “ความ [อ่านต่อ]

ก.ย. 252016
 
สารจากศิษยาภิบาล

25 กันยายน 2016 สวัสดีครับชาว CJ วันนี้ ขอต้อนรับทุกท่านสู่การนมัสการพระเจ้าด้วยกันอย่างอบอุ่น ขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้ว เรามีสมาชิกใหม่ 11 ท่าน ขอให้สมาชิก CJ ใหม่ทุกท่านทำหน้าที่เจ้าของบ้านที่กระตือรือร้นด้วยนะครับ และขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้รับเชื่อประกาศตัวติดตามพระคริสต์ 2 ท่านคือ 1.คุณเกรท             2.คุณพรีม ขอพระเจ้าช่วยให [อ่านต่อ]

ก.ย. 242016
 
จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้อย่างไร?

“จงเป็นแบบอย่างที่ดี  จงแสดงความกรุณาต่อคนที่ไร้ความเมตตา  จงให้อภัยแก่คนที่ไม่สมควรจะได้รับ  จงรักอย่างไม่มีเงื่อนไข  การกระทำของคุณจะสะท้อนตัวตนของคุณอยู่เสมอ!” (Be an example… Show kindness to unkind people. Forgive people who don’t deserve it.  Love unconditionally. Your actions always reflect who you are.) คนบางคนเป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่ เพราะเ [อ่านต่อ]

ก.ย. 232016
 
จะเข้าใจพระคัมภีร์ได้อย่างไร

จะเข้าใจพระคัมภีร์ได้อย่างไร ข้า‍พระ‍องค์เข้า‍ใจมาก‍กว่าผู้‍อาวุโส เพราะข้า‍พระ‍องค์รักษาข้อบัง‍คับของพระ‍องค์ (สดุดี 119:100) บางคน บางครั้ง ไม่เข้าใจว่าตัวเองทำไมถึง ไม่เข้าใจพระคัมภีร์ ขอบอกให้ทราบว่า วิธีที่จะเข้าใจพระคัมภีร์คือเชื่อฟังพระคัมภีร์  วิธีที่จะเข้าใจข้อพระวจนะต่างๆในพระคัมภีร์ที่คุณไม่เข้าใจคือเชื่อฟังทำตามพระวจนะทุกข้อที่คุณเข้าใจ [อ่านต่อ]

ก.ย. 222016
 
แสวงหาสิ่งของ หรือแสวงหาพระเจ้า?

แสวงหาสิ่งของ หรือแสวงหาพระเจ้า? แต่พวก‍ท่านจงแสวง‍หาแผ่น‍ดินของพระ‍เจ้า และความชอบ‍ธรรมของพระ‍องค์ก่อน แล้วพระ‍องค์จะทรงเพิ่ม‍เติมสิ่ง‍ทั้ง‍ปวงนี้ให้ (มัทธิว 6:33) เคยสังเกตุหรือไม่ พระดำรัสสั่งที่ตามมาในมัทธิว 6:34 คือไม่ให้เรากระวนกระวาย และมีพระสัญญาควบคู่มาด้วย พระเจ้าจะทรงคอยดูแลเรา หนึ่งในพระสัญญาที่พระเจ้าตรัสบ่อยครั้งในพระวจนะคือเราจะได้รั [อ่านต่อ]

ก.ย. 212016
 

คำอธิษฐานของดาเนียล พระธรรม        ดาเนียล 9:1-27 อ้างอิง             ดนล.5:3;7:16;8:16;9:3,11;10:11-19;11:10;อสร.4:6;ยรม.29:10;1พกษ.8:23-30;พคค.1:20;2พกษ.18:12;2พศด.29:6;36:16 บทนำ บางครั้งเราอาจไม่เข้าใจหรือทำอะไรไม่ได้เลย เพราะเรามีความจำกัดในเรื่องสติปัญญาและความสามารถ สิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวก็คือ ต้องทูลวิงวอนขอการเปิดเผยจากพระเจ้า และขอกำลั [อ่านต่อ]