เม.ย. 272016
 

พระธรรม        1ยอห์น 3:1-24 อ้างอิง             ยน.1:12,29;5:24;13:34;15:12,17;ปฐก.4:8 บทนำ              ชีวิตของคริสเตียนต้องสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าออกมา หลักฐานที่พิสูจน์ว่า เราเป็นลูกของพระเจ้าคืออะไร บทเรียนในวันนี้จะบอกเรา! บทเรียน 3:1 “ลอง​คิด‍ดู พระ‍บิดา​ได้​ประ‌ทาน​ความ​รัก​แก่​เรา​เพียง‍ไร​ที่​เรา​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ลูก​ของ​พระ‍เจ้า และ​เ [อ่านต่อ]

เม.ย. 262016
 
สารภาพความผิดของคุณ

เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกัน  และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน  เพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัย… (ยากอบ 5:16) พวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาไหนเรื่องการสารภาพความผิดของเรา เรามักเก่งเรื่องวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น เก่งในเรื่องโยนความผิดไปให้ผู้อื่น และเก่งในเรื่องปกปิดความผิดของเรา ใช่มั้ยครับ? มนุษย์ผิดพลาดได้ รวมถึงจะปกปิดไว้ก็ได้ เราไม่อยากให [อ่านต่อ]

เม.ย. 252016
 
สิ่งใดที่พระเจ้าทำได้ สิ่งใดที่เราทำได้

จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น (สุภาษิต 3:5-6) เอ ซี ดิคสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านอรรถาธิบายพระคัมภีร์กล่าวว่า : เมื่อเราพึ่งพิงองค์กร เราก็จะได้กลับคืนเท่าที่องค์กรให้ได้ เมื่อเราพึ่งพิงการศึกษา เราก็จะได้ในสิ่งที่การศึกษาให้ได้ เมื่อเราพึ่งพิงเ [อ่านต่อ]

เม.ย. 242016
 
สารจากศิษยาภิบาล

24 เมษายน 2016 สวัสดีครับ ชาว CJ ขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้ต้อนรับพระคริสต์คือคุณไอซ์ (ภัทรไพบูลย์) ขอให้เราช่วยเขาให้เติบโตขึ้นในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ! ผู้ใดต้องการรับบัพติศมา + สมัครเป็นสมาชิก CJ ขอติดต่อที่คุณแดง ครับ ขออธิษฐานเผื่อ CL คริสตจักรลูกของเรา ที่จะย้ายมาใช้สถานที่นมัสการร่วมกับเรา ในเวลา 14.15 น. วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษ [อ่านต่อ]

เม.ย. 232016
 
จงเป็นคนดีมีคุณธรรม

“จงเป็นคนดีมีคุณธรรม แต่อย่าเสียเวลามาก ในการพยายามพิสูจน์ความจริงนั้น” (Be a good person but don’t’ waste too much Time trying to prove it.) คนดีก็คือคนดี  ไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากไปกว่าการลงมือทำดีให้เห็นตามธรรมชาติของคนดี! คนดีไม่ได้ทำดีเพราะว่า เขาถูกเรียกร้องให้ทำดี เขาทำดีอยู่แล้ว แม้ว่าจะไม่มีใครเรียกร้อง คนดีไม่ได้ทำดีเพราะว่า เขาถูกกดดันหรือบ [อ่านต่อ]

เม.ย. 222016
 
ทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตอย่างผู้มีชัย

แต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์  เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วย (โรม 6:8) มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมิชชันนารีท่านหนึ่งที่ออกเดินทางจากลิเวอร์พูลไปอัฟริกา พอไปถึง เกิดโรคระบาดใหญ่ในที่ๆท่านต้องไป คนนับพันๆตาย ท่านจึงอุทิศทั้งกายใจให้กับผู้เจ็บป่วย และแบ่งปันข่าวประเสริฐให้กับคนที่นอนรอความตาย วันหนึ่งมีพ่อค้าทาสมาหา พูดว่า “ท่านครับ ถ้าขืนยังอยู [อ่านต่อ]

เม.ย. 212016
 
คนที่พระเจ้าใช้

แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอาย (1โครินธ์ 1:27) เมื่อเราคิดถึงเอลียาห์ เรามักนึกถึงการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ อัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าให้แก่ผู้เผยพระวจนะท่านนี้ ทำให้คนตายฟื้น ห้ามไม่ให้ฝนตก เรียกไฟลงมาจากฟ้า พระคัมภีร์บันทึกว่าเอลียาห์เป็นชาวทิชบีจาก [อ่านต่อ]