ก.ย. 032016
 
ทำอย่างไรชีวิตจึงจะปลอดภัย?

ทำอย่างไรชีวิตจึงจะปลอดภัย? (จงเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้า!) “ยิ่งคุณเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าน้อยลงมากเท่าไร จิตวิญญาณของคุณก็จะยิ่งห่างไกลจากพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น!” (The less you obey the Word of God, The more you distance yourself from God in the spiritual realm.) -Sunday Adelaja- ถ้าพระเจ้าทรงรักเรา เราก็ควรรักพระองค์เช่นกัน แล้วเราจะรักพระองค์อ [อ่านต่อ]

ก.ย. 022016
 
ความจริงที่ยากเย็น

ความจริงที่ยากเย็น เพราะ‍ฉะนั้น​ใน​วัน‍นี้​ข้าพ‌เจ้า​ขอ​ยืน‍ยัน​ต่อ​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ว่า แม้​ท่าน​ทุก‍คน​จะ​หลง‍หาย​ไป ข้าพ‌เจ้า​ก็​พ้น‍โทษ​แล้ว เพราะ‍ว่า ข้าพ‌เจ้า​ไม่‍ได้​ละ‌เว้น​ใน​การ​กล่าว​เรื่อง​พระ‍ดำ‌ริ​ทั้ง‍สิ้น​ของ​พระ‍เจ้า​ให้​ท่าน​ฟัง (กิจการ 20:26-27) บางครั้งมันยากที่จะพูดความจริง ผมคิดว่าพวกแพทย์ที่นำเลือดหรือตัวอย่างชิ้นเนื้อที่สงสัยไ [อ่านต่อ]

ก.ย. 012016
 
คุณกำลังหาทางรับใช้พระเจ้าแบบง่ายๆหรือเปล่าครับ?

คุณกำลังหาทางรับใช้พระเจ้าแบบง่ายๆหรือเปล่าครับ? “…ขอ​ให้​เรา​ยัง​คง ด้วย​ความ​ทรหด​อดทน​ใน​การ​แข่ง‍ขัน​ที่​อยู่​ข้าง‍หน้า​เรา” (ฮีบรู 12:1) คำว่า “อดทน” ด้านบนไม่ได้หมายถึงความสามารถสนด้ายเข้ากับเข็ม แต่หมายถึง “ยืนหยัดอย่างทรหดอดทน” แปลว่ากำลังแบกรับภาระหนัก หรือการท้าทายบางอย่าง คุณกำลังหาทางลัด ทางสะดวก ทางเลี่ยง หรือรับใช้แบบขี้เกียจอยู [อ่านต่อ]

ส.ค. 312016
 
นำข่าวประเสริฐไปสู่โลกกว้าง

นำข่าวประเสริฐออกสู่โลกกว้าง พระ‍องค์ จึงตรัสแก่พวก‍เขาว่า “ให้พวก‍เราไปยังเมืองที่อยู่ใกล้‍เคียง เราจะได้ประ‌กาศที่นั่นด้วย การที่เรามาก็เพื่อสิ่ง‍นี้” (มาระโก 1:38) พระเยซูเสด็จไปพบหญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำ เพราะพระเจ้าต้องการพบเธอ พระเยซูทรงเดินทางอ้อมเพื่อเข้าไปในดินแดนศัตรู ทำให้เราเห็นพระทัยห่วงใยของพระองค์ และมีสองสิ่งที่เราต้องใส่ใจ เมื่อนำข [อ่านต่อ]

ส.ค. 302016
 
เก็บซ่อนไว้ในหัวใจ

เก็บซ่อนไว้ในหัวใจ จง​เอา​ความ​รอด​เป็น​หมวก​เหล็ก​ป้อง‍กัน​ศีรษะ และ​จง​ถือ​พระ‍แสง​ของ​พระ‍วิญ‌ญาณ​คือ​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍เจ้า (เอเฟซัส 6:17) อาวุธแรกที่เราควรใช้ในการต่อต้านการทดลองคืออะไร? คำตอบ – พระวจนะของพระเจ้า เมื่อพระเยซูทรงถูกมารผจญในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ทรงตอบสนองครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยพระดำรัสว่า  “พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า…” พระองค์ก [อ่านต่อ]

ส.ค. 292016
 
ล้อเล่นกับเรื่องลี้ลับได้หรือไม่?

ล้อเล่นกับเรื่องลี้ลับได้หรือไม่? และ​เมื่อ​เขา‍ทั้ง‍หลาย​กล่าว​กับ​พวก‍ท่าน​ว่า “จง​ปรึก‌ษา​กับ​คน‍ทรง​หรือ​พ่อ‍มด​แม่‍มด​ผู้​ร้อง​เสียง​จ้อก‍แจ้ก​และ​ เสียง​พึม‌พำ” ไม่​ควร​หรือ​ที่​ประ‌ชา‍ชน​จะ​ปรึก‌ษา​พระ‍เจ้า​ของ​เขา? ควร​หรือ​ที่​เขา​จะ​ไป​ปรึก‌ษา​คน‍ตาย​เพื่อ​คน‍เป็น? (อิสยาห์ 8:19) ก่อนจะมีทีวีดิจิตัล หรือทีวีในโลกอินเทอร์เน็ทที่เลือกดูได้ต [อ่านต่อ]

ส.ค. 282016
 
สารจากศิษยาภิบาล

28 สิงหาคม 2016 สวัสดีครับ พี่น้อง CJ และญาติมิตร ผมขอบคุณพระเจ้าที่ทุกท่านมาในวันนี้ได้ ในอาทิตย์ที่แล้วผมและพี่น้องจำนวนไม่น้อยที่ตื่นเต้นยินดี เพราะ เรามีการให้บัพติศมาถึง 12 ท่าน เรามีบิดามารดาและญาติมิตรหลายครอบครัวของผู้รับบัพติศมา (ทั้ง ๆ ที่ส่วนใหญ่ไม่เป็นคริสเตียน) ที่มาร่วมยินดี และเป็นสักขีพยาน ในพิธีครั้งนี้ เราได้เห็นความรักของพี่น้องท [อ่านต่อ]