พ.ย. 112016
 
ข้ารับใช้โดยสมัครใจ

ข้ารับใช้โดยสมัครใจ ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่าง‍กายของพวก‍ท่านเป็นวิหารของพระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ผู้สถิตในท่าน ผู้ซึ่งพวก‍ท่านได้รับจากพระ‍เจ้า และท่าน‍ทั้ง‍หลายไม่ใช่เจ้า‍ของตัวท่านเอง? (1โครินธ์ 6:19) อัครสาวกเปาโลมักพูดถึงตัวท่านเองว่าเป็น “ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์” หรือ “ดูโลส” –  ผู้รับใช้โดยสมัครใจ ดูโลสเป็นคำในภาษากรีกที่นำมาใช้บ่อยครั้งใน [อ่านต่อ]

พ.ย. 102016
 
ย้อนกลับไปดู

ย้อนกลับไปดู คนทั้ง‍หลายที่เพ่ง‍ดูพระ‍องค์จะเบิก‍บาน  เขาจะไม่อดสู (สดุดี 34:5) ถ้าคุณเป็นคริสเตียนไม่ว่านานแค่ไหน คุณคงเคยได้ยินบางคนพูดถึง “ข้อพระคำประจำใจ” คำๆนี้ไม่ได้หมายถึงข้อพระคำที่ทำให้เขากลายเป็นคนบริสุทธิ์ แต่เป็นสิ่งที่นำให้หันกลับไปที่พระวจนะของพระเจ้า ซึ่งไม่เคยผิดหวัง ในสมัยของโยชูวา คนอิสราเอลได้รับการทรงนำอย่างอัศจรรย์ผ่านทางแม่น้ำ [อ่านต่อ]

พ.ย. 092016
 
จะเป็นพยานชีวิตให้โลกเห็นได้อย่างไร?

จะเป็นพยานชีวิตให้โลกเห็นได้อย่างไร? และขอทรงยกบาป‍ผิดของพวก‍ข้า‍พระ‍องค์ เหมือนพวก‍ข้า‍พระ‍องค์ยกโทษบรร‌ดาคนที่ทำผิดต่อข้า‍พระ‍องค์ (มัทธิว 6:12) วันหนึ่งขณะขับรถ ผมไปจอดติดไฟแดงอยู่หลังรถคันหนึ่ง มีสติ๊กเกอร์ติดท้ายรถว่า “บีบแตรถ้าคุณรักพระเยซู” ดังนั้นพอไฟเขียว ผมแซงออกไปที่เลนข้างๆ เพื่อจะผ่านขึ้นไป บีบแตรสองสามครั้งและโบกมือให้เขา ผมคงทำให้ผู้ [อ่านต่อ]

พ.ย. 082016
 
จนกว่างานของพระองค์จะสำเร็จ

จนกว่างานของพระองค์จะสำเร็จ ข้าพ‌เจ้าแน่ใจอย่าง‍นี้ว่าพระ‍องค์ผู้ทรงเริ่ม‍ต้นการดีไว้ในพวก‍ท่าน จะทรงทำให้สำเร็จจน‍ถึงวันแห่งพระ‍เยซู‍คริสต์ (ฟีลิปปี 1:6) บางครั้งผมกระตือรือร้นเริ่มโครงการบางอย่าง แล้วไม่นานก็เลิกสนใจ ไปทำอย่างอื่นแทน ผมต้องขอบคุณที่พระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นกับเรา พระองค์ทรงทำทุกสิ่งที่เริ่มไว้ให้เสร็จสิ้นลง ในฮีบรู 12:2 บอกให้เรา [อ่านต่อ]

พ.ย. 072016
 
แหล่งกำเนิดที่ไม่มีวันเหือดแห้ง

แหล่งกำเนิดที่ไม่มีวันเหือดแห้ง ความรัก‍มั่น‍คงของพระ‍ยาห์‌เวห์ไม่เคยหยุด‍ยั้งและพระ‍กรุณาของพระ‍องค์ไม่‍มีสิ้น‍สุด เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยง‍ตรงของพระ‍องค์ใหญ่‍ยิ่งนัก (เพลงคร่ำครวญ 3:22-23) คุณรู้ความหมายของพระวจนะ “เพลงคร่ำครวญ 3:22-23” หรือไม่? ความหมายคือ พระทัยเมตตาสงสารของพระเจ้าไม่มีวันหมดสิ้น คุณเคยไปที่น้ำตกไนแอการาแล้วเฝ้าดูสายน้ำ [อ่านต่อ]

พ.ย. 062016
 
สารจากศิษยาภิบาล

6 พฤศจิกายน 2016 ขอกล่าวคำว่า สวัสดีกับชาว CJ และผู้มาเยี่ยมเยียน ผมดีใจที่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้ประกาศตัวต้อนรับพระคริสต์  1 ท่าน คือ คุณเมย์ วันนี้ผมดีใจที่เรายังคงมานมัสการพระเจ้าด้วยกันได้ แม้ว่าประเทศชาติของเราจะถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศแห่งความโศกเศร้า ผมขอแสดงความเห็นใจต่อพี่น้องในคริสตจักรจำนวนไม่น้อยที่ถูกผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากสถานการณ์บ้านเมืองใ [อ่านต่อ]

พ.ย. 052016
 
ทำไมคนงานจึงยังคงทำงานอยู่?

ทำไมคนงานจึงยังคงทำงานอยู่?  “คนงานเปี่ยมด้วยพรสวรรค์ ยังคงทำงานอยู่ เพราะว่าพวกเขา… ได้รับผลตอบแทนที่ดี ได้รับการแสดงความชื่นชม ได้รับการรับฟัง ได้รับการส่งเสริม ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้รับการแนะนำฝึกสอน ได้รับการท้าทาย (ให้ก้าวหน้า)  (Talented employees stay because They are: Paid well Appreciated Listened to Promoted Involved in decisions [อ่านต่อ]