คำเทศนา นพ. ภากร จันทนมัฎฐะ @ Church of Joy (30/09/2012)

คำเทศนา โดย นพ. ภากร จันทนมัฎฐะ ที่คริสตจักรแห่งความสุข (Church of Joy) วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 ในหัวข้อ “กำลังที่มาจากพระเจ้า”