ทำไมโลกนี้ยังมีแต่ความทุกข์?

เหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ (ยอห์น 8:36)

“ถ้าพระเจ้ามีจริง และพระเจ้านั้นดี ทำไมโลกนี้จึงมีแต่ความทุกข์?”

“พระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบไหนที่สร้างความชั่วร้ายขึ้นมา?”

เคยได้ยินคำพูดทำนองนี้มั้ยครับ? หรือว่าเคยพูดเองด้วยซ้ำ?

คุณไม่ใช่คนเดียวหรอกครับ หลายคนก็คิดเช่นนี้ แต่คิดแบบนี้ไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องนะครับ ผมขออธิบายความจริงให้ฟังสักหน่อย

พระเจ้าไม่ได้สร้างความชั่วขึ้นมา พระเจ้าทรงสร้างแต่สิ่งที่ดีสมบูรณ์ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้เป็นไทสมบูรณ์ เสรีภาพที่พระองค์ประทานให้มนุษย์คือพวกเขาสามารถมีอิสระในการ “เลือก” ที่จะรัก และในการเลือกที่จะรัก เราก็มีตัวเลือกที่จะไม่รักมาพร้อมกันด้วย เสรีภาพเช่นนี้เปิดช่องให้ความชั่วผุดขึ้นมา เพราะเสรีภาพในการเลือกของมนุษย์ทำให้เขาสามารถเลือกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้

คุณต้องการความรักแบบใดจากผู้อื่นครับ? ถูกบังคับให้รัก หรือรักอย่างเต็มใจ? อันไหนดูดีกว่ากันครับ – “ฉันรักคุณ” หรือ “ฉันจำเป็นต้องรักคุณ”?

โดย: Pastor Adrian Rogers

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เมื่อมีเสรีภาพในการเลือก เราควรเลือกผู้ใด พระผู้สร้างเรา หรือ ผู้ที่หวังจะทำลายเรา? – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ
  • ตอนนี้เรากำลังปรับหน้าตาเว็บไซด์ให้ทำงานร่วมกับเว็บในเครือข่าย เพื่อจะเป็นพระพรออกไปมากยิ่งขึ้น ขอเวลาหน่อยนะคะ