ก.พ. 222011
 
ทำไมโลกนี้ยังมีแต่ความทุกข์?

“เหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ (ยอห์น 8:36) “ถ้าพระเจ้ามีจริง และพระเจ้านั้นดี ทำไมโลกนี้จึงมีแต่ความทุกข์?” “พระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบไหนที่สร้างความชั่วร้ายขึ้นมา?” เคยได้ยินคำพูดทำนองนี้มั้ยครับ? หรือว่าเคยพูดเองด้วยซ้ำ? คุณไม่ใช่คนเดียวหรอกครับ หลายคนก็คิดเช่นนี้ แต่คิดแบบนี้ไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องนะครับ ผมขออธิบายความจริงให้ฟังสักหน่อย พระเจ้าไม่ได้สร้างความชั่วขึ้นมา พระเจ้าทรงสร้างแต่สิ่งที่ดีสมบูรณ์ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้เป็นไทสมบูรณ์ เสรีภาพที่พระองค์ประทานให้มนุษย์คือพวกเขาสามารถมีอิสระในการ “เลือก” ที่จะรัก […]