ก.พ. 212011
 
จะตระหนักถึงพระพรในชีวิตคุณได้อย่างไร

เพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโล่ พระองค์ทรงปูนความชอบและเกียรติ พระเจ้ามิได้ทรงหวงของดีอันใดไว้เลย จากบุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม‏ (สดุดี 84:11) บางครั้งเมื่อผมแบ่งปันพระกิตติคุณ จะมีคนตอบสนองว่า “ผมรู้ดี ผมจำเป็นต้องมีพระคริสต์ แต่ผมกลัวว่าพระองค์จะทรงใช้ให้ผมไปทำงานในที่ๆผมไม่อยากไป” หลายคนเชื่ออย่างจริงจังว่าวันใดที่ยอมเปิดใจรับเชื่อ พระเจ้าจะส่งเขาไปทำงานประกาศกับนกเพนกวินที่ขั้วโลกใต้ ผมขอบอกอย่างนี้ครับ ดำเนินชีวิตในพระเยซูคริสต์ เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เกินกว่าที่ผมจะคิดได้ พระองค์จะไม่มีวันส่งผมไปในบางที่ โดยไม่ทรงประทานสันติสุขเกินความเข้าใจให้ พระองค์จะไม่ทรงนำผมไปในเส้นทางที่ทำให้ผมหันหลังกลับ และพูดว่า […]