จะตระหนักถึงพระพรในชีวิตคุณได้อย่างไร

เพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโล่ พระองค์ทรงปูนความชอบและเกียรติ พระเจ้ามิได้ทรงหวงของดีอันใดไว้เลย จากบุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม (สดุดี 84:11)

บางครั้งเมื่อผมแบ่งปันพระกิตติคุณ จะมีคนตอบสนองว่า “ผมรู้ดี ผมจำเป็นต้องมีพระคริสต์ แต่ผมกลัวว่าพระองค์จะทรงใช้ให้ผมไปทำงานในที่ๆผมไม่อยากไป” หลายคนเชื่ออย่างจริงจังว่าวันใดที่ยอมเปิดใจรับเชื่อ พระเจ้าจะส่งเขาไปทำงานประกาศกับนกเพนกวินที่ขั้วโลกใต้

ผมขอบอกอย่างนี้ครับ ดำเนินชีวิตในพระเยซูคริสต์ เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เกินกว่าที่ผมจะคิดได้ พระองค์จะไม่มีวันส่งผมไปในบางที่ โดยไม่ทรงประทานสันติสุขเกินความเข้าใจให้ พระองค์จะไม่ทรงนำผมไปในเส้นทางที่ทำให้ผมหันหลังกลับ และพูดว่า “ผมไม่น่าตัดสินใจไปเลย”

ผมหวังว่าคุณคงเข้าใจดีว่าพระเจ้าปรารถนาให้คุณมีความสุขกับพระพร  ถ้าเป็นพระพรที่ดี ครบถ้วน และมาจากพระเจ้าจะทำให้คุณเป็นคนดีกว่าเดิม และพระองค์อยากให้คุณได้รับพระพรนั้น พระองค์ไม่ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้เลย

ดังนั้นเมื่อคุณมองไปรอบข้าง และดูเหมือนใครๆก็มีความสุข จงจำไว้ว่าพระเจ้าทรงประทานพระพรบางอย่างที่เจาะจงให้แก่คุณ เพื่อพระประสงค์พิเศษบางอย่าง และเมื่อคุณเติบโตยิ่งขึ้นในความสัตย์ซื่อ และเดินตามพระองค์ได้อย่างสง่างาม พระองค์จะทรงเพิ่มเติมพระพรให้มากขึ้นไปอีกครับ

พระเจ้าทรงประทานของอันดีทุกอย่างให้กับผู้ที่ติดตามพระองค์ ดังนั้นจงขอบพระคุณสำหรับพระพรมากมายที่ได้ประทานให้ในชีวิตของคุณ

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรดีมากมายที่ทรงประทานให้แก่ลูกๆของพระองค์ สิ่งที่พระองค์ปรารถนาคือการเชื่อฟังจริงจัง – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ