ก.พ. 222011
 
สร้างความเสียหายหรือ?

ดูเถิด คนทั้งนครพากันออกมาหาพระเยซู เมื่อพบพระองค์แล้ว เขาจึงอ้อนวอนขอให้พระองค์ไปเสียจากเขตแดนของเขา (มัทธิว 8:34) คุณคงคิดว่าหลังจากที่พระเยซูทำการอัศจรรย์ขับผีที่ทารุณออกจากชายสองคนนั้น ประชาชนที่เห็นเหตุการณ์คงจะพูดว่า “พระเยซู พระองค์ยอดเยี่ยมจริงๆ เราชื่นชมในสิ่งที่พระองค์ทำมาก ตอนนี้พวกเราสามารถไปที่อุโมงค์ ไปดูแลทำความสะอาด และไปเคารพคนรักท [อ่านต่อ]